Siste møte med min prosessfullmektig advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell

SØNDAG 2. januar 2011

Ooops. Ingen helligdagsfred for meg som saksøker og klient….som har ventet i tre måneder uten et eneste pip fra min prosessfullmektig Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell. Men så, på en søndag altså, er jeg, saksøker, plutselig verdiget et svar fra advokat Grøndahl. Kunne det ha ventet til mandag, i forbindelse med ny uke og ny arbeidsdag? Pyttsan, ikke så nøye med søndagsfred for en som har ‘fri’ hele uka på grunn av en skarve utmattende og plagsom uførelidelse?

I stedet for å fortsette der advokat Anne Elisabeth Grøndahl slapp med sin mail av Nyttårsaften31. desember 2010 – der min tittel på mailkorrespondansen var ‘ADVOKATFORENINGEN‘…. – svarer Grøndahl nå heller på min første henvendelse, der tittelen min er  liten og beskjeden: «ad saken min» ….

«Fra: Elisabeth Grondahl <Elisabeth.Grondahl@advokatstabell.no> Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: søndag, 2. januar 2011 10.43
Emne: Re: ad saken min
Hei.
Da håper jeg det passer for deg å komme på et møte hos meg tirsdag 4 Jan klokken 1030.  Jeg får en hasteberammelse denne uken og må ta forbehold hva gjelder det. 

Godt nyttår. 

Elisabeth Grøndahl 

Sendt fra min iPhone»

IMG_20150415_0002

4. januar 2011 

Jeg møter som avtalt hos advokatfirmaet Stabell. Min prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl har byttet kontor siden sist jeg var der i møte, i desember 2009. 

Nå befinner kontoret seg på venstre side av den lange korridoren, det er mindre enn det forrige, som befant seg på motsatt side.

Grøndahl setter seg bak pulten sin. 

– Hva med å gå til pressen med saken min? begynner jeg.

– Men nå har du jo tapt, smeller det surt fra advokat Grøndahl

– Ja, men…..Folk skulle få informasjon både om foreldelsesfristen på bare tre år, og at herpesinfeksjon kan utløse ME. Resultatet av anken din endrer likevel ikke det faktum at folk flest vet altfor lite både om kjønnssykdommer og foreldelsesfrister, svarer jeg.

– Presseoppslag er ikke noe jeg vil anbefale, svarer Grøndahl.  

–  Neivel, svarer jeg.

Har ikke advokat Grøndahl giddet å lese kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett? Forstår ikke Grøndahl at jeg kunne ha hevdet mine rettigheter langt tidligere, hvis jeg hadde hatt kjennskap til de alvorlige følgene genitalherpes og herpesinfeksjon kan ha? Hvis ikke leger hadde løyet meg huden full ved å påstå at ‘viruset vil brenne ut’? Forstår ikke Grøndahl at det er viktig å informere for å forebygge at andre havner i tilsvarende håpløse og smertefulle situasjon som meg?

– Fint om jeg får med meg alle saksdokumentene nå, tilføyer jeg, meget skuffet over advokat Grøndahl, som ikke responderte på mine forslag om ytterligere medisinske spesialistundersøkelser, som sendte et syltynt svar til lagdommer Lars Ole Evensen i september, og som oversendte meg Borgartings kjennelse av
3. desember 2009 – først etter en måned..

Imens har ‘alle’ andre har gått rundt i en måned og kjent til kjennelsen fra Borgarting, bare ikke jeg, saksøkeren….Det oppleves som om advokat Grøndahl hos Stabell har holdt meg for narr.

Advokat Grøndahl reiser seg og finner frem en tynn mappe, hvor hun henter ut noen dokumenter, som hun kopierer til meg.

Det ble et kort siste møte. Tapt var tilliten til min til prosessfullmektig, advokat Grøndahl som ikke var interessert i annet enn å tjene penger på meg og min skjebne. Medieoppslag om saken ville gitt henne negativt omdømme.
Som advokat og prosessfullmektig hadde hun jo tapt saken min. Det ville blitt stilt spørsmål om innsatsen hennes. Om innsatsen sto i forhold til god advokatskikk overfor syke.

