Inger Lise Deges innstilling fjernet? = NAV anno 2015

Fagfolk må tåle kritikk, jf advokat John Christian Elden: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Fredag 30. januar 2015: Taster telefonnummeret til NAV: 5555 3333

(mannsstemme)   – Velkommen til NAV.

(ny yngre mannsstemme) – Har du fått penger fra NAV i 2014? Da vil du få tilsendt din lønns- og trekkoppgave i begynnelsen av februar.

(mannsstemme)    – Du får nå  to valg: Er du arbeidsgiver eller lege, tast en. Hvis ikke, tast to. Er du arbeidssøker, mottar arbeidsavklaringspenger eller sykepenger, tast en. Gjelder det barn eller deg som forelder, tast to. Ønsker du å snakke med sosialtjenesten i nav, tast tre. Gjelder det uføretrygd, tast fire. For andre henvendelser vent på svar.

(damestemme) – Mottar du arbeids- eller uføretrygd bruk inntektsplanleggaren på nav dott n o for å regne ut hvor mye du får i uføretrygd. (mannsstemme) – Du vil snart bli satt over til en veileder. Vennligst ha ditt fødsels og personnummer klart. Gjelder dine spørsmåler utbetalinger, kan du selv sjekke dette via dine utbetalinger på nav punktum n o.

(Oppramsingen fra NAV har nå tatt 1,24 minutter. min anm.)

(det ringer…..hos NAV…..det ringer og ringer….)

– Hallo. Du snakker med blablabla. Hva kan eg hjelpe deg med? spør en kvinne med vestlandsdialekt.

– Hei. Hva  var det du sa du het?

– Mitt navn er Karol Nordvold.

– Nordvold?

– hmm…..svarer damen bekreftende i andre enden.

– Karun?

– Nei. Karol. k – a – r – o -l, staver damen.

– okey. Karol Nordvold?

– Ja.

– Mitt navn er Liv Serine Helgesen. Gjør oppmerksom på at jeg tar opp samtalen med deg.

– Ja. Det er ikke noe problem.

– Takk. Har vært i kontakt med dere i nav mange dager nå i forrige uke, og i løpet av denne uken også.

– Hm……bekreftes det i andre enden.

– Jeg søker NAV forvaltning i Oslo. Eller det som het NAV Forvaltning Oslo tidligere. Jeg behøver å bli satt over dit, slik at noen der kan hjelpe meg å finne et dokument.

– Ja. Først: hvilke sak dreier deg seg om?

– Det gjelder tvangsforvaltning av uføretrygden min.

– Okey. Da vil jeg ha fødsels- og personnummeret ditt aller først. For det som er, er at NAV Forvaltning, de har ikkje et eget telefonnummer. Det er vi som sitter på denne servicelinjen som betjener telefonen. Men det er ikke noe problem for meg å sende en henvendelse til dem. Da vil de ta kontakt med deg. Det er det jeg kan hjelpe deg med.

– Men kan ikke du søke i databasen for å finne det?

– Ikkje telefonnummeret. De har stengt telefonen sin etter at vi kom inn. Så vi betjener telefonen.

– Men er det ikke slik da at du har tilgang til databasen?

– Jo. Eg har tilgang til databasen. Det har eg.

– Det vil si at du egentlig kan hent ut det dokumentet jeg etterlyser?

– Hvis det er tilgjengelig her, og det er sendt til deg tidligere. Ja, da kan eg sende det til deg. Men må ha fødsels- og personnummeret ditt så kan eg undersøke saken.

– (jeg sier fødsels og personnummeret mitt)

– Skal vi se…..(damen gjentar fødsels – og personnummeret mitt.) Er det et gammelt dokument?

– Det gjelder et dokument fra null to, elleve, elleve, svarer jeg.

– Okey. 2011, ja.

– Skal vi se her….. Før eg går inn i saken din, skal jeg bare stille deg et kontrollspørsmål. Det gjør eg kun for å være sikker på at det er riktig person eg prater med. Da lurer jeg på kontonummeret ditt som er registrert i NAV. Husker du det?

– 1  8 8 8…..Det synes jeg er veldig skummelt å oppgi til deg. Nå har jeg oppgitt mitt fødsels- og personnummer. Og så skal du også ha bankkontoen min? Beklager. Det kan jeg ikke gå med på. Du må spørre meg et annet kontrollspørsmål.

– Det er ikkje noe problem. Hva er navnet på dine foreldre?

– Hvorfor spør du om det?

