Ny advokat Steinar Winther-Christensen?

1. november 2009.
Min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg gir ikke lyd fra seg. Derfor kontakter jeg flere advokater for å finne en ny, som kan anke saken til lagmannsretten. Kan jo ikke fortsette med advokat Seeberg, som har kjørt saken i grøfta med feil info til tingretten.

Etter tips fra advokat Carolyn Midsem ringer jeg advokat Steinar Winther-Christensen. Han er et år yngre enn saksøkte NN, tok cand.jur ved Universitetet i Oslo 1973, har arbeidserfaring som konsulent i Kommunal- og arbeidsdepartementet, dommerfullmektig i Alta, praktisert som advokat fra 1977.

På nettsidene leser jeg at Winther-Christensen har 30 års erfaring fra arbeide med personskadeerstatning, med møterett for Høyesterett siden 1990. (Høyesterettsadvokat)

– Jeg mener at å ha klare bevis på hvorfor det ikke ble gjort noe den gangen, innen den 3 års fristen, sier jeg og henviser til dokumentasjon på nettet der flere leger – fremdeles – hevder at herpesviruset vil ‘brenne ut‘.

– Det er greit nok. Den er ikke så problematisk. Men der er en absolutt frist på 20 år, forklarer advokat Winther-Christensen.

– Saken ble sendt til forliksrådet allerede i 2007. Jeg ante ikke at herpesvirus eller at den infeksjonen kunne være årsak til utvikling av ME. Jeg har vært syk lenge uten at legene har forstått hva som har feilt meg. Da jeg ble uføretrygdet satte NAV uføretidspunktet til januar 1995, forklarer jeg.

– Hm….

– Lenge før det viser mine journaler at jeg har hatt disse symptomene, bekrefter jeg.

– Har saksøkte NN ansvarsforsikring i noe selskap? Vet du noe om det? spør Winther-Christensen.

– Aner ikke.

– Det var ikke noe forsikrinsselskap inne i bildet altså? spør Winther-Christensen nysgjerrig.

– Ikke i denne omgangen, så vidt jeg vet, svarer jeg.

– Han er søkergod? 

– Han er mangemillionær. Han ble min (….) svarer jeg.
(ps Dette er skadevolder: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

– Han ble det etterhvert? spør Winther-Christensen.

– Jeg tenkte at det var skjebnen som ville vi skulle være sammen, da han smittet meg med herpes, forklarer jeg.

– Ja? 

– Jeg prøvde faktisk å gjøre det beste ut av det. I stedet for det verste. Men vi var sammen veldig kort tid, i prinsippet bare noen måneder, forklarer jeg.

– Hm…. Etter at dette skjedde? Og så gikk dere fra hverandre? Dere har ikke barn sammen?

– Nei, vi har ikke barn. Han har heller ikke barn i ettertid nå som han er gift for tredje gang. Han har barn fra sitt første ekteskap. Voksen nå, forklarer jeg.

– Jaja. Hm…. Hm….Smittebæreren er nå 65 eller noe sånt? spør Winther-Christensen.

– Ja. Han var mye eldre enn meg, bekrefter jeg.

– Ja.

– Det er så mange ting som gjør at jeg valgte….Altså jeg unnskyldte ham hele tiden, forklarer jeg og viser til skadevolder NN.

– Jeg spør litt rundt dette, fordi det foreldelsesspørsmålet, det vil sannsynligvis dukke opp i lagmannsretten, forklarer Winther-Christensen.

– Det er jeg klar over.

– Hadde han ikke herpesutbrudd på det tidspunktet han lå med deg?spør advokaten.

– Han må ha hatt det! Det er sannsynlig at de røde prikkene var hepresutbrudd, forklarer jeg.

– Jeg kan litt om medisin og vet hvordan herpes ser ut, sier Winther-Christensen.

– Da vet du at det begynner med røde prikker, svarer jeg.

– Eh…Ja…eh….Det kan defineres på flere måter, svarer advokaten.

