En pliktig oppgave for prosessfullmektig Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell?

11. januar 2011

Mens advokat med møterett for Høyesterett Steinar Winther-Christensen mener at en eventuell anke av Borgarting lagmannsretts slutning av
3. desember 2010 er en pliktig oppgave for min prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell, mener Grøndahl noe helt annet om den saken….

Grøndahl hevder hun ikke er pliktig til å anke noe som hun mener er galt….

Men hva som eventuelt er rett eller galt å anke eller ikke, er tydeligvis avhengig av kompetanse…. erfaringer og kunnskaper om Loven.

Mens den mer langt mer erfarne advokat Winther-Christensen (se underst) med møterett for Høyesterett betviler anke også av saksomkostningene, truer advokat Grøndahl sogar med at hun kan trekke seg som min advokat….hvis jeg ikke følger hennes råd!

Se under her:

  «Fra: Elisabeth Grondahl <Elisabeth.Grondahl@advokatstabell.no> Emne: Re: anke
Til: «Liv Serine Helgesen»
Dato: Tirsdag 11. januar 2011 15.42
Det vises til din Mail av idag. Jeg som din advokat har gitt deg et råd i forhold til hva jeg mener er riktig,jfr min Mail av fredag 7 Jan. Dette er kun et råd og du behøver ikke å følge det.

Imidlertid dersom du ikke følger de rådene jeg gir kan jeg trekke meg som din advokat.

Jeg er ikke pliktig til å anke noe dersom jeg mener det er galt.

Jeg er villig til å anke omkostninsspørsmålet.

Dersom du ønsker å anke hele slutningen må du finne en annen advokat.

Mvh Eliaabeth Grøndahl
Sendt fra min iPhone«  

IMG_20150423_0001

Mangelfullt – og litt pussig – at et anerkjent advokatfirma som Stabell & Co ikke oppgir i ‘oppdragsbekreftelsen’ regler for når  Stabells advokater eventuelt kan trekke seg fra oppdrag. I oppdragsbekreftelsen henviser advokat Grøndahl kun til www.jus.no Se oppdragsbekreftelsen fra Grøndahl/Stabell under her.

Hvem i all verden av kronisk syke, ikke-jurister, har overskudd til bruke tilmålte krefter for å søke i juridisk regelverk på nett? Slike søk kan ofte resultere i svimmelhet og kvalme, avhengig av søkertemaets vanskelighetsgrad.

Oppdragsbekreftelser fra advokater er tilsynelatende like forskjellige, som advokatene er forskjellige.

Jeg har sett seriøse oppdragsbekreftelser som utgjør opp til åtte A-4 sider med mange forskjellige tema; alt fra beskrivelse av oppdraget, etablering og gjennomføring av oppdraget, salærberegning og fakturering, salærforskudd og klientmidler, ekstern dekning av salærkostnader og advokatfirmaet behandling av informasjon. Langt grundigere og mer seriøs, enn den syltynne jeg mottok fra advokat Grøndahl hos Stabell & co. Se den under her.

Hva mener Advokatforeningen mon tro?

For kronisk syke, ikke-jurister kan seks måneders klagefrist til Disiplinærutvalget være altfor kort tid etter utfordrende og belastende rettssaker. Som syk må man på bakgrunn av tilmålte krefter velge sine kamper med omhu, man lar derfor være å klage.

IMG_20150423_0002

«Fra: Steinar Winther Christensen <steinar@awc.no>
Emne: SV: KAN DU HJELPE?
Til: «‘Liv Serine Helgesen'» 
Dato: Tirsdag 11. januar 2011 09.04
Jeg kan dessverre ikke hjelpe deg med dette og det skal også en del til for å få endret en slik omkostningsavgjørelse ved anke til Høyesterett.  

Anken kan i tilfelle bare bygge på feil rettsanvendelse eller saksbehandling og her skal det jo litt til.

Og de andre ved kontoret er midt oppe i andre presserende gjøremål.

Egentlig mener jeg dette er en pliktig oppgave for advokat Grøndahl.

Mvh   Steinar Winther Christensen«  

IMG_20150423_0003

«Fra: Liv Serine Helgesen
Emne: KAN DU HJELPE?

Til: «Steinar Winther Christensen» <steinar@awc.no>
Dato: Lørdag 8. januar 2011 11.11
Hei igjen,
Til din orientering vedlegges mail fra adv. Grøndahl, vennligst se under her, med hennes forslag om anke saksomkostningene, – men at hun ikke har kapasitet til å være behjelpelig med annet.

For meg som er syk og treig blir det nok vanskelig å få annen advokat på så kort varsel.

