Brækhus Dege og Namsfogden med trenering hinsidig moral og fornuft

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf Advokat John Christian Elden:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Skjermbilde 2016-04-18 kl. 17.29.37

ADvokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.17.50

På grunn av omdømmetap endret firmaet navn, adresse og kommune pr. 1. januar 2017 – med de samme uetiske advokatene.

Selv om Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett mente det var sannsynlig at saksøkte skadevolder NN smittet meg, ble jeg likevel idømt å inndekke skadevoldsmillionærens saksomkostninger hos advokatfirmaet Brækhus Dege der ‘ansvarlig advokat’ i saken er NNs venn og forretningspartner, advokat Øystein A. Sverre. 

Advokat John Christian Elden svarer følgende «det kunne dommer – alltid rom for skjønn vedrørende omkostninger» , se skjermdump. Dommerne kunne tatt hensyn til at jeg var u-formuende og på lav uføretrygd, i stedet for å idømme meg skadevoldsmillionærens omkostninger til kompisen Øystein A. Sverre.Skjermbilde 2018-02-27 kl. 07.30.36.png

I en kort periode av mitt liv, anså også jeg Øystein A. Sverre som omgangsvenn…. Blant annet feiret jeg julen 1989 sammen med Øystein A. Sverre og hans nåværende frue. Øystein A. Sverre kjenner meg slik ingen annen advokat, så da skadevolder NN valgte Øystein Sverre til å representere seg, ble det tydelig at NN ønsket holde saken ‘innen husets fire vegger’….

Skjermbilde 2015-04-12 kl. 13.08.03

Dommerne i saken kunne valgt annerledes, når de visste jeg var ufør og uformuende?
Slik svarer advokat Elden:
«Fra: John Christian Elden
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Torsdag, 7. august 2014 15.46
Emne: Re: Vedr:
det kunne dommer – alltid rom for skjønn vedrørende omkostninger»

*

Betalingskravet fra advokatfirma Brækhus Dege ved ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre utgjorde i 2011 kr 66.248 inkl. renter.

Bevisst eller ubevisst begikk advokatfirmaet Brækhus Dege feil, da krav på kr 35.000 idømt meg av tingrettsdommer Njaal Sæveraas i 2009, først ble varslet høst 2011. Slik kan Brækhus Dege ved Øystein Sverre ha hevnet sin kompis og forretningspartner, skadevolder NN – ved å forlenge tvangstrekkene fra min uføretrygd i NAV, for å innkreve skadevolder NNs saksomkostninger.

Takket være at min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege,
som 2. november 2011 avslo min klage på tvungen forvaltning av min uføretrygd,  og slik beriket sin e k s m a n n s advokatfirma Brækhus Dege med inndekking av skadevolder NNs saksomkostninger via tvangstrekk fra min uføretrygd via Inger Lise Deges arbeidsgiver NAV

IMG_20150131_0001

IMG_20150506_0001IMG_20150506_0003

hadde jeg innen mars 2012 via NAV Utlegg nedbetalt  kr. 37.901, i det første tvangskravet fra NN ved advokatfirmaet Brækhus Dege. 

NAV utbetalte meg et eksistensminimum av et livsopphold på kr 2.840 x 2 pr mnd. Resten av trygden min gikk fra NAV bla til advokatfirmaet Brækhus Dege….

Til tross for at det første tvangstrekkskravet fra advokatfirmaet Brækhus Dege var nedbetalt, ble ikke betalingsanmerkning og pant i Brønnøysund slettet!

Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09

Da begynte advokatfirmaet Brækhus Dege i samspill med sine juristkolleger hos Namsfogden i Oslo, en trenering hinsidig enhver fornuft og moral!

Kunne det skyldes hevn – fra en tidligere forsmådd beiler blant advokatene i advokatfirmaet Brækhus Dege?

2014:
Tilsvarende trenering fra advokatfirmaet Brækhus Dege ved advokat Øystein A. Sverre og Siri-Anne Munch skjer også i 2014 – som i 2012!

IMG_20150505_0011

Nytt tvangstrekk fra trygden min,  via NAV, på de resterende kr 28 347

  vedtas av lensmannen i Ørskog i januar 2013.

Inntil 3. desember 2014 har saksøkt skadevolder, mangemillionær & rentenist NN –  siden juni 2014, da fra graven
via advokatfirmaet Brækhus Dege og sin venn og forretningspartner, advokat Øystein A. Sverre tvangstrukket  kr 1600 pr. måned fra min uføretrygd, en trygd NN er skyld i. Slik har nå avdød skadevolder NN og advokatfirmaet Brækhus Dege bidratt til opprettholdt bostedsløshet i flere år, og forhindret at jeg har kunnet ta opp lån til bolig, evnt generelle forbrukslån, mobilabonnement, rimelig strømabonnement, m.m. På grunn av betalingsanmerkning fra skadevolder NN i Brønnøysundregisteret.

