Advokatfirma Elden krever forskudd kr 10 000….avslår delbetaling

Fagfolk må tåle kritikk, jf advokat John Chr. Elden Gjelder selvsagt også ansatte i advokatfirmaet Elden…

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Totalt kr. 15 000 fra en skarve uføretrygd (=forskudd til advokat Max Henrik Jespersen og ilagt motpartens advokatregning) betalt rett ut av vinduet – til ingen nytte!
Takket være advokat Max Henrik Jespersen i advfa Elden, som tapte saken min. Se under her. 

FIMG_20150202_0001

«Vi kan dessverre ikke fravike fra dette i din sak» – svarer partner i advokatfirma Elden, advokat Max H. Jespersen,  som er anbefalt av J.C. Elden, og forespurt om juridisk hjelp i hastesakmed svarfrist februar 2015….

Advokatfirma Elden ved partner advokat Max H. Jespersen krever først  kr. 10 000 – i forskudd – for å bistå.

I mail av 23. januar 2015 forespørres – desperat – advokatfirmaet Elden ved Max H. Jespersen om betalingsutsettelse – evnt delbetaling  – av kravet om forskuddsbetaling på kr. 10 000….. (med kopi til advokat John Chr. Elden) slik at jeg kan få det jeg anser som seriøs advokatbistand med klagen på gjenopptakelse av ankesaken mot NAV. Men advokat Max Henrik Jespersen avslår både betalingsutsettelse og delbetaling….

Rettssikkerhet?

Skjermbilde 2015-01-29 kl. 11.36.42

Fra Advokatbladet jan.2015 side 51

Advokatfirmaet Elden ble oppnevnt som bistandsadvokat – etter min klage i 2013 til Riksadvokaten på henleggelse av min anmeldelse av overgriper/skadevolder. Advokat John Chr. Elden har flere ganger hyggelig besvart diverse spørsmål fra meg, tilknyttet saken min. Det skal han ha mange takk for.
Men advokat Max Henrik Jespersen er ikke advokat John Christian Elden, selv om Jespersen er ansatt i advokatfirmaet Elden, og partner der. 

For uformuende, fattige, kronisk syke, som ikke makter forskuddsbetale
kr. 10 000,  er advokatfirmaet Elden neppe rette sted for juridisk bistand, når også delbetaling av forskuddet avslås. Da er ikke advokatfirmaet Elden interessert i hverken saken din, eller i deg, som medmenneske. Har opplevd tilsvarende også tidligere ved henvendelse til advokat Eric Lindset, som driver innen personskade i advokatfirmaet Elden. En hyggelig sekretær lovet flere ganger i 2008 at joda, Lindset skulle ringe tilbake…Slik gikk tiden, uten at noe skjedde. (lydfil) Jeg venter fremdeles….Sekretæren kunne jo ringt tilbake….

Slik bidrar også advokatfirmaet Elden til fremveksten av useriøse,  kvasi ‘rettshjelpere’, uautoriserte, som tilbyr ‘gratis’ hjelp, men som kun er interessert i egen agenda, og slik får tilgang på mengder av sensitiv informasjon, de i utgangspunktet ikke skulle hatt, som her i:

Advokatkokelimonke, Bjarne Leikvoll, Jonny Thu, Birgitte Rie:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/11/advokatkokelimonke-bjarne-leikvoll-jonny-thu-birgitte-rie-og-advokat-arvid-sjodin/

Dette gjelder også såkalte ‘rettshjelpere’ og ‘advokater’ – som heller ikke er registrerte som rettshjelpere hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. De forleder desperate og fortvilte mennesker, og fullfører heller ikke gratistilbud om ‘hjelp’ til angivelig rettferdighet…..Det finnes en jungel av useriøse rettshjelps – og rettferdighetstilbydere der ute.

Skjermbilde 2015-12-22 kl. 09.18.54

Ovennevnte er sitat i mail fra innehaver, mail sendt meg i kulissene fra en av flere tipsere. Innehaver av rettferdig – hets – hjelpen har som metode: hetsing på sosiale medier. Jf Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har hun der oppgitt å yte kun skrivehjelp. En påstand med modifikasjoner.

Uoppfordret ble jeg tilbudt ‘hjelp’ til det innehaversken kalte ‘et utenomrettslig forlik’, en forliksavtale med min motpart/skadevolderen, min eksmann. En form for rettshjelp?

