Resymé – min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd

Fagfolk må tåle kritikk, jf advokat John Christian Elden https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

 Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut….pga brudd på advokatregler.
Skjermbilde 2016-04-18 kl. 17.29.37

https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-24-14

Pr. 1. januar 2017 ble firmanavn, adresse og kommune byttet ut på grunn av omdømmetap, men fremdeles er det med de samme uetiske advokatene.

 

NAV Helfo avslår medisinsk behandling av ME-syk. 
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/15/nav-helfo-avslar-behandling-av-me-syke-hos-spesialister-uten-driftstilskott/

NAV erkjenner ikke inhabilitet og dirty trix. Selv om saken er godt dokumentert. Min saksbehandler i NAV Trygd, juristen Inger Lise Dege….ventet lenge og vel,  til siste foreldelsesfrist for herpessmitten viste seg utløpt i januar 2005 – da ble jeg ‘anmodet’ av NAV Vestre Aker å søke uføretrygd. Etter flere avslag, ble jeg først i januar 2006 rekvirert av Dege til spesialistundersøkelse ved Ullevål. 

Skjermbilde 2017-06-30 kl. 01.24.46.png

Før vitnet Inger Lise Dege skulle vitne i Frostating lagmannsrett, altså
før vi visste noe som helst om hemmelighetene hun bar på om sin nære tilknytning til skadevolder NN, kunne Dege – til forskjell fra mine øvrige vitner – både protestere og konsultere statens Regjeringsadvokat, betalt av våre skattepenger….

 

Etter stevningen: – ranes av NAV.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/etter-stevningen/

 

Regjeringsadvokaten ved advokat Tormod A. Sletten/advfa Riisa – og mitt vitne, Inger Lise Dege snakket sammen – om trygdesaken min og meg  – før rettssaken i Frostating lagmannsrett….

Inger Lise Dege  protesterte på avspilling av lydopptak i retten:

Fra: Tormod A. Sletten

Til: ‘Liv Serine Helgesen’ 


Sendt: Fredag, 7. februar 2014 16.25

Emne: SV: AD FRAMDRIFTSPLAN 19.02.14 Sak 13-105719FØR-FROS
Liv Serine Helgesen – Staten

Hei!

Lydbåndopptak av vitnet Inger Lise Dege aksepteres ikke.
(….)

Med vennlig hilsen
Tormod A. Sletten
Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Riisa & Co»

IMG_20150812_0003

IMG_20150812_0005

Skjermbilde 2017-07-06 kl. 17.43.04.png

Skjermbilde 2017-07-06 kl. 17.43.10.png

 

Men Frostating lagmannsrett aksepterte lydopptaket. Se nederst.
Takk til lagdommerne som ga meg sågar tillatelse til lydopptak av hele ankesaken.

Skjermbilde 2017-07-06 kl. 17.22.53.png

Skjermbilde 2017-07-06 kl. 17.22.59.png

Inger Lise Dege var ansatt som saksbehandler ved Røa trygdekontor NAV Trygd – fra 1998. Fra ca 2003 var Dege min saksbehandler.

Først ti år senere, 19.02.2014, da min saksbehandler i NAV Trygd,  Inger Lise Dege ble stevnet som vitne, avslørte hun sine nære forbindelser til skadevolder NN, som til alt overmål også er representert av Inger Lise Deges e k s m a n n, advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege ….!

– Ja, jeg har vært gift med Jan Dege, og vi har to barn sammen, bekrefter Inger Lise Dege.

Skjermbilde 2017-07-06 kl. 17.37.11.png

Skjermbilde 2017-07-06 kl. 17.37.19.png

 

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/

På spørsmål om hun kjente skadevolder NN, svarte Inger Lise Dege slik:

– Ja jeg vet jo hvem han er, men det er fordi jeg gikk på skole sammen med ham. Og hans mor var venninne av min mor.

– Jeg vet hvem YY- og søsteren er.

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

– Kan du huske hvor mange møter du hadde med Liv Serine Helgesen? spør advokat Sletten.
– Nei.
– Hvis du skal gjette da? fortsetter advokaten.
– Tja ….tre? svarer Dege.
(sannheten er at Inger Lise Dege kun hadde et eneste møte med meg – da trygdekontoret Røa midlertidig befant seg på Vinderen! min anm.)

