Holdt for narr av advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Christian Elden:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

5. januar 2011.
Min prosessfullmektig advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell hadde holdt meg for narr!

Forståelig nok (!) – hadde Grøndahl – unnlatt å sende meg kopi av det syltynne svaret hun 13. september 201o – på mine vegner –  hadde sendt lagdommer Lars Ole Evensen i Borgarting lagmannsrett. 

1. Advokat Grøndahl var taus i fem måneder, fra april til september 2010, etter at Borgarting lagmannsrett tillot anken min mot skadevolder NN fremmet.

2. Advokat Grøndahl besvarte ikke mine henvendelser til advokatfirmaet Stabell, der jeg flere ganger hadde levert inn brev til henne i resepsjonen, også med forslag om ytterligere medisinske undersøkelser. Som klient og saksøker føler man seg maktesløs, og til bryderi ved møte av slik neglisjerende og arrogant oppførsel fra sin prosessfullmektig.

3. Etter at advokat Grøndahl hadde fått utvidet svarfristen, og 13.september 2010 besvarte trusselbrev av 18. august 2010 fra lagdommer Lars Ole Evensen om å avvise saken min, ble min prosessfullmektig Grøndahl igjen taus i tre måneder – helt til Nyttårsaften 2010!

4. Advokat Grøndahl unnlot dessuten å sende meg det syltynne svaret hun begikk på mine vegner til lagdommer Lars Ole Evensen.

Hvorfor?

For å unngå ‘støy’?

For å unngå at jeg løp til media med saken? 

For å unngå at jeg sendte mitt eget prosesskriv til lagdommer Evensen?
Det hadde jeg selvsagt gjort – hvis jeg hadde fått kjennskap til det syltynne svaret fra min prosessfullmektig Grøndahl hos Stabell!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/06/syltynn-anke-til-borgarting-fra-advokat-elisabeth-grondahl-i-advfa-stabell/
Men den kopien mottok jeg først i januar 2011!

5. Advokat Grøndahl hos Stabell har heller ikke besvart min mail av
9. desember 2010, der jeg spør om noe kan ha skjedd i ankesaken min,

siden jeg uventet har fått flere tusen kroner refundert til min konto fra
       rettshjelpsforsikringen min hos Van Ameyde Norway.

6. Grøndahl trenerer – i nesten en hel måned! – oversendelse av beslutning av       3. desember 2010 fra Borgarting lagmannsrett.        

I sin mail Nyttårsaften 2010 hevder advokat Grøndahl at hun «Har ringt dem    (lagmannsretten, min anm.) ved flere anledninger uten at det har resultert i noe. Jeg har derfor ikke hatt noe å meddele»…..


Grøndahl påstår at lagmannsrettens avgjørelse først ble forkynt advokatfirmaet Stabell   23. desember 2010….Imens har ‘alle andre’ visst. Ja, sågar mitt forsikringsselskap Van Ameyde Norway hadde allerede 8. desember 2010 kjennskap til avgjørelsen fra Borgarting…..og refunderte flere tusen til min konto!

Pussig – at min prosessfullmektig Grøndahl hos advokatfirmaet Stabell tilsynelatende var den eneste som ikke hadde hatt kjennskap til Borgarting lagmannsrett avgjørelse av 3. desember 2010…. For det kan vel ikke ha blitt inngått en slags ‘avtale’ med min prosessfullmektig Grøndahl om å akseptere anken til Høyesterett på forsinket innbetalt ankegebyr fra min rettsforsikring hos Van Ameyde Norway – for slik å slippe støy fra en utenlandsk forsikringsgigant som Van Ameyde? Hvis avvisning av min anke på slikt grunnlag hadde blitt stående, kunne det kanskje ha ført til negativt fokus og omdømmetap både for Van Ameyde Norway ved saksbehandler, juristen Christian Bettmo, og bankens rutiner som bokførte ankegebyret en dag for sent.

I mail 8. april 2010 skriver nemlig Grøndahl til meg: «Er dessverre redd for at den ikke vil gå i vår favør.»
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/26/anke-til-norges-hoyesterett-neste/

Kan advokat Elisabeth Grøndahl være plaget av dårlig virkelighetsoppfatning når hun etter samtaler med lagmannsretten påstår slikt? Bare få dager senere
13. april 2010 vinner nemlig Grøndahls anke –  takk og pris –  likevel frem i Borgarting lagmannsrett, slik at anken min mot skadevolder NN tillates fremmet!

Var dette avtalt spill?

Seier vedrørende forsinket ankegebyr fra Van Ameyde Norway – mot at min anke mot skadevolder NN – etterpå – avvises av Borgarting lagmannsrett?
Se mail av 7. januar 2011 underst her, der advokat Grøndahl omtaler slik anke av lagmannsrettens avvisening….

