Nødhjelp ved sosialsjef Toril Sagen

8.juni 2006.

Torill Sagen er sosialsjef i NAV Oslo kommune Ullern.

Skjermbilde 2017-09-21 kl. 11.08.32.pngSkjermbilde 2017-09-21 kl. 11.08.41.png

Fra Skattekartet.com

Evner sosialsjefer som Torill Sagen – med god inntekt – å forstå sosialklienter? De nederst på den økonomiske rangstigen, ofte oppbevart i årevis på sosialhjelpens eksistensminimum, en ‘hjelp’ som befinner seg flere tusen kroner pr. måned under anbefalt livsopphold fra SIFO.

Klokken nærmer seg tre, torsdags ettermiddag. Arbeidsdagen skal snart avsluttes, helgen står for døren. Da ringer telefonen…. Lite aner sosialsjef Toril Sagen at akkurat denne telefonsamtalen kan få uante konsekvenser for hennes fremtidige karriere i Oslo kommune….

Sagen er godt kjent med langtidsklienten på den andre siden av linjen. I mange år, langt lengre enn Lovens hensikt, har klienten blitt oppbevart på livsopphold tilsvarende sosialhjelpens eksistensminimum (ca. kr. 3.000 pr. måned) mens  Oslo kommune sosialtjeneste NAV – forgjeves – har forsøkt å rehabilitere og attføre vedkommende tilbake til arbeide via tre-fire mislykkede attføringstiltak. Attføringen er lav og må suppleres med sosialhjelp. Derfor er klienten i flere år underlagt sosialkontorets tyranni.

– Leverte inn en nødhjelpssøknad og søknad om tilskudd til jubileumssgave og diverse…. Hun i resepsjonen sa dere skulle ringe meg tilbake. Men nå er jo klokka snart tre. Har ikke hørt noe fra dere….forklarer langtidssosialklienten.

– Nei, for den er øyeblikkelig ferdig, bekrefter sosialsjef Toril Sagen.

– Den er øyeblikkelig ferdig? Javel. Okey, svarer klienten lettet.

– Ja, sitter med den nå faktisk. Men det blir et avslag da, tilføyer Sagen.

– Avslag på hva da? spør klienten.

– Avslag på begge deler, konkluderer Sagen.

– Avslag på begge deler? Hvordan kan du gi avslag? Er ikke dere….spør klienten undrende.

– Du får komme og hente vedtaket ditt.

– Men er ikke dere forpliktet til å …å…å..Når det ikke er penger , når ikke vedkommende har penger og….

– Du får henta vedtaket ditt, så kan du klage på det, avbryter Sagen igjen.

– Jeg klager herved muntlig, så du kan bare notere det med en gang, svarer klienten.

– Da må jeg be deg om  å skrive en skriftlig klage, svarer sosialsjef Torill Sagen.

– Du, vettu, jeg har ikke helse til å farte frem og tilbake. Kan sende den på mail til deg hvis du gir meg mailadressen din? tilbyr klienten.

– Du treng ikkje kome i dag, hvis det ikkje passer for deg….
(Sagen er utspekulert ondskapsfull, hun vet at klienten er uten penger, at helgen står for døren, – for sosialsjefen spiller det ingen rolle hvilke helsesituasjon klienten befinner seg i, eller om klienten har penger til trikken eller ikke, litt nedpsyking og plaging av en syk og pengeløs klient før Sagen tar helgen, og hun har gjort jobben sin også den dagen.) 

– Men du…. du ….Jeg tar opp dette på bånd! Så det er allerede registrert at du nå har mottatt min klage på det avslaget. Bare sånn at du er klar over det, bekrefter klienten.

– Du må komme med en skriftlig klage. Ikke muntlig. Da kan du begrunne klagen din. Den må være begrunnet for å bli behandlet som klage, forklarer Sagen.

– Men jeg begrunner klagen ut fra sosialtjenesteloven, forklarer klienten frustrert.

– Da vil jeg gjerne ha det skriftlig, gjentar Sagen.

– Men du får den muntlig. Jeg har sagt til deg at jeg ikke har helse til å farte frem og tilbake, forklarer klienten.

– Men jeg må ha en skriftlig klage, gjentar Sagen.

– Men du… Jeg klager jo nå på avslaget du har gitt meg. Du sier til meg at du har avslått søknaden om tilskudd. Du har også avslått søknad om nødhjelp, bekrefter klienten.

– Ja, konkluderer Sagen bestemt.

– Du er sosialsjef. Du representerer Oslo kommune. Jeg har vel også rett til å få det opplest….? Jeg har rett til å få avslaget opplest over telefon! konkluderer klienten bestemt.

– Ja det kan du sikkert få, men det må vi ta en annen dag, altså…. svarer Sagen.

– I dag er det….Hvilken dato er det i dag? spør klienten, og får sosialsjefen til å bekrefte datoen.

– Det er vel 8. juni, svarer sosialsjef Sagen.

– 8. juni…. Jeg var nede og leverte søknaden klokka ti. Nå er klokka fem på tre. Javel. Sånn er det Oslo kommune behandler sine sosialklienter, konkluderer klienten.

