Researche – før du velger advokat!

17.juni 2009 kl 10.50.

Sender e-post til advokat Espen Seeberg i Moss:
«Viser til epost i går fra forsikringsselskapet mitt. Har pratet med saksbehandler Christian Bettmo i dag. Han sier at han bare har fått referat fra telefonmøtet, og hevder seg «usikker» på saken, fordi han tror stevningen bare gjelder «kompensasjon» og ikke erstatning for økonomisk tap eller tap av arbeidsfortjeneste….Huff. Ville dette sett annerledes ut hos et større forsikringsselskap? Viser forøvrig til at søknadsskjema om fri rettshjelp er sendt tingretten.»

(min anm: 
Oslo tingrett ved dommer Njaal Sæveraas innrømmet meg fri rettshjelp allerede 4. juni 2009, men advokat Espen Seeberg har hverken orientert meg eller oversendt kopi av tingrettens avgjørelser. Heller ikke da jeg snakket med Seeberg dagen før, 16.juni 2009, orienterte Seeberg meg om dette. Seeberg har heller ikke latt meg forhåndslese prosesskriv. Heller ikke har Seeberg lest opp prosesskrivene over telefon til meg. Etter den telefonsamtalen dagen før, altså 16.juni 2009, orienterte Seeberg heller motpartens prosessfullmektig Marcus C. Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege om at jeg ønsket hovedforhandling flyttet til en annen dato. Og purret forsikringsselskapet Van Ameyde, som svarte meg på mail ved saksbehandler/jurist Christian Bettmo.)

«NAV
– Haster, vennligst se klagefrist. Har alt å vinne på at avslag av 
15. mai 2009 fra NAV påklages snarest. Det kan bl.a. i klage henvises til at det opp til nå ikke har eksistert noen vitenskapelig dokumentert behandling for ME/CFS. Medisinsk utredning hos professor dr. DeMeirleir er vitenskapelig basert og medfører mulighet til spesifikk individuelt tilpasset medisinsk behandling, som i beste fall kan bidra til å gjøre meg mer yrkesaktiv på sikt. Flere norske ME-syke har blitt bedre etter utredning og behandling hos professoren. Utover dette antar jeg du kjenner de paragrafer i regelverket du eventuelt kan henvise til for å vinne frem med en slik klage overfor NAV.
PS! Ved ettertanke kommer jeg likevel ikke til å kontakte dommeren slik jeg forespeilet deg, men overlater videre trygg oppfølging av saken til deg. (Sist jeg pratet med dommeren ble jeg forespeilet stans/utsettelse i 2,5 år, ble derfor innmari sjokkert over berammelsesdato allerede i august, noe som i verste fall betyr tap av mulighet til rettferdighet! Berammelsen bare MÅ utsettes!)

                               Fredag den 19. juni 2009 skal jeg møte i Byfogdembetet for forhåpentligvis å få innvilget offentlig gjeldsordning. Er p.t. stresset, mye på gang. Mvh Liv Serine Helgesen.
«

 

Hvordan har det seg at forsikringsselskapet Van Ameyde ved Christian Bettmo påstår å ha referater ‘kun fra telefonmøtet‘? Jo, Seeberg hadde lagt ved utskrift fra Oslo tingretts rettsbok:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/12/advokat-seebergs-klonete-skriv-til-van-ameyde/

Mye foregår i kulissene. Noen snakker sammen – uten at Seeberg redegjør for samtalene, og uten at jeg som klient deltar eller inkluderes i samtalene. Brudd på reglene for god advokatskikk, pnkt 3.1.2.

Ikke et eneste pip fra min prosessfullmektig Espen Seeberg…..Senere samme dag, 17.juni 2009, sender jeg enda en e-post til advokat Seeberg: «Vil bare tilføye at jeg er ingen jurist, og blir derfor veldig engstelig og stresset når «ingenting» skjer og dommeren gir melding om beramming allerede i august. Antar at du som advokat med din innsikt og kunnskap har en taktisk plan og at du har kontroll og vet hva som må til slik at alt ordner seg og jeg/vi får saken opp med den nødvendige medisinske utredning/sakkyndig. Ber om forståelse for at jeg er så inderlig engstelig for at denne viktige sjansen for at rettferdighet skjer fyllest skal gå fra meg

På dette tidspunktet, 17. juni 2009, er jeg fremdeles ukjent med at tingrettsdommer Njaal Sæveraas dagen før, altså 16. juni 2009 – igjen – har blitt oppringt av saksøkte skadevolders advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm advokatfirmaet Brækhus Dege. Advokatfullmektigens principal er advokat Øystein A. Sverre, venn og forretningspartner av skadevolder/min eksmann, tidligere omgangsvenn også av meg, i en kort periode.

