Herpesvira ikke til å spøke med!

Fortsettelse fra forrige post: Stevning ved tingrettsdommer Helge Monstad, 24.02.2009.
Fra hemmelig lydopptak av samtale.

– Plagene ga seg etterhvert, da jeg fikk riktig behandling av gynekologen. Men herpes forsvinner ikke, hvis man først har blitt smittet. Feberen, influensafølelsen og overømfindtligheten for trekk og berøring, forsvant gradvis da. Også prikkingen i leggene. Men hver gang jeg fikk nye utbrudd, kom prikkingen og overømfindtligheten for berøring og trekk tilbake. Og hovne lymfeknuter. Herpessår etter herpessår…forklarer jeg.

 

Skjermbilde 2017-07-09 kl. 07.42.09.png

– Informerte du N.N. om herpessmitten? spør tingrettsdommer Helge Monstad.  

– Selvfølgelig! Kontaktet ham sporenstreks etter at jeg hadde vært hos gynekologen. Det at han da avslørte og bekreftet at han hadde hatt røde prikker, altså sår på penis, det er sånt som brenner seg fast oppi her, sier jeg og peker på hodet mitt med høyre pekefinger.  

– Fordi……Det blir jo en bekreftelse på at han misbrukte meg i dobbel forstand, forklarer jeg.  

– Kan vi si det sånn at N.N. påførte deg herpessmitten, spør Monstad.  

– Ja, N.N. står oppgitt i legejournalen hos gynekologen. Den eneste måten jeg kan bevise at han smittet meg, er gjennom mine legejournaler som viser til N.N. – og at der ikke er noen andre. Siden man ikke kan gjennomføre samleie med en fersk herpesinfeksjon, må de røde prikkene som N.N. bekreftet å ha hatt,  skyldes gammel herpes, forklarer jeg.  

– Er det slik at du tok det opp med ham? Og da er spørsmålet hvordan reagerer han da? spør tingrettsdommer Monstad.  

– Han sa da at han hadde hatt røde prikker på penis, gjentar jeg.

– Visste N.N. at han hadde genital herpes? spør Monstad.

– Det sa han vel ingenting om, svarer jeg. 

– Kan vi si det slik at han innrømmet at han hadde herpes? spør Monstad.

– Jeg var rasende da jeg kontaktet N.N etter at jeg hadde vært hos gynekologen. Følte meg tilskitnet. Ødelagt. NN innrømmet at han hadde hatt røde prikker, sår. Han sa ikke akkurat at det var herpes, men kalte det røde prikker….Gynekologen hadde sagt at dette var liksom ikke så farlig, likevel…. Viruset ville brenne ut. Gynekologen ba meg likevel instendig be smittebærer oppsøke legen sin for behandling, tilføyer jeg.

Samtidig skulle jeg selvsagt ha forklart tingrettsdommer Monstad at det inntil akuttundersøkelsen hos gynekologen, ikke hadde funnet sted andre samleier mellom NN og meg, enn den overrumpelsesvoldtekten NN utsatte meg for en søndags ettermiddag, på min sofa, på et tidspunkt utenfor såkalt ‘prime time’ for voldtekter – mens jeg slumret, trett etter sene kvelder på påskefjellet. Man evner ikke reagerer ‘normalt’ når man i slumretilstand plutselig bråvåkner og har et tonn mannfolk på 43 år oppå seg. ‘NEI!‘ blir til et lite pip….

– Legen sa at herpessmitten ville brenne ut? spør tingrettsdommer Helge Monstad.  

– Ja, det var det legen sa til meg, bekrefter jeg, for det hadde jeg jo allerede fortalt Monstad

– Da sier vi at N.N. innrømmet røde prikker på penis, konkluderer tingrettsdommer Monstad.
Men hva skrev tingrettsdommer Helge Monstad i stevningen….? Jo at ‘partene innledet et seksuelt forhold i april 1988’…står det i stevningen. Jeg var så vanvittig utmattet etter møtet i tinghuset med Monstad at da jeg gjennomleste stevningen etter møtet med Monstad ikke forsto at Monstad saboterte meg med akkurat den setningen. Juristen Monstad favoriserte skadevoldsmillionæren, som mange mannlige jurister gjør. Også med hensynet til gammel nedarvet juristregel om at det er bedre at ti skyldige går fri, enn at en uskyldig blir dømt. Samme setning fra stevningen benyttet min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg i sitt siste prosesskriv til tingretten, til tross for at jeg flere ganger hadde forklart at NN «tok seg til rette på meg».

