Tilsynsrådet for advokatvirksomhets tips vedrørende falske konti på SoMe

Skjermbilde 2015-06-14 kl. 05.27.09Skjermbilde 2015-06-14 kl. 05.27.36

27. april 2015:

Ovennevnte dialog fant sted på min facebookside med ‘Birgitte Rie‘, som hevdet ha fått innsyn hos Jonny Thu i min klage til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet – klage på ham .

Jonny Thu har aldri hatt advokatbevilling!
Saksnummer 14-048925TVI-OTIR/02 : i sak mellom Jonny Thu og Staten ved Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemnden fås tilsendt ved henvendelse til Oslo tingrett/ekspedisjonen. Der fremgår blant annet sykdomsårsaken.

Tilsynsrådet avviste klagen min, fordi det viser seg at Jonny Thu ikke er advokat!! Han har hverken nå eller noensinne hatt advokatbevilling!! Thu er heller ikke godkjent rettshjelper. Min klage på Jonny Thu befinner seg altså utenfor Tilsynsrådets mandat.

Her årsaken til min klage på ‘advokat’ Jonny Thuhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/06/begjaerer-gjenopptakelse-anke-mot-nav-pga-vitnet-inger-lise-dege/

Det finnes heller ingen advokat ved navn Bjarne Leikvoll allias kontoen @eksentrisk på Twitter, jf svar fra Den norske advokatforening og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Birgitte Rie‘ skriver : For jeg har kladdet ett brev til tilsynsrådet hvor jeg fremdokumenterer hvem jeg er.‘ (….) ‘Men jeg har et ansvar for mitt eget navn å holde det unna det du holder på med. Derfor blir det ett tilsvar fra meg.‘ 

Onsdag 3. juni 2015:
Samtale med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet:
– Det gjelder klagen på  Jonny Thu.
– Ja?
– Har dere fått noe mer fra hun som kaller seg Birgitte Rie?
– Så vidt meg bekjent har vi ikke mottatt noe som helst fra den personen. Det er i hvert fall for meg et ukjent navn.
– Jeg ville bare forsikre meg…. Regner heller ikke med at hun kommer til å sende inn noe, selv om hun har gitt uttrykk for det, tilføyer jeg.
– Altså, hvis vi har fått noe om facebook eller ett eller annet sånt….Det er litt begrenset hva vi kan sette oss inn i. Jeg sier ikke at det er med hundre prosent sikkerhet at vi ikke har mottatt noe, for jeg har kun oversikt over min egen innboks. Hvis hun da har sendt til Tilsynsrådets postmottak, og det allerede har blitt silet ut der…. Altså det kan jeg ikke svare bekreftende eller avkreftende på. Det er altså med forbehold. Men i min innboks er det i hvert fall ingenting som jeg har regnet som en sak fra denne personen.
– Men hvis hun har sendt inn noe så skulle vel det inngå på samme nivå som det tilsvaret fra Arvid Sjødin? Altså,  at jeg som klager får innsyn i eventuelt skriv fra henne?
– Du kan ikke ha en hypotetisk innsynsbegjæring i den forstand at det kommer noe fra en person som du krever innsyn i. Det er ikke mulig. Men jeg kan fortelle deg….at siden du nå spør, kan jeg godt gjøre en dobbelsjekk.
– Ja takk. Fint.
– Du får ikke innsyn uansett i enkeltpersoners mailbokser her. Så derfor et lite forbehold om at det er noe….Altså noe som vi betegner som en absolutt ikkesak som kan ha kommet på postmottaket fra henne, det har ikke jeg hverken mulighet til å søke opp eller finne. Og jeg har heller ikke mulighet til å gi deg innsyn i det. Men hvis det er noe fra denne Birgitte Rie, så har du mulighet til å kreve innsyn. Det har du helt rett i. Men det tror jeg ikke det er….Jeg gjør en dobbeltsjekk nå.
– Det kan hende hun heter Birgitte Riegel, tilføyer jeg.
– Da skal vi se om det slår inn her….
– Hun skrev på facebook til meg at Jonny Thu hadde vist henne klagen som han hadde fått oversendt – eller som Sjødin hadde fått oversendt fra dere. Men altså….Det kan jo være løgn fra ende til annen, det vet man jo aldri….Jeg er skeptisk til den profilen som kaller seg Birgitte Rie. Heter hun Riegel, så fremstår hun likevel med en falsk profil ved å ha avkortet etternavnet sitt.
– Hvem som er hva på facebook og eventuelle enheter der er noe som vi absolutt ikke legger oss bort i, forklarer Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
– Neivel, svarer jeg.
– Vårt mandat er å føre tilsyn med advokater og rettshjelpere.
– Nettopp.
– Så den biten der er ganske langt utenfor det vi driver med, humres det til svar.
Tilsynsrådet tilføyer etter en kunstpause:
– Men jeg kan bekrefte nå som jeg har gjort søk, at vi har flere som heter Birgitte her, men ikke noen som er i nærheten av det etternavnet du mener denne personen kanskje eventuelt heter. Det ligger ingen sak inne. Så sånn sett er  det ikke noe jeg har mulighet til å gi deg innsyn i heller.
– Det er greit. Takk skal du ha, svarer jeg lattermildt, og tiføyer: Hun fremstår som jusstudent….
– Det må hun gjerne gjøre. Dette er ikke noe vi legger oss borti. Hvis noen påberoper seg å være advokat eller advokatfullmektig og vedkommende ikke er det, da er det selvfølgelig noe vi ønsker kjennskap til. Om noen påberoper seg å være jusstudent, og ikke er det….Der er ikke vi.
– Hva skjer nå da? Ser jo at Jonny Thu fremdeles har den ene annonsen etter den andre ute på nettet for advokatfirmaet Fønix. Hva skjer med det og den saken? Kan han virkelig fortsette fremstå som advokat med advokatfirma når han ikke er advokat og heller ikke har bevilling?
– Nå er det vel så vidt jeg vet….Skal vi se…Hvordan er det han skriver dette da….?
– Fønix – rett frem med f og x til slutt, forklarer jeg.

