Tre måneder uten et eneste pip fra advokat Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell

Torsdag 9. desember 2010.

Oppdager tilfeldigvis at jeg har fått uventede kr. 8.000 – inn på min konto – fra forsikringsselskapet Van Ameyde Norway….
Hm….Det var da merklig! Kan det ha skjedd noe i ankesaken min?

Van Ameyde Norway hadde først avslått rettshjelpsforsikring, da min tidligere prosessfulmektig Espen Seeberg søkte i mai 2009, les link under her.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/12/advokat-seebergs-klonete-skriv-til-van-ameyde/

Etterpå, dvs etter at Seeberg var blitt nektet rettshjelpsforsikring, altså høsten 2009, ombestemte van Ameyde Norway seg, ved jurist og saksbehandler Christian Bettmo, og innvilget rettshjelpsforsikring mot at jeg selv betalte ca 16 000 av advokathonoraret. Det var tungt å hoste opp 16 000 fra min skarve uføretrygd, men min nye prosessfullmektig Anne Elisabeth Grøndahl tillot delbetaling, hun hadde visst få klienter på det tidspunktet. Langt om lenge klarte jeg å betale inn de 16 000. Rettssaken var av stor betydning for meg, jeg hadde tro på rettferdighet i rettssystemet. Men rettsprosessene var ikke uten bøyger…

Forsikringsselskapet van Ameyde Norway saboterer anken min! https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/forsikringsselskapet-van-ameyde-norway-saboterer-anken-min/

Christian Bettmo om forsinket ankegebyr fra van Ameyde Norway: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/28/christian-bettmo-om-forsinket-ankegebyr-fra-van-ameyde-norway/

Det har  gått flere måneder siden min prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell 13. september 2010 sendte sin syltynne anke til Borgarting lagmannsrett – for meg.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/06/syltynn-anke-til-borgarting-fra-advokat-elisabeth-grondahl-i-advfa-stabell/

Siden september 2010 har jeg ikke hørt et eneste pip fra advokat Anne Elisabeth Grøndahladvokatfirmaet Stabell & co.

Samme dag, torsdag 9. desember 2010, sender jeg advokat Grøndahl følgende mail:
«Hei!
Har det skjedd noe i ankesaken min?

Har i dag fått flere tusen kroner inn på konto fra forsikringsselskapet Van Ameyde Norway – som innvilget rettshjelpsforsikringen min. «

Dette var uventede penger…. Føler meg rådvill. Kjenner litt på den tiltagende klumpen i maven….som forteller at her er det noe som liksom ikke stemmer….. Forstår ikke hva beløpet gjelder.

I en annen sak noen år tidligere sendte advokaten meg lagmannsrettens dom på mail. Men  fra advokat Grøndahl kommer det ingenting. Heller ikke gidder hun besvare mailen min av 9. desember

Fredag 10. desember 2010.
NAV igangsetter vedtaket om tvungen forvaltning av min uføretrygd.
Til min store fortvilelse får jeg – uventet – utbetalt bare kr. 3.000 i livsopphold nå rett før jul – uten at jeg på forhånd har blitt orientert av NAV om spesifikk dato for igangsettelse av forvaltningen NAV gjorde i vedtak av 21.10.10.

Alle klagene mine til NAV på vedtaket om tvungen forvaltning – også klager fra advokat Petter Sterud (advfa Kindem) både på vedtaket, og på NAVs nekt av innsyn i de 44 bilagene NAV har hostet opp for å presse vedtaket igjennom – har beleilig nok forsvunnet. Hevder NAV…

Jeg skal tydeligvis tynes….

Det går en uke, vi nærmere oss julen 2010. Fremdeles ikke et eneste pip fra advokat Grøndahl, som enda ikke har besvart mailen min av 9. desember.


Julaften 24. desember 2010
Advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell kan ha glemt meg som klient? Hun har fått betalt som avtalt, men har enda ikke besvart min mail av
9. desember…Hva gjør man med slike advokater? Jeg er syk, fullstendig tappet, kan knapt snakke fordi jeg ikke har flere krefter til å presse frem stemmen og ordene med, jeg er bostedsløs, uten fast bolig, for andre året på rad, og befinner meg samtidig midt i en rettssak mot min eksmann, skadevolder NN, med en prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl, som neglisjerer meg, og ikke gidder oppdatere meg, ei heller ikke besvare mine henvendelser….

