Ingen nåde hos Namsfogden i Oslo og Kemneren

I favør av saksøkte skadevolder NN, forsøkte sterke krefter å saboterte mine muligheter til medisinske laboratorieundersøkelser hos professor dr. DeMeirleir.

Neste dag, 24. juni 2009 sender jeg ny e-post til min prosessfullmektig advokat Espen Seeberg:

«Nettopp fått bekreftet fra Byfogdembetet at gjeldsordning er innvilget fra
30. april i fjor! Da forstår jeg det slik at kemneren ikke kan motregne de kr 33000 jeg fikk tilbakebetalt på skatten i oktober i fjor? I en slutning av 16. juni ga Byfogdembetet kemneren medhold, men den slutningen gjelder vel ikke da? Kan jeg egenhendig tilskrive kemneren og vise til at jeg allerede befant meg i gjeldsordning da skattepengene ble motregnet, og be om å få disse utbetalt straks, eller må slikt krav helst komme fra advokat/deg? Mottok i dag kopi av brev av 16. juni fra Oslo tingrett vedrørende berammelsen 19.08.09. DEN bare MÅ utsettes! Mvh Liv Serine Helgesen
«

Kemneren frarøvet meg kr. 33 000, penger jeg hadde fått tilbake på skatten. NAV ranet meg – uten forvarsel – for kr 1600 i måneden i vedtaket av 13.mars 2009. Bare få uker etter at jeg 24. februar 2009 hadde tatt ut stevning mot skadevolder NN, barndomsvenn av min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd, sønn av venninnen til Inger Lise Deges mor….Representert av advokatfirmaet Brækhus Dege ved
juristen Inger Lise Deges eksmann advokat Jan Tormod Dege: ….

Jeg hadde påklaget til Byfogdembedet at Kemneren tilbakeholdt de
kr. 33 000 jeg fikk tilbakebetalt på skatten. Det var nok tilfeldig (?) at Byfogdembedet avgjorde klagen min 16. juni 2009 i favør av Kemneren, samme dag som tingrettsdommer Njaal Sæveraas sendte ut den formelle innkallingen til hovedforhandling berammet til 19. august 2009….

Ny e-post 26. juni 2009 fra meg til advokat Seeberg:
«Har nettopp snakket med Namsfogden. Dessverre kan jeg visstnok se langt eter de etterbetalte skattepengene på kr 33 000! Kemneren har rett til slik motregning selv om min offentlige gjeldsordning gjelder fra april i fjor. I tillegg tar det en måned før slutningen om gjeldsordning er rettskraftig, og «alle» parter kan visstnok i mellomtiden anke. Fogden mente det var 99% sjanse for at slutningen aksepteres slik den er. Håper det!«

Selv om jeg forklarte staten ved Namsfogden i Oslo og Kemneren at pengene var viktige for å betale medisinske laboratorieundersøkelser som kunne gjøre meg friskere, kanskje sågar arbeidsfør igjen, viste staten ved Namsfogden i Oslo og Kemner ingen nåde. Til tross for at Namsfogden i Oslo siden mai 2007 hadde brukt hele ni – 9 – forskjellige saksbehandlere på saken min, og begått saksbehandlingsfeil….

Saksøkt skadevolder NN ble kontaktet første gang i desember 2006 av min eminente advokat Edmund Asbøll. Slik var saksøkte NN representert ved advfa Brækhus Dege allerede i 2006 forberedt på at jeg eventuelt kunne stevne NN og igangsette en eventuell erstatningssak… 

Advokat Edmund Asbøll første brev til skadevolderen. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/06/advokat-edmund-asbolls-brev-til-skadevolder/

Ikke et pip fra advokat Seeberg….som hadde anbefalt meg å godta gjeldsordningen!! Seeberg skulle da vite bedre? Som at Kemneren da ikke ville refundere meg de
kr 33 000 jeg hadde fått tilbake på skatten.

Skadevolderens ansvarlige advokat; Øystein Andreas Sverre i advfa Brækhus Dege
hadde nettverk innad i  Skatteetaten etter tidligere å ha vært ansatt som jurist og konsulent i Oljeskattekontoret og Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Skjermbilde 2018-06-11 kl. 09.07.21.png

Jeg var syk av nevrologisk sykdom, befant meg i det man kaller ME-tåke, men var jo overbevist om at jeg ville VINNE erstatningssaken mot skadevolder NN. Han var skyldig i overrumpelsesvoldtekt og smitte kjønnssykdom, det visste jeg jo.

Ingen, heller ikke min advokat Seeberg, eller dommerfullmektigen i Byfogdembetet forespeilte meg det uheldige i å inngå en gjeldsordning – før rettssaken mot NN var gjennomført. Hadde jeg ventet med å inngå gjeldsordning, kunne eventuelle idømte rettsomkostninger inngå i den… DET var det INGEN som fortalte meg. Hadde dommerfullmektigen i Byfogdembetet undersøkt i domssystemets registre, ville han lett ha oppdaget at jeg befant meg som saksøker i erstatningssak mot skadevolder NN. Da kunne dommerfullmektigen i Byfogdembetet ha rådet meg til å vente..og ikke vedtatt gjeldsordningen. Men det skjedde dessverre ikke.

Jeg var dødsutmattet nå – følte meg som en gispende fisk….

Skjermbilde 2015-02-16 kl. 09.07.47

Senere viste det seg å være nære forbindelser mellom advfa Brækhus Dege og Namsfogden i Oslo:

Advfa Brækhus Dege og namsfogden i Oslo med trenering hinsidig moral og fornuft. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

 

Voldtekt sammenlignes med drap – etterlyser rettferdighet for voldtatte!
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/01/07/voldtekt-sammenlignes-med-drap-etterlyser-rettferdighet-for-voldtatte/

 

Skjermbilde 2018-06-11 kl. 09.02.46.png

ADvokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.17.50

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s