Bortsett fra at vedkommende ikke kontaktet noen av dem hun på forhånd forespeilte meg at hun skulle kontakte for en siste mulighet for meg til å oppnå rettferdighet. Til det viste det seg å være altfor feig, noe hun har vist i alt hun involverer seg i: hun trekker seg alltid, heller enn å fullføre. Er totalt blottet for yrkesetikk. Innehaver tåler ikke kritikk, responderer med å henge ut og hetse tidligere kunder (som meg) på sosialemedier, og i kulissene. Måtte stenge min twitterkonto i flere måneder (m.m.) på grunn av stalkingen og hetsingen hennes. Seriøse tilbydere innen helse, jus eller på andre områder, respekterer kunders personvern og respekterer taushetsplikt som en selvfølge. Det gjør ikke denne tilbyderen av ‘hjelp’. Mens andre risikerer å miste jobb, eller sågar bli straffet for brudd på kunders personvern, gjelder ikke det useriøse hjelpetilbydere som denne, som heller ikke har ansvarsforsikring, for skader eller sykdomsforverring hun påfører kunder.

Her flere i tilsvarende kategori av lurendreiere:
Tips fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vedr falske konti på SoMe
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/06/14/tilsynsradets-tips-vedrorende-falske-konti-pa-some/

Det finnes også advokater som fremstår ‘snille’, men bruker tiden til å søke på nettet, mens du forklarer saken…. Advokater som så avviser sak. På galt grunnlag, fordi advokaten ikke har giddet å sette seg tilstrekkelig nok inn i saken.

– Hva skal du ha for bryderiet?

– Ingenting, svarer advokaten….

Når man etterpå spør advokat Elden om tilsvarende problemstilling, har Elden et helt annet svar….som avslører at den første advokaten, som skulle ha ‘ingenting’ for bryderiet – rett og slett ikke er god nok i jus!

Gratis juridisk rådgivning – også via advokat, gir ingen klagerett. Uautoriserte ‘rettshjelpere’ mangler ansvarsforsikring, også ved tilbud om hjelp til skriving. Det finnes advokater, som er fratatt advokatbevillingen. Det kan være gode grunner til det! Enkelte av disse har egne ‘menigheter’ på nett. Flere fremstår som tøysekopper av noen lystløgnere, men tilbyr ‘gratis’ advokathjelp….Enkelte av disse får neppe noensinne tilbake advokatbevillingen, uansett hvor mange gode advokater som bistår. Er livsfarlige, ødelegger mer for deg og saken din, enn de ‘hjelper’!

Kan det være andre årsaker enn grådighet som gjør at advokat Max Henrik Jespersen i advokatfirma Elden ikke kan eller vil hjelpe – hvis ikke hele forskuddet er betalt? Fx at det ikke nytter å bruke seriøs advokat, fordi sak kanskje ikke kvalifiserer nok til å nå frem til seier? Krekar og Bhatti og hva de nå heter er langt viktigere for advokaters lommebøker, enn en skarve uformuende kronisk syk, NAVbruker, som heller ikke gir særlig medieoppmerksomhet? 

Nylig forsvarte advokatfirmaet Elden en kjent kunstner, sammen med advokatfirma Brækhus Dege.

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut…for brudd på regelverket for advokater.
http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-24-14

Skjermbilde 2016-04-29 kl. 09.17.13.png

Advokatfirmaet Brækhus Dege hadde påført kunstneren det ene tapet etter det andre i rettssalen. Advokatfirmaet Brækhus Dege representerer jo også min motpart, saksøkte skadevolder NN, min eksmann. Advokat John Chr Elden ble ‘redningen’ for kunstneren….som slik fikk redusert straffen.

Det hevdes at advokat John Chr. Elden vinner 70/30….mens andre advokater 50/50….

Advokat Max Henrik Jespersen er ikke advokat John Chr Elden, selv om Jespersen arbeider i advokatfirmaet Elden… 

Det finnes ikke en eneste advokat der ute, som ikke har fått betalt det vekommende har krevet, de gangene jeg har måttet betale for juridisk bistand. Tidligere kvalifiserte jeg til fri rettshjelp, men nå som uføretrygd skattlegges på lik linje med lønnsinntekt, og alle fratrekk for store medisinske utgifter er fjernet, har rettssikkerheten for kronisk syke, uføre blitt ytterligere redusert.