Taste, taste, taste, taste, taste ….

– Så vidt meg bekjent er det som ligger på nettet rester av det Thu tidligere har fått pålegg om å slette. Hvis jeg ikke tar helt feil….I hvert fall ikke noe som jeg får opp nå – heller ikke noen link til….
– Har publisert svaret til dere fra advokat Sjødin. Håper han er fornøyd med at det ligger øverst i dokumentarposten Advokatkokelimonke. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/11/advokatkokelimonke-bjarne-leikvoll-jonny-thu-birgitte-rie-og-advokat-arvid-sjodin/

– Jeg må innrømme at blogger, facebook og eventuelle enheter der, det er vi rett og slett ikke så veldig interessert i. Det er så langt unna vårt mandat….Altså, kanskje ikke så langt unna som det kommer, men altså…. Skal vi se….Advokatfirmaet Fønix ligger i hvert fall ikke lengre i Brønnøysundregisterene. Det som kommer opp er noen rester som ser ut til å ligge på 180-nummeropplysningen.
– Ja, det er riktig, svarer jeg.

– Jeg vil si det er å dra det langt…Altså, jeg er enig i at selv ville jeg ….ikke latt det stå sånn….Men med den lille informasjonen som står der, har han jo gjort det som at han ikke fremstår som advokat. Han henviser til et advokatfirma som het Fønix, hvor han arbeider eller er Jonny Thu. Og hvis man da sjekker nærmere i Brønnøysundregisteret finner i hvert fall ikke jeg noen rester av det der.
– Javel.

