Forsikringsselskapet Van Ameyde Norway saboterer anken min

17. desember 2009
Brev fra Oslo tingrett ved tingrettsdommer Njaal Sæveraas til Borgarting Lagmannsrett:
«Vedlagt sendes dokumentene i ovennevnte sak i en mappe med innheftet ankeerklæring av 27. november fra saksøker, dokumentnummer 68. Anken anses rettidig innkommet. Den ankende part har innbetalt ankegebyr i henhold til faktura av 4. desember, jf dok 72.
Forfall var 14. desember. Innbetaling er registrert av betalerens bank den 15. desember, som er en dag etter utløpet av betalingsfristen. (dok 73).
Saken sendes derfor til lagmannsretten, for avgjørelse om hvorvidt anken skal avvises eller om det eventuelt skal gis oppfriskning.
Anken er ikke forkynt for ankemotparten.
Kopi av nærværende brev oversendes imidlertid ankemotparten v/advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm til orientering.
Oslo tingrett
Njaal Sæveraas.
Tingrettsdommer.
»

Brevet fra tingrettsdommer Sæveraas er bare sendt til advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer saksøkt skadevoldsmillionær NN – via skadevolders venn og forretningspartner, den såkalte ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre – som tilsynelatende under hele rettsprosessen har hatt carte blanch hos tingrettsdommer Sæveraas,  i favør av skadevolder NN. Alle avgjørelser i Oslo tingrett, har gått i favør av skadevolder NN.

Brevet er ikke  sendt til meg, saksøker, overgrepsutsatt syk kvinne….som den til alderskomne tingrettsdommer Njaal Sæveraas flere ganger ikke husker etternavnet på….I avsagt dom av 26. oktober 2009 kaller tingrettsdommer Njaal Sæveraas megHalvorsen‘ – i et annet dokument omdøpes jeg til ‘Jørgensen’….Sannsynligvis fordi tingrettsdommeren kan ha hatt det travelt, og i verste fall fordi tingrettsdommeren Sæveraas slik latterliggjør meg, og avslører sin mangel på respekt for meg som overgrepsutsatt, syk og fattig kvinne.

Men er slikt på høyde med krav til rettsdokumenter? Overfor saksøker? Eller er dette en form for useriøs, skandalløs latterliggjøring fra Oslo tingrett av kvinnelig overgrepsutsatt, fattig, kronisk syk og uføretrygdet saksøker?

Tingrettsdommer Sæveraas ved Oslo tingrett har heller ikke sendt brevet videre til min nye prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell. Og heller ikke til min forhenværende prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg ….selv om han har blitt sparket av meg, og er ute av saken, skulle man tro.

Hvordan kan Domstoladministrasjonen tillate slikt? Eller kan svigersønnen til landsmoder Gro (som selvsagt ikke deltok i overgrep med herpessmitte), tingrettsdommer Njaal Sæveraas tillate seg hva som helst ved Oslo tingrett? Pyttsan med en kvinnelig overgrepsutsatt, fattig, syk, uføretrygdet saksøker som meg? Da var det tilsynelatende langt viktigere for landsmoder Gros svigersønn, tingrettsdommer Njaal Sæveraas, å ivareta skadevoldsmillionæren NN interesser. Mannlig tingrettsdommer støtter mannlig overgriper og skadevolder?

IMG_20150325_0002

Christian Bettmo i forsikringsselskapet Van Ameyde Norway, har tilsynelatende bevisst eller ubevisst sabotert anken min!

Ankegebyret fra rettsforsikringen min ble bokført i banken en dag for sent!

Til tross for at Christian Bettmo i mail fredag 11.12.09 bekreftet at ankebeløpet var innbetalt fra forsikringsselskapet Van Ameyde Norway samme dag, tidsnok til ankefristens utløp påfølgende mandag den 14.12.09, hadde juristen Bettmo – til tross for flere års ansettelse i Van Ameyde Norway -tilsynelatende mangelfulle kunnskaper om forsikringsselskapet Van Ameydes kjøringsrutiner i helgene.