– Hvilket inntrykk fikk du av henne, får jeg lov å spørre om det? spør advokat Sletten avventende.
– …..Jeg fikk inntrykk av at hun var meget spesiell. Det hun la mye vekt på var at hun hadde genitalherpes. Det er det som har satt seg, svarte Inger Lise Dege.
(likevel tok ikke Inger Lise Dege meg på alvor mht mine plager etter infeksjon genital herpes! Det virker nesten som om Dege latterliggjør herpessmitten som hennes barndsomsvenn, skadevoldsmillionær NN påførte meg. Dege hørte ikke på meg!! min anm.) 
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/11/185/

I april 2006 ble jeg diagnostisert ME/cfs/G93.3 ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, med henvisning til herpesinfeksjonen som mulig utløsende årsak. NAV invilget tidsbegrenset uføretrygd, med virkningstidspunkt 01-2005 og uføretidspunkt 0195. NAV mente altså at jeg hadde vært syk og arbeidsudyktig i ti år, helt siden 0195….Likevel hadde NAV oppbevart meg på supplerende sosialhjelps eksistensminimum i mange år, langt lengre enn lovens hensikt, på det ene forgjeves arbeidstiltaket etter det andre. For å beskytte skadevoldsmillionær NN for en eventuell stevning? ‘Alle’ visste at skadevoldsmillionæren hadde påført meg herpessmitte, det hadde han betrodd sine kompiser da de arrangerte utdrikningslag for ham, og ga ham en skål full av ubrukte kondomer. Med Inger Lise Dege i kulissene, ventet NAV til 2005 – etter at siste foreldelsesfrist for herpessmitten hadde utløpt, med å anmode søknad uføretrygd.

Jeg er ingen jurist, legene hadde sagt herpesviruset ville ‘brenne ut’, derfor falt det meg ikke inn at herpesviruset kunne utløse alvorligere lidelser, som nevrologisk uførelidelse ME/G93.3/A04/ – patologisk utmattelse.

Se bekreftelse fra Dr. Oddbjørn Brubakk under her om herpesvira og ME/cfs G93.3:

IMG_20150608_0002

I desember 2006 sendte advokat med møterett for Høyesterett, Edmund Asbøll sin første henvendelse til skadevolder NN:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/06/advokat-edmund-asbolls-brev-til-skadevolder/

I januar 2007 sender advokat Asbøll enda en ny henvendelse, nå til Brækhus Dege Advokatfirma, der Asbøll spør om klienten deres har testet seg?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/07/har-deres-klient-testet-seg-spor-advokat-asboll/

 

Advokat Asbølls henvendelser til skadevolder/overgriper NN medførte at  skadevolder NN ‘gjemte’ 13 millioner av sin formue, i alle de årene rettssaken mot NN pågikk. Det sier litt om typen….
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

 

Ikke hadde jeg den villeste aning om koblingen mellom min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege og hennes eksmann i advokatfirmaet Brækhus Dege , advokat Jan Tormod Dege! De to samarbeidet i alle år tett om sine felles barn.

I april 2007 innvilges jeg 100% varig uføretrygd med virkningstidspunkt 0105 og uføretidspunkt 0195.

 

I juni 2007  sender jeg forliksklage på skadevoldsmillionær NN til Oslo Forliksråd.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/06/05/i-samtale-med-advokat-edmund-asboll-forberedelse-til-forliksradsmote-med-skadevolder

 

I desember 2007 noen måneder etter at jeg sendte forliksklage på det vi nå vet er Inger Lise Deges barndomsvenn, skadevolder NN  – klager jeg til NAV Trygdvirkningstidspunktet for min uføretrygd. (Det hadde ikke ramlet meg inn at det var noen som helst kobling mellom min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege  og saksøkt skadevolder NN….Nå i ettertid viser det seg at alle mine henvendelser ble konsekvent og automatisk avslått – eller tiet ihjel i NAV. Nye legeattester, støtteskriv fra advokat Carolyn Midsem mm – ingenting nyttet!)

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 18.10.57.png

NAV mente at jeg hadde vært så syk at jeg var arbeidsudyktig allerede i 0195….Men oppbevarte meg i årevis på eksistensminimum og sosialetatens nedpsykingstyranni.

I 2002/2001 hadde NAV innvilget meg attføring med diagnosen «Slitenhet» A04 i diagnoseregulativet for fastleger – som tilsvarer G93.3 ME/cfs/kronisk postviralt utmattelsessyndrom – noe NAV hittil har underkjent at jeg har hatt som ‘gyldig’ diagnose  – senest – siden attføringen i 2002/2001.. ‘Slitenhet’ er det en diagnose?

