Jeg, en golddigger?

Er jeg en ‘golddigger’?

Ville en ‘golddigger’ ha ventet i 18 år før hun stevnet skadevolder?

Dette er skadevolderen:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

Overgrepsutsatte tier gjennomsnittlig 17,5 år eller lengre. Jf Fabian Stang (advokat når han ikke er ordfører i Oslo) som nylig avslørte at han ble utsatt for seksuelt overgrep i tenårene, et overgrep han ikke noensinne tidligere hadde fortalt noen om.

Skadevolder NN påførte meg livsvarig skade, da han tok seg til rette på meg en søndags ettermiddag på min sofa. Til tross for at han visste han hadde røde prikker, sår på penis, noe han innrømmet senere, tok han i sin egotripp ikke på seg kondom. (Da hadde jeg kunnet komme meg unna!) Han ga meg heller ikke noe valg – ved for eksempel – å informere meg om at han hadde sår på penis – eller spørre om jeg ønsket sex med ham. Vi som ikke engang hadde kysset!
Befinner man seg i slumremodus har man ikke normale reaksjoner. Et tonn voksent mannfolk på 43 år, som plutselig ligger oppå en, er skremmende!
Da blir ‘Nei!’ til et bittelite pip.

Legene mine hevdet herpesviruset ville brenne ut…. Men hvor lang tid det tar, det sa legene ingenting om. Legene – også trygdeleger – manglet kunnskaper!

Andre kompetente leger videresendte meg heller ikke til andre medisinske spesialister, til tross for flere år med de samme residiverende symptomene, som i dag anses som «ME-symptomer«.
Herpesvira ikke til å spøke med! https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/26/herpesvira-ikke-til-a-spoke-med/

Leger har på Internett inntil nylig påstått tilsvarende vrangforestillinger; at herpesvirus vil ‘brenne ut’…. Min erfaring tilsier at virus ikke brenner ut, men fortsetter ‘brenne’….

Fremdeles er det bare 3-  tre års foreldelsesfrist på smitte av kjønnsykdom. Samme som ved økonomisk kriminalitet….Kan økonomisk kriminalitet sammenlignes med skade på kroppen, slik som livsvarig smitte kjønnssykdom?

Skjermbilde 2017-10-14 kl. 15.45.26

 

Alle de forskjellige pillekurer mot herpes, rekvirert av leger og medisinske spesialister – har forverret trøtthet og utmattelse. ME-syke har ofte dårlig toleranse for medisin og kjemiske preparater.

Tre år er kort tid når det gjelder foreldelsesfrist på skade av kroppen. Særlig skade forbundet med skambelagte smitte av kjønnssykdom etter ufrivillig sex. Et dobbelt overgrep, en overrumpelsesvoldtekt utenfor ‘primetime’ – på min sofa en søndags ettermiddag – med påfølgende smitte fra genitalherpes, et virus, som ikke forsvinner, men fortsetter å brenne i livslang lidelse,  hvor man ved hvert herpesutbrudd, fra 12 – 25 ganger i året (avhengig av stressbelastning) gjentatt påminnes overrumpelsesvoldtekten.

Hadde jeg innen foreldelsesfristen på tre år visst det jeg vet i dag, skulle jeg selvsagt stevnet skadevolder/overgriper NN langt tidligere. Men legene manglet kunnskaper om ME/G93.3./A04. Selv 18 år etter det doble overgrepet manglet sågar trygdelegen i NAV, rådgivende overlege, dr. Eirik Haneberg manglet kunnskap både om herpesinfeksjon og ME/cfs A04/G93.3
Se under her:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/radgivende-overlege-eirik-haneberg-avslorer-mangelfulle-kunnskaper-om-me/

 

Her uttaler de dyktige advokatene Edmund Asbøll og Jon Wessel-Aas seg om foreldelse…. Mens sorenskriver ved Oslo tingrett, Geir Engebretsen uttaler seg om dommernes oppgave:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/advokat-edmund-asboll-jon-wessel-aas-og-sorenskriver-geir-engebretsen-om-foreldelse-m-m/

 

Sannsynligvis ville både advokater og domstolene – også den gang – latterliggjort meg siden legene på den tiden feilaktig hevdet herpesviruset ville ‘brenne ut‘….

