NAVs saksomkostninger er nå betalt….

15.juli 2015

Sånn, da har jeg betalt NAVs saksomkostninger.

IMG_20150701_0001

NAVs saksomkostninger ble idømt meg i kjennelse av 28.04.2015 fra Eidsivating lagmannsrett, der de tre kvinnelige lagdommerne Randi Egge, Bodil Thorp Myhre og Nina Solli sammen med Regjeringsadvokat Carl Otto Thorheim heier frem ukulturen blant NAVansatte, idet de mener det ikke er så nøye at deres juristkollega i NAV, min saksbehandler Inger Lise Dege, unnlot å fortelle da hun ‘på ære og samvittighet’ vitnet i Frostating lagmannsrett at hun få år tidligere bidro til å berike sin eksmann, advokat Jan Tormod Dege i Brækhus Dege Advokatfirma – via vedtak om tvangsforvaltning av min uføretrygd.

Både lagmannsrettens dommere, Regjeringsadvokaten og min tidligere saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege, er lønnet av Staten….Den samme stat jeg har gått til sak mot. Du biter ikke hånda av den som gir deg mat – eller hva, lagdommere?

I vedtak av 2. november 2011 i NAV Forvaltning Oslo om tvangsforvaltning av min uføretrygd, besørget Inger Lise Dege at skadevolder/overgriper/min eksmann NNs saksomkostninger ble sikret og betalt via fra min uføretrygd i NAV – til hennes eksmann, Brækhus Dege Advokatfirma. Slik ivaretok og sikret min saksbehandler i NAV Trygd/NAV Forvaltning Oslo/tidligere Røa trygdekontor/NAV Vestre AkerInger Lise Dege, også den fremtidige arven til barna hun har sammen med Jan Tormod Dege, som en gang i fremtiden skal arve sin far/Brækhus Dege Advokatfirma.

Kjennelsen av 28.04.15 fra Eidsivating lagmansrett kan leses her:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/06/begjaerer-gjenopptakelse-anke-mot-nav-pga-vitnet-inger-lise-dege/

«De saksbehandlingsfeil som påberopes er omstendigheter som kunne vært gjeldende i anken til Høyesterett, og kan derfor ikke gi grunnlag for gjenåpning» fremgår det i kjennelsen av 28.04.15.

Anken av 27.06.14 til Høyesterett er mildt sagt mangelfull. Den ble skrevet for meg av Jonny Thu, som lurte meg trill rundt ved å fremstå som advokat, bekreftet og anbefalt av det man nå vet er en fiktiv facebookprofil ved navn ‘Birgitte Rie’ og fiktive ‘Bjarne Leikvoll‘ – @ eksentrisk- på Twitter.
Researche advokater hos Advokatforreningen eller Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Tilsynsrådets tips vedrørende falske konti på SoMe: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/06/14/tilsynsradets-tips-vedrorende-falske-konti-pa-some/

Her mailkorrespondanse av 27.06.14 mellom Jonny Thu og meg:IMG_20150715_0001

Her anken til Høyesterett som Jonny Thu vedla i ovennevnte mail:

IMG_20150715_0002 IMG_20150715_0003 IMG_20150715_0004

Med stor sannsynlighet har Jonny Thu ikke giddet å lese dom av 19.05.14 fra Frostating lagmannsrett siden Thu i sin anke – for meg – til Høyesterett ikke nevner at anken handler om tilbakeføring av virkningstidspunktet for uføretrygd. Thu vet ikke forskjellen på uføretidspunkt – og – virkningstidspunkt.

Som det fremgår av mailen 27.06.14 sendte Thu anken til meg sen ettermiddag,  samme dag som ankefristen utløp….

På grunn av ankefristens utløp måtte jeg bare godta anken som Thu hadde tilbydd seg (13.06.14) å ‘hjelpe’ meg med – gratis.

«Gratis» har blitt veldig dyrt!!!! Ikke bare har jeg tapt kr 15 000 (=utgjør honorar til advfa Elden + NAVs saksomkostninger).

Thu har også påført meg tap av minst ti års etterbetalt uføretrygd mm, som min opprinnelige anke egentlig handlet om, der alle ankemuligheter nå er uttømt – pga Jonny Thu og hans mangelfulle juskunnskaper.

Advokatkokelimonke, om Bjarne Leikvoll, Jonny Thu, Birgitte Rie:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/11/advokatkokelimonke-bjarne-leikvoll-jonny-thu-birgitte-rie-og-advokat-arvid-sjodin/

Tilsynsrådets (for advokatvirksomhet) tips til falske konti på SoMe:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/06/14/tilsynsradets-tips-vedrorende-falske-konti-pa-some/

Advokatfirma Eldens begjæring om gjenåpning:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

Skjermbilde 2016-04-10 kl. 10.06.45

Sånn, da mottok jeg faktura fra NAV:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/01/sann-da-mottok-jeg-faktura-fra-nav/

Gratulerer til høyesterettsjustitiarius Tore Schei:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/06/29/gratulerer-til-hoyesterettsjustituarius-schei/

I NAVs tilsvar av 15.08.14 til Høyesterett hevdes det at «Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet oppfatter anken slik at Helgesen er enig i det faktum lagmannsretten har lagt til grunn».

Herrejemini! Hva gjør man med slikt? Behøver ikke være jurist og representere Regjeringsadvokaten, for å forstå at man ikke hadde anket til Høyesterett, hvis man hadde vært enig….

Se NAVs tilsvar til Høyesterett fra Regjeringsadvokaten/ advokat
Tormod A. Sletten/Advfa Riisa,
som et svar på anken Jonny Thu ‘hjalp’ meg med:

IMG_20150715_0005IMG_20150715_0006IMG_20150715_0007

Hvorpå Jonny Thu ikke var verre på det enn at han ‘hjalp’ meg med følgende skriv av 08.09.14 til Høyesterett vedrørende såkalte ‘nye bevis’ – men nevnte heller ikke nå et eneste pip om det som kunne vært reelle ankeforhold, jf kjennelse av 28.04.15 fra Eidsivating:
 «De saksbehandlingsfeil som påberopes er omstendigheter som kunne vært gjeldende i anken til Høyesterett, og kan derfor ikke gi grunnlag for gjenåpning». 

IMG_20150715_0008IMG_20150715_0009

Hvorfor har ingen stoppet denne mannen, Jonny Thu/Bjarne Leikvoll ? Som utgir seg som advokat, uten noensinne å ha hatt advokatbevilling….

Fortsettelse følger.

Reklamer

5 thoughts on “NAVs saksomkostninger er nå betalt….

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s