Dr. Anders Bjørkavåg bekrefter at «Slitenhet» = i diagnoseregulativet A04 = samme som diagnosen G93.3 = ME/cfs/kronisk postviralt utmattelsessyndrom. Se legeattesten under her. Men NAV har enda ikke har tatt innover seg at jeg allerede – og senest ved attføring i 2002/2001 – hadde diagnosen AO4 = ME/cfs. Fordi i NAV, der har jo skadevoldsmillionær NNs barndomsvenninne Inger Lise Dege vært min saksbehandler….og før det befant hun seg i kulissene ved Røa trygdekontor.

«I diagnoselisten for allmennpraktiserende lege tilsvarer G.93.3 i  ICD-10 diagnoseregisteret diagnosen A04 (ME Myalgisk encefalopati)» bekrefter dr. Bjørkavåg.  

 

Innskanning 406.jpeg

HØR vitnemål av dr. Brubakk i Frostating lagmannsrett som bekrefter dagens sammenhengen mellom herpesinfeksjon og utløsing av ME/G.93.3/A04/CFS/ kronisk utmattelse/postviralt utmattelsessyndrom. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Inger Lise Dege bekrefter i sitt i vitnemål i Frostating lagmannsrett at hun ikke kjenner til diagnoseregulativene…!!!

Hvordan kan politikerne tillate at NAV Trygd har saksbehandlere uten helsefaglig kompetanse og uten kjennskap til diagnoseregulativene?

Hvordan kan politikerne tillate at saksbehandlere uten helsefaglig kompetanse og uten kjennskap til diagnoseregulativene skal saksbehandle søknader om uføretrygd fra kronisk syke folketrygdmedlemmers….? Et hån! Inger Lise Dege mente tilsynelatende at det var nok helsefaglig kompetanse å ha vært ansatt i Helsedepartementet for der hadde hun sett litt av hvert. HØR Inger Lise Dege vitne:

 

Ufattelig! Diagnoseregulativet ukjent for rådgiver i NAV Trygd; Inger Lise Dege
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

NAV skulle selvsagt – ha korrigert for de feilene jeg slik har blitt utsatt for!

Hva kan jeg gjøre for at feil begått av NAV Trygd korrigeres, nå som alle muligheter i rettssystemet er uttømt? Dommere og NAVansatte er lønnet av den samme staten jeg gikk til søksmål mot. De biter som kjent ikke hånden som gir dem mat….

I februar 2008 møtte skadevoldsmillionær NN med advokat fra advokatfirmaet Brækhus Dege meg i Oslo forliksråd etter min forliksklage dit av juni 2007. Ikke hadde jeg den minste aning da om koblingen mellom min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege og hennes e k s m a n n i  advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte skadevoldsmillionær NN!

Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09

Skjermbilde 2017-06-30 kl. 01.28.00.png

Heller ikke ante jeg noe om koblingen mellom advokat Thomas Piro i advokatfirma Kvale og Ellen Piro, daværende leder i Norges ME-forening…..
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/04/i-forliksradet-27-02-2008-saksokte-med-advfa-braekhus-dege/

 Skjermbilde 2017-06-30 kl. 01.28.36.png

Advokat Thomas Piro er kollega og venn med advokat Chris Sandaker, kompis til saksøkt skadevolder NN. Advokat Sandaker førte til penn ektepakten mellom skadevolderen og meg, og bisto meg flere ganger da jeg drev fysikalsk institutt. Advokat Sandaker og fruen, advokat Inger Johanne Lund (Advokatfirmaet Haavind) var gjester i bryllupet.

I februar 2009 tar jeg ut stevning mot skadevolder NN i Oslo tingrett.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/21/tar-ut-stevning-mot-skadevoldsmillionaer/

Rett etter at stevningen mot skadevoldsmillionæren er innlevert, frarøver NAV Trygd meg – plutselig, og uten forvarsel og uten oppsettende virkning (=utsettelse til min klage er saksbehandlet). Grunnstønaden jeg ble innvilget et par år tidligere, behovet attestert av ME-spesialist og daværende overlege, dr. Oddbjørn Brubakk ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål Sykehus. NAV aksepterte da søknaden og anmodningen om grunnstønad  fra dr. Brubakk til medisinsk behandling.

