I forliksrådet med saksøkte og advfa Brækhus Dege


IMG_20141207_0001

Ellen Piro, daværende leder av Norges ME-forening tilbød seg å tilskrive
dr. Nancy Klimas, ledende innen ME-forskningen i USA:
«One of our members is due in a «mediation court» and the «battle» is about whether HSV 2 (genital) could trigger ME/CFS. Do you have any comments to this subject: could HSV-2 be a trigger for ME/CFS?« spør Ellen Piro i e-post av 25.02.2008.

Allerede påfølgende dag, 26.02 får Piro svar fra dr. Nancy Klimas:
«I think the general feeling is that any virus that causes a big enough immune response could trigger CFS/ME and the herpes family viruses are very immunogenic.»

Dagen etter, 27.02.2008 avvikles møtet i Oslo forliksråd. Forliksklagen ble sendt allerede i juni 2007 etter at advokat Edmund Asbøll mente jeg kunne skrive forliksklagen selv, for da sto jeg litt ‘friere’,  samtidig som det sparte meg for advokathonorar. Forliksrådet forespeilte meg at forliksrådsmøtet ville skje innen rettsferien i desember…Men da jeg likevel ikke hørte noe i desember, og purret forliksrådet, fikk jeg vite at forliksmøtet var blitt utsatt… For skadevoldsmillionæren, den økonomis sterkeste parten, var det viktig at foreldelsesfrist kunne påberopes. Jo mer utsettelse, desto mer utfordrende for meg. 

Advokatene Edmund Asbøll, Jon Wessel-Aas om foreldelse og sorenskriver Geir Engebretsen om dommeroppgaven. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/advokat-edmund-asboll-jon-wessel-aas-og-sorenskriver-geir-engebretsen-om-foreldelse-m-m/

 

 

Forliksrådets formann presenterer seg som Erling Asserson. Han informerer om at de øvrige medlemmene av rådet er Ingvald Bore på hans høyre side, og Karin Espeland på hans venstre. De tre befinner seg bak et langt skrivebord, en slags kontorskranke, mens lokalet for øvrig er fylt av fire – fem stolrader, der involverte med følge setter seg.

– De er da saksøker? spør formann Asserson, og ser mot meg.

– Ja! svarer jeg.

– Javel. Og det er da saksøkte? spør formannen, og ser mot skadevolder N.N.

– Det er det.

– Og du har hvem ved din side? spør formannen og ser mot hjelperen min.

– Mitt navn er Ellen Piro. Jeg er leder for Norges ME-forening

– Jeg ba prosessfullmektigene sette seg bak. Det samme gjelder for hjelper, forklarer formannen.

– Gjør det det, ja? svarer Piro og gjør seg klar til å flytte bakover i salen.

– Piro eller Pilo? fortsetter formannen.

Piro. P-I-R-O. Ellen, staver hun langsomt.

– Så må vi også ha ditt navn? sier formannen henvendt til kvinnen som er med skadevolder N.N.

Sonia Seyersted.

– Og du er? fortsetter formannen.

– Jeg er prosessfullmektig for saksøkte. Jeg har også varslet i tilsvaret at jeg ville delta her, forklarer advokat Seyersted.

– Hvis dere ikke blir enige så er det slik at vi kan skrive en dom som da kan ankes til tingretten. Vi har på denne sakens grunnlag bestemt at vi ikke vil avsi dom, forklarer formannen.

Og fortsetter:

– Det betyr at vi står tilbake med muligheten til å gjøre et forlik, før vi eventuelt sender den til tingretten. Så da er mitt spørsmål: Er det muligheter for at dere to kan inngå et forlik her?

– Jeg starter med deg, sier formann henvendt til meg, saksøkeren.

– Nå er det slik at….begynner jeg, men blir straks avbrudt av formannen.

– Du behøver ikke si noe om sakens kjerne eller innhold, det er bare et spørsmål om du er villig til å forlike? spør han.

– Da må dere nesten spørre ham som….fortsetter jeg, mens jeg ser i retning av saksøkte N.N.

Igjen blir jeg avbrudt av formannen.

– Nei, jeg spør deg! Er du eventuelt villig til å redusere kravet? Formannen ser rett bort på meg.