NN begikk overrumpelsesvoldtekt på min sofa mot meg, han brydde seg ikke om mitt «NEI!» Og heller ikke brydde NN seg nok om meg som medmenneske til å trekke på seg kondom enda han visste om sine ‘røde prikker’ fra gammel kjønnssykdom han var blitt så vant til. 

– Jeg hadde røde prikker på penis sa N.N. til meg, forklarer jeg, og visste ikke at jeg selvsagt skulle ha poengtert overfor tingrettsdommer Helge Monstad at NN da henviste til det ene – og eneste samleiet – overrumpelsesvoldtekten, som på det tidspunktet noensinne hadde vært mellom NN og meg.  

– Visste han at de røde prikkene var herpes genitalis, spør tingrettsdommer Monstad.  

– Han sa ikke direkte at han visste det var herpes genitalis, svarer jeg.
Selvsagt innrømmet ikke NN det! De røde prikkene, herpes genitalis, var fra gammel herpes, som NN var blitt så vant til, som NN hadde hatt i mange år. Via sitt kobbel av advokatkompiser, Øystein Andreas Sverre, Henning Øglænd og Chris Sandaker (og fruen Inger Johanne Fersle Lund, som også er advokathadde advokatkompisene informert NN hvordan han skulle forholde seg hvis han smittet andre med kjønnssykdommen. NN var instruert i å kalle herpesutbruddene for ‘røde prikker’….av advokatvenner som yndet å skryte av NNs pittoreske hjem i utlandet, og som nok håpet å kunne fylle lommeboka med NNs mange millioner. «Røde prikker» forekommer på peniser, og kan jo være så mangt…

– Men sa N.N. noe om at han ville gå til legen? fortsetter tingrettsdommer Helge Monstad.  

– Ja. N.N. lovet at han skulle kontakte legen sin og få samme behandling som det jeg fikk, bekrefter jeg.  

– Ble N.N. behandlet for herpes da? spør tingrettsdommer Monstad.  

– Altså….Jeg forsto det slik på N.N. at han kontaktet legen straks og fikk behandling. Jeg oversendte N.N. informasjonen jeg hadde fått fra min gynekolog, der det ble opplyst om at herpes genitalis skyldtes et virus, hvordan sykdommen artet seg, at nyfødte barn kunne bli blinde hvis kvinnen hadde herpesutbrudd under fødselen, at viruset ville brenne ut etterhvert og så videre, forklarer jeg, og ergrer meg over at jeg var så bevisstløs på grunn av ‘influensalignende symptomer’ at jeg ikke noensinne ba NN bevise og dokumentere den medisinske legebehandlingen han angivelig fikk for sine ‘røde prikker’. NN var på dette tidspunktet en godt voksen mann på 43 år, jeg kjente ham ikke godt nok til å vite at han hadde et adferdsmønster som tilsa at NN ikke var til å stole på. Overrumpelsesvoldtekten gjorde meg ambivalent, usikker, skyldfølelsen, skammen og tomheten som fulgte, gjorde meg handlingslammet unnfallende.

– Gikk N.N. til legen da? fortsetter tingrettsdommer Monstad spørrende, ut fra lydfilen fra samtalen jeg hadde med ham i et lite værelse i en av de øverste etasjene i Oslo tingrett.  

– N.N. lovet meg at han skulle oppsøke legen. Men jeg har ikke sett at han har gått til lege og heller ikke sett at han fikk behandling for herpes genitalis. Derimot fikk jeg inntrykk av at N.N gjorde det. Klart det! Hvis ikke kunne jeg aldri vært sammen med den mannen. Det er bombesikkert, sier jeg bestemt, og minnes i tankene hvor ambivalent, forvirret, unnvikende, kjempeflau og tilbakeholdende jeg hadde vært. Hvis jeg hadde krevd å få se bevis på at skadevolder NN hadde oppsøkt lege, og tok pillene han ble anbefalt av min gynekolog, da ville det kunne bli oppfattet som mistillit til NN. Og det var jo nettopp det jeg skulle ha gjort; krevd beviser. Men jeg kjente jo ikke fyren, som hadde forgrepet seg på meg! Han var jo ‘bare’ bror til en venninne av min daværende nærmeste venninne.

