Dette er skadevolderen…

Under: skatteliste for 2005: Nettoformue: kr 22 611 355 Utlignet skatt:
kr 129 668: 0 inntekt

IMG_20160209_0001
Over skatteliste for 2005

Åpne skattelister fra 2005 til 2012 viser at skadevolder gjemte unna
ca 13 millioner i formue, mens erstatningssaken mot ham pågikk. Det sier litt om typen…. Penger og image viktigere enn gammeldags etikk og moral. Det viktigste var å slippe unna – på enhver måte.

Frue nr 3: formue 0 inntekt 0:
Skjermbilde 2017-07-01 kl. 15.39.50.pngSkjermbilde 2017-06-29 kl. 23.38.39.png

 

 

I 2012 er skadevolder/overgriper – igjen – oppført med
kr 22 253 502 i formue
. Null i inntekt. Betalt kr 228 289 i skatt

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 15.36.22.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 15.37.28.png

I 2005 hadde skadevolder 22 611 355 i formue. Mens rettssaken mot ham pågikk gjemte han unna ca 13 millioner. Da rettssaken var over ble formuen i 2012 igjen 22 253 502

Skadevolder ble første gang kontaktet av advokat Edmund Asbøll i desember 2006 om helseskaden skadevolderen hadde påført meg, som resulterte i uførelidelse. Skadevolder håpet kanskje at jeg hadde ‘glemt’ saken..? Inntil juni 2007, da jeg sendte ham forliksklage…Og stevnet ham i februar 2009

 

Skjermbilde 2015-11-14 kl. 09.41.23

Dramatisk og uventet døde skadevolder på sykehus natt til det som kunne vært vår
25. bryllupsdag i 2014 – uten å ha gjort opp for skaden. Det eneste middelaldrende barnet endte opp med 
+35 millioner i formue, 0 inntekt, skatt 349 189 jf skattelister 2015.
I de kretsene er det tilsynelatende vanlig med 0 inntekt og lav skatt sammenlignet med  skyhøy millionformue. 

Skjermbilde 2016-12-19 kl. 09.44.27.png

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 16.34.11.png
Skjermbilde 2017-07-01 kl. 16.34.40.png

At herpesinfeksjon kunne utløse nevrologisk uførelidelse hadde jeg ingen anelse om. Legene hadde sagt herpesviruset skulle ‘brenne ut’.

Heller ikke ante jeg på det tidspunktet at min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege var barndomsvenninne med skadevolderen, min eksmann og hans familie. Det ble først bekreftet senere da Inger Lise Dege ble stevnet som vitne i 2014 i ankesak mot NAV.

Min saksbehandler, juristen Inger Lise Dege hadde ventet helt til januar 2006 – etter at siste foreldelsesfrist for herpessmitten var utløpt i 01-2005  med å sende meg til medisinsk utredning ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus. Slik beskyttet Inger Lise Dege sin barndomsvenn, skadevoldsmillionær NN. Ved infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål Universitetssykehus ble det i 2006 konstantert ME/cfs/kronisk utmattelsessyndrom,
G 93.3
med henvisning til infeksjon herpesgenitalis i 1988 og residiverende utfall med herpesblemmer.

FullSizeRender-113.jpg
– Du er full av herpessår! utbrøt gynekolog Peer Høvik
– Hvem har du vært sammen med?
‘Full av herpessår’ innvendig i skjede, livmor og utvendig på bakenden gjorde innmari vondt!

NAV invilget meg der etter i 2006 tidsbegrenset uføretrygd – til tross for flere tidligere forgjeves attføringstiltak siden 2002/2001, da diagnosen var akkurat den samme «Slitenhet» A04. 

Dr. Anders Bjørkavåg bekrefter under her at G93.3 tilsvarer A04 – ME/cfs/kronisk utmattelse. Noe NAV hittil har nektet å forholde seg til.

 

Min saksbehandler Inger Lise Dege er sågar uten helsefaglig kompetanse!! https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/,

 

og uten kjenskap til diagnoseregulativene !! https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/.     

Innskanning 406.jpeg

Advokat med møterett for Høyesterett, Edmund Asbøll, sender i desember 2006 sin første henvendelse på mine vegner til skadevolder NN. Les her: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/06/advokat-edmund-asbolls-brev-til-skadevolder/

I januar 2007 purrer advokat Edmund Asbøll på advokatfirmaet Brækhus Dege med spørsmål om skadevolder NN har testet seg? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/07/har-deres-klient-testet-seg-spor-advokat-asboll/

I ettertid viser åpne skattelister at skadevolder/overgriper NN tok ‘grep’ vedrørende egen inntekt og formue etter at han fikk henvendelse fra min eminente advokat Edmund Asbøll. 

Skjermbilde 2015-11-14 kl. 09.41.03

Etter at advokat Asbøll kontaktet skadevolder NN, endret formuen seg med ca
13 millioner fra 22 611 355 til  -til kr 9 305 908….

Alltid NULL i inntekt.

Etter skatterådgivning hos sin venn og forretningspartner, skattejurist Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege, som i flere år også satt som styremedlem i skadevolder NNs aksjeselskaper innen eiendom.

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 15.45.18.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 15.45.30.png


Skadevolder NN visste han kunne bli dømt til å betale for skaden han hadde påførte meg da han i sin egotripp tok seg til rette i en overrumpelsesvoldtekt i 1988, uten å bry seg nok om meg til å respektere mitt ‘NEI!’ – eller til å ta på kondom (da hadde jeg jo kunnet stikke av….). Ved å ta seg til rette på meg, mens jeg duppet av og derfor ikke hadde normalt reaksjonsmønster, hadde jeg ingen mulighet til å oppdage sårene, de ‘røde prikkene’, herpessårene han senere innrømmet å ha hatt på penis, da han tok seg til rette på meg .