– Jeg beklager at jeg ikke klarte å vinne for deg denne gangen, sier Grøndahl idet vi tar adjø. Ikke et eneste pip om eventuell anke til Høyesterett.

En time etter møtet i advokatfirmaet Stabell, sender jeg en forespørsel til advokat i personskade, Steinar Winther-Christensen

(Jeg må visst ha det inn med teskje….Slik blir det når man daglig lever med plagene  etter skadevolders overgrep – og en norsk lov –  som ikke er på ens side. Utfordrende og tidvis umulig å forstå at lovverket – i et av verdens beste rettssamfunn, Norge  – ikke er på min side – men i stedet på skadevolders side. Det er kanskje altfor lettvint å skylde på lovparagrafer laget av menn. For menn?)

Fra: Liv Serine Helgesen
Sendt: 4. januar 2011 11:44
Til: Steinar Winther Christensen
Emne: Forespørsel
 

Hei
Godt Nytt År!  
Husker du meg? 🙂 Viser til din store velvilje i fjor da du «coachet» meg vedr. saken der herpesinfeksjon har utløst ME/postviralt utmattelsessyndrom.
Er det mulig å få et møte med deg vedr. samme sak? 
Lurer på om det stemmer at du sa noe slikt som at hvis man kunne hevde psykisk lidelse at den foreldelsesfristen på tre år da faller bort eller forlenges?
Husker kanskje feil og har forvridd det du sa til å tilpasse meg? 🙂
 

På forhånd takk.  
Mvh Liv Serine Helgesen
Mobil: 938 69 228«

IMG_20150415_0007

Fra: Steinar Winther Christensen <steinar@awc.no>
Til: ‘Liv Serine Helgesen’ 
Sendt: Tirsdag, 4. januar 2011 13.20
Emne: SV: Forespørsel

Ja, jeg husker deg, men jeg kan dessverre ikke bidra videre og hvor det vel for lengst foreligger en rettskraftig dom( så vidt jeg husker).
Selv om du skulle utvikle nye skader, vil jeg tro det er vanskelig å nå frem og hensett til den prosessøkonomiske risiko for deg bør du tenke deg om to ganger før du igjen prøver deg rettes vei.

Mvh Steinar Winther Christensen
Advokat (H)»

IMG_20150415_0008

— Den tir 2011-01-04 skrev Liv Serine Helgesen
«Fra: Liv Serine Helgesen
Emne: Vedr. SV: Forespørsel

Til: «Steinar Winther Christensen» <steinar@awc.no>
Dato: Tirsdag 4. januar 2011 15.55

Tusen takk for raskt svar. Du har nok rett. Jeg bare måtte sjekke en siste gang.
Det har vært mye styr siden jeg sist var i kontakt med deg! 
 

Først så avviste lagmannsretten saken ved å hevde at rettsgebyret var forsent innbetalt fra forsikringsselskapet. Gebyret var innbetalt samme dag som fristen, men ikke bokført i banken før dagen etter.
Avgjørelsen ble påklaget, og til slutt aksepterte lagmannsretten at avgift var innbetalt rettidig….
 

Så fikk jeg brev fra lagmretten i midten av august, med trussel om at saken ville avvises!  

Nå foreligger da endelig en dom fra lagmannsretten av 03.12.10. Saken er nektet fremmet. Motpart vant. Men begge instanser slik jeg forstår det, mener at motpart smittet meg, men at han ikke visste at han selv var syk. Lagmannsretten mener også at jeg skulle ha fremmet klage innen den treårsforeldelsesfristen.   Saken er herved lagt død.  
Mvh Liv Serine Helgesen«

IMG_20150415_0009

5. januar 2011.

Etter en mer eller mindre søvnløs natt – våkner jeg med konklusjon om at saken likevel ikke er død. For meg. 

Det oppleves som om varsler om klage til Advokatforeningen og Disiplinærutvalget er det eneste som nytter for at jeg som saksøker og klient skal få svar fra advokat Grøndahl.

