Advokat Espen Seeberg gidder ikke sette seg inn i saken….

15.juli 2009:
«Korrespondanse – avgiftsplikt oppf.klient» 1,50 timer til honorar kr.1.305.- skriver advokat Espen Seeberg i timelisten sin. Jeg hadde ingen som helst kontakt med min prosessfullmektig Seeberg da. Misvisende oppføring? Kan Seeberg igjen ha tatt feil av datoen?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/02/advokat-seebergs-vilkarlige-timeliste/

 

 

Torsdag 16.juli 2009:

Jeg ringer prosessfulmektig, advokat Seeberg:

– Heihei, Seeberg her, svares det eplekjekt på andre siden av linjen.

– Er du kommet hjem fra ferie? spør jeg overrasket.

– Ja, skal ha litt ferie igjen i august. Jobber litt nå. 

– Har fått brev fra tingretten om at de igjen går tilbake på det de har foreslått tidligere.

– Går det på ansvarsbiten? spør Seeberg

-Hvordan skal jeg kunne bevise noe som helst i et møte? Nå står det at hovedforhandlingen skal være 15.august, sier jeg iltert.

– Nei. Eh….. Nei. Jeg vet ikke riktig jeg, svarer Seeberg.

– Det er du som er advokaten!

– Ja jeg er advokaten, men det er du som fremmer saken så….Du hevder å ha blitt påført herpes av ham, sier Seeberg.

– Ja selvfølgelig har jeg gjort det!

– Da må vi bevise det, svarer Seeberg.

– Hvordan skal du kunne bevise det?

– Eh….Nei. Atlså det er nærliggende det at dere var sammen på den tiden og du fikk påvist herpes da du var sammen med ham. Altså det er sånn det må foregå, forklarer Seeberg.

-Trenger du vitner? Jeg har ikke vitner til selve akten, men har venninne og slektning som eventuelt kan stille opp, og som var mine fortrolige på den tiden, sier jeg.

– Hva med legejournaler da? spør Seeberg.

– Ja har selvfølgelig legejournalen fra gynekologen den gangen. I tillegg til de som allerede ligger ved saken. Nå ble jeg sjokkert! bekrefter jeg.

Han dommeren der er jo litt tilbakelent. Jeg tror ikke at han liker dette søksmålet bekrefter Seeberg og viser til tingrettsdommer Njaal Sæveraas, og fortsetter:

– Han sier at når man fremmer et krav så er det den som fremmer kravet som alltid har bevisbyrden i sånne saker. Hvis man hevder at man er påført skade må man også bevise at man er påført den skaden. Når du sier at du er blitt påført smitte av han, NN, så må vi på en måte forsøke å sannsynliggjøre det, forklarer Seeberg og avslører igjen at han har snakket direkte med tingrettsdommer Sæveraas, uten at jeg har blitt orientert om tidspunkt for samtalen, og uten at slik samtale senere fremkommer i Seebergs timeliste.

– Ja, men det er veldig kort tid. Dette kommer bardust. Bare få uker til det møtet skal foregå i tingretten. Hva gjør man da? spør jeg og føler meg mer og mer maktesløs overfor omstendighetene.

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas har tydeligvis ikke til hensikt å følge sorenskriver Geir Engebretsens beskrivelse av 04.10.13 i dagsnytt atten av dommeres oppgave «Dommerne skal være ekspert på å gjennomføre behandlingen, få belyst saken på en ordentlig måte, stille spørsmål, være årvåken til at faktum kommer ordentlig frem, og vurdere bevisene.»

– Da må man få tak i alt dette som underbygger og sannsynliggjør at det er NN som er smittekilden, svarer Seeberg.

– Opereres det med forskjellige datoer? Først ble det oppgitt 19. august, nå er hovedforhandlingen 15. august? spør jeg.

– Vent litt….( Seeberg sjekker dokumentet fra tingretten) 15. august! svarer han bestemt.

– Er det den 15.? Jeg har aldri vært i en rettssal på den måten og aner ikke hva som kreves. Hva må jeg fremlegge? Hvordan skal jeg få tak i deg? Står i dag midt i en flytteprosess, sier jeg frustrert.

Det kan ikke være 15. august, for det er en lørdag. En eller annen har gjort feil. Det må være den 19.de, bekrefter Seeberg.

– Javel. Alt virker veldig rotete….

Som jeg sier, han dommeren er nokså tilbakelent, forklarer Seeberg og viser til tingrettsdommer Njaal Sæveraas. 

– Men nå er du min advokat. Hva gjør man nå?

– Nei.
(Hvilket svar er det? min anm.)