 ‘Herpes begynner med røde prikker‘ bekreftet spesialist i gynekologi, Dr. Peer Høvik i forbindelse med erstatningssaken i Oslo tingrett

Forretningsmannen NN (skadevolderen) tok tydeligvis ‘grep’ i 2007 for å fremstå mindre formuende – mens erstatningssaken mot ham pågikk…. Hvor plasserte skadevolder ca 13 millioner mens erstatningssaken pågikk?  ‘Glemte’ han å oppgi dem?

Noe for Skatteetaten, der skadevolderens venn og forretningspartner, advokat Øystein Andreas Sverre hadde vært ansatt?

Mens erstatningssaken mot skadevolder NN forløp videre med forliksrådsmøtet i februar 2008, og stevning ved Oslo tingrett i februar 2009,  er skadevolders formue fremdeles i 2010 på ‘bare’ kr. 9 850 457 – og NULL i inntekt jf åpne skattelister.

I 2011 behandlet Høyesterett min anke på Borgarting lagmannsretts avvisning av erstatningssaken min. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/04/prosessfullmektig-advokat-anne-elisabeth-grondahl-hos-stabell-anke-til-hoyesterett/

Hverken min siste advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos advokatfirma Stabell eller andre tipset meg at jeg innen seks måneder kunne ha anket Høyesteretts avgjørelse til EMD.

Pussig, men allerede i 2012, da alle rettsmuligheter var uttømt, er skadevolders formue – tilbake på  kr 22 263 502, tilnærmelsesvis slik den hadde vært før jeg anla sak mot ham! 

Skadevolders venn og forretningspartner, skattejurist Øystein Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege, forhenværende forsmådd beiler av meg hadde tidligere i flere år vært ansatt i Skatteetaten for utenlandssaker i Stavanger – Det passet nok skadevoldsmillionær NN bra, da han flyttet hjem til Norge fra utlandet i 1991 – med alt sitt gods og gull…. 

Skjermbilde 2015-04-12 kl. 13.08.03

Det var neppe av kjærlighet NN tok seg til rette på meg i en overrumpelsesvoldtekt – uten å bry seg nok om meg til å ta på seg kondom. I sitt prosesskriv av 15.04.09 bekrefter skadevolder å hatt (ubeskyttet) seksuell kontakt med flere andre kvinner: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/10/saksokte-har-hatt-seksuell-kontakt-med-flere-andre-kvinner/ 

Da skadevoldsmillionær NN fridde, svarte jeg ‘ja’, fordi jeg visste at livet mitt var ‘slutt’. Han, NN, hadde ødelagt meg. Tilskitnet meg. Jeg trøstet meg med at det måtte være ‘Skjebnen’ eller ‘Guds vilje’ som slik ville vi skulle være sammen… for alltid. Forsøkte gjøre  ‘det beste’ ut av en vond situasjon. Tenkte at ingen mann ville være sammen med meg etter at skadevolder smittet meg…

Skadevolder bekreftet via advokat Sonia Seyersted i Brækhus Dege å ha hatt ‘røde prikker’ – dvs sår.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/advokat-sonia-seyersted/

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 15.47.43.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 15.47.57.png

 

Da det ble mer og mer klart hvilke helseplager NN hadde påført meg, fryktet han selvsagt politisak… Det var neppe av kjærlighet skadevolder NN fridde til meg et halvt år etter at han i overrumpelsesvoldtekten påførte meg herpessmitte, og infeksjon med påfølgende livsvarige helseplager. Men jeg ville gjerne tro det!

Skadevolder NN var en strategisk og økonomisk bevisst forretningsmann, som tidligere – i ti år – hadde sloss i rettssystemet mot sin første kone, for å slippe unna deling av felleseiet, til tross for at de hadde et barn sammen. De hadde inngått ekteskap, fordi NN hadde gjort henne gravid. Hvorvidt han brukte samme ‘metode’ som da han smittet meg med genitalherpes, er uvisst. De giftet seg med felleseie, uten ektepakt.
I løpet av åtte års ekteskap med et barn, hadde NNs formue økt betraktelig – via arv. Skadevolder klaget mye over sin første kone, og fremstilte seg selv som ‘uskyldig’ – Blant annet hadde hans første kone hatt for ‘vane’ i raseri å kastet ting på ham… Derfor var det overraskende at det i vårt uvanlig korte ekteskap var han som kastet ting mot meg. Og traff!

Skadevolder NN, en middelaldrende forretningsmann på 43, da han forgrep seg på meg – fremstår i løpet av rettssaken mot ham som mindre formuende – enn han egentlig var.

Men bare mens erstatningssaken pågår!! (se åpne skattelister over).

Av sine mange advokatkompiser var skadevolder NN orientert om at hvis han skulle komme i skade å smitte noen med genitalherpes, kunne han henvise til ‘røde prikker’ – slikt som ofte forekommer på penis, og visstnok kan være så mangt…Advokatkompsiene informerte om at foreldelsesfristen ‘bare’ var 3 år fra skaden/herpessmitten skjedde.

