Kommunerevisjonen i Oslo i arbeide….ved sosialkontoret Vestre Aker

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Chr Elden:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/
Takk advokat Elden!

Dokumentarbloggen min bittelitt omtalt i siste Advokatbladet 5/15 – med blant annet faktura fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos Stabell. Min hensikt er å formidle historier. Stolt av nyttegjøringen lydopptakene. Jf Advokat John Christian Elden:Fagfolk må tåle offentlig kritikk. (Det gjelder vel også advokater?) http://www.advokatbladet.no/2015/05/advokater-hetses-pa-nett/

IMG_20150526_0003

Oslo kommune, bydel Røa/Vestre Aker sosialkontor 2005

Politiet avhører vanligvis en og en person. Det medfølger strengt straffeansvar å forklare seg feil.

Ville konklusjonen blitt annerledes hvis politiet – og ikke kommunens egne ansatte innad i Oslo kommunrevisjon – undersøkte denne korrupsjonslignende saken i Vestre Aker (Røa)?

I SAMTALE MED KOMMUNEREVISJONEN VED LARS JØRGENSEN

– Det fremkommer i kommunerevisjonens konklusjon at kommunerevisjonen har hatt et møte med sosialsjef Elisabeth Lohne, saksbehandler Sølvi Svoren, og saksbehandleren som kjøpte leiligheten, Ane Haugen Stabell. Var dette et møte med hver enkelt av disse, eller et samlet møte? spør jeg, sosialklienten.

– Et samlet møte. Det var noen som var der…(da kommunerevisjonen ved Lars Jørgensen kom på forhåndsanmeldt besøk, min anm.)  Så gikk saksbehandler Ane Stabell, hun som hadde kjøpt leiligheten. Der etter kom den andre saksbehandleren inn, hun som hadde hatt mest med deg å gjøre, og hadde vært inne i leiligheten…(saksbehandler Sølvi Svoren avla et såkalt ‘hjemmebesøk’ som viste seg å være besiktigelse av leiligheten for hennes kollega Ane Haugen Stabell, rett før sosialkontoret stoppet støtte til husleien. Har aldri før eller siden opplevd ‘hjemmebesøk’ fra NAV/sosialkontor. min anm.)  Jeg har skrevet hvilket grunnlag jeg har foretatt undersøkelsen på: det er jo journalen din, samtale med sosialkontoret, sosialsjef Lohne, din saksbehandler Svoren, og saksbehandleren som kjøpte leiligheten, Ane Haugen Stabell. Har også vært i kontakt med utleier, altså selger av leiligheten….forklarer Lars Jørgensen.

– Var du i kontakt med selger på telefon, eller i personlig møte med ham? spør jeg.

– Nei, på telefon. Han bor jo ikke her, han….

– Er kommunerevisjonen klar over at alle saksbehandlerne på sosialkontoret daglig samarbeider med hverandre i forskjellige teamgrupper, som mottaksgrupper, oppfølgingsgrupper og arbeidsgrupper? Og at de deltar sammen på vedtaksmøter vedrørende klientene? I tillegg omgås de ofte i seminarer på Danskebåten. Flere omgås privat på fritiden. I tillegg bor flere av sosialkontorets ansatte rett rundt hjørnet for den leiligheten jeg ble tvangsutkastet fra,  leiligheten som saksbehandler Stabell kjøpte.

–  Ja….Men er det vesentlig for…? svarer Lars Jørgensen

– Saksbehandler Stabell som kjøpte leiligheten var flere ganger direkte inne i saksbehandlingen vedrørende meg. Blant annet som vedtaksberettiget i stedet for sosialsjef Lohne. I tillegg tok Ane Haugen Stabell avgjørelser vedrørende flyttetransporten fra tvangsfraveket leilighet, tilføyer jeg, og fortsetter:
– Jeg ringte sosialkontoret ti minutter før namsmannen skulle komme, for å tigge om en annen løsning enn utkastelse. Ane Haugen Stabell besvarte telefonsamtalen, ti på ti den formiddagen, hun sa at det ikke var mer sosialkontoret kunne gjøre i saken, forklarer jeg.

