Samarbeider advokat Seeberg med motparten?

16. juni 2009.

Fortsettelse saksforberedelser med advokat Espen Seeberg.

For motparten er det en fordel å få opp saken uten medisinsk sakkyndig. For da taper du selvsagt. Samt da blir saken avgjort. Motpart er mest interessert i at det ikke skal komme noe fra noen som helst leger, forklarer advokat Seeberg.

Er det dette min prosessfullmektig advokat Seeberg nå bidrar til? Seeberg som mente det var sjeldent å gå til søksmål mot privatpersoner i slike saker …..

– Men Lindstrøm sier spesifikt at det må være opp til dommeren å avgjøre? tilføyer jeg, og viser til prosesskriv av 20. mai 2009 fra advokatfirma Brækhus Dege, som representerer saksøkt skadevolder NN.

– Ja.

– Men da har dommeren sett bort fra sitt første forslag. Hvorfor gjør han det? undrer jeg med henvisning til tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

– Nei, altså det vet jeg ikke…. Men det er ingen vits i å spekulere så mye på det, konkluderer Seeberg(‘ingen vits’? Virkelig? Igjen inntar advokat Seeberg en slapp holdning i stedet for å stille kritiske spørsmål ved tingrettsdommer Sæveraas handlingsmåte….Har Seeberg ‘kjøpslått’ med dommeren?)

– For meg er dette kjempeviktig! bekrefter jeg.

– Jo men….Hvis vi kommer et forslag om at …. om at….fortsetter Seeberg.

– Men hør nå. Seksmåneders stansing med påfølgende to års mulighet til å innhente mer dokumentasjon. Innlysende at det har mye mer betydning det, enn at saken kommer opp i august! konkluderer jeg.

– Ja, jeg kjenner ikke til den samtalen i det hele tatt jeg. (Feil! Referat av dommer Sæveraas samtale 15. mai med meg fikk advokat Seeberg på telefon 20. mai – av meg. Jeg begynner å lure på om advokat Seeberg sover i sin advokatgjerning…. Min anm.)

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/advokat-espen-seeberg-somlet/

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/med-carte-blanch-til-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

– Det står da i brevet fra motparten! Det siste prosesskrivet han har skrevet. Kan jeg skade noe eller ødelegge noe ved at jeg snakker med dommeren? spør jeg, og viser til prosesskriv av 20. mai 2009, fordi min prosessfullmektig, advokat Seeberg enda ikke hverken har orientert meg eller oversendt meg de øvrige skriv fra tingretten av 4. juni 2009, ei heller motpartens prosesskriv av 8. juni 2009….

– Neida. Det går bra. Men det er litt uvanlig at man gjør det sånn, forklarer Seeberg humrende, fremdeles uten å orientere meg om prosesskriv av 8. juni 2009 fra motparten, og tingrettens to avgjørelser av 4. juni 2009.

– Siden jeg har vært med på den telefonkonferansen i anledning det såkalte Planmøtet, og jeg kjenner til alt som har skjedd i saken, er det derfor helt sjokkerende å få slengt til meg en dato som 19. august når jeg har blitt forespeilet stansing! I brev av 20. mai fra motpart står at «retten har adgang til å beslutte stansing dersom tungtveiende grunner ellers taler for det. I vurderingen skal det særlig tas hensyn til behovet for hurtig, forsvarlig, kostnadseffektiv behandling. Det anføres fra denne side at det ikke foreligger tungtveiende grunner som tilsier stansing.» Klart det foreligger tungtveiende grunner! Hva inngår i begrepet tungtveiende grunner? Kjære vene, du har fått det brevet! Hva inngår i tungtveiende grunner? spør jeg engasjert.

– Eh….Nei. Altså….. Det betyr altså bare spesielle omstendigheter da, forklarer Seeberg.
(“bare”? Her skulle advokat Seeberg ha tatt poenget, og begrunnet ‘tungtveiende grunner‘ eller spesielle omstendigheter i nytt prosesskriv overfor dommeren – da i min favør.

I stedet bortforklarer Seeberg, uten å henvise til lovparagrafer, uten å lete etter muligheter som kunne hjulpet meg, saksøker og klient.

– Ja?

– Men dommeren sa altså til meg at når man går til søksmål så forventer man at saksøker liksom har bevisene i orden…. Idet man gjør det, tilføyer advokat Seeberg, og påfører meg slik skyldfølelse. (Liksom ‘dumme deg’ du som har gått til sak uten å ha alt i orden….)

Advokaten min, Espen Seeberg avslører her å ha snakket med tingrettsdommer Sæveraas, uten å orientere meg, klienten, uten at samtalen med tingrettsdommer Sæveraas fremkommer et eneste sted i Seebergs egen timeliste!

