31.juli: Advokatene Seeberg OG Lindstrøm møter sine klienter….

Fredag 31. Juli 2009.

Midt i fellesferien. Etter fire måneder skal jeg ha mitt aller første møte med min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg,  klokken 11 i Nedre Slottsgate hos hans advokatkollega Olav Gunnheim – han om anbefalte meg Seeberg. Advokatkontoret ligger vegg i vegg med forsikringsselskapet van Ameyde Norway, som i mai avslo Seebergs forespørsel om rettshjelpsforsikring via min innboforsikring der.

Skjermbilde 2016-04-25 kl. 08.01.05

Samtalen dreier seg om erstatningssaken, den forestående hovedforhandlingen allerede 19. august 2009, og diverse medisinske forhold.

– Har man først blitt smittet med genitalherpes kan man ikke bli smittet med munnherpes, sier jeg, og viser til opplysninger funnet på nettet.

– Det er feil! svarer Seeberg bestemt, og rister febrilsk på hodet.

Vet Seeberg allerede nå at saksøkt skadevolder NN testet positivt både på herpes 1 og herpes 2?  Jeg ante ingenting om det på dette tidspunktet, men ‘alle’ andre involverte skulle ha visst….

Jf legeerklæring av 6. mai 2009 fra skadevolders fastlege
dr. Ginette Mæhlumshagen (se under her), en erklæring som – til tross for at den har eksistert i flere måneder – enda ikke er fremlagt av skadevolder og hans advokater i Brækhus Dege Advokatfirma.

IMG_20150320_0001

Seeberg regelrett blekner da jeg i møtet viser ham brevene som den langt mer erfarne advokaten innen personskadeerstatning,  Edmund Asbøll sendte til saksøkt skadevolder NN i 2006 og 2007. Via sin daværende advokat Sonia Seyersted i Brækhus Dege innrømmer skadevolder å ha hatt ‘røde prikker’ på penis….Den innrømmelsen kan ha vært en strek i regningen for skadevolders venn og forretningspartner, advokat Øystein Sverre i Brækhus Dege. Var det derfor advokat Sonia Seyersted så beleilig etter hvert ble ‘byttet ut’?  Se svaret fra advokat Seyersted under her:

Svar av 24.01.2007 fra saksøkt skadevolder

Asbøll har vært min motpart i retten mange ganger, bekrefter Seeberg og viser til da han selv, som avdelingsleder i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) frontet saker i retten på statens vegner med advokat Edmund Asbøll som motpart.

På tidspunktet for mitt møte med Seeberg i juli 2009, har enda ingen ME-syk vunnet mot staten/NPE. Tvertimot har ME-syke heller blitt latterliggjort i domstolene av NPE/Norsk pasientskadeerstatning.

– Hvorfor skrev ikke Asbøll forliksklagen for deg? spør Seeberg nysgjerrig

Asbøll mente jeg ville stå mye friere om jeg skrev den selv. Dessuten ble det billigere for meg. Fylkesmannen hadde avslått videre fri sakførsel, og mente det var opp til retten å avgjøre, forklarer jeg, – og tilføyer at jeg valgte å skifte advokat da VG hadde hatt flere stygge oppslag om advokat Asbøll i februar 2008 rett før møtet mitt med saksøkt skadevolder NN – i Oslo Forliksråd.

Samtale med advokat Edmund Asbøll 15.november 2007: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/06/05/i-samtale-med-advokat-edmund-asboll-forberedelse-til-forliksradsmote-med-skadevolder/

Lydopptak fra Oslo forliksråd med skadevolder NN, representert ved advokat Sonia Seyersted fra Brækhus Dege advokatfirma27. februar 2008:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/04/i-forliksradet-27-02-2008-saksokte-med-advfa-braekhus-dege/

Møtet med min prosessfullmektig, advokat Seeberg fortsetter, han informeres om at jeg vurderer følge hans tidligere råd om sykemelding, fordi jeg knapt nok henger sammen etter alle ekstra påkjenningene siden 29. april 2009, i tillegg til belastningen av at jeg står uten fast bolig….

