Siste samtale med advokat Espen Seeberg

29. september 2009
Har ikke hørt fra advokaten min eller snakket med ham siden 25.august. Derfor ringer jeg Espen Seeberg:

– Seeberg her, svarer han.

– Det gjelder svaret fra tingretten. Mange ting jeg lurer på, forklarer jeg.

– Ja?

– Det står om den attesten fra fastlegen min at pasienten er medisinsk uskikket til å møte i retten og så blablabla…. Pasienten har diagnosen ME/postinfektiøst utmattelsessyndrom. Står det slik i attesten?

–  Eh….At du har det? spør Seeberg.

– Ja? Står det i den attesten akkurat slik som det står angitt i svaret fra tingretten? For det er jo feil! Jeg har postviralt utmattelsessyndrom, sier jeg med tanke på den eksakte uførediagnosen fra Ullevål Universitetssykehus.

– Ja. Men det spiller da ingen stor rolle? spør Seeberg

– Tja…. Jeg vet ikke, jeg.

– Legen har skrevet postinfektiøst utmattelsessyndrom ja, bekrefter Seeberg etter å ha sjekket legeattesten.

– Nei men kjære vene, sier jeg oppgitt.
(Advokat Seeberg hadde ringt min lege, fordi tingrettsodommer Sæveraas ikke hadde godtatt den første legeattesten. Var det taktisk viktig for tingretten at advokat Seeberg instruerte legen min til å endre diagnosen til å bli «postinfektiøs»?)

– 18. august, sier Seeberg.

– Den avgjørelsen om forenklet domsbehandling som retten har kommet med nå, den kan ikke ankes. Slik at det man eventuelt må gjøre da når avgjørelsen kommer er at man eventuelt anker den til lagmannsretten, tilføyer advokat Seeberg.
(Hvorfor forutså ikke Seeberg allerede 16. juli, da han instruerte i sykemelding, at sykefravær ved hovedforhandlingen kunne resultere i forenklet domsbehandling? min anm. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/08/advokat-espen-seeberg-instruerer-klienten-i-sykemelding/)

– Her står: Etter det som er fremkommet under saksforberedelsene… Hva er det som er fremkommet under saksforberedelsen? spør jeg for forsikre meg om at ingenting har kommet frem, som ikke er formidlet til meg.

– Det er alt det skriftlige som er lagt frem, forklarer Seeberg.

– Alt det skriftlige som er lagt frem? Men denne slutningen gjelder bare ansvarsforholdet. Eller gjelder kravet fra Lindstrøm at også det med ME skal avgjøres nå? spør jeg. (advokatfullmektig Marcus Christian Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege, representerer min motpart, saksøkte skadevolder NN, som senere viser seg er venn av min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege, hvis  e k s m a n n er advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege. min anm.https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/)

– Nei, det kan man ikke avgjøre. Det går på ansvarsbiten, tenker jeg, svarer Seeberg.
tenker jeg«? I prosesskrivet av 19.09.09 fra skadevolders prosessfullmektig i advokatfirmaet Brækhus Dege står angitt «Nærværende begjæring omfatter imidlertid hele kravet.» Har ikke advokat Seeberg registrert det? min anm)

– Er du ikke sikker på det? spør jeg.

– Eh….eh….Jeg er ikke helt sikker på….Jeg tviler på at dommeren kan ta med ME, for det finnes ikke noe medisinsk på saken, som gjør at han kan mene noe om det, forklarer Seeberg.

– Kan det være at dommer Sæveraas har fått for dårlig informasjon foreløbig? Siden han nå har bestemt seg både for å avvise mitt krav og at det skal avgis dom uten hovedforhandling? spør jeg.

– Han mener tydeligvis at det ikke lar seg bevise, bekrefter Seeberg.

– Men hva med bildene, som fastlegen min har tatt av herpesutbruddene mine? Hva med vitneerklæringer? Hva med legeerklæring fra dr. Høvik om at herpes begynner med røde prikker, sier jeg.

– Han dommeren mener at det ikke er tilstrekkelig. Han mener at det ikke kan bevises, fortsetter Seeberg.

