Betalingskrav til Jonny Thu alias @ eksentrisk Bjarne Leikvoll

Søndag 26. juli 2015

For noen dager siden mottok Jonny Thu alias @eksentrisk Bjarne Leikvoll et foreløbig betalingskrav på kr. 15 000 fra meg. 

IMG_20150726_0001

Man kan bare ane hva som foregår i kulissene….

Skjermbilde 2015-08-09 kl. 19.50.44

Ikke ukjent spillene i rettssalene, gjøres ‘alt’  i forsøk på å svekke motparter og vitners troverdighet. Siden desember 2006, da advokat med møterett for Høyesterett Edmund Asbøll fremsatte krav overfor skadevoldsmillionær NN https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/06/advokat-edmund-asbolls-brev-til-skadevolder/
har slikt kulissenettverk flere ganger vært i aksjon. Kalt ’tilfeldigheter’….

Enkelte advokatfirma bruker slike ‘grep’ mer enn andre….(ingen nevnt, ingen glemt). Et av disse ble nylig av tingretten dømt til å betale flere millioner etter å ha brudt regelverk….

Skjermbilde 2016-04-29 kl. 09.17.13

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut….

ADvokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.17.50

 

Skulle man som ufør, syk og uformuende ha u-betalte fartsbøter (ubetalte på grunn av lav uendret trygdesats) kan man risikere å bli kastet i fengsel – uten dom!
Ikke uvanlig i vårt demokrati. Hvis ønsket er å svekke ens troverdighet, som motpart eller vitne arrangerer advokatfirmaer denne type happenings. Gudene må vite hvordan advokatfirmaer av denne kaliberen finner ut at man har store ubetalte fartsbøter. Kanskje via Namsmannen, der mange jurister har sine første erfaringer før de entrer karrierestigen som advokatfullmektiger. 

Eller det konstrueres grunnløse politianmeldelser med påfølgende begjæring om besøksforbud, som man, som saksøker i annen sak,  må kjempe imot samtidig med rettsprosessen – der saksøkeren, den økonomisk sterkeste parten, har nettverk som i en bikube. Er man heldig vinner man mot påtalemyndigheten både i tingrett og lagmannsrett. Men det er som kjent ingen selvfølge….Slikt ‘produserer’ advokatfirmaer tilfeldige ‘cases’/snubletråder, i den hensikt å sette saksøker ‘sjakkmatt’ foran en eller stevning mot en eller annen av advokatfirmaets klienter. Dirty tricks i advokater og dommeres kulissenettverk. Men i krig og kjærlighet er ‘alt’ tillatt. Det faktum tatt i betraktning at det skal veldig mye til for å avsløre slike dirty tricks. Og vi har en Advokatforening som behandler sine medlemmer, advokatene, som pusekatter.

Eller klage på Skatteetaten avgjøres i Byfogdembedet….Selvsagt med tap av kr 33 000 tilbakbetalte skattepenger, som kunne vært benyttet til biomedisinske laboratorieundersøkelser….nødvendige i erstatningssak mot saksøkt skadevoldsmillionær/voldtektsmann NN.

Eller ens egen prosessfullmektig – betalt av statlige midler via fri rettshjelp, gidder ikke sette seg inn i saken (eller blir så smigret over å bli invitert inn i samarbeide med de ‘store’ advokatgutta i Oslo, at han heller samarbeider med motpart, enn med klienten sin. – Advokater snakker jo sammen….) Som min prosessfullmektig oppgir advokat Espen Seeberg feil info om meg, saksøker og klient, til Oslo tingretthttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/31-juli-advokatene-seeberg-og-lindstrom-moter-sine-klienter/

Som saksøker, kronisk syk, overgrepsutsatt kvinne frarøves man kontradiksjon av mannlig tingrettsdommer Njaal Sæveraashttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/14/dommer-njaal-saeveraas-frarover-meg-kontradiksjon/

Eller 7- syv menn – avgjør overgrepssak over hodet på meg, overgrepsutsatt saksøker, uten at jeg får komme til orde, uten åpen rettssal, uten vitner og uten tilhørere fordi tingrettsdommer Njaal Sæveraas bestemmer seg for å avgjøre saken på sitt lille kontor i Oslo tinghus med forenklet domsbehandlingog ikke muntlig, i  åpen rettssal, som vanlig er. På tingrettsdommer Sæveraas kontor behøver ingen av aktørene, hverken saksøkt skademillionær NN eller saksøker (jeg) å «forsikre på tro og ære å forteller den hele og fulle sannheten, og ikke holde noe tilbake»https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/skadevolder-begjaerer-forenklet-domsbehandling/

Unngå forenklet domsbehandling hvis du kan! I åpen rettssal med vitner og tilhørere er det straffbart å lyve. Mens ved forenklet domsbehandling kan aktørene og advokatene lyve av hjertens lyst, uten begrensninger. Uten tilhørere, som kan kontrollere og korrigere der de vet at aktører lyver.

