Sånn, da mottok jeg faktura fra NAV….

1. juli 2015

IMG_20150701_0001

Da har jeg mottatt betalingskrav  fra NAV via Statens Innkrevningssentral…for regjeringadvokat Karl Otto Thorheims saksomkostninger kr. 5.000 For ordens skyld (og selvsagt helt ’tilfeldig’….) er faktura datert 24. juni 2015 -på dagen nøyaktig 26 år etter at jeg med diverse urasjonelle traumereaksjoner, halvt i svime og forvirring og fortregning inngikk et uvanlig kort og turbulent ekteskap
(ca 8 mnds samliv – basert på helt gale forutsetninger: et dobbelt seksuelt overgrep med smitte) med skadevolder/overgriper/min nå avdøde eksmann NN….Kjenner jeg ham rett gliser han nå av fakturaen fra NAV – der fra ‘den andre siden’….For NN og hans omgangskrets er penger – og image, tilsynelatende viktigere enn gammeldags moral og etikk.

 

Advokatfirma Eldens begjæring om gjenåpning
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

 

I motsetning til fx den langt mer rause og kloke milliardær Christian Rignes, som nylig uttalte til Nettavisen – på sitt for enkelte provoserende kapitalistspråk – at hans ‘beste investering’ var i sin eksfrue….var image – og slippe unna økonomisk uansett hva det måtte være – det viktigste for min eksmann/skadevolder/overgriper. I ti år kranglet han i rettssystemet med sin første frue – om deres fellesbo. Det var ingenting i veien for at skadevolder, altså min eksmann, kunne ha gjort opp for seg økonomisk med hensyn til et moralsk ansvar, selv om han juridisk slapp unna. Med sin tredje frue hadde han særeie også ved død. Støttet av sin advokatvenn Øystein A. Sverre gjorde skadevolder aldri opp for skaden han siden 20.april 1988 visste han hadde påførte meg i en overrumpelsesvoldtekt med smitte – noen uker tidligere.

IMG_20141207_0001IMG_20150320_0001

Skadevolder/min eksmann – som gjentatt krevde forståelse for at han oppførte seg som ‘en struts‘. – Og som, etter at vi inngikk ekteskap, stadig gjentok overfor meg mantraet: ‘din vilje ligger i min lommebok‘ ….Og «blod er tykkere enn vann«- i den forståelse at jeg var vannet….Han som alltid stakk – eller hentet jaktrifla…. eller i raseri kastet porselenstallerkener mot meg, slik at jeg ble skadet og måtte rømme fra ham og hjemmet hans i utlandet.

IMG_20150702_0001

Kan en ektefelle som i raseri kaster tallerkener mot sin kone og skader henne, eller i mangel på ord henter jaktriflen, kan han også begå overrumpelsesvoldtekt og påføre livsvarig kjønnssykdomssmitte?

«Så i april- mai 1990 kom plutselig Liv tilbake fra NN og tok kontakt meg meg. Hun bodde hos meg i noen dager, og jeg fikk sjokk da hun fortalte hva som hadde funnet sted i (…) og viste meg en blågrønn hofte OG et sort lår på venstre side. Det viste seg da etter hva Liv kunne fortelle at de hadde drøftet noe, hvorpå NN eksploderte og kastet en stabel tallerkener mot henne, som traff henne på venstre side.» = sitat fra ovennevnte vitnebekreftelse av 29.08.09 i forbindelse med hovedforhandlingen i Oslo tingrett, som tingrettsdommer Njaal Sæveraas avgjorde med forenklet domsbehandling, uten åpen rettssak, uten vitner, uten tilhørere – i skadevolder NNs favør, da jeg med lovlig sykefravær var blitt for syk til å møte i berammet hovedforhandling 19.08.09. Sæveraas overkjørte meg, overgrepsutsatt, skadet kvinne – i favør av mannlig skadevolder/overgriper NN.

Her bekreftelse av 01.10.09 fra en kjær nær venninne, som skriver:
«Liv fortalte meg før bryllupet at hun var blitt smittet av herpes genitalis av NN».
 