Torsdag 30. desember 2010
En venn har forbarmet seg over meg, og invitert på middag. Gjør meg klar til å gå, men først henter jeg posten min…som er sendt til posterestanteadressen min ved post i butikk på Ullern. Der finner jeg brevet fra advokatfirmaet Stabell!

Inni konvolutt poststemplet mandag 27. desember 2010 fra advokatfirmaet Stabell & cose under her, finner jeg svaret fra
Borgarting lagmannsrett – på anken min. Den er avvist.

Ikke et eneste følgebrev fra min prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl. Ikke et eneste pip! Heller ikke ønske om godt nytt år. Bare beslutningen fra lagmannsretten….som bekrefter avvisning av anken min. Jeg har tapt. Igjen! Mot min eksmann, skadevolder NN og hans advokathorder i advokatfirmaet Brækhus Dege, der ‘ansvarlig advokat’ Øystein Andreas Sverre er skadevolderens venn og forretningspartner, som fra 2000 til 2009, da jeg stevnet skadevolder NN, hadde verv i skadevolders aksjeselskaper innen eiendom. Det jeg ikke visste på dette tidspunktet, var at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, er  e k s m a n n e n  til min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege

Beslutningen fra Borgarting lagmannsrett er datert 3. desember 2010!

«Beslutning» ble altså avsagt  for nesten en hel måned siden! Men nå sendt meg som ‘nyttårshilsen’ fra advokatfirmaet Stabell & co…Jeg, klient og saksøker, som de siste tre månedene – ikke har hørt et eneste pip fra min prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl!

Advokat Grøndahl har heller ikke giddet å besvare min mail av 9. desember….For mye å forvente at en slik advokat skal ønske god jul, eller godt nytt år….Pyttsan. Jeg er jo bare en klient…Som sannsynligvis i liten grad bidrar til inntekt for Grøndahl, fattig og syk som jeg er. Først 3.dje juledag, det vil si mandag 27. desember 2010 har Grøndahl angivelig besinnelse nok til å poststemple konvolutten med beslutning av 3. desember 201o fra Borgarting lagmannsrett…og sende den til meg, klient og saksøker. Som en romjuls – og nyttårshilsen.

NÅ forstår jeg årsaken til hvorfor jeg uventet hadde fått penger inn på kontoen min fra forsikringsselskapet Van Ameyde Norway AS.
Tilbakebetalingen fra Van Ameyde Norway AS skyldtes ankesaken min. Den var avgjort! Allerede 3. desember 2010 hadde Borgarting lagmannsrett avgjort anken min.
Uten at jeg, saksøker, hadde fått melding om det! Mens både NAV og forsikringsselskapet van Ameyde AS tydeligvis var blitt underrettet.

NAV fikk melding om lagmannsrettens beslutning av 3. desember 2010 via min saksbehandler Inger Lise Dege, hvis eksmann, advokat Jan Tormod Dege  i advokatfirmaet Brækhus Dege, representerer min motpart, skadevolder NN. På dette tidspunktet ante jeg ingenting om at min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege hadde slike nære forbindelser til advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer saksøkte skadevolder NN.

«Alle» andre hadde gått rundt i nesten en hel måned og kjent til resultatet av anken min, de hadde visst at jeg hadde tapt, mens de hadde godtet seg og kost seg storlig på festlige julebord, i julemiddager og med julegaver. Bare ikke jeg, saksøkeren hadde visste noe noe som helst, jeg ble ikke underrettet! 

Det gjorde vondt å tape. Det sved. Jeg ble fortvilet, følte meg tom og maktesløs. Igjen ble jeg som overgrepsutsatt kvinnelig, syk og uføretrygdet saksøker, overkjørt både av lagmannsretten ved dommer Hans Petter Jahre,  og av min egen prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndal i advokatfirmaet Stabell & co.

Advokat Anne Elisabeth Grøndahls svik og respektløse opptreden, la sten til byrden. Jeg følte meg narret. Uverdig og respektløst behandlet. Min prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell kan umulig ha hatt respekt for meg, klienten sin, når Grøndahl først etter en måned informerer meg om lagmannsrettens avvisning av anken min.