Over natten blir jeg plutselig kr 1600 fattigere pr. måned….I årene som har gått siden, har det vist seg nytteløst å påklage både tap av grunnstønad og annet. NAV og Trygderetten har konsekvent avvist alle mine klager. Min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege, har også vært ansatt i Trygderetten avslørte hun da hun vitnet i Frostating lagmannsrett, så der befant Deges tidligere kolleger seg, som hun fremdeles hadde nettverk/samarbeide med. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/etter-stevningen/

I august 2009 er jeg for syk til å møte i berammet hovedforhandling mot skadevoldsmillionær NN, og leverer sykemelding etter instruksjon fra min daværende prosessfullmektig, Espen Seeberg. Syv menn ‘kupper’ overgrepssaken, som avgjøres over hodet mitt, uten at jeg får komme til orde, uten åpen rettssal, uten vitner, uten tilhøre!!

Skjermbilde 2017-06-30 kl. 01.29.44.png

De syv er tingrettsdommer Njaal Sæveraas, som tydeligvis ikke hadde betenkeligheter med å avgjøre saken på sitt lille kontor i Oslo tingrett – i stedet for i åpen rettssal som vanlig er i vårt demokrati.
Skjermbilde 2017-06-30 kl. 01.30.45.png

På den måten slipper de involverte å uttale seg/vitne «på ære og samvittighet».  I tillegg til tingrettsdommer Sæveraas, skadevoldsmillionær NN og hans 3-4 advokater fra advokatfirmaet Brækhus Dege , og min prosessfullmektig Espen Seeberg. Sistnevnte ble så smigret over å bli inkludert av ‘de store advokatgutta’ i advoaktfirmaet Brækhus Dege at han, Seeberg, sågar sendte feil info til tingretten, og heller aldri lot meg forhåndslese prosesskrivene! Der har du en gjeng. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/straffbart-a-avgi-falsk-forklaring-i-retten/

 

Skjermbilde 2017-10-14 kl. 15.46.19

Skjermbilde 2017-10-23 kl. 07.48.53

 

 

Skjermbilde 2016-04-10 kl. 10.06.45

– Har aldri vært borti at man har undergitt et sånt ansvarsspørsmål en forenklet behandling. Det synes jeg er rart! konkluderer advokat i personskadesaker med møterett for Høyesterett; Steinar Winther-Christensen:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/ny-advokat-steinar-winther-christensen/

Skjermbilde 2017-06-30 kl. 01.32.07.png

 

Fortsetter samtalen: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/fortsetter-samtalen-med-advokat-steinar-winther-christensen/

Først 30.06.2010 – flere år etter min klage av 2007 til NAV på tilbakeføring av virkningstidspunktet for uføretrygden (etter at erstatningssaken mot skadevolder NN var anket til Borgarting lagmannsrett) kom svaret fra NAV…  

Rekk opp hånden den som tror det er tilfeldig….Tatt i betraktning koblingen mellom min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege og hennes e k s m a n n, advokat Jan Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege , som representerer skadevoldsmillionær NN….

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 18.15.03.png

Først i desember 2012 var klagen min fra 2007  ferdigbehandlet i NAVs forlengede forvaltningsorgan, Trygderetten.

I februar 2014 – syv år etter at klagen ble fremsatt – ble anken behandlet i Frostating lagmannsrett…. Der stevnet jeg min saksbehandler Inger Lise Dege som vitne…. Inntil da visste jeg ingenting om hemmelighetene hun bar på vedrørende hennes nære tilknytning til skadevolder NN- også via hennes advokateksmann Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege.

Og da kommer jeg tilbake til dette lydbåndopptaket. Jeg vil først spørre Helgesen, er det nødvendig å spille av det opptaket etter det du har hørt nå? spør lagdommer Kapelrud.

– Kan jeg få spørre et spørsmål til Fru Dege? ber jeg, som er saksøker og selvprosederende, i sjokk etter avsløringene Dege har bekreftet om sin nære tilknytning til skadevolder NN.

– Ja gjør det først, svarer lagdommer Kapelrud.

– Takk. Visste du hvem jeg var, siden du kjenner NN og hans søstre, og din mor var venninne med deres mor? Visste du hvem jeg var før jeg møtte deg på Vinderen? spør jeg Inger Lise Dege undrende.

– (…) Jeg har gått på skole sammen med ham. Jeg husker hans søsken. XX hilser jeg på (…) svarer min saksbehandler i NAVInger Lise Dege,  tidligere ansatt ved Røa Trygdekontor – NAV.

(…)

– Takk skal du ha. Jeg frafaller lydopptaket, bekrefter jeg.

