Faktura fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell

21.januar 2011

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Christian Eldenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Har den tvilsomme ære å bli omtalt bittelitt i Advokatbladet 5/15 – uten navnehenvisning, men pussig nok bare omtalt som «en kvinne»..Advokatbladet er ikke verre på det enn at bilde av faktura rappes fra bloggen min, uten kildehenvisning, uten tillatelse, uten betaling. Typisk jurister?
http://www.advokatbladet.no/2015/05/advokater-hetses-pa-nett/


Advokat Jon Wessel-Aas sin påstand om ‘hets’ avviker fra advokat John Christian Eldens henvisning til at fagfolk, også advokater, og dommere og andre, må tåle offentlig kritikk:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/16/fagfolk-ma-tale-offentlig-kritikk-jf-advokat-elden/

 

Vi har legelisten.no – med ris og ros av navngitte fastleger og tannleger. Mens leger tåler omtale, kaller advokater omtale på nett for ‘hets’. Min dokumentarblogg Innsyn i domsprosesser har ikke noensinne hatt til hensikt å hetse, men dokumentere min historie, avsløre himla pussige domsprosesser – mm. 
Etterlyser en Advokatliste.no – for rådyre advokattjenester uten kontroll. Nytteløst å klage på advokater til Advokatforeningen:
Advokatforeningen ansvarlig for ukultur.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/12/12/advokatforening-ansvarlig-for-ukultur/

Etterlyser også bedre rettssikkerhet for de av oss som ikke har råd til advokat, fordi advokater har priset seg ut av markedet, og vi må stille som selvprosederende, ikke-advokat i domstolene, uten jusskunnskaper, med tillit til – og håp om – at rettssystemet og dommerne likevel ivaretar våre interesser. Det skjer dessverre sjeldent. De fleste selvprosederende taper.  Dommere dømmer oftest i fravør av den økonomisk sterkeste parten; staten ved NAV eller skadevoldsmillionærene.

Som her, HØR rådgiver i NAV og legespesialist vitne i ankesak mot NAV
Kjendisnettverket til voldtektsmannen:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

 

 

Faktura på advokathonorar fra min prosessfullmektig, advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell & Co.

IMG_20150505_0002IMG_20150505_0001

Fakturaen er tilsynelatende grei, den er langt mer spesifisert enn den kryptiske timelisten til min forhenværende prossessfullmektig, advokat Espen Seeberg, omtalt i artikkelen:  «Fire advokater – tre forskjellige timelister«.  https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/26/fire-advokater-tre-forskjellige-timelister/

Men fakturaen fra advokat Grøndahl hos Stabell mangler spesifikke datoangivelser for når arbeidet er utført. 

Advokat Anne Elisabeth Grøndahl har tilsynelatende vært snill og hensynstagende mot meg, idet hun har  ‘gått under offentlig sælærsats  jf hennes følgebrev av 21. januar 2011.
Grøndahl aksepterte også delbetaling av kr 16000, som forsikringsselskapet van Ameyde Norway krevde betalt for at jeg kunne få innvilget rettshjelpsforsikringen min. Det var hardt å delbetale 16000 fra min uføretrygd, men jeg klarte det, langt om lenge.

Skjermbilde 2016-04-28 kl. 14.36.11.png

Se under her. Der viser hun til min innbetaling av 20.12.09 «for allerede utført arbeid». Hm…. Vi hadde et kort møte 15.12.2009 – hvorpå advokat Grøndahl sendte en bekreftelse til Borgarting lagmannsrett om at hun representerte meg. Det møtet og den bekreftelsen kostet meg kr. 2.000 – fra min skarve uføretrygd.

Møte med advokat Grøndahl: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/mote-med-advokat-grondahl/

10. februar 2011

«Fra: Liv Serine Helgesen
Emne: Ad anke 1 – Høyesterett
Til: «Elisabeth Grøndahl» elisabeth.grondahl@advokatstabell.no>
Dato: Torsdag 10. februar 2011 12.22
Kjære advokat Grøndahl,
Mitt forsikringsselskap ønsker spesifisert krav fra meg vedr. ditt arbeide mht forsent innbetalt ankegebyr fra Van Ameyde i des. 2009. Ut fra din faktura av 21.01.2011 og dokumenter forstår jeg det slik at de 8-åtte- første posteringene der kan ha med arbeidet i forbindelse med din anke 1 til Høyesterett?
Du forklarte at det krevde «komplisert juss».
Har jeg tatt for hardt i,  eller er det flere av posteringene som gjelder den anken ?

Antar at det arbeidet du nå har med denne forespørsel om spesifisering av honorar kan dekkes inn av Van Ameyde. Fint hvis du er snill å sende meg snarest en mailbekreftelse vedr. arbeidstid/honorar tilknyttet den første anken til Høyesterett, og tilføy gjerne evnt. honorar som tilkommer i forbindelse med denne spesifiseringen. Beklager bryderiet!
På forhånd takk – med ønske om en fortsatt strålende dag:-)
Mvh Liv SErine»

 

17. februar 2011.
Det har gått en uke, uten et eneste pip fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl i Advokatfirmaet Stabell, hun har ikke besvart min mail av 10. februar.  Må sende følgende purring til advokat Grøndahl.
«Fra: Liv Serine Helgesen
Emne: ad HONORAR anke 1 – Høyesterett
Til: «Elisabeth Grøndahl» elisabeth.grondahl@advokatstabell.no>
Dato: Torsdag 17. februar 2011 16.00
Hei igjen,
For å lette arbeidet for deg vedlegges herved kopi av din faktura. Kan du være snill å oppgi hvor mange av posteringene der som gjelder din første vinneranke til Høyesterett vedr. forsinket ankegebyr. Se evnt. mail under her.
På forhånd takk- med ønske om en fortsatt strålende dag!:-)
Mvh Liv SErine»

IMG_20150505_0004

Søndag 20. februar 2011.