Dagen etter mitt møte med advokat Grøndahl hos Stabell, sender jeg henne følgende mail:
«Fra: Liv Serine Helgesen

Sendt: 5. januar 2011 15:22
Til: Elisabeth Grondahl Emne:
Vedr. SV: Faktura/Disiplinærutvalget

Takk for svar. Jeg har fått tilsendt post fra deg, men beklageligvis har jeg IKKE mottatt dine prosesskriv til lagmannsretten før de jeg fikk kopi av i går.
Har også tidligere skriftlig forespurt om saksbehandlingstid i lagmannsretten, uten at jeg har fått svar på det fra deg.  
Utover min første telefonsamtale med deg i desember 2009, har vi kun pratet sammen på telefon i januar i fjor vedrørende avvisning fra lagmannsretten pga for sen innbetaling av rettsgebyret, i tillegg til de to møtene på ditt kontor den 15.12.09 og i går.   
Fint hvis jeg så raskt som mulig får regnskapsoversikten.  
På forhånd takk.  
Mvh Liv Serine»

IMG_20150418_0001 Jeg hører typisk nok ingenting fra advokat Grøndahl.

7. januar 2011
Imens mailer jeg advokat Steinar Winther-Christensen (H) om resultatet fra Borgarting lagmannsrett på anken min mot skadevolder NN – et tema som jo ville vært mer naturlig å diskutere/ta opp med min prosessfullmektig Grøndahl. Men advokat Grøndahl var blitt taus – igjen….

«Fra: Liv Serine Helgesen
 Emne: Vedr. SV: Forespørsel
Til: «Steinar Winther Christensen» <steinar@awc.no> Dato: Fredag 7. januar 2011 08.44
Hei igjen! 🙂 Har glede av å meddele deg at da jeg på kjøkkenbenken i daværende midlertidige kommunale bolig snekret sammen anken til lagmannsretten i desember 2009, hadde jeg stor glede av den praten vi hadde om saken!
Har igjen lest dom med saksnr.10-124090ASD-BORG/02 hvor det faktisk henvises til viktige detaljer du nevnte for meg:
«NN var på dette tidspunkt 43 år gammel og måtte vite at han hadde sykdommen. Uansett burde han ha undersøkt hva disse prikkene var, før han hadde sex med Helgesen.»

Som du sannsynligvis vet har jeg snakket med mange advokater, slikt sprer seg sannsynligvis raskt i et forholdsvis lite miljø. Og fordi jeg er syk m.m, tar ting tid med meg.

Men samtalen med deg har vært av aller størst betydning! Tusen takk!!!!
Leverte inn anken samme dag som fristen utløp, og fikk tilleggshjelp fra hyggelig dommer i tingretten. Heldigvis var det der en omtenksom og klok sjel som foreslo adv. Grøndahl. Sistnevnte har virkelig gjort det hun har kunnet.

Med tanke på møtet hos deg, merker jeg meg lagmannsrettens uttalelse på side 5:
«Lagmannsretten er enig med tingretten i at det er sannsynlig at NN hadde herpes genitalis i 1988 og at han smittet Helgesen.»

Når to rettsinnstanser mener det sannsynliggjort, hvordan kan de da likevel tro at NN (eller jeg) er så bevisstløst uansvarlige at han først i mai 2009, som følge av mitt erstatningskrav, fikk påvist både herpes genitalis og munnherpes?!?

Stusser også over at lagmannsretten har tatt seg bryderiet med å vurdere foreldelsesgrunnlaget. Om ikke det kan skyldes at jeg slik likevel er gitt en mulighet til å bestride det.

Diagnosen ME/postviralt utmattelsessyndrom ble første gang benyttet i Norge/Rikstrygdeverket/trygdeetaten i 1995. Og innført som godkjent diagnose etter WHO-prinsipper etc i 1996.

Før dette tidspunkt visste ikke legene hvilke symptomer de skulle se etter, og de hadde ikke kunnskaper nok til å koble de residiverende symptomene jeg kan vise til i mine legejournaler før denne tid, opp mot ME/postviralt utmattelsessyndrom og . Som jo er symptomer på ME/postviralt utmattelsessyndrom.

En skjebnens ironi at ME som diagnose først ble innført i 1995samme år som Nav har satt som uføretidspunkt – og samme året som jeg måtte selge instituttet mitt.

Som følge av møtet hos deg tar jeg herved sjansen på å opplyse følgende: Fra (….) gikk jeg i samtaleterapi ved en (….) – etter eget valg, fordi jeg hadde behov for å snakke med en fagperson. Var deppa etter et ulykkelig kjærlighetsforhold i 1986. NN var i april 1989 med til samtale der, rett før vi giftet oss, på grunn av noe jeg anså som utfordringer i forholdet vårt.
Har nå innhentet journalene fra den gangs terapi. (….) Var kanskje innom (….)  der et par ganger i forbindelse med skilsmissen, men ikke siden, fordi jeg ikke har vært deprimert.


