Fire advokater – tre forskjellige timelister

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf Advokat John Christian Elden:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Hovedregelen er fastsatt i Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1 som lyder slik:

«Klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeid som er utført av advokaten». 

Tre forskjellige timelister, fra fire forskjellige advokater.

Her den fjerde timelisten fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos advokatfirmaet Stabell & co:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/05/faktura-fra-advokat-anne-elisabeth-grondahl-hos-stabell/

Timelistene fra advokatfirmaet Brækhus Dege er oversiktlig og detaljrik, her kan man lese fra dag til dag, og fra time til time hva den saksøkte skadevoldsmillionæren betaler advokathonorar for: Advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm og skadevoldsmillionærens venn og forretningspartner, ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege. På grunn av advokatfullmektig Marucus C. Lindstrøms mangelfulle kunnskaper og erfaringer, har han måttet konsultere forretningsadvokat Tarjei Stensaasen i advokatfirmaet Brækhus Dege, det fremgår det av Lindstrøms timeliste. Noe som selvsagt har fordyret advokathonoraret for saksøkt skadevolder NN. Det får følger for meg, som saksøker, når rettsavgjørelser går i favør av advokatfirmaet Brækhus Deges klient, min motpart. Omtalt her: 

Interne drøftelser i advokatfirmaet Brækhus Dege: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/25/interne-droftelser-i-advokatfirma-braekhus-dege/

Timelisten fra advokat Sonia Seyersted i advokatfirmaet Brækhus Dege følger under som nr.2.

IMG_20150326_0001

Åpen linje fra tingrettsdommer Njaal Sæveraas til advokatfirmaet Brækhus Degehttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/19/apen-linje-fra-dommer-njaal-saeveraas-til-advokatfirmaet-braekhus-dege/

 

Advokatfirmaet Brækhus Dege med carte blanche til tingrettsdommer Sæveraas. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/med-carte-blanche-til-tingrettsdommer-saeveraas/

IMG_20150326_0002

Kan tingrettsdommer Njaal Sæveraas ved Oslo tingrett egentlig vært inhabil?
På tidspunktet for rettsforhandlingene i erstatningssaken der jeg stevnet skadevolder, min tidligere eksmann, var saksøkte skadevolders venn og forretningspartner, ‘ansvarlig advokat’ Øystein Andreas Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege, nabo til tingrettsdommer Njaal Sæveraas. Ikke nok med det, fruen til advokat Øystein A. Sverre har tjukkeste slekta i LO, nærmere bestemt i Fellesforbundet, der fruens slektning var leder. Tingrettsdommer Njaal Sæveraas er til alt overmål svigersønn til landsmoder Gro (som selvsagt ikke hadde noe med overgrepet og smitte av kjønssykdom å gjøre) Arbeiderpartiets tidligere leder og forhenværende statsminister. DA blir nettverkene svært nær grensen av inhabilitet. På fest hos advokat Øystein A. Sverre og hans frue, påtreffes ofte kontakter fra nettverket innad i Arbeiderpartiet og LO

Trenering hinsidig fornuft og moral fra advokatfirmaet Brækhus Dege og Namsfogden i Oslo:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

Under her følger timelisten fra min tidligere prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg, tidligere ansatt hos Pedersen, Reier & Co ANS i Moss, nå ansatt i advokatfirmaet Winther-Christensen i Oslo, som i samtale med meg i oktober 2009, kritiserte advokat Espen Seebergs oppførsel. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/ny-advokat-steinar-winther-christensen/  

Til sammenligning er timelisten fra Espen Seeberg fri for detaljer. Den er uspesifisert, og kryptisk. Man må gjette seg til hva honoraret går til.

Takket være lydopptak vet jeg at min prosessfullmektig advokat Seeberg har hatt  samtaler med tingrettsdommer Njaal Sæveraas, men samtalene fremkommer ikke i Seebergs timeliste!

 

IMG_20150326_0003 Kun en eneste gang (av totalt fem kjennelser) avsa dommer Njaal Sæveraas ved Oslo tingrett kjennelse i min favør. Det var da han hadde frarøvet meg kontradiksjon/tilsvar til motpartens prosesskriv av 20. mai 2009, og den 4. juni 2009 innvilget meg fri rettshjelp for å dekke inn min advokatbistand fra Espen Seeberg, som samtidig ble oppnevnt som min prosessfullmektig.

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas frarøver meg kontradiksjon/tilsvar: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/14/dommer-njaal-saeveraas-frarover-meg-kontradiksjon/

Sæveraas vedtok også å utsette hovedforhandlingen, da jeg hadde lovlig fraværsgrunn med legeattest. Men allerede et par dager senere (mandag 23. august 2009)  hadde Sæveraas bestemt seg for  forenklet domsbehandling i favør av skadevolder NN, derfor synes jeg ikke det teller at han aksepterte min legeattest.

Det hele virket være et spill for galleriet, i saksøkte skadevolder NNs favør.
Advokat Espen Seebergs timeliste er både ‘kryptisk’ og ‘vilkårlig’.

Ikke en eneste gang lot Seeberg meg forhåndslese prosesskrivene, heller ikke orienterte han meg på forhånd om hva han ville skrive. Seeberg kjørte stort sett sitt eget løp, mens han satte meg som saksøker på sidelinjen. Seeberg avslører seg via de hemmelige lydopptakene jeg gjorde, der  han forteller om telefonsamtaler med tingrettsdommer Sæveraas. 

 

Advokat Espen Seeberg setter klienten på sidelinjen: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/30/advokat-espen-seeberg-setter-klienten-pa-sidelinjen/

 

Advokat Espen Seeberg opplyser ikke klienten hvem han snakker med: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/09/advokat-espen-seeberg-opplyser-ikke-klienten-hvem-han-snakker-med/

 

Advokat Espen Seebergs kryptiske timeliste: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/02/advokat-seebergs-vilkarlige-timeliste/

Siste samtale med advokat Espen Seeberg:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/siste-samtale-med-advokat-espen-seeberg/

Advokat Espen Seeberg med uriktig info til Oslo tingrett
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Fortsettelse følger.

 

Reklamer

20 thoughts on “Fire advokater – tre forskjellige timelister

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s