Fremdeles ikke et eneste pip fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell….

Jeg purrer – igjen – på svar fra advokat Grøndahl.

Fra: Liv Serine Helgesen 
Til: Elisabeth Grøndahl <elisabeth.grondahl@advokatstabell.no>
Sendt: søndag, 20. februar 2011 6.22
Emne: HASTER!!!!

Samme dag, ut på ettermiddagen, endelig svar fra advokat Grøndahl. Advokater må også ha fri, det har jeg forståelse for. Gjentatt får man inntrykk av at jeg som klient opplevelsen av å være til bryderi – for advokat Anne Elisabeth Grøndahl.

«Fra: Elisabeth Grondahl <Elisabeth.Grondahl@advokatstabell.no>
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: søndag, 20. februar 2011 16.04
Emne: Re: HASTER!!!!
Hei. Jeg er borte fra kontoret i en  uke og har ikke anledning til å se på det. Det var mye arbeid ifrb med anken og du kan se på datoene ifrh til arbeidsmengden.
Elisabeth Grøndahl
Sendt fra min iPhone«

 

 

En uke senere, søndag 27. februar, har jeg fremdeles ikke hørt mer fra advokat Grøndahl, og må sende enda en purring. Ikke noe ‘kjære’ nå lengre….!
«Fra: Liv Serine Helgesen
Emne: Vs: HASTER!!!!
Til: «Elisabeth Grøndahl» <elisabeth.grondahl@advokatstabell.no>
Dato: Søndag 27. februar 2011 10.00
Hei, viser til tidligere korrespondanse. Fint hvis du bekrefter på mail at de 8 første posteringene på din faktura nr. 1459 av 21.01.11 er tilknyttet anke til Høyesterett pga for sent innbetalt ankegebyr til lagmannsretten. Evn. annet. På forhånd takk – med ønske om en strålende søndag! 🙂 Mvh Liv SErine»

IMG_20150505_0005

Mandag 28. februar 2011. Ny purring og spesifisering fra meg til advokat Grøndahl:
«Fra: Liv Serine Helgesen
Til: Elisabeth Grøndahl <elisabeth.grondahl@advokatstabell.no>
Sendt: Mandag, 28. februar 2011 18.22
Emne: Vs: HASTER!!!!
Kjære advokat Grøndahl, dato ikke angitt på faktura, derfor vanskelig å vite med sikkerhet hva som angår anken til Høyesterett. Fint hvis du er snill å bekrefte snarest. På forhånd takk.
Mvh Liv Serine»

IMG_20150505_0006

1. mars 2011. Endelig – etter en og en halv måned – spesifiserer advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos advokatfimaet Stabell fakturaen hun sendte meg 21. januar 2011:
«Fra: Elisabeth Grondahl <Elisabeth.Grondahl@advokatstabell.no>
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Tirsdag, 1. mars 2011 13.06
Emne: SV: HASTER!!!!
Den første anken har det medgått ca 11 timers arbeid, og resten på den siste.
Advokat Elisabeth Grøndahl
Rosenkrantzgt. 7 
0159
Oslo
elisabeth.grondahl@advokatstabell.no 
ADVOKATFIRMAET STABELL & Co
Tlf.    22 40 41 40 Fax   22 40 41 49 Mob. 97 08 25 26″

IMG_20150505_0007

 

Makan til treig advokat som advokat Anne Elisabeth Grøndahl i advokatfirmaet Stabell! Hvordan kan man velge en slik advokat?
Hadde advokat Grøndahl hatt lite å gjøre, kanskje få klienter? Var det årsaken til at hennes venninne og tidligere kollega, tingrettsdommer Maiken Reehorst ved Oslo tingrett hadde anbefalt meg advokat Grøndahl?  Reehorst hadde sågar ringt til advokatfirmaet Stabell, da jeg leverte inn anken, og befant meg på kontoret hos Reehorst.


Mon tro om min forhenværende saksbehandler ved NAV Ullern,  Ane Haugen Stabell er i familie med advokat Harald Stabell i advokatfirmaet Stabell & co – eller kanskje  med advokat Bredo Stabell i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer saksøkte skadevolder NN….?

Gjengjendelse etter varsling – sosialsjef Lohne i VestreAker https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/29/hevn-fra-sosialsjef-elisabeth-lohne-i-vestre-aker-etter-varsling/

Kommunerevisjon i Oslo i arbeide i Vestre Aker https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/26/kommunerevisjonen-i-oslo-i-arbeide/

 

Forsikringsselskapet van Ameyde Norway saboterer anken min.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/25/forsikringsselskapet-van-ameyde-norway-saboterer-anken-min/

Christian Bettmo om forsinket ankegebyr fra forsikringsselskapet van Ameyde Norway:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/28/christian-bettmo-om-forsinket-ankegebyr-fra-van-ameyde-norway/

Advokat Seeberg og Lindstrøm møter sine klienter 31.juli 2009: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/31-juli-advokatene-seeberg-og-lindstrom-moter-sine-klienter/

Ingen faktura fra van Ameyde forsikring: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/24/ingen-kvittering-fra-van-ameyde-forsikring/

Ankegebyr med forviklinger hos van Ameyde Forsikring. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/22/ankegebyr-med-forviklinger-hos-van-ameyde-forsikring/

Fortsettelse følger.

Lydfiler

Reklamer

6 thoughts on “Faktura fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s