– Det vi ser som hovedbeviset, er at dette har vært en åpen saksprosess, forklarer kommuerevisjonens representant Lars Jørgensen.

– Hva tenker du på da? spør jeg nysgjerrig.

– Jo, leiligheten ble annonsert i Aftenposten, og dersom saksbehandler Stabell og megler står i ledtog, så er det jo selgeren som selvfølgelig vil ha mest mulig for leiligheten, sier Jørgensen.

– Selger tilkjennega allerede fem måneder før salget av leiligheten at han ville ha 1,35 millioner for den…. Altså før takstmannen hadde vært der, og før megleren var inne i bildet, forklarer jeg med trykk på ‘før’.

– Da jeg henvendte meg til megleren etter at leiligheten var solgt, var alle salgene det året tilgjengelig, bare ikke dette salget der saksbehandler Stabell ved sosialkontoret var kjøperen…. Salget ble heller ikke offentliggjort i Aftenpostens ukentlige offentliggjøring av eiendomsomsetning i bydelen…. Dessuten var det kort tid mellom den aller første annonsering av leiligheten 15. mars til neste annonsering 19. mars – hvor leiligheten ble angitt som solgt da den ble avertert i avisen, forklarer jeg.

– Men vi er vant til å se på virkeligheter og sånt her i kommunerevisjonen, og det som foregår i kommunen, svarer Jørgensen arrogant. Og tilføyer:
– Jeg ser liksom ikke noe motiv for at selger skulle gitt en gave på noen hundretusen kroner til saksbehandleren ved sosialkontoret…


– Heller ikke hvis det var for å få meg fortest mulig ut, fordi selger behøvde pengene fra salget til å nedbetale sin nye villa? spør jeg.

– Neeeiiii…svarer Jørgensen, og drar på det….

– Er du klar over at sosialkontoret hadde nøklene til leiligheten i flere uker? spør jeg.

– Nei det var jeg ikke klar over.

– Men du har da sakspapirene mine? spør jeg forbauset.

– Ja.

– Straks etter at jeg var blitt tvangsutkastet av namsmannen, leverte utleier nøklene inn til sosialkontoret. Sosialkontoret plasserte meg der etter på et hospits, som var mangedobbelt så dyrt som husleien. Der delte jeg leilighet sammen med seks menn, en polsk jøde og fem muslimer… Med beskjed fra saksbehandler Sølvi Svoren om at jeg måtte lete videre etter nytt sted å bo…. Straks jeg var blitt kastet ut, ble sosialhjelpen igangsatt igjen av saksbehandler Ane Stabell, som måneden etter kjøpte leiligheten med flere hundre tusen i rabatt, forklarer jeg.

– Ja vel…. Nei, det visste jeg ikke at sosialkontoret hadde tilgang til nøklene etter utkastelsen, sier Lars Jørgensen.

– De hadde nøklene i flere uker etter utkastelsen, fordi sosialkontoret hadde ansvaret for tømming av innboet, og flyttetransporten. Det forsvant også eiendeler som tilhørte meg, forklarer jeg frustrert.

– Ja, det er jeg klar over at sosialkontoret organiserte flyttingen, ja. Det var de som bekostet det også, var det ikke slik? spør kommunerevisjonens representant Jørgensen, som om han ikke er klar over at sosialhjelp er behovsprøvet, og sosialkontoret krever at alt av oppsparte verdier må være forbrukt, før slik hjelp ytes.

– Jo, det er riktig. Flere av mine eiendeler forsvant under flyttingen, i løpet av den tiden sosialkontoret hadde ansvaret for mine eiendeler, tilføyer jeg.

– Forsvant eiendelene under flyttingen? spør Jørgensen.

– Det er vanskelig å si akkurat når tingene forsvant, fordi namsmannen hadde unnlatt å fotografere inne i den boden hvor de tapte eiendelene var lagret. Både sosialkontoret og byrådsavdelingen i kommunen avslo å erstatte de tapte eiendelene mine, bekrefter jeg.

