Tingrettsdommer Njaal Sæveraas tillater fiktivt vitne…

3. august 2009

Et par dager etter møtet 31. juli i Oslo, med min prosessfullmektig Espen Seeberg, sender jeg – igjen – epost til Seeberg:
«Til din orientering vedlegges link som viser at VIRUSSAMMENLIG er brukt i andre saker.»
 Er det vanlig at klienter, saksøker, må drive voksenopplæring av advokaten sin? Slikt skulle medføre reduksjon i advokathonoraret uansett om det betales av private penger eller av fri rettshjelpsmidler bevilget via tingretten.

IMG_20150312_0014

4. august 2009.
I følge timelisten til saksøkt skadevolders advokat Marcus C. Lindstrøms i advokatfirmaet Brækhus Dege, se under her, mottar Lindstrøm tirsdag 4. august prosesskriv av 31.juli fra min prosessfullmektig Espen Seeberg, skrevet rett etter vårt møte i Oslo.

I tillegg henviser Lindstrøm i timelisten sin til et «mulig vitne«  – uten å navngi vitnet i timelisten eller andre steder:
«Mottatt prosesskriv. Snakket med mulig vitne. Interne drøftelser.»

Skjermbilde 2016-05-14 kl. 14.46.16.png

Dette ‘mulige vitnet’ medfører at det – igjen –  føres interne drøftelser i advokatfirmaet BrækhusDege (akkurat slik advokatfullmektig Lindstrøm også ‘måtte’ gjøre 8.juni 2009 – da med rådyre forretningsadvokat Tarjei Stensaasen )  …noe som fordyrer klientens regning. Økte advokathonorarer, som siden lempes over på den eventuelt tapende part – meg.

Skjermbilde 2016-05-14 kl. 14.54.57.png

 

Lindstrøm tar også en prat med klienten sin, saksøkt skadevolder NN/min eksmann.

Er saksøkt skadevolder NN og hans advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege så desperate at de få uker før berammet hovedforhandling 18.august 2009– fører opp et fiktivt vitne?

Det angivelige «vitnet» påfører selvsagt saken enda flere advokatomkostninger.

Totalt bruker advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm 1,25 timer på dette arbeidet, som oppføres i timelisten til kr 1.625 uten moms

Ifølge Lindstrøms timeliste ble et navnløst vitne vurdert 4. august 2009, men forkastet av både av saksøkt skadevolder NN, min eksmann, og advokatfirmaet Brækhus Dege…ved ansvarlig advokat Øystein A. Sverre, venn og forretningspartner til skadevolder NN, og samtidig tidligere forsmådd beiler og omgangsvenn av meg, saksøker. (Betenkelig på bakgrunn av advokatetiske regler at advokat Øystein A. Sverre likevel påtok seg saken for min eksmann.) 

Landsmoder Gros svigersønn inhabil?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/06/13/landmoder-gros-svigersonn-inhabil/

I ettertid – lenge etter at saken er avsluttet, ja, faktisk først i januar 2013, – da jeg etter hvert er i så pass helsemessig stand at jeg kan ettergå sakens forskjellige hendelser, blir tingrettsdommer Njaal Sæveraas spesielt forespurt om akkurat dette «mulig vitne». Her er hva Sæveraas svarer i 2013: 

IMG_20150312_0016«Fra: «Sæveraas, Njaal» <@domstol.no>
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Mandag, 7. januar 2013 14.14
Emne: Sak mot NN.

Til Liv Serine Helgesen
Jeg viser til Deres e-postmelding av 2. januar 2013 som De sendte til min tidligere e-postadresse nsa@juridicom.orgg, og som senere er ekspedert videre til undertegnede.
De har stilt spørsmål om saksomkostningsansvaret gjelder for et «mulig» vitne.Jeg mener å huske at det ikke ble ført noen vitner saken.
(Nemlig! tingrettsdommer Njaal Sæveraas, forøvrig svigersønn av landsmoder Gro i Arbeiderpartiet, avgjorde arrogant overgrepssaken over hodet mitt, på sitt lille kontor i Oslo tinghus uten at jeg, saksøker, kvinne, syk, tidligere overgrepsutsatt, fikk komme til orde, uten åpen rettssal, uten vitner og uten tilhørere – i favør av den økonomisk sterkeste parten, skadevoldsmillionær NN!!! Min anm.)
Det er ikke uvanlig at en prosessfullmektig utfører en del arbeid som består i overveielser av hvem som skal avgi vitneforklaring, og hvordan vitnemålet eventuelt bør legges opp. Det er normalt at advokaten logger tid for arbeidet som går med til dette, og at han tar salær for sitt arbeid i den forbindelse. Dommen er rettskraftig. Jeg finner derfor ikke grunn til å foreta noen vurdering av om utgiftene har vært rimelige og nødvendige.
Med vennlig hilsen
Njaal Sæveraas
tingrettsdommer»

bilde-17

 

På bakgrunn av svaret fra tingrettsdommer Njaal Sæveraas forstår jeg det slik at advokater – i verste fall – kan føre opp fiktive vitner – og kreve advokathonorar for arbeidet i forbindelse med vitnet, uten at disse ‘mulige vitner’ kan etterkontrolleres! Skummelt. Og meget betenkelig.