– Eg må stille deg et kontrollspørsmål for å være sikker på at det er deg. Det at du kan fødsels- og personnummeret ditt er ikkje godt nok. Eg er nødt til å stille deg et kontrollspørsmål. Da spør eg ut fra de opplysningene eg har i saken din.

– Men hvordan kan du finne ut om det jeg sier er riktig når mine foreldre døde for mange tiår siden?

– Eg spør bare om navnet deres. Ikke om når de falt fra eller noen ting. Jeg vil vite navnet deres.

– Men har du i NAV oversikt over navnet til mine avdøde foreldre da?

– Ja. Eg har tilgang til folkeregisteret. Vi får opplysninger fra folkeregisteret.

– Men kjære vene…..

– Men Liv Serine, ønsker du at eg skal hjelpe deg, eller….?

– Ja. Selvsagt vil jeg du skal hjelpe meg. Men mine foreldre er døde, hvordan kan de da fremdeles stå i folkeregisteret?

Om du har barn eller foreldre vil de være tilknyttet i din sak med fødsels- og personnummer.

– Også når de er døde?

– Jada.

– Okey. Synes dette er veldig rare kontrollspørsmål. Har ikke fått slike spørsmål av noen av de andre fem, seks, syv samtalene jeg har hatt med NAV de siste to ukene. Her har du navnene: min mor het (navnet) og min far het (navnet).

– Ja, takk skal du ha. Eg ser at de er falt fra, men eg vil bare vite navnene. Det er beklagelig at du ikkje har blitt stilt kontrollspørsmål før. Det er ikkje for å være vanskelig. Har rettningslinjer for å gjøre jobben min. Er det brev eller vedtak?  (Samtalen har nå tatt 6.40 minutter. Min tilføyelse.)

– Det gjelder en innstilling. Har fått brevet, men trenger innstillingen. Det vil si, det innstillingen går ut på. Den er signert Inger Lise Dege. Men hun er pensjonert. Henne finner du ikke lengre i NAV.

– Neivel. Skal vi se…..eh…..innstillingen til kva?

– Innstillingen til opprettholdelse av tvungen forvaltning.

– Ja. Da skal vi se her……

– Om du finner brevet som Dege sendte til NAV klageinstans nord, så er det ikke det dokumentet jeg skal ha, men selve innstillingen.

– Hm…. Ja, eg ser det brevet du henviser til – som viser til vedlagte innstilling. Men den vedlagte innstillingen, den har’kje eg registrert her.

– Kan du hjelpe meg da og sette meg til rette vedkommende som kan hente ut innstillingen?

– Ja. Eg kan som sagt fremme en henvendelse. Eg kan ikkje sette deg over til noen, for eg har’kje en telefonlinje. Men eg kan sende dem en henvendelse, så kan de hente de opplysningene og ta kontakt med deg.

– Hvem er de?

Nav forvaltning Oslo. Det er en egen enhet. Ikkje en spesiell saksbehandler, men en egen enhet. Rette vedkommende vil da ta kontakt med deg. Eventuelt sende dokumentet direkte til deg.

– Dette haster! Hvor lang tid tar det? Skulle hatt dokumentet for minst en uke siden.

– Når eg sender en sånn henvendelse, da vil de ta det fortløpende. Ønsker du å bli kontaktet, vil den meldingen bli….

– Okey. Da vil jeg vite hva du skriver i den henvendelsen. Så da kan du begynne å skrive, og så lese opp for meg hva du har skrevet.

– Ja. Eg kan skrive det du vil at eg skal skrive. Hva vil du eg skal skrive?

– Skriv haster med store bokstaver og fire utropstegn bak.

– Ja.

– Så navnet mitt og fødselsnummeret.

– Hm…..bekrefter damen i NAV.

– Og at jeg søker instillingen – med store bokstaver. Altså, kopi av originalinnstillingen. I N N S T I L L I N G E N med store bokstaver!

– Ja…..(taste, taste, taste)

– Viktig at instillingen skrives med store bokstaver, slik at de for en gang skyld forstår at det er innstillingen jeg ønsker.

– Ja. Hm…..

-…..av 02.11….

– Er det saksnummeret?

– Nei. Det er dato på innstillingen av 02.11.2011.

– Skal vi sjå her….(taste, taste, taste.)

– Veldig rart at ingen finner den i databasen! Veldig, veldig rart….

– Men den vil jo ligge inne hos nav klageinstans, da.

– Javel? Håper inderlig det! Klageinstans Nord kunne ikke finne den. Da er det, det eneste stedet den kan ligge. Tilføy at den er skrevet av saksbehandler Inger Lise Dege. De kan gjerne kontakte meg på telefon. Uansett. Om de finner den innstillingen eller ikke. 

