Syltynn anke til Borgarting fra advokat Elisabeth Grøndahl i advfa Stabell

13. september 2010
Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett fra ankeparts prosessfullmektig, advokat Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell:
«Det vises til retten sitt brev av 18. august. Mottatt her 8. september.
Frist for uttalelse ble satt til 14. september.
Fra denne side er vi av den oppfatning at saksøkte i 1988 var smittet av herpes, og at han var klar over dette.
Vi er av den oppfatning at det foreligger et ansvarsgrunnlag,
at det foreligger årsakssammenheng,
og at det foreligger et økonomisk tap.
Saksøkeren utviklet ble ufør som en følge av herpessykdommen.
Vi er av den oppfatning at det ikke er upåregnelig at herpes kan føre til tapt arbeidsinntekt.
Salæret som vil bli belastet saksøker i forbindelse med arbeidet etter tingrettens behandling utgjør 8.700.- eks mva.
Påstand: Anken fremmes.
Elisabeth Grøndahl
advokat»

«Dette prosesskriv i 7-syv-likelydende eksemplarer, hvorav tre-3-eksemplarer er sendt Borgarting lagmannsrett, to-2-er sendt advokat Lindstrøm og to-2- er beholdt her.»Innskanning 7Innskanning 8

«Saksøkeren utviklet ble ufør som en følge av herpessykdommen». Her går det litt raskt i svingene for advokat Grøndahl… For hva ‘utviklet‘ saksøker? Her skulle det selvsagt stått ME/G93.3/A04 – men pyttsann, det viktigste er nok honoraret for advokat Grøndahl! For slik slendrian betaler klienter dyrt. For hvor viktig kan utelatelsen av den nevrologiske lidelsen ME/G93.3/A04 ha vært for lagdommer Lars Ole Evensen, da han og meddommerne skulle vurdere min anke i Borgarting lagmannsrett?

Sinnene i kok….brev fra lagdommer Lars Ole Evensenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/05/sinnene-i-kok-brev-fra-lagdommer-lars-ole-evensen/

Ikke en eneste medisinsk dokumentasjon har min prosessfullmektig, advokat Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell vedlagt anken for å underbygge egne påstander om at «Vi er av den oppfatning at det ikke er upåregnelig at herpes kan føre til tapt arbeidsinntekt» …. 

Likevel krever advokat Elisabeth Grøndal i advokatfirmat Stabell
kr. 8.700 eks mva
– for å ha vært taus siden april 2010!

For ikke å ha hatt et eneste møte med sin klient, meg, siden desember 2009.
For ikke å ha besvart mine henvendelser siden april 2010.
For ikke å ha bidratt til medisinsk dokumentasjon for å styrke anken min!

 

Advokathonoraret dekkes av min rettsforsikring hos Van Ameyde Norway. Men likevel….!

Timeprisen er kr. 1200 + 25% mva iflg ‘ordrebekreftelse av desember 2009. Advokathonoraret dekker flere timer – men til hva?

 

7 timer til kr. 8.700 eks mva brukte advokat Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell for å lese dokumenter hun måtte etterlyse fra Borgarting lagmannsrettetter at den opprinnelige ankefristen var utløpt!!

Taus prosessfullmektig Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/06/taus-prosessfullmektig-anne-elisabeth-grondahl-i-advokatfirmaet-stabell/

Her kunne det for eksempelt vært innhentet medisinske uttalelser fra medisinske spesialister. Men advokat Grøndahl hadde vært taus siden april 2010….Hvorfor?

Advokat Grøndahl hadde ikke vært å treffe ved advokatfirmaet Stabell.

Anken min avvist på grunn av trenering fra forsikringsselskapet Van Ameyde Norwayhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/anke-avvist-pa-grunn-av-forsikringsselskapet-van-ameyde-norway/

Etter at advokat Grøndahl vant frem med sin anke til Høyesterett, og slik fikk kjennelse i april 2010 på at anken min likevel kunne fremmes etter at ankegebyret opprinnelig var blitt trenert og for sent innbetalt av forsikringsselskapet Van Ameyde Norway ved jurist Christian Bettmo, unnlot Grøndahl å  besvare mine henvendelser. Takket være slendrian og- eller bevisst trenering fra forsikringsselskapet Van Ameyde Norway ved jurist Christian Bettmo ble jeg påført ekstra utgifter til advokat, da Borgarting lagmannsrett nektet anken min fremmet på grunn av en dag for sent innbetalt ankegebyr fra forsikringsselskapet Van Ameyde Norway…. Avvisningen måtte da ankes inn til Høyesterett

Advokatfirmaet Stabell og særdeles advokat Anne Elisabeth Grøndahl må være blant de advokatene som tilsynelatende alltid har forsinket postgang…pussig nok. Lagmannsrettens svar av 18. august hevder Grøndahl å ha mottatt først
8. september…Nesten en hel måned senere. Dermed får advokat Grøndahl bare noen dager på å sette seg inn i ankesaken og utdype anken min til Borgarting lagmannsrett, ettersom retten har gitt henne ny svarfrist til 14. september


Advokat Grøndahl
 kunne for eksempel ha foreslått for meg eventuelt nye medisinske undersøkelser hos medisinsk sakkyndige for å understøtte anken min til Borgarting lagmannsrett. Men advokat Grøndahl forble jo taus i månedsvis…overfor meg, klient og saksøker etter anke sendt i april.