Advokat Seeberg avslører igjen sin autoritetsfrykt for dommerstanden.

Sorenskriver Engebretsen ved Oslo tingrett hevdet i Dagsnytt atten den 04.10.13 at “Dommere skal få belyst saken på en ordentlig måte, stille spørsmål, være årvåken til at faktum kommer ordentlig frem.”

Her sviktet begge tingrettsdommerne Njaal Sæveraas og Helge Monstad, sistnevnte da han var behjelpelig med å skrive stevningen min, og bevisst eller ubevisst utelot viktige ord i favør av saksøkte skadevolder NN.

– Klart det. Men jeg henvendte meg jo til tingretten fordi jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. For å be om utsettelse av saken eller på den fristen fra forliksrådet. Da fikk jeg til råd at jeg burde heller ta ut stevningen. Og ta det derfra, gjentar jeg.

– Ja, den egentlige grunnen var vel på grunn av foreldelsesproblemene ikke sant? Det var derfor man også måtte gjøre det? spør Seeberg.

Dommer Monstad som skrev stevningen for meg ble gjort veldig tydelig oppmerksom på at årsaken til at det ble tatt ut stevning på den måten uten advokat og alt det derre, og uten ytterligere beviser berodde på at jeg ønsket saken utsatt, fordi jeg skulle til medisinsk utredning. Som jeg fortalte deg hadde jeg time til medisinsk utredning 6.mai, men måtte kansellere, fordi jeg ikke hadde de tusenlappen som måtte til for å betale den. I tillegg er jeg syk! Det er vanskelig for meg å igangsette, og kaste meg rundt for å gjøre alt mulig. Jeg har ingen som hjelper meg. Nå har jeg fått deg som advokat. Det er jeg inderlig glad for. Men her må noe gjøres. Nytter ikke å få den saken opp til høsten! konkluderer jeg frustrert.

– Nå har jeg forklart deg hva vi skal gjøre, sier Seeberg.

– Jeg synes dette er veldig rart. Hvorfor er det ikke forhandlet om de tungtveiende grunnene? spør jeg igjen.

– Eh….nei, altså….. Det betyr bare spesielle omstendigheter. Det er en skjønnsregel da, og opp til hva dommeren mener er tungtveiende eller ikke. I denne saken er det selvsagt et poeng at man må ha medisinske ting på plass, for ellers kan jo ikke dommeren ta stilling til noe som helst. Det er medisinske spørsmål som han som jurist ikke kan ta stilling til. Han må ha en lege til å forklare disse tingene. Vi er nødt til å få inn en lege. Da mener jeg hvis man får aksept for det og får oppnevnt en av retten. Hvis ikke vi får det, får vi skaffe oss en selv. Der etter får vi en dato for når sakkyndigeerklæringen kan foreligge. Så blir retten satt når den foreligger. Hvis den går imot deg da blir det ingen sak, forklarer Seeberg.

Hvorfor har ikke advokat Seeberg ivaretatt min kontradiksjonsrett til motpartens prosesskriv av 20. mai 2009?

Har advokat Seeberg ‘kjøpslått’ over telefon med tingrettsdommer Njaal Sæveraas, for å få tingretten til å innvilge meg fri rettshjelp, på bekostning av kontradiksjon til motpartens prosesskriv av 20. mai 2009? For slik å kjøre saken raskt igjennom i favør av saksøkte skadevolder NN?

– Tenker du nå hvis dommeren går imot meg? spør jeg.

– Nei, den medisinsk sakkyndige. En som sier det er årsakssammenheng mellom herpesinfeksjonen og ME. Eller at det ikke er det, forklarer Seeberg.

– Nettopp.

– Da har man en sak. Eller så har man det ikke. Det er vanlig i denne type saker ved personskade at man får vurdert det medisinske. Da går det enten i favør eller disfavør av den som saksøker. Da er det sjeldent nødvendig med sak egentlig. I dette tilfellet vil han (tingrettsdommer Sæveraas, min anm) være posiitv til deg og da vil det i hvert fall bli en rettssak ut av det, mener Seeberg.

Jeg får en tiltagende vond mavefølelse. Samarbeider advokat Seeberg med motparten? 

Er Seeberg i ferd med å sabotere saken min, siden han kjører sitt eget løp sammen med tingrettsdommer Sæveraas, uten å orientere meg om tingrettens avgjørelser av 4. juni 2009 – som er avgjort uten kontradiksjon
(= tilsvar, min anm) fra meg eller min prosessfullmektig advokat Seeberg på saksøkte skadevolders prosesskriv av 20. mai 2009?

https://snl.no/kontradiksjon%2Fjus

Fortsettelse følger.

Lydfiler.

Reklamer

4 thoughts on “Samarbeider advokat Seeberg med motparten?

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s