I samtale med advokat Edmund Asbøll – forberedelse til forliksrådsmøte med skadevolder

I samråd med advokat Edmund Asbøll sendes 4.juni 2007 forliksklage mot skadevolder NN med krav om oppreisning og erstatning for den livsvarige helseskade NN hadde påført meg, da han – til tross for at NN visste at han hadde  ‘røde prikker på penis’, altså sår, tok seg til rette på meg en søndags ettermiddag på min sofa  – og smittet meg med herpes genitalis, som resulterte i kraftig infeksjon, og utløsing av den nevrologiske lidelsen ME/CFS G93.3/A04, myalgisk encefalopati. Jf spesialistundersøkelse ved Ullevål infeksjonsmedisinske avdeling i april 2006, en undersøkelse rekvirert av NAV Trygd etter anbefaling fra spesialist i indremedisin, dr. Andersson.

– Du står friere når du skriver den selv, dessuten sparer du penger, hadde advokat Edmund Abøll forklart.

Oslo Forliksråd gir meg der etter inntrykk av at forliksmøtet skal komme opp innen et halvt år.
…

15. november 2007  har jeg følgende samtale med advokat Edmund Asbøll:

Advokat Sonia Seyersted fremsetter i sitt tilsvar til forliksrådet at jeg hevder å ha hatt ME siden primærinfeksjonen av herpes og at saken derfor er foreldet, sier jeg.

⁃ Det er ikke så enkelt som det er fremstilt av Seyersted. Foreldelse er som å selge strikk i metervis, fordi det jo er en treårsfrist som er poenget. Det er skjønnsmessig når den begynner å løpe. Den begynner å løpe fra det tidspunket hvor vedkommende har nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Så det ser ikke jeg som noe problem, forklarer Asbøll.

Skjermbilde 2015-06-05 kl. 06.52.36⁃ Ligningen min for det året jeg fikk innvilget og etterbetalt uføretrygd er under korrigering. Det kan bety at jeg kan komme inn under en inntekt som tilsier at jeg kan få fri rettshjelp. Vil du da få dekket de utgiftene du har hatt på meg i løpet av dette året? spør jeg.

⁃ Jada. Man kan prøve å søke fylkesmannen….. Det er da slik at det er to vilkår for å få fri rettshjelp: En: Man må ha lav nok inntekt og ikke formue. To: Fylkesmannen må vurdere saken hvorvidt man fortjener støtte. Det er ikke nok bare å ha dårlig råd, forklarer Asbøll.

⁃ Fortjener min sak støtte? spør jeg.

⁃ Ja, jeg mener absolutt det! Men fylkesmannen fører jo en jævlig, unnskyld, restriktiv prosedyre fordi de vil spare penger for det offentlige…. Så selv om jeg synes det, er ikke det det samme som at fylkesmannen mener det. Det er ikke jeg som bestemmer det. Det er fylkesmannen. Men svaret får man ikke vite før man har søkt om det, bekrefter Asbøll.

⁃ Kan jeg få med deg, advokat Asbøll til forliksrådet i stedet for lederen av ME-foreningen, Ellen Piro? spør jeg.

⁃ Jeg ser det som en helt unødvendig utgift for deg, fordi det som vil skje i forliksrådet er bare at motpart vil nekte. Det er ferdig på fem minutter…. Motpart vil selvsagt nekte for kravet. De vil si nei, vi vil ikke betale noe. Du står jo på kravet ditt, og da kan ikke forliksrådet gjøre noe. Da blir saken din henvist til tingretten, hvis du krever det. Det blir altså ingen rettssak i forliksrådet. Det som skjer er at formann i forliksrådet spør først motparten om de vil tilby deg noe. Så svarer de nei. Så spør han deg om du står på kravet ditt. Så svarer du ja. Ok, da kan vi ikke gjøre noe mer, sier forliksrådet, og spør deg om du vil ha saken til tingretten. Du svarer ja. Så får du stempel på det, og saken avsluttes i forliksrådet, forklarer advokat Asbøll.

⁃ Men vil ikke forliksrådet be meg dokumentere kravet mitt da? spør jeg.