– Du har fått vedtak på alle søknader vi har mottatt. Så det er forsåvidt riktig, det da, svaret Sagen.

– Hva sa du nå? spør klienten nysgjerrig.

– Når vi får en søknad så behandler vi søknaden. Og vi fatter et vedtak. Og så sender vi vedtaket til…gjentar Sagen igjen.

– Men nå har jeg ringt til deg! For det første er dere ikke til å stole på. Hun i resepsjonen sa dere skulle behandle søknaden i dag, og at dere skulle kontakte meg. Dere vet at jeg ikke har en eneste krone! Jeg har levert dere bankutskriften. Og så sitter du nå og …og ….svarer klienten opprørt.

– Jeg sitter med den nå. Den er til godkjenning hos meg nå, avbryter  igjen sosialsjef Toril Sagen.

– Du sa den ble avslått, sa du jo, svarer klienten.

– Ja den blir avslått, bekrefter Sagen.

– Ja. Nettopp. sier klienten oppgitt.

– Ja, tilføyer sosialsjef Sagen.

– Og da sier jeg at jeg klager herved muntlig på det avslaget. Du har ikke rett til å avslå nødhjelp når vedkommende som søker har bevist at man ikke har penger, forklarer klienten fortvilet.

– Da får du lese vedtaket ditt og komme med…

– Kan ikke du lese det opp for meg da? avbryter klienten iltert.

– Nei. Det har jeg ikke anledning til akkurat nå. For nå er det fleire som sitter og venter. Og vi stenger snart kontoret, forklarer Sagen.

– Dette er typisk eksempel på Oslo kommune! Du er sjef med makt. Du sitter der og misbruker makten din! Dette er eksempel på ukultur i Oslo kommune utøvd av en sosialsjef som er bevisst hva hun gjør, svarer klienten.

Ja selvfølgelig er eg bevisst på hva eg gjør. Eg sitter og behandler…..Altså, når vi får inn en søknad, så behandler vi den. Du får et vedtak, det er skriftlig. Du har rett på skriftlig vedtak. Du har rett på å klage. Jeg tar imot klagen din muntlig. Samtidig så ber jeg deg om å gi en skriftlig begrunnelse på den klagen, slik at vi vet hva du er uenig i, gjentar Sagen.

– Men du vil jo ikke lese vedtaket for meg over telefonen, sier klienten frustert.

– Jeg har ikke anledning til å gjøre det akkurat nå, svarer Sagen.

– Men nå har du jo brukt fem minutter på å fortelle meg dette. For meg virker det som om du bevisst provoserer når du ikke leser opp vedtaket. Sånn som det du sier nå…. Derfor vil jeg påstå at du ikke gjør jobben din, hevder klienten iltert.

– Ja, det er jo en påstand du kan komme med, bekrefter Sagen.

– Jeg har nå registrert at du sa at du tok imot klagen min. Og du spør meg hva jeg klager på. Men du som sosialsjef har ifølge det som står på avslagene, plikt til å fortelle og hjelpe meg med klager, forteller klienten.

– Ja det gjer vi gjerne. Du kan komme her for en avtale med din saksbehandler, som kan bistå deg med å klage, forklarer Sagen.

– Men min saksbehandler er borte i dag. Og hun er borte i morra fredag, svarer den pengeløse klienten fortvilet.

– Hun er borte i morra og tilbake på mandag, bekrefter Sagen.

– Det er for seint da, for jeg har ikke penger til å leve av! Nå har du hørt dette. I dag er det torsdag. Har lagt frem bankutskrift til deg, gjentar klienten.

– Humm…bekrefter Sagen.

– Og du hører jo hva jeg sier, konkluderer klienten.

På tidspunkt for samtalen med sosialsjef Sagen, 8.juni 2006, er den kronisk syke langtidssosialklienten under utredning for uføretrygd. Sosialkontoret anmodet langtidsklienten i januar 2005 om å søke uføretrygd. Men søknad om uføretrygd er gjentatte ganger avslått i NAV Trygd….

Til tross for  at siste spesialistundersøkelse ved infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål Universitetssykehus allerede 2. april 2006 konkluderte med ME/myalgisk encefalopati/postviralt utmattelsessyndrom, G93.3 i spesialisttjenestens diagnoseregulativ = A04 i fastlegenes diagnoseregulativ.

Innskanning 406

Også en undersøkelse hos spesialist i psykiatri konkluderer med ME/postviralt utmattelsessyndrom. Psykiateren mener langtidsklienten ikke har alvorlige psykiske lidelser og er enig med legen ved Ullevål om at klienten lider av ME, kronisk utmattelsessyndrom.

Søknad om nødhjelp skal behandles av kommunal sosialtjeneste i NAV samme dag som nødhjelpssøknad innleveres. Og senest tre dager etter mottatt nødhelpssøknad.  

Sosialtjenesten er pålagt hensynstagen ved søknad om nødhjelp, hvis forestående helg.