Hvis du eller noen ved ditt kontor kan være snill å  hjelpe meg, hvis du her ser en mulighet, så hadde det vært innmari fint.

Kan virke som om evnt. ankefrist er utvidet?

Adv. Grøndahl fikk dommen 23.12.10- postemplet den til meg 27.12.10.

Ingen telefon om saken, ingen samtale før 04.01.11, da hadde vi møte, og jeg forsto det da slik at ingenting lot seg anke. 

Beklager hvis jeg maser på deg. Men dine kunnskaper er mitt eneste og siste «halmstrå». 

VÆR SÅ SNILL Å HJLPE MEG HVIS DU KAN!
På forhånd takk.
Mvh Liv SErine Helgesen»

IMG_20150423_0004

Har stått med lua i hånden og tigget om advokatbistand mang en gang.

Det er utfordrende – ja nærmest umulig – å forstå at norsk lov i et av verdens mest demokratiske og beste land – ikke har muligheter for å oppnå rettferdighet for en som er påført livsvarige lidelser – som daglig begrenser og plager en!

 I møtet med meg i november 2009 fortalte advokat Winther-Christensen begeistret om en selvprosederende mann med personskade, som hadde tapt saken sin både i tingrett og i lagmannsrett. Men som vant i Høyesterett!

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/25/historien-om-selvprosederende-syk-som-tapte-i-alle-instanser-men-vant-i-hoyesterett/

Eureka!!!!

Aftenposten omtalte saken, som selvsagt ga meg – og sannsynligvis mange andre – håp om at det i Høyesterett befant seg dommere med innsikt og forståelse – og kunnskap om bruk av loven.

Tidlig en januarmorgen da jeg luftet hunden, møtte jeg tilfeldigvis på en vaktmester som måket snø i kvartalet jeg bodde i. Vi kom i prat. Han var vestlenning og kunne fortelle at han tidligere hadde vært lam i begge beina i 14 år, etter et fall.  INGEN norske leger hadde villet operere ham. Men han mistet aldri troen på en gang å kunne gå igjen…. Så dukket det opp en indisk lege som var villig til å operere mannen. Og mannen ble frisk!

I tillegg til historien om den syke selvprosederende mannen som tross alle odds likevel vant i Høyesterett, ga disse historiene meg håp – om rettferdighet skjer fyllest.

Min prosessfullmektig, advokat Grøndahl ble likevel etterhvert enig med meg om at avvisningen fra Borgarting lagmannsrett kunne ankes. Se under her Grøndahls mail av 7. januar 2011.

Men anke var likevel ikke noe hun ville anbefale….

I likhet med anken til Høyesterett vedrørende forsikringsselskapet
Van Ameydes
forsinkede ankegebyr, hadde Grøndahl heller ikke nå tro på at en slik anke ville vinne frem….

Men Grøndahl vant jo likevel frem i april 2010 vedrørende ankegebyret, – til tross for Grøndahls negative forventninger.

Hva skal man som klient og ikke-jurist tro på?

Advokatene Winther-Christensen og Grøndahl hadde ulike syn på hva som kunne ankes. Mens selvprosederende syk mann hadde tapt i alle rettsinstanser, men vunnet i Høyesterett…..

«Fra: Elisabeth Grondahl <Elisabeth.Grondahl@advokatstabell.no>
Emne: SV: Vedr. SV: Vedr. SV: Faktura/Disiplinærutvalget
Til: «Liv Serine Helgesen»
Dato: Fredag 7. januar 2011 14.07


Hei,
Jeg er enig med deg i at man kan skrive en anke over lagmannsretten slutning.

Min oppfatning er at dette ikke er noe jeg vil råde deg til ut fra rettens avgjørelse om å nekte anke fremmet.

Ankefristen er 1 måned, og det er begrensninger i ankeadgangen til Høyesterett.

Slik jeg leser loven, og saken tror jeg uansett ikke at anken slipper igjennom.
Dette gjelder selve realiteten.

Hva gjelder saksomkostningspørsmålet er jeg av den oppfatning at det er en annen sak.  

Imidlertid er dette noe du selv skal beslutte.

Advokat Elisabeth Grøndahl
Rosenkrantzgt. 7
0159 Oslo

elisabeth.grondahl@advokatstabell.no
ADVOKATFIRMAET
STABELL & Co 
Tlf.    22 40 41 40
Fax   22 40 41 49
Mob. 97 08 25 26″
IMG_20150423_0005 Fortsettelse følger.

Reklamer

2 thoughts on “En pliktig oppgave for prosessfullmektig Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell?

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s