Anke til Norges Høyesterett neste…!

 3. februar 2010


IMG_20150326_0004IMG_20150326_0005IMG_20150326_0006

Skjermbilde 2015-03-26 kl. 21.09.25

Fra: Christian Bettmo @vanameyde.no>
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Onsdag, 3. februar 2010 12.12
Emne: FW: Skannet bilde fra Van Ameyde
Hei,
Vedlagt følger kopi av bilag fra banken. Den er som tidligere dokumentert lagt inn av meg samme dag som jeg fikk fakturaen av deg. Som det fremgår av bankbilag er betaling foretatt den 14, men betalingen er bokført den 15.
Jeg antar at betalingen kjøres samlet om natten. Du bør oversende dette bilag til din advokat.Den tid som er benyttet fra vår side, skyldes at forsikringsselskapet foretar en dobbeltkontroll av alle fakturaer før de betales. Som det fremgår er utbetalingen contra signert to ganger før den går.

Med vennlig hilsen
Christian Bettmo
Van Ameyde Norway

Juristen Christian Bettmo, saksbehandler i forsikringsselskapet van Ameyde Norway AS viser seg å være min nabo, der jeg uten fast bolig, bor midlertidig på en madrass på gulvet i seks måneder i borettslag i Vækerøveien, fordi Oslo kommune, bydel Ullern har to års ventetid på egnet bolig. I tillegg var Bettmos søster min nærmeste nabo i sameiet jeg måtte flytte ut fra, fordi utleier der, etter 5,5 års leikontrakt, angivelig skulle selge leiligheten. Noe utleieren aldri gjorde. 

Som om ikke det er nok, bor min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege noen stenkast unna. Hun jobbet tidligere ved Røa trygdekontor. Hennes e k s m a n n, advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege representerer saksøkt skadevolder NN. Noe jeg ikke ante noe om på dette tidspunktet!

Forsikringsselskapet van Ameyde Norway AS viser seg å ligge vegg i vegg til kontorlokalene min tidligere prosessfullmektig Espen Seeberg delte med advokat Olav Gunnheim, i Nedre Slottsgate 15 i Oslo.

Oslo er som ei lita bygd! Alle kjenner alle.

Skjermbilde 2016-04-25 kl. 08.01.05

Jeg har anmoder min prosessfullmektig, advokat Elisabeth Grøndahl ved advokatfirmaet Stabell om å anke kjennelse av 12.januar 2010 fra Borgarting lagmannsrett til Norges Høyesterett.

Advokat Grøndahl anfører følgende i anken:
«Borgarting lagmannsrett avsa kjennelse av 12.01.2010 med slik slutning:
«1. Anken avvises.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.»
Oslo tingrett avsa 26.10.2009 dom med slik slutning:
1. NN frifinnes
2. Innen 2 – to- uker fra forkynnelsen av dommen, betaler Liv Serine Helgesen saksomkostninger til NN med kr. 35.000 – trettifemtusenkroner.

Dommen ble påanket og det ble innkrevet ankegebyr.
Fakturaen Helgesen mottok er datert 4. desember 2009 og betalingsfristen satt til  14. desember 2009.
Ankegebyret ble innbetalt 15. desember 2009, en dag etter forfall.
Lagmannsretten har på bakgrunn av dette avvist anken.

Helgesen har innbetalt ankegebyret 14.12.09 klokken 0944, og hun har betalt innen betalingsfristen.
Helgesen er av den oppfatning at ankegebyret er retidig, og at det derfor ikke er noen grunn til å avvise anken.

Bevis: utskrift fra nettbank.
I den utstrekning lagmannretten måtte mene at det er adgang til oppfriskning av saken, bes det om dette.
Påstand: Anken fremmes.
Elisabeth Grøndahl
advokat»

 

8. april 2010.
I seks måneder har jeg bodd på en tynn madrass på gulvet, med alle øvrige eiendeler oppbevart på lager i mangel av egnet fast bolig. Oslo kommune ved Ullern sosialkontor; Karin Synnøve Gulliksen hevder kommunen ikke har annet å tilby….Bydel Ullern har to års ventetid på kommunal bolig.
Mens jeg nesten kreperer av utmattelse etter å ha besteget de mange trappene opp til leiligheten.Det er som å bestige Galdhøpiggen – for meg som ME-syk!