⁃ Nei. Forliksrådet er en meglingsinstitusjon.

⁃ Men for at det skal kunne foregå en megling, så er det jo også slik som advokat Seyersted viser til at jeg ikke har dokumentert noe som helst, bekrefter jeg.

⁃ Poenget er at forliksrådet ikke er befolket med jurister…. Det sitter tre personer der. Det kan være en husmor fra Økern eller en snekker fra Bærum eller en kommuneansatt, så de har ingen forutsetninger for å vurdere kravet, eller om det er dokumentert eller ikke. Det er som å kaste perler for svin, unnskyld uttrykket, svarer Asbøll.

⁃ Så det du sier nå er at jeg ikke behøver å legge frem noen som helst dokumentasjon i forliksrådet?

⁃ Du kan gjøre det, men behøver ikke, bekrefter Asbøll.

⁃ Hva vil du råde meg til? Har en del dokumentasjon jeg har hentet inn, forklarer jeg.

⁃ Det kan være fint å ta med seg det hvis det mot formodninger skulle bli forhandlinger. Alltid fint å ha slikt i reserve, men jeg ser ut fra dokumentene og det som er sagt i saken før dette svaret fra Seyersted at de ikke vil gi fem øre de, og du står på kravet ditt, da blir det ingen forhandlinger i forliksrådet. Og forliksrådet, de kan ikke gjøre noe, de prøver bare å megle i saken. De avsier ingen dom i en sak som er så vanskelig som din. Det er ikke jurister som sitter der. Mitt råd er at du må gjerne ha med deg noen, fordi det kan føles som en støtte det, men det mest sannsynlige som skjer der, det er at møtet er over på fem minutter, forklarer Asbøll.

⁃ Fem minutter er altfor kort. De spør jo, og intervjuer en, så 20 til 35 minutter må jeg kanskje regne med?

⁃ Jo, men du har vel heller aldri vært der i en sånn sak? spør Asbøll.

⁃ Nei, det skal være visst!

⁃ Du kan også be om en pause i forliksrådet, hvis det skulle skje noe uventet. Da kan du eventuelt ringe meg for å få en vurdering hvis det skulle skje noe uventet. Det som er viktigst for deg i forliksrådet er å passe på at saken henvises til retten, forklarer Asbøll.

⁃ Javel. Her skriver advokat Sonia Seyersted at det i medisinsk litteratur uttales at herpesutbruddene kan være diskre, at de ikke merkes. Det er bare tøv! NN visste at han hadde røde prikker på penis. Seyersted bekrefter da også at NN har hatt røde prikker. Litt lenger ned, siste avsnittet skriver hun at NN har ingen kjennskap til hvilke tester som ble tatt av ham i den forbindelse. Det betyr da at han har utvist veldig liten interesse for sin egen helse? At han ikke har vært interessert i å vite, men hevder at prøvene viste negative funn, uten at dette er nærmere spesifisert, tilføyer jeg.

⁃ Det er egentlig et poeng til deg at de beskriver det sånn, fordi han kan da kritiseres for ikke å ha vært aktpågivende nok, bekrefter advokat Asbøll.

⁃ Jeg har vært i kontakt med gynekologen og en professor i veneriske sykdommer, dr. Harald Moi, som begge bekrefter at det ifølge journalen var et primærutbrudd av herpes jeg hadde i april 1988. Jeg har forstått ME-spesialisten slik at han også har hatt mange andre pasienter med tilsvarende plager som de jeg har hatt, sier jeg.

⁃ Skal du komme noen vei med det så må det stå positivt at HSVII er årsaken til din ME, forklarer Asbøll.

⁃ Han har fått tilsendt alle journalene. Jeg har også vært i kontakt med en homøopat og akupunktør. Hennes journal på meg var mye mer utfyllende. Hun har bekreftet ME-symptomene.

⁃ I retten teller det lite dessverre. Man må ha skolemedisinsk bakgrunn for at det skal vektlegges juridisk. Det er absolutt ikke nok. Man må ha uttalelse fra en skolemedisiner som bekrefter årsakssammenhengen.