– Det eksisterer ikke lengre. Nettet er så fullt av andre ting som er av drøyere karakter enn det, hvor det fremgår at man er noe man ikke er, så jeg tror ikke vi kommer til å bruke noe spesielt med tid på akkurat den biten. Men jeg kan være enig med deg i  at ikke alt av informasjon når det gjelder det firmaet ikke er slettet. – Hva med han såkalte Bjarne Leikvoll da? spør jeg nysgjerrig.
– Altså den saken har vi i og for seg avsluttet også.
– Javel.
– Du hadde sendt en epost på det en gang. Det er…Vi kan ikke og skal ikke gå inn på diskusjoner om hvem som er hvem, svarer Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
– Neivel.
– Vi sjekket ut med advokat Sjødin, det er jo du fullstendig klar over.
 – Ja. Ja da.
– Vi har ingen grunn til ikke å tro på det svaret vi fikk tilbake fra Sjødin. Vi vet jo godt at Thu ikke har advokatbevilling, så sånn sett er det ikke innenfor vårt mandat å holde ham i ørene noe mer enn å sørge for at han ikke fremstår utad eller driver med det vi kaller ulovlig rettshjelpsvirksomhet. Hva han i tilfelle driver med i tillegg til dette – og som ikke er lov, det får du eventuelt ta opp med ham eller med politiet på egen hånd.

Med politiet?
– Det er utenfor vårt mandat, svarer Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
– Har fått tips om at Jonny Thu i fjor sommer søkte stilling som sorenskriver i Moss….

Og sannelig, her er linken til Moss Avis der Jonny Thu nevnes som søker til den ledige sorenkriverstillingen: http://www.moss-avis.no/nyheter/to-lokale-sokere/s/2-2.2643-1.3978753

I skrivende stund finnes ikke mindre enn 19 annonser på Internett om Jonny Thu og advokatfirmaet Fønix…..19 annonser kan ikke kalles ‘rester’! slik Tilsynsrådet for advokatvirksomhet antar, se dialog over.

Også utenlandske annonser på Jonny Thus ‘advokatvirksomhet’.

Fortvilte, hjelpetrengende mennesker risikerer å la seg forlede til å tro at Jonny Thu er advokat eller rettshjelper, og slik risikere tilbud fra Thu om ‘hjelp’/’advokatbistand’….lik det jeg fikk.  Se under her.

Teksten fortsetter under annonsene.

Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.53.24 Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.54.23 Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.54.04 Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.49.44

Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.49.59

Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.50.15

Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.50.43

Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.51.16

Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.51.33 Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.54.23

Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.55.01 Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.55.17

Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.55.38Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.55.54

Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.56.17 Skjermbilde 2015-06-13 kl. 10.56.49

Som det fremgår av samtalen med Tilsynsrådet er Jonny Knoblauch Thu ‘pålagt å slette sine annonseringer på nettet tilknyttet advokatfirmaet Fønix.

Av erfaring vet jeg at det er fullt mulig å få slettet slike oppføringer. Krever bare litt større anstrengelse og innsats – enn det Jonny Thu hittil har lagt for dagen i så måte….

Mandag 15. juni 2015

Av andre gjøres jeg oppmerksom på et ‘prosessvarsel‘ fra netthetser Kristin Biesse Bruun postet mandags formiddag klokken 10.52, der flere utenforstående også er tagget, blant annet Advokatforeningen med dens leder Merete Smith, se under.

Bruun og jeg er forøvrig gjensidig blokkerte på Twitter. Likevel henger Bruuns kommentarer stadig på mine tweets, som hun sågar favorittmarkerer….

Skjermbilde 2015-06-20 kl. 17.40.34


S
å vidt meg bekjent kan dette være det 24. – tjuefjerde prosessvarselet som utgår fra Kristin Biesse Bruun mot forskjellige personer de siste årene….

Bruun har allerede siden høsten 2014 gjennomført ‘bare’ 5 – fem av 8 – åtte rettssaker, der det gjenstår 3 -tre. Uansett resultater vil disse bli anket (3 x 3 !) av den ene eller andre parten…. Altså et langt lerrete å bleke i norske domstoler. Neste berammet hovedforhandling med saksøker Bruun går av stabelen 19.08.15….

Bruun benytter visstnok 24/7 på forberedelser til disse rettssakene, blant annet med skjermdumpinger av kreti og pleti. Nå har Bruun – også gitt meg et prosessvarsel – via Twitter….

Misbruk av domstolene? 

