Tingrettsdommer Njaal Sæveraas fortsetter Planmøtet

Fortsettelse av forrige bloggpost: Planmøtet 14.mai 2009:

Lindstrøm, hvilket advokatfirma representerer du? spør jeg nå som tingrettsdommer Njaal Sæveraas plutselig ble opptatt med noen andre…..

– Jeg jobber i et firma som heter BrækhusDege. Har du fått vårt tilsvar? spør Marcus Lindstrøm.

(«vårt tilsvar» henviser til advokatene Jan Tormod Degee k s m a n n til min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd, og skadevolders gode venn og forretningspartner Øystein Andreas Sverre, også forhenværende forsmådd beiler og tidligere omgangsvenn av meg, i tillegg til Sonia Seyersted, Tarjei Stensaasen, advokatfullmektigene Siri Anne Munch og Marcus C. Lindstrøm –  6 forretningsadvokatermot lille myggen meg…. min anm.)

– Har fått tilsvarene fra advokat Seyersted, hvis det er de du mener? bekrefter jeg.

– Sendte deg et tilsvar 15.april. Har du ikke fått det? gjentar Lindstrøm

– Nei.

– Det må jeg spørre dommeren om, fordi det skal dommeren sende til deg, forklarer Lindstrøm.

– Som sagt har jeg kun fått innkallelsen til dette telefonmøtet akkurat idet jeg kom inn døra her hjemme, forklarer jeg.

– Du har ikke problemer med postgangen da? spør Lindstrøm, som slik forsøker fraskrive seg ansvar ved å antyde at det skyldes postgangen og meg, i stedet for å innrømme at han rett og slett ikke har sendt meg sitt prosesskriv.

– Vanligvis ikke, svarer jeg. 

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas er nå tilbake på linjen igjen….

– Dommer, saksøker har ikke fått tilsvaret, sier advokatfullmektig Marcus Lindstrøm.

– Har hun ikke fått tilsvaret? Men vi kan uansett ta en kopi til henne, bekrefter tingrettsdommer Sæveraas….(Hvorfor snakker Sæveraas over hodet på meg? Han kunne spurt meg direkte….min anm.)

– Jeg fikk brev fra tingretten datert 3.april. Jeg skrev et prosesskriv 22.april der jeg ba om at berammingen måtte utsettes inntil det foreligger resultater av den medisinske utredningen. Har dessverre ikke fått motpartens prosesskriv av 15.april, bekrefter jeg.

– Men sånn for ettertiden sender dere kopier til hverandre. Vi kan pålegge advokaten å gjøre det, sier tingrettsdommer Sæveraas.

– Vi gjør det, bekrefter advokatfullmektig Lindstrøm fra advokatfirmaet Brækhus Dege.
(Jøss – nesten litt påfallende da at Lindstrøm lurer på om jeg har fått prossesskrivet….Visste han kanskje at han likevel ikke hadde sendt det til meg? min anm.)

– Eh….Da er vi kommet til at du vil begjære deling? spør Sæveraas, igjen henvendt til saksøktes advokatfullmektig Marcus Lindstrøm.

– Jeg tror det. Må bare ta en liten sjekk først, forklarer Lindstrøm.

– Slik jeg ser det ut fra mine plager og mine journaler oppsto mine ME-symptomer iforbindelse med og etter herpesinfeksjonen, tilføyer jeg.

– Hva legger du i granskning av saksøktes kropp? Hvilke deler av kroppen skulle man da undersøke? spør saksøktes advokatfullmektig Lindstrøm.

– Eh….eh….Først skal du saksøker Helgesen få gjennomført en undersøkelse. Så vil du ta stilling til om det skal begjæres undersøkelser av saksøkte N.N? spør tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

– Ja, svarer jeg, på dette tidspunktet selvprosederende, ikke-jurist.

– Nå har ikke retten bestemt seg for om det er greit altså, forklarer Sæveraas, som bare noen minutter tidligere, i samme samtalen (se forrige bloggpost https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/) mente at saken var avhengig av den undersøkelsen…..

 

– Jeg overlater den avgjørelsen til dommeren, svarer jeg.

– Men det er du som på en måte sitter i førersetet her. Jeg sitter her og tar imot forslagene fra de forskjellige partene i saken, så du må ha hånden på ratet selv. Du må ikke overlate alt til retten, sier Sæveraas. Som jurist, advokat og nå tingrettsdommer,  har Njaal Sæveraas avlagt juristeden der han forplikter seg til å fremme rett og hindre urett.…. Også overfor meg som selvprosederende,  ikke-jurist!

Sæveraas som plutselig fikk det veldig travelt etter at han to dager tidligere, 12. mai, ble kontaktet av saksøktes advokatfullmektig Lindstrøm, fordi saksøkte NN hadde fått legebekreftelse av 6.mai 2009 om at saksøkte NN hadde hatt både herpes 1 og herpes 2….

Ifølge sorenskriver Geir Engebretsen til Dagsnytt atten 04.10.09.: «Dommere skal få belyst saken på en ordentlig måte, og være årvåken til at faktum kommer ordentlig frem» 

– Den medisinske utredningen er veldig viktig, bekrefter jeg.

– Hva koster en slik utredning? spør saksøktes advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm.

– Laboratorietestene koster rundt 2.500, så 11 000, og 6000 forklarer jeg.

– Først tar det seks måneder. Så er det litt ventetid. Og så enda en måned? spør Lindstrøm.

