Politianmelder overgriperen

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Christian Elden
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

2. desember 2008.

Hos politiet.

Utdrag fra samtale med Oslo politiets Helge Haugland:
– Men vi må først få på plass saken. Hva – hvordan type sak er dette? spør Haugland meg.

– Det er en sak hvor jeg blant annet har blitt smittet og blitt påført en sykdom. Eller det har utvikla seg til en sykdom som har gjort at jeg er 100% ufør, svarer jeg.

Som overgrepsutsatt må jeg igjen forklare meg overfor en vilt fremmed mann.

– Akkurat. Da er den koda feil, for da skal den… fortsetter Haugland
– Nei! Men det var egentlig….Altså, ho ….Jeg snakket med dere på forhånd. Han tok seg til rette, kan du si da, tilføyer jeg.
– Hm….kommer det fra Helge Haugland, uten at han undersøker hva jeg mener med at skadevolder NN tok seg til rette. Haugland vil straks endre koden på anmeldelsen, fra da han tror den bare gjelder herpessmitten. I stedet for å etterforske og undersøke nærmere hva som skjedde på sofaen hos meg, virker det som om politiet allerede dagen etter min anmeldelse hadde gjort seg opp sin mening. Anmeldelsen ble registrert under «Sedlighet diverse» og nærmere angitt som «Overføring smittsom kjønnssykdom«. 

Forhøret ble gjennomført av en politikvinne da jeg anmeldte skadevolderen, min eksmann mandag 1. desember 2008. Politikvinnen hang seg spesielt opp i hvordan jeg for over tjue år siden hadde formidlet til skadevolder NN om herpessmitten han hadde påført meg. Jeg hadde kontaktet NN rett etter at gynekologen hadde bekreftet genitalherpes. Om jeg hadde vært sint? Selvsagt! Rasende. Og fortvilet. Og flau.

 

3.desember 2008
Kontakter igjen Oslo politiets etterforsker Audun Beckstrøm. Utdrag av samtalen:

– Og det var da NN sa at han hadde hatt….røde prikker på penis, forklarer jeg og henviser til samtalen, da jeg 20. april 1988 hadde konfrontert NN med gynekologens funn av herpes i skjeden og på bakenden min.
Jeg tilføyer:
– Det var sånn NN sa det: «røde prikker». Men altså det er jo sår! NN visste at han hadde hatt disse sårene da han tok seg til rette på meg!

– Hm….svarer Beckstrøm

– I tillegg….skyter jeg inn…..
– Hm….avbryter Beckstrøm igjen.
– …..Så det var i grunnen derfor….det var viktig for meg å tilføye hvorfor jeg ikke hadde sett de røde prikkene som NN bekreftet at han hadde hatt, tilføyer jeg.
– Men da har jeg notert det her, bekrefter Beckstrøm, uten å undersøke hva jeg mente med at NN tok seg til rette på meg, uten å undersøke hendelsesforløpet til skaden jeg var blitt påført.

Politimann Audun Beckstrøm ble siden forsvarer: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ddpnBw/politimannen-som-ble-advokat-fikk-klienten-frikjent-fra-13-aars-fengsel

 

 

Etterpå viste det seg at politiet allerede 3. desember henla anmeldelsen, som strafferettslig foreldet, da bare med hensyn til personskaden. Voldtekten, det at anmeldte NN ‘tok seg til rette på meg» i et uønsket samleie, var ikke engang nevnt eller etterforsket. Ikke fikk jeg oppnevnt bistandsadvokat heller, som eventuelt kunne ha bistått meg.

 

15. desember 2008

Kontakter igjen etterforsker Audun Beckstrøm ved Oslo politikammer. Utdrag av samtalen:
– Det skjedde for ca 20 år siden? spør Beckstrøm.

– Ja det er korrekt. Det ligger i diagnosen Myalgisk Encephalopati og postviralt utmattelsessyndrom at det dreier seg om en nevrologisk lidelse. En del av hjernen, den som har med energien, muskelkraften å gjøre har blitt affisert. Men av en eller annen grunn – altså jeg har problemer med å organisere meg og med å errindre og konsentre meg. Kan jeg eventuelt klage på politiets henleggelse og vise til slike symptomer? undrer jeg.
– Ja, klageadgang har du selvsagt. Men jeg har vurdert det slik at forholdet skjedde for så lenge siden, forklarer Beckstrøm.

– Men jeg kunne ikke vite dette før jeg fikk diagnosen ME! sier jeg frustrert.
– Nei. Du kan gjerne klage, men jeg tror ikke klage fører frem, konkluderer Beckstrøm.

