Planmøte med tingrettsdommer Njaal Sæveraas

14. mai 2009:

Ved en tilfeldighet åpner jeg postkassen min. Der finner jeg ‘innkalling’ fra Oslo tingrett til noe som kalles et Planmøte.

Innkallingen er datert 12.mai 2009, altså bare et par dager tidligere. Planmøtet skal avholdes klokken 13….i dag!

Jeg får panikk!

Rekker så vidt å lese noen linjer i innkallingen før telefonen ringer og vips er Planmøtet er i gang.

– Hallo? svarer jeg inn i telefonrøret.

– Er du der? Da skal jeg prøve….Bare hold linjen, sier en hyggelig mannestemme med bergens dialekt, som har presentert seg som tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

– Ja takk, svarer jeg.

(Tingrettens pausemusikk av Grieg fyller øret mitt.)

– Kan alle høre meg? Både Lindstrøm og …. eh….saksøker? spør tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

Begge svarer vi ‘ja’.

– Da kan vi begynne dette møtet da, fortsetter Sæveraas.

– Hvem er Lindstrøm? skyter jeg inn.

– Jeg er advokatfullmektig til saksøkte N.N, forklarer en ung mannestemme.

– Representerer ikke advokat Seyersted saksøkte lengre? spør jeg forundret.

– Nei, det gjør hun nok ikke, bekrefter Lindstrøm.

– Da er alt klart? spør dommer Sæveraas. Og fortsetter:

– Dere har jo begge fått et brev med liste over hva som skal behandles på planmøtet, ikke sant?

– Jeg fikk det brevet akkurat nå! svarer jeg fortvilet.

– Ja, du fikk det akkurat nå. Det var jo litt seint….svarer tingrettsdommer Sæveraas.
(«Seint»? Brev om planmøtet er datert 12.05.09, sendt ut fra tingrettsdommer Sæveraas bare en dag tidligere….poststemplet 13.05.09. Postgangen i Oslo tar ofte lengre tid. Tingrettsdommer Sæveraas og advokatfullmektig Lindstrøm hadde tydeligvis diskutert dette planmøtet på forhånd siden tingrettsdommeren kjente navnet på ‘advokatfullmektig Lindstrøm’, men strevde med å huske mitt. Derfor kalte Sæveraas meg bare for ‘saksøker’….)

IMG_20150101_0002 IMG_20150101_0003


– Men du fikk det i alle fall, bekrefter tingrettdommer Sæveraas selvtilfreds.

– Jeg har ikke hatt mulighet til å sette meg helt inn i dette ennå, og har bare fått lest første linje, eller der det står angitt torsdag klokken 13, forklarer jeg, selvprosederende, ikke-jurist.

Nå skulle tingrettsdommer Sæveraas ha tilbudt meg, ikke-juristen, utsettelse. I stedet sier Sæveraas:
– Javel. Men….. Det er antagelig ikke noe spesielt…eh…eh….med et sånt brev som dette. Et brev om planmøte er ganske uformelt. Eh…..Så det vi gjør er at vi går igjennom listen med de forskjellige forholdene vi må behandle, forklarer dommer Sæveraas.

Et brev om planmøte er ganske uformelt«?  Ikke underlig at tingrettsdommer Sæveraas stotrer idet han fremsetter en slik løgn.
Jf tvistelovens §9-4  er planmøtet avgjørende for resten av rettsprosessen. Det skulle tingrettsdommer Sæveraas vite. Hvis tingrettsdommet Sæveraas hadde respektert meg, som kvinne, fattig, ufør og overgrepsutsatt, smitteskadet, kunne han ha utsatt møtet. Visste Sæveraas at saksøkte N.N. i legebekreftelse av 6. mai 2009 hadde fått bekreftet at NN hadde testet positivt på herpes 1 og 2, siden det plutselig ble slikt hastverk i saken?)

– Vi mener at det ikke er noen grunn til å gjennomføre mekling, fortsetter saksøkte N.N.s advokatfullmektig Lindstrøm. Han ønsket tydeligvis å forhindre utsettelse av Planmøtet, og slik forhindre at jeg, ikke-juristen skulle kunne sette meg inn i saken eller konsultere advokat. 

