ME-spesialist dr. Brubakk vitner i Frostating lagmannsrett

Frostating Lagmannsrett i Ålesund, 19.februar 2014

HØR utdrag fra vitnemål av dr. Oddbjørn Brubakk, spesialist i indremedisin og infeksjonsmedisin, tidligere overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus nederst i artikkelen.

Stortinget vedtok i 2005 lov om lyd- og videoopptak av forklaringer som gis i norske rettssaler. Men har ikke hatt råd til å installere lyd- og videoutstyr i domstolene (eller dommerne frykter avslørende lyd- og videopptak, enkelte dommere svikter dommeroppgaven) derfor må aktører selv søke om å få gjøre lydopptak. Takk til Frostating lagmannsrett for tillatelsen til å gjøre lydopptak av min ankesak mot NAV.

Regjeringsadvokaten representerer NAV Trygd (Midt-Norge) via advokat Tormod A. Sletten fra advokatfirmaet Riisa.

Fordi jeg som kronisk syk, arbeidsufør og uformuende etter at NAV i årevis har oppbevart meg på sosialhjelpens eksistensminimum av et livsopphold, har jeg ikke mulighet til å betale skyhøye advokathonorarer fra en skarve uføretrygd. Jeg stiller som selvprosederende, ikke-jurist i min ankesak mot goliaten NAV,  som representeres ved Regjeringsadvokaten. Jeg hadde forskuddsbetalt kr 10.833 til advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA ved advokat Martin Marsteen Williams, se under, for å skrive anken min til Frostating lagmannsrett.

Da jeg forespurte advokat Williams om min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege kunne stevnes som vitne,  fordi jeg mistenkte kokkelimonke mellom henne og advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte skadevoldsmillionær NN, avslørte Williams at han også ‘kjenner’ advokat Jan Tormod Dege jf lydopptak.

IMG_20150905_0001IMG_20150905_0002

På tidspunktet for ankesaken mot NAV, tvangstrekker skadevoldsmillionær NN meg fremdeles kr. 1600 pr. måned fra min uføretrygd i NAV for inndekking av sine saksomkostninger til advokatfirmaet Brækhus Dege. Takket være  hjelp fra sin venninne, – min saksbehandler i NAV – Inger Lise Dege og hennes e k s m a n n, som hun har flere barn med, advokat Jan Tormod Dege i advokatfirma Brækhus Dege, som jo representerer skadevoldsmillionærenEn trygd som skadevolder NN er skyld i etter overrumpelsesvoldtekt med herpessmitte. Linkene til vitnemålet fra min saksbehandler Inger Lise Dege i retten, finnes nederst i artikkelen. 

Skadevolder NN hadde innrømmet i erstatningssaken å ha hatt seksuell kontakt med flere andre kvinner – tilsynelatende uten å bruke kondom. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/10/saksokte-har-hatt-seksuell-kontakt-med-flere-andre-kvinner/

*

– Jeg går ut fra at dette med ME ikke er noen ny sykdom? Diagnosen ble tatt i bruk på midten av nittitallet, så folk har antagelig hatt ME tidligere og? spør advokat Tormod Sletten, representant for Regjeringsadvokaten, som representerer NAV.

Skjermbilde 2017-07-06 kl. 17.43.04.pngSkjermbilde 2017-07-06 kl. 17.43.10.png

– Det er man nokså overbevist om. Ut fra vanlig gjengs historikk mener man at personer som Charles Darwin og Florence Nightingale, begge hadde dette sykdomsbildet, bekrefter dr. Brubakk.

– Ville noen av dem som hadde dette, da bli diagnostisert på annen måte? spør Sletten.

– Vi har dessverre ingen annen måte å diagnostisere på enn disse empiriske kriteriesettene, som er satt opp av såkalte spesialister, svarer Brubakk.

– Men jeg tenker sånn som i Liv Serine Helgesens tilfelle. Konkret så hadde hun en sånn herpesdiagnose, og i noen av disse legeerklæringene fra tidligere så beskrives jo noen symptomer, som kan minne om ME. Ikke bare sår, forklarer Sletten.

– Ja. De gjør det. Og spørsmålet ditt var?

– Om disse symptomene er relatert til herpes eller vil du si de er relatert til ME? fortsetter Sletten.