– Har du tatt det opp med ham? spør jeg.

Jada. Flere ganger, ja, hevder Seeberg.
(Men det står ingenting i Seebergs timeliste om at han på vegne av meg har hatt ‘flere’ samtaler med tingrettsdommer Sæveraas…. Ikke en eneste gang har Seeberg forelagt sine prosesskriv for meg før han har sendt dem til tingretten. Mellom 18.august og 1. september har Seeberg heller ikke ført opp noe som helst i sin timeliste. Heller ikke eventuelle samtaler med tingrettsdommeren eller motpartens advokater….min anm.https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/26/fire-advokater-tre-forskjellige-timelister/)

– Men har du sagt at dr. Høvik har vist til at herpesutbrudd begynner med røde prikker? spør jeg.

– Jada. Dommeren vet det, bekrefter Seeberg.

– Og han kjenner til vitneforklaringen om at jeg ikke hadde noen partner mellom høsten 1986 og til NN kom tilbake fra jordomseiling? spør jeg.

–  Jada.

Kjenner tingrettsdommeren også til at NN tok seg til rette på meg? spør jeg.
(Jeg informerte tingrettsdommer Sæveraas om det i telefonsamtaler
14. og 15. mai. at NN tok seg til rette. Men tingrettsdommer Sæveraas utdypet ikke med oppfølgingsspørsmål engang om hva jeg mente med den beskrivelsen at NN tok seg til rette på meg.… Det gjorde heller ikke tingrettsdommer Helge Monstad, som var behjelpelig med å skrive stevningen mot skadevolder NN, selv om lydopptak viser at jeg flere ganger gjentok også overfor Monstad at NN tok seg til rette på meg.min anm https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/)

– Eh….eh…..Det er en helt annen påstand. Som man….eh…som man….eh….Jeg vet ikke helt hva du mener med det, men det…. stotrer Seeberg.
vet ikke helt hva du mener med det»? Allerede i min første samtale med Seeberg i mars, brukte jeg slik betegnelse på overgrepet, som også ble formidlet i min samtale med Seeberg senest 11.08.09. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/kontakter-advokat-espen-seeberg/ Likevel hevder Seeberg at han ikke vet hva jeg mener? Jeg bekreftet voldtekt i mail av 13.08.09 til Seeberg, men han har fremdeles ikke fått det med seg? min anm. )

Jeg hadde ingen mulighet til å se at NN hadde de røde prikkene, som han har påberopt seg! forklarer jeg frustrert.

– Nei. Altså…. Han…. Han…. stotrer Seeberg.

– Så du mener nå egentlig at..

– Dommeren har det skriftlig, så han har jo saken foran seg så, skyter Seeberg inn.

– Det du mener nå er at tingrettsdommeren egentlig allerede har avgjort saken og at han mener det ikke lar seg gjøre å bevise at NN smittet meg? spør jeg.

– Hm…. kommer det bekreftende fra Seeberg.

– Det har tingrettsdommer Sæveraas sagt? spør jeg.

– Det er det som står i brevet, ja. Så hvis man skal angripe det, så må man anke den avgjørelsen når den kommer. Så får vi vente og se hva som kommer, sier Seeberg.

– Men en sånn anke….Er det slik at man da må møte frem i lagmannsretten? Eller foregår det også bare kun skriftlig? spør jeg.

– Selve anken er skriftlig, men hovedforhandlingen er muntlig, svarer Seeberg.

– I lagmannsretten?

– Ja.

– Så da vil man få muligheten til å møte frem med vitner og så videre? spør jeg.

– Hm….bekrefter Seeberg.

– Du har sett bildene som fastlegen har tatt av sårene, herpesutbruddene. NN har allerede bekreftet at han har hatt røde prikker på penis, jfr. svaret fra advokat Sonia Seyersted i 2007. NN har også bekreftet at han har herpes 1 og 2 i legeattest av 6. mai. Hvis du ser på bekreftelsen fra professor dr. Harald Moi, som viser til utskrift fra journalen min fra gynekologisk undersøkelsen 20.04.1988, står det der at jeg har herpesutbrudd på setet, det vil si på bakenden. Ergo, når du ser på bildene som du har hatt til vurdering…. NN kan ikke ha unngått å se at jeg har utbrudd på baken! Det har jeg hatt side førstegangsutbruddet i april 1988. Har du sagt det til dommeren? spør jeg iltert.