– Som utvikler seg til blemmer, fortsetter jeg.

– Et åpent herpesutbrudd fremstår mer som et lite, sånt åpent sår med puss inni, forklarer Winther-Christensen.

– Men det er først etter 3-4 dager, bekrefter jeg.

– Ja da. Men så starter det med en liten vannblære som så sprekker. Det er også litt rødlig vanligvis, før det, tror jeg, tilføyer Winther-Christensen.

– Nå har jeg hatt herpes i 21 år, med opp til 25 herpesutbrudd i løpet av hvert år, forklarer jeg lett frustrert.

– Det er forfærdelig, svarer Winther-Christensen.

– Kjenner du til advokat Espen Seeberg? spør jeg.

– Ikke noe mer enn at han tidligere jobbet i Norsk Pasientskadeerstatning. Han er advokat i Moss i dag? spør Winther-Christensen.

– Riktig.

– Har ikke noe personlig forhold til ham, og har ikke grunnlag for å vurdere om han er god eller dårlig advokat. Men det å skifte advokat er selvfølgelig noe som koster deg penger, konkluderer Winther-Christensen. (Nå er min daværende prosessfullmektig Espen Seeberg ansatt i advokatfirmaet Winther-Christensen….)

– Har fått innvilget fri rettshjelp, sier jeg.

– Men du har ikke rettshjelpsforsikring? spør advokaten.

– Det har jeg, men vi fikk ikke utløst den. Derfor ble det fri rettshjelp, forklarer jeg.

– Hvorfor fikk dere ikke utløst rettshjelpsforsikringen?

– Jeg hadde skiftet forsikringsselskap i fjor. Var ikke klar over at det var sånne regler. Og mitt nye forsikringsselskap avslo. Man kunne påklaget det, men Seeberg tok ikke det bryderiet. Han søkte heller tingretten om fri rettshjelp. Som ble innvilget, forklarer jeg.

– Du vil neppe få fri rettshjelp i lagmannsretten, sier advokaten.

– Hvorfor ikke?

– Fordi du fikk fri rettshjelps i tingretten. Da skal det mye til for å få fri sakførsel i lagmannsretten, forklarer han.

– Da må jeg forsøke hos forsikringsselskapet mitt igjen. Hvis ikke klagefristen er utløpt da? spør jeg.

– Det er litt kompliserte – eh ….litt halvkompliserte regler der hvor forsikringstager eller skadelidte som deg skifter selskap i en sånn situasjon, tilføyer Winther-Christensen.

– Jeg var ikke klar over det. Et vanlig menneske er sjeldent klar over at innboforsikring også kan brukes til medisinske sakkyndige eller i en rettssak som handler om annet enn innbo, svarer jeg.

– Hva heter prosessfullmektig til din motpart? spør Winther-Christensen.

– Ansvarlig advokat er kompisen hans som heter Øystein A. Sverre hos BrækhusDege. Saksøkte hadde en advokatfullmektig som het Lindstrøm. Øystein Sverre er opprinnelig skattejurist, forklarer jeg.

Kjenner svakt til ham fra studietiden. Ikke noe mer enn det. Men det er ikke problematisk. Har ikke sett ham på 35 år jeg…. Jeg er en erfaren advokat og er ikke innhabil på grunn av at jeg har studert sammen med noen av de aktørene på motpartens side. Jeg er opptatt av sakens realitet og akkurat nå tenker jeg mye på dette foreldelsesspørsmålet, innrømmer Winther-Christensen.

– Kan da ikke være foreldet? spør jeg håpefullt.

– Vet ikke hvor mye dere har vært inne på dette med foreldelse….men….

– Han er så skyldig! Jeg skal se meg selv inn i øynene resten av livet. Det er opp til lagmannsretten å avgjøre, tilføyer jeg bestemt.

– Når fikk du vite at du hadde….

– ME? spør jeg.

– Ja. Og at det har sammenheng med din herpes?

