Trygdelege i NAV dr. Eirik Haneberg avslører mangelfulle kunnskaper om ME

ME = A04 i diagnoseregulativet for allmennpraktiserende leger tilsvarer G93.3 i diagnoseregulativet for spesialistleger. Bekreftet av
dr. Anders Bjørkavåg,
se under her:

IMG_20141209_0003

Eirik Haneberg, rådgivende overlege vet tydeligvis ikke at diagnoseregulativets A04 tilsvarer G93.3…. Han vet visst heller ikke at infeksjoner fra herpesvira kan utløse ME

Pussig at attføringsdiagnosen «Slitenhet» A04 fra 2002 overhodet ikke er tatt med i betraktningen etter at NAV ‘anmodet’ meg om å søke uføretrygd…. Og fastlegen i søknaden antar redusert ‘immuntoleranse‘.

Her vitner ME-spesialist, dr. Oddbjørn Brubakk i Frostating lagmannsrett om herpesvira, ME og immunintoleranse: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Det første min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd sier til meg da hun møter meg i trygdekontorets lokaler på Vinderen er:
– «Men du har jo (psykisk lidelse)…..»

Jeg hadde ikke noensinne hverken sett eller hørt noe om at jeg hadde den psykiske lidelsen. Det sto ikke oppgitt noe sted. Hvordan kunne Inger Lise Dege vite noe om det?

Hun som bare er jurist, og totalt blottet for enhver form for medisinsk kompetanse, jf min saksbehandler Inger Lise Deges bekreftelse i Frostating lagmannsrett 19.02.14: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/

Inger Lise Dege hadde siden 1998 vært ansatt ved Røa Trygdekontor. Der hadde hun sittet i kulissene også da Start Sysselsetting Røa i 2001 forsøkte få meg inn i oppdrag ved Røa trygdekontor for å arrangere kurs i kognitive teknikker for de ansatte der. Et jobbforsøk som strandet, fordi Røa trygdekontor ikke var interessert….Jeg ante den gang i 2001 ingenting om Inger Lise Dege og hennes nære forbindelse til skadevolder NN og hans familie. Heller ikke visste jeg noe om at skaden hennes barndomsvenn NN hadde påført meg, noen år senere skulle være årsakssammenheng til min uførediagnose ME/myalgisk encefalopati/G93.3/A04. Legene hadde jo sagt at viruset skulle ‘brenne ut’….

Start Sysselsetting anbefalte NAV at jeg skulle uføretrygdes, etter å ha hatt meg på såkalte arbeidsmarkedsrettede kurs en tid, og sett hvor syk jeg var.

Mange kan ha informert Inger Lise Dege om herpessmitten hennes venn, skadevolder NN hadde påført meg i en overrumpelsesvoldtekt, der han ikke engang brydde seg nok om meg til å ta på kondom, selv om han visste at han da hadde røde prikker (herpessår) på penis. I skadevolders prosesskriv noen år senere, nærmere bestemt av 15.april 2009, innrømmer han å ha hatt seksuell kontakt med flere andre kvinner – selvsagt da også uten å bruke kondom…
Saksøkte har hatt seksuell kontakt med flere andre kvinner:
.https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/10/saksokte-har-hatt-seksuell-kontakt-med-flere-andre-kvinner/

Inger Lise Deges eksmann, som hun jevnt samarbeidet med på grunn av deres to barn, advokat Jan Tormod Dege, arbeidet sammen med skadevolder NNs nære venn og forretningspartner advokat Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege. Disse juristvennene til skadevolder NN, som latterliggjorde alvorlig, livsvarig smitteskade ved blant annet å gi skadevolder NN en gave i 1989, bestående av en skål full av ubrukte kondomer….

– Nei, det har jeg ikke! svarer jeg min saksbehandler Inger Lise Dege, da hun, som er totalt uten helsefaglig kompetanse og heller ikke kjenner diagnoseregulativene,  i vår første samtale på Vinderen, hevder at jeg har en psykisk lidelse – ingen lege hadde nevnt.

I ettertid kan det se ut som om Inger Lise Dege i NAV Trygd anstrengte seg for nettopp å få meg psykiatrisk diagnostisert. Da kunne hennes barndomvenn, og sønn av hennes mors gode venninne, skadevolder NN slippe unna smitten han hadde påført meg, en skade Dege gjennomgående viste liten interessere for å undersøke nærmere om.

For DA kunne jo NAVrådgiver Dege risikere å oppdage at herpesvira er utløsere av ME og at diagnosen A04 tilsvarer G93.3….

IMG_20141214_0003

28.juni 2005 skriver rådgivende overlege Eirik Haneberg følgende til Vestre Aker Trygdekontor:
«Hun har herpesinfeksjon. (…)  Det er dermed høyst tvil om hun har en kronisk sjukdom….» (!) «Yrkesretta attføring er ikke forsøkt….» (neida, bare tre, fire forgjeves attføringstiltak….dei siste fire, fem åra….) —«og kan dermed ikke se at de medisinske inngangsvilkåra for uføreytelse er oppfylt.« Se under.

IMG_20141217_0002

21. september 2005 sender saksbehandler Anne Brekke i NAV Trygd, kollega av Inger Lise Dege, brev til rådgivende lege Eirik Haneberg: «man mistenker at der foreligger psykisk sykdom» – «i forbindelse med klagen har det kommmet inn medisinske opplysninger som 16.08.05 bekrefter diagnosen genital herpes».