– Altså, jeg vet ikke hva jeg skal svare til det. Jeg er ikke jurist, bekrefter jeg rådvill.

–  Hvis han svarer nei til megling betyr det at de to som skulle ha meglet, altså du og saksøkte N.N, ikke kan megle, fordi han har sagt nei til megling. Så da må vi svare nei på det, forklarer tingrettsdommer Sæveraas.

– Neste spørsmål er om saken bør behandles etter særlige regler? spør Sæveraas.

– Jeg kan ikke se det, svarer Lindstrøm.

– Nei, det kan heller ikke jeg, istemmer tingrettsdommer Sæveraas.
(Pyttsan, hvorfor spørre om slikt da, når de to høye herrer er skjønt enige uten at jeg som saksøker får komme til orde? )

(…..)

– Jeg hører at motpart svarer nei på alt, så da sier jeg ja. Klart det må være mulighet til å holde et rettsmøte under saksforberedelsene, bekrefter jeg, som føler meg mer og mer overkjørt og oversett av de to juristene Lindstrøm og Sæveraas

– Hva kunne vi oppnå der da? spør tingrettsdommer Sæveraas.

– Viser til prosesskrivet der jeg søker om mulighet til medisinsk utredning basert på vitenskapelige bioteknologiske undersøkelser for å avdekke den underliggende patofysiologien, der det kan bekreftes eller avkreftes hvorvidt det er saksøkte N.N. som har smittet meg, og om herpesinfeksjonen ligger til grunn for utløsing av ME, svarer jeg.

Det har jeg allerede snakket med Lindstrøm om, bekrefter tingrettsdommer Sæveraas.
(Jøss, – ikke snaut! Jeg blir ikke akkurat overrasket over slik innrømmelse og forskjellsbehandling…. Tingrettsdommer Sæveraas innrømmer altså  å ha hatt samtaler med saksøktes advokat, bak min rygg, uten å inkludere meg, saksøker! min anm.) 

– Jeg mener vi må kunne vente på den undersøkelsen, fordi saken avhenger av den, tilføyer dommer Sæveraas.

– Kan jeg spørre dommeren om det er anledning til å dele opp hovedforhandlingen ved å behandle ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng adskildt? spør unge, lovende advokatfullmektig Lindstrøm.

– Det er ….eh….det forsåvidt mulighet til…. Men det finnes noen avgjørelser med avvisning på spørsmålet om deling. Jeg har de ikke helt i hodet nå. Men det er ikke nødvendigvis sånn at man automatisk bestemmer oppdeling, forklarer tingrettsdommer Sæveraas.

– Nei. Riktig.
(Lindstrøm vet visst dette likevel, så hvorfor spørre tingrettsdommeren da…? min anm.)

– Det tror jeg vi får krysse av på etterhvert, fortsetter tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

– Ja, konkluderer advokatfullmektig Lindstrøm.

– For vi har jo snakket om dette, bekrefter tingrettsdommer Sæveraas igjen, med henvisning til saksøktes advokatfullmektig Lindstrøm.

– Hmmm, bekrefter Lindstrøm.
(Mislikte fullmektigen  tingrettsdommer Sæveraas sin avslørende ærlighet? min anm.)

 

(….)

– Bør forhandlingen deles opp? leser Njaal Sæveraas spørrende.

– Ja jeg synes det her kunne vært en ide å behandle spørsmålet om uaktsomhet for seg. Altså om det foreligger conforce-grunnlag. Eller om vedkommende har blitt smittet av herpes uaktsomt, forklarer advokatfullmektig Lindstrøm. (Lindstrøm innrømmer herved at jeg har blitt smittet av herpes av saksøkte NN….Min anm.)

– Er det skjedd uaktsomt? Er det grunnlag for å ta ansvar? funderer advokatfullmektig Lindstrøm….

Saksøkte N.N. visste at han hadde sår på penis, bekrefter jeg innskytende i samtalen.

– Ja? Nei altså….kommer det stotrende fra advokatfullmektigen.

– Ja? spør tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

Han visst at han hadde sår da han tok seg til rette på meg, fortsetter jeg bestemt.