Skjermbilde 2017-07-12 kl. 22.48.40.pngSkjermbilde 2017-07-12 kl. 22.48.47.png

Alvorlig og kritikkverdig at en dommer tillater fiktive vitner, for så å lempe advokatkostnadene over på tapende part. Slik kan hvem som helst advokat ta hevn – på vegne av sin klient – og seg selv – ved å fordyre advokatomkostningene ytterligere.  ‘Ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre, min tidligere forsmådde beiler, opptrer tilnærmelsesvis som bøddel  – både på vegne av seg selv fordi han ble forsmådd av meg – og på vegne av sin klient, skadevoldsmillionæren, min eksmann..

På dette tidspunktet i 2013 visste jeg fremdeles ikke at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege var e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege. I november 2011 hadde jeg forsøkt å finne ut av det, da jeg sendte en mail til min saksbehandler Inger Lise Dege.  «Hei , Er du i slekt med Jan Tormod Dege hos advokatfirmaet Brækhus Dege? Spørsmålet er relevant siden du flere ganger har bidratt til å ødelegge livet mitt, bl.a. ved din saksbehandlingsfeil i 2002, da du var saksbehandler ved Røa Trygdekontor i attføringssaken min, og nå som du også har avgjort å opprettholde vedtak om tvungen forvaltning av uføretrygden min, bes du vennligst besvare straks hvorvidt du er habil mht ditt evnt slektskap med advokat Jan Tormod Dege. På forhånd takk. Med hilsen Liv Serine Helgesen».


Skjermbilde 2017-11-21 kl. 21.37.29.png

Juristen Inger Lise Dege i NAV besvarte aldri min mail av 4.november 2011. Først da hun ble stevnet som vitne i ankesak mot NAV vedrørende tilbakeføring av virkningstidspunkt for uføretrygd, innrømmet Inger Lise Dege at advokat Jan Dege er hennes e k s m a n n, og at de sammen har to nå to voksne barn. 

Skjermbilde 2016-05-14 kl. 13.32.05.png

Resymé – min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege, beriker sin eksmann i advokatfirmaet Brækhus Dege.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/16/radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-beriket-sin-eksmanns-advokatfirma/

Også 8.juni 2009 foregår interne drøftelser i advokatfirmaet Brækhus Dege. Den uerfarne advokatfullmektig Marcus Christian Lindstrøm konsulterer ingen ringere enn sin rådyre kollega der, forretningsadvokat Tarjei Stensaas. Slik fordyres klientens advokatregning ytterligere.

Skjermbilde 2016-05-14 kl. 14.54.57.png

Behovet for intern konsultasjon 8.juni 2009 i advokatfirmaet Brækhus Dege, skyldes at Oslo tingrett har kjøpeslått på mine vegner med min prosessfullmektig Espen Seeberg  – i favør av saksøkt skadevoldsmillionær NN.

Skjermbilde 2017-07-12 kl. 23.17.53.pngSkjermbilde 2017-07-12 kl. 23.17.59.png

Tingrettsdommer Sæveraas har ’tilbudt’ min prosessfullmektig Seeberg fri rettshjelp betalt av Oslo tingrett, og oppnevnelse av Seeberg som min prosessfullmektig, mot at Seeberg unnlater å hevde min tilsvarsrett til prosesskriv av 20.mai 2009 fra advokatfirmaet Brækhus Dege. Slik sparer tingrettsdommer Sæveraas tid i favør av skadevolder, min eksmann, kan skjønne…

Hvis jeg hadde fått tilsvarsrett ville det blant annet forlenget saken med minst seks uker med først mitt tilsvar, som igjen ville ha gitt min motpart tilsvarsrett via advokatfirmaet Brækhus Dege. Som sannsynligvis ville ha protestert, og nektet meg fri rettshjelp via Oslo tingrett….

På tidspunktet for overgrepssaken ved Oslo tingrett i 2009 ante jeg ikke at tingrettsdommer Njaal Sæveraas er nabo – i Bærum – til skadevolders venn og forretningspartner, ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege. De to kan observeres på kjøpesenteret der fra tid til annen.