– Nei vel. Jeg ante ikke engang at det fantes en slik diagnose eller sykdom som ME. Først etter at den diagnosen ble konstatert, kunne jeg gjøre noe med saken. Det har tatt lang tid å sette seg inn i sykdommen, og å errindre, og finne frem legejournaler og undersøke i forhold til andre ting. Det er smertefulle minner som pirkes opp igjen, forklarer jeg.
– Ja, jeg skjønner det altså. Vil du klage så gjør du det, fortsetter Beckstrøm.
– Har NN med sin advokat fått innsikt i de dokumentene politiet har fått?
– Ja. Advokaten hans får innsyn. Vi sender dokumenten til hans forsvarer, svarer Bechstrøm.

– Hva skjer nå da? spør jeg.
– Det er for at de skal kunne sette seg inn i saken og se hva NN er anmeldt for, forklarer Beckstrøm.

– Betyr det at avhøret, det hun kollegaen din sammenfattet 1. desember, at det også er oversendt til dem da? spør jeg.
– Ja. Mistenkte får ikke dokumentene utlevert til seg. Det er kun advokaten som får dokumentene, sier Beckstrøm.

– Så de vurderer da ut i fra avhøret da? Nå husker ikke jeg hvordan det sto i det referatet, men jeg antar at legebekreftelsene er lagt ved? spør jeg.
– Det vet jeg ikke. Det husker jeg ikke i farta. De har fått anmeldelsen og din forklaring, tilføyer Beckstrøm.
– Hva med 25 års foreldelsesgrense? Har søkt på nettet….begynner jeg.

– Det er med tanke på….avbryter Beckstrøm avvisende.
– Er det ikke alvorlig nok at jeg har vært alvorlig syk i 20 år? At jeg har mistet jobbmulighetene? At jeg har levd på eksistensminimum som sosialklient i åtte år? At jeg derfor ikke har kunnet gå til lege, fordi jeg ikke har hatt penger til det? At det var NAV som sendte meg til spesialistene? Det skulle NAV ha gjort allerede da jeg ble innvilget attføring i 2002. Det har jeg klaget på. Det at jeg ikke ble sendt til spesialistundersøkelser allerede da. Det må bero på saksbehandlingfeil. Er ikke det alvorlig nok? spør jeg fortvilet.
– Jeg tror at det løpet er kjørt, sier Beckstrøm.
– Javel.
– Det med sosialen og slike ting, med det har vi i politiet ingenting å gjøre, sier Beckstrøm.
– Men det er en nevrologisk skade! Jeg har ingen andre som kan hjelpe meg. Jeg kunne jo ikke….Jeg må jo….Jeg kunne ikke ha gjort noe annet!  Den siste legebekreftelsen fra Barbra Baumgarten ved Ullevål sykehus kom først i juni i år. Derfor har jeg ikke kunnet gjøre særlig i denne saken, forklarer jeg fortvilet.

– Jeg skjønner. Men som sagt fra vår side er saken avsluttet, bekrefter Beckstrøm.  

– Javel.
 – Du kan klage, da blir den sendt videre til statsadvokaten, sier Beckstrøm.
– Men tror du ikke at 25 års foreldelsesfrist….altså….Det er ikke alvorlig nok dette? spør jeg undrende.
– Nei.
 – Nei vel. Takk for praten, sier jeg avslutningsvis.

 

IMG_20150425_0001

 

Samme dag, 15.desember 2008, vurderer advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege politianmeldelsen på sin klient, overgriper og skadevoldsmillionær NN, for sin advokatkollega, skadevolderens nære venn og forretningspartner, ansvarlig advokat Øystein A. Sverre, min tidligere forsmådde beiler.

I timelisten fører Lindstrøm opp «brev/fax/mail/SMS. Snakket med politi, innhentet anmeldelse,vurderte sak

Dette brukte advokatfullmektigen 0,25 timer på, til advokathonorar kr. 325 uten moms ifølge timelisten.
…Se timelisten over her.

Min anmeldelse av 01.12.08 hadde politiet henlagt allerede 3. desember. Det må da være rekordraskt for politiet i Oslo å være!? Politiet hadde i forbindelse med min anmeldelse blitt opplyst om at jeg noen måneder tidligere hadde vært i forliksrådet mot skadevoldsmillionæren, som ble representert ved advokatfirmaet Brækhus Dege og advokat Sonia Seyersted.


I Oslo forliksråd med saksøkte og advokatfirmaet Brækhus Dege:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/04/i-forliksradet-27-02-2008-saksokte-med-advfa-braekhus-dege/

 

 Bistandsadvokat fikk jeg innvilget først flere år senere, da jeg i desperasjon klaget Oslo politiets henleggelse inn til Riksadvokaten – rett før 25 års forelselsesfristen utløp.

