Advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell trekker seg….

18. januar 2011.

Høysterett var mitt siste halmstrå i erstatningssaken mot skadevolder NN.

Tenk hvis anken fra advokat Grøndahl på saksomkostningene ble avvist av Høyesterett – og jeg ikke hadde benyttet min aller siste sjanse til å anke hele saken? 

Historien om den selvprosederende syke mannen som taper i alle rettsinnstanser, men vinner i Høyesterett ga meg håp om at Høyesterett er besatt av kloke dommere. Jeg kunne ikke la den sjansen gå fra meg!

Det gjaldt livet mitt! Det resterende….

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/25/historien-om-selvprosederende-syk-som-tapte-i-alle-instanser-men-vant-i-hoyesterett/

Samtidig hadde jeg i bakhodet svarene fra advokat Steinar Winther-Christensen, som mente at anke til Høyesterett var bortkastet – uansett ankefokus.

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/23/en-pliktig-oppgave-for-prosessfullmektig-anne-elisabeth-grondahl-hos-stabell/

I håp om at rettferdighet finnes i Høyesterett,  leverer jeg inn ’tilleggsopplysninger‘ til anken på bare saksomkostningene fra min prosessfullmektig advokat Grøndahl. Det måtte da finnes kloke dommere i Høysterett som ville se og forstå?

Mottar svar av 18. januar 2011 fra Borgarting lagmannsrett:

«Det vises til Deres anke 14. januar 2011 til Høyesterett mottatt i lagmannsrettens skranke 14. januar 2011.

De viser i anken til at Deres advokat har anket over sakskostnadsavgjørelsen og at Deres anke er ’tilleggsopplysninger’. Samtidig ber De om at Høyesterett dømmer NN til å betale Dem erstatning og oppreisning fastsatt etter rettens skjønn. Lagmannsretten bedømmer derfor Deres anke til å være en selvstendig anke uavhengig av anken over sakskostnadsavgjørelsen, som ankom lagmannsretten 17. januar 2011.

Lagmannsretten nektet å fremme Deres anke over Oslo tingretts dom i medhold av tvisteloven §29-13 annet ledd. Dette er det redegjort for i vår bestlutning av 3. desember 2010.

Tvisteloven § 29-13 fremte ledd bestemmer at en slik beslutning bare kan ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Den kan med andre ord ikke ankes på det grunnlag at De mener at lagmannsretten har tatt feil av rettsreglene eller har lagt til grunn feil faktum.

Jeg leser Deres anke 14. januar 2011 slik at De argumenterer for at lagmannsretten har lagt et feil faktum til grunn. Alternativt at rettsanvendelsen er feil.

De gis ved dette anledning til å rette anken. Frist for eventuelle retting fastsettes til 1. februar 2011. Etter dette tidspunkt vil anken, eventuelt med Deres rettelser, oversendes advokat Lindstrøm (i advfa Brækhus Dege, min anm.) med frist for å inngi anketilsvar.

Det anbefales at De drøfter nærværende brev nærmere med Deres advokat som mottar en kopi.
Borgarting lagmannsrett
Lars Ole Evensen
lagdommer

Kopi: Advokat Anne Elisabeth Grøndahl, Rosenkrantzgt. 7, 0159 Oslo»

IMG_20150504_0006IMG_20150504_0007

Ikke spøk for en ikke-jurist som har tapt halve livet i sykdom å tukle med rådene fra advokat!

23. januar 2011 trekker advokat Anne Elisabeth Grøndahl seg som min prosessfullmektig.  Jeg, ikke -juristen, hadde handlet imot hennes råd, fordi jeg mente resten av livet mitt hang i en tynn tråd med fattigdommens sykdomsforverringer, hvis anken hennes på saksomkostninger ikke førte frem til rettferdighet.

Hadde jeg, ikke juristen, begått feil ved å innlevere tilleggsopplysninger, og slik sabotert mine aller siste muligheter om å nå frem med anke til Høyesterett?

 Advokat Grøndahl hadde visstnok god grunn til å trekke seg.

«Fra: Elisabeth Grondahl <Elisabeth.Grondahl@advokatstabell.no>
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: søndag, 23. januar 2011 15.37
Emne: SV: ad Høyesterett

Hei,
 
Jeg har, som du selv skriver, gitt deg et klart råd om hva jeg mente vi skulle anke over.

Du valgt likevel å anke også over saken.

Jeg har ingen mulighet til å hjelpe deg med dette, og viser til hva jeg har sagt om dette tidligere.
 
Jeg skal se på brevet fra Borgarting, og informere dem om at jeg ikke representerer deg lenger i denne saken.
 
Lykke til videre.
 
Elisabeth Grøndahl «

IMG_20150504_0004

Her følger min mail som foranlediget ovennevnte svar fra advokat Grøndahl:

«Fra: Liv Serine Helgesen
Sendt: 23. januar 2011 11:33
Til: Elisabeth Grondahl
Emne: ad Høyesterett

Kjære advokat Grøndahl! 🙂
Brev fra lagmannsretten, også sendt deg, der jeg bes om å drøfte min anke med «tilleggsopplysninger» med deg – og komme med «retting» innen 1.februar.

Vi har vel for så vidt allerede drøftet dette. Du har frarådet anke utover saksomkostningene med henvisning til at saken da kan bli avvist. Du har bedt meg kontakte annen advokat.

Selv om du bare kan anke saksomkostningene, kan retten likevel komme til å behandle andre ting f. eks. evnt. erstatning og oppreisning?

Kan du evnt. være behjelpelig med en eller annen «uortodoks tilnærming» slik at retten behandler erstatning/oppreisning eller mine «tilleggsopplysninger» eller mener du fremdeles at jeg da må kontakte annen advokat? Har lagt ved ALT jeg har for å dokumentere økonomisk tap m.m.

Det var dette genet da, som ikke forstår å gi opp…. 🙂
På forhånd takk- fortsatt strålende helg!:-)

Mvh Liv SErine»

IMG_20150504_0005

Fortsettelse følger.

Reklamer

2 thoughts on “Advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell trekker seg….

  1. Hint: Det er en grunn til at ALLE Stabells advokater nå har hoppet over til Mette Y. Larsen CO, men dessverre også Advokat Grøndahl. Det gikk dårlig for dem til slutt.

    Liker

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s