Sender henne følgende mail tidlig onsdag morgen:
«Fra: Liv Serine Helgesen
Sendt: 5. januar 2011 08:44
Til: Elisabeth Grondahl


Emne: Faktura/Disiplinærutvalget

Hei,  
Ber vennligst om at spesifisert oversikt over arbeidet du har gjort for meg snarest oversendes meg, er du snill.
Fint hvis du er snill å spesifisere tydelig hvilken del av honoraret som gjelder ankesaken til Høyesterett, da anken min ble avvist pga det lagmannsretten mente var for sen innbetaling.
 

Engster meg nå for at jeg igjen ikke skal få svar på mine mailer til deg. DA sendes de rett til advokatforeningens disiplinærutvalg!  


Etter at du sendte prosesskrivet til Høyesterett i februar, har jeg ikke mottatt et eneste av de andre prosesskrivene som har gått ut fra deg.

Viser til at jeg fremdeles mangler eksakt dato for tidspunktet du mottok siste dom fra Borgarting lagmannsrett. Skulle være unødvendig å forklare hvorfor den datoen er viktig for meg.  
På forhånd takk.  
Mvh Liv Serine Helgesen»

IMG_20150415_0004

Svaret fra advokat Grøndahl lyder slik:

«Fra: Elisabeth Grondahl <Elisabeth.Grondahl@advokatstabell.no> Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Onsdag, 5. januar 2011 14.44
Emne: SV: Faktura/Disiplinærutvalget

Hei,
Jeg har vært opptatt frem til nå, og har derfor ikke kunnet svare deg tidligere.
Jeg skal sende deg en avregning så snart som mulig. Jeg venter på en tilbakemelding fra min regnskapsfører på dine innbetalinger. Når jeg mottar tilbakemelding fra ham vil jeg avregne saken.  Du vil få en timeliste med fakturaen.
 

Når det gjelder din påstand om at du ikke har mottatt dokumenter fra meg er dette i strid med hva du tidligere har opplyst. Vi har hatt kommunikasjon rundt dette, og det fremgår også av utsendelsene herifra at kopi er sendt deg. Det var problem innledningsvis med din nye adresse som ble rettet opp.  

Slutningen fra lagmannsretten er forkynt 23.12.10 hvor de besluttet at anken ble nektet fremmet.
Vi fikk i april 2010 medhold av Borgarting i at begjæringen om oppfriskning mot lagmannsrettens avvisning kjennelse ble tatt til følge.
Lagmannsretten finner det klart, som det fremgår av beslutningen at anken ikke fører frem, og at den bør nektes fremmet etter tvisteloven § 23-13.
   

Advokat Elisabeth Grøndahl
Rosenkrantzgt. 7 
0159 Oslo
elisabeth.grondahl@advokatstabell.no 
ADVOKATFIRMAET STABELL & Co
Tlf.    22 40 41 40 

Fax   22 40 41 49
Mob. 97 08 25 26
«

IMG_20150415_0005

Kunne advokat Anne Elisabeth Grøndahl  hos Stabell ha skrevet en bedre anke og svar på trusselen av 18.08.10 om avvisning fra lagdommer Lars Ole Evensenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/06/syltynn-anke-til-borgarting-fra-advokat-elisabeth-grondahl-i-advfa-stabell/

Kunne advokat Grøndahl ha foreslått ytterligere medisinske spesialistundersøkelser – for å styrke anken min?

Kunne Grøndahl ha avvist å anke saken min etter trusselbrevet av 18.08.2010 fra lagdommer Lars Ole Evenensen? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/05/sinnene-i-kok-brev-fra-lagdommer-lars-ole-evensen/

Grøndahl samtalte ikke med meg om dette varselet om avvisning, men viste i mail til at hun hadde fått utsatt svarfristen….Hvorfor tok hun det ikke opp med meg, saksøker og klient?

I stedet for å ta trusselen om avvisning på alvor, valgte advokat Grøndahl heller å tjene enda noen ekstra tusen i advokathonorar betalt av forsikringsselskapet Van Ameyde Norway – i et syltynt svar  av 13.09.10  – til lagdommer Lars Ole Evensen i Borgarting lagmannsrett

Fortsettelse følger. 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s