Namsfogden i Oslo deltar også i trenering hinsidig moral og fornuft:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

 

Advokatfirmaet Brækhus Dege ble dømt både i tingrett og lagmannsrett til å betale flere millioner, på grunn av brudd på advokaters regelverk. https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-01-16 kl. 19.48.43


Stadig søker advokater i min dokumentar etter å finne seg selv der. Hvorfor det mon tro…? I går søkte advokat Inger Johanne Fersle Lund, venninne av nå avdøde skadevoldsmillionær NN. Tidligere – i en meget kort periode – var hun også i min bekjentskapskrets.

Skjermbilde 2015-07-25 kl. 20.19.22

Samtale med advokat Espen Seeberg om medisinsk spesialist i ME/cfs/ https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/20/advokat-espen-seeberg-kontakter-me-spesialisten/

Tidligere har Jonny Thu, jurist og ikke advokat (!) gjentatt dukket opp i slike søk….Det samme har advokat Thomas Roander, tidligere ansatt i  Staten ved NPE/Norsk Pasientskadeeerstatning, der han tidligere var kollega med min tidligere prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg. Som var ansatt som avdelingsleder i NPE/Norsk Pasientskadeerstatning i 14 år. Begge er nå advokater i Advokatfirma Winther-Christensen….som har spesialisert seg på personskadeerstatning. Flere ganger annonsert i svære annonser i VG om pro bono – no cure no pay.

Som tidligere ansatte i NPE/Norsk Pasientskadeerstatning når de da lettere frem med pasientskadeerstatining overfor sine tidligere kolleger der?

Skjermbilde 2016-05-02 kl. 18.03.52

Når noe synes for godt til å være sant, er det ofte det…også der advokater reklamerer i VG om pro bono/ no cure – no pay.

Skjermbilde 2015-07-26 kl. 06.46.14

Advokat med møterett for Høyesterett,  Steinar Winther-Christensen, avslører i samtale med meg, at han, som advokat i personsaker, ikke noen gang tidligere hadde opplevd at en overgrepssak lik min, har blitt avgjort med forenklet domsbehandling. Slik  tingrettsdommer Njaal Sæveraas gjorde i Oslo tingrett, uten at jeg, overgrepsutsatt og saksøker, fikk komme til orde:  uten åpen rettssal, uten vitner, uten tilhørere…..

Her kritiserer advokat Steinar Winther-Christensen sin nåværende ansatte, advokat Espen Seeberg. Min tidligere prosessfullmektig, nå ansattes i advokatfirmaet Winther-Christensen…. – Sannsynligvis ansatt der, mest på bakgrunn av Seebergs kontaktnett innad i NPE/statens Norsk  Pasientskadeerstatning. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/ny-advokat-steinar-winther-christensen/

Jonny Thu, alias @eksentrisk Bjarne Leikvoll på twitter dukker stadig opp i søkene i dokumentarbloggen min….

Jonny Thu var ikke verre på det, enn at han forsøkte først å legge skylden på sin egen advokat, Sjødin for den falske twitterkontoen Bjarne Leikvoll, se link. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/11/advokatkokelimonke-bjarne-leikvoll-jonny-thu-birgitte-rie-og-advokat-arvid-sjodin/
Advokat Sjødin bekreftet overfor Tilsynsrådet for advokatvirksomhet at han, Sjødin, ikke har noe med Bjarne Leikvoll-kontoen å gjøre…

Jonny Thu skulle heller være mer interessert i sletting av alle nettannonsene der Thu forleder ved feilaktig å fremstå som advokat i advokatfirmaet Fønix


Her et gratis tips:
Jonny Thu
kan fx fremsette erstatningskrav overfor annonsørene.
Det kunne satt en effektiv stopper for feilannonseringene av Jonny Thu som ‘advokat’ – noe han ikke er. Men Jonny Thu virker ikke være interessert i sletting av feilaktig yrkestittel, ettersom han lar juksetittelen ‘advokat’ leve videre i uttallige nettannonser, også utenlandske.