Som bevisst forretningsmann er skadevolder NN selvsagt også i stand til strategisk og kalkulert å inngå giftemål med meg, i stedet for å risikere en eventuell skandaløs politisak på grunn av skadene han hadde påførte meg. Fra skadevolder påførte meg smitten i april 1988 og til vi ble innvilget skilsmisse fra fylkesmannen høsten 1991 tok det ca 3,5 år – for meg i smerteubehag med residiverende herpesutbrudd, tretthet, ME-tåke m.m. Da skilsmissen ble innvilget var foreldelse av herpessmitten et faktum – uten at jeg, ikke-advokaten, hadde tenkt på herpessmitten i det hele tatt. Ikke visste jeg at herpesinfeksjon kunne utløse nevrologisk lidelse ME/postviralt utmattelsessyndrom/G93.3/A04. Legene sa jo at herpesviruset skulle brenne ut.. Dessuten trykket jeg på ‘fortreng’.

Etter åtte måneders turbulent samliv, flyktet jeg fra ‘hjemmet vårt’ i utlandet etter at NN – igjen – i raseri  trev fatt i det nærmeste han fikk tak i, da tallerkener, som han kastet mot meg. Og traff. Slik at jeg ble skadet. Og ble enda reddere. Vårt felles hjem i utlandet tilhørte ham, det var hans eiendom og hans venner.  

Etter å ha flyktet hjem våget jeg aldri mer reise tilbake dit.

Øystein Sverre brakte meg mine eiendeler…og de av bryllupsgavene som kom fra ‘mine’ – via Øysteins mange ‘pleasure and business -reiser’ til NN i utlandet. På den tiden hærte jeg ikke ha noe som minnet om skadevolderen – i livet mitt. Det tok mange år før jeg orket se bryllupsgavene fra ‘mine’.

Først etter 25 år fjernet jeg picknick-stettglassene og plantet roser i picknick-kurven vi hadde fått fra ‘mine’ i bryllupsgave.

Rett etter døde skadevoldsmillionæren – på sykehus…

IMG_0002.JPG

Etter at jeg hadde flyktet hjem fra ‘hjemmet’ hans i utlandet, lot skadevolder som om han ville gå i ‘familieterapi’ – angivelig for å redde det uvanlig korte, turbulent ekteskapet.

Det første skadevolderen sa da vi hadde fellesmøte med terapeuten var: «Jeg vil skilles!» – mens han så avventende på meg, som om han frydet seg over å ydmyke og sjokkere meg overfor en tredje part; parterapeuten. Jeg ba ham vennligst tilbakelevere nøklenen mine, og komme seg raskere enn svint ut av mitt hjem.

Han kunne jo flytte rett inn hos sin kusine på Frogner. Eller til andre slektninger med armene åpne for å ta imot.

Men først ville han drikke kaffe og prate under to par øyner ved et konditoribord på Frogner, tydelig preget av ynkelighet fordi han ikke hadde fortalt meg tidligere, under to par øyne – at han ville skilles. Han hadde bodd hos meg og forsøkt seg på sex med meg inntil det siste. I ca ti år hadde han tidligere kranglet i domstolene med sin første kone – om penger: deling av felleseiet. Han var ‘proff’. I tillegg til advokat fra advokatfirmaet Hjort, hadde han advokatkompiser som bisto ham i kulissene. Skadevolder visste at et ekteskap er å anse som avsluttet når en av ektefellene flytter ut. Og jeg hadde flyttet..

Over konditoribordet avslørte skadevolderen at han fryktet han kom til å drepe meg..! (Det samme fryktet jeg – og hadde flyktet..!) Derfor ville han skilles.. Det var siste gang vi snakket sammen – under to par øyne.

I 2008 møttest vi i Oslo forliksråd.

Med saksøkte og advokatfirmaet Brækhus Dege i Oslo Forliksråd.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/04/i-forliksradet-27-02-2008-saksokte-med-advfa-braekhus-dege/

Et år etter at vi foran Guds alter hadde lovet å være trofaste mot hverandre i gode og onde dager, kom skilsmissepapirene. De la jeg på terrassen. Orket ikke ha noe som minnet om skadevolderen inne i hjemmet mitt. Ikke klarte jeg signere heller. Det gikk en trass i meg. Han hadde misbrukt meg flere ganger, først i overrumpelsesvoldtekt, påført meg plagsom, livsvarig kjønnssykdom, utnyttet og narret meg, brukt fysisk- og psykisk vold og tappet meg for krefter og penger m.m. Med herpesutbrudd og konstant ‘tretthet’ hadde jeg mer enn nok med å bygge opp igjen livet og arbeidsplassen min, som hadde vært utleid mens jeg befant meg i utlandet.

Ektepakt med skadevolderen.

Innskanning 208.jpeg

‘Felles bolig i Norge forblir hustruens særeie’…

Hvorfor signerte skadevolderen, hvis han ikke likte avsnittet om ‘Er hustruen hjemmeværene pga sykdom’ – Forsto skadevolder, min ektefelle, hvorhen det bar med mine gjentatte herpesutbrudd på bakende og i skjeden, og stadig ‘sliten’ og trett?

Innskanning 213.jpeg

Fryktet min ektefelle, skadevolderen, straffesak og skandale? Kan ektepaktens økonomiske forpliktelser – hvis jeg, hustruen, ble boende i utlandet – ha utløst fysisk- og psykisk vold for å skremme meg tilbake til Norge..?
Skadevolder var ‘proff’ – hadde kjempet i ti år i domstolene for å unngå deling av arven han hadde mottatt underveis i ekteskapet med første kone. Han visste at utflytting fra ‘felles hjem’ var skilsmisseårsak.

 

Innskanning 209.jpeg

Ektepakten med min eksmann ble bevitnet med signatur fra hans far og fetter. Slik skulle ektepakt og voldtekt med smitte kjønnssykdom holdes skjult innen husets fire vegger.  Ektepakter er offentlig tilgjengelig i Brønnøysundregistrene.