– Nei. Jeg står på kravet, svarer jeg. Rådet hadde jeg fått fra min advokat, Edmund Asbøll, som på forhånd hadde forklart hvordan jeg best skulle forholde meg.

– Du kan be om en pause, hvis du får behov for å ringe meg, hadde Asbøll blant annet sagt. Det var et betryggende tilbud, ettersom han mente det ville være bortkastet penger for meg om han skulle delta i forliksrådet, fordi forliksrådsmedlemmene ikke er jurister.

– Du står på kravet. Så da er du ikke villig til å forhandle. Forliksbehandlingen er avsluttet. Det betyr at du da må be om at saken sendes til tingretten, konstaterer formannen.

– Det gjør jeg herved, bekrefter jeg.

– Da er vi ferdige, svarer formannen.

IMG_20141205_0004 kopi

Etter møtet i forliksrådet setter Ellen Piro og jeg oss på nærmeste cafe.

– La du merket til oppslaget i VG om advokaten min, Edmund Asbøll? spør jeg Ellen Piro.

– Ja. Du må finne deg en ny advokat. Ham kan du ikke ha! svarer Piro bestemt.

– Har lurt på det samme. Men et pes å skulle finne ny advokat i min tilstand, bare tanken tapper meg. Pussig at oppslaget kom nå rett før vi skulle i forliksrådet,  tilføyer jeg.

Asbøll har allerede gitt meg god hjelp. Skadevolder innrømmet i brev fra advokat Seyersted at han har hatt røde prikker på penis, altså herpes, som jo begynner med røde prikker, forklarer jeg, og tar en slurk av kaffen.

– Jeg trodde Asbøll var den aller beste. Han hevder selv å være landets beste på personskade. Men avisen knuser ham. Hvis det er sant det som står der da….? tilføyer jeg.

* *

På et litt senere tidspunkt i saken oppdager jeg at leder og generalsekretær i ME-foreningen, Ellen Piro er i nær familie med advokat Thomas Piro, som arbeider i advokatfirmaet Kvale.

Skjermbilde 2015-01-28 kl. 06.27.57

Der er advokat Thomas Piro, slektning av ME-foreningens leder Ellen Piro, kollega og omgangsvenn med advokat Christian Sandaker, som også er gammel venn av saksøkte skadevoldsmillionær N.N – og meg. Dessuten bisto forretningsadvokat Christian Sandaker meg flere ganger i forbindelse med min næringsvirksomhet som fysioterapeut….med eget fysikalsk institutt i Oslo.

Advokater sladrer om sine klienter. Pyttsann, ikke så nøye… Det visste saksøkte skadevoldsmillionær. Han hadde flere ganger hørt sine kompiser sladre om klienter, derfor ønsket han å holde den pinlige saken om herpessmitten han hadde påførte meg  – innen ‘husets fire vegger’, og valgte sine kompiser og forretningspartnere i advokatfirmaet Brækhus Dege til å representere ham. Ikke ante jeg at min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege var e k s f r u e n og mor til barna til advokat Jan Tormod Dege i Advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte saksøkte skadevoldsmillionær.

Skjermbilde 2015-01-28 kl. 06.26.49

Kunne det være slik at saksøktes advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege nå  – via ME-foreniningens leder Ellen Piro, i famile med advokat Thomas Piro – forsøkte få meg til å kvitte meg med landets beste advokat innen personskade, Edmund Asbøll, ved at Ellen Piro opprettholdt kritikken av Asbøll – kritikk som VG hadde formidlet?

Jeg konfronterer på et senere tidspunkt ME-foreningens leder Ellen Piro med hennes slektskap til advokat Thomas Piro, noe hun bekrefter, og forklarer:

– Men vi møtes bare en gang i året i forbindelse med familieselskaper….(de kan jo likevel ha annen kontakt – fx på telefon).

Denne nyheten gjorde meg betenkt. Fikk en følelse av at ‘noe’ ikke stemte lenger…men det var utfordrende å sette fingeren på akkurat hva som ikke lenger stemte… Ellen Piro hadde vært til god hjelp, helt til hun i forliksrådet ble avslørt som leder for Norges ME-forening – og motpartens advokatfirma da øynet kulissenettverk som kunne benyttes via saksøktes venn og forretningspartner, advokat Øystein A. Sverre og hans gode kompis Christian Sandaker.  Min motparts advokater kunne igangsette ‘motoffentsiv’ – via advokatkompisene Chris Sandaker og Thomas Piro i advokatafirmaet Kvale. 

