Sinnene i kok….brev fra lagdommer Lars Ole Evensen

17. august 2010
En hedersmann på 95 år har gått bort….

Jeg ankommer sent… For å vise ham, x-svigerfar – som oppdro sin eneste sønn til overgriper som unndra seg ansvar – en siste ære. 

Slik får jeg med meg de tre gamle militærflyene som samtidig flyr over gravlund og kapell – for å vise hedersmannen og frimureren den siste ære – som takk for Milorg-innsatsen.

I det stappfulle kapellet får jeg presset meg inn på siste ledige plass. Bakerst.

Etter seansen er over, samler alle seg utenfor kapellet, for å se hedersmannen bli hentet og kjørt vel avgårde til sitt siste hvilested.

 

Her deltar saksøkt skadevolder NN, min eksmann.
Jeg får også øye på hans to advokatkompiser Øystein Andreas Sverre og Chris Sandaker. De står på den andre siden av plassen utenfor kapellet. Skadevolderens venn og forretningspartner, Øystein Andreas Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege er nå ‘ansvarlig advokat’ og prinsipal for advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm, begge representerer skadevolder NN i overgrepssaken. Ved å velge advokatfirmaet Brækhus Dege forsøker skadevolder NN å holde saken innen ‘husets fire vegger’. NN vet at advokater sladrer om sine klienter. Det har han ofte hørt sine advokatkompiser gjøre. Skadevolder NN ønsker at færrest mulig i Oslos advokatverden skal kjenne til at han, NN, er saksøkt for smitte kjønnssykdom, hvis infeksjon har utløst den nevrologiske uførelidelsen ME/postviralt utmattelsessyndrom/G93.3/A04. Skadevolder NN vet at advokatfirmaet Brækhus Dege er villig til å tøye grenser….

Advokat Chris Sandaker er ansatt i Kvale advokatfirma, der han er kollega og omgangsvenn med advokat Thomas Piro, slektningen til daværende leder og generalsekretær av ME-foreningen, Ellen Piro.

Skjermbilde 2016-05-20 kl. 08.44.39.pngSkjermbilde 2016-05-20 kl. 08.48.07.png

I forliksrådet med advokatfirmaet Brækhus Dege. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/04/i-forliksradet-27-02-2008-saksokte-med-advfa-braekhus-dege/

 

Til tross for at jeg befinner meg i en stor folkemengde, på andre siden av kapellplassen, blir jeg oppdaget – og gjenkjent!  

 

Mitt blikk møter blikket til Øystein Andreas Sverre, som står der på andre siden av plassen, sammen med sin kone…..Og sin venn, Chris Sandaker.…Ingen av oss hilser. Underlig å tenke på at en gang var de også mine – om enn påtvungne og distanserte – omgangsvenner. Som forretningsadvokat hadde Chris Sandaker flere ganger bistått meg i forbindelse med driften ved mitt fysikalske institutt i Oslo. En kjær arbeidsplass jeg måtte selge i 1995 på grunn av tiltagende helseplager, man nå vet skyldes MEmyalgisk encefaopatiG.93.3/A04 – utløst av en herpesinfeksjon påført meg av skadevolder NN i en overrumpelsesvoldtekt i 1988. ME/myalgisk encefalopati, som leger og trygdeetat manglet kunnskap om, og først i 1996, året etter at jeg hadde solgt mitt fysikalske institutt ble godkjent som nevrologisk lidelse i Rikstrygdeverk og Trygdeetat. Hele 69 år etter at ME ble godkjent som nevrologisk sykdom i WHO, Verdens helseorganisasjon.

Likevel tok det ti år før jeg hørte om ME, myalgisk encefalopati, eller postviralt utmattelsessyndrom, en nevrologisk lidelse. Først i 2005 begynte avisene å skrive om lidelsen ME. I 2005 sendte NAV meg til flere medisinske spesialistundersøkelser. Flere leger antydet da ME.

Hos meg ble ME konstatert først i 2006, da min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege (også barndoms- og familievenn med skadevolderen og hans familie) etter mye om og men sendte meg til spesialistundersøkelse ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus. Inger Lise Dege ville helst at jeg skulle bli diagnostisert med psykisk lidelse, for da ville hennes barndomsvenn NN gå fri. Den gang visste jeg ikke at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege (som representerte skadevolder, min saksøkte motpart) er e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege, og at de to har flere, nå voksne barn sammen. 