***

Man biter som kjent ikke hånden til den som gir en mat, eller hva Høyesterettsjustiturius Tore Schei, lagdommerne Jon Kapelrud, Ingolv Joa, Arne K. Uggerud, Randi Egge, Bodil Torp Myhre, Nina Sollie, Regjeringsadvokat Carl Otto Thorheim og advokat Tormod Sletten/advfa Riisa og NAVansatte Inger Lise Dege med kolleger? Som alle er lønnet av samme ‘Staten’ jeg saksøkte i min anke mot NAV for tilbakeføring av virkningstidspunkt for uføretrygd…i håp om rettferdighet skjer fyllest og tapte verdier og inntekt erstattes. 

Skjermbilde 2017-06-30 kl. 01.34.09.png

 

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 18.17.25.png

Skjermbilde 2017-06-30 kl. 01.35.08.png

 

NAV satte uføretidspunktet til 0195 – og mente slik at jeg allerede i 1995 hadde vært så syk at jeg var arbeidsudyktig….Likevel ble jeg av NAV oppbevart på sosialhjelpens tyranni i årevis, også etter at jeg i 2002/2001 ble innvilget attføring med tilsvarende diagnose som jeg i 2006 ble uføretrygdet med:  ‘slitenhet’ – A04/G93.3. Se over bekreftelsen fra dr. Anders Bjørkavåg.

Kan det være slik at de som har mest å skjule, protesterer mot gjengivelse av samtaler fra lydopptak eller publisering av lydfiler?

Enkelte kommer med trusler…. i kulissene. Direkte og indirekte.
De kommer med usanne påstander. Omtaler meg nedsettende – og  forsøker via nedpsykingsmetoder og hersketeknikker å stoppe dokumentaren min. De er sinte!

Liksom hen som fikk kongens fortjenestemedalje – i bronsje – som i ettertid ble så ‘rusa’ av utmerkelsen at h*n mistet bakkekontakten og i hevn – etter å ha blitt avslørt –  truer med å kontakte alle advokatene som er er omtalt i dokumentaren….Som denne generalsekretæren:

HØR saksbehandler i NAV og ME-spesialist vitne i Frostating lagmannsrett i 2014:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

 

I 2015 kontaktet Ellen Piro, tidligere generalsekretær i Norges ME-forening meg om dokumentrbloggen min. 
Se skjermdump under her.

«Fra: Ellen V. Piro@me.com
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Mandag, 10. august 2015 19.11
Emne: Din blogg som er åpen for alle

Liv Serine,

 
Jeg kom tilfeldig over denne siden på nettet: https://livserine.wordpress.com/tag/ellen-piro/»
«– og jeg er rystet.»
(…)
«I mine øyne  er dette en merkelig påstand! Det er ikke mange som heter Piro. Selvfølgelig er vi beslektet.»
(…)
«Det er mange advokater omtalt i denne historien som alle kan kontaktes.
Med hilsen,
Ellen V. Piro»

Dokumentaren er min ME-historikk. Lik den eller la være.

Hvorfor er Ellen Piro «rystet»? Piro skulle som tidligere generalsekretær i Norges ME-forening heller ha støttet meg, med mindre det er sannhet i ryktene om at hun samarbeidet med min motpart og hans advokater.

Til avslutning truer Ellen Piro meg med «Det er mange advokater omtalt i denne historien som alle kan kontaktes.» 

Truer du meg? spør jeg

Slik avslører de seg selv, enda mer…

«Dersom du har kommunisert med noen som skulle yte deg en tjeneste eller med noen som svarer på vegne av og i egenskap av å representere en organisasjon, er ikke kommunikasjonen deres som sådan å anse som «privat» i den forstand at den er beskyttet av regler om privatlivets fred. (…) Hovedpoenget er at slik kommunikasjon ikke som sådan er vernet mot offentliggjøring.» jf advokat i ytringsfrihet.


I forliksrådet med saksøkte og advfa Brækhus Dege. 
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/04/i-forliksradet-27-02-2008-saksokte-med-advfa-braekhus-dege/

I motsetning til leger som ‘henges ut’ med fullt navn i forbrukerinfo hos Legelisten.no – tåler ikke advokater betimelig kritisk omtale eller avslørende lydopptak, men kaller omtalen på nett for ‘hets’ – her fra Advokatbladet, der det henvises til faktura rappet fra min dokumentar: http://www.advokatbladet.no/2015/05/advokater-hetses-pa-nett/

Med sine rådyre honorarer skulle forbrukerinfo om advokater vært en selvfølge, men foreløbig finnes ikke slik forbrukerinfo. Vi trenger det!!