– Da jeg ble uføretrygdet i 2006. NAV sendte meg til diverse spesialister. Først til en indremedesiner, som antydet postviralt utmattelsessyndrom. Hadde aldri hørt om den diagnosen før, jeg. Der etter sendte NAV meg til infeksjonsavdelingen ved Ullevål. Der ble det gjort alle disse nødvendige undersøkelsene. Som konkluderte med ME eller postviralt utmattelsessyndrom. Og at det i 70 prosent av de postvirale tilfellene ligger til grunn en eller annen herpesinfeksjon. Ofte Epstein Bahr, kyssesyken. Og flere andre. I alle fall er herpes ofte inne i bildet, forklarer jeg.

– Ja.

– Han ME-spesialisten har bekreftet at man ikke kan utelukke at herpes har utløst min ME.

– Kan de sannsynliggjøre at det er mest nærliggende forklaring? spør Winther-Christensen.

– Jeg kan vise til at jeg var frisk før jeg fikk den infeksjonen. Det kan dokumenteres i mine legejournaler, forklarer jeg.

– Han sakkyndige som var inne i bildet i tingretten, han har vel sagt noe om sammenengen eller bakgrunnen for at du har fått ME? spør Winther-Christensen.

– Nei. ME har ikke vært oppe i det hele tatt. Da måtte sakkyndig først inn i bildet, svarer jeg.
(Glemmer fortelle om notat av april 2006 fra infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus som angir at «Hos denne pasienten kan tilstanden ha vært trigget av den primære herpes simplex II infeksjonen pasienten fikk påvist i 1988.» Det var denne konklusjonen fra infeksjonsavdelingen som bidro til at jeg tok ut søksmål mot skadevolder NN.)

–  Ja.

– Jeg har ikke vært til sakkyndig. Det var meningen, det ble foreslått to stykker som skulle forespørres. I mellomtiden kom motpart inn med krav om at først skulle ansvarsgrunnlaget avgjøres om hvorvidt det er NN som har smittet meg med herpes eller ikke. Motpart har selvfølgelig vært veldig kreativ og har levert alle mulige slags påstander. Og latterliggjort meg. De vant altså. Heldigvis ble dokumentasjonen min tatt på alvor. NN er funnet skyldig som smittebærer, bekrefter jeg.

– Du bruker feil….Språkbruken din blir litt feil. Han er ikke funnet skyldig, men man har funnet at det er årsakssammenheng mellom din herpeslidelse og sameleiet med ham, forklarer Winther-Christensen.
(her forsøker Winther-Christensen å belære meg – han er ikke er godt nok orientert, da han ikke vet at det i dommen på side 5 står følgende :«Retten finner at det er sannsynlighetsovervekt for at han hadde herpes genitalis i 1988. Det legges til grunn at saksøkeren hadde primærutbrudd i april 1988, jf journalutskriften fra dr. Moi som er gjengitt ovenfor.»På side 6 i dommen står følgende å lese:«Retten finner det sannsynlig at saksøkte har hatt herpes i 1988, og at han har smittet saksøkte med herpes genitalis.»)

– For meg er det en seier! bekrefter jeg.

– Da er det nok frist på det. Spørsmålet vil da sikkert også bli tema på nytt i lagmannsretten, forklarere advokaten.

– Jada. Kjenner jeg motparten rett kommer de sikkert til å anke alt de kan anke på, sier jeg.

– De kommer til å anføre, mener du, belærer Winther-Christensen.

– Ja. Jeg er ingen jurist, vet ikke hva det heter, svarer jeg.

– Det er greit. De kommer til å anføre foreldelse. De kommer til å anføre at det ikke er årsakssammenheng. De kommer til å anføre at det uansett ikke er uaktsomhet. Og så videre…. De kommer til å ta hele smørbrødlista, det kan du regne med. For å komme av kroken, forklarer advokat Winther -Christensen.