– Ble dette anmeldt?

–  Jada… Men politiet henla saken. Dette er du ikke klar over? spør jeg vanntro.

– Nei, det ligger ikke noe i saken om anmeldelsen og fortegnelsen over de tingene som forsvant.

 

– Neivel, det ligger ingen kopi av anmeldelsen der, men i mine skriv til sosialkontoret fremgår tapet tydelig, forklarer jeg.

– Ja de har jeg lest, bekrefter Jørgensen.

– Men da har du registrert at jeg har tapt eiendeler? bekrefter jeg.


– Ja, det har jeg registrert…..Men jeg har ikke de papirene foran meg nå, forklarer Jørgensen.

–  Og du er heller ikke klar over at sosialkontoret hadde nøklene til leiligheten i flere uker, det er sikkert? spør jeg.

– Jeg går ut fra at det er en naturlig følge siden sosialkontoret skulle besørge utflyttingen. Så vidt jeg forsto så var du ganske nedfor i akkurat den perioden?
(‘Nedfor’? Hva ville ME-spesialistene ved Ullevål ha kalt denne formen for sykdomsforverrende tortur? På utkastelsestidspunktet hadde jeg ingen ME-diagnose, bare attføringsdiagnosen A04 kalt «Slitenhet»….som i ettertid tilsvarer G93.3 som spesialistene benytter for ME, myalgisk encefalopati)

– Men det er vel ikke naturlig da at kommunerevisjonen frikjenner hele sosialkontoret og alle saksbehandlerne i de undersøkelsene du har gjort? spør jeg.

 –  Tror du det er utslagsgivende for konklusjonen i det brevet jeg har skrevet at sosialkontoret hadde nøklene etter at du var kastet ut? De alvorlige beskyldningene er at sosialkontoret bevisst har prøvd å få deg ut, og da overtatt leiligheten selv, for å bruke den til en av sine ansatte. De momenter jeg støtter meg til her, er jo at leiligheten ble solgt på det åpne markedet, og at saksbehandler Stabell la inne et bud…. Hun sier hun ikke visste at det var du som hadde bodd i leiligheten før hun flyttet inn, og det må jeg nesten tro på, bekrefter Jørgensen.

– I konklusjonsrapporten står det at ”Eier sier videre at leiligheten ble solgt på det åpne markedet gjennom megler, og at han ikke har vært i kontakt med kjøper”….

– Ja, det har han sagt til oss….bekrefter Jørgensen i kommunerevisjonen Oslo.

– Men han var jo i kontakt med sosialkontoret og lot dem ha ansvaret for nøklene i lang tid etter utkastelsen…. Han hadde også oppgitt feilaktig til Folkeregisteret at han bebodde leiligheten inntil salget…. Det er jo løgn fra ende til annen, for å få skattefri gevinst, forklarer jeg frustrert.

– Kan jeg få lov å gi deg et råd? spør Jørgensen.

– Ja?

– Da vil jeg si: ikke bruk så mye energi på dette her, for det blir veldig negativt….
(Så det mente Lars Jørgensen….at mangelfult utført ‘revisjon’ ved sosialkontoret Røa, ble veldig negativt – for ham! min anm.)

– Men er det ikke uheldig at en offentlig ansatt ved sosialkontoret kan kjøpe en leilighet som en klienten har bebodd i mange år, og blitt kastet ut fra, fordi sosialkontoret beleilig nok stoppet sosialhjelp til husleie? spør jeg forundret.

– Jeg synes ikke det. Dersom man kjøper leilighet følger man en prosedyre. Man ser på boligannonser, og er inne på Internett….I dette tilfellet var det en annonse i Aftenposten. Saksbehandler Ane Haugen Stabell var på visning, la inn bud, og fikk godtatt budet. Og for ettertid, slik som hun sa, så ble hun oppmerksom på at det var du som hadde bodd i leiligheten…. Helt til saksbehandler inngikk kontrakten så visste hun ikke noe om dette. Men om hun hadde visst det på forhånd, at dette var din leilighet, da er jeg enig i at dette ville vært uheldig, tilføyer Jørgensen.