Siste foreldelsesfrist for herpessmitten utløp i januar 2005, dette visste min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege. Legene hadde hevdet at herpesviruset ville brenne ut…Noe det ikke gjorde. Derfor falt det meg aldri inn at viruset kunne utløse alvorlig andre lidelser. ME/G.93.3/A04/postviralt/’kronisk’ utmattelsessyndrom var ukjent lidelse både i trygdeetat og blant leger flest til langt ut på 2000-tallet. Først i 2005 begynte avisene å skrive om lidelsen. Jurist er jeg heller ikke, derfor stolte jeg på det legene mine hevdet.

For å hjelpe sin barndomsvenn, skadevoldsmillionær NN, ventet min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege helt til 2006 med å sende meg videre til spesialistundersøkelser ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål. ‘Alle’ i omgangskretsen rundt skadevoldsmillionær NN visste at han hadde smittet meg med herpes genitalis. Det hadde han betrodd sine kompiser, da de holdt utdrikningslag for ham. I den anledning ga de ham en skål full av ubrukte kondomer… Slik latterliggjorde advokatkompisene hans det de visste var en alvorlig straffbar handling.

Setter min deltagelse i seremonien i kapellet sinnene i kok – igjen?

Øystein Andreas Sverre er en tidligere forsmådd beiler av meg. Både min slektning og jeg hadde avvist hans desperate sjekking, da han nærmet seg de førti år – og fremdeles var ugift. Mens Øysteins kompis, nå saksøkt skadevolder NN befant seg i utlandet i embedets medfør, benyttet Øystein like godt anledningen til å sjekke opp NNs venninne. Meg. Øystein inviterte meg flere ganger ut på byen. Hver gang takket jeg høflig nei. Slik avvisning kan sannsynligvis ha vært vanskelig å takle… Som ‘ansvarlig advokat’ i advokatfirmaet Brækhus Dege, har advokat Øystein A. Sverre flere ganger opptrådt på grensen til bøddel, for sin klient, saksøkt skadevoldsmillionær NN – min eksmann. Mens domsprosessene pågikk ble jeg utsatt for hat og hevn ikke bare fra en mann, men fra to, både skadevolder NN (min eksmann) og fra min tidligere forsmådde beiler Øystein A. Sverre. Forlik og samarbeide ligger i tiden, men advokater, da i særdeleshet Øystein Andreas Sverre, ønsker bare tjene mer penger – eller ta livet av meg? Skadevolder NN, min daværende ektemann, hadde jo betrodd meg den siste gangen vi møttest under to par øyne – over et konditoribord på Frogner – at han fryktet han kom til å ta livet av meg…

Som her: Advokatfirmaet Brækhus Dege med trenering  hinsidig moral og fornuft. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

For pussig nok, allerede dagen etter denne samlingen utenfor kapellet, altså 18. august 2010, setter lagdommer Lars Ole Evensen ved Borgarting lagmannsrett seg ned og skriver et brev til bittelille meg, saksøker, kronisk syk, fattig kvinne …..

En måned tidligere er tilsvaret fra saksøkt skadevolder NN, via hans venn og forretningspartner, advokat’ Øystein A. Sverre  i advokatfirmaet Brækhus Dege blitt stemplet mottatt ved Oslo tingrett. Tilsvaret gjelder min anke til Borgarting lagmannsrett på dom av 26.oktober 2009 fra Oslo tingrett ved tingrettsdommer Njaal Sæveraas.

Anken min til Borgarting lagmannsrett hadde blitt forsinket med et halvt år på grunn av forsikringsselskapets Van Ameyde Norway, som trenerte utsendingen av ankegebyret, slik at lagmannsretten avviste anken min. Det førte til ekstra advokatutgifter for meg, som måtte anke avvisningen videre til Høyesterett via min nye prosessfullmektig, Anne  Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabellhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/29/svar-fra-borgarting-lagmannsrett-pa-anke-til-hoyesterett/

 

Forsikringsselskapet Van Ameyde Norway saboterer anken min: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/forsikringsselskapet-van-ameyde-norway-saboterer-anken-min/

 

Ved tidspunktet for samlingen utenfor kapellet har jeg ingen anelse om skadevolder NNs anketilsvar fra advokatfirmaet Brækhus Dege ved ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre Jeg hadde enda ikke, midt i sommer- og rettsferien, blitt orientert om det av min nye prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell.

 

Skadevolders tilsvar til Borgarting lagmannsrett. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/30/skadevolders-tilsvar-til-borgarting-lagmannsrett/

 

Dagen etter begravelsen, altså 18. august 2010:
Lagdommer Lars Ove Evensen i Borgarting lagmannsrett skriver brev til meg om avvisning anke.