 

Vi ble separerte ved dom. Jeg, hustruen ble stevnet! Skadevolderen hadde det travelt, kan skjønne, for snart utløp 3.års foreldelsesfrist for herpessmitten han hadde påført meg i overrumpelsesvoldtekten…

I domstolen møtte jeg selvprosederende, hadde ikke råd til advokat. Imens satt skadevolderen på andre siden i rettssalen med advokat Elsbeth Bergsland fra advokatfirmaet Hjorth. Fordi jeg et år tidligere foran Guds alter hadde lovet troskap i gode og onde dager, og ikke hadde maktet å signere skilsmissedokumentene, bekreftet jeg i Oslo tingrett at jeg ikke ville skilles..

Dommeren spurte om jeg var villig til å flytte tilbake til skadevolderens hjem i utlandet. Til det svarte jeg kontant NEI! – uten å avsløre overrumpelsesvoldtekt, herpessmitte, og turbulent samliv med fysisk- og psykisk vold, svik og trusler. Viktigst var å bli ferdig med skilsmisseoppgjøret, kunne gå videre med livet og arbeidsplassen min, og slippe ha mer med skadevolderen å gjøre.

Innskanning 210.jpeg

Innskanning 211.jpeg

Hvorvidt frieri og bryllup var et bevisst og kalkulert ‘grep’ for å skape et passende strategisk kaos i livet til den (meg) NN hadde påført livsvarig skade med herpesvirus, får man sannsynligvis aldri vite..? Skam på den som har visst, men likevel bidratt til narringen. NN var velkjent med de residive utbruddene og plagene jeg hadde etter herpesinfeksjon som først i 2006 henvises til som utløser av uførelidelsen ME/cfs/kronisk utmattelsessyndrom G93.3/A04!

Skjermbilde 2017-07-09 kl. 07.42.09.png

I 1995 måtte jeg selge den opparbeidede arbeidsplassen min på grunn av langvarige residiverende helseplager, som vi nå vet er ME, diagnostisert først i 2006 ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus.

Overrumpelsesvoldtekt og herpessmitte kunne ha forblitt en hemmelighet hvis ikke infeksjonsmedisinskavdeling ved Ullevål i 2006 hadde henvist til herpesinfeksjonen i 1988, som utløser av uførelidelsen ME/G93.3/A04.

Se bekreftelse av 05.12.07 fra avdelingsoverlege dr. Oddbjørn Brubakk, Infeksjonsmedisinsk avd ved Ullevål Universitetssykehus: «Pasienten har vært til konstultasjon her den 17.03. og 11.04.2006 med spørsmål om Myalgisk encefalopati/kronisk postviralt utmattelsessyndom (ME/CFS G93.3.) Pasienten ble utredet med tanke på annen forklaring på hennes sykdomsbilde uten at dette kunne påvises. En mener derfor at diagnosen ME/CFS er sannsynliggjort basert på et diagnostisk kriteriesett utarbeidet på empirisk grunnlag av internasjonale eksperter. I 70% mener man at tilstanden er utløst av en eller annen infeksjon, herpesvira som EBV og HHV-6 har vært i bildet som utløsende årsak. Denne pasienten har hatt herpes virus II infeksjoner med hyppige residiv fra 1988, da påvist av gynekolog. En kan ikke utelukke at hennes ME/CFS er utløst av hennes herpes virus II infeksjon. Med vennlig hilsen Oddbjørn Brubakk, Avdelingsoverlege (sign) «

HØR ME-spesialist dr. Oddbjørn Brubakk vitne om sammenhengen mellom herpesvirusinfeksjon og utløsning av den nevrologiske lidelsen ME/myalgisk encefalopati/postviralt utmattelsessyndrom/kronisk utmattelse/G93.3/A04 i Frostating lagmannsrett i ankesak mot NAV her: Kjendisnettverket til voldtektsmannenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

IMG_20150821_0005

Den strategiske og kalkulerte forretningsmannen NN, tvangstrakk meg for sine saksomkostninger – også etter sin død!

Ved hjelp av sine kompiser i advokatfirmaet Brækhus Dege, og sin barndomsvenninne, min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege, e k s f r u e n til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege og en uføretrygd skadevolder NN er skyld i. Det skulle hevnes at jeg hadde avslørt NN! Dobbel hevnet – ettersom skadevolders venn og forretningspartner advokat Øystein Andreas Sverre var en tidligere forsmådd beiler av meg, som samtidig tok hevn for tidligere å ha blitt forsmådd og ydmyket. Advokat Øystein Sverre opptrådte tilnærmelsesvis som bøddel for sin klient, venn og forretningspartner, saksøkte skadevoldsmillionær NN.

Advokaten sjekker opp ‘dama’ til kompisen sin.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-oystein-a-sverre-lyver/

 

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 16.05.24.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 16.06.17.png


Advokatfirma Brækhus Dege og Namsfogden i Oslo med trenering hinsidig fornuft og moral: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

Ovennevnte illustrerer hvilken mennesketype skadevolder NN var…Det kjæreste og viktigste for ham, var pengene. Og imaget. Herpessmitte hadde han påført både meg – og mange andre kvinner, jf prosesskriv av 15.04.09: «Saksøkte har hatt seksuell kontakt med flere andre kvinner»:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/10/saksokte-har-hatt-seksuell-kontakt-med-flere-andre-kvinner/

 

Først snobbet skadevoldsmillionæren nedover – ved å gå med aviser i Oslo. Der etter viste han hele verden rikdommen sin med +70 fots seilbåt, dyre biler, leilighet på Aker Brygge, og hus i ‘Åsen’ .