⁃ Gynekologen min har bekreftet at «hun hadde fast forhold til en jordomseiler. Rutinemessig fikk hun og partneren informasjon om sykdommen og partner ble anmodet om å oppsøke egen lege for undersøkelser.» Altså var det rutiner gynekologen hadde som dokumenterer det som jeg har sagt at NN fikk beskjed om å oppsøke egen lege, og behandles med samme medisin som det jeg ble den gang. Rutinene til gynekologen min stemmer med journalen hvor han har skrevet at vi fikk slik informasjon. Jeg fikk et ark med informasjon om herpes som han ba meg gi til NN.

⁃ Det er ganske brukbart hvis man kan støtte seg til at det var rutine, og at man følger dem, så det er et bra bevis, svarer Asbøll.

⁃ I journalen står det at NN var på jordomseiling. Kan jeg intervjue NN i forliksrådet og få ham til å bekrefte det? spør jeg.

⁃ Ja du kan selvsagt gjøre det, hvis det blir forhandlinger, altså rettsforhandlinger med sikte på dom. Men her er det minimal sjanse for at det vil skje. Forliksrådet føler seg ikke kompetent til å komme inn i domsforhandlinger med intervjuer. Man gjør ikke det i forliksrådet. Det er ikke etter boken å intervjue partene der. Forliksrådet skal først avgjøre om det er muligheter til megling. Hvis de kommer frem til at det er mulighet for det, så kan du prøve å megle frem løsninger, og da står du ganske fritt i hva du kan gjøre. Men hvis det helt klart ikke er muligheter for megling så skal det etter boka bare konstanteres, og så avsluttes. Bortkastet tid å gå inn i saken hvis det ikke kan bli en løsning, sier Asbøll.

⁃ Hvis jeg leverer fra meg dokumentasjon skal den da leveres bare til forliksrådet eller også til motpart?

⁃ Motpart har krav på kopi av alt som legges frem, men helst skal dokumentet sendes på forhånd. Det er ikke så strengt i forliksrådet, fordi det ikke er en vanlig domstol, men først og fremst for megling. Jeg er usikker på hva som er lurt for deg. I hvertfall ikke å sende på forhånd, sier Asbøll.

⁃ Dette har med strategi å gjøre? spør jeg.

⁃ Det er klart at jo flere opplysninger du gir dem, desto mer har de å henge seg opp i, forklarer Abøll.

⁃ Hvis saken går til tingretten får motpart all dokumentasjon på forhånd da? spør jeg.

⁃ Ja i god tid før møte i retten. Det er tingretten som passer på det der. Det er ingen frist, tre uker før er absolutt det siste, men hvis du sitter på dokumenter og de finner ut at dette har du sittet på langt tilbake i tid, så må du selvsagt sende det inn mye før. (Pussig at tingrettsdommer Njaal Sæveraas under saksforberedelsene til hovedforhandling ikke kritiserte at skadevolder NN med sine mange advokater i Brækhus Dege ventet i flere måneder, fra 6. mai 2009 til medio august med å legge frem legeattesten fra NNs fastlege dr. Ginette Mæhlumshagen, se attest under her,  som bekrefter at saksøkte NN har både munn- og genitalherpes.)

⁃ Kan man forlange at NN testes?

⁃ Nei, det er en sivil sak og det er helt frivillig om han vil testes eller ikke. Hvis man ber om det og han sier nei, så kan man bruke det som et argument imot ham, svarer Asbøll.

⁃ Kan man be ham legge frem journal?

⁃ Man kan provosere fremlagt. Man sier at man ber om at det blir lagt frem. Og hvis han ikke vil det, så blir det et argument som taler mot ham. Retten kan også pålegge ham å legge frem legejournaler. Det er annerledes enn å ta prøver, fordi det er papirer han har som han kan bli pålagt å legge frem. Alt som er av legejournaler kan man bli pålagt å legge frem, hvis retten mener det er viktig for saken, forklarer advokat Asbøll.

⁃ Så de legebekreftelsene jeg har fått spiller ingen rolle? Det er journalene som teller? spør jeg.

⁃ Ja, journalene er det viktigste.

⁃ Hva skal jeg svare hvis jeg får spørsmål?