Ellen Piro hadde fått sin Kongens fortjenestemedalje i bronse…i 2011.

I 2015 kontaktet Ellen Piro meg om dokumentrbloggen min. 
Se skjermdump under her.

Fra: Ellen V. Piro
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Mandag, 10. august 2015 19.11
Emne: Din blogg som er åpen for alle

 

Liv Serine,

Jeg kom tilfeldig over denne siden på nettet: https://livserine.wordpress.com/tag/ellen-piro/
– og jeg er rystet.
(…)
Sitat: På dette tidspunktet er ikke jeg klar over at ME-foreningens leder Ellen Piro er i nær familie med advokat Thomas Piro, kollega av saksøkt skadevolders venn, advokat Chris Sandaker, som begge jobber i advokatfirmaet Kvale.
I mine øyne  er dette en merkelig påstand! Det er ikke mange som heter Piro. Selvfølgelig er vi beslektet. 
(…)
Det er mange advokater omtalt i denne historien som alle kan kontaktes.
Med hilsen,
Ellen V. Piro

Dette er min ME-historikk. Hvorfor er Ellen Piro «rystet»? Hun skulle som tidligere generalsekretær i Norges ME-forening heller ha støttet meg, med mindre det er sannhet i ryktene om at hun samarbeidet med min motpart og hans advokater.

Til avslutning truer Ellen Piro meg med «Det er mange advokater omtalt i denne historien som alle kan kontaktes.»

 

I tillegg nedgjorde og latterliggjorde en rasende og forurettet Ellen Piro meg, og kritiserte språket i dokumentarbloggen min sønder og sammen. Ellen Piro frykter avsløringer. Alt kan selvsagt gjøres bedre enn det jeg gjør. Bevares. Forsøk selv å skrive dokumentarblogg som ME-syk- og renskrive lydopptak etter lydopptak!! 

Ellen Piro opptrådte helt annerledes overfor meg etter møtet i forliksrådet.

Jeg kjente en tiltagende sterk uro. Jeg var uten fast bolig, fortvilet, mer og mer tappet og midt i rettssaken med skadevoldsmillionæren NN og hans kulissenettverk av advokater og dommere, inklusiv kompisen, advokat Chris Sandaker og Thomas Piro, slektningen til Ellen Piro, leder av ME-foreningen.

Hva var det egentlig som skjedde…?

Hva hadde Ellen Piro og ME-foreningen bidratt med? I 2006 ble jeg innvilget uføretrygd. NAV satte uføretidspunktet til 0195. Først året etter, i 1996 ble ME/G93.3 godkjent som nevrologisk lidelse i Trygdeetat og Rikstrygdeverk. Imens hadde jeg blitt mer eller mindre tappet for alt av tidligere oppsparte verdier, hjem, bedriftslokaler og arbeidsplass, og oppbevart på sosialhjelpens eksistensminimum lengre enn lovens hensikt. – I tillegg var jeg i fire år – fra 2009 til 2013 – uten fast bolig – og flyttet fra den ene midlertidige uegnede og sykdomsforverrende – til den andre..Mens erstatningssaken mot skadevoldsmillionæren pågikk. Ellen Piro var orientert om min fortvilte livssituasjon. Men slikt var det liten empati og forståelse for! Da ble jeg bombardert med henvisninger til alt det Ellen Piro hadde opplevd av motgang.

 

I samtale med advokat Edmund Asbøll. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/06/05/i-samtale-med-advokat-edmund-asboll-forberedelse-til-forliksradsmote-med-skadevolder/

 

Advokat Chris Sandaker og hans kone, advokat Inger Johanne Fersle Lund er begge gamle venner av saksøkte skadevoldsmillionær N.N. og deltok som gjester i bryllupet vårt i 1989 i Tyskland. Slik ble de, liksom Øystein A. Sverre, også mine, om enn fjerne ‘omgangsvenner’ – for en kort periode…..

Advokat Chris Sandaker har også vært behjelpelig med å føre til penn ektepaktene som skadevoldsmillionær N.N. har hatt med sine respektive fruer, fru II (meg) og fru III… Skadevoldsmillionæren hadde krevd særeie også ved død i sin ektepakt med frue nr. 3.