 

Penger var langt viktigere for NN enn å gjøre opp for den skade han hadde påført meg. Skadevoldsmillionæren hadde gjennom vårt uvanlig korte ekteskap vist personlighets brister. Det viktigste for ham har alltid vært å slippe unna – uannsett virkemidler – uansett sak. Så viktig var pengene at han også med sin frue nr. 3 krevde ektepakt der de begge har særeie, også etter død…Visstnok etter tips fra ektefellen til en av mine daværende venninner. Selv om 3.dje frue er sørget for – både før – og etter skadevolderens død. I årene de var gift, er 3.dje frue alltid oppført med null i inntekt, null i formue, null i skatt – og levde på ektemannen NNs renter av millionformuen.

Mens jeg strevde med langvarig bostedsløshet, strømregninger og matposer og julepakke fra Frelsesarmeen og  Kirkens Bymisjon,  levde skadevolderen herrens glade dager i barnløst ekteskap i Holmenkollåsen, på rentene av sin arvede mangemillionformue…

Flyktning i eget land. 
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/12/04/flyktning-i-eget-land/

 

I skadevolderens omgangskrets, heri inngår advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege, liksom skadevolders venn og forretningspartner, skattejurist Øystein A. Sverre,  advokat Jan Tormod Dege og advokat Chris Sandaker, Henning Øglænd og Inger Johanne Fersle Lund.

 

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 15.34.31.png
Skjermbilde 2017-07-01 kl. 15.34.50.png

 

Advokat Chris Sandaker i advokatfirmaet Kvale er kollega med advokat Thomas Piro, nær slektning av daværende generalsekretær i Norsk ME-forening Ellen Piro, skadevolderens venn, advokat Henning Øglænd i advokatfirmaet DLN Piper,

 

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 17.25.47.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 17.26.12.png

og barndomsvenner advokat Thor G. Holager i Dombås, som vi var innom en tur i 1989. Han da også nygift med milliongave fra sin sjenerøse venn, skipsrederen på Skøyen.

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 17.26.53.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 17.27.30.png

og advokat Ellen Holager Andenæs, svigermor til menneskerettighetsadvokat Petar Seculic..
Skjermbilde 2017-07-01 kl. 17.29.18.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 17.29.57.png

og min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege, e k s f r u e n til advokat Jan Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege som representerte skadevolderen, barndomsvenninne av skadevolderen, og på hils med skadevolderens søsken…med mor som hadde vært venninne med skadevolderens mor.

Skjermbilde 2017-07-08 kl. 06.44.52.pngSkjermbilde 2017-07-08 kl. 06.45.03.png

Det var viktigere å slippe unna straffbar handling og en kronisk syk eksfrue, enn å gjøre opp for den helsemessige og økonomiske skade man har bidratt til. Image og penger er gjennomgående viktigere enn gammeldags etikk og moral – i de kretsene. 

Da skilsmissen var et faktum tilbød ektemannen til en av mine venninner meg sågar å snakke med advokaten som jobben hans benyttet. Også advokatektemannen til en annen utenbys venninne anbefalte sin advokatkollega i Oslo. Det varmet at noen brydde seg, og ville hjelpe meg i den utfordrende livssituasjon jeg hadde havnet i. Men på det tidspunktet ville jeg aldri våget å avsløre elendigheten med overrumpelsesvoldtekt og herpessmitte, det turbulente samlivet i utlandet med vold, trussel med jaktrifle, og tallerkenkasting – overfor mine venner, og deres kontakter. Jeg skammet meg!

Skjermbilde 2017-07-09 kl. 07.42.09.png

Ingen ville ha trodd meg. Voldtekter og smitte kjønnssykdom var ikke tema i vennegjengene på Oslo Vest. De ville trodd jeg diktet i den hensikt å hevne at NN ville skilles. Hva ville skadevolder ha gjort om jeg avslørte ham? Han som med stor sannsynlighet sto bak smugfotografering med telelinse inn i soverommet i 4.de etasje i Pilestredet, da jeg overnattet der hos en venn..Skadevolderen som hadde hentet jaktriflen, og som skadet meg ved i raseri å kaste tallerkener mot meg…

Ektefellen til en annen venninne anbefalte meg en angivelig skilsmisseadvokat – da skilsmissen var et faktum. Igjen trodde jeg at min venninnes ektefelle hadde gode hensikter med sin anbefaling. Men nei. Skilsmisseadvokatens oppgave var å avslutte skilsmissesaken raskest – og rimeligst mulig i favør av skadevoldsmillionær NN. For å lokke meg til å flytte til sitt hjem i utlandet etter bryllupet, hadde skadevoldsmillonæren tilbudt meg refinansiering og lån kr 140 000. Med nedbetaling på studielån, boliglån og lån til driftslokaler var flytting ingen lett avgjørelse for meg. Derfor ble arbeidsplassen min i første omgang utleid for et år. – Du må forstå at NN ikke kan flytte til Norge, forklarte søsteren, min daværende svigerinne. Familien ville opprettholde et beleilige feriested i utlandet.

Skilsmisseadvokaten som bistod meg kontaktet banken og fikk lånet på kr 140 000 ‘frosset’ ti år. Merkelig – og sørgelig nok døde skilsmisseadvokaten, som var småbarnsfar – av sykdom rett etterpå. 