Det har heller ikke forekommet noen form for ‘lemping’ på betalingskrav og betalingsanmerkning fra advokatfirmaet Brækhus Dege, til tross for at advokatfirmaet har vært godt kjent med min utfordrende økonomi og livssituasjon. Jeg skulle tilsynelatende ‘tynes’ på flest mulige områder – som hevn for mine avsløringer om overgreps- og smittehemmeligheten til advokatfirmaets klient, venn og forretningspartner, skadevolder NN.

Fra: Liv Serine Helgesen
Til: «hove@bd.no» <hove@bd.no>Advokat STEIN HOVE
Kopi: Siri-Ann Munch <Munch@bd.no>; «ØR@politiet.no»
Sendt: Fredag, 23. januar 2015 13.55
Emne: ETTERLYSER BEKREFTELSE TIL ØRSKOG LENSMANNSKONTOR
til advokatfirma brækhus dege ved adm adokat stein hove.
ETTERLYSER BEKREFTELSE TIL ØRSKOG LENSMANNSKONTOR
på at kravet fra Dem nå er nedbetalt (des 2014)
vedr Deres avdøde klient NN. Betalingsanmerkning i Brønnøysundregistret kan slettes.
Ørskog lensmannskontor har enda ikke mottatt slik bekreftelse fra Dem på at kravet er nedbetalt og avsluttet,
 det etterlyses herved og bes omgående sendt Ørskog Lensmannskontor, 6240 ØRSKOG. Kopi av denne mail sendes iflg avtale til ØR/Ørskog lensmannskontor
Fra
 Liv SErine Helgesen

Min anm:
Det fremgår av nettsiden til advokatfirmaet Brækhus Dege, se under her, at advokat Siri-Anne Munch var ansatt ved Namsfogden i Oslo inntil 2010. Da tilbød Brækhus Dege Siri-Anne Munch fast ansettelse som ‘advokatfullmektig. Nå arbeider hun som advokat (?).

 Skjermbilde 2015-06-01 kl. 21.15.11

I 2012 trenerte advokat Øystein A. Sverre og Siri-Anne Munch sletting av pant og betalingsanmerkninger i Brønnøysund i 9 måneder:  Under her se dokumentasjon fra NAV på at advokatfirmaet Brækhus Dege krevde etterbetalt kr. 57.-…. Dette dokumenterer at advokatfirmaet Brækhus Dege var godt kjent med, eller skulle, burde være godt kjent med – at det første tvangstrekk fra min uføretrygd i NAV, var nedbetalt allerede i april 2012….

Likevel ingen nåde. Advokatfirmaet Brækhus Dege trenerte sletting av pant og betalingsanmerkninger i Brønnøysund fra april 2012 – i ytterligere 8-9 måneder – inntil slutten av desember 2012, for der etter – igjen – å stå hardt på nytt betalingskrav, overfor lensmannen i Ørskog, om nytt tvangstrekk fra januar 2013! Lovens rytteri var langt viktigere for advokatfirmaet Brækhus Dege, enn medmenneskelige hensyn overfor en (meg!) som allerede lå nede, både på grunn av helseplager, bostedsløshet og økonomi.

IMG_20150505_0012

Fra: Liv Serine Helgesen
Sendt: 12. september 2012 16:08

Til: advokat-DL
 AD DERES KRAV PÃ… VEGNE AV NN.
Til advokatfirmaet Brækhus Dege.
Viser til Deres klient NN – og betalingskravet vedr hans rettsomkostninger, som De tok utlegg i min uføretrygd via Namsfogden i Oslo. Utleggene ble betalt i mai 2012 av meg-men står fremdeles registrert i Brønnøysundregistrene som heftelser på meg. Fint hvis De vennligst kontakter Namsfogden med bekreftelse på at de registrerte hefelsene er betalte.

 Hvis det fremdeles gjenstår ubetalt krav bes vennligst gitt meg beskjed snarest. Gjerne via mail.
På forhånd takk.

Med ønske om en strålende dag til Dem og Deres klient.
Mvh Liv Serine Helgesen

Fra: Sentralbordet
Sendt: 12. september 2012 16:12

Til: Marcus C. Lindstrøm, Siri-Anne Munch
Emne: VS: AD DERES KRAV PÅ… VEGNE AV NN.

Kan en av dere se på dette?


BERIT WINGER EIDE
SENTRALBORDMEDARBEIDER
 BRÆKHUS DEGE

Fra: Siri-Anne Munch
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Mandag, 24. september 2012 10.57


Emne: VS: AD DERES KRAV PÃ… VEGNE AV NN.
Hei, viser til Deres e-post.