Konspiratoriske tunger vil ha det til at lagdommer Lars Ove Evensen
‘tar saken’ når noen fra hans egen bydel ‘Oslo 3’ – er involvert i ankesaker i Borgarting….

Nå har lagdommer Evensen fått i oppgave å skulle ‘redde’ en av sine egne bydelsbrødre, saksøkt skadevolder NN – fra erstatningsansvaret for den herpesinfeksjon og nevrologisk uførelidelse NN hadde påført meg i sin egotripp da han ikke brydde seg nok om meg til å trekke på seg kondom, selv om han visste at han hadde røde prikker på penis….Sår fra gammel kjønnssykdom han var blitt så altfor vant til. Pyttsann!

«Varsel om at lagmannsretten overveier å nekte anken fremmet
Liv Serine Helgesen – NN
Lagmannsretten overveier å nekte anken fremmet i medhold av tvisteloven §29-13 andre ledd, hvor det heter at anke over dom kan nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram.
Du har anledning til å uttale deg om dette senest innen 03.09.2010.
Borgarting lagmannsrett
Lars Ole Evensen
lagdommer
Kopi til motparten«

InnskanningInnskanning 1

 

Omtrent samtidig som tidspunktet for begravelsen ble bestemt, og samlingen utenfor kapellet fant sted, hadde tingrettsdommer Njaal Sæveraas ved Oslo tingrett sendt ut følgende brev
5. august 2010 – til Borgarting lagmannsrett, registrert innstemplet der
6. august 2010:

«Oversendingsbrev – anke
Liv Serine Helgesen – NN
Dokument                                    Dokumentdato                                    Dokumentnummer
Anke                                               1. oktober 2009                                    57
Anketilsvar                                   14. Juli 2010                                          80

Tilsvaret er inngitt innen utløpet av tilsvarsfristen, som er 23.08.2010. Tilsvaret er ikke direktemeddelt motparten. Retten har sendt tilsvaret direkte til saksøkers prosessfullmektig advokat Anne Elisabeth Grøndahl.

Saken gjelder: Krav om erstatning/oppreisning.

Gebyret er innbetalt.

Oslo tingrett
Njaal Sæveraas
dommer

Kopi sendt prosessfullmektigene.«

IMG_20150412_0001

Rekordraskt svar fra lagdommer Lars Ove Evensen. Bare 13 dager etter at tingrettsdommer Njaal Sæveraas 5. august 2010 sendte ut brev om min anke, hadde Borgarting lagmannsrett allerede avgjort at anken min ville bli avvist…Det må være historisk rask saksbehandling!

På dette tidspunktet visste jeg ikke at tingrettsdommer Njaal Sæveraas er svigersønn av landsmoder Gro i Arbeiderpartiet og delte interesser og omgangsvenner med  f r u e n  til advokat Øystein A. Sverre, hvis tjukkeste slekt hadde vært leder i FellesforbundetLO.  

Har også påmøtt LO-ansatte på fest hos Øystein Sverre…

Skjermbilde 2016-10-09 kl. 05.14.01.pngSkjermbilde 2016-10-09 kl. 05.12.33.png

Her hva Advokatene Edmund Asbøll og Jon Wessel-Aas mener om foreldelse: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/advokat-edmund-asboll-jon-wessel-aas-og-sorenskriver-geir-engebretsen-om-foreldelse-m-m/

 

Advokat sjekker opp ‘dama’ til kompisen https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-oystein-a-sverre-lyver/

 

Skjermbilde 2016-10-09 kl. 04.24.29.png

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut…
http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-10-09 kl. 04.26.21.png

Pr. 1. januar 2017 ble firmanavn, adresse og kommune skiftet etter omdømmetap, med de samme uetiske advokatene.

 

 

Landsmoder Gros svigersønn inhabil?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/06/13/landmoder-gros-svigersonn-inhabil/

Tingrettsdommer tillater fiktivt vitne.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-om-et-mulig-vitne/

Hemmelig lydopptak med tingrettsdommer Njaal Sæveras og advokatfirmaet Brækhus Dege i planmøtet 14. mail 2009. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/14/hemmelig-lydopptak-med-tingrettsdommer-njaal-saeveraas-advokatfirmaet-braekhus-dege-i-planmotet-14-mai-2009/

 

Planmøte med tingrettsdommer Sæveraas.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Fortsettelse følger.

Reklamer

10 thoughts on “Sinnene i kok….brev fra lagdommer Lars Ole Evensen

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s