– Underlig at hun ikke visste! Den dagen jeg ble kastet ut, var jeg vanvittig gåen og fortvilet. Ingen ved sosialkontoret hørte på meg uansett hva jeg forklarte. Etter utkastelsen fikk jeg sterke reaksjoner inne på sosialkontoret, fordi jeg ikke hadde  noe sted å gjøre av meg, og ikke hadde jeg penger heller. Jeg var bostedsløs og fortvilet. Jeg begynte å skrike…. Klarte ikke å stoppe. Alle hørte meg. Plutselig hadde jeg femten mennesker rundt meg, og lege ble tilkalt. Derfor er det veldig merkelig at Ane Haugen Stabell ikke på forhånd har registrert hva som skjedde, og hva saken gjaldt. Hun rekvirerte til og med flyttetransporten, og godkjente igangsetting av sosialhjelpen etter utkastelsen var gjennomført … Når da alle ved sosialkontoret sier de ikke visste at jeg hadde bodd i leiligheten, som de hadde godkjent husleie for de siste tre årene, virker det som om de er bevisstløse i jobben sin, både sosialsjef Elisabeth Lohne og saksbehandlerne. Det er selvsagt veldig vanskelig å motbevise påstandene deres, innrømmer jeg.

– Ja, altså…eh …ja…. det her er hva som er påstander og hva som er …altså…Det er helt riktig som du sier at hvis det er riktig som saksbehandler sier at hun ikke visste, så er det temmelig umulig å motbevise. I utgangspunktet når ikke annet kan bevises, så må vi tro på det folk sier, forklarer Jørgensen.

– Merkelig at så mange har kunnet være tilsynelatende så uvitende om dette når utleier leverte nøklene til sosialkontoret…

– Det finnes ikke spesielle regler for akkurat et slikt tilfelle. Men det finnes etiske regler i kommunen om at dersom saksbehandler Stabell hadde visst at du hadde bodd i leiligheten tidligere, og hun likevel hadde kjøpt den, og hun hadde visst at du var blitt kastet ut, og at sosialkontoret var involvert i din sak så dypt som de er, da ville jeg karakterisert det som uheldig at hun hadde kjøpt leiligheten…. Jeg snakket også med bydelsdirektør Hagen, og han tror jeg også har samme oppfattelse om at dette er uheldig…. Men i og med at saksbehandler Stabell var i god tro, så er konklusjonen blitt som den er blitt, bekrefter Jørgensen.

– Men på bakgrunn av at selger kontaktet sosialkontoret før leiligheten ble solgt, og sosialkontoret hadde nøklene til leiligheten, og saksbehandler slik kan ha fått rikelig tid til å besiktige den…Sosialkontoret var også ansvarlig for tømming og utflytting, og siden jeg var syk….Og….Merkelig at så mange har kunnet være tilsynelatende så uvitende om dette når utleier leverte nøklene til sosialkontoret…

– Jada! Hun hadde vel kanskje mulighet til å vite, men hun sier at hun ikke visste…. Og i tilfelle om hun hadde visst, hadde man kanskje kunnet stille spørsmål til etikken i dette. Men dette er på ingen måte noe lovbrudd, bekrefter Jørgensen fra kommunerevisjonen om saksbehandler Ane Haugen Stabell.

– Det handler om etikk, og tiltroen til det offentlige, kommunale systemet, sier jeg.

– Når saksbehandler Stabell sier hun ikke visste, må jeg nesten stole på det….svarer Jørgensen.

Hvorfor velger kommunerevisjonens representant Lars Jørgensen heller å stole på saksbehandler Ane Haugen Stabell, enn på meg, den svakeste parten? Både Lars Jørgensen og saksbehandler Ane Haugen Stabell får sin lønn fra samme kommune: Oslo.