 Det er p.t. innbetalt kr. 37 901. Det resterende kravet er som følger:
Hovedstol: 19 934
Renter av 35 000 fra 01.11.09 til 23.04.12 7 728


Renter av 19 934 fra 23.04.12 til d.d 685
Totalt 28 347


Dette er de resterende saksomkostningene for tingretten, samt renter av dette.

Dette beløpet vil bli inndrevet gjennom namsfogden dersom det ikke betales. Ved inndrivelse ved namsfogden vil det påløpe ytterligere renter og omkostninger.

 Fint om du kan ta kontakt med meg i dag eller i morgen på telefon 23 23 90 90 eller
92 63 94 08 slik at vi kan få avklart hvordan og når betaling skal finne sted.
Mvh

 Siri-Anne Munch
Ansvarlig advokat / Counsel in charge: 

SIRI-ANNE MUNCHADVOKATFULLMEKTIG MNA


—– Videresendt melding —-
Fra: Liv Serine Helgesen
Til: «Much@bd.no»  
Siri-Anne Munch
Sendt: Tirsdag, 25. september 2012 6.22

Emne: Vs: AD DERES KRAV PÃ… VEGNE AV NN.
Foreslår at du kontakter advokat Øystein Sverre – som var ansvarlig for klient NNs sak – for å forsikre deg om hvorvidt klienten NN fremdeles ønsker innkreving av restgebyret.

 Jeg kan selvsagt sende dette direkte til Sverre. Hva synes du?


Mh 
Liv Serine Helgesen

Fra: Liv Serine Helgesen
Sendt: 25. september 2012 07:56
Til: Siri-Anne Munch


Emne: Vs: AD DERES KRAV PÃ… VEGNE AV NN.
Nektes bla mobilabonnement pga heftelsene som Brækhus Dege enda ikke har slettet i Brønnøysundregisteret.

 Viser til at jeg er uten fast bolig i 3,5 år. Fordi jeg er kronisk syk, og har fått påvist alvorlige tilleggslidelser og nå er på den 3dje antibiotikakuren etter at jeg har bodd på en smal sofabrisk siste året, søkes herved NN om fritak/sletting av gjenstående restbeløp.


Uansett viktig at Brækhus Dege nå vennligst sletter de heftelser i Brønnøysund som gjelder de allerede innbetalte beløp (kr. 44 500)
Innbetalt via Namsfogden i Oslo.

Mh 
Liv Serine Helgesen

Fra: Siri-Anne Munch
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Tirsdag, 25. september 2012 10.38

Emne: SV: AD DERES KRAV PÃ… VEGNE AV NN.
Hei,


Jeg tror du har misforstått min e-post, utleggsforretningen er sendt til sletting. Men som jeg skrev i e-posten gjenstår fortsatt deler av omkostningskravet fra tingretten, samt renter av dette. Dette er opplyst i varsel til deg i november i fjor. 

 Før jeg sender kravet til tvangsinndrivelse, og ytterligere renter og omkostninger påløper, vil jeg gi deg mulighet til å innfri det resterende kravet. Vennligst gi meg en tilbakemelding i løpet av dagen på om du har mulighet til å innfri det resterende kravet. Dersom jeg ikke hører noe vil kravet bli sendt til namsfogden for tvangsfullbyrdelse.
Mvh

 Siri-Anne Munch

Ansvarlig advokat / Counsel in charge: 

SIRI-ANNE MUNCH ADVOKATFULLMEKTIG MNA

—– Videresendt melding —-

Fra: Liv Serine Helgesen
Til: «hove@bd.no» <hove@bd.no> 
advokat Stein Hove.
Sendt: Tirsdag, 25. september 2012 11.33

Emne: Vs: SV: AD DERES KRAV PÃ… VEGNE AV NN.
Til adm advokat/partner Hove som orientering Fins anstendighet hos Brækhus Dege?Mvh LSH

Begin forwarded message:

From: Liv Serine Helgesen
Date: 03:55:06 CEST 4. oktober 2012

To: «hove@bd.no» <hove@bd.no> Advokat Stein Hove
Subject: Vs: SV: AD DERES KRAV PÃ… VEGNE NN
Reply-To: Liv Serine Helgesen
Til adm advokat/partner Hove


Etterlyser svar på min forespørsel vedrørende sletting av restbeløpet til Deres klient mangemillionær/rentenist NN. Vennligst se mailer under her.


Mvh LSH

Fra: Liv Serine Helgesen
Sendt: 5. november 2012 13:44
Til: Siri-Anne Munch; Stein E. Hove
Kopi: Oslo Namsfogd/Forliksråd
Emne: AD KRAV FRA MANGEMILLIONÆR/RENTENIST NN TIL advokatfirmaet BRÆKHUS DEGE

Hei!