Advokat Øystein A. Sverre er nabo til tingrettsdommer Njaal Sæveraas. Fruen til Øystein A. Sverre er i slekt med en tidligere LO-leder, mens tingrettsdommer Sæveraas er svigersønn av landsmoder Gro….Advokatfirmaet Brækhus Dege har tilsynelatende carte blanch hos tingrettsdommmer Sæveraas….

Med carte blanche hos tingrettsdommer Sæveraas: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/med-carte-blanche-til-tingrettsdommer-saeveraas/


Den telefonsamtalen, 16.juni 2009, fra motpartens advokatfullmektig i advokatfirmaet Brækhus Dege, resulterte i at tingrettsdommer Njaal Sæveraas promte sendte ut formell innkallelse til berammet hovedforhandling 19. august 2009…. Slik ble berammet hovedforhandling spikret. Jeg hadde ingenting jeg skulle sagt. Min prosessfullmektig Espen Seeberg besvarte heller ikke mine mailhenvendelser…

 

IMG_20150215_0001

Ikke et eneste pip fra min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg…. 

Derfor ringer jeg Seeberg opp igjen 22. juni 2009. Seeberg er ikke å treffe, han sitter i møte….. Seeberg ringer meg, klienten, heller ikke tilbake.

 

St.Hans Aften, 23. juni 2009 ringer jeg igjen til advokaten min, Espen Seeberg. Sentralborddamen bekrefter at Seeberg går ut i ferie uken etter, og ber meg ringe tilbake etter lunsj, fordi han igjen sitter i møte….

Tilføyer: advokat Espen Seeberg påklager 22. juni 2009 avslaget fra NAV Helfo vedrørende økonomisk støtte til medisinsk behandling hos prof. dr. DeMeilleres, men Seeberg unnlater å følge opp videre….fremkommer det i svar fra NAV Helfo 2015:

NAV Helfo avslår behandling av ME-syk hos spesialist uten driftstilskot:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/15/nav-helfo-avslar-behandling-av-me-syke-hos-spesialister-uten-driftstilskott/

Advokat Espen Seeberg med uriktig info til tingretten.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Advokat Espen Seeberg mener tingrettsdommeren er tilbakelent…
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/njaal-svaeeraas-en-tilbakelent-tingrettsdommer/

Advokat Espen Seeberg instruerer i sykemelding.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/seeberg-instruerer-sykemelding/

Advokat Espen Seeberg avslører tvil.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/seeberg-fremsetter-tvil/

Min samtale med advokat Espen Seeberg – etter sluttinnlegg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/straffbart-a-avgi-falsk-forklaring-i-retten/

Siste samtale med advokat Espen Seeberg https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/siste-samtale-med-advokat-espen-seeberg/

Kryptisk timeliste fra advokat Espen Seeberg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/26/fire-advokater-tre-forskjellige-timelister/

Advokater snakker sammen!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/03/advfullmektig-marcus-lindstroms-4-minutters-telefonsamtale-til-kr-325-eks-mva/

Dom i sak mot skadevolder
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/fra-dom-i-erstatningssak-mot-skadevolder/

Advokat Espen Seeberg svarer ikke.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/jeg-tar-saken-2/

Advokat Steinar Winther-Christensen om advokat Espen Seeberg…
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/ny-advokat-steinar-winther-christensen/

God eller dårlig advokatskikk? – advokat Espen Seeberg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/21/god-eller-darlig-advokatskikk/

Arrogant svar fra advokat Espen Seeberg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/2013-seeberg/

Tingrettsdommer Sæveraas en ’tilbakelent’ dommer – jf advokat Seeberg https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/etter-sluttinnlegg/page/2/

Fiktivt vitne?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/fiktivt-vitne/

Statens mann, advokat Espen Seeberg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/seeberg/

Saksforberedelser med advokat Espen Seeberg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/saksforberedelser-m-seeberg/

Advokatene Seeberg og Lindstrøm møter sine klienter
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/vedr-mote-m-seeberg/

Advokat Espen Seeberg vil ha møte hjemme hos overgrepsutsatt
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/advokat-espen-seeberg-foreslar-mote-hjemme-hos-overgrepsutsatt/

Endelig svar fra advokat Espen Seeberg
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/11/endelig-svar-fra-prosessfullmektig-espen-seeberg-om-mote/

Advokat Espen Seeberg oppfordrer til falsk forklaring i retten.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/en-uke-til-hovedforhandling-prater-med-seeberg/

 

Fortsettelse følger.

Reklamer

3 thoughts on “Researche – før du velger advokat!

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s