Det jeg ikke visste da ektefellen til min venninne foreslo skilsmisseadvokaten, var at skadevoldsmillionær NN var i ferd med å selge seg ut av hjemmet sitt i utlandet, og forventet mange millioner i fortjeneste. Derfor var det viktig å avslutte skilsmisseoppgjøret raskest – og rimeligst mulig. For meg var det viktigste å komme videre med livet mitt, gjenoppbygge arbeidsplassen min, og legge bak meg det dårlige valget jeg hadde gjort ved å gifte meg med skadevoldsmillionæren. Legene sa jo at herpesviruset ville brenne ut…

Da skilsmisse ble innvilget av Fylkesmannen i Oslo høsten 1991 var foreldelsesfristen på tre år passert. Bryllupet vårt i utlandet hadde vært et gedigent salgsfremstøt fra brudgommens side, for å promotere stedet han hadde til hensikt å selge seg ut av. I 1991/1992 flyttet han sitt gods og gull fra utlandet til Norge.

Selv om jeg ikke laget noe offentlig eller privat rabalder innen 1991 – kunne skadevolder, hvis han hadde vært ‘hel ved’ – likevel ha gjort opp for den livsvarige skaden han hadde påført meg i overrumpelsesvoldtekten i 1988. Men NN var ikke ‘hel ved’. Han var født prøyssisk gjerrigknark – både hva angår følelser – og penger.  ‘Hel ved’ begår ikke overrumpelsesvoldtekt eller smitter andre forsvarsløse med kjønnssykdom, løper fra avtaler og/eller bruker fysisk og psykisk vold.

 

Skjermbilde 2017-07-05 kl. 18.47.45.png

Foruten å smitte flere andre kvinner med genitalherpes (som ikke vet de er smittet av ham) nektet skadevolderen flere av sine kjærester ‘i beste alder’ å få barn – med ham. En av samboerne (etter ekteskapet med meg) ønsket seg barn med ham og ble heiet på av hans venner. Hun sørget dypt etter at han nektet oppfylle ønsket hennes like før hun kom i klimateriet. Nedverdigelsen og skuffelsen var så stor at hun ble alvorlig syk – og døde. 

Etter å ha fridd til meg, tvang skadevoldsmillionæren, min xmann, meg til å love at jeg brukte p-pillen så han ikke igjen ‘måtte’ gifte seg, slik han måtte med sin første kone. Det hadde vært traumatisk for ham.

I bryllupet avslørte brudgommens forlover overfor brudens søster at brudeparet aldri ville få barn.. Slik seilte skadevoldsmillionæren gjennom livet under falske flagg.

Man kan lure på hvorvidt det overhodet finnes ‘hel ved’ i skadevolderens nettverk.

 

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 17.11.49.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 17.11.59.png

Skjermbilde 2016-12-19 kl. 08.27.26.pngSkjermbilde 2016-12-19 kl. 08.27.35.png

 

 

Skjermbilde 2016-12-19 kl. 08.28.38.png

Ikke ante jeg at min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege hadde så nærme forbindelser til saksøkt skadevolder NN. Det bekreftet Inger Lise Dege først da hun av meg ble stevnet som vitne i ankesak mot NAV2014. På ære og samvittighet bekreftet Inger Lise Dege å være barndomsvenn av skadevolder NN, de hadde gått på skole sammen!! Skadevolderens mor hadde vært venninne med moren til min saksbehandler i NAVInger Lise Dege!! I tillegg er advokat Jan Tormod Dege e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege!! Dege bekreftet også å være på hils med skadevolderens søsken…

Saksøkt skadevolder NN ble representert av advokat Jan Tormod Dege,  i advokatfirmaet Brækhus Dege, som i 2014 ble bekreftet e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege! De har flere nå voksne barn sammen, som de i alle år samarbeidet tett om.

 

På hvilke andre måter også har eksfrue Dege i NAV og eksmannen Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege samarbeidet i kulissene?

 

Her Advokatfirma Eldens begjæring om gjenåpning anke mot NAV i 2015:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

Skjermbilde 2015-01-19 kl. 10.51.09

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 21.43.44.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 21.43.56.png

Flere henvendelser i fortvilelse over min meget utfordrende livssituasjon til skadevolder NN via ‘ansvarlig advokat’ Øystein Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege ble hver gang besvart med taushet:

«Fra: Liv Serine Helgesen
Til: Øystein Sverre
Kopi: Advokat Elden «jwa@binghodneland.no» «(….)»
Sendt: Mandag, 23. desember 2013 13.44
Emne: Til NN Oslo
Hei NN,
Jeg skriver til deg via Øystein, som jeg ber videresende, fordi jeg ikke har epostadressen din. (Vår tidligere felles venn, advokat Øystein Sverre i advokatfirmaet Bræhus/Dege)

Som du nok vet, så er jeg aktiv på sosiale medier; blant annet på Twitter, og det begynner å bli en del personer som kjenner min skjebne mer eller mindre godt. To av dem er advokatene John Christian Elden og Jon Wessel-Aas, som føres på kopilisten fordi de har gitt meg støtte og således inspirasjon til denne henvendelsen.

 
Jeg viser ellers til brev fra min daværende advokat Asbøll av 06.12.06, og 19.01.07, min forliksklage av 24.06.07, møtet i forliksrådet den 27.02.08, min stevning mot deg ved OTIR av 24.02.09, berammet hovedforhandling den 19.08.09 – som pga av mitt lovlige sykefravær med legeattest ble avgjort med forenklet domsbehandling uten at jeg fikk komme til orde med min historie.