– Uansett…..Skal vi se (taste. taste. taste.)

– Innstillingen bes sendt meg med A-post i dag.

– Skriver datoen i dag i parantes, eg da.

– Beklager at jeg er så pirkete.

– Forstår godt det, når du har ringt forgjeves mange ganger uten å få det du etterspør.

– Kjempefint. Da stoler jeg på at det kommer frem, og at jeg kontaktes uansett. 

– Ha en fin dag. Ha det.

– Takk det samme. Ha det.

(Samtalen tok 12-13 minutter. Min tilføyelse.)

* * * *

I uke 4 2015 var jeg i kontakt med flere i NAV via det felles sentralbordnummeret 55553333, uten at noen klarte å hjelpe meg. Jeg ble satt på venting etter venting, mens de angivelig kontaktet Nav Forvaltning Oslo…..Men de kom tilbake, og beklaget, kunne ikke hjelpe, kunne ikke finne, kunne ikke ditten, kunne ikke datten…..Det er begrenset hvor mye kronisk syke som meg kan stå på overfor et slikt system. Var utslått i dagevis etterpå.

23. januar og 27. januar 2015 har jeg telefonsamtaler med en saksbehandler ved navn Stavnes i Nav Klageinstans Nord. Hun kunne heller ikke finne innstillingen av 02.11.2011…. som var blitt sendt dit fra min saksbehandler Inger Lise Dege.  Instillingen er altså ikke å finne i datbasen hos NAV!

Stangnes kunne ikke hjelpe meg, hun kunne ikke kontakte NAV Forvaltning Oslo for meg…. Anbefalte meg deriomot å kontakte NAV – igjen – på telefon 5555 3333.

Er innstillingen fra Inger Lise Dege fjernet i NAV?

Så det gjorde jeg, ringte NAV igjen….. Snakket med en dame der,  som sa ja, og ha, og det forstår jeg, blablabla, og lovet sende meg vedtaket av 02.11.2011…….

Se mail under her.

Men det viste seg at hun hadde likevel ikke ‘forstått’ noe som helst!

For jeg mottar bare et brev av 02.11.2011 fra Inger Lise Dege til Nav Klageinstans Nord, – uten selve vedtaket, dvs innstillingen…..Den er altså ikke å finne i databasen….! Se under her.

Inger Lise Dege har vært dypt inne i mine saker i NAV – på flere felter, helt siden attføringen i 2002 ved Røa trygdekontor, da i kulissene.

Fredag 11. november 2011 gjør Inger Lise Dege i NAV Forvaltning Oslo hele 2 forskjellige vedtak på meg. Begge med det sedvanlige – og tilsynelatende  automatiske – avslaget fra Dege:
– avslag på min klage av 2007virkningstidspunkt for uføretrygd innvilget med virkningstidspunkt 2005, uføretidspunkt 0195. Se under.

Slik ivaretar Inger Lise Dege skadevolder NNs interesser, han som skadet meg til uføretrygd, hvis mor hadde vært god venninne med Inger Lise Deges mor…. 

 

– avslag på min klage av 2010 på tvungen forvaltning av uføretrygden min. Slik beriker Inger Lise Dege sin eksmanns advokatfirmaet Brækhus Dege.

Inger Lise Dege unnlot å nevne begge vedtakene av 02.11.2011,  da hun vitnet i Frostating lagmannsrett, 19.02.2014….

Begikk Dege slik mened?

Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09

IMG_20150131_0001IMG_20150131_0004

I 2015 vil ikke NAV tilsynelatende lengre ha kontakt med NAVbrukere, dvs kundene.

Umulig å sende mail!

Umulig å få direkte kontakt med avdelingene!

Umulig å sende mail til NAVdirektør Joakim Lystad! Se under: Arbeidsminister Robert Eriksson er uprøvd, men i media virker han anti-NAVbrukere ….

IMG_20150131_0002

Inger Lise Dege, rådgiver i NAV viste seg å være eksfruen til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte skadevoldsmillionæren, min eksmann, som i voldtekt hadde påført meg kjønnssykdom som utløste nevrologisk lidelse G93.3 og uføretrygd.

Rådgiver i NAV Trygd; Inger Lise Dege unnlot å besvare min forespørsmål av november 2011 om hun var i familie med advokat Jan Tormod Dege. Det besvarte hun først da hun i 2014 ble stevnet som vitne i ankesak mot NAV. Se linker basert på tillatt lydopptak fra rettssaken.