Saksøkte skadevoldsmillionær kunne valgt blant mange andre advokater, da han ble stevnet for skaden han hadde påført meg. Men skadevolder valgte heller å holde saken ‘innen husets fire vegger’  da han valgte advokatfirmaet BrækhusDege til å representere seg. Skadevolder visste at advokatfirmaet Brækhus Dege var villig til å ta sjanser utover regler for god advokatskikk. Han visste også at advokater sladrer både seg i mellom og til andre. Skadevolder hadde ofte hørt advokatkompisene sladre om klientene sine. Det har også jeg. Skadevoldsmillionæren ville ikke at andre advokater skulle sladre om ham og den for ham pinlige herpsessmitten, og slik bidra til å ødelegge ryktet hans. Desto færre som visste, jo bedre. Derfor valgte saksøkt skadevoldsmillionær advokatkompisene Jan Tormod Dege og Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege til å representere seg.
Skjermbilde 2017-05-17 kl. 17.53.23.png

 

Advokaten sjekker opp ‘dama’ til kompisen sin.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-oystein-a-sverre-lyver/

 

Skjermbilde 2017-05-17 kl. 17.53.10.png

På dette tidspunktet ante jeg ikke at skadevoldsmillionærens advokat Jan Tormod Dege er  e k s m a n n e n  til min saksbehandler i NAV,  juristen Inger Lise Dege, såkalt ‘rådgiver i NAV Trygd’…At de har to nå voksne barn sammen. Dessverre hadde jeg mer enn nok med å overleve på dette tidspunktet, og koblet ikke navnene ‘Dege’ og min saksbehandler i NAV Trygd med advokatfirmaet Brækhus Dege som presenterte min motpart, saksøkt skadevoldsmillionær NN. I min naive tiltro til advokater og norsk domstol falt det meg ikke inn at advokater og jurister kunne utøve sitt virke i slike ‘gråsoner’ med inhabile koblinger og kulissenettverk. Men det kan de!! Kameraderi kan florere langt inn i pasientforeninger, også.

I advokatfirmaet Brækhus Dege var skadevoldsmillionær NNs gode venn og forretningspartner, skattejurist Øystein Andreas Sverre ansatt som partner. I flere år, fra ca. 2000 til mars 2009 hadde Øystein A. Sverre  forskjellige roller i sin saksøkte venn NNs to aksjeselskaper innen eiendom….

I tillegg hadde skadevoldsmillionæren gått på skole med Inger Elisabeth Dege,
e k s f r u e n til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege. Fru Deges mor hadde vært god venninne av skadevoldsmillionærens egen mor. I tillegg visste saksøkt skadevoldsmillionær at fru Dege nå var blitt saksbehandler i NAV Trygd for saksøkte (meg).

Fra mars 2009 representerte advokat Øystein A. Sverre sin venn og forretningspartner, skadevoldsmillionær NN, min eksmann….Før den tid var advokat Øystein A. Sverre styreleder og styremedlem i skadevoldsmillionærens eiendomsselskaper Agro East AS og HåJodd AS.

 

For advokatfirmaet BrækhusDege ville det selvsagt være av stor interesse å skape mest mulig kaos og tvil omkring årsakssammenhengen til lidelsen ME/CFS/G93.3/A04/postviralt utmattelsessyndrom, nå som klienten deres skadevoldsmillionær N.N, det ville si advokat Øystein Sverres gode venn og forretningspartner, som nå skulle forsvares etter å ha forvoldt herpessmitte, hvis primærinfeksjon utløste ME og uføretrygd med påfølgende tap av arbeidsinntekt m.m.

Advokat Edmund Asbølls brev til skadevolder. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/06/advokat-edmund-asbolls-brev-til-skadevolder/

Advokat Øystein A. Sverre hadde siden 1988 kjent til herpessmitten hans venn, nå saksøkte skadevolder, hadde påført meg. Da skadevoldsmillionærens venner arrangerte utdrikningslag for ham i mai 1989, bekjentgjorde skadevoldsmillionæren at han giftet seg fordi han hadde smittet meg med genitalherpes. I utdrikningsgave ga advokatvennene skadevolderen en skål full av ubrukte kondomer…Slik latterliggjorde de personskade de må ha visst var straffbar.