⁃ Får man spørsmål så får man forholde seg til det. Jeg ville bli forfærdelig overrasket hvis de gikk noe i dybden på dette. Det er altfor komplisert for forliksrådet, bekrefter advokat Asbøll.

⁃ Hva med erstatningen? Har regnet ut at det blir mange millioner…. Ler du?

⁃ Ja jeg ler av det, sier Asbøll.

⁃ Ja det gjør hvis hun Sonia Seyersted også. Men det jeg har gjort er å beregne det en fysioterapeut har i skattbar inntekt pr år minus min inntekt fra før jeg ble smittet og utviklet ME, forklarer jeg.

⁃ Det er utrolig komplisert det der, så vi har egne dataprogrammer som gjør slike utregninger. Det er masse regler på hvordan man gjør det så det kan man ikke forvente at du får riktig selv, svarer Asbøll, lattermildt.

⁃ Men er det latterlig med så mange millioner når man tenker på den lange tiden som har gått? spør jeg.

⁃ Det høres ikke riktig ut etter norsk rett, bekrefter Asbøll.

⁃ Men fra nå og til pensjonsalder 67 år er  reelt tap.

⁃ Jo, men da regner man på en spesiell måte. Man neddispoterer tapet som man sier. Man får mindre fordi det er et fremtidstap, og så regner man nettotall. Det går ikke å regne ut pr. år og multiplisere med antall år. Sånn er det ikke, bekrefter Asbøll.

⁃ Hva mener du vil være reell erstatning? spør jeg.

⁃ Det kan jeg ikke ta på sparket, det må regnes ut gjennom de dataprogrammene vi bruker. Hvis jeg skulle sammenligne med noe da, som for eksempel et barn som blir ødelagt ved fødselen, som ikke kan jobbe hele livet, så mister de all inntekt for hele livet. I Norge får det barnet en erstatning på la oss si 8 millioner….

⁃ Hva? Se på fotballspillerne de får 20 millioner, sier jeg.

⁃ Det med barn steller jeg med daglig, så det vet jeg. Fotballspillere har egne forsikringsordninger, som gjør at de ikke går ut fra vanlig norsk erstatningsrett, som sikrer fotballspillerne bedre enn folk flest. Men det kommer heller ikke opp i forliksrådet. Du må bare stå på det kravet. Hvis du fikk fire millioner, så er det nivået antar jeg. Nå har jeg en avtale. Du får ringe meg igjen om du vil vite mer om dette.

I desember 2007, et halvt år etter at jeg hadde sendt inn forliksklagen, beklager Forlikrådet i Oslo ved en som kaller seg ‘castro’ @ namsmannen i Oslo at det likevel ikke hadde kapasitet til forliksmøte før nyttår. Derfor ble møtedato satt til 27. februar 2008.

Ettersom flere advokater senere forklarte at maksimum foreldelsesfrist er 20 år, kunne det i verste fall virke som om forliksrådet med forsinkelsen bidro til å trenere saken min.

Jeg har vært en del i forliksrådet i forbindelse med andre saker og har ikke noensinne opplevd forsinkelser som dette….

 Advokat Asbølls brev til skadevolder NN: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/06/advokat-edmund-asbolls-brev-til-skadevolder/

Har Deres klient testet seg? spør advokat Asbøllhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/07/har-deres-klient-testet-seg-spor-advokat-asboll/

I forliksrådet med skadevolder NN representert ved Brækhus Dege
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/04/i-forliksradet-27-02-2008-saksokte-med-advfa-braekhus-dege/

Skadevolders fastlege dr. Ginette Mæhlumshagen bekrefter at NN ‘har hatt’ både herpes genitalis og munnherpes:

IMG_20150320_0001

Advokatene Edmund Asbøll og Jon Wessel-Aas om foreldelse, sorenskriver Engebretsen:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/advokat-edmund-asboll-jon-wessel-aas-og-sorenskriver-geir-engebretsen-om-foreldelse-m-m/

Fortsettelse følger.

Lydfil

Reklamer

4 thoughts on “I samtale med advokat Edmund Asbøll – forberedelse til forliksrådsmøte med skadevolder

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s