– Ja, men….Ja.  Ja.. Altså Sæveraas kjenner saken godt og han er klar over dette. Men han mener fortsatt at det ikke kan bevises at det er NN som har smittet deg, fortsetter Seeberg.

– Har du gjort noen undersøkelser for å finne ut hvorvidt det går an å ta laboratorieprøver som kan finne ut hvem som smittet hvem først? spør jeg.

– Men det får man jo tid til i ankerunden da, hevder Seeberg.

– Har du gjort det? gjentar jeg irritert.

– Nei, jeg har ikke gjort det.

– Virker som om motpart…. Altså at vi er på defensiven hele tiden og kommer diltende etter motpart. Og at dommeren hele tiden tar hensyn til motpart, konkluderer jeg.

– Ja. Altså bevismessig så er det en veldig vanskelig sak. Derfor så er man på defensiven. Det har jeg sagt til deg hele tiden at det er vanskelig. At det er årsaken til at man blir presset på defensiven. For rent bevismessig har man argumentene imot, forklarer Seeberg.

– Hvilke argument tenker du på da? spør jeg nysgjerrig.

– Nei, altså det at det lar seg neppe bevise hvor den smitten kommer fra. At den kommer fra NN, det lar seg ikke bevise. I hvertfall ikke sånn som saken er nå. Altså uttalelser om røde prikker på penis eller at han har herpes, det er ikke tilstrekkelig til å si at det er han som smittet deg, svarer Seeberg.

– NN har likevel sett at jeg har herpesutbrudd på baken. Vi har levd sammen i flere måneder. Som de fleste andre par delte vi bad sammen. NN har sett at jeg har hatt utbrudd på baken. Ville det ikke da vært merkelig om han ikke hadde syntes det var merkelig den gang? NN syntes ikke det var merkelig, nettopp fordi han hele tiden har visst at det jo er han som smittet meg med herpes, og slik påførte meg de herpesutbruddene, forklarer jeg.

– Jo. NN har vel ikke sagt det at han har sett det, men….sier Seeberg.
(Har Seeberg hatt direkte samtaler med saksøkt skadevolder NN, uten å informere meg? «NN har vel ikke sagt det at han har sett det«…min anm. )

Saksøkte NN har da heller aldri blitt konfrontert med det spørsmålet fra Seeberg eller andre,  ettersom saken bare har blitt papirbehandlet i tingretten, og ikke i åpen rett med vitnemål på tro og samvittighet.

– Det står tydelig i pasientjournalen min at jeg hadde det allerede ved førstegangsutbruddet, fortsetter jeg.

– Men eh…. Men eh…. Som sagt nå er saken kommet så langt at nå kommer en avgjørelse. Så får man bare anke den saken ….eh….når avgjørelsen er kommet for vi får ikke gjort noe mer med det nå, bekrefter Seeberg.

– Vet dommeren at jeg er i tappende flytteprosess og har en belastende tvangsutkastelse hengende over hodet? En medvirkende årsak til at jeg har blitt sykere. Du sa nemlig forrige gang til meg at dommeren MÅ uansett ta hensyn til legeattesten, sa du. Du sa også at det er derfor vi har dommere så du må vente til dommeren har avgjort det, sa du…. Har du forklart dommeren, altså at det er noen av grunnene til at jeg har blitt dårligere nå? spør jeg.

– Det har ikke noe med bevisene i denne saken å gjøre, sier Seeberg.

– Men kjære vene, det klart at å stå i en rettssal er noe helt annet enn bare papirbehandling! Jobber du mot meg? spør jeg.

– Nei, nå må du gi deg, svarer Seeberg iltert.

– Jeg forstår ikke det! Du sa forrige gang at….Jeg ville skrive et brev til dommeren og forklare hva jeg er oppe i som gjør at jeg har blitt sykemeldt og legen beordret fullstendig ro. Da sa du at jeg måtte avvente…..At jeg måtte ikke gjøre dommeren sur, sa du! bekrefter jeg.