I stedet for å politianmelde NN sporenstreks, fortsatte jeg å møte ham når han senere var innom Oslo. Hvem ville vel ha trodd meg? At en godt voksen, middelaldrende mangemillionær fra Oslo 3 hadde voldtatt meg? Hva ville min venninne sagt – hun som var venninne med NNs søster? Som etter at erstatningssaken mot skadevoldsmillionær NN ble kjent svarte at «Vi har jo bare din versjon»Slike kalkulerer med at det er flere fordeler – tross alt – med å tro på en mangemillionær – enn hans fattige, syke eksfrue.

Ingen ville sannsynligvis ha trodd meg. Rikdom ruler. Som min bistandsadvokat mange år senere spurte meg om: – ‘hadde NN større interesse av deg, enn det du hadde av ham? Hvordan kan man besvare slikt? Hvis NN skulle ha ‘større interesse’ av meg enn jeg av ham, hadde han likevel ikke tillatelse til å ta seg til rette på meg i en overrumpelsesvoldtekt og samtidig smitte meg med livslang, plagsom genitalherpes! Heller ikke studentlånet av 50 sveitserfranc i 1980, som jeg i flere år glemte å betale tilbake ga NN tillatelse til å forgripe seg på meg! Bistandsadvokat fra et av landets beste advokatfirma Elden skulle da vite det?

Hva NN hadde av interesse – eller ikke – ante jeg ingenting om, vi kjente egentlig ikke hverandre da overrumpelsesvoldtekten med smitte genitalherpes skjedde. Vi hadde flere år tidligere møttest første gang på ANSA-lekene i Sveits, da jeg studerte. Søsteren hans hadde da spurt om jeg ville danse med ham…for han ville danse med meg. Merkelig oppførsel av en voksen mann å sende sin søster for å spørre om jeg, som hadde kjæreste, ville danse med broren hennes. Dagen etterpå møttest vi i skibakken. Av en eller annen grunn fikk jeg låne 50 sveitserfranc av NN. Etterpå var vi ‘på hils’ med hverandre hvis vi tilfeldig passerte hverandre i Oslo.

NN tok sjansen, uten respekt for meg som medmenneske, og mine grenser, da han i sin egotripp tok seg til rette på meg – uten å ta nei for et nei.

– Da skriver vi at saksøkte lovet at han ville oppsøke lege for å få behandling, konkluderer tingrettsdommer Monstad.  

– Slik gynekologen min hadde instruert meg i at N.N. måtte gjøre. Samme behandling som det jeg fikk, bekrefter jeg.
For det var det NN hadde forklart og forsikret meg at han skulle gjøre.  

– Som du tror på at N.N. også gjorde det, kontaktet lege? gjentar tingrettsdommer Monstad spørrende.

Jeg stolte på NN – en 43 år gammel mangemillionær og tilsynelatende traust, men bortskjemt pappagutt fra Oslo 3! Jeg hadde da ingen grunn til å mistro ham, staut og litt kjedelig, som han fremstod. Min nærmeste venninne fra studietiden, hadde i flere år vært venninne med NNs søster. Ikke annet enn positivt skryt hadde jeg hørt om den familien. Selv om jeg hadde sett at søsteren hans fikk ‘sammenbrudd’ da vi studerte. Jeg ante ikke den gang at moren deres ganske nylig hadde begått selvmord i barndomshjemmet, og at faren ni måneder senere flyttet sammen med sin kusine.

Venninnen min hadde vært smigret og begeistret over å ha æren av å være venninne og omgangsvenn med disse rike menneskene fra Oslo 3, som hadde slik en interessant og spesiell familiehistorie. 

– Ja, jeg fikk inntrykk av at N.N. gjorde det, gjentar jeg.

En måneds tid før overrumpelsesvoldtekten hadde NN kommet hjem fra noen års jordomseiling. NN hadde overraskende og smigrende nok, straks kontaktet meg, etter at vi hadde brevvekslet noen ganger mens han befant seg på jordomseiling. NN invitert meg med til flere av sine venner og familie, hans søster kjente jeg til en viss grad fra studietiden i utlandet. Sammen med NN ble jeg flere ganger invitert med til hans venn, juristen Øystein Andreas Sverre i Holmenkollåsen, der vi som regel spilte Ludo. NN og jeg hadde da vært sammens som venner. Kun det.