– Leiligheten over er mindre. Den ble solgt et halvt år tidligere for trehundretusen kroner mer…. Hvis utleier var interessert i å få mest mulig for leiligheten, da er det betenkelig at saksbehandleren tilsynelatende straks fikk tilslaget, ettersom det få dager etter første visning på den nye annonsen i avisen sto angitt at leiligheten allerede var solgt…. Han kan altså ikke ha vært interessert i å få mest mulig for leiligheten, som man da skulle tro var målet hans, men å få solgt den raskest mulig, sier jeg ettertenksomt.

– Jeg kan ikke ta stilling til selgers motiver. Dersom han har oppgitt å ha bosted i leiligheten uten likevel å ha bodd der, så kan det være skattemotiverte greier, i og med at dersom man bor et år i leiligheten og selger den, så slipper man skatt på den gevinsten man får, forklarer Jørgensen.

– Det er urettferdig at Oslo kommune avslår å erstatte mine tapte eiendeler, og at den svakeste parten ikke blir verken hørt, respektert eller tatt hensyn til, mens utleier og saksbehandler, som kan ha spekulert i dette, slipper unna. Det er mye som skurrer her, bekrefter jeg.

– Jada. Men jeg kan ikke ta stilling til det nå…. Du får ta det opp skriftlig, så kan vi se på det igjen, tilbyr Jørgensen.

Pussig at Kommunerevisjonen ved Lars Jørgensen syntes han måtte tro på det min saksbehandler og kjøper av leiligheten, Ane Haugen Stabell forklarte, mens han tydeligvis hadde mindre tiltro til det jeg, sosialklienten som ble tvangsutkastet, forklarte….

* * *
Et halvt år etter at kommunerevisjonen i Oslo undersøkte saken, solgte saksbehandler Stabell leiligheten med trehundretusen kroner i gevinst. Hvorvidt det var etter påtrykk fra sin arbeidsgiver Oslo kommune skal være usagt. Slik fikk saksbehandler Ane Stabell i løpet av vel to år en skattefri fortjeneste på omtrent en årslønn….

Saksbehandler og sosionom, Ane Haugen Stabbell behøvde tydeligvis ikke leiligheten, men pengene…

Mens klienten på bakgrunn av kommunerevisjonens anbefalinger fikk bytte til et annet sosialkontor. I motsetning til det frie valg av lege- og psykolog tjenester, er det ikke fritt valg av sosialkontor, heller ikke innen Oslos mange bydeler…

* * * *

«Bekreftelse vedr. tidligere bistand til Liv Serine Helgesen
Etter anmodning bekreftes med dette at undertegnede bistod Helgesen våren 2005. Advokatbistanden gjaldt undersøkelse og vurderinger i forbindelse med at klienten i febaruar 2003 mistet sin leiebolig ved tvangsfravikelse. Hun var den gang sosialklient, og avhengig av offentlig hjelp til å beholde sin bolig. Det som gjorde saken sepsiell var at en saksbehandler ved Røa sosialkontor hvor Helgesen var klient, og som selv i noen grad hadde vært involvert i hennes saker, kort tid etter utkastelsen kjøpte den aktuelle leiligheten. Forholdet ble innrapportert til kommunerevisjonen med anmodning om en vurdering av eventuelle lovstridige omstendigheter. Kommunerevisjonen viste stor interesse for saken, men etter en gjennomgang konkluderte de med at det ikke hadde skjedd noe ulovlig. Den aktuelle saksbehandleren ved sosialkontoret hevdet at hun ikke visste at Helgesen hadde bodd i leiligheten som hun kjøpte, og kommunerevisjonen måtte bygge sin vurdering på dette. Kommunerevisjonen tok imidlertid initiativ til at Helgesen fikk anledning til å bytte sosialkontor. Denne bekreftelsen er skrevet på grunnlag av hukommelse, samt korrespondanse pr. e-post, da jeg ikke lenger har tilgang på sakens dokumenter.
Med vennlig hilsen
Frykman Kramer Advokatfirma
Christian A. Kramer
Advokat
Oslo, den 14.mai 2009″

Skjermbilde 2015-05-26 kl. 23.36.08

Her er den enda litt mindre leiligheten over, som ble solgt et halvt år tidligere, til mye høyere pris.