Tappet for alle tidligere oppsparte midler og etter mange år på livsopphold tilsvarende sosialhjelpens behovsprøvde eksistensminimum, er langtidsklienten uten penger og må søke om nødhjelp like foran helgen.

Samtalen med sosialsjef Sagen blir spontant avspilt under Kirkens Bymisjons seminar om sosialhjelp 14.juni 2006, der publikum kom fra forskjellige offentlige etater, både statlige og kommunale: også Sylvi Listhaug..sosialbyråd for FrP i Oslo

 

Skjermbilde 2016-08-26 kl. 11.39.20.png

 

http://www.bymisjon.no/Byer/Oslo/Oslo/2006/Skaper-sosialhjelp-sykdom/

Senere viser det seg at dagen etter seminaret, altså 15. juni 2006, er kronisk syk langtidssosialklient endelig – tatt på alvor, og innvilget tidsbegrenset uføretrygd av NAV Trygd !

Men NAV setter virkningstidspunkt fra søknadstidspunkt i januar 2005, og uføretidspunkt ble av NAV Trygd til o195, altså ti år tidligere. I 1995 fantes ikke uførelidelsen G93.3 i trygdeetaten.. Først året etter,  i 1996 ble den nevrologiske lidelsen G93.3 innført og godtatt som uførelidelse i Rikstrygdeverk og Trygdeetat, 69 år etter at den ble godkjent i Verdens Helseorganisasjon

I ti laaaaange år har den syke blitt oppbevart på eksistensminimum i Oslo kommune NAV – og blitt presset gjennom det ene forgjeves attføringstiltaket etter det andre. Ti år uføretrygd tapt fra 1995 til 2005, og alt av tidligere oppsparte midler også tapt. For å få innvilget sosialhjelp må alt av verdier være forbrukt, slik som sparebeløp, bil, leilighet, hytte, osv.

Før NAV ble innført i 2004 ble uføretrygd etterbetalt fra uføretidspunktet. Det skulle tilsi fra 0195 i mitt, langtidsklientens tilfelle. Hvis sosialtjenesten ikke hadde ventet og ventet og ventet med å anmode klienten om å søke uføretrygd ….

Etter regelendringene i 2004 ved innføring av NAV, etterbetales uføretrygd nå bare fra søknadstidspunktet for uføretrygd. Slik påfører Oslo kommune sosialtjeneste NAV den syke langtidsklienten tap av ti år uføretrygd.

Alle ansatte i sosialetaten har i flere år kjent til regelendringene som ville komme i 2004 ved innføringen av NAV. Men ingen tok bryderiet med å opplyse klientene om det…..

ME/postviralt utmattelsessyndrom G.93.3/A04 var fremdeles en generelt ukjent lidelse i 2005 blant leger og Trygdeetat. Den var godkjent som nevrologisk lidelse i Trygdeetaten/Rikstrygdeverk i 1996, dvs ett år etter uføretidspunkt (0195) satt av NAV Trygd i langtidsklientens sak. Et år etter at klienten hadde måttet selge arbeidsplassen sin på grunn av residiverende helseplager. 

Kort tid etter seminaret i Kirkens Bymisjon, blir daværende sosialsjef Toril Sagen ‘premiert’ med ny og bedre betalt jobb. I statenOg med bedre status enn ‘sosialsjef’.

I følge tidsskriftet Kapital nr.1 -15.januar 2015, side 20, er Toril Sagen nå ansatt som ‘fungerende fagsjef’ i Helsetilsynet. Der saksbehandler hun klager på psykologer…..  

bilde-19

Resymé min saksbehandler i NAV Trygd, juristen Inger Lise Dege
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/


Gjengjeldelse etter varsling – hevn fra sosialsjef Elisabeth Lohne
:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/29/hevn-fra-sosialsjef-elisabeth-lohne-i-vestre-aker-etter-varsling/

Kommunerevisjonen i Oslo i arbeide ved sosialkontoret Vestre Aker ved sosialsjef Lohne
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/26/kommunerevisjonen-i-oslo-i-arbeide/

Fortsettelse følger.

Lydfil 

Reklamer

9 thoughts on “Nødhjelp ved sosialsjef Toril Sagen

  1. I 7.1i10.
    Kjære Liv Serine. Det er ikke lenge siden jeg tenkte på deg. Nå har jeg lest din dokumentar og er rystet så langt inn i det innerste. Det handler virkelig om terror. Husker at jeg var på Grusomhetens teater en gang, det handlet om Terrorister og Horrorister. Jett hvordan horroristene var kledd? som byråkrater ja.
    I 2005 møttes vi.. Å du kjemper fortsatt med ditt. Og jeg? med mitt… Men sånn økonomisk har jeg jo hatt ‘apanage’. Å bare en kunne finne seg et rimelig bo, går det bra.. Jeg har det siste halve året hatt residens i Sarpsborg. Islandsgate 11. i presteboligen på Fritznerbakken… som skal rives og bli til 10 betongleiligheter med garager i undergrunn.. Protesterer med nebb og klør og er kasta ut så 1.april bor jeg på gata igjen. Har du funnet deg noget høveligt?

    Liker

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s