– Har søkt NAV om støtte, og der har de vanligvis et halvt års responstid, tilføyer jeg.
(Dette skulle jeg selvsagt ikke ha fortalt, hvis jeg på det tidspunktet hadde visst at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege er
 e k s m a n n e n  til min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege. Slik hun avslører og bekrefter, da hun ble stevnet som vitne i ankesak mot NAV: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/  )

Allerede dagen etter Planmøtet med tingrettsdommer Sæveraas og saksøkt skadevolders advokatfullmektig Lindstrøm fra advokatfirmaet Brækhus Dege, 15.mai 2009, avslår nemlig NAV / Helfo ved saksbehandler Viktor K. Østmo, min søknad om økonomisk støtte til laboratorieundersøkelse og behandling av ME/kronisk utmattelsessyndrom hos professor dr. De Meileires. Angivelig avslått fordi professoren ikke har avtale med trygdeetaten.https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/15/nav-helfo-avslar-behandling-av-me-syke-hos-spesialister-uten-driftstilskott/ ….

– Ok, da sier vi at det først og fremst skal gjennomføres en undersøkelse av deg som saksøker. Når den er ferdig skal Helgesen ta stilling til om hun vil kreve undersøkelse også av saksøkte N.N, er det riktig? spør tingrettsdommer Sæveraas.

– Ja.

– Men hvorvidt du får gjennomslag for dette, det kan ikke retten ta standpunkt til nå, forklarer tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

– Da må du sannsynligvis også stille en slags sikkerhet for de kostnadene det vil koste å la saksøkte gjennomgå slike medisinske undersøkelser. Vil man ikke det, dommer? spør Lindstrøm, som jo på dette tidspunktet er kjent med at saksøkte N.N. har testet positivt på herpes genitalis, ifølge legebekreftelse av 6.mai….Sannsynligvis vet Lindstrøm via sin kollega i advokatfirmaet Brækhus Dege,  advokat Jan Tormod Dege, e k s m a n n til min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege, at NAV allerede 13.mars 2009, fjernet grunnstønad kr 1600 pr måned, uten at jeg ble forhåndsvarslet, og uten oppsettende virkning. Slik reduserte NAV
min ‘inntekt’ med kr. 1600 pr. måned – over natten.

– Jo, det tror jeg, svarer tingrettsdommer Sæveraas.
(Har en tingrettsdommer lov til å ‘tro’ noe som helst i sak av slik særdeles privat karakter, og med slike alvorlige konsekvenser for meg som saksøker? Dommere skal kjenne loven. Her virker det som om tingrettsdommer Sæveraas – igjen – lar seg instruere av saksøktes advokatfullmektig Marcus Lindstrøm for  å skremme meg økonomisk til å avstå fra kravet om testing av saksøkte.)

Det hører med til historien at saksøkte NNs gode venn og forretningspartner, advokat Øystein Andreas Sverre, i advokatfirmaet Brækhus Dege, er skattejurist, med nettverk innad i Skatteetaten fra tiden da Øystein Sverre var ansatt der. Høsten 2008 fikk jeg tilbakebetalt
kr 33 000 fra Skatteetaten. De ønsket jeg å bruke til laboratorieundersøkelse og behandling av ME/cfs, noe jeg bla informerte min senere prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg om. Men Skatteetaten holdt pengene tilbake for å inndekke skattegjeld, til tross for at det på dette tidspunktet allerede var åpnet for offentlig gjeldsordning av de ca + tre hundre tusen i gjeld jeg hadde opparbeidet i alle årene NAV hadde oppbevart meg på sosialhjelpens eksistensminimum. Jeg, selvprosederende, ikke-jurist, anket Skatteetatens vedtak inn til Byfogdembedet. Der tapte jeg anken (selvsagt?) i juni 2009, mens erstatningssaken mot skadevolder NN fremdeles pågikk. Gjeldsordning  ble innvilget av Namsfogden i Oslo – og avsluttet i 2011, omtrent samtidig som erstatningssaken mot skadevolder NN var avsluttet….

Slik ble det på alle bauer og kanter, både i NAV, i Skatteeat og rettssystemet, forhindret at jeg, overgrepsutsatt og skadet kvinne, skulle ha penger til labotatorieundersøkelser, som kunne ha avslørt saksøkt skadevoldsmillionær NN. 

 

 

Trenering hinsidig fornuft og moral ved advokatfirmaet Brækhus Dege og Namsfogden i Oslo https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

 

Planmøte del 1 med tingrettsdommer Njaal Sæveraas https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

 

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas ringer meg etter Planmøtet https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/tingrettsdommer-saeveraas-ringer-meg-etter-planmotet/

 

Hvorfor slikt hastverk, tingrettsdommer Sæveraas?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/31/hvorfor-hastverk-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

 

Advokatene Edmund Asbøll og Jon Wessel-Aas om foreldelse. Sorenskriver Geir Engebretsen ved Oslo tingrett om dommeransvaret: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/advokat-edmund-asboll-jon-wessel-aas-og-sorenskriver-geir-engebretsen-om-foreldelse-m-m/

 

Tingrettsdommer Sæveraas fortsetter Planmøtet: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/30/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-fortsetter-planmotet/

 

Tingrettsdommer Sæveraas svikter dommergjerningen:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/15/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-svikter-dommergjerningen/

 

Tingrettsdommer Sæveraas frarøver meg kontradiksjon (tilsvar)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/14/dommer-njaal-saeveraas-frarover-meg-kontradiksjon/

 

 

Tingrettsdommer Sæveraas en tilbakelent dommer?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/njaal-svaeeraas-en-tilbakelent-tingrettsdommer/

 

 

Fortsettelse følger.

Lydfil.

Reklamer

23 thoughts on “Tingrettsdommer Njaal Sæveraas fortsetter Planmøtet

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s