Se din e-post av 25.09.2012 under her, der du skriver at «utleggsforretningen er sendt til sletting«. Det er LØGN! Var i kontakt med Kartverket. De har i dag enda ikke fått noen slik slettemelding fra Brækhus Dege.

 Ifølge  Namsfogden i Oslo gjelder utleggsforretningen/heftelsen et utlegg av 2011 som ER BETALT! 


ER IKKE ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS DEGE TIL Å STOLE PÅ???

 Også overfor NAV har BD bekreftet at utlegget slettes.
MEN FREMDELES HAR BD IKKE SLETTET PANTEN PÅ… ALLEREDE INNBETALT UTLEGG.


NÅR sletter BD gammel heftelse i Brønnøysundreg?


Heftelsen i Brønnøysundreg er uavhengig av det restkravet mangemillionær/rentenist NN kommer med da heftelsen pantet gjelder allerede er betalt.

 Denne mail sendes som tips til VG og kopi til Namsfogden i Oslo.


Mh Liv SERine Helgesen


—– Videresendt melding —-

Fra: Siri-Anne Munch
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Fredag, 5. oktober 2012 14.08

Emne: SV: Vs: SV: AD DERES KRAV PÃ… VEGNE AV NN
Hei,
Jeg har snakket med vår klient NN og han ønsker ikke å trekke kravet.

 Jeg har også undersøkt om innbetalt av beløpet, som jeg opplyste om i forrige mail, stemmer og det gjør det. Jeg skal undersøke med NAV hvor de resterende pengene har tatt veien. 

Dersom du ikke har anledning til å innfri hele kravet nå, må jeg dessverre sende en ny utleggsbegjæring, dette for å forhindre foreldelse. Fint om du kan gi meg en tilbakemelding innen mandag.
Mvh 

Siri-Anne Munch
Ansvarlig advokat / Counsel in charge: 

SIRI-ANNE MUNCH 
ADVOKATFULLMEKTIG MNA

—– Videresendt melding —-
Fra: Liv Serine Helgesen
Til: Siri- Anne Munch <Munch@bd.no>
Kopi: Advokat Stein Hove «hove@bd.no» <hove@bd.no>
Sendt: Mandag, 8. oktober 2012 11.11

Emne: Vs: SV: Vs: SV: AD DERES KRAV PÃ… VEGNE AV NN
Til advokatfirma Brækhus Dege


Takk for negativt svar.
Annet svar var dessverre ikke og forvente fra skadevolder mangemillionær/rentenist NN på bakgrunn av skaden han har påført meg. Domstolene fant ham skyldig i å ha påført meg legemsbeskadigelse/herpessmitte. Jfr dom Oslo tingrett 09-033095TVI-OTIR07 side 6.
Jfr dom Borgarting lagmrett 10-124090ASD-BORG/02 side 5.


Ber deg vennligst utvide min svarfrist til 22.oktober 2012.
Jeg må selv henvende meg til NAV – for å få saksbehandler til å undersøke hvor pengene som er utbetalt til Brækhus Deges konto har tatt veien. 

Innbetalt beløp som bekreftes mottatt fra Brækhus Dege ved deg er FEIL!!!! Jeg har innbetalt 
kr. 44 500 for å dekke skadevolder mangemillionær/rentenist NNs saksomkostninger fordi jeg tapte mitt erstatningssøksmål bl.a. pga foreldelse mht skadetidspunktet. 

Dette tar tid for meg å ordne opp i. Det regner jeg med at Brækhus Dege har forståelse for. Her hvor jeg nå er, har NAV minst 1-2 uker saksbehandlingstid. I tillegg er jeg mer eller mindre sengeliggende pga helseskade påført meg av deres klient mangemillionær/rentenist NN, og det vil derfor ta noe tid for meg å gjøre mer i denne saken.

 Jeg er også uten fasttelefon og slik isolert fra kontakt med omverdenen bortsett fra på mail /sms – som NAV ikke besvarer. Brækhus Dege har unnlatt å følge opp saken helt siden min siste innbetaling i mai 2012 (=5,5 mnd!) og inntil nå opprettholdt 
panteheftelser i Brønnøysundregisteret på meg urettmessig (som utvidet hevn fra klient/skadevolder mangemillionær NN?)- selv om JEG har innbetalt de beløpene som Brækhus Dege allerede hadde tatt tvangsuttrekk i hos Namsfogden i Oslo.