Likevel ble jeg tildelt bistandsadvokat høsten 2013!
Slik kan det gå når man på en skarve uføretrygd ikke har råd til advokat, og i tillegg er syk, og strever med helseutfordringer, og må skrive alle henvendelser og klager selv til politi, statsadvokat og riksadvokat, som selvprosederende, ikke-advokat.

Eureka!

Flere måneder – etter -at 25 års foreldelsesfrist er utløpt, tildeler Riksadvokaten meg bistandsadvokat! Et hån?

Forstå det den som kan. Men glad er jeg for endelig å bli hørt. Dog i altfor seneste laget…

Straffelovens § 273, som omhandler kroppsskade, i den heter det: «Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller lignende tilstand hos en annen.»

 

Samtale med statsadvokatembedet i Oslo https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/27/samtale-med-statsadvokatembedet-i-oslo/

Svar fra Riksadvokaten latterliggjør forklaringen min. Mitt første rekommanderte brev av 20. februar 2013 med klage til riksadvokaten – med noen få måneders margin til utløpet av siste foreldelsesfrist 3. april 2013 – forsvinner beleilig nok; for riksadvokaten i favør av voldtektsmannen – i posten. Av Posten Norge får jeg kr 1000 for tap av rekommandert brev. Hittil eneste ‘erstatning’ jeg har mottatt i voldtektssak med smitte livsvarig kjønnssykdom.

Uten fast bosted på fjerde året, og syk med tilleggslidelser, tilbringer jeg livet på en sofabrisk. Riksadvokatembetet somlet med å bekrefte at første rekommanderte klage beleilig hadde forsvunnet i posten.

Nytt rekommandert brev av 2. juni 2013 ble likevel sendt til riksadvokaten, med henvisning til kvittering for bortkommet brev av 20. februar 2013. Etterpå, beleilig nok,  ‘roter’ riksadvokaten angivelig også med saksnumrene, slik at saksbehandlingen av min klage forsinkes ytterligere og besvares av riksadvokaten først 8. juli 2013. Da var forhldelsfrist for voldtekt forlengst utløpt 3. april 2013. Det var tydeligvis ikke meningen at min klage på henleggelse av den anmeldte voldtekten skulle komme frem til riksadvokaten i tide innen siste foreldelsesfristen.

Mitt første rekommanderte brev av 20.februar 2013 var innen utløp av foreldelsesfristen for voldtekt!

 

Innskanning 396.jpeg

Skjermbilde 2018-03-05 kl. 09.39.41.png

 

Påtegningsark.                                                         Dok nr 01 07
Riksadvokatembedet
Postboks 8002 Det
0030 Oslo                                                                   8.juli 2013

 

Sendes med vedlegg Oslo statsadvokatembeder.
Anmeldelsen.
1. desember 2008 anmeldte Liv Serine Helgesen sin tidligere ektefelle NN for å ha påført henne residiverende herpesinfeksjon som igjen skal ha forårsaket kronisk utmattelsessyndrom og 100 prosent arbeidsuførhet. Smittetidspunktet knyttet hun til parets første seksuelle kontakt påsken 1988. Som dokumentasjon på at det er direkte årsakssammenheng mellom herpesinfeksjonen og utmattelsessyndromet vedla anmelder flere legeerklæringer, bl.a. fra Ullevål Universitetssykehus.

Om den aktuelle hendelsen 3. april 1988 opplyste Liv Serine Helgesen at hun skulle ha sovnet og våknet av at mistenkte forsøkte å ha samleie med henne. Hvor langt han var kommet husket hun ikke, men at «hun følte det var lettere å la det skje, enn å motsette seg». (Sånn oppleves det når man som vever kvinne plutselig har et tonn 43 år gammelt mannfolk oppå seg, en mann man egentlig ikke kjenner, som er bror til venninnen av min daværende beste venninne; en mann som er i ferd med å begå en kriminell handling; voldtekt, en mann, som ikke respekterer mitt «nei!». Hva mer kunne voldtektsmannen vært i stand til? Kunne han ha slått? Eller dunket hodet sitt i mitt for at jeg skulle ligge stille? Kunne han ha revet i stykker klærne mine? Slikt vet man ikke. Derfor føltes det lettere å la det ufrivillige samleiet, voldtekten, skje.)