I følge Advokatforeningen er det vanlig at advokater krever forskudd, også kr. 10 000. Det anses heller ikke som u-etisk – iflg Advokatforeningen (lydfil). Hvorvidt det er uetisk å avslå juridisk bistand når klient tilbyr delbetaling, er opp til Disiplinærnemnden å avgjøre. Men som kronisk syk må man mer enn andre velge sine kamper. Selv om man kunne være fulltidsbeskeftiget med klager på advokater. Advokatforeningen har bestemt at klagefristen bare er seks måneder. Det er altfor lite for kronisk syke, som allerede ligger nede på grunn av sykdom. Flere av mine klager på advokater har blitt avvist av Disiplinærutvalget (Advokatforening- pusekatt overfor medlemmer: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/01/29/advokatforeningen-pusekatt-overfor-medlemmer/blant annet med henvisning til at klage er fremsatt etter fristen (men innen 3 år, en frist Advokatforningen visstnok sjelden tar hensyn til.)

I et tilfelle ble legeattest vedlagt, men latterliggjort av Disiplinærnemnden. Les her: Advokatforeningen ansvarlig for ukultur? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/12/12/advokatforening-ansvarlig-for-ukultur/)

Advokat kan uansett klages inn til Disiplinærutvalg/-nemden. Men det er opp til nemnden å avgjøre om klagen skal behandles eller ikke.

Har forespurt advokat John Chr Elden og Max H. Jespersen om tillatelse til publisering mailen 23.01.15. Min forespørsel er ubesvart. Den som tier, den samtykker, som kjent.

IMG_20150202_0002

Mine fysiske ressurser er begrenset på grunn av den kroniske sykdommen ME/cfs/kronisk utmattelse/G93.3/A04, min energi er derfor tilmålt og knapp. Forhørte meg likevel hos annen advokat, om han kunne være meg behjelpelig. Dette er svaret jeg fikk via dm på Twitter:

Skjermbilde 2015-12-17 kl. 19.30.17

Noen måneder senere lykkedes jeg likevel å betale advokat Max Henrik Jespersen de
kr. 10 000 i forskudd…. 
I løpet av noen få dager skulle advokat Jespersen sette seg inn i saken. Det resulterte i en begjæring om gjenåpning – med diverse feil. Som at min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege skal ha avslått ‘søknad om tvungen forvaltning’….Man ‘søkerikke om tvungen forvaltning, for det ligger i begrepet ‘tvungen’ at det er grep NAV påtvinger NAVbrukern. Jeg var lettet for at en proff advokat overtok anken, som jeg inntil da hadde kjempet for som selvprosederende, ikke-jurist:

Advokatfirma Eldens begjæring om gjenåpning: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

Men advokat Max Henrik Jespersen tapte begjæring om gjenåpning. Slik ble jeg ilagt å betale NAVs saksomkostninger.

Hadde advokat Max Henrik Jespersen heller innrømmet meg delbetaling eller betalingsutsettelse da jeg forespurte om advokatbistand i januar, kunne resultatet vært annerledes?

Advokat Jespersen i advokatfirmaet Elden frarådet anke av lagmannsrettens kjennelse av 28.04.2015.

Skjermbilde 2015-12-21 kl. 08.18.36

Sånn, da mottok jeg faktura fra NAVhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/01/sann-da-mottok-jeg-faktura-fra-nav/

Ettersom advokat Max Henrik Jespersen hadde avslått advokatbistand i januar, og nektet meg både betalingsutsettelse og delbetaling på kravet om forskuddsbetaling av kr 10 000, samtidig som advokat Jespersen nå frarådet anke av lagmannsrettens kjennelse, forespurte jeg advokat Jespersen om han/advokatfirmaet Elden kunne betale saksomkostningene jeg var blitt ilagt? Fordi advokat Jespersen kanskje ville ha frarådet anke allerede i januar, om han da hadde innrømmet meg delbetaling/betalingsutsettelse på forskuddet av de
kr 10 000 i advokathonoraret som han da forlangte?

Men også saksomkostningene fra NAV, kr 5.000 – fraskrev advokat Max Henrik Jespersen / advokatfirmaet Elden seg ansvar for.

IMG_20151217_0001

Jada, advokat Max Henrik Jespersen, jeg kontaktet annen advokat på forhånd, her er hva advokaten svarte: 

Skjermbilde 2016-04-29 kl. 10.15.39.png

Totalt kr. 15 000 fra en skarve uføretrygd betalt rett ut av vinduet – til ingen nytte! Takket være advokat Max Henrik Jespersen, som tapte saken min.

Dette er skadevolderen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

 

Resymé min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

ME-spesialist dr. Oddvar Brubakk vitner i min ankesak mot NAV – herpesvira utløser ME.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Kjendisnettverket til voldtektsmannen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

Fortsettelse følger.

Lydfil

Reklamer

6 thoughts on “Advokatfirma Elden krever forskudd kr 10 000….avslår delbetaling

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s