IMG_20150702_0002

Lydfil fra samtale med min vikar ved arbeidsstedet mitt i Oslo, etter at jeg hadde giftet meg og flyttet til NN, bekrefter at vikaren og jeg hadde en telefonsamtale Nyttårsaften 1989. Min daværende ektemann (skadevolder NN) og jeg var på gjennomreise, derfor stakk vi innom arbeidsstedet mitt for å sjekke om alt var i orden. Da oppdager jeg at firmaskiltet utenfor instituttet hadde forsvunnet. Jeg hev meg sporenstreks på telefonen til vikaren for å etterlyse det.

– Jeg har ringt deg for å gi beskjed, svarer vikaren fortvilet.

– Har du ringt meg? Når da? spør jeg overrumplet.

– Mannen din svarte i telefonen da jeg ringte…. Han ba meg ikke forstyrre deg, fordi dere skulle ha jakt. Han forklarte det med at du var så stresset. Han lovet å bringe beskjeden om det forsvunnede skiltet videre til deg, forklarer vikaren.

– Når var dette da? spør jeg sjokkert.

Kanskje halvannen måned siden, bekrefter vikaren.
Imens står min daværende ektemann/skadevolder ved inngangsdøren og hører på telefonsamtalen jeg har med vikaren min. Han må da ha blitt påminnet vikarens telefonsamtalen om skiltet, da han og jeg ankom arbeidsstedet og oppdaget at skiltet var borte….

Likevel sa NN ingenting. Det handlet jo denne gangen bare om mine eiendeler, ikke hans….

NN sto og hørte på telefonsamtalen jeg hadde med vikaren min, han ble slik påminnet at vikaren hadde ringt ham og bedt instendig om å gi beskjeden om firmaskiltet videre til meg.

NN sa likevel ingenting….

Ingen forklaring.
Ingen unnskyldning.

NN – bare stakk, gikk sin vei…..som vanlig når noe ble ubehagelig for ham.

På den tiden fantes ikke mobiltelefoner, derfor ble jeg sittende bekymret og vente på ham den ene timen etter den andre…. Vi var invitert i Nyttårsselskap til hans venn Øystein Andreas Sverre, nå advokat i Brækhus Dege Advokatfirma.

Noen timer etter telefonsamtalen med vikaren min, kom min daværende ektemann/skadevolder NN tilbake til arbeidsstedet mitt, der jeg ventet bekymret….

Han, min daværende ektefelle, skadevolder NN, som hevdet være ‘en struts’ – forklarte sin forsvinning med at han hadde stått på brua i Gamlebyen, og vurdert hoppe foran toget….
Slik, med indirekte trussel om selvmord, for å fremkalle blant annet skyldfølelse hos meg og forhindre enhver videre diskusjon om saken, satte NN, ‘strutsen’,  en effektiv stopper for forklaring av årsaken til at han hadde forhindret omverdenen kontakt med meg, da jeg bodde hos ham i utlandet.

NN utviste et gjentatt adferdsmønster bestående av fryktskapende  psykiske trusler (jaktriflen), nedgjøring av meg, og psykisk terror om blant annet selvmord, i tillegg til den fysiske volden han påførte meg,  i vårt korte, turbulente samliv. Slik påkalte NN blant annet min medfølelse, en slags morsomsorg m.m. (jf traumer fra fryktbasert samliv) – og skapte enda mer frykt hos meg, samtidig som NN slik stoppet enhver videre diskusjon, som kunne oppleves ubehagelig for ham. Misbrukte NN tilsvarende adfærdsmønster i kulissene, for å stoppe hovedforhandlingen i Oslo tingrett ved å kreve forenklet domsbehandling, uten åpen domstol, uten vitner, uten tilhørere?

 

Ovennevnte forhold og vitneforklaringer ble ikke noensinne uttalt muntlig, ved fremmøte i domstolen, heller ikke ble de drøftet eller utdypet i Oslo tingrett, fordi 6 -seks menn – avgjorde erstatningssaken mot NN
uten at jeg fikk komme til orde,
uten åpen domstol,
uten vitner,
uten tilhørere.
De 6- seks mennene som ‘kuppet’ saken da jeg med lovlig sykefravær ikke kunne møte i berammet hovedforhandling, var tingrettsdommer Njaal Sæveraas, skadevolder/overgriper og hans 3-4 forretningsadvokater fra Brækhus Dege Advokatfirma, og min prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg, som aldri orienterte meg på forhånd, eller lot meg forhåndslese prosesskrivene, og som i siste prosesskriv ga uriktige opplysninger til tingretten.

