Advokat Espen Seeberg forsøker utsette berammet hovedforhandling

Søndags ettermiddag 5. Juli 2009 ringer jeg igjen min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg i Moss

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas befinner seg på ferie, men har likevel tatt seg bryderiet å ringe min prosessfullmektig Espen Seeberg….sent fredagskveld, 3. juli…. Sæveraas gir da angivelig inntrykk av at han vil innvilge meg sakkyndige, dekket av det offentlige. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/18/dommer-njaal-saeveraas-vil-innvilge-offentlig-sakkyndig/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas har flere ganger tidligere gitt inntrykk av å ville både det ene og det andre, men har likevel avgjort i favør av skadevoldsmillionæren, min eksmann, og hans venn og forretningspartner, nå ‘ansvarlig advokat’ Øystein Andreas Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege. Som her: Tingrettsdommer Sæveraas ringer meg etter Planmøtet. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/tingrettsdommer-saeveraas-ringer-meg-etter-planmotet/

For der etter å frarøve meg kontradiksjon i favør av skadevolderen: Tingrettsdommer Sæveraas frarøver meg kontradiksjon. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/14/dommer-njaal-saeveraas-frarover-meg-kontradiksjon/

På tidspunktet for rettsforhandlingen ved Oslo tingrett, er tingrettsdommer Njaal Sæveraas og min motparts venn, forretningspartner og ansvarlig advokat, Øystein A. Sverre naboer i Bærum, der de tidvis kan ses på kjøpesenteret. I tillegg har fruen til advokat Øystein A. Sverre tjukkeste slekta si i LO, der nær slektning var leder i Fellesforbundet. Mens tingrettsdommer Njaal Sæveraas er svigersønn av landsmoder Gro (som selvsagt ikke har noe å gjøre med overgrepet og herpessmitten. min anm.) med tjukkeste omgangskretsen i Arbeiderpartiet. På fest hos Øystein A. Sverre og hans frue, har jeg selv påtruffet gjester som jobber i LO….

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 15.58.24.png

 

– Du, jeg ble innmari skuffet for at legen min ikke stilte opp! Skriver du rett til dommeren nå og foreslår de to, eller ringer du? spør jeg min prosessfullmektig Espen Seeberg.

– Skriver noe som heter prossesskrift der jeg foreslår at det oppnevnes en spesialist i infeksjonsmedisin og oppgir navnene på de to som ble foreslått av legen din. Sender også med forslag til mandat, som tilpasses saken. Det ligger da i sakens natur at saken ikke kan komme opp i august, forklarer Seeberg.

– Nei, heldigvis! Er det dommerne som tilskriver disse to legene da? Og forklarer hva det handler om? spør jeg.

– Ja. Jeg har ikke særlig papirer på saken, men jeg kan skrive at vi ettersender dem hvis de sier ja, tilføyer Seeberg.

– Hvor lang tid tar dette, det vil kanskje gå et par måneder da? spør jeg håpefullt, fordi jeg var vanvittig utmattet, og snart uten bolig, fordi jeg hadde fått frist til 1. august 2009  å flytte ut av det som da var hjemmet mitt, fordi utleier – etter femogethalvt år – angivelig skulle selge leiligheten. (Utleier solgte den aldri). 

Ja.

Ellen Piro, leder av ME-foreningen mener at norske leger ikke liker å stille i rettssalen fordi mye er uavklart med hensyn til diagnosen ME og postviralt utmattelsessyndrom. Det er kanskje årsaken til at min ME-spesialist har anført at herpes ikke kan utelukkes, i stedet for å sannsynliggjøre herpesinfeksjonen som årsakssammenheng? Har ønsket at han skulle sannsynliggjøre at det er sammenheng mellom primærinfeksjonen av herpes og utløsing av ME. Jeg er bombesikker på at min utmattelse skyldes den herpesen. Men jeg er ingen lege. I og med at jeg var frisk før jeg ble smittet med herpes og fordi alle symptomene kan knyttes tilbake til den infeksjonen, er jeg bombesikker på at ME skyldes den. Han har oppgitt viktige henvisninger i den bekreftelsen jeg allerede har fått om at herpes ikke kan utelukkes som årsakssammenheng. Han viser til at herpesviruset går igjen hos 70 prosent av alle ME-syke. At det er syv forskjellige herpesvira som går på menneskekroppen. Men vi får bare håpe det beste og avvente sakksyndiges uttalelse. Siste instans kan være dr. DeMeirleires om ikke noen av de to sakkyndige kan eller vil, avslutter jeg.