Slik slapp du NN og Øystein, unna pinlige avsløringer i åpen rett med vitnemål under ed og eventuelle tilhørere, i tillegg til erstatning og økonomisk oppreisning.

For ordens skyld: jeg har fremdeles skålen med kondomer som dine venner ga deg i ditt utdrikkningslag, og bevisst eller ubevisst latterliggjorde den alvorlige legemsbeskadigelsen du påførte meg i april 1988 da du presset deg til samleie med meg. Det at jeg i et forsøk på å gjøre det beste ut av overgrepet fortrengte det, og giftet meg med deg NN, i stedet for å gå direkte til politiet, har av dine advokater blitt brukt mot meg. Sannheten er et uvanlig kort ekteskap basert på helt gale premisser, med raseriutbrudd og tallerkenkasting som skadet meg, (jfr bekreftelse til OTIR fra vitne), dine psykiske trusler om selvmord både med bruk av jaktrifle og det at du skulle kaste seg foran toget, som kan bekreftes av mine daværende fortrolige venner, bidro til at jeg etter 8-9 mnd, flyttet ut fra deg og aldri våget returnere i frykt for ytterligere represalier etter at du allerede hadde skadet meg. Øystein og Gro hentet som du husker eiendelene jeg hadde hos deg i (utland).

Mens dere nå feirer jul og nyttår, nektes jeg strømabonnement m.m., (se mail av 03.12.13 fra Fjordkraft under), pga årevis med tvangstrekk registrert i Brønnøysundregistrene på kr 1600 pr mnd fra min trygd  – en trygd som jo du NN er skyld i. Tvangstrekk som nedbetaler dine rettsomkostninger til din advokatvenn Øystein… Hvis du ikke hadde smittet meg med Herpes 2, ville jeg vært frisk i dag og hadde kunnet beholde mitt levebrød som fysioterapeut. Hvis du hadde gjort opp for den uretten du har påført meg ved å betale meg en økonomisk erstatning, ville jeg heller ikke vært i den nedverdigende og økonomisk vanskelige situasjonen jeg er i, i dag. Da ville heller ikke jeg skrevet denne eposten til deg nå.

Jeg viser til dom av 03.12.10 fra Borgarting Lagmannsrett med konklusjonen: «Lagmannsretten er enig med tingretten i at det er sannsynliggjort at saksøkte NN smittet saksøker Liv Serine Helgesen med herpes.« Som det fremgår i korrespondanse og under saksbehandlingen i OTIR fastslår medisinske spesialister at det med stor sannsynlighet er primærinfeksjonen herpes genitalis som utløste ME/CFS hos meg. Legeattest av 06.05.09 fra din fastlege dr. Ginette Mæhlumshagen bekrefter da også at du ikke bare har hatt herpes genitalis (herpes simplex 2) men også munnherpes (herpes simplex 1). Sistnevnte har ikke jeg noensinne hatt, og må være påført deg etter 1989.

Jeg siterer brev fra dr. Mæhlumshagen av 06.05.09: «Hei NN, dette er dårlige nyheter for deg. Du har hatt både herpes 1 og herpes 2. Det vil allikevel være vanskelig for ‘kvinnen’ å bevise at smitten kommer fra deg. Og selv om det skulle være det, er det ikke noe straffbart, fordi man kan smitte uten å være klar over at man har viruset. Hun har en dårlig sak. Hvis du ønsker å snakke om det kan du bare komme innom.»

 

Herpessmitten og de alvorlige konsekvensene dette har hatt for meg er blitt latterliggjort og bagatellisert i alle prosesskrivene fra deg, mens det fremkommer blant annet i boken «Moren» at selv munnherpes kan føre til den alvorlige lidelsen vannhode. Altså livsvarig virus med alvorlige konsekvenser. Det siste er min skjebne.

Som det fremgikk av bekreftelser fra NAV i 2007, fremlagt i saken, hadde jeg da utbetalt kr. 13.000 i trygd pr. mnd etter skatt. NAV satte uføretidspunktet til 0195, som er tidspunktet da jeg måtte selge mitt fysikalske institutt på grunn av helseplager påført meg i 1988 da du ikke engang brydde deg nok om meg som medmenneske til at du tok på kondom, til tross for at du må ha visst at du hadde sår eller «røde prikker’ på penis», jfr dine innrømmelser. 1995 er tidspunktet for da ME som diagnose første gang ble nevnt i Rikstrygdeverket, for å bli godtatt som nevrologisk lidelse i trygdeetaten i 1996.

Benytter herved anledningen til å takke for den juridiske støtten jeg nylig har fått fra landets juridiske ekspertise ved advokatene John Christian Elden og Jon Wessel-Aas, se kopi under, som bekrefter betydningen av åpenhet fremfor taus skamfullhet. Jusprofessor Hans F. Marthinussen bekrefter at «domstolene gjør dessverre altfor mange feil». Viktig er også støtten fra (…..), se under. Hun er ikke jurist, men har hjulpet meg med å «sortere problemstillingene», slik at jeg i dag er bedre rustet til å fremstille saken muntlig og skriftlig.

I rettferdighetens navn håper jeg at du har anstendighet nok til nå umiddelbart å slette tvangstrekket i Brønnøysundregisteret, som om et år har nedbetalt fra min uføretrygd alle dine rettsomkostninger til din venn Øystein, for den livsvarige legemsbeskadigelse du, NN, påførte meg.

Jeg legger ikke skjul på at jeg håper denne henvendelsen får deg til å ville avslutte saken en gang for alle gjennom et forlik. Nå vet du i alle fall at jeg er åpen for det.