Advokat Seeberg instruerer i sykemelding: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/08/advokat-espen-seeberg-instruerer-klienten-i-sykemelding/

I sin meget kryptiske timeliste for 31. juli 2009 fører Seeberg følgende:
«Saksoppfølgelse-avgiftsplikt møte-prskrift» : 4 timer á kr 870, totalt kr 3.480 uten moms.»  Se timelisten under her:

IMG_20150312_0010

Hadde min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg også møte med motpartens avdokater i Brækhus Dege advokatfirma senere samme dag,  siden Seeberg befant seg i Oslo?

Eller inkluderte timeangivelsene i timelisten også reisetiden Seeberg hadde brukte tur/retur sitt kontor i Moss? Det har advokat Seeberg aldri svart på. 

I prosesskrivet til Oslo tingrett avslører min prosessfullmektig, advokat Seeberg – igjen – at han ikke har satt seg godt nok inn i historikken min, når han feilaktig skriver: «hun innledet et seksuelt forhold til saksøkte»….

Hvordan kan Seeberg formulere seg slik, med direkte uriktig informasjon til Oslo tingrett – hvis Seeberg har til hensikt å vinne saken for meg?

Eller er det viktigste for advokat Seeberg å få rett i sine påstander som han fremsatte i sitt brev av 2.april 2009, der han avviser saken min?
Skal man ta lærdom av dette må det være følgende: velg aldri en prosessfullmektig, som på forhånd har avvist og fordømt saken din nord og ned! Trygle ikke slike advokater i desperasjon – om likevel å bistå deg. En advokat er ikke nødvendigvis en god advokat, selv om vedkommende har fått advokatbevilling. Min erfaring er at en slik advokat kan – bevisst eller ubevisst – kjøre saken din rett i grøfta!

‘Ubevisst’ har vel ikke en advokat som representerer – lov å være?

Feilaktig og uriktig fremstiller advokat Seeberg meg,  som den aktive parten, som om det var jeg som innledet et seksuelt forhold til saksøkt skadevolder NN….

Hvordan kan min prosessfullmektig Seeberg påføre meg og saken min slik uopprettelig skade overfor Oslo tingrett

Tidlig i saken forklarte jeg Seeberg at saksøkt skadevolder NN tok seg til rette på meg, idet skadevolder NN begikk en overrumpelsesvoldtekt – og dobbelt overgrep idet NN samtidig smittet meg med genitalherpes. Men Seeberg har overhodet ikke vist interesse for historikken min, det viser flere av mine lydopptak med advokat Seeberg.
Her gjengis fra lydfil av min første samtale med advokat Espen Seeberg, der jeg  tilsynelatende for døve ører, informerer Seeberg om at skadevolder tok seg til rette:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/kontakter-advokat-espen-seeberg/

Prosesskriv av samme dag (av 31.juli 2009) fra advokat Espen Seeberg til Oslo tingrett ved tingrettsdommer Njaal Sæveraas – er meget kort, Seeberg oppgir uriktige opplysninger til tingretten, i tillegg orienterer han ikke meg, klient og saksøker, og lar meg heller ikke forhåndslese prosesskrivet, som lyder slik: (mine uthevninger).

«Det vises til rettens brev av 10.07.09, der det varsles om særskilt behandling av ansvarsgrunnlaet, jfr tvistelovens § 16-1, første ledd. Avgjørende for spørsmålet om det foreligger ansvarsgrunnlag i saken, vil være om saksøkte uaktsomt smittet saksøker med herpes i april 1988. Saksøker fikk påvist herpes genitalis kort tid etter at hun innledet et seksuelt forhold til saksøkte. Dette spørsmålet har vært stilt til saksøkte tidligere, uten at saksøkte har gitt noe tilfredsstillende svar. Jeg vedlegger i denne sammenheng kopi av brev fra saksøkers tidligere prosessfullmektig, advokat Edmund Asbøll, datert 19.01.07, samt brev fra advokat Sonia Seyersted av 24.01.07. Det fremgår her at saksøkte har vært testet for “svært lang tid tilbake men at han ikke har noe kjennskap til hvilke tester som ble tatt, eller resultatet av disse. Etter saksøkers oppfatning fremstår det som underlig at saksøkte angivelig ikke vet resultatet av tidligere tester. Resultatene må jo ha blitt meddelt ham på et tidspunkt. Enten så har saksøkte herpes genitalis, eller så har han det ikke. Herpes genitalis lar seg som kjent ikke kurere. På ovennevnte grunnlag provoserer jeg fremlagt svar på spørsmålet om saksøkte har fått påvist herpes genitalis. Relevante journalopplysninger bes fremlagt.
Moss, 31. juli 2009
Espen Seeberg,
advokat.
Prosesskrift i 4 eksemplarer, hvorav 2 eksemplarer er sendt direkte til advokat Øystein A. Sverre.