– Hm….

– Jeg forstår ikke hvordan….fortsetter jeg.

– Når man er i en sånn prosess som dette, så foregår all kommunikasjon ved prosesskriv. Det å skrive sånne personlige brev innimellom prosesskriv det gjør man ikke! svarer Seeberg.

– Gjør man ikke? Det er mitt liv dette handler om! Det er ikke ditt liv…. Det er mitt liv! Hva hadde du gjort selv hvis du hadde vært i tilsvarende situasjon? Eller din datter? Eller din sønn? Eller din søster eller din bror eller hva som helst? Tipper at du hadde sloss for harde livet, du også, sier jeg.

– Ja. Men du får sjansen i og med at du kan anke saken. Altså poenget er at per nå får du ikke gjort noe med dette. Du får bare vente og se når det kommer, og så får man anke saken på vanlig måte. Det er det vanligste prinsippet. Men nå så har dommeren bestemt seg, bekrefter Seeberg.
(Advokat Seeberg viser til at jeg kan anke, men unnlater å fortelle at den som har fått innvilget fri rettshjelp, ikke får innvilget det igjen, dersom jeg taper. Noe Seeberg bekrefter at tingrettsdommer Sæveraas tilsynelatende allerede har avgjort at jeg gjør…. Seeberg forteller heller ikke at han bevisst unnlot å anke avslaget på rettshjelpsforsikringen min. Både tingrettsdommer Sæveraas og advokat Seeberg må da som jurister ha visst om disse juridiske rettsprosessene allerede da tingretten innvilget meg fri rettshjelp 4. juni. Var saken min allerede avgjort den gang i i favør av skadevolder NN? Har saksforberedelsene kun vært et spill for galleriet? min anm.)

Vet ikke om jeg kan stole på det du sier! Du sa til meg forrige gang at dommeren MÅ forholde seg til legeattesten, og at det var veldig sjeldent at en legeattest ikke ble tatt hensyn til, sa du. Nå sier du at nå kan vi anke når dommerens avgjørelse foreligger….Men du er ikke sikker på om det gjelder bare ansvarsgrunnlaget. Hvordan kan jeg forholde meg til hva du sier, om det er rett? spør jeg fortvilet.

– Hm – eh…eh….

– Du ga meg et annet inntrykk. Du har heller ikke gjort meg oppmerksom på at beslutningen om forenklet domsavgjørelse ikke kan ankes. Ikke bare det, i det forrige prosesskrivet skrev du at jeg var utslitt! ME-syke er ikke utslitte, vi er fullstendig utmattet. Det er noe helt annet. Og hva med erstatningsbeløpet? fortsetter jeg.

– Det henger sammen, man kan ikke få erstatning med mindre man får medhold rundt den ansvarsbiten. Først må man få medhold, så kan du kreve erstatning. Hvis man avslår på ansvarsgrunnlaget så har man ikke krav på erstatning, forklarer Seeberg.

– Nei?

– Det følger logisk. Dommeren trenger bare si at det kan ikke bevises, slik at det ikke er ansvarsgrunnlag. Derfor avvises saken, bekrefter Seeberg.

– Hvorfor er ikke vitneerklæringene fremlagt? Da dette kom opp sa du at mine vitner kunne skrive vitneerklæringer. Så gikk du bort fra det, fordi jeg mente det var viktig å få gjennomført hovedforhandling, sier jeg.

Fordi dommeren har nå tatt en innersving og sagt at han mener at den saken ikke lar seg bevise. Derfor blir det sånn. Hvis han ikke hadde ment det, så hadde han innhentet skriftlige vitneutsagn og da hadde han saksbehandlet på en annen måte. Eller så hadde han bare utsatt saken og så hadde vi hatt hovedforhandling etter et halvt år…. Men dommeren mener nå at det ikke kan bevises og derfor så blir det sånn. Og det er jo dommeren som avgjøre sånne ting da…. Vi kan på en måte ikke styre hans avgjørelser. Det er derfor man har en domstol, bekrefter Seeberg.