– Jeg mener vi kanskje må behandle det spørsmålet først, konkluderer advokatfullmektig Lindstrøm, uten å tillegge vekt at jeg forklarte at skadevolder NN ‘tok seg til rette på meg‘. 

– Ja. Eh. Men jeg kan ….eh….nøler tingrettsdommer Sæveraas, som igjen lar seg instruere av advokatfullmektigen, som om jeg, kvinnelig saksøker, ikke er tilstede i samtalen.

– Altså hvis man tenker på at denne saken kan drøye over et års tid, så er det svært lang tid og litt sånn kjedelig å ha noe sånt hengende i luften. I hvertfall for min klient som ønsker saken avgjort fortest mulig, tilføyer fullmektigen Lindstrøm.
(Nå som saksøkte N.N. hadde fått legebekreftelse av 6.mai  på at han har hatt både herpes 1 og 2 var det innlysende viktig for saksøkte skadevolder N.N. å komme seg raskest og rimeligst unna ansvaret….Min anm.)

– Kan jeg spørre dommeren om noe? skyter jeg inn.

– Ja, svarer tingrettsdommer Sæveraas.

– I dag har laboratorieundersøkelser kommet mye lengre, og det er stadig utvikling innenfor området. I en annen virussak har det blitt gjort virussammenligninger. Den virusen jeg har kan kanskje sammenlignes med den saksøkte N.N har.
(Jeg hadde visst siden 1988 at saksøkte N.N. hadde herpes 2, det var trygg på. Min anm.)

– Er det mulig å foreta bevisførsel ved at saksøkte N.N. også gjennomgår bioteknologiske undersøkelser, lik den jeg har søkt om å få gjennomføre? spør jeg nysgjerrig.

– Hvis man skulle komme til at det uansett ikke er grunnlag for et erstatningskrav som skyldes overføring av herpessmitte, så ville man da kunne ha avskrevet saken, forklarer tingrettsdommer Sæveraas.

Saksøkte N.N. var i en veldig spesiell situasjon, fordi at han visste at han hadde sår på penis! bekrefter jeg igjen.
(Så viktig og skummelt er dette temaet -for en eller annen….at samtalen nå avbrytes….av tingrettsdommer Sæveraas. Min anm.)

– Hold linjen litte grann, noen forsøker å få tak i meg her….sier tingrettsdommer Njaal Sæveraas, og blir opptatt med noen andre….

Har vi kommet til et ‘høydepunkt’ i Planmøtet, siden tingrettsdommeren blir avbrutt? Pussig at han avbrytes rett etter at jeg har henvist til at skadevolderen ‘tok seg til rette på meg‘ og at skadevolder visste at han da hadde ‘røde prikker’ på penis.... Legg merke til at stemningen – og Sæveraas stemmeleie er endret, da han fortsetter Planmøtet etter avbruddet….UTEN å undersøke mine tidligere påstander om overgrep nærmere. 

Får Njaal Sæveraas ekstra input fra sidelinjen, da han avbrytes under Planmøtet?

 

Advokatene Edmund Asbøll og Jon Wessel-Aas om foreldelse. Sorenskriver Geir Engebretsen ved Oslo tingrett om dommeransvaret: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/advokat-edmund-asboll-jon-wessel-aas-og-sorenskriver-geir-engebretsen-om-foreldelse-m-m/

 

Tingrettsdommer Sæveraas fortsetter Planmøtet: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/30/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-fortsetter-planmotet/

 

Tingrettsdommer Sæveraas svikter dommergjerningen:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/15/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-svikter-dommergjerningen/

 

Tingrettsdommer Sæveraas ringer meg etter Planmøtet.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/tingrettsdommer-saeveraas-ringer-meg-etter-planmotet/

 

Tingrettsdommer  Sæveraas frarøver meg kontradiksjon (tilsvar)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/14/dommer-njaal-saeveraas-frarover-meg-kontradiksjon/

 

Hvorfor hastverk tingrettsdommer Sæveraas?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/

 

Tingrettsdommer Sæveraas en tilbakelent dommer? 
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/njaal-svaeeraas-en-tilbakelent-tingrettsdommer/

 

 

Fortsetter.

Lydfil.

Reklamer

36 thoughts on “Planmøte med tingrettsdommer Njaal Sæveraas

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s