Pussig nok, akkurat samme dag, 31. juli 2009, har også motpartens advokatfullmektig Marcus Lindstrøm, advokatfirmaet Brækhus Dege, møte  -i Oslo – med sin klient, saksøkt skadevolder NN i 0,75 timer….
Til advokathonorar kr. 975 eks mva….jf Lindstrøms timeliste.

Lindstrøm som i telefonsamtale til meg 20. mai 2009 eplekjekt informerte om at «Advokater snakker sammen«…..
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/03/advfullmektig-marcus-lindstroms-4-minutters-telefonsamtale-til-kr-325-eks-mva/

Se Lindstrøms timeliste under her:

IMG_20150312_0013

Etter møtet med min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg er jeg fullstendig ‘ødelagt’. Symptom på sykdomsforverring med nedsatt konsentrasjon viser seg blant annet idet jeg i stedet for å samle all tekst i en mail, sender hele fire mailer til Seeberg, inklusivt avtalt kopi av forliksklagen fra juni 2007, som Seeberg hadde fått tilsendt tidligere, men ikke giddet lese, da Seeberg etter prat med tingrettsdommeren i saken min, Njaal Sæveraas, heller returnerte alle mine sakspapirer sammen med Seebergs nedslående svar av
2. april 2009….der han avviste saken min.. :

Jeg mailer følgende:
«Forliksklagen kunne vært mye bedre utformet. Jeg visste selvsagt ikke den gang da jeg bodde i utlandet sammen med NN at det var ME-symptomer jeg hadde, selv om man kan få det inntrykket ut fra måten jeg har ordlagt meg på i forliksklagen. Min henvisning til ME skyldes diagnosen jeg fikk ved Ullevål, og gjennomgang av mine journaler m.m. For å vinne vet du og jeg på nåværende tidspunkt altfor lite spesifikt om herpesvirusets natur. Det at vi vet så altfor lite, og er så usikre både på det ene og andre, f.eks hvordan herpesviruset opptrer (røde prikker), smittemåter etc, det skremmer meg. Vi må ha mer spesifikk kunnskap om herpesvirusets natur for å vinne. Vi behøver en herpesspesialist i retten, takk. Eller at jeg eventuelt undersøkes av medisinsk sakkyndig innen faget.»

Se mine mailer til advokat Seeberg – etter møtet – under her:

IMG_20150312_0011

Siden 2013 er advokat Espen Seeberg ansatt i advokatfirmaet Winther-Christensen i Oslo. Mine samtaler med advokat Steinar Winther-Christensen publiseres snart. 


Her følger utskrift av lydfiler av mine samtaler med advokat Steinar Winther-Christensen: 

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/ny-advokat-steinar-winther-christensen/

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Christian Elden, spesialist i ytringsfrihet:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Fortsetter samtalen med advokat Winther-Christensenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/fortsetter-samtalen-med-advokat-steinar-winther-christensen/

Advokatfirma Winther-Christensen og min tidligere prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/16/advokatfirmaet-winther-christensen-og-min-tidligere-prosessfullmektig-espen-seeberg/

Ingen kvittering fra van Ameyde forsikring:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/24/ingen-kvittering-fra-van-ameyde-forsikring/

Forsikringsselskapet van Ameyde saboterer anken min. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/forsikringsselskapet-van-ameyde-norway-saboterer-anken-min/

 

 

Fortsettelse følger.

Lydfiler.

Reklamer

23 thoughts on “31.juli: Advokatene Seeberg OG Lindstrøm møter sine klienter….

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s