NN presset seg da også til samleiet med meg, uten å bruke kondom, og uten å opplyse om sine røde prikker osv. Personlig tror jeg at sjokket og skuffelsen over at han presset seg til samleie – i tillegg til mine tidligere traumer på området – og at jeg i stedet for å flykte valgte å la ham gjennomføre – kan ha bidratt til at den senere diagnostiserte herpesinfeksjonen som han i tillegg påførte meg, fikk slike alvorlige konsekvenser som å utløse ME/postviralt utmattelsessyndrom.

Skulle ikke forundre meg om lagmannsrettens dom kunne påklages.
«Har man penger og gode venner kan man nå langt» heter det visst.Usikker på om jeg er der….

Dommen ble forøvrig mottatt som «julegave» av advokaten på lille julaften. Uansett er jeg innmari glad for at jeg tok kampen – og at helsen holdt! En interessant livsprosess. Skulle selvsagt likt å gå seirende ut. Ha en strålende dag!
Mvh Liv Serine Helgesen»

IMG_20150418_0003

IMG_20150418_0006

Noen timer senere samme dag, får jeg pussig nok endelig svar også fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell :

«Fra: Elisabeth Grondahl <Elisabeth.Grondahl@advokatstabell.no> Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Fredag, 7. januar 2011 11.49
Emne: SV: Vedr. SV: Faktura/Disiplinærutvalget

Jeg mener helt klart at vi må anke sakomkostningspørsmålet.

Dette er slik jeg ser det galt fordi vi ikke har blitt gitt anledning til å uttale oss.  

Jeg anser meg imidlertid ferdig med saken etter dette. Dersom du ikke ønsker at jeg skal anke saksomkostningspørsmålet er det fint med en rask tilbakemelding.   Jeg har mottatt en tilbakemelding fra min regnskapsfører, og du har innbetalt 17000,- kroner. Jeg avventer med avregning av saken inntil din tilbakemelding på denne mailen.  
Advokat Elisabeth Grøndahl
Rosenkrantzgt. 7
0159 Oslo

elisabeth.grondahl@advokatstabell.no 
ADVOKATFIRMAET
STABELL & Co» IMG_20150418_0002

Fint, min prosessfullmektig Grøndahl hos Stabell har altså plutselig funnet ut at resultatet fra Borgarting lagmannsrett av 3. desember 2010 likevel kan ankes til Høyesterett! Grøndahl hadde ikke nevnt denne muligheten med et eneste pip i møtet vi hadde 4. januar….

Var advokat Grøndahl slik bare ute etter å tjene enda mer penger på rettsforsikringen min hos Van Ameyde Norway?

Pussig også at Borgarting lagmannsrett ved rettens leder, lagdommer Lars Ole Evensen, som hjelper sine bydelsbarn i Oslo 3, ikke hadde latt ‘oss’ få uttale oss om saksomkostningene….i ankesaken min mot saksøkt skadevolder NN fra Oslo 3.

Enda litt senere samme dag, sender Grøndahl meg enda en mail,  der hun avslører mangelfull juridisk kunnskap om hvorvidt avvisningen fra Borgarting lagmannsrett kan ankes – eller ikke: » det er usikkert om dette spørsmålet i det hele tatt kan ankes« skriver Grøndahl.

Hva har man advokater til? Eller er Grøndahl usikker av andre årsaker? Inngått forhåndsavtale?

Hjelpes! Advokat Grøndahl setter meg, kronisk syk i en utfordrende situasjon, idet hun hevder hun ikke har kapasitet  (!!!!) til å behjelpe meg med anke av avvisningen. Slik, bare få dager før ankefristen utløper, ber advokat Grøndahl meg finne annen advokat for å anke avvisningen fra Borgarting!

Advokaten sin det!!!! (NOT!)

«Fra: Elisabeth Grondahl <Elisabeth.Grondahl@advokatstabell.no>

Emne: SV: Vedr. SV: Vedr. SV: Vedr. SV: Faktura/Disiplinærutvalget
Til: «Liv Serine Helgesen»
Dato: Fredag 7. januar 2011 16.15


Hei,
Det vises til din mail.
Jeg er av den oppfatning at vi skal anke sakomkostningskravet.

Når det gjelder situasjonen at anken er nektet fremmet er min oppfatning at det er usikkert om dette spørsmålet  i det hele tatt kan ankes, og uansett har ikke jeg pt kapasitet til å hjelpe deg med dette.  

Ønsker du derfor å anke også dette kan ikke jeg hjelpe deg, og jeg anbefaler deg da å ta kontakt med en annen advokat.

  Jeg trenger din tilbakemelding om du vil anke saksomkostningsoppgaven innen 12.01.  Advokat Elisabeth Grøndahl Rosenkrantzgt. 7 
0159 Oslo elisabeth.grondahl@advokatstabell.no  ADVOKATFIRMAET STABELL & Co» IMG_20150418_0005 Selvprosederende  –  igjen! Fortsettelse følger.

Reklamer

3 thoughts on “Holdt for narr av advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s