Dommer Njaal Sæveraas med kjennelse unntatt offentlighet

4. juni 2009

Dommer Njaal Sæveraas i Oslo tingrett har en travel dag. Han har blant annet :

a) oppnevnt den tidligere ‘statens mann’, advokat Espen Seeberg i Advokatfirmaet Pedersen, Reiers & Co ANS i Moss, som min prosessfullmektig

b) innvilger meg, saksøker, fri rettshjelp – uten at noen informerer om betingelsene ved en slik rettshjelp via domstolen.

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/13/dommer-njaal-saeveraas-innvilger-rettshjelp/

c) avsagt kjennelse i favør av skadevolder, saksøkte N.N., en slutning som erunntatt offentlighet, jf domstolloven 130 første ledd IMG_20150116_0002IMG_20150116_0003

Igjen har tingrettsdommer Sæveraas latt seg instruere – ordrett – av saksøkte skadevolder N.N.s gode venn, forretningspartner og ansvarlige advokat Øystein A. Sverre i Advokatfirmaet Brækhus Dege’s prosesskriv av 20.mai 2009. 

«Retten må ved vurdering legge vekt på behovet for hurtig, forsvarlig og kostnadseffektiv behandling«

«Slik den står nå, er saken dårlig opplyst. Dette er imidlertid saksøkerens egen risiko. Det forhold at saken slik den nå står er dårlig opplyst er derfor ikke tilstrekkelig tungtveiende grunn til å stanse saken. Retten har derfor funnet at saksforberedelsen bør fortsette

«Slutning: Kravet om stansing av sak nr. 09-033095TVI-OTIR/07 tas ikke til følge. Retten hevet. Njaal Sæveraas Dommer«

I overgrepssaken er det viktigere for tingrettsdommer Sæveraas å ta hensyn til «behovet for hurtig, forsvarlig og kostnadseffektiv behandling» og kravet om hovedforhandling innen seks måneder – enn å følge opp hensikten med dommergjerningen, slik sorenskriver Geir Engelsen beskriver den 04.10.13 i NRK Dagsnytt 18:  «Dommerne skal være ekspert på å gjennomføre behandlingen, få belyst saken på en ordentlig måte, stille spørsmål, være årvåken til at faktum kommer ordentlig frem, og vurdere bevisene.»

Hadde jeg hatt en oppegående advokat, kunne kjennelsen av 4. juni 2009 blitt anket til Borgarting lagmannsrett – for å få til en ønsket stansing. Men slik anke ble ikke gjort….

Domstolloven § 130.
«Retten kan forby at hele eller deler av en rettsavgjørelse gjengis offentlig hvis
a. hensynet til privatlivets fred eller fornærmedes ettermæle krever det, eller b. etterforskningshensyn krever at en kjennelse eller beslutning avsagt i en straffesak utenfor hovedforhandling ikke blir offentlig gjengitt. Forbudet gjelder til retten beslutter at det skal oppheves. Forbud etter bokstav a gjelder ikke en domsslutning så langt den kan gjengis uten å røpe noens identitet. Enhver kan anke et forbud eller en nektelse av å oppheve et forbud etter leddet her. Retten kan forby at rettsavgjørelser gjengis offentlig før avgjørelsen er meddelt partene og fornærmede eller etterlatte i lovbestemt rekkefølge, jf. straffeprosessloven § 93 a annet ledd annet punktum. Slikt forbud gjelder likevel ikke for lengre tid enn to uker etter avsigelsen av rettsavgjørelsen. I saker etter ekteskapsloven eller barneloven og i saker mellom ektefeller eller fraskilte om fordeling eller tildeling av formuen, kan rettsavgjørelser bare gjengis offentlig i anonymisert form. Det samme gjelder i tilsvarende saker mellom personer som er eller har vært samboere. Kjennelse som forbyr bruk av opplysninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i første ledd tredje punktum bokstav d første punktum, jf. § 216 m sjette ledd, som bevis, kan bare gjengis offentlig i anonymisert form.»

Fortsettelse følger.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s