Fint om jeg ikke påføres ytterligere sykdomsforverrende stress/belastning fordi at  Brækhus Dege har forsømt seg.
Ber deg vennligst bekrefte utsatt svarfrist til 22. oktober.
Mh Liv Serine Helgesen


Fra: Siri-Anne Munch
<Munch@bd.no>


Til: Liv Serine Helgesen
Kopi: Oslo Namsfogd/Forliksråd <Oslo@namsfogden.no>; Stein E. Hove <Hove@bd.no>; Øystein A. Sverre <Sverre@bd.no>

Sendt: Mandag, 5. november 2012 14.00
Emne: SV: AD KRAV FRA MANGEMILLIONÆR/RENTENIST NN.
Hei,


Etter samtale med namsfogden (Namsfullmektig Ann Helen Sand) der hun opplyste at det var vi som måtte besørge slettingen av utleggstrekket, sendte jeg som jeg skrev, anmodning om sletting til Brønnøysund. Jeg fikk imidlertid svar fra Brønnøysund datert 2. oktober 2012 (mottatt 8. oktober) at slettingen måtte skje gjennom namsfogden, slik jeg i utgangspunktet trodde. Den 12. oktober 2012 sendte jeg krav til Namsfogden, og ba dem besørge slettingen. Se vedlegg.
Dersom slettingen ikke har funnet sted må du ta dette opp direkte med Namsfogden.Mvh

 Siri-Anne
Ansvarlig advokat / Counsel in charge: Øystein A. Sverre


SIRI-ANNE MUNCH
ADVOKATFULLMEKTIG MNA

Fra: Ann Helen Sand <ann.helen.sand@politiet.no>
Til: ‘Liv Serine Helgesen’
Sendt: Fredag, 21. september 2012 12.19
Emne: SV: Angående Deres henvendelse av 12.09.2012. (T2011-XXXXX)

Har nå tatt kontakt med Brækhus Dege advokat og bedt de sende slettemelding.


Med vennlig hilsen Ann-Helen Sand
Namsfullmektig
Namsfogden i Oslo 
Tlf: 21 01 48 16

Fra: Ann Helen Sand <ann.helen.sand@politiet.no>

Til: ‘Liv Serine Helgesen’
Sendt: Tirsdag, 25. september 2012 8.29
Emne: SV: Vedr: SV: Angående Deres henvendelse av 12.09.2012. (T2011-XXXXX)
Saken er avsluttet hos oss og det er ikke namsmannen som sitter med oversikt over innbetalinger!Med vennlig hilsen Ann-Helen Sand
Namsfullmektig
Namsfogden i Oslo 
Tlf: 21 01 48 16

—– Videresendt melding —-
Fra: Ann Helen Sand <ann.helen.sand@politiet.no>

Til: ‘Liv Serine Helgesen’
Sendt: Tirsdag, 25. september 2012 9.16
Emne: SV: SV: Vedr: SV: Angående Deres henvendelse av 12.09.2012. (T2011-XXXXXX)

Har nå snakket med Brækhus Dege som bekreftet at de skulle sende slettemelding omgående.Med vennlig hilsen Ann-Helen Sand
Namsfullmektig
Namsfogden i Oslo 
Tlf: 21 01 48 16


—– Videresendt melding —-
Fra: Liv Serine Helgesen
Til: Oslo Namsfogd/Forliksråd <Oslo@namsfogden.no>; «Anders.Melgaard@politiet.no»
Kopi: JUSTISDEPARTEMENTET <postmottak@jd.dep.no>; «Tinlysning@kartverket.no»
Sendt: Fredag, 9. november 2012 8.48
Emne: Vs: PURRING!!!!Vs: KLAGE TIL NAMSFOGDEN I OSLO TILFØYELSER:
Sendes i kopi til Justisminister Grete Faremo, Justisdepartementet, Brønnøysundregistret og som tips til VG.

Vennligst se mailsvar av 20. – 21.- og 25. sept.2012 her under fra Namsfogden i Oslo ved Ann Helen Sand.
På bakgrunn av svarene må det være tillatt å spørre hva Namsfogden driver med?

—– Videresendt melding —-

Fra: Liv Serine Helgesen
Til: «politidirektoratet@politiet.no» <politidirektoratet@politiet.no>

Sendt: Fredag, 9. november 2012 10.55
Emne: Vs: PURRING!!!!Vs: KLAGE TIL NAMSFOGDEN I OSLO Videresender herved utvidet klage til Politidirektoratet- jfr tidligere klage i samme sak med svar fra Deres Erna Gjestvold, se mail av 09.10.12 under her:
—– Videresendt melding —-

Fra: Erna Gjesvold <erna.gjesvold@politiet.no>

Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Tirsdag, 9. oktober 2012 13.53
Emne: VS: Klage på namsfogden
NB – eventuelle henvendelser til Politidirektoratet i anledning denne saken skal sendes politidirektoratet@politiet.no
Henvendelser til saksbehandler vil ikke bli besvart.