– Viktig for meg å få akseptert at den ikke er foreldet. Jeg kunne ikke vite at det var sammenheng mellom herpes og ME før jeg hadde fått den diagnosen, forklarer jeg.
(Hadde det ikke vært fordi legene sa at virusen ville brenne ut, kunne jeg selvfølgelig, hvis jeg hadde vært kapabel til det, gått til sak mot skadevolder NN innen den 3 års fristen. Men jeg hadde ikke mulighet. Jeg var syk. Uten den gangen å vite at jeg hadde ME.)

– Du trodde den gang at dette skulle gå over? spør Winther-Christensen.

– Selvfølgelig! Ikke en eneste lege av de legene som behandlet meg fra 1988 til 1995 sendte meg videre til spesialistundersøkelser. De samme symptomene går igjen hele veien, forklarer jeg.

– Var du i jobb?

– Ja, inntil 1995. Man tenker hele tiden at plagene går over…. Bare jeg får hvilt meg litt nå så vil jeg være fit for ny fight igjen. Sånn tenkte jeg den gangen, forklarer jeg.

– Hm…. Jeg tenker på finansieringen av en ankesak. Ut fra det lille, ja det er ikke så lite heller. Jeg tror på deg, bekrefter Winther-Christensen.

– Takk skal du ha! svarer jeg lettet.

– Jeg ser hva slags skjær i sjøen som en ankesak vil måtte gå klar av for å føre fram. Jeg har et rimelig godt bilde av denne saken. Men som sagt det er dette med fri sakførsel i ankesaken som kan bli et alvorlig problem, forklarer Winther-Christensen.

– Jeg har vært sosialklient i over mange år, bekrefter jeg, og regner med at Winther-Christensen vet at sosialhjelp er en kommunal behovsprøvd støtteordning der mottakers inntekt og eventuelle formue, eller mangel på sådant, ligger til grunn.

– Hm. Det er det veldig mange som er. Vi har mange klienter her med dårlig økonomi, sier Winther-Christensen.

– Javel.

– Jeg vet hvor tungt det er å få fri sakførsel i en ankesak når den er tapt i første runden, forklarer Winther-Christensen.

– Javel.

– Det er hovedregelen. Da får du ikke det en gang til, bekrefter Winther-Christensen.

– Å sier du det?

– Ja. Bare ankegebyret til lagmannsretten er på over 25 tusen kroner.

– Gud, det visste jeg ikke! svarer jeg sjokkert.
(Ankegebyret er kr 21.000 – viser det seg senere.)

– Det andre er at det kunne være nødvendig i en sånn sak med noe mer sakkyndighet. Det koster masse penger, det også. Men det er ikke sikkert at det ville være nødvendig. Dette spørsmålet om fri sakførsel eller ikke det får du ikke avklart før ankefristen går ut…. Det som da kunne være aktuelt er å anke saken og parallelt søke om fri sakførsel selvfølgelig. Og håpe at det går igjennom. Hvis det blir avslått, så….. Det er prosessfullmektig som står ansvarlig for ankegebyret, forklarer Winther-Christensen.

– Og det er du?

– Ja. Hvis saken trekkes vil det bli et redusert gebyr, men du har ingen intensjoner om å trekke denne? spør advokaten.

– Neineinei! Nei! NN har sluppet altfor lett unna. Altfor lenge, svarer jeg.

Det var rart at en sak som dette gis forenklet behandling da, konkluderer Winther-Christensen.

– Ja. Veldig rart!

– Det har jeg ikke vært borti før. Nå har ikke jeg vært borti akkurat denne type saker, men har vært borti haugevis med erstatningssaker. Jeg representerer alltid de skadelidte, for jeg har rimelig god fartstid. Men har aldri vært borti at man har undergitt et sånt ansvarsspørsmål en forenklet behandling. Det synes jeg er rart! bekrefter Winther-Christensen.

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 11.26.48.png

Fortsettelse følger.

Lydfil.

Reklamer

20 thoughts on “Ny advokat Steinar Winther-Christensen?

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s