Skjermbilde 2015-05-27 kl. 09.28.44

Sosialsjef Elisabeth Lohne ved sosialkontoret Røa/Vestre Aker var inntil 2001 tidligere ansatt ved sosialombudet i Oslo. Hennes tidligere kolleger befant seg der. Det nyttet derfor ikke for sosialklienter i Vestre Aker (Røa) å klage til sosialombudet….

Det haster å få på plass et NAV-ombud, når NAVbrukere, sosialklienter, de nederst på rangstigen kan risikere å bli utsatt for ovennevnte offentlige overgrep uten konsekvenser for saksbehandlerne Ane Haugen Stabell og Sølvi Svoren, eller sosialsjef Elisabeth Lohne  – og daværende bydelsdirektør Hagen. Uansett om dette offentlige overgrepet skjedde bevisst eller ubevisst, skulle man tro at det vanket både en unnskyldning eller to, i tillegg til økonomisk kompensasjon for traumebelastningen man ble utsatt for. Har foreløbig ikke sett snurten av hverken unnskyldning eller noe annet….

Takk til Justisdepartementet ved Odd Einar Dørum (V) og Eva Joly, som rådet meg søke fri rettshjelp slik at advokat kunne gjennomgå saken. Advokaten sendte saken til Kommunerevisjonen i Oslo, og der stoppet den. Angivelig kan man ikke motbevise sosialkontorets påstander om at saksbehandlerne der ‘ikke visste‘…..

Skjermbilde 2016-07-03 kl. 04.47.34.png

Skadevolder NNs advokatvenner, Chris Sandaker og Henning Øglænd arbeidet sammen med advokat Bredo Stabell i advokatfirmaet Lind Stabell Horten (DLA Piper i dag). I dag er Bredo Stabell ansatt i advokatfirmaet Brækhus Dege…som representerer skadevoldsmillionær NN, min eksmann.

Og bakom synger min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Elisabeth Dege. På ovennevnte tidspunkt hadde jeg allerede vært i kontakt med den overfor meg arrogante saksbehandleren Inger Lise Dege ved Vinderen Trygdekontor Vestre Aker. Men jeg ante jo ingenting om at advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege,er e k s m a n n e n til min saksbehandler Inger Lise Dege. Et år senere representerte advokat Jan Tormod Dege skadevoldsmillionæren via advokatfirmaet Brækhus Dege. Med tiltagende sykdomsforverring koblet jeg ikke på det tidspunktet de to: Inger Lise Dege og advokat Jan Tormod Dege, ei heller advokatfirmaet Brækhus Dege.

Ikke nok med at utleier samarbeidet med sosialkontoret Røa, han fikk en kompis til å sende inn meldekortene til Aetat, mens han ferierte et halvt år i Australia…

Resymé min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Skjermbilde 2016-11-18 kl. 19.21.33.png

Advokater må punge ut: https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-11-18 kl. 19.24.14.png

På grunn av omdømmetap endret advokatfirmaet navn, adresse og kommune pr. 1.januar 2017 – og med de samme uetiske advokatene som tidligere.

 

 

Gjengjendelse etter varsling: hevn fra sosialsjef Elisabeth Lohne i Vestre Aker
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/29/hevn-fra-sosialsjef-elisabeth-lohne-i-vestre-aker-etter-varsling/

Nødhjelp ved sosialsjef Toril Sagen ved Ullern sosialkontor
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/16/nodhjelpsbehandling-ved-sosialsjef-toril-sagen/

Dette er skadevolderen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

Fortsettelse følger.

Lydfil.

Reklamer

15 thoughts on “Kommunerevisjonen i Oslo i arbeide….ved sosialkontoret Vestre Aker

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s