—– Videresendt melding —-
Fra: Anders Melgaard <Anders.Melgaard@politiet.no>
Til: ‘Liv Serine Helgesen’
Sendt: Fredag, 9. november 2012 16.13
Emne: T2011-XXXXXX
Hei,
 viser til tidligere eposter. 

Anmerkninger i Brønnøysundregisteret ble sendt til sletting den 17.10.2012. Namsmannen har i dag sendt underretning per brev til Statens Kartverk om at pant i den aktuelle eiendom slettes.
Med vennlig hilsen

 Anders Melgaard 

Namsfogdkontoret i Oslo
E-post: Anders.Melgaard@politiet.no
www.politi.no

—– Videresendt melding —-

Fra: Liv Serine Helgesen
Til: «Tinlysning@kartverket.no» <Tinlysning@kartverket.no> 

Sendt: Onsdag, 14. november 2012 4.44
Emne: Vedr: PURRING!!!!Vs: KLAGE TIL NAMSFOGDEN I OSLO
Til Tinglysningsavdelingen i Brønnøysundregistret
Hei!

Viser til epost av 09.11.12 under her fra Namsfogden i Oslo ved Anders Melgaard. I telefonsamtale med tinglysningsavdelingen i Brønnøysundregistret fikk jeg nylig opplyst at det ville ta fem dager å slette heftelsen.
FINT OM JEG SNAREST FÅR  TILBAKEMELDING PÅ AT SLETTINGEN ER EFFEKTUERT.
På forhånd takk – med ønske om en strålende dag:-)
Mvh Liv SErine Helgesen

Fra: Liv Serine Helgesen
Til: «Tinlysning@kartverket.no» <Tinlysning@kartverket.no> 

Sendt: Onsdag, 14. november 2012 4.33
Emne: Vs: PURRING!!!!Vs: KLAGE TIL NAMSFOGDEN I OSLO


—-Opprinnelig melding—–

Fra: Liv Serine Helgesen
Sendt: 19. november 2012 14:44
Til: Postmottak POD


Kopi:Anders Melgaard; Oslo Namsfogd/Forliksråd; Tinlysning@kartverket.no; Postmottak Justis Dep.

Emne: Vs: PURRING!!!!Vs: KLAGE PÅ… NAMSFOGDEN I OSLO
Viser til høringen i Stortinget. Virker som om ingen har lært….
Herved PURRES- igjen-på bekreftelse sletting av pant som Namsfogden/politiet i Oslo har brukt mer enn 6 mnd på…..
Se dok under her m vedleggene og Namsfogdens svar av 14.11.12……….

Fra: Anders Melgaard <Anders.Melgaard@politiet.no>
Til: ‘Liv Serine Helgesen’
Sendt: Mandag, 19. november 2012 15.16
Emne: SV: PURRING!!!!Vs: KLAGE PÅ NAMSFOGDEN I OSLO
Hei,
Namsmannen har underrettet Statens Kartverk om at pant i den aktuelle eiendommen skal slettes. Brevet ble lagt til sending fredag ettermiddag
9 november og har da blitt sendt påfølgende mandag. Jeg skal ta kontakt med Statens Kartverk i morgen og høre om status i saken.
Mvh Anders Melgaard
Namsfogdkontoret i Oslo

E-post: Anders.Melgaard@politiet.no http://www.politi.no


—–Opprinnelig melding—–
Fra: Liv Serine Helgesen
Sendt: 24. november 2012 19:11

Til: Anders Melgaard

Emne: Vedr: SV: PURRING!!!!Vs: KLAGE PÅ… NAMSFOGDEN I OSLO
Hei

Viser til tvangstrekk igangsatt av Namsfogden Oslo høsten 2011 på bakgrunn av BrækhusDeges begjæring. HVORFOR tok ikke Namsfogden i Oslo utlegg også i hovedstol på kr 35 000 fra tingrettdommen av oktober 2009?
Jfr utleggskravet fra Brækhus Dege i 2011.
Kan du være snill snarest oversende til meg alle vedtakene i saken som ble gjort av Namsfogden i Oslo? Beklager bryderiet! På forhånd takk- med ønske om en strålende dag:-)
Mvh Liv SErine Helgesen
Poste Restante

Fra: Anders Melgaard <Anders.Melgaard@politiet.no>
Til: ‘Liv Serine Helgesen’

Sendt: Onsdag, 28. november 2012 9.28
Emne: SV: Vedr: SV: PURRING!!!!Vs: KLAGE PÅ… NAMSFOGDEN I OSLO
Hei, 

Namsfogden i Oslo tok ikke utlegg i hovedstolen på kr. 35 000 da det ikke forelå et lovpliktig varsel, jf. tvfbl § 4-19. Dette resulterte i at det ikke forelå et tvangskraftig grunnlag for hovedstol og den delen av begjæringen ble nektet fremmet. 