Skjermbilde 2015-06-19 kl. 19.58.52

Samme dag, noen timer senere, klokken 1:11, tagges jeg i følgende twittermelding fra en person ved navn Birgitte Riegel:

» @LivSERin Din ytringsfrihet har blitt anmeldt av meg. Er du riktig så heldig så møtes vi to om tid og stunder. @VGHelg @kristinbruun» 

En trussel?….«så møtes vi om tid og stunder«? Typisk med netthetsing og anmeldelser både fra Birgitte Riegel og Kristin B. Bruun, velkjente netthetsere mot bl.a. Irene Hov o.a.

eh….Hva har VGHelg med dette å gjøre? Lille Birgitte Riegel er tilsynelatende så utrygg og usikker i seg selv at hun henger på VGHELG som trussel, for liksom å styrke seg selv og sin hets mot meg. Stakkars!

Hvilke juridiske kvalifikasjoner og eventuell rettskrivningskomeptanse tilskrives avsender her?

Skjermbilde 2015-06-19 kl. 20.02.08

Favorittmarkering: Kristin Biesse Bruun….= Riegels venninne.


Jeg kjenner ingen ved navn Birgitte Riegel. Men det ante meg at dette kunne være samme person som den falske facebookprofilen ‘Birgitte Rie‘….


Nylig fikk jeg forøvrig tilsendt følgende samtalereferat som utspant seg på facebook dagen etter, betegnet av avsenderen som ‘det verste amatørteater noensinne‘….:

«Birgitte Riegel 16. juni kl. 22:31
Fikk ett brev med pent innhold fra politiet i dag, Liv Serine Helgesen . Du er nå under etterforskning. Du ble advart av meg i går. Da blokkerte du meg. Nå er det bekreftet med ett anmeldelsesnr.»

«Birgitte Riegel 16. juni kl. 22:36
Ja, jeg ble glad jeg slapp å lese at anmeldelsen var henlagt. Den er langt i fra det. Hun er anmeldt etter straffeloven § 390″

«Birgitte Riegel 16. juni kl. 22:37
Hun trodde visst jeg bare køddet da jeg nevnte at hun var anmeldt. Rett etterpå ble jeg blokkert. Nå tenker jeg at hun bør skru ned tempoet sitt, for jo mer hun skriver, jo mer dokumenterer jeg«

 

19.juni 2015
I dag mottok JEG, Liv Serine Helgesen, politiets henleggelse av 15. juni 2015 – vedrørende anmeldelse fra en person ved navn Birgitte Riegel…. Se underst her.

«Henlagt fordi loven gir særskilt grunnlag for de.
Noe annet var ikke å forvente. Selv den evige jusstudent Birgitte Rie/Riegel skulle vel ha forstått så pass?

Anmeldte forhold fant ifølge henleggelsen sted 11. mai 2015, altså da artikkelen Advokatkokelimonke ble publisert: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/11/advokatkokelimonke-bjarne-leikvoll-jonny-thu-birgitte-rie-og-advokat-arvid-sjodin/


Anmeldelsen ble henlagt samme dag som Birgitte Riegel eplekjekt twitret til VGHelg og meg at hun hadde anmeldt min ytringsfrihet ….

Eh…er det mulig? En person kan anmeldes, men kan man anmelde ‘ytringsfriheten‘? Slikt er ukjent for meg, ikke-advokaten… Skulle tro en evig jusstudent in spe, Birgitte Rie/Riegel, visste bedre? 


Som det fremgår av anmeldelsen er den registrert hos politiet 19. mai 2015….Altså har Rie/Riegel hatt rikelig tid til å informere meg – men ventet helt til hun fikk melding om at anmeldelsen ble henlagt…

Birgitte Riegel er samme person som den falske, narre facebookprofilen Birgitte Rie…..

Ikke vet jeg hvordan bedrageri som dette, med falsk facebookprofil og falskt etternavn og narring av følgere og nettvenner vurderes ved eventuell søknad til jusstudier, men gjentatte nedgjørende kommentarer på facebook, latterliggjøring og nedsnakking av min livssituasjon, min helse- og overgrepshistorikk borger for mangelfull egnethet når det gjelder evnen og plikten seriøse advokater og jurister forventes å ha ved omtale og behandling av sensitiv klientinfo….

Hadde jeg visst at profilen Birgitte Rie var en bedrager med falskt etternavn, hadde jeg selvsagt ikke betrodd henne sensitiv info om meg og mitt privatliv, min helse og min økonomi.