Juristen Bettmo sjekket heller ikke hvorvidt ankegebyret var sendt fra Van Ameyde Norway til banken….

Skjermbilde 2016-04-28 kl. 14.23.00.png

Ingen kvittering fra forsikringsselskapet van Ameyde Norway. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/24/ingen-kvittering-fra-van-ameyde-forsikring/

Som jurist skulle Christian Bettmo vite hvor viktig det er at ankegebyret registrertes innbetalt i banken innen ankefristen 14.desember 2009.

Van Ameyde Norway holder til i lokaler vegg i vegg med advokat Seebergs samarbeidskollega Gunnheim….i samme lokalet som min daværende prosessfullmektig Espen Seeberg hadde sitt første møte med meg i Nedre Slottsgate 15, fredag 31. juli 2009….

Skjermbilde 2016-04-25 kl. 08.01.05

Christian Bettmo bekrefter – senere – å ha hatt kontakt med min ‘tidligere’ prosessfullmektig Espen Seeberg i saken…. Hva i all verden har Seeberg med rettsforsikringen min å gjøre når Seeberg  ikke lengre representerte meg? Advokat Espen Seeberg tapte saken for meg i Oslo tingrett. Han hadde tilsynelatende samarbeidet med min eksmanns advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege, og gitt uriktige opplysninger til Oslo tingrett i favær av min eksmann, skadevolder NN. Derfor hadde jeg måttet gi Seeberg sparken etter at han tapte fra saken min.
Det kommer mer!


22. desember 2009
.

Borgarting lagmannsrett sender advokat Anne Elisabeth Grøndahls brev av 15.12.09 fra advokatfirmaet Stabell til Oslo tingrett (min uthevning):
«Post feilsendt Borgarting lagmannsrett.
Sendes Oslo tingrett som rette vedkommende idet lagmannsretten ikke kan se å ha mottatt dokumenter i denne sak.
Vedlagt oversendes brev vedrørende anke av 15.desember fra advokat Elisabeth Grøndahl.
Borgarting lagmannsrett
Marianne Bakkeløkken.
Førstekonsulent
»

IMG_20150325_0004

 

 

Pussig at advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell ikke visste at brevet – der hun varsler å være min nye prosessfullmektig – skulle innom Oslo tingrett og tingrettsdommer Njaal Sæveraas. Elementærkunnskap?

ps. Brevet fra advokat Anne Elisabeth Grøndal er første gang innstemplet 23.desember 2009  ved Oslo tingrett. For så å bli sendt med BUD – fra Borgarting lagmannsrett – og stemplet inn enda en gang ved Oslo tingrett
5. januar 2010!!!!

Pussig det også

IMG_20150325_0003

 

Min anke avvist pga forsikringsselskapet van Ameyde Norway. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/anke-avvist-pa-grunn-av-forsikringsselskapet-van-ameyde-norway/

Ingen kvittering fra forsikringsselskapet Van Ameyde Norway.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/24/ingen-kvittering-fra-van-ameyde-forsikring/

Forsikringsselskapet van Ameyde Norway saboterer anken min.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/forsikringsselskapet-van-ameyde-norway-saboterer-anken-min/

Christian Bettmo om forsinket ankegebyr fra forsikringsselskapet van Ameyde Norway:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/28/christian-bettmo-om-forsinket-ankegebyr-fra-van-ameyde-norway/

Tre måneder uten et eneste pip fra advokat Grøndahl i advokatfirmaet Stabell & co: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/12/tre-maneder-uten-et-eneste-pip-fra-advokat-elisabeth-grondahl-i-advokatfirmaet-stabell/

Advokat Espen Seebergs klønete skriv til forsikringsselskapet van Ameyde Norway
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/12/advokat-seebergs-klonete-skriv-til-van-ameyde/

Advokat Seeberg og Lindstrøm møter sine klienter 31.juli 2009: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/31-juli-advokatene-seeberg-og-lindstrom-moter-sine-klienter/

 

Fortsettelse følger.  

Reklamer

19 thoughts on “Forsikringsselskapet Van Ameyde Norway saboterer anken min

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s