Hva gjør Advokatforeningen med slikt tull og tøys – og feilinfo?

Skjermbilde 2015-11-19 kl. 05.15.20

Virkelighetens sannhet er at Jonny Thu ikke noensinne har vært advokat!

Hva gjør Advokatforening eller Tilsynsråd for advokatvirksomhet – eller andre seriøse advokater – for å stoppe at enda flere forsvarsløse og fortvilte rammes av Johnny Thus jukseadvokatvirksomhet?

Jonny Thu har ikke noensinne hatt advokatbevilling, til tross for flere rettssaker mot Staten ved Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemnda.

 

Skam på tilsynelatende seriøse advokater, som har jattet Jonny Thu etter munnen fordi de har medlidenhet med ‘stakkars fyren’ som aldri har vært kvalifisert til tittelen ‘advokat’. Enkelte har bidratt til å innbille Thu at han er landets beste advokat….Slik svarte Jonny Thu alias @eksentrisk med den stjålne identiteten Bjarne Leikvoll – om seg selv – før Jonny Thu ble avslørt som Bjarne Leikvoll: «Når han åpner munnen i retten, er han det nærmeste du kommer Gudommelig» (= Jonny om seg selv som ‘advokat’) – ««Ja, han har 567 sivilsaker under beltet og 0 tap» (= Jonny om seg selv som ‘advokat’) – «RA himself prosederte saken. Han ble lik bleik da han så Thu på tilhører benk som satt å noterte«….(= Jonny om seg selv som ‘advokat’)

 

Skjermbilde 2015-07-26 kl. 06.48.09Skjermbilde 2015-07-26 kl. 06.49.06

Skjermbilde 2015-07-26 kl. 06.46.49

Mitt brev av 22.07.15 til Jonny Thu:
«Viser til din mail av 27.06.2014 med vedlegg av din kladd av anke til Høyesterett i min sak mot NAV. Du er kjent med tilsvaret til Høyesterett fra NAV ved Regjeringsadvokat/advokat Sletten (advfa Riisa, min anm)«Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet oppfatter anken slik at Helgesen er enig i det faktum lagmannsretten har lagt til grunn.»

Så dårlig var altså din anke juridisk sett. Du er kjent med at ankene du skrev for meg 27.06.14 og 08.09.14 ble avvist av Ankeutvalget i Høyesterett. Ingen av ankeskrivene fra deg inkluderte de saksbehandlingsfeil, som reelt kunne vært påberopt i ankene mine til HR – som flere advokater i ettertid har hevdet du skulle ha påberopt for meg i ankene til Høyesterett – og som kjennelsen av 28.04.15 fra Eidsivating lagmannsrett viser til: «De saksbehandlingsfeil som påberopes er omstendigheter som  kunne vært gjeldende i anken til Høyesterett, og kan derfor ikke gi grunnlag for gjenåpning.»

 

Jonny Thu tilbød meg ‘gratis’ hjelp….Hvis noe synes for godt til å være sant, så er det ofte det!! Så også med ‘gratis’ bistand fra Jonny Thu!

Jeg måtte be om advokatbistand – fra advokatfirmaet Elden, i forbindelse med begjæring gjenopptakelse anke mot NAV, fordi ankene du skrev for meg til Høyesterett var mangelfulle, jf kjennelse 15-001211GSI-ELAG av 28.04.15 fra Eidsivating lagmannsrett. For slik bistand hos Elden måtte jeg betale forskudd kr. 10 000. Se vedlegg av kvittering. Du kreves herved for honoraret jeg har måttet betale til advokatfirmaet Elden på grunn av dine mangelfulle anker for meg til Høyestrett.

Du kreves også for de kr 5000, som jeg i kjennelse 15-001211GSI-ELAG a 28.04.15 ble idømt å betale av NAVs saksomkostninger. I svar av 28.04.15 fra Eidsivating lagmannsrett saksnr 15-001211GSI-ELAG fremgår at «De saksbehandlingsfeil som påberopes er omstendigheter som kunne vært gjeldende i anken til Høyestrett, og kan derfor ikke gi grunnlag for gjenåpning.»  Flere advokater har i ettertid gjort meg oppmerksom på tilsvarende – vedrørende ankene du skrev for meg 27.06.14 og 08.09.14 til Høyesterett.