Saksbehandlingen – klagen.
Ved mottakelsen ble anmeldelsen registrert i statistikkgruppe «Sedelighet diverse»  og nærmere angitt som «Overføring av smittsom kjønnssykdom». Allerede 3.desember 2008 henla politiet anmeldelsen som strafferettslig foreldet uten å igangsette etterforskning. Liv Serine Helgesen påklaget vedtaket og gjentok bl.a. at mistenkte hadde «tatt seg til rette» på henne mot hennes vilje. (Likevel tok hverken politiet eller statsadvokaten meg på alvor, de hverken undersøkte, ei heller etterforsket de hva jeg mente med at anmeldte «tok seg til rette». Også i 2008 manglet politiet kunnskaper om voldtekt. Flere voldtekter av kvinner ble henlagte, enn straffeforfulgt. Det er bedre at 10 voldtektsmenn går fri enn at en uskyldig dømmes, heter det i et av den eldgamle romerrettens grunnprinsipper, et prinsipp som fremdeles står høyere i kurs hos norske jurister av alle slag, mer enn en voldtatt skadet kvinne.)
I oversendelsen til statsadvokaten 27. januar 2009 går det frem at politiet, utelukkende hadde tatt stilling til smitteoverføringen, beskyldningen om seksuelt overgrep er ikke nevnt. Uten merknader opprettholdt statsadvokaten 30. januar s.å. politiets henleggelse. I brev av 20. februar og 2. juni 2013 til politiet har Liv Serine Helgesen klaget over statsadvokatens henleggelse, samt på politiets manglende oppfølging av det hun benevner som «voldtektssaken».

 

Riksadvokaten bemerker:
1. Klagen over den opprinnelige anmeldelsen om smitteoverføring er en tredjeinstansklage. Det betyr at den lovfestede klageadgangen er utløpt. Da riksadvokaten ikke kan se at det er særlige omstendigheter som tilsier en ny prøving her, avvises denne delen av klagen i medhold av straffeloven § 59 a siste ledd.

2. Etter riksadvokatens syn kan det allerede ut fra anmeldelsens beskrivelse, reises spørsmål om hendelsen i påsken 1988 rammes av voldtektsbestemmelsen i
straffeloven § 192. (Når det reises spørsmål om voldtekt og det riksadvokaten kaller «hendelsen» skulle politiet, statsadvokat og ikke minst riksadvokaten ha undersøkt og etterforsket «hendelsen'»! Riksadvokaten gadd hverken undersøke eller etterforske beleilig i favør av voldtektsmannen. Slik er det med mannsbastionen politiet, der går voldtektsmenn heller fri, og den kriminelle handlingen, et uønsket samleie, voldtekten, latterliggjøres og bagatelliseres med beskrivelsen «hendelsen».)

Uansett er forholdet strafferettslig foreldet, (hadde mitt rekommanderte brev av
2. februar 2013 ikke forduftet i posten, ville forholdet; overrumpelsesvoldtekten, ikke vært strafferettslig foreldet – før etter 3. april 2013!
) også om den skjerpende strafferammen i bestemmelsens tredje ledd bokstav d) skulle kunne komme til anvendelse. Riksadvokaten finner derfor ikke grunn til å beordre etterforskning, og henlegger på dette punktet det anmeldte forholdet som foreldet jf straffeloven § 67 flg.

Underretning bes gitt herunder til advokat (advfa Elden). Det må samtidig gjøres kjent at riksadvokatens avgjørelse ikke kan påklages, jf straffeprosessloven § 59 a første ledd. Adgangen til å reise privat straffesak er regulert i straffeprosessloven kapittel 28. 

Lines Serine Helgesens brev av 2. juni 2013 bes dokumentertført.
RIKSADVOKATEMBETET , POSTBOKS 8002 DEP, 0030 OSLO

Knut Erik Sæther                                                                Ingunn Fossgard
ass. riksadvokat                                                                   førstestatsadvokat

 

Med hjelp til skrivingen, mailet jeg pr. 1. mars 2013 advokat Øystein A. Sverre, min tidligere forsmådde beiler, som til alt overmål likevel hadde påtatt seg oppgaven som ‘ansvarlig advokat’ for sin kompis, skadevoldsmillionæren.
Mail gjengitt her:

Voldtekt sammenlignes med voldtekt – etterlyser rettferdighet for voldtatte.
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/01/07/voldtekt-sammenlignes-med-drap-etterlyser-rettferdighet-for-voldtatte/

 

 

16.desember 2014 hadde politiet i Oslo oppdatert seg på handlinger som inngår i straffbar voldtekt: En finger er nok til tre års fengsel. 
https://www.nrk.no/norge/_-en-finger-er-nok-til-tre-ar-i-fengsel-1.12069467

 

Fortsettelse følger.

Lydfil.

Reklamer

14 thoughts on “Politianmelder overgriperen

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s