Chris Sandaker, også advokat, møtte jeg første gang i et akeparty hos skuespiller Toralv Maurstad,Maurstads fantastiske sted i Holmenkollen. Advokatene Ellen Holager Andenæs og hennes bror, advokat og bonde, Thore Holager, var også blant NNs barndomsvenner viste det seg.

 

Øystein Andreas Sverre hadde sågar flere ganger forsøkt å sjekke meg opp, ved å invitere meg til middag på byen når NN befant seg i utlandet, det til tross for at Øystein A. Sverre tilsynelatende hadde fast følge med sin søte og morsomme sekretær fra Price Waterhouse, som alltid var sammen med ham. Men jeg takket alltid høflig nei til invitasjoner om middag – alene – med Øystein Andreas Sverre. Var ikke interessert i denne tilsynelatende desperate ugifte ungkaren på førti, som var i stand til å skippe sitt faste følge, sekretæren, for å sjekke opp meg.

Advokaten sjekker opp ‘dama’ til kompisen sin.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-oystein-a-sverre-lyver/

NN hadde lenge før mitt møte med tingrettsdommer Helge Monstad i et lite værelse i øverste etasje ved Oslo tingrett, via advokat Sonia Seyersted i advokatfirmaet Brækhus Dege allerede i januar 2007, i sitt svar til min daværende prosessfullmektig, advokat Edmund Asbøll, innrømmet de røde prikkene på penis… Se dokumentasjon under her.

 

IMG_20141226_0001

 

– Men så fortsatte du å ha seksuell kontakt med ham? spør tingrettsdommer Monstad.  

Å så pinlig! Dette spørsmålet som skulle ‘avsløre’ meg, i beste fall som naiv, i verste fall som løgner eller bedrager. I stedet for å politianmelde NN, hadde jeg fortsatt kontakten med ham – uforståelig nok. Som mange overgrepsutsatte var jeg forvirret, og fryktelig lei meg, etter overgrepet. På et tidspunkt valgte jeg å fortrenge. Det var letter å tenke at overgrep og herpessmitte skyldtes ‘Skjebnen’, eller ‘Guds vilje’, som slik ville at NN og jeg skulle være sammen… NN hadde ødelagt meg, jeg var overbevist om at ingen annen mann ville være sammen med meg etter at jeg var blitt påført livsvarig kjønnssykdom.

FullSizeRender-113.jpg

– Ja….eh….Han bodde i utlandet, jeg her. Høres kanskje merkelig ut, men jeg valgte å tenke at det var skjebnen eller Gud som ved at N.N. smittet meg, ville at N.N. og jeg skulle være sammen….resten av livet. Han hadde jo ødelagt meg for alltid, forklarer jeg skamfullt. 

– Besøkte du ham, eller kom han på besøk? fortsetter tingrettsdommer Helge Monstad, som tydeligvis kan ha blitt orientert på forhånd. Av hvem? Advokatfirmaet Brækhus Dege? Som tilsynelatende hadde carte blanche til tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

Advokatfirmaet Brækhus Dege med carte blanche til tingrettsdommer Njaal Sæveraas
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/med-carte-blanche-til-tingrettsdommer-saeveraas/

– Begge deler, svarer jeg, og minnes da NN noen uker etter at han hadde innrømmet de røde prikkene, inviterte meg til sitt pittoreske hjem – i utlandet.

Det var vår, omgivelsene bedårende sjarmerende, med store parker, vakre gamle hus og gjenstander. Årets nyplukkede asparges og iskald hvitvin sto på menyen, servert i det fineste, eldgamle porselen og glass. Grandtantens gamle stråhatt…ble plassert på hodet mitt. Hvem ville ikke ha blitt sjarmert i senk av slikt? NN oppnådde det han strategisk kan ha planlagt, for nettopp å unngå en skandalløs straffesak.

 

I et slikt gammelt, svært hus på mer enn tre tusen kvadratmetre med mange fløyer, våget ikke jeg å ligge alene i de gamle værelsene i fløyen der hvor ikke et eneste menneske var å se, der det gikk sagn om spøkelser…Skulle jeg flykte tilbake til Oslo samme dag som jeg hadde ankommet, eller ta imot tilbudet om å sove i samme seng som NN?