Du var på forhånd – før du skrev de to ankeskrivene av 27.06.14 og 08.09.14 – gjort kjent med forholdene i ankesaken i Frostating lagmannsrett 19.02.14, der blant annet min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege, avslørte svært nære forbindelser til skadevolder mm, hans familie og advokatfirma Brækhus Dege ved advokat Jan Tormod Dege, som representerte skadevolder. Likevel unnlot du å påberope disse omstendighetene i de to ankeskrivene du skrev for meg til Høyesterett, 27.06.14 og 08.09.14. Flere advokater påpeker etterpå at disse forholdene skulle vært inkludert i dine anker – for meg – til HR. 

Du har med dine mangelfulle anker – for meg – til Høyesterett – påført meg foreløbige utgifter kr. 15 000. Herved kreves du for betaling av disse. Ved fremtidige tvister i domstol påløper deg ytterligere omkostninger. Ytterligere varsler gis ikke.

I tillegg har dine mangelfulle ankeskriv for meg til Høyesterett – påført meg tap av ti års etterbetalt uføretrygd – med renter/rentersrenter, jf min anke mot NAV som i  utgangspunktet omhandlet tilbakeføring av virkningstidspunktet og etterbetaling av uføretrygd fra nytt virkningstidspunkt, se dom av 19.05.14 fra Frostating lagmannsrett (sak 13-105719FØR-FROS min anm.)

Du varsles herved om at ytterligere betalingskrav på ti års uføretrygd, inkl renter/rentersrenter, ettersendes deg, fordi ankemulighetene i NAVsak nå er uttømt – pga din mangelfulle juridiske bistand i anker for meg til Høyesterett. Ytterligere varsler gis ikke.

Kr. 15 000 – femtentusenkroner – betales av deg, Jonny Thu – innen to uker fra dd til min konto.

Vedlegg:
– faktura fra Statens innkrevningssentral for NAVs saksomkostninger kr. 5000
– kvittering av 15.07.15 for min betaling kr. 5000 til NAV ved Statens Innkrevningssentral
– kvittering kr 10 000 til advfa Elden.
– Kjennelse av 28.04.15 fra Eidsivating lagmannsrett» 


Jonny Thu
,  alias @eksentrisk Bjarne Leikvoll (på Twitter) tilbød meg 13.06.14 gratis ‘hjelp’, og Thu fremsto som landets beste advokat….
Bekreftet ved hjelp av ham selv, via den fiktive ‘Bjarne Leikvoll‘ – og via den nå i ettertid kjent som den falske facebookprofilen ‘Birgitte Rie‘ som viser seg å hete Birgitte Riegel, den evige jusstudent….


Dokumentasjon kan leses om her
: Begjærer gjenopptakelse anke mot NAV pga saksbehandler Inger Lise Dege: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/06/begjaerer-gjenopptakelse-anke-mot-nav-pga-vitnet-inger-lise-dege/

Som her: Advokatkokelimonke: Bjarne Leikvoll, Jonny Thu og Birgitte Riehttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/11/advokatkokelimonke-bjarne-leikvoll-jonny-thu-birgitte-rie-og-advokat-arvid-sjodin/

Tilsynsrådets tips vedrørende falske konti på SoMehttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/06/14/tilsynsradets-tips-vedrorende-falske-konti-pa-some/

Advokatfirma Eldens begjæring om gjenåpninghttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

Sånn, da mottok jeg faktura fra NAV https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/01/sann-da-mottok-jeg-faktura-fra-nav/

NAVs saksomkostninger er nå betalthttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/15/navs-saksomkostninger-er-na-betalt/

Her forteller ‘Bjarne Yngvar Thu‘  på Twitter hvem han er: Pyttsan?

Skjermbilde 2015-08-10 kl. 16.40.17 Skjermbilde 2015-08-10 kl. 16.36.18

 18.09.14 – bare noen dager etter  Jonny Thus anke av 08.09.14 – for meg til Høyesterett der Thu ikke inkluderte kunnskapen om min ‘inhabile’ NAV saksbehandler og hans juristkollega Inger Lise Dege, skriver Thu følgende på facebook: 

Skjermbilde 2015-08-10 kl. 16.30.30

Fortsettelse følger.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s