– Hadde tenkt å vinne denne saken, bekrefter jeg.

– Jaja. Jeg er på din side.
(Hvis Seeberg er på min side, hvorfor har han ikke anket alle kjennelsene som går i saksøkte skadevolders favør? Skyldes det at jeg har fått innvilget fri rettshjelp av domstolen, og de strenge reglene som medfølger slik rettshjelp? Sak kan ikke ankes hvis tapt når bevilget fri rettshjelp. Hittil har tingrettsdommer Njaal Sæveraas, forøvrig svigersønn av landsmoder Gro Harlem Brundtland, forhindret stansing nødvendig for å gjøre medisinske laboratorieundersøkelser. Sæveraas har ved hjelp av vikardommer Janne Elisabeth Tennøe (mens Sæveraas beleilig befant seg på ferie…) hindret oppnevnelse av medisinsk sakkyndig på nåværende tidspunkt, og i stedet bidratt til oppdeling av sak, slik at skyldspørsmålet hvorvidt NN smittet meg – uaktsomt – er det som skal avgjøres i kommende hovedforhandling 19.08.09.)

– Du kan forestille deg at hvis man skal bevise dette og du kommer i retten, da sitter dommeren der. Han kjenner ikke saken, og han kjenner ikke dere. Så sier du at NN har påført deg herpessmitte. Uaktsomt. Da må vi først vite at så er tilfelle. Det enkleste er da å legge frem legejournaler fra det aktuelle tidsrommet som viser at du har fått herpes, fortsetter Seeberg.

– Du har hatt alle mine journaler hos deg, men returnerte dem til meg. Derfor har du ingenting du kan se på nå for å vurdere hvorvidt legejournalen er tilfredsstillende, bekrefter jeg fortvilet og frustrert.

Advokat Espen Seeberg er midt inne i en berammet erstatningssak som går for retten om en måned, og har enda ikke giddet be om å få tilsendt de mest elementære dokumentene i saken, nemlig mine legejournaler!

– Nei. Du får sende dem tilbake til meg da…. Jeg får vurdere journalene dine, hvis de ikke er nok får vi se om du har noe mer. Det skal bare stå et sted at det stemmer med tidsrommet og at du var gift med ham, sier Seeberg.

Seeberg avslører at han overhodet ikke har satt seg inn i saken min, idet han tror smitten skjedde i et ekteskap.

Nei! Det var jeg aldeles ikke! Jeg var ikke gift med ham da han smittet meg med herpes, svarer jeg oppgitt. (På tidspunkt for smitten, påført meg i en overrumpelsesvoldtekt, hadde skadevolder NN og jeg ikke noe som helst forhold, annet enn vennskap. Vi hadde måttet dele rom på fjellet under påsketur, skadevolder NN hadde da sannsynligvis snoket i min toalettveske, og slik oppdaget at jeg brukte p-piller. Da tok NN sjansen. UTEN kondom. Han som ellers var livredd for å få flere barn. Min anm.)

– Nei, men du var samboende med ham da, konkluderer Seeberg, som har kjent til saken siden mars 2009….tydeligvis uten å ha lest dokumentene eller historikken.

– Nei! Det var jeg heller ikke! Vi hadde knapt innledet noe forhold, ikke kysset engang. Vi hadde møtt hverandre noen ganger i hyggelige sammenkomster over en månedstid, forklarer jeg.

–  Ja ha.

Og han tok seg til rette på meg! tilføyer jeg

– Ja.
(Hvilket svar er det, uten påfølgende spørsmål? min anm.)

 – Derfor er det ikke sant at vi var samboere på det tidspunktet eller noe som helst.

– Nei.

– Dette blir veldig vanskelig når du heller ikke er inne i saken engang! Jeg blir veldig fortvilet. Virker som om ingen er interessert i saken min. At den liksom er en vits? Men det er faktisk ikke det for meg, sier jeg.

– Nei. Nå er det brammet en sak og du har fått en til å hjelpe deg, bekrefter advokat Seeberg.
(Hvilken ‘hjelp’ er dette? Ikke bare tingrettsdommer Sæveraas som er ’tilbakelent’. Min anm).

– Ja….

– Du får sende tilbake dokumentene til meg igjen, så skal jeg se på dem. Så snakkes vi på mandag, sier Seeberg.

Seeberg har hatt alle mine dokumenter til gjennomsyn, men har ikke giddet å lese dem! Han returnerte dem ulest, etter å ha snakket med tingrettsdommer Sæveraas om saken før den var kommet ordentlig igang. De to ble enige om at jeg ikke hadde noen sak….