NAV sender ikke videre til spesialistundersøkelse før etter at NAV anmoder folketrygdmedlemmet om å søke uføretrygd… Slik anmodning fra NAV kan ta årevis!

Imens oppbevares kronisk syke – udiagnostiserte – på livsopphold tilsvarende sosialhjelpens eksistensminimum, som enda befinner seg skammelige flere tusen kroner lavere pr. måned  – enn anbefalt livsoppholdsats fra SIFO (Statens Institutt for samfunnsforskning, se evnt anbefalte budsjettoversikter der.)

Krav fra NAV for å bli tildelt sosialhjelp eller supplerende sosialhjelp (supplerende hvis annen folketrygdstønad eller arbeidsinntekt er altfor lav) er at alt av tidligere oppsparte verdier er ‘forbrukt.’ Det vil si at hus og hjem, biler og båter, hytter og sparekonti være forbrukt for at man i det hele tatt skal komme i betraktning ved behovsprøvd sosialhjelp. En fattigdomsfelle av dimensjoner for de som opprinnelig er kronisk syke, men slik av inkompetente saksbehandlere i NAV uten helsefaglig kompetanse, blir oppbevarte udiagnostiserte i årevis – uformuende – på behovprøvd sosialhjelp.

Etter at uføretrygd innvilges, motregner kommunale NAV sosialhjelpen med etterbetalt uføretrygd – nå fra søknadstidspunktet mot tidligere, før NAV ble innført i 2004, ble uføretrygd etterbetalt fra uføretidspunktet…. slik at kommunene uansett ikke taper penger på sosialhjelpsmottakere som er for syke til å jobbe. For å få vedtak på økonomisk sosialhjelp, ble jeg av Ullern sosialkontor oppfordret om å melde meg arbeidsledig ved daværende Aetat. Men der fikk jeg beskjed om at nei, jeg som skattebetaler fra enkeltmannsforetak, som selvstendig næringdrivende, hadde ikke rett på dagpenger. For å få utbetalt sosialhjelp måtte jeg melde meg arbeidssøkende….og levere inn meldingskort.

 

I mitt tilfelle satte NAV Trygd uføretidspunktet til 0195….Ensbetydende med at NAV Trygd mener jeg var arbeidsufør allerede i 1995, da jeg solgte mitt fysikalske institutt på grunn av helseplager, og selv, på eget initiativ – uten å belaste det offentlige –  omskolerte meg til kursarrangør og kursleder innen kognitive teknikker. Det betyr at NAV i verste fall trenerte anmodning om søknad uføretrygd helt til siste foreldelsesfrist for herpessmitten  01-2005…. Som er dato for virkningstidspunktet, dvs starten på min uføretrygd.

For mine lesere skulle det nå være kjent at skadevolder NN hadde sin barndoms- og familievenninne Inger Lise Dege fra 1998 ansatt ved Røa Trygdekontor/NAV Vestre Aker/NAV Forvaltning Oslo/NAV Trygd – inntil hun i ca 2003 ble min saksbehandler ….Jeg var selvsagt fullstendig ukjent med min saksbehandler Inger Lise Deges nære forbindelser til overgriper NN og hans familie og advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege, inntil ankesaken i Frostating lagmannsrett i februar 2014,  da jeg stevnet Inger Lise Dege som vitne….. Sjokkerende hva Inger Lise Dege på ære og samvittighet, uten å holde noe tilbake – avslørte i sitt vitnemål!