Vedlegg:
mail av 18.12.13 fra Advokat Elden
mail av 03.12.13 fra Fjordkraft
mail av 05.12.12 fra advfa BrækhusDege/Siri-Anne Munch
tweet av 19.12.13 fra advokat Jon Wessel-Aas
– tweet av 19.12.13 fra jusprof Hans F. Marthinussen
– 5 tweets av 19.12.13 fra (….)

Vennlig hilsen
Liv»

Fra: John Christian Elden
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Onsdag, 18. desember 2013 17.29
Emne: SV: Vedr: Vedr: Vedr: SV: Vedr: Vedr:

Helt fint. Fagfolk må tåle kritikk

Sendt fra en Samsung Mobil

<kundesenter@fjordkraft.no>
Til: Liv Serine Helgesen
Sendt: Mandag, 16. desember 2013 14.07
Emne: Sak nr : XXXXXX

Hei,

Viser til bestilling gjort 03.12.13 via våre nettsider. Vi må beklageligvis meddele at du ikke gikk igjennom vår kredittsjekk.
Om du er uenig med dette kan du kontakte Experian As som utfører kredittsjekk for oss, på telefon 815 55 454. De vil da kunne gi deg en begrunnelse for din kredittscore.  Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen
Dan
Kundeservice Fjordkraft
http://www.fjordkraft.no
Telefon: 06100
Åpningstider: 8-20, mandag til fredag

***********************************************
—– Videresendt melding —-
Fra: Siri-Anne Munch
Til: LIV SERINE HELGESEN
Sendt: Fredag, 5. oktober 2012 14.08
Emne: SV: Vs: SV: AD DERES KRAV PÅ VEGNE AV NN OSLO

Hei,
Jeg har snakket med vår klient NN og han ønsker ikke å trekke kravet. Jeg har også undersøkt om innbetalt beløp, som jeg opplyste om i forrige mail, stemmer og det gjør det. Jeg skal undersøke med NAV hvor de resterende pengene har tatt veien. Dersom du ikke har anledning til å innfri hele kravet nå, må jeg dessverre sende en ny utleggsbegjæring, dette for å forhindre foreldelse.Fint om du kan gi meg en tilbakemelding innen mandag.

Mvh
Siri-Anne Munch

Ansvarlig advokat / Counsel in charge:
SIRI-ANNE MUNCH 
ADVOKATFULLMEKTIG MNA
Skjermbilde 2015-06-01 kl. 21.15.11

Brækhus Dege Advokatfirma DA, Dronning Mauds gate 10, P.O. Box 1369 Vika, NO-0114 Oslo, Norway
Tel. +47 23 23 90 90, Mob. + 47 92 63 94 08, Fax: +47 22 83 60 60, www.bd.no

IMG_20150821_0006

I fortvilet livssituasjon, kronisk syk, på 4.de året uten fast bolig, boende på sofabenk, i den ørtende midlertidige bopelen, sendte jeg 01.03.2013 i desperasjon mail til skadevolder NN,  via hans venn og forretningspartner, ‘ansvarlig’ advokat, skattejurist Øystein Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege. På dette tidspunktet ante jeg ingenting om de nære forbindelsene mellom min saksbehandler i NAV, Inger Lise Deges og hennes eksmann i advokatfirmaet Brækhus Dege advokat Jan Dege, og skadevolder NN og hans familie. 

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 17.15.01.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 17.15.10.png

Mine henvendelsen av 23.12.12 og 01.03.13 til skadevolder NN via hans venn og forretningpartner skattejurist Øystein Andreas Sverre (forhenværende forsmådd beiler av meg: Advokaten sjekker opp ‘dama’ til kompisen sin : https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-oystein-a-sverre-lyver/
i advokatfirmaet Brækhus Dege, forble ubesvarte. Derfor vet man ikke med sikkerhet hvorvidt skadevolder NN fikk overlevert mine desperate henvendelser med bønn om hjelp.

En annen advokat enn min tidligere forsmådde hevngjerrige beiler Øystein A. Sverre ville kanskje ha rådet sin klient, skadevoldsmillionæren, til en klokere løsning?

Skattejurist Øystein A. Sverre opptrådte tilnærmelsesvis som bøddel for sin klient og for seg selv, som min tidligere forsmådde beiler. Les ‘Flyktning i eget land‘… Hvis jeg beleilig hadde avgått ved døden som følge av sykdomsforverrende påkjenninger de ti årene rettskonfliktene varte, ville ingen fått vite om erstatningssaken eller overrumpelsesvoldtekt og herpessmitte m.m.

Flyktning i eget landhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/12/04/flyktning-i-eget-land/

IMG_20150712_0001

Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatforskriften.

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-24-14

Pr. 1. januar 2017 endret advokatfirmaet både firmanavn, adresse og kommune på grunn av omdømmetap, fremdeles med de samme uetiske advokatene.

Straffbart å forklare seg falskt i retten: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/straffbart-a-avgi-falsk-forklaring-i-retten/

Dette kunne jeg ha tjent som frisk.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/29/dette-kunne-jeg-ha-tjent-som-frisk-fysioterapeut/

Skattelistene:

IMG_20150821_0004IMG_20150821_0002

IMG_20150821_0003

Bryllupet på Gut Böckel.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2017/06/24/bryllupet-pa-gut-bockel/#comments

Voldtekt sammenlignes med drap – etterlyser rettferdighet for voldtatte.
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/01/07/voldtekt-sammenlignes-med-drap-etterlyser-rettferdighet-for-voldtatte/

 

 

Fortsettelse følger.

Reklamer

33 thoughts on “Dette er skadevolderen…

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s