Tingrettsdommer Sæveraas kjefter på saksøker

Fortsettelse fra telefonisk Planmøte 14. mai 2009:

– Er det mulig å komme tilbake til det etter at den medisinske utredningen foreligger? forter jeg meg til å skyte inn.

– Sakkyndige, det er det du som må begjære. Du må kreve at det oppnevnes en rettskyndig sakkyndig, og da må du i utgangspunktet betale et forskudd, forklarer tingrettsdommer Naal Sæveraas.

– Hvor mye er forskuddet på? spør jeg.

– Ofte 30 000 kroner. Da vil vedkommende rettsoppnevnte sakkyndige avgi en uttalelse og utrede spørsmålet, og der etter vil han møte opp i retten. Kan være ganske nyttig at en sakkyndig vurderer disse spørsmålene, men da…. svarer Sæveraas.

– Dommer, kan jeg få ta et spørsmål? Jeg leser nå i den gamle tvisteloven at personundersøkelser forekommer i straffesaker. Har vi en rettsendring der? spør saksøktes advokatfullmektig Lindstrøm.

– Eh….svarer dommer Sæveraas.

– Jeg tror ikke man kan kreve granskning av kropp i sivile saker. Finner ikke gjemmel for slikt i tvisteloven, tilføyer Lindstrøm.

– Nei. Det ….eh…kommer det fra dommer Sæveraas. (Skulle ikke en tingrettsdommer være bedre forberedt i en sak av slik alvorlig karakter? Har Njaal Sæveraas mangelfulle kunnskaper om norsk lov?)

– Hørte du det? spør Lindstrøm arrogant, sannsynligvis henvendt til meg, som om skulle jeg være tunghørt….

– Ja. Er det eventuelt mulig å komme tilbake til det spørsmålet? gjentar jeg.

– Ja, men det er du som ….Du må jo….kommer det fra dommer Sæveraas.

– Jeg hører hva dere sier og hvilke paragrafer dere henviser til. Det er umulig for meg å ha oversikt over sånt i et plutselig telefonmøte som dette, forklarer jeg oppgitt.
Tingrettsdommer Sæveraas skulle selvsagt ha utsatt møtet da han fikk vite at jeg fikk innkallingen få minutter før Planmøtet startet, men slike hensyn tok ikke Sæveraas.

IMG_20150101_0002IMG_20150101_0003

– Det er ikke alle spørsmål vi behøver å ta stilling til nå. Og nå har du hverken råd til å gjennomføre hovedforhandling eller å få saken opplyst tilstrekkelig innen en seksmåneders frist. Det betyr at den seksmåneders fristen for å ta saken opp, den klarer vi ikke å overholde, forklarer tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

Hvorfor har tingrettsdommer Sæveraas forsinket saken i nesten tre måneder allerede hvis det hastet sånn? Hvorfor hadde Sæveraas ventet inntil saksøkte N.N. hadde testet positivt på herpes 1 og 2?
Både tingrettsdommerne Ina Strømstad og Helge Monstad, sistnevnte behjelpelig med å skrive stevningen, var godt kjente med at jeg søkte utsettelse av saken for ytterligere medisinske undersøkelser. 

Hvorfor skjeller Sæveraas ut meg?

Tingrettsdommer Sæveraas virker langt mer irritert på meg nå, enn i begynnelsen av det telefoniske Planmøtet, som plutselig var blitt avbrutt rett etter at jeg hadde nevnt at saksøkte N.N. tok seg til rette på meg, og at N.N. hadde innrømmet å ha hatt sår på penis da….

– Da kan jeg fortelle deg Helgesen at utgangspunktet er at saken skal behandles i hovedforhandling som det heter, innen seks måneder. Og nå, i vårt tilfelle kom saken inn til tingretten 24.februar. Da skal i utgangspunktet hovedforhandling holdes 24. august. Det er ikke realistisk når du hverken har råd til – eller mulighet for å få gjennomført den medisinske undersøkelsen. For den er sentral, hva? spør Sæveraas.

(Hvorfor i all verden har Sæveraas somlet og forsinket saken i hele tre måneder allerede? Mens han kjefter på meg…. og forsøker slik å psyke meg ut. Er seksmåneders regelen viktigere enn å få frem dokumentasjon nødvendig for å avsi en riktig avgjørelse?)

– Jeg skal selvsagt gjøre alt jeg kan for at det skal kunne skje før den tid. Eller er det mulig å forlenge den seks måneders fristen? spør jeg.

– Ja ved at du og Lindstrøm på vegne av saksøkte N.N. avtaler at saken stanses inntil utredningen er ferdig. Da kan man stanse saken i for eksempel seks måneder. Og så igangsette den innen utløpet av en to års periode, bekrefter tingrettsdommer Sæveraas.

– For meg høres det selvsagt veldig greit ut, sier jeg lettet.

– Hva sier Lindstrøm til det? vil dommeren vite.

– Jeg har et klart inntrykk av at saksøkte N.N. ønsker å få denne saken fortest mulig ut av verden, bekrefter Lindstrøm, som på dette tidspunktet er kjent med at saksøkte N.N. allerede har testet positivt på herpes 1 og 1.