HØR ME-spesialist fra Ullevål vitne i min ankesak mot NAV – og HØR vitnemålene til min saksbehandler i NAV Trygd, juristen Inger Lise Dege i «Kjendisnettverket til voldtektsmannen». https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

Dette er skadevolderenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

Utskrift av lydfiler fra min saksbehandler Inger Lise Deges vitnemål i lagmannsretten:
Lyver min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygdhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/07/nav-radgiver-inger-lise-dege-vitner-i-frostating-lagmannsrett/

Min saksbehandler  Inger Lise Dege i NAV Trygd uten helsefaglig kompetanse:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/

Diagnoseregulativene ukjent for min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

 

Min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd beriker sin eksmann….
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/16/radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-beriket-sin-eksmanns-advokatfirma/

Tilfeldig – eller ikke så tilfeldig….?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/tilfeldig-eller-likevel-ikke-sa-tilfeldig/

Hvorfor ventet NAV så lenge med å anmode søknad om uføretrygd…?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/14/kommentar-til-vitnemal-fra-radgiver-i-nav-inger-lise-dege/

Først etter at Ullevål Universitetssykehus i 2006 diagnostiserte ME/myalgisk encefalopati G93.3/A04 (se bekreftelsen fra overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling, dr. Oddbjørn Brubakk nederst her) med henvisning til infeksjon etter herpessmitte, stevnet jeg skadevolder NN for erstatning – 18 år etter overgrepet. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/06/advokat-edmund-asbolls-brev-til-skadevolder/

Det hadde ikke falt meg inn at en tilsynelatende ‘uskyldig’ herpesinfeksjon, som legene hevdet ville ‘brenne ut’ –  kunne utløse den nevrologisk uførelidelsen ME/cfs/postviralt utmattelsessyndrom/G93.3/A04

– Sistnevnte diagnose A04 «Slitenhet» fikk jeg ved søknad attføring i 2002/2001.….INGEN, heller ikke rådgivende trygdelege dr. Haneberg, eller min saksbehandler (uten helsefaglig kompetanse, uten kjennskap til diagnoseregulativene) Inger Lise Dege i NAV Trygd koblet attføringsdiagnosen «Slitenhet» A04  – til ME/cfs G93.3 – selv om A04 brukes av fastlegene ved ME/cfs. 

Først i 2014 ble det bekreftet at min saksbehandler i NAV Trygd, juristen Inger Lise Dege var barndomsvenninne med saksøkt skadevolder NN, at hennes mor hadde vært venninne med skadevolderens mor, at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege som representerer skadevoldsmillionæren, er e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege!! De har to nå voksne barn sammen, som de alltid har samarbeidet tett om.Det må man kunne kalle særdeles nære forhold til saksøkt skadevoldsmillionær NN.

Skjermbilde 2017-02-24 kl. 09.53.30.png

Inger Lise Dege var siden 1998 ansatt ved Røa trygdekontor, og NAV Vestre Aker, NAV Forvaltning m.m. – hun har hele tiden befunnet seg i kulissene i mine NAV-saker, i den hensikt å ‘redde’ sin barndomsvenn, saksøkt skadevoldsmillionær NN. ‘Alle’ visste at mangemillionær NN hadde smittet meg med genitalherpes. Det hadde han betrodd sine advokatkompiser da de inviterte til utdrikningslag for ham. De lurte på hvorfor han som aldri ville ha flere barn, nå plutselig skulle gifte seg – med meg. I utdrikningsgave ga de ham en skål full av ubrukte kondomer. Slik latterliggjorde de en personskade de som jurister visste var straffbar.


Sjekk resymé saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Ved Ullevål ble jeg fortalt at herpesvira – i forskjellige varianter – ofte er å finne hos ME-syke. Den såkalte ‘kyssesyken‘ (halsbetennelse) Epstein Barr forårsakes av herpesvirus. Det finnes mer enn hundre forskjellige herpesvira, syv herpesvira går på menneskekroppen.