Etter oppfordring og kokkelimonke i kulissene, sendte NAV Ullern 11.08.2010 ut anmodning om tvangsforvaltning av min uføretrygd. Da hadde jeg nettopp anket tingrettens dom av 26.10.2009 til Borgarting lagmannsrett – i erstatningssaken mot skadevoldsmillionæren, min eksmann.

Etter stevningen – ranes av NAV.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/etter-stevningen/

Til tross for diverse purringer både fra advokat og meg, ble jeg fra august 2010 til januar 2013 nektet innsyn i de 44, delvis oppkonstruerte vedleggene NAV Ulleren ved Hege Kristin Fjeldstad Gislemyr og Karin Synnøve Gulliksen mis-brukte for å kreve tvangsforvaltning av uføretrygden min. Tvangsforvaltning benyttet som forsøk på ydmykende grep, både fra advokatfirmaet Brækhus Dege, som slik ville forhindre ytterligere rettsprosesser, og fra NAV ved Inger Lise Dege i kulissene.  Ingen nåde.

Da jeg flyktet fra Oslo i 2011, krevde NAV Ullern at NAV Storfjorden skulle tvinge meg tilbake til Oslo!!

Ved flytting til ny kommune, behøvde ikke ny kommune å følge opp tvangsforvaltning av vedtak fra Inger Lise Dege av 02.11.2011 begått i Oslo.

Ved å nekte meg innsyn i de 44 vedleggene over flere år, begikk NAV Ullern / NAV Trygd Oslo brudd på forvaltningsloven i flere år. Hvordan klage på sak man ikke har fått innsyn i?

I november 2011 etterlyste Inger Lise Dege klagen min. Da hadde eksmannen hennes, advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, tatt ut tvangstrekk hos Namsfogden i Oslo for at eksmannen hennes skulle få inn advokathonoraret jeg var blitt idømt å betale for skadevoldsmillionæren.

Borgarting lagmannsrett med rekordrask avvisning av anken min:
Sinnene i kok – brev fra lagdommer Lars Ole Evensen:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/05/sinnene-i-kok-brev-fra-lagdommer-lars-ole-evensen/

Advokatfirmaet Brækhus Dege og Namsfogden i Oslo med trenering hinsidig fornuft og moral:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

 

Skjermbilde 2018-02-27 kl. 06.50.04.png
ADvokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler: https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2018-02-27 kl. 06.50.15.png

På grunn av omdømmetap ble firmanavn, adresse og kommune endret pr. 1. januar 2017 – men fremdeles med de samme uetiske advokatene…

 

Her er referat av vitnemålet fra ‘rådgiver i NAV Trygd’ Inger Lise Dege, i Frostating lagmannsrett 19.02.2014:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/07/nav-radgiver-inger-lise-dege-vitner-i-frostating-lagmannsrett/

Flere referater fra Inger Lise Dege vitnemål ……Bloggarkivet desember 2014.

HØR rådgiver i NAV Trygd Inger Lise Dege og medisinsk spesialist dr Oddbjørn Brubakk vitne i Frostating lagmannsrett i ankesak mot NAV: (scrolle nedover)
Kjendisnettverket til voldtektsmannen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/
 

Resymé min saksbehandler i NAV Trygd.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

 

Rådgiver i NAV Inger Lise Dege beriker sin eksmann – advokaten.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/16/radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-beriket-sin-eksmanns-advokatfirma/

 

Diagnoseregulativet ukjent for Inger Lise Dege, rådgiver i NAV Trygd
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

 

Lyver rådgiver Inger Lise Dege i NAV Trygd?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/07/nav-radgiver-inger-lise-dege-vitner-i-frostating-lagmannsrett/

 

Er rådgiver i NAV Trygd, Inger Lise Dege inhabil?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/12/er-radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-inhabil/

 

Rådgiver Inger Lise Dege i NAV Trygd uten helsefaglig kompetanse. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/

 

Rådgiver i NAV Trygd Inger Lise Dege husker ikke…
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/11/185/

 

Hvorfor ventet NAV i flere år med å anmode søknad uførepensjon?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/14/kommentar-til-vitnemal-fra-radgiver-i-nav-inger-lise-dege/

 

Rådgivende trygdelege i NAV Eirik Haneberg avslører mangelfulle kunnskaper om ME. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/radgivende-overlege-eirik-haneberg-avslorer-mangelfulle-kunnskaper-om-me/

Fortsettelse følger.

Lydfil.

Reklamer

5 thoughts on “Inger Lise Deges innstilling fjernet? = NAV anno 2015

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s