Underveis hadde jeg fått forklart av forskjellige advokater at begrepet ‘kan ikke utelukkes’ er dømt til å bli avvist i domstolen, fordi utsagnet gjør det motsatte – av å fastslå årsakssammenhengen, og det skaper tvil.

Advokat Seeberg sender 5. juli følgende prosesskriv til Oslo tingrett, sedvanlig uten at jeg som klient og saksøker får forhåndslese prosesskrivet, der han for første gang viser til diverse lovparagrafer:
«Det vises til rettens brev av 16.06.09 der partene innkalles til hovedforhandling ved Oslo tingrett onsdag 19.08. kl 0900. Denne saken reiser vanskelige medisinske spørsmål, herunder om det kan foreligge årsakssammenheng mellom herpes-smitte og utvikling av ME/postviralt utmattelsessyndrom. Etter undertegnedes oppfatning bør saken utredes av spesialist i infeksjonsmedisin, og jeg foreslår at en av følgende leger oppnevnes av retten, med hjemmel i lov om fri rettshjelp 1980-06.13 nr. 35, §22:
1. Overlege Arvid Bjørneklett, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet, 0027 Oslo, Mobil:
2. Dr. Gunnar Hasle, Reiseklinikken, St.Olavs plass 3, 0165 Oslo, Mobil:
Dr. Hasle er tidligere overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus
Saksøker kjenner ingen av de ovennevnte og har aldri vært i kontakt med dem. Når det gjelder mandat foreslår jeg at retten som et utgangspunkt bruker det såkalte Røsægmandatet, inntatt som vedlegg til NOUR 2000:23. Dette er et standartisert mandat som brukes av medisinsk sakkyndig ved forsikringsoppgjør etter ulykke, men er anvendelig i alle typer personskadesaker. Spørsmål om vurdering av årsakssammenheng fremgår av mandatets pnkt 4. Jeg vedlegger forslag til mandag. Jeg antar at ingen av de foreslåtte sakkyndige har noen mulighet for å avgi en erklæring innen den 19.08.09, og jeg må derfor be om at retten utsetter hovedforhandlingen inntil erklæringen kan foreligge.
Moss, 5.juli Espen Seeberg, Advokat.»

 

Skjermbilde 2016-04-29 kl. 09.17.13

Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

 

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.17.50.png

ME-spesialist dr. Oddbjørn Brubakk vitner for meg i ankesak mot NAV- Frostating lagmannsretthttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

I forliksrådet med saksøkt skadevolder og advokatfirmaet Brækhus Dege.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/04/i-forliksradet-27-02-2008-saksokte-med-advfa-braekhus-dege/

Advokaten sjekker opp ‘dama’ til kompisen. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-oystein-a-sverre-lyver/

I Planmøte med tingrettsdommer Njaal Sæveraas. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Vikardommer Janne Tennøe avsier kjennelse i ekspressfart 10.juli 2009. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/25/advokatene-chris-sandaker-oystein-a-sverre-thomas-piro/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas svikter dommergjerningen: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/15/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-svikter-dommergjerningen/

 

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas fortsetter Planmøtet https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/30/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-fortsetter-planmotet/

Hvorfor slikt hastverk, tingrettsdommer Njaal Sæveraas? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/31/hvorfor-hastverk-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas kjefter på saksøker (meg, ikke-juristen) https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/tingrettsdommer-saeveraas-kjefter-pa-saksoker/


Fortsettelse følger.

Lydfil.

Reklamer

9 thoughts on “Advokat Espen Seeberg forsøker utsette berammet hovedforhandling

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s