Infeksjonen etter herpessmitte kan derfor være skummel! Forfatter/journalist Marit Christensen forteller i boken ‘Moren‘ at terroristens mor utviklet vannhode, hydrocefalus, på grunn av munnherpes, som ofte betegnes som ‘forkjølelsessår’ – på leppene og anses som ‘uskyldig’ lidelse….som i følge legenes feilinformasjon skal kunne ‘brenne ut‘….

Herpesvira er ikke til å spøke med, selv om mange er bærere av viruset uten å vite det. Blodprøve viser hvorvidt man er bærer av herpesvirus.

Skadevolders advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege;
Sonia Seyersted

Skjermbilde 2016-10-17 kl. 14.27.51.png

 

 

 

Skjermbilde 2016-10-17 kl. 14.29.03.png
og 
skadevolders nære venn og forretningspartner, advokat Øystein A. Sverre

skjermbilde-2016-10-16-kl-20-11-43
(= en tidligere forsmådd beiler av meg, og omgangsvenn, som etterpå desperat beilet min vakre slektning…Betenkelig ut fra advokatetiske regler at Øystein A. Sverre kunne påta seg å representere min eksmann, skadevolderen.)
– Øystein A. Sverre  som dog i en kort periode også var å anse som en slags ‘omgangsvenn’ av meg, og som kjenner meg på måter ingen annen advokat gjør,
– Øystein A. Sverre som jeg feiret julehelgen sammen med i 1989…. og som inviterte til Nyttårsfeiring i sitt hjem noen dager senere,
– Øystein A. Sverre, som satt som styreleder i skadevolder/overgriper NNs eiendomsselskaper fra ca 2000 – 2009,
– da Øystein A. Sverre etter at jeg stevnet overgriper i februar 2009, gikk over til å være ‘ansvarlig advokat’ for sin nære venn, skadevolder NN)
og forretningsadvokatene Tarjei Stensaas og Marcus C. Lindstrøm har flere ganger i saksprosessen forsøkt å fremstille meg som om var jeg en ‘golddigger’….

Skadevolders venn og forretningspartner, advokat Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege, min tidligere forsmådde beiler hevnet både seg selv og sin klient/skadevolder og var hovedårsaken til at skadevolder NN helt til
3. desember 2014 – da også fra graven – har tvangstrukket sine advokatomkostninger til advokatfirmaet Brækhus Dege siden 2010 fra min uføretrygd i NAV….Takket være hjelp fra sin venninne, min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd/NAV Forvaltning. En trygd skadevolder NN er skyld i.

Dårlige ‘venner’ og bekjente avslører heldigvis seg selv. Og ja, jeg har hørt litt av hvert…. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/07/har-deres-klient-testet-seg-spor-advokat-asboll/

NAV HELFO avslår behandling av ME-syk:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/15/nav-helfo-avslar-behandling-av-me-syke-hos-spesialister-uten-driftstilskott/

Begjærer gjenåpning anke mot NAV pga saksbehandler.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/06/begjaerer-gjenopptakelse-anke-mot-nav-pga-vitnet-inger-lise-dege/

 

Innskanning 213.jpeg

Herpesutbrudd i en ‘dårlig’ periode. Tatt av legen. 

 

At infeksjoner  utløser ME/cfs konkluderer hittil – også forskningen på ME –  ved Haukeland Universitetssykehus.

IMG_20150608_0002

Jf spesialist i ytringsfrihet, advokat John Cristian  Elden, må fagfolk tåle offentlig kritikk:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

skjermbilde-2016-10-09-kl-04-24-29

Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt til å punge ut pga brudd på regler for advokater.
http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

skjermbilde-2016-10-09-kl-04-26-21

Skjermbilde 2017-10-14 kl. 15.46.19

Skjermbilde 2017-10-14 kl. 15.46.37

 

Skjermbilde 2017-10-14 kl. 15.47.47

 

Skjermbilde 2017-10-14 kl. 15.46.54

Skjermbilde 2017-10-14 kl. 15.47.11

Fortsettelse følger.

 

Reklamer

3 thoughts on “Jeg, en golddigger?

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s