Ikke nok med det, fruen til advokat Øystein A. Sverre har tjukkeste slekta i LO/Fellesforbundet/Arbeiderpartiet. Fruens nære familie var leder i Fellesforbundet.
Når tingrettsdommer Njaal Sæveraas i tillegg er svigersønnen til landsmoder Gro (som selvsagt ikke hadde noe med overgrep og herpessmitte å gjøre) blir nettverkene i kulissene i største og skumleste laget…

Skjermbilde 2017-07-12 kl. 22.59.14.pngSkjermbilde 2017-07-12 kl. 22.59.22.png

 

Er tingrettsdommer Njaal Sæveraas egentlig inhabil? Nettopp på grunn av sin nære tilknytning til nettverket rundt sin svigermor Gro i Arbeiderpartiet, versus fruen til advokat Øystein A. Sverre, som har tjukkeste slekta i LO og Fellesforbundet? Jeg har selv vært på fest hos advokat Øystein A. Sverre og nåværende frue, og der påtruffet gjester som jobbet i LO

Skjermbilde 2016-04-29 kl. 09.17.13

Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt til å punge ut pga brudd på regler for advokater.
http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

 

Skjermbilde 2016-05-08 kl. 16.29.15

Pr. 1. januar 2017 skiftes til nytt firmanavn, nå Brækhus advokatfirma, på ny adresse, i ny kommune – nødvendig grep på grunn av omdømmetap. Fortsatt med de samme u-etiske advokatene.

Kjendisnettverket til voldtektsmannen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

Her om Interne drøftelser i advokatfirmaet Brækhus Dege 8.juni 2009https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/25/interne-droftelser-i-advokatfirma-braekhus-dege/

 Tingrettsdommer Njaal Sæveraas frarøver meg kontradiksjon/tilsvar!!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/14/dommer-njaal-saeveraas-frarover-meg-kontradiksjon/

Mine mail til tingrettsdommer Sæveraas:

IMG_20150312_0017

 

 

Fra: Liv Serine Helgesen 
Til: Domstol.no @domstol.no> 
Sendt: Onsdag, 2. januar 2013 13.31
Emne: TIL DOMMER NJAAL SÆVERAAS V/OSLO TINGRETT
Til Dommer Njaal Sæveraas ved Oslo Tingrett

AD SAKSNR 09-033098TVI-OTIR/07 – DOM AVSAGT 26.10.2009

Viser til ovennevnte sak mot min forhenværende NN, der De avsa dom 26.10.2009.
I saksomkostningsoversikt av 19.08.09 fra M. C. Lindstrøm og ansvarlig advokat Øystein Sverre ved BrækhusDege fremgår å være brukt tid på et «mulig vitne».

Er dette et fiktivt «vitne» satt opp av min moparts advokater?

Ønsker opplyst hvem «vitnet» er som skadevoldende motparts jurister brukte tid på, og som jeg betaler for ettersom
jeg ble ilagt inndekking av skadevolders saksomkostninger.
Vennligst merk at jeg har adresse-endring siden sist! Se under her:
På forhånd takk.
Med vennlig hilsen
Liv Serine Helgesen
Poste Restante

«Fra: Liv Serine Helgesen 
Til: Domstol.no <@domstol.no>
Sendt: Onsdag, 2. januar 2013 13.44
Emne: Vedr: TIL DOMMER NJAAL SÆVERAAS V/OSLO TINGRETT

Tilføyer:
Dette «mulige vitnet» står oppført 04.08.09 i timelistene fra
Øystein Sverre/BrækhusDege.

Beklager sen henvendelse vedr. ovennevnte, som skyldes min helseforverring, og at ingen har villet besvart hvem dette «vitnet» er – eller hvorvidt det er fiktivt.
Antar De som dommer er orientert om det, som alle forhold som inngår i timelistene De tok stilling til.

På forhånd takk.
Mvh Liv SErine Helgesen»

Hvorfor slikt hastverk, tingrettsdommer Njaal Sæveraas? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/31/hvorfor-hastverk-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Planmøte med tingrettsdommer Njaal Sæveraas, Oslo tingrett https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas svikter dommergjerningen. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/15/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-svikter-dommergjerningen/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas fortsetter Planmøtet https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/30/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-fortsetter-planmotet/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas kjefter på meg, kvinnelig, syk, overgrepsutsatt saksøker
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/tingrettsdommer-saeveraas-kjefter-pa-saksoker/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas ringer meg etter Planmøtet: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/tingrettsdommer-saeveraas-ringer-meg-etter-planmotet/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas anførsler i rettsboken: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-anforsler-i-rettsboken/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas frarøver meg kontradiksjon/tilsvar:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/14/dommer-njaal-saeveraas-frarover-meg-kontradiksjon/

Advokater snakker sammen, jf advokatfirmaet Brækhus Dege.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/03/advfullmektig-marcus-lindstroms-4-minutters-telefonsamtale-til-kr-325-eks-mva/

Advokat Espen Seeberg med uriktig info om meg, saksøker, til Oslo tingrett. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Advokatfirmaet Brækhus Dege med carte blanche til tingrettsdommer Njaal Sæveraas
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/med-carte-blanche-til-tingrettsdommer-saeveraas/

Fortsettelse følger.

Reklamer

9 thoughts on “Tingrettsdommer Njaal Sæveraas tillater fiktivt vitne…

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s