I ettertid viser åpne skattelister at skadevolder NN gjemte unna
13 millioner av sin formue, i de årene erstatningssaken mot ham pågikk. Det sier litt om typen….
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

NAV krever inn saksomkostningene jeg ble idømt å betale til staten ved NAV i kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, publisert i denne linken: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/06/begjaerer-gjenopptakelse-anke-mot-nav-pga-vitnet-inger-lise-dege/

Juuuuuhuuuuu! – for å se det positive i det, er jeg glad for at staten ved NAV har bevilget meg trygd, slik at jeg kan betale staten ved NAVs saksomkostninger.

Statens innkrevningssentral har sågar anbefalt meg ta kontakt, hvis jeg har behov for å delbetale NAVs saksomkostninger ….Idømt meg av statens ansatte i Eidsivating lagmannsrett, som nok synes dette er en passelig straff og hevn, visstnok  – for mitt forsøk på å oppnå at rettferdighet skjer fyllest….ved å begjære gjenopptakelse mot lagdommernes juristkollega, Inger Lise Dege i NAV.

Slik heier statens ansatte frem ukulturen blant statens ansatte i NAV.

Min saksbehandler Inger Lise Dege, som siden 1998 først befant seg i kulissene ved Røa trygdekontor, som der etter dukket opp presentert som min saksbehandler i NAV Vestre Aker, – senere også i NAV Trygd
– O
g sannelig dukket hun også opp som min saksbehandler i NAV Forvaltning Oslo ….

Mens hennes eksmann advokat Jan Tormod Dege i Brækhus Dege Advokatfirma representerte skadevolder/overgriper/min eksmann ..
Min saksbehandler i NAV,  Inger Lise Dege har to barn med sin eksmann, barn hun her ivaretar arven for, de skal jo en gang i fremtiden arve sin far, advokat Jan Tormod Dege: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/16/radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-beriket-sin-eksmanns-advokatfirma/

Pussig at samme saksbehandler, Inger Lise Dege, e k s f r u e n til advokat Jan Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer skadevolder NN, min eksmann. Juristen Inger Lise Dege dukker opp på ALLE arenaer i den statlige etaten NAV – når det gjelder meg….som min saksbehandler fra ca 2003 til og med 2011.

Inger Lise Dege titulerer seg som ‘rådgiver i NAV Trygd‘.  Sitter hun da som saksbehandler i alle etatens øvrige avdelinger også? 

Inger Lise Dege, ble stevnet som vitne i ankesaken mot NAV og der, i Frostating lagmannsrett, «på ære og samvittighet uten å holde noe tilbake» avslørte Dege at skadevolder NN/overgriper/min eksmann faktisk er venn av Inger Lise Dege – og hennes mor – m.m…… i tillegg til at skadevolder NN representeres ved Inger Lise Deges e k s m a n n, advokat Jan Toromd Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege! Mer kokelimonke kan det knapt bli!

Her enda et eksempel på ukulturen blant ansatte i NAV: saken ble undersøkt av kommunerevisjonen i Oslo samtidig som NAV avslo min første søknad om uføretrygd : Kommunerevisjonen i arbeide i NAV Vestre Aker nå i forbindelse med saksbehandler Ane Haugen Stabells rimelige kjøp av klientens tvangsfravekede hjem: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/26/kommunerevisjonen-i-oslo-i-arbeide/

Mon tro om saksbehandler i NAV Ane Haugen Stabell er i slekt med advokat Harald Stabell – eller Bredo Stabell i Brækhus Dege Advokatfirma? Ane Haugen Stabell, saksbehandler i NAV, har aldri besvart min forespørsel på dm facebook om eventuelle forbindelser til ovennevnte advokater ….

Jf advokat John Christian Elden: fagfolk tåle offentlig kritikk: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

 

NAVs saksomkostninger er nå betalt.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/15/navs-saksomkostninger-er-na-betalt/

 

Advokatfirmaet Eldens begjæring om gjenåpning.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

 

ME-spesialist dr. Brubakk vitner i Frostating lagmannsrett i ankesak mot NAV:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Resymé – min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Fortsettelse følger.

Reklamer

11 thoughts on “Sånn, da mottok jeg faktura fra NAV….

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s