 

Advokat Grøndahl hadde vært prosessfullmektig i saken min siden desember 2009, snart et år….Etter at Grøndahl ble anbefalt meg av sin venninne og tidligere advokatkollega fra advokatfirmaet Hestenes og Dramer, nå tingrettsdommer Maiken Rehorst. Som etter å ha forkynt overfor meg at hun ikke ville være sekretæren min….likevel hadde vært behjelpelig med å skrive anken min til Borgarting lagmannsrett. Slik bidro tingrettsdommer Maiken Rehorst ved Oslo tingrett til økte inntekter for sin venninne, advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell. Presentert av Rehorst som om hun, tingrettsdommeren, gjorde meg en stor tjeneste ved å anbefale sin venninne Grøndahl, der jeg stilte som selvprosederende med behov for hjelp fra Oslo tingrett til skrive anken….

Kun en gang har Grøndahl hatt møte med meg….

– Hvorfor har ikke advokat Grøndahl vært mer kreativ etter at Høyesterett den 13. april 2010 tillot anken fremmet overfor Borgarting lagmannsrett?

 

– Hvorfor har ikke advokat Grøndahl foreslått ytterligere legeundersøkelser?

 

– Hvorfor har ikke advokat Grøndahl forsøkt å fremkalle ytterligere beviser, som laboratorieundersøkelsen hos dr. DeMeilleires ved Lillestrømklinikken? Undersøkelser som ble stanset av tingrettsdommer Njaal Sæveraas i kjennelse av 4. juni 2009 – unntatt offentligheten.

– Hvorfor har ikke advokat Grøndahl innkalt meg, ankeparten til møte, for å diskutere strategi og muligheter?

Advokat Grøndahl foreslår heller ikke medisinske undersøkelser av meg hos de to allerede foreslåtte medisinske sakkyndige, de to legen advokat Seeberg hadde foreslått for Oslo tingrett, 0verlege Arvid Bjørneklett, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet, eller  Dr. Gunnar Hasle, Reiseklinikken….

– Ei heller foreslår Grøndahl undersøkelse eller nye medisinsk uttalelser fra gynekolog Peer Høvik,  eller fra min fastlege, eller eventuelt fra psykiater. 

Advokat Grøndahl ble i sitt første møte med meg, klient og saksøker, i desember 2009,  informert om at saksøkte skadevolder NN hadde presset seg til det ufrivillige første samleiet, hvor han i sin egotripp ikke brydde seg nok om meg som medmenneske til å ta på kondom, selv om han visste at han hadde røde prikker på penis, sår etter gammel kjønnssykdom han var blitt så altfor vant til…

Jeg, klient og saksøker hadde flere ganger siden april – forgjeves – forsøkt å komme i kontakt med advokat Elisabeth Grøndahl både med brev og fremmøte ved kontoret hennes hos advokatfirmaet Stabell.

 

Flere ganger ble jeg lukket inn til advokatkontoret av advokat Grøndahls kollega Mette Yvonne Larsen, som opptrådte barsk, og med en furten geip som tydelig fortalte at hun ikke likte å bli forstyrret av en klient tilhørende hennes kollega Grøndahl… 

 

advokatfirmaet Stabells nettside kan følgende leses:
«Advokat Anne Elisabeth Grøndahl er født i 1964 Cand jur 1991
Advokatbevilling 1994
Egen advokatpraksis fra 2007
Elisabeth Grøndahl driver alminnelig juridisk praksis med hovedvekt på barnevernsrett, barne- og familierett, og strafferett, både som forsvarer og som bistandsadvokat.
Hun arbeider også med asyl- og flyktningrett.
Hun har omfattende prosedyreerfaring innefor disse saksfeltene.
Elisabeth Grøndahl jobber dessuten med barnebortføring, og står på Justisdepartementets liste over advokater som tar slike oppdrag.
Elisabeth Grøndahl har erfaring som politijurist, fra forvaltningen, fra juridisk kontor i Barne- og familieetaten, samt fra forsikring.
Hun har videre arbeidet som advokat i advokatfirmaet Hestenes og Dramer

 Skjermbilde 2015-04-10 kl. 06.54.03

Advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell ble anbefalt – ja nærmest dyttet på meg – av tingrettsdommer Maiken Reehorst, da jeg leverte inn anke til Borgarting lagmannsrett i desember 2009. På det tidspunktet ante jo ikke jeg at advokat Grøndahl var venninne og tidligere advokatkollega til tingrettsdommer Reehorst. Sistnevnte kastet seg over telefonen og ringte opp advokat Grøndahl, og i min uerfarne naivitet syntes jeg tingrettsdommer Rehorst var ‘snill’ – som ville hjelpe meg, selvprosederende, ikke-jurist. Ikke ante jeg at Maiken Rehorst mest av alt ville bidra til å øke inntjeningen til sin venninne, advokat Grøndahl! Den ene tjenesten er den andre verdt… Mon tro hva tingrettsdommer Rehorst fikk i retur som takk for hjelpen? 

Pussig. Men forhåpentligvis velment.  

Det jeg heller ikke visste på tidspunktet da tingrettsdommer Maiken Rehorst dyttet sin venninne advokat Elisabeth Grøndahl på meg, var at Grøndahl mangler erfaring innen personskadeerstatning… Pyttsann, for Rehorst var det ikke så nøye med meg.

Fortsettelse følger.

Reklamer

11 thoughts on “Syltynn anke til Borgarting fra advokat Elisabeth Grøndahl i advfa Stabell

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s