Helsetilstanden tilsier det er godt med den hvile anken medfører – når man bor på gulvet – fordi man på grunn av sykdom ikke makter utføre annet enn det mest nødvendige.

Tilskriver  advokat Elisabeth Grøndahl for å høre om hun har fått svar fra Høyesterett på anken, og slik forsikre meg om at den ikke har forduftet i posten mens jeg har levd en omflakkende tilværelse uten permanent adresse og uten fast bolig.

Her er svaret fra Grøndahl:
Den tor 2010-04-08 skrev Elisabeth Grøndahl <elisabeth.grondahl@advokatstabell.no>:
Fra: Elisabeth Grøndahl <elisabeth.grondahl@advokatstabell.no>
Emne: SV: ME/HSV2 – POSTOPPBEVARING
Til: «‘Liv Serine Helgesen'»
Dato: Torsdag 8. april 2010 09.24
Hei,
Jeg har enda ikke mottatt noe svar fra Borgarting på anken.
Er dessverre redd for at den ikke vil gå i vår favør.
Elisabeth
Advokat Elisabeth Grøndahl
Rosenkrantzgt. 7
0159 Oslo
elisabeth.grondahl@advokatstabell.no
ADVOKATFIRMAET STABELL & Co
Tlf. 22 40 41 40
Fax 22 40 41 49
Mob. 97 08 25 26

IMG_20150326_0007

Fra: Elisabeth Grøndahl <elisabeth.grondahl@advokatstabell.no>
Til: ‘Liv Serine Helgesen’
Sendt: Torsdag, 8. april 2010 10.55
Emne: SV: Vedr. SV: ME/HSV2 – POSTOPPBEVARING
Hei,
Jeg har ikke mottatt noe svar fra lagmannsretten.
Har ikke mottatt noen dokumenter siden vi sist var i kontakt.
Jeg sender alltid ut dokumenter til deg slik at vi har de samme dokumentene (mon det, når advokat Grøndahl trenerte utsending av lagmannsrettens beslutning i nesten en hel måned, desember 2009. Min anm). Hadde en lang samtale med lagmannsretten i forbindelse med at jeg sendte anken, og jeg har tenkt å ringe til de i neste uke for status.
Vil gi deg tilbakemelding når jeg vet noe mer.
Elisabeth
Advokat Elisabeth Grøndahl Rosenkrantzgt. 7
0159 Oslo
elisabeth.grondahl@advokatstabell.no
ADVOKATFIRMAET STABELL & Co
Tlf. 22 40 41 40
Fax 22 40 41 49
Mob. 97 08 25 26

IMG_20150326_0008

 

Tre måneder uten et eneste pip fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell & co.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/12/tre-maneder-uten-et-eneste-pip-fra-advokat-elisabeth-grondahl-i-advokatfirmaet-stabell/

Forsikringsselskapet van Ameyde Norway saboterer anken min.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/forsikringsselskapet-van-ameyde-norway-saboterer-anken-min/

Christian Bettmo om forsinket ankegebyr fra forsikringsselskapet van Ameyde Norway:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/28/christian-bettmo-om-forsinket-ankegebyr-fra-van-ameyde-norway/

Advokat Espen Seebergs klønete skriv til forsikringsselskapet van Ameyde Norway
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/12/advokat-seebergs-klonete-skriv-til-van-ameyde/

Advokat Seeberg og Lindstrøm møter sine klienter 31.juli 2009: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/31-juli-advokatene-seeberg-og-lindstrom-moter-sine-klienter/

Fortsettelse følger.

 

Reklamer

5 thoughts on “Anke til Norges Høyesterett neste…!

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s