IMG_20141217_0003

Likevel ringer ingen bjeller hos rådgivende lege Eirik Haneberg om at virusinfeksjon kan utløse  ME

Bjellene ringer heller ikke i NAV  – om den tidligere attføringsdiagnosen «Slitenhet»  = A04 fra 2002, som tilsvarer ME/cfs G93.3.

Pussig?
Har NAV Trygd helt glemt – eller fortrengt den,  i tilfelle h v o r f o r?

4. oktober 2005 svarer rådgivende lege Eirik Haneberghun har en kronisk residiverende sjukdom‘.  «Jeg tviler på at dette gir en i lovens forstand varig arbeidsuførhet.»  

IMG_20141217_0004

 

Skjermbilde 2017-06-30 kl. 01.38.40.png

Fremdeles ringer ingen bjeller hos rådgivende lege Eirik Haneberg om at virusinfeksjon utløser ME….Enda diagnosen «Slitenhet» A04 allerede foreligger i legeerklæring av juni 2002  fra dr. Hans Atle Djup.

Skjermbilde 2017-06-30 kl. 01.45.03.png

IMG_20141214_0003

ME/CFS/postviralt utmattelsessyndrom, G93.3 /A04 fantes ikke i norske diagnoseregulativer i 1995, da jeg måtte selge mitt fysikalske instituttet pga residiverende helseplager over mange år, bla ‘tretthet’, herpesutbrudd m.m. – plager,  som i dag har fått diagnosen ME.

Først i 1996, året etter at jeg hadde måttet selge mitt fysikalske institutt på grunn av residiverende helseplager, ble ME godkjent som nevrologisk lidelse i Trygdeetaten, det vil si 26 år etter at WHO/Verdens Helseorganisasjon i 1969 hadde godkjent ME. Likevel tok det mange år før media fra ca 2005 og utover, begynte fokusere mer og mer på den nevrologiske sykdommen ME/cfs.

Inger Lise Dege, rådgiver i NAV Trygd vitnet i lagmannsretten 19.02.14 om at Røa Trygdekontor hadde vært blant de første trygdekontor,  som i ca 1999 hadde innvilget uføretrygd til ME-syk, imot rådgivende lege sin anbefaling. Trygdekontorets jurister, uten helsefaglig kompetanse, avgjorde altså uføresøknad imot trygdelegens anbefaling….

Inger Lise Dege bekrefter i sitt vitnemål 19.02.14 at advokat Jan Tormod Dege, gründer og partner i Advokatfirmaet Brækhus Dege er hennes eksmann, som hun har barn med. Brækhus Dege representerte saksøkte skadevolder NN.

IMG_20150118_0007Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09

Fra tidsskriftet Juristkontakt nr. 7-2012 http://www.bd.no/Documents/JTD_Juristkontakt_nr7_2012.pdf

Likevel går det tydelig frem av rågivende overlege Eirik Hanebergs vurderinger av 28.juni 2005 og 04. oktober 2005 at han fremdeles ikke kobler infeksjon av genitalherpes med ME/CFS/postviralt utmattelsessyndrom….

Forståelig nok beskyttet tilsynelatende juristen Inger Lise Dege i NAV Trygd sin barndomsvenn, skadevolder NN helt til siste foreldelsesfristen for herpessmitten utløp i januar 2005, omtrent samtidig med at NAV anmodet meg om å søke uføretrygd. Først flere år senere, da min saksbehandler Inger Lise Dege i 2014 vitnet i lagmannsretten, bekreftet hun nære forbindelser til skadevolder NN og hans familie: NNs mor hadde vært venninne med Inger Lise Deges mor, skadevolder NN og Inger Lise hadde gått på skole sammen, Deges eksmann representerte skadevolder NN via advokatfirmaet Brækhus Dege.

Første gang jeg hørte om sykdommen ME/postviralt utmattelsessyndrom var i spesialistundersøkelse hos spesialist i indremedisin, dr. Andersson høsten 2005. Han antydet ME/postviralt utmattelsessyndrom.

NAV manglet kunnskaper om ME både ved min søknad om attføring i 2002 – og ved saksbehandling av uføresøknad i 2005.

Det var sannhet i dr. Hans Atle Djups påstand i 2002 om at «Trygdekontoeret liker ikke diagnoser med tretthet i….«

Diagnoseregulativet ukjent for Inger Lise Dege, rådgiver i NAV Trygd:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Fagfolk må tåle kritikk, jf advokat John Christian Elden https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Advokatfirma Eldens begjæring om gjenåpning: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

 

Resymé min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd:
Etter stevningen – ranes av NAV! (få uker etter stevningen mot NN; barndomsvennen til min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV, kanselleres vedtak om grunnstønad (= for medisinsk behandling) fra 2007 > sykdomsforverring > jeg makter ikke møte i hovedforhandlingen pga sykdomsforverring, er fremdeles uten den grunnstønaden, som var på kr 1600 pr måned i 2009 – og økes vanligvis hvert år, aner ikke hva den er på i dag. Resultatet:  helseforverring og flere hundretusener tapt til medisinsk behandling!!)
NAV Helfo avslår behandling av ME-syk.
Trygdelege i NAV dr. Eirik Haneberg avslører mangelfulle kunnskaper om ME

Fortsettelse følger. 

Reklamer

11 thoughts on “Trygdelege i NAV dr. Eirik Haneberg avslører mangelfulle kunnskaper om ME

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s