 Sender deg kopi av namsbok per post. 


Mvh
 Anders Melgaard
Namsfogdkontoret i Oslo

E-post: Anders.Melgaard@politiet.no 
www.politi.no

Fra: Anders Melgaard <Anders.Melgaard@politiet.no>
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Torsdag, 29. november 2012 14.02
Emne: T2011-xxxxx
Hei,

Viser til Deres henvendelse per mail 28.11.2012. I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-27 så plikter saksøkeren skriftlig å gi avkall på sin rett etter utlegget. Dette innebærer at når namsmannen får inn en slettemelding så sletter vi dette fra vår utleggsbase. Hvis saksøker eksempelvis har pant i konto eller pant i en eiendom så forplikter saksøker selv å underrette de rette innstansene om at pantet skal slettes. Brækhus & Dege er opplyst om dette, men i følge Deres dokumentasjon så har Brækhus&Dege sendt dette til feil innstans, løsøreregisteret og ikke kartverket. Namsmannen har på Deres anmodning sendt melding, med kopi av slettemelding fra saksøker, til kartverket for å få pantet slettet. Kartverket har ikke tatt dette til følge. Saksøker er informert om dette da namsmannen ble underrettet om at slettemelding ikke ble tatt til følge. Saksøker har informert namsmannen om at De skal slette pantet omgående slik De er forpliktet til etter den nevnte lov. Namsmannen følger opp saken kontinuerlig slik at dette blir gjort. Videre nevner De at namsmannen ikke har inkludert hele hovedstolen i sin utleggsforretning. Bakgrunnen for dette, som er skrevet i namsboken, er at det ikke forelå et varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-19. I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-19 må saksøker sende saksøkte et varsel hvis ikke tvangsfullbyrdelse er begjært innen ett år etter at det ble adgang til det. Tingrettsdommen var over ett år gammel da utleggsforretningen ble fremmet. Namsmannen hadde således ikke mulighet til å inkludere hele hovedstolen da lovens vilkår ikke var oppfylt på tidspuntket da utleggsforretningen ble fremmet. Håper dette er klargjørende.
Med vennlig hilsen
Anders Melgaard
Namsfogdkontoret i Oslo
E-post: Anders.Melgaard@politiet.no http://www.politi.no

—– Videresendt melding —-

Fra: Liv Serine Helgesen
Til: Anders Melgaard <Anders.Melgaard@politiet.no>; Oslo Namsfogd/Forliksråd <Oslo@namsfogden.no> 


Sendt: Tirsdag, 4. desember 2012 13.33
Emne: PURRING! Vedr: SV: Vedr: SV: PURRING!!!!Vs: KLAGE PÅ… NAMSFOGDEN I OSLO

Hei,
Etterlyser herved kopi av namsboken sendt pr. post – jfr Deres mail av 28.11.12. PS! Merk adressen min: Poste Restante  XXXXX
Mvh Liv SErine Helgesen

—–Opprinnelig melding—–

Fra: Liv Serine Helgesen
Sendt: 4. desember 2012 15:47
Til: Anders Melgaard; Oslo Namsfogd/Forliksråd
Emne: Vs: PURRING! Vedr: SV: Vedr: SV: PURRING!!!!Vs: KLAGE PÃ… NAMSFOGDEN I OSLO
Purrer! 
PS! VISEr TIL DITT SVAR UNDER HER! JEG HAR ENNÅ… IKKE MOTTATT KOPIEN SOM DU HEVDER Å HA SENDT MEG!
Mvh Liv SErine Helgesen

Fra: Anders Melgaard <Anders.Melgaard@politiet.no>

Til: ‘Liv Serine Helgesen’
Sendt: Onsdag, 5. desember 2012 12.11
Emne: SV: PURRING! Vedr: SV: Vedr: SV: PURRING!!!!Vs: KLAGE PÃ… NAMSFOGDEN I OSLO
Hei,
Kopi av namsbok ble sendt ut fra Namsmannen igår, slik at De vil motta dette i løpet av de nærmeste dagene.

Videre kan jeg informere Dem om at jeg har snakket med Brækhus & Dege i dag og de opplyser om at slettemelding er sendt. Skal følge dette opp mot kartverket.