–  Saksøkte N.N. synes det er ubehagelig å ha den hengende over seg. Jeg mener det er lurt å få avholdt hovedforhandling på det som heter ansvarsgrunnlaget. Hvorvidt saksøkte N.N. har handlet på en slik måte at han kan gjøres ansvarlig. Og at man da deretter ser om han eventuelt må betale. Hvis han skulle være ansvarlig. Hvis saken skal stanses blir det veldig lang tid å vente, forklarer advokatfullmektig Lindstrøm.

– Det forstår jeg. Men jeg har slitt med disse plagene i mer enn 20 år nå. Da synes jeg at saksøkte N.N. som har kommet så lett fra smitten han påførte meg, kan utvise forståelse for den situasjonen jeg befinner meg i, og de lidelsene jeg har hatt. Uansett hva saksøkte N.N. måtte komme til å betale for mine tap i løpet av disse 20 årene jeg har vært syk, så kan det aldri erstatte livet mitt, forklarer jeg.

– Det er veldig veldig leit at det har gått sånn. Jeg har veldig forståelse for situasjonen. Men når det gjelder dette søksmålet så må jeg også ta hensyn til hva saksøkte N.N. mener. Jeg synes det er kjempeille å lese det du skriver om hvordan ting har gått. Men det vi diskuterer i denne saken er hvorvidt N.N. er ansvarlig for det eller ikke. Det er det som er årsaken til at vi ønsker å få denne saken kjapt avgjort, forklarer advokatfullmektig Marcus Lindstrøm, med bekreftelsen fra dr. Ginette Mæhlumshagen i hu’  om at saksøkte ‘har hatt både herpes 1 og herpes 2….

– Å få den helt ut av verden er utenkelig – foreløbig. Vi har et ganske mangelfullt grunnlag. Og vi venter på en viktig premiss, nemlig denne medisinske uttallelsen. Retten kan med begjæring fra en part helt eller delvis avhengig av et rettsforhold… fortsetter tingrettsdommer Sæveraas.

– Av tungtveiende grunner, skyter Lindstrøm inn.

– Ja. Av tungtveiende grunner, bekrefter tingrettsdommer Sæveraas, som igjen lar seg korrigere og instruere av saksøktes advokatfullmektig Lindstrøm.

– Jeg må avklare dette først med min klient N.N. sier Lindstrøm.

– Men vil det ikke være veldig urimelig å beramme hovedforhandling før den undersøkelsen foreligger? spør jeg undrende.

– I en rettssak pleier man å ha gjort de forberedelser som er nødvendige når man tar ut søksmålet, fortsetter tingrettsdommer Sæveraas belærende til meg.

– Det har ikke du gjort her. Du har ikke den utredningen ennå. Du har et uklart grunnlag for hvorvidt du kan kreve erstatning. Du har anlagt søksmålet uten å vite om du vinner frem med det, fortsetter dommer Sæveraas.

(Kan tingrettsdommer Sæveraas ha misforstått sin oppgave som dommer? I følge sorenskriver Geir Engebretsen den 04.10.2013 til Dagsnytt 18: «Dommere skal være eksperter på å gjennomføre behandlingen, få belyst saken på en ordentlig måte, stille spørsmål, være årvåken til at faktum kommer ordentlig frem, og vurdere bevisene.»

Hva er tingrettsdommer Sæveraas agenda når han berammer et Planmøte uten at jeg får mulighet til å forberede meg? Forsøker tingrettsdommer Sæveraas bevisst å sabotere meg i favør av saksøkte N.N.?   I tillegg opptrer tingrettsdommeren nedpsykende med kritikk overfor meg. Dommeren kjefter på meg, til tross for at han selv har kjent til saken i flere måneder og vet at jeg er en ikke-jurist. Det er mye som skurrer….

– Ja, men årsaken til at det har blitt slik, skyldes at jeg er syk! Ting tar mye lengre tid. Jeg kan ikke kaste meg rundt slik som friske mennesker kan. Hele tiden har det skjedd nye ting på området for ME. Det er nylig at denne muligheten til laboratorieundersøkelse dukket opp, som spesifikt kan vise hvorvidt det er årsakssammenheng mellom ME og herpesinfeksjonen. Jeg var frisk før den herpessmitten. Jeg kan bare beklage at jeg måtte ta ut stevning på bakgrunn av tidsfristen som løp fra saken ble behandlet i forliksrådet. Jeg kontaktet tingretten på forhånd og snakket med Ina Strømstad. Det var hun som anbefalte meg å ta ut stevningen, og så søke om stansing, forklarer jeg.

– Jeg er helt nødt til å ta en titt i tvisteloven, og se på de forskjellige alternativene, og lese litt før jeg kan ta en avgjørelse om stansing på vegne av saksøkte N.N. Det kan jeg komme tilbake til retten med en kopi til Helgesen i løpet av en uke hvis det er greit ? tilføyer saksøktes advokatfullmektig Lindstrøm.

– Ja, svarer tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

– Hallo? Hallo? Hallo? roper jeg inn i telefonrøret.

Telefonlinjen er død. Samtalen brutt….

I timelisten fører advokatfullmektig Lindstrøm  Planmøtet opp med en time til pris kr 1300 eks moms….

Fortsettelse følger.

Lydfil.

Reklamer

17 thoughts on “Tingrettsdommer Sæveraas kjefter på saksøker

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s