 

Vi hadde tross alt delt værelse flere døgn i påskeferien på fjellet, uten at ‘noe’ hadde skjedd, vi hadde ikke engang skysset hverandre før det fatale overrumpelsesovergrepet på min sofa, det eneste samleiet som inntil da noensinne hadde forekommet mellom oss. NN hadde ventet til vi ble alene, til vi kom ned fra påskefjellet og vekk fra alle menneskene der, før han tok han seg til rett på meg, uten å bry seg nok om meg til å trekke på seg kondom, til tross for at han visste han hadde disse røde prikkene på penis, slik han noen uker senere innrømmet.

Skjermbilde 2017-07-09 kl. 07.42.09.png

I ettertid av påsketuren, mistenkes NN for å ha snoket i min toalettveske mens vi delte værelse og bad på fjellet. Slik oppdaget NN p-pillene mine. Hans største frykt i verden var å bli far – igjen. Den – for ham – traumatiske opplevelsen ønsket han ikke flere ganger. Etter å ha sett p-pillene, trodde NN at han ikke hadde noe å frykte ved å ta sjansen på å ta seg til rette på meg. Men uten å bry seg om de røde prikkene sine, fra gammel genitalherpes, som han var blitt så vant til…

Fremdeles hadde jeg sterke plager som følge av herpesinfeksjonen noen måneder tidligere, utstrålende verk i den ene leggen, i tillegg til tretthet og gjentatte herpesutbrudd. Jeg var trist og lei meg for det som hadde skjedd og for den livsvarige herpessmitten fra NN.

– Unnskyld, finnes det en vannautomat? Jeg kan finne den selv, sier jeg til tingrettsdommer Helge Monstad….og reiser meg brått opp. Var blitt tørr i munn og hals. Det tok på å rippe opp i disse vonde minnene,  i tillegg opplevdes det skummelt og tappende å befinne seg mutters alene i et lite værelse i Oslo tingrett, med en ukjent mann: tingrettsdommer Helge Monstad – som spurte og grov om disse fremdeles vonde og pinlige detaljene. Jeg stolte på at tingrettsdommer Helge Monstad ville ivareta mine interesser, det var hans oppgave.
Skjermbilde 2017-07-09 kl. 09.42.20.pngSkjermbilde 2017-07-09 kl. 09.42.29.png

Ikke ante jeg om kokkelimonke i kulissene, som hadde skjøvet tingrettsdommer Ina Strømstad bort fra avtalen vi hadde gjort om at det var hun som opprinnelig skulle hjelpe meg skrive stevningen. I stedet endte jeg opp med en durkdreven gammel ‘rev’, med tidligere fartstid i politiet i Oslo, nå pensjonist, og ekstraordinær lagdommer i Borgarting Lagmannsrett, kollega av Njaal Sæveraas. 

Hadde jeg ikke hatt skjulte lydopptak av mine samtaler med dommere, advokater og NAV ville sannsynligvis ingen ha trodd meg!  Blessings in disquis – hevder enkelte.

Skjermbilde 2017-07-09 kl. 09.44.00.pngSkjermbilde 2017-07-09 kl. 09.44.08.png

som var et steinkast-nabo –  og venn med ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre,

Skjermbilde 2017-07-09 kl. 09.45.03.pngSkjermbilde 2017-07-09 kl. 09.45.11.png

som viste seg å ha overtatt saken etter advokat Sonia Seyersted – etter politianmeldelsen min av skadevoldsmillionæren.

 

Innskanning 17.jpeg

Innskanning 20.jpeg

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-21-33

Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-24-14

 Jeg en golddigger? – om blant annet munnherpes, herpes simplex 1, som førte til den nevrologiske lidelsen vannhode, encefalus, og en innoperert shunt hos mor til terroristen jf boken «Moren»:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/29/jeg-en-golddigger/

Fagfolk må tåle kritikk, jf advokat John Christian Elden
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Stevning ved tingrettsdommer Helge Monstad. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/23/stevning-ved-tingrettsdommer-helge-monstad/

Tingrettsdommer Helge Monstad utelater detaljer.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/27/tingrettsdommer-helge-monstad-utelater-detaljer/

Herpesvira ikke til å spøke med!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/26/herpesvira-ikke-til-a-spoke-med/

Var det voldtekt? Stevning ved tingrettdommer Helge Monstad
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/25/var-det-voldtekt/

 

 

Fortsettelse følger.

Lydfil

Reklamer

17 thoughts on “Herpesvira ikke til å spøke med!

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s