MvhAnders Melgaard
Namsfogdkontoret i Oslo
E-post: Anders.Melgaard@politiet.no
http://www.politi.no


—– Videresendt melding —-
Fra: Anders Melgaard <Anders.Melgaard@politiet.no>
Til: ‘Liv Serine Helgesen’ 
Sendt: Fredag, 14. desember 2012 13.44
Emne: Til informasjon
Hei, pantet i eiendommen er slettet per 07.12.2012.
Med vennlig hilsen
Anders Melgaard Namsfogdkontoret i Oslo
E-post: Anders.Melgaard@politiet.no


—– Videresendt melding —-


Fra: Anders Melgaard <Anders.Melgaard@politiet.no>
Til: Liv Serine Helgesen

Sendt: Mandag, 17. desember 2012 10.08
Emne: T2011-xxxxxx

Hei,
Viser til Deres mail av 15.12.2012.

 Hvis De ønsker dokumentasjon på at pantet er slettet så må De ta kontakt med Statens Kartverk på tlf. 08700 da det er Statens Kartverk som administrerer disse registrene. 

I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-27 er det saksøker (kreditor) som har en plikt til å gi avkall på sin rett etter utlegget dersom utlegget er falt bort. Med dette menes at da saksøker fikk fullt oppgjør av Dem pliktet saksøk å slette pantet som var tatt i Deres eiendom. Dette har saksøker blitt gjort oppmerksom på av namsmannen. Slik at eventuelle spørsmål vedrøende hvorfor pantet ikke har blitt slettet etter at kravet var oppgjort må De eventuelt ta med saksøker.

Vedrørende Deres bemerkning om at De ikke fikk beskjed samme dag som pantet ble slettet. Namsmannen har ingen systemer som varsler om når pantet er slettet i en fast eiendom. Jeg selv har vært i kontakt med Statens Kartverk med jevne mellomrom og fikk dette bekreftet den 14.12.2012.

 Vedrørende Deres bemerkning om at det ikke er nødvendig å ta pant i en eiendom som kun har en verdi på kr. 1 200. I henhold til dekningsloven § 2-2 kan namsmannen ta beslag i ethvert formuesgode som tilhører skyldner på beslagstiden når ikke annet er fastsatt ved lov eller annen gyldig bestemmelse. Det foreligger ingen restriksjoner på eiendommen slik at namsmannen har mulighet til å ta pantet uavhengig av tomtens verdi.

 Hvis De har en klage på namsmannens arbeid så anbefaler jeg Dem å rette en klage til oss per post til adressen: Postboks 8155 Dep, 0033 Oslo.

 Ved videre korespondanse per mail så vennligst rett Deres henvendelser til oslo.namsfogd@politiet.no


Mvh 

Anders Melgaard
Namsfogdkontoret i Oslo
E-post: Anders.Melgaard@politiet.no
http://www.politi.no/


Min anm:
Så lenge betalingskravet er sikret gjennom tvangstrekk i NAV er det ikke nødvendig med pant i eiendom! – iflg lensmannen i Ørskog.

IMG_20150308_0001

IMG_20150506_0001

IMG_20150506_0003

Senere leser man at advokatfirmaet Brækhus Dege er dømt til å betale flere millioner i annet forhold:

Skjermbilde 2016-04-18 kl. 17.29.37

Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2015-12-24 kl. 08.44.18

Fagfolk må tåle kritikk, jf advokat John Christian Elden
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Her advokat Edmund Asbølls første brev til skadevolder NN:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/06/advokat-edmund-asbolls-brev-til-skadevolder/

Har Deres klient testet seg? spør advokat Edmund Asbøll:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/07/har-deres-klient-testet-seg-spor-advokat-asboll/

Øystein Sverre sjekker opp ‘dama’ til kompisen sin – og saksøkers nære slektning: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-oystein-a-sverre-lyver/

Stevning ved tingrettsdommer Helge Monstad. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/23/stevning-ved-tingrettsdommer-helge-monstad/

Herpesvira ikke til å spøke med!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/26/herpesvira-ikke-til-a-spoke-med/

Saksøker har hatt kontakt med flere andre kvinner, innrømmer advokatfirmaet Brækhus Dege.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/10/saksokte-har-hatt-seksuell-kontakt-med-flere-andre-kvinner/

Jeg – en golddigger?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/06/23/jeg-en-golddigger-2/

Stevning ved tingrettsdommer Helge Monstad. (lydopptak)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/23/stevning-ved-tingrettsdommer-helge-monstad/

Tingrettsdommer Helge Monstad utelater detaljer. (lydopptak)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/27/tingrettsdommer-helge-monstad-utelater-detaljer/

Var det voldtekt, spør tingrettsdommer Helge Monstad. (lydopptak)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/25/var-det-voldtekt/

Advokat Espen Seeberg førsøker utsette berammet hovedforhandling. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/20/advokat-espen-seeberg-forsoker-utsette-berammet-hovedforhandling/

Fortsettelse..

Lydfil

Reklamer

34 thoughts on “Brækhus Dege og Namsfogden med trenering hinsidig moral og fornuft

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s