Er rådgiver i NAV Trygd, Inger Lise Dege inhabil?

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Christian Elden
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/


Frostating Lagmannsrett i Ålesund, 19.februar 2014

Fortsettelse fra forrige bloggpost: Lydopptak gjort med tillatelse fra Frostating lagmannsrett. 

Det vet sikkert advokat Sletten at dommerne ikke liker at advokaten tar stillinger i saker som det skal tas endelig beslutninger på, sier rettens leder, lagdommer Jon Kapelrud, henvendt til statens prosessfullmektig fra advokatfirmaet Riisa.

– Da er vi ferdig med vitneførselen så langt. Og da er vi forsåvidt kommet til de avsluttende innleggene, hvis det ikke er ytterligere bevisførsler. Er det det, Helgesen? spør lagdommer Kapelrud og ser bort på meg, ankende part.

– Det er vel ikke bevisførsel, men….Jeg bare ser hva de i NAV skriver, og hva som nå er kommet frem etterhvert her. Rådgiver Inger Lise Dege har forklart at vedtak i NAV Trygd baseres på skjønn….Der sitter det altså en saksbehandler som er juridisk utdannet…. Det er selvfølgelig en fantastisk flott utdannelse, men hun har ikke helsefaglig utdannelse eller helsefaglig kompetanse til å forstå hva jeg prøvde å si ved at jeg gjentatte ganger fortalte henne at jeg hadde genitalherpes, forklarer jeg, og trekker pusten for å fortsette.

– Jeg forsøkte gjentatt å få saksbehandler i NAV Trygd,  Inger Lise Dege oppmerksom på at genital herpes ikke bare er genitalherpes – men en infeksjon, med alle de plagene….forklarer jeg oppgitt.

– Dege skulle jo ha tatt det signalet og undersøkt! tilføyer jeg opprørt.

–  Derfor måtte jeg spørre Dege hvorfor hun ikke forsto diagnosen A04 «Slitenhet» – som jo er den samme som G93.3, altså ME.

IMG_20141209_0003

– Og om Dege kjente disse personene jeg spurte om? Hun bekreftet sågar at hennes mor var venninne med skadevolders mor! tilføyer jeg opprørt.

– Ok, men dette vet vi ingenting om, svarer Kapelrud. Og svikter sitt dommeransvar, slik det er beskrevet av sorenskriver Geir Engebretsen 03.10.13 i Dagsnytt atten: «Dommerne skal være ekspert på å gjennomføre behandlingen, få belyst saken på en ordentlig måte, stille spørsmål, være årvåken til at faktum kommer ordentlig frem, og vurdere bevisene.» 

Ingen av lagdommerne Jon Kapelrud, Ingolv Joa eller Arne K. Uggerud belyser vitnemålet fra Inger Lise Dege. Ikke en eneste av dem stiller spørsmål hverken til fru Dege eller til meg, og de opptrer som det motsatte av årvåken, og de forhindrer således at sakens faktum kommer ordentlig frem. 

Den ed lagdommere høytidlig avlegger om «å fremme rett og hindre urett» har de tre tilsynelatende også glemt.

– Hvis jeg forsto det riktig hadde Dege vært inne som saksbehandler i søknaden om uførepensjon. Og det har du jo fått, konkluderer advokat Sletten, statens prosessfullmektig.

– Ja, men jeg fikk jo det veldig sent. Jeg fikk det ti år etter at diagnosen var anerkjent i trygdeetaten i 1996, og ti år etter uføretidspunkt satt av NAV Trygd! svarer jeg, og kunne ha tilføyet «etter utallige avslag fra NAV Trygd og rådgiver Inger Lise Dege», men jeg sa det ikke.

– Da er vi inne på det saken dreier seg om igjen….Ja vi kjenner ditt standpunkt der, og hvorfor du mener det. Så kan vi gjenta det overfor hverandre noen ganger, men til syvende og sist må jo vi veie dette her, ikke sant? latterliggjør lagdommer Kapelrud, til humring fra andre tilstedeværende i rettssalen. Ingen av lagdommerne Jon Kapelrud, Ingolv Joa eller Arne K. Uggerud belyser, stiller spørsmål eller utøver årvåkenhet for slik å kunne vurdere bevisene, og Inger Lise Deges vitnemål.

– Når det gjelder disse andre navnene – hva gjaldt de da? fortsetter Kapelrud. Det skulle jo Kapelrud ha belyst, undersøkt og vært årvåken overfor, da han hadde vitnet Inger Lise Dege på telefonlinjen fra Oslo. Men det gjorde han ikke! 

– Jeg har vært i erstatningssak mot skadevolder N.N, bekrefter jeg.

– Og de har vært inne på en eller annen måte? undres lagdommer Kapelrud.

– Da jeg så kombinasjonen med advokat Jan Tormod Dege, gründeren av  advokatfirmaet Brækhus Dege og min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege, begynte det å ringe noen bjeller, forklarer jeg.

Skjermbilde 2014-12-07 kl. 18.16.38

– Advokatfirmaet Brækhus Dege representerte skadevolder N.N. i erstatningssaken jeg anla mot N.N. for skaden han har påført meg, som har resultert i at jeg er arbeidsufør og uføretrygdet. Advokat Øystein Sverre representerte skadevolder sågar som ansvarlig advokat i det meste av den saken. Øystein Sverre er kollega med fru Deges eksmann, advokat Jan Dege…. Jeg velger å tro at det likevel ikke er habilitetsspørsmål inne i bildet, avslutter jeg etter nettopp å ha blitt latterliggjort av lagdommer Kapelrud til latter fra resten av forsamlingen.


IMG_20150118_0007Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09

Advokat Henning Øglænd er venn av skadevolder N.N. og var gjest i ‘partyet’. Det samme var advokat Chris Sandaker med sin frue, advokat Inger Johanne Fersle Lund.

Advokat Øystein Sverre er også gammel venn av skadevolder N.Nog partner i advokatfirmaet Brækhus Dege, og fungerte i mange år som forretningspartner og varamedlem i skadevolders AS – innen eiendom.

Fortsettelse følger.

Lydfil

Reklamer

6 thoughts on “Er rådgiver i NAV Trygd, Inger Lise Dege inhabil?

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s