De vet godt at folk flest ikke er dumme, at folk flest er i stand til å tenke selv når de presenteres for ‘uheldige’ sammenhenger og diverse kokelimonker.       

Det eneste disse menneskene tenker på er seg selv, seg selv og atter seg selv.
Tap av glorie og -personlig omdømme?

«Jeg ville deg vel, og ønsket å hjelpe deg».

Hvorfor ble jeg, ME-syk, boende i et halvt år på gulvet? Man blir ikke akkurat friskere av slikt. Hvor var generalsekretæren i Norges ME-forening da? Som ME-syk mangler man krefter til å kjempe imot systemet, det skulle være innlysende for alle som saksbehandler ME-syke.

Flyktning i eget land. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/12/04/flyktning-i-eget-land/

Hvilke fordeler ville det være for vedkommende å ‘hjelpe’ meg? 

‘Hjelp’ er i min forståelse av begrepet ensbetydende med forbedringer. Ensbetydende med positive forandringer som medfører forbedringer for den som hjelpes. Med sine enorme nettverk forsøker enkelte nå å true meg til taushet. Frykter kanskje at fortjenestemedaljer og gild omtale kan ryke?

Disse menneskene evner neppe forestille seg hvilke grusomme langvarige lidelser, sykdomsforverringer og økonomiske tap – de i årevis har påført sine utsatte – pågrunn av konkelimonke i kulissene. Som kjent kan det være vanskelig, kanskje umulig å forstå det man selv ikke har erfart. De har kun vært interessert i eget omdømme. Og inntekt, eller andre eventuelle fordeler de måtte ha via sin ‘hjelp’. Som generalsekretæren skrev – selv om status quo i livet mitt:

 


Skjermbilde 2015-08-13 kl. 12.24.36

Selvsagt var jeg takknemlig! Dypt takknemlig. Så takknemlig at jeg lot meg blende – av hjelperne. I ettertid viser det seg at min naivitet bevisst eller ubevisst har blitt utnyttet i mine hjelperes og deres mange kontakters egne interesser. 

 

Man lar seg ikke overraske når man senere leser at advokatfirmaet Brækhus Dege er dømt til å betale flere millioner for brudd på regler for advokater….

Skjermbilde 2016-04-18 kl. 17.29.37

 

Advokater må punge ut: https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Diagnoseregulativene ukjent for rådgiver Inger Lise Dege i NAV Trygd.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Rådgiver i NAV Trygd Inger Lise Dege, beriker sin eksmanns advokatfirma.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/16/radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-beriket-sin-eksmanns-advokatfirma/

Rådgiver i NAV Inger Lise Dege vitner i Frostating lagmannsrett.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/07/nav-radgiver-inger-lise-dege-vitner-i-frostating-lagmannsrett/

Inger Lise Deges innstillingen forsvunnet? NAV annon 2015.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/31/inger-lise-deges-vedtak-forsvunnetnav-anno-30-01-15/

Rådgivende overlege Eirik Haneberg avslører mangelfulle kunnskaper om ME.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/radgivende-overlege-eirik-haneberg-avslorer-mangelfulle-kunnskaper-om-me/

Tilfeldig? Eller ikke så tilfeldig likevel?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/tilfeldig-eller-likevel-ikke-sa-tilfeldig/

Hvorfor ventet NAV i flere år med å anmode søknad om uføretrygd?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/14/kommentar-til-vitnemal-fra-radgiver-i-nav-inger-lise-dege/

Er rådgiver i NAV Trygd, Inger Lise Dege inhabil?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/12/er-radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-inhabil/

Rådgiver i NAV Trygd husker ikke….
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/11/185/

Diagnoseregulativet ukjent for Inger Lise Dege, rådgiver i NAV Trygd
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Lyver Inger Lise Dege, rågiver i NAV Trygd?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/07/nav-radgiver-inger-lise-dege-vitner-i-frostating-lagmannsrett/

Rådgiver i NAV Trygd, Inger Lise Dege, uten helsefaglig kompetanse. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/

Dette er skadevolderen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

 

Kjendisnettverket til voldtektsmannen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

 

Bryllupet på Gut Böckel.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2017/06/24/bryllupet-pa-gut-bockel/

 

Dette kunne jeg ha tjent som frisk.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/29/dette-kunne-jeg-ha-tjent-som-frisk-fysioterapeut/

Fortsettelse følger

Lydfil.

Reklamer

40 thoughts on “Resymé – min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s