I en rettsprosess er det som kjent saksøktes advokats hovedanliggende å skape mest mulig tvil og kaos omkring ansvarsspørsmål og årsakssammenheng – til fordel for sin klient.

Dette er skadevolder. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

I mange år var advokat Dag Stadheim i advokatfirmaet Brækhus Dege  fast spaltist i forbrukerspørsmål om eiendom – ikke i VG – avisen som hengte ut og raserte ryktet til min advokat Edmund Asbøll – men i Afteposten, en annen Schibsted-avis. Slik hadde advokatfirmaet Brækhus Dege besørget seg kontakter langt inn landets største avisredaksjoner, som ikke fant det betenkelig at advokater ble representert i faste avisspalter.

I 2009 var advokat Dag Stadheim registrert på proff.no med 12 roller i norsk næringsliv,  hele fire av disse var tilknyttet hans kollega og venn, advokat Øystein A. Sverre, partner i advokatfirmaet Brækhus Dege

 

Skjermbilde 2017-12-09 kl. 13.28.46.png

Til sammenligning har de seriøse advokatene Harald Stabell og Dag Steinfeld ingen faste spalter i media – på det tidspunktet.

Forretningsadvokat Sonia Seyersted, i advokatfirma Brækhus Dege kunne tilsynelatende ikke lese?

Skjermbilde 2017-04-05 kl. 12.37.26

Eller var det være et forsøk på latterliggjøring fra advokat Sonia Seyersted og skadevolders venn, advokat Øystein A. Sverre i advokatfirma Brækhus Dege når hun i sitt første tilsvar av 05.12.06 kaller meg ‘Sirene’ – i stedet for Serine….? Å skape irritasjon og frustrasjon i forsøk på at motparten sprekker i raseri, og slik mister fokuset, er en av advokaters mange utspekulerte strategier… Ikke ulikt humoren jeg kjenner fra min forhenværende omgangsvenn Øystein Andreas Sverre….

Var advokat Sonia Seyersted egentlig så uselvstendig at hun ikke våget annet enn å overlate pennen til sin kollega Øystein A. Sverre, partner i advokatfirmaet Brækhus Dege?

IMG_20141205_0004

 

Kjendisnettverket til voldtektsmannen. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut…

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-21-33

ADvokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-24-14

Etter omdømmetap og millionbot endres firmanavn til Brækhus advokatfirma,
pr 1.januar 2017, med ny adresse i ny kommune, men med de samme u-etiske advokatene.

Kontakter advokat Espen Seeberg. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/kontakter-advokat-espen-seeberg/

Stevner skadevoldsmillionæren. https://livserinehelgesen.wordpress.com/about/

 

Del 1. Hemmelig lydopptak av tingrettsdommer Njaal Sæveraas – planmøtet.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/14/hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-advokatfirmaet-braekhus-dege-i-planmotet-14-mai-2009/

Del 2. Hemmelig lydopptak av tingrettsdommer Njaal Sæveraas – fortsettelse planmøtet.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/16/del-2-hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-og-advokatfirmaet-braekhus-dege/

 

Del 3. Hemmelig lydopptak av tingrettsdommer Njaal Sæveraas – fortsettelse planmøtet. Dommeren bekjent av saksøkte?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/19/del-3-hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-og-advokatfirmaet-braekhus-dege/

Del 4. Du vil ikke tro hva tingrettsdommer Njaal Sæveraas sier…
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/19/del-3-hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-og-advokatfirmaet-braekhus-dege/

Planmøte med tingrettsdommer Njaal Sæveraas.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Tingrettsdommer Sæveraas fortsetter planmøtet. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/30/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-fortsetter-planmotet/

Hemmelig lydopptak av min første samtale med advokat Espen Seeberg.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/02/hemmelig-lydopptak-av-min-forste-samtale-med-advokat-seeberg/

Hemmelig lydopptak av advokat Espen Seeberg 20. mai 2009.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/kontakter-advokat-espen-seeberg/

Dette er skadevolderen.https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

Fire advokater, tre forskjellige timelister. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/26/fire-advokater-tre-forskjellige-timelister/

Politianmelder overgriperen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/25/politianmelder-overgriperen/

 

Fortsettelse følger.

Lydfil.

Reklamer

17 thoughts on “I forliksrådet med saksøkte og advfa Brækhus Dege

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s