– Saken er at jeg i øyeblikket har veldig lite penger og venter på trygden min. Tviler på at jeg kan få dem avgårde på mandag, forklarer jeg.

– Tenker du på porto eller? spør Seeberg.

– Ja, portoen. En annen ting er at jeg står midt i en fortvilet flytteprosess, bekrefter jeg.

– Javel.

– Vet rett og slett ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Leiekontrakten har gått ut, jeg skal være ute av leiligheten 1.august. Oslo kommune kan ikke stille med kommunal bolig. I tillegg skal jeg opp på ME-senteret ved Ullevål 22. juli. Det er så veldig mye som foregår akkurat nå. Det er kort frist, kanskje det er vanskelig for andre vitner å stille opp. Vil at min slektning og venninnen min skal vitne og fortelle når de fikk vite at NN hadde smittet meg med herpes og hvorvidt jeg er troverdig eller ikke, sier jeg.

– Det høres kurant ut, svarer Seeberg.

– Da må vi rett og slett bare kaste oss rundt, mener jeg.

– Det er fortsatt fire uker igjen….Det er ikke så dårlig tid, og dette handler bare om at de sier at de splitter opp saken, og tar ansvarsbiten først, forklarer Seeberg.

– Men jeg må vite om mine vitner kan møte. Min venninne bor i Bergen. Hvem betaler turen frem og tilbake for vitner?

– Man kan ta vitneavhøret på telefon hvis de ikke kan reise, forklarer Seeberg.

– Kan man det ja. Beklager, men jeg har ikke vært med på sånne ting før så jeg aner ikke hvordan dette foregår, sier jeg.

– Nei. Det er alvor dette her skjønner du! svarer Seeberg belærende.
(Seeberg har da selv dokumentert at han ikke tar saken særlig alvorlig, ettersom han ikke engang har satt seg inn i hendelsesforløpet, og heller ikke besørget seg tilgang på det mest elementære i saken, legejournalene mine. Min anm.)

– Ja.

– Når man går til sak er det alvor, gjentar Seeberg.

– Ja selvfølgelig. Det har da hele tiden vært alvor fra min side, bekrefter jeg oppgitt.

– Hm…. bekrefter Seeberg.

– Jeg spurte deg første gang vi pratet om du kan vinne saken for meg. Da svarte du at det kommer an på hva legene sier eller skriver, sier jeg.

– Ja.

– Jeg ringte jo til tingretten på forhånd, før jeg tok ut stevningen. Da anbefalte dommerne der at det beste var å igangsette saken, viser jeg til, og tenker på tingrettsdommerne Ina Strømstad og Helge Monstad. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/21/tar-ut-stevning-mot-skadevoldsmillionaer/ 

– Ja.

Hensikten min var nettopp å få den utsatt lengst mulig. Og nå står vi her. Dette er krise! Virker som om jeg latterliggjøres av alle parter, som om ingen synes dette er alvorlig eller noen sak i det hele tatt…. Men faktum er at NN smittet meg med herpes.

– Ja.

– Hvem kommer i retten og representerer NN? Ansvarlig advokat Øystein Sverre eller fullmektigen Lindstrøm? Det er to vidt forskjellige personer, forklarer jeg.

– Lindstrøm.

– Det er du bombesikker på? spør jeg.

– Det kan man ikke være, men i og med at det er han som fører saken antar jeg at han er den som møter, forklarer Seeberg.

– Er det han som fører saken når det står at Øystein Sverre er ansvarlig advokat? spør jeg.

– Ja. En fullmektig må ha en prinsipal.

– Dette er viktig for meg å vite. Øystein Sverre kjenner meg på andre måter enn alle andre advokater, fordi han var en del av den omgangskretsen jeg hadde da jeg var sammen med NN. Han er nær venn av NN. Derfor er det viktig for meg å vite hvem som representerer NN i retten, forklarer jeg instendig.

– Jeg kan spørre Lindstrøm, sier Seeberg.

– NN driver og sjonglerer med tre advokater. Først Sonia Seyersted, nå Marcus Lindstrøm, mens skattejurist Øystein Sverre har ansvaret….

I tillegg bor skadevolders venn og forretningspartner ‘ansvarlig advokat’ Øystein Sverre i nabolaget til tingrettsdommer Njaal Sæveraas…. De gjør innkjøp ved det samme kjøpesenteret. Slår de av en prat der, også?

Fortsettelse følger.

Lydfil.

Reklamer

12 thoughts on “Advokat Espen Seeberg gidder ikke sette seg inn i saken….

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s