Respektløst og arrogant hadde advokat Grøndahl bare grafset til seg advokathonorarer, uten å følge opp meg, klient og saksøker med oppdateringer i saken. Først en hel måned etter at resultatet fra Borgarting lagmannsrett forelå på den syltynne anken advokat Grøndahl hadde skrevet på mine veger, fant Grøndahl det betimelig å orientere meg, klient og saksøker…

Syltynn anke til lagmannsretten fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/06/syltynn-anke-til-borgarting-fra-advokat-elisabeth-grondahl-i-advfa-stabell/

 

NAV igangsatte tvangsforvaltning av uføretrygden min 10.desember 2010 – bare syv dager etter lagmannsrettens beslutning, som jeg jo ikke hadde blitt informert om på det tidspunktet. Hvem hadde informert forsikringsselskapet van Ameyde Norway AS om mitt tap i lagmannsretten? Mye foregår tydeligvis i kulissene… Kan det ha vært min tidligere prosessfullmektig Espen Seeberg, han jeg måtte gi sparken fra oppdraget, han som tilsynelatende ble så smigret av å bli inkludert i byadvokatenes nettverk, at han samarbeidet med motparten, skadevoldsmillionær NNs horder av forretningsadvokater i advokatfirmaet Brækhus Dege –  og sendte feil info til Oslo tingrett i sitt siste prosesskriv på mine veger, prosesskriv jeg ikke fikk forhåndslese. 

Advokat Espen Seeberg med uriktig info til Oslo tingrett.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Advokat Espen Seeberg delte jo advokatkontor med advokat Olav Gunnheim, vegg i vegg med forsikringsselskapet van Ameyde Norway i Nedre Slottsgate….

Skjermbilde 2016-04-25 kl. 08.01.05.png

NAV ble informert via min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege og hennes nære kontakt med advokatfirmaet Brækhus Dege, og hennes e k s m a n n  der, advokat Jan Tormod Dege. Slik hadde NAV fått kjennskap til at jeg hadde tapt anken min, ved lagmannsrettens beslutning av 3. desember 2010. Slik fikk NAV også klarsignaler fra advokatfirma Brækhus Dege om å igangsette tvangsforvaltningen av min uføretrygd. ‘Ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege, tidligere forsmådd beiler og en slags omgangsvenn av meg, venn og forretningspartner av min motpart, saksøkte skadevoldsmillionær NN, besørget slik at skadevoldsmillionærens saksomkostninger ble tvangstrukket fra min skarve uføretrygd i NAV, takket være min saksbehandler der,  Inger Elisabeth Dege.Jurist Inger Elisabeth Dege i NAV og advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, har to, nå voksne barn sammen, som foreldrene, også etter at de skilte seg som ektepar, alltid har hatt tett oppfølging om. Via NAVs tvangsforvaltning av min uføretrygd, er også de to barnas fremtidige arv sikret. Barna skal jo arve sine foreldre, og sin fars, advokat Jan Tormod Deges advokatfirma. Kommer mer om dette senere.

Rådgiver i NAV Trygd, Inger Lise Dege beriker sin eksmanns advokatfirma Brækhus Dege. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/16/radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-beriket-sin-eksmanns-advokatfirma/

Mens jeg, saksøker ikke har ant noen verdens ting!


Utfordrende i ettertid å tro på at min prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl heller ikke visste noe….Hun hadde hatt god anledning til å kontakte meg, men gadd heller ikke besvare min mail av 9. desember 2010, der jeg etterlyser svar på hvorvidt det har skjedd ‘noe’ i ankesaken min. Litt for opplagt kalkulerende at Grøndahl ventet helt til mandag 3.dje juledag, altså 27. desember 2010 med å oversende meg lagmannsrettens beslutning av 3.desember 2010, som ‘nyttårshilsen’.

Sløvt fra advokatfirmaet Stabell & co ved advokat Anne Elisabeth Grøndahl!

Man skal tenke seg godt om, og researche grundig, før man velger advokater med skyhøye honorarer, advokater som bare er interessert i å sikre seg honorarene, men som ikke gidder å følge opp klienten sin. Og som i tillegg – gjentatt – taper saker. Det finnes dessverre ikke seriøs forbrukerinfo om advokater, tilsvarende den som finnes om fastleger på legelisten.no.