– Det sa du forrige gang også. Men har du argumentert godt nok? spør jeg.

– Det har jeg det. Men dommeren er uenig, sier Seeberg.
(Av Seebergs timeliste fremgår kun to telefonsamtaler 26.05.09 som han ikke har redegjort for…. Ut fra fullmektig Lindstrøms timeliste fremgår at han, Lindstrøm, flere ganger har telefonert både med Seeberg og tingrettsdommer Sæveraas, men disse har Seeberg utelatt fra både timelisten sin og i samtaler med meg, saksøker, og klient. I tillegg mente Seeberg i min første samtale med ham i mars, at det er ‘uvanlig’ å gå til erstatningssak mot privatpersoner…. I tillegg avviste Seeberg saken i sitt brev av 2. april….Likevel påtok Seeberg å hjelpe meg da jeg i min fortvilelse tryglet om det. Slik har advokat Seeberg bidratt til å sabotere erstatningssaken min mot saksøkt skadevolder NN. min anm.)

– Jeg har vist siste prosesskrivet ditt til andre, som mener at det er et dårlig brev, avslører jeg.

–  Å?

– Jeg er misfornøyd! bekrefter jeg.

– Men da… Du får bytte advokat da vet du, svarer advokat Espen Seeberg.

– Hvordan gjør jeg det? spør jeg.

– Da….Nå skal jeg ta å sende deg den avgjørelsen når den kommer. Så skal jeg sende deg den,  og da kan du anke den…. Da tar du bare en annen advokat, og så kan du snakke med ham om ankegrunnen, svarer Seeberg.
da tar du bare en annen advokat»….Seeberg må da vite at ny advokat både fordyrer saken min, og vanskeliggjøres etter tap i tingretten? min anm)

– Jeg synes det er veldig leit! sier jeg.

– Da får du i allefall en ny sjanse. Hvis du er misfornøyd med meg må du ikke fortsette å bruke meg selvfølgelig. Da må du ta en annen en. Det har du sjansen til, fortsetter Seeberg.

– Hva sier dommeren når jeg tar en annen advokat?

– Det er ikke han som sitter i lagmannsretten, bekrefter Seeberg, uten å fortelle meg at en anke til lagmannsretten uansett går via tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

–  Nei. Men får jeg fatt i en annen advokat tidsnok til å få noen til å føre saken for lagmannsretten. Hvor lang tid tar det nå? Hva er progresjonen her? Hvor lang tid tar det før jeg kan forvente at dette avslaget som du snakker om foreligger? spør jeg.

– Dette siste var av 15. september. Det står ikke noe om det, men jeg regner med at dom kommer nokså – i løpet av en måneds tid tenker jeg, svarer min prosessfullmektig, Espen Seeberg.

– Altså innen 15. oktober? spør jeg.

– Det vil jeg tro.

– Hvor lang anketid har man da etter det? spør jeg.

– En måned.

– Til 15. november? spør jeg.

– Ja.

– Jaha. Takk. Ha det, avslutter jeg.

– Fint . Ha det, svarer Seeberg
(«Fint»? min anm.)

 

Til orientering: min anke til Borgarting lagmannsrett ble avvist. Mye tyder på at advokat Seeberg la opp til det. I bisetning bekrefter Borgarting lagmannsrett i dom av 03.12.10 saksnr 10-124090ASD-BORG/02, side 5, at «lagmannsretten er enig med tingretten i at det er sannsynlig at Jørgensen hadde herpes genitalis i 1988 og at han smittet Helgesen».

 

Saksforberedelser med advokat Espen Seeberg. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/08/saksforberedelser-med-advokat-espen-seeberg/

 

Straffbart å avgi falsk forklaring i retten. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/straffbart-a-avgi-falsk-forklaring-i-retten/

 

Advokatene Seeberg og Lindstrøm møter sine klienter….
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/31-juli-advokatene-seeberg-og-lindstrom-moter-sine-klienter/

Advokat Espen Seeberg med uriktig info til tingretten.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

 

Fortsettelse følger.

 

Reklamer

10 thoughts on “Siste samtale med advokat Espen Seeberg

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s