Siste prosesskriv fra advokat Espen Seeberg

1. september 2009.

I timelisten anfører  min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg «Korrespondanse – avgiftsplikt prosesskriv«.  3 timer har Seeberg brukt på dette, som utgjør kr. 2. 610 uten moms i advokathonorar. 

Kanskje inkluderer de tre timer også kommunikasjon med klienten, meg?  Og tingrettsdommer Sæveraas? Hva vet vel jeg, som ikke-jurist, saksøker og klient?

Seeberg har ikke noensinne orientert meg om sine samtaler med andre, når de har funnet sted, ei heller varigheten.

Seeberg har heller ikke forhåndsorientert meg eller latt meg forhåndslese prosesskrivene han sender Oslo tingrett. Skyldes det at jeg er kvinne? Eller at Seeberg anser meg for å være idiot?

Seeberg har heller ikke redegjort for sine samtaler med saksøkte skadevolder NN, eller skadevolders advokater.

Av og til i noen setninger har Seeberg avslørt at han har snakket med tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

Seeberg vil tydeligvis ikke ha innblanding fra meg, som er hans klient.

Takket være lydopptak av samtaler med Seeberg, gir denne dokumentarbloggen et genuint innblikk i hvordan Seeberg har løst oppgaven som min prosessfullmektig, i en for meg viktig erstatningssak, av særdeles privat karakter.

En lettelse for meg at Seeberg klager på saksomkostningsoppgaven fra saksøkte NNs advokater i Brækhus Dege.

På bakgrunn av min lave uføretrygd kunne Seeberg også ha foreslått for tingrettsdommer Njaal Sæveraas fritak for saksøkte skadevoldsmillionærs saksomkostninger, hvis jeg i verste fall skulle tape erstatningskravet?

Hvorfor skriver Seeberg – igjen – «hun innledet et seksuelt forhold til saksøkte«?  Seeberg er flere ganger gjort oppmerksom på at det første samleiet var ufrivillig, at saksøkte «tok seg til rette».

Tar ikke Seeberg meg på alvor?

Hvorfor beskriver Seeberg min helsetilstand som å være «utslitt«?

Utslitt‘ er en tilstand som friske blir fra tid til annen, men ikke syke med ME/myalgisk encefalopati, kronisk utmattelsessyndrom.

Som ME-syk er jeg fullstendig tappet for krefter, det er så vidt jeg har krefter nok til å presse frem ordene. I dårlige perioder hvisker jeg derfor….Kan en som allerede lider av et sykelig utmattelsessyndrom egentlig bli «utslitt«?

Enda mer tappet eller på grensen til invalidiserende utmattelse, vil være en riktigere beskrivelse, i tillegg til mange andre symptom. Fullstendig utslått eller ‘ødelagt’ er betegnende. Lik en fisk som hiver etter luft. 

Med sorg, frustrasjon og maktesløshet ser jeg hvordan Seeberg ordlegger seg.

Seebergs siste prosesskriv lyder slik:
«Jeg viser til rettens brev av 25.august der det anmodes om saksøkers syn på spørsmålet om forenklet domsbehandling etter tvistelovens §9-8, kfr. saksøktes prosesskrift av 19. august.
Saksøker ønsker ikke forenklet domsbehandling, og kan heller ikke se at vilkårene for dette er tilstede.
Saksøker ønsker å gjennomføre en vanlig hovedforhandling, med vitneførsel.
I tingretten vil saken i første omgang være begrenset til spørsmålet om det foreligger et ansvarsgrunnlag.
På grunnlag av provokasjoner har vi nå fått opplyst at saksøkte har herpesvirus. Det er videre et faktum at saksøker fikk herpes kort tid etter at hun innledet et seksuelt forhold til saksøkte, i april 1988. Dette fortalte hun til sine venninner. Både saksøker og saksøkte fikk rutinemessig informasjon om sykdommen , og saksøkte ble anmodet om å oppsøke egen lege for undersøkelse.
Det skal kort bemerkes at «jordomseileren» det siktes til i journalen, er identisk med saksøkte NN.
Når det gjelder sprøsmålet om herpessmitten kan ha medført kronisk utmattelsessyndrom (ME), vil dette være et spørsmål for medisinsk sakkyndige. Saksøker har blitt fortalt av flere leger at det kan foreligge en slik sammenheng. Når det gjelder spørsmålet om påregnelighet, er det et faktum at herpessmitten har medført store helseplager for saksøkte. Hun har jevnlig utbrudd i underlivet, og får da smerter og feber. Denne følgen vil i alle tilfeller være påregnelig for bærer av herpessmitte. Saksøker ønsker at hovedforhandlingen avholdes i februar 2010, altså om 6 måneder. Hun er for tiden utslitt, og trenger tid på å restituere seg.

Ad saksomkostningsoppgaven.
Saksøker vil protestere på den saksomkostningsoppgaven som er fremlagt av saksøktes prosessfullmektig på kr 42.475 eks mva. Det gjøres gjeldende at beløpet er for høyt, særlig tatt i betraktning at hovedforhandlingen enda ikke er avholdt. Undertegendes saksomkostningsoppgave lyder foreløbig på kr 22. 402 eks mva, og jeg vedlegger timelisten.
Moss 1. september
Espen Seeberg,
Advokat.»

IMG_20150314_0015IMG_20150314_0014

 Fortsettelse følger.

Lydfil.

Reklamer

One thought on “Siste prosesskriv fra advokat Espen Seeberg

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s