Det ble ingen middag hos min venn 30.desember 2010. Jeg ble satt ut, totalt tappet for energi og matlyst, på grunn av det som åpenbarte seg via brevet jeg mottok fra advokatfirmaet Stabell & co, der jeg befant meg i den ørtende midlertidige bopelen midt i hovedstaden siden jeg ble uten fast bolig i mars 2009. Det fantes ingen rettferdighet i rettssystemet, for meg, overgrepsutsatt, syk og fattig kvinne. Da overgrepssaken verserte fra februar til oktober 2009 i Oslo tingrett ved dommer Njaal Sæveraas, ble den avgjort over hodet mitt av seks menn, derav skadevolder (min eksmann), hans tre-fire forretningsadvokater i advokatfirmaet Brækhus Dege, min daværende prosessfullmektig Espen Seeberg og tingrettsdommer Sæveraas, uten at jeg som saksøker og overgrepsutsatt fikk komme til orde, uten åpen rettssal, uten vitner og uten tilhørere. 

Ikke til å stikke under stol at Oslo Vest er ei lita bygd, der alle kjenner alle. Skadevoldsmillionæren som jeg hadde stevnet på grunn av skaden han påførte meg i en overrumpelsesvoldtekt i 1988, som resulterte i uføretrygd, hadde stort nettverk og bodde i samme bydel. Hensikten med advokat Grøndahls trenering, var sannsynligvis basert på inderlig hevn – på vegne av min eksmann, skadevolder NN, og hans venn og forretningspartner, advokat Øystein Andreas Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege, en tidligere forsmådd beiler og omgangsvenn av meg. Som opptrådte tilnærmelsesvis som bøddel på vegne av seg selv – og min eksmann, skadevolderen. Godt hjulpet av den smålige og grådige advokaten,  Anne Elisabeth Grøndahl  i advokatfirmaet Stabell & co. 

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas i Oslo tingrett er på dette tidspunktet nabo – i Bærum – av skadevolders venn og forretningspartner, ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege. De to kan observeres på kjøpesenteret der fra tid til annen. Ikke nok med det, fruen til advokat Øystein A. Sverre har tjukkeste slekta i LO/Fellesforbundet/Ap. Der nær familie var leder i Fellesforbundet. Når tingrettsdommer Sæveraas i tillegg er svigersønnen til landsmoder Gro (som selvsagt ikke hadde noe med overgrep og herpessmitte å gjøre) blir nettverkene i  kulissene i største og skumleste laget.

Kan tingrettsdommer Njaal Sæveraas egentlig være inhabil, nettopp på grunn av sin nære tilknytning til nettverket rundt sin svigermor Gro i Arbeiderpartiet, versus fru advokat Øystein A. Sverre, som har tjukkeste slekta i LO og Fellesforbundet? Jeg har selv vært på fest hos advokat Øystein A. Sverre og nåværende frue, og der påtruffet gjester som  jobbet i LO

IMG_20150412_0003 IMG_20150412_0004

Beslutning avsagt 3.desember 2010 i Borgarting lagmannsrett

av konstituert dommer Hans Petter Jahre….

Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09

Skjermbilde 2015-04-12 kl. 13.08.03

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut…for brudd på regelverket for advokater.
http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-04-18 kl. 17.29.37

Skjermbilde 2016-04-23 kl. 20.48.57.png

Faktura fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl ved advokatfirmaet Stabell: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/05/faktura-fra-advokat-anne-elisabeth-grondahl-hos-stabell/

Forsikringsselskapet van Ameyde Norway saboterer anken min.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/forsikringsselskapet-van-ameyde-norway-saboterer-anken-min/

Christian Bettmo om forsinket ankegebyr fra forsikringsselskapet van Ameyde Norway:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/28/christian-bettmo-om-forsinket-ankegebyr-fra-van-ameyde-norway/

Advokat Seeberg og Lindstrøm møter sine klienter 31.juli 2009: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/31-juli-advokatene-seeberg-og-lindstrom-moter-sine-klienter/

 

Ingen faktura fra van Ameyde forsikring: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/24/ingen-kvittering-fra-van-ameyde-forsikring/

 

Ankegebyr med forviklinger hos van Ameyde  Forsikring. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/22/ankegebyr-med-forviklinger-hos-van-ameyde-forsikring/

 

Fortsettelse følger. 

 

Reklamer

15 thoughts on “Tre måneder uten et eneste pip fra advokat Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s