Slik kan Birgitte Rie – altså denne Birgitte Riegelha bedratt og narret alle sine facebook-advokatvenner, sine følgere og øvrige nettvenner i årevis.

Gavner slik narring og identitetsbedrag et eventuelt fremtidig jusstudium – mht egnethet? Betviles!

Birgitte Riegel er selv skyld i omtale i min blogg og påfølgende svekket tillit til henne pga den falske facebookprofilen. Rie/Riegel har blitt bedt om å ringe meg, en oppfordring hun unnlot å følge opp. Ikke opplyste Rie/Riegel om identitetsbedraget heller.

Rie/Riegel har hatt rikelig tid og mange muligheter til å fortelle meg sannheten underveis. Men Rie/Riegel forble taus.

Riegel har med sitt bedrag og falskhet fått tilgang til fortrolig privat info gitt i god tro under det jeg antok var gjensidig tillit i et vennskapelige forhold. Man lyver da ikke til sine venner!

Nå fremstår Birgitte Riegel med fullt navn på sosiale medier,  og deltar i avisenes kommentarfelt om barnevern. Hun kunne vært ærlig om sitt etternavn langt tidligere. Fysjom!

Hva annet bedrar Birgitte Rie/Riegel om?

Hva annet er Birgitte Rie/Riegel uredelig om?

Den evige angivelige jusstudent Birgitte Riegel...:

Skjermbilde 2016-09-29 kl. 08.16.45.png

Innskanning 13

Her artikkel om at sjefen av facebook, Mark Zuckerberg – mars 2015 – bekreftet at facebook jakter falske profiler:
http://www.cw.no/artikkel/mobil-sikkerhet/jakter-pa-falske-facebook-profiler

 

Politiet henla promte anmeldelsen fra Birgitte Rie/Riegel med følgende forklaring:
«Henlagt fordi loven gir særskilt grunnlag for det».

(neppe pussig at den evige jusstudent Birgitte Rie/Riegel ikke visste så pass…)

Skjermbilde 2016-11-13 kl. 15.54.23.png

!!!!

Skjermbilde 2016-11-13 kl. 15.54.10.png

Skjermbilde 2016-11-13 kl. 15.53.50.png

Skjermbilde 2016-11-13 kl. 15.52.31.png

Skjermbilde 2016-11-13 kl. 15.52.49.png

Advokatkokkelimonke https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/11/advokatkokelimonke-bjarne-leikvoll-jonny-thu-birgitte-rie-og-advokat-arvid-sjodin/

 

Skjermbilde 2016-11-13 kl. 15.52.58.png

Skjermbilde 2016-11-13 kl. 16.44.16.png

Skjermbilde 2016-11-13 kl. 16.44.07.png

Skjermbilde 2016-11-13 kl. 15.50.59.png

 

Skjermbilde 2016-11-13 kl. 15.53.11.png

Begjærer gjenopptakelse av anke mot NAV på grunn av vitnet Inger Lise Dege
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/06/begjaerer-gjenopptakelse-anke-mot-nav-pga-vitnet-inger-lise-dege/

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet sitt tips vedr falske konti på SoMe: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/06/14/tilsynsradets-tips-vedrorende-falske-konti-pa-some/

 

Hvorfor ventet NAV i flere år med å anmode søknad uføretrygd?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/14/kommentar-til-vitnemal-fra-radgiver-i-nav-inger-lise-dege/

 

Resymé min saksbehandler i NAV Trygd; Inger Lise Dege:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

 

Dette kunne jeg ha tjent – som frisk.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/29/dette-kunne-jeg-ha-tjent-som-frisk-fysioterapeut/

 

About
https://livserinehelgesen.wordpress.com/about/

 

Diagnoseregulativet ukjent for rådgiver i NAV Trygd; Inger Lise Dege.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Gratulerer til høyesterettsjustitiarius Tore Schei! om jonny thu med flere.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/06/29/gratulerer-til-hoyesterettsjustituarius-schei/

Reklamer

10 thoughts on “Tilsynsrådet for advokatvirksomhets tips vedrørende falske konti på SoMe

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s