Vi har sett flere tilfeller av pasienter som har hatt residiverende genital herpes, slik som Helgesen har, som har symptomer som oppfyller kriteriene for å stille diagnosen ME/cfs. Og teorien er da, som jeg tidligere har nevnt, at dette viruset som skyldes herpes genitalis, herpes simplex 2, det blir man aldri kvitt. Det ligger i kroppen fra man blir smittet til man dør. Det kan stimulere og påvirke immunapparatet, dette ifølge professor (Charles? vanskelig å tyde navnet ut fra lydfilen, min anm), som har vært nevrolog ved Ullevål sykehus.

– Takk, da tror jeg ikke at jeg har flere spørsmål, avslutter Sletten som representerer Regjeringsadvokaten.

– Da skal vi høre om det er flere spørsmål? sier lagdommer Kapelrud,
Skjermbilde 2017-07-06 kl. 17.22.53.pngSkjermbilde 2017-07-06 kl. 17.22.59.png

og kikker rundt på forsamlingen i domstolen. Ved hans side sitter lagdommer Arne K. Uggerud og Ingolv Joa.

For noen år siden brøt det ut en epidemi i Bergen, som kom fra vannkilden Svartediken? spør lagdommer Arne K. Uggerud nysgjerrig.

– Ja, det var en såkalt parasitt, som gir infeksjoner i tarmen. Der var det femten – til seksten hundre som ble diagnostisert med den sykdommen som kalles gardiassis. Men så viser det seg at mange etterpå utviklet et sykdomsbilde som er forenlig med ME/cfs. Disse pasientene har vært fulgt av leger og studiene er publisert i en rekke publikasjoner fra Ullevål sykehus, svarer dr. Brubakk.

– Javel. Takk skal du ha, avslutter Uggerud.

– Da ser det ut som om vi er ved veis ende….Nei, det kommer alltid et oppfølgingsspørsmål fra en advokat. Et lite øyeblikk….sier Kapelrud og ser mot advokat Sletten.

– Bare et lite spørsmål….eh….eh….Helt generelt….Du nevnte at man ikke skulle presse seg, og ta hensyn til tilstanden. Hvordan løses det i forhold til ykresaktivitet? Sånn i praksis? Sånn i det daglige? spør Sletten.

Det er veldig få som klarer å være i arbeide. Men de med den aller minste graden (av ME, min anm.) de kan i noen tilfelle prioritere å være i arbeide, på bekostning av at de har null sosial aktivitet, og så videre. Men mange er ikke arbeidsføre, svarer dr. Brubakk, som slik bekrefter hvordan ME har frarøvet meg livet.

– Hm….Men greit, takk, da er jeg ferdig, kommenterer Sletten.

– Da ser det ut som om vi er ferdige, dr. Brubakk. Jeg håper at det vi snakket om her forleden dag at det ikke har skapt for store problemer for deg, at du har kommet opp med refusjon og sånne ting, tilføyer rettens leder, lagdommer Kapelrud.

– Det har ordnet seg. Jeg har vært på jobb i dag og tatt noen pasienter, for vi har lange ventelister her, svarer dr. Brubakk.

– Da sier vi tusen takk for din fleksibilitet og at du var villig til å stille på disse betingelsene. Takk skal du ha, sier Kapelrud.

– Bare hyggelig, svarer dr. Brubakk.

* * *

Lydopptak er gjort med tillatelse fra Frostating lagmannsrett.

Tilføyer: Også nyere forskning på ME/cfs ved Haukeland Universitetssykehus mener infeksjoner utløser ME/cfs/G.93.3/A04.

*

Fagfolk må tåle kritikk, jf advokat Elden https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Advokatfirma Eldens begjæring om gjenåpning: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/07/13/advokatfirma-eldens-prosesskriv-til-eidsivating-lagmannsrett/

Saksbehandler Inger Lise Dege uten helsefaglig kompetanse i NAV Trygd:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/

Diagnoseregulativene ukjent for Inger Lise Dege rådgiver i NAV Trygd: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Inger Lise Dege, rådgiver i NAV Trygd, beriker sin eksmann
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/16/radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-beriket-sin-eksmanns-advokatfirma/

Skjermbilde 2016-04-29 kl. 09.17.13
Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt til å punge ut pga brudd på regler for advokater.http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

 

skjermbilde-2016-10-09-kl-04-26-21

Pr. 1. januar 2017: nytt firmanavn, ny adresse, ny kommune; samme uetiske advokater.

 

Rådgiver i NAV Trygd Inger Lise Dege husker plutselig ikke https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/11/185/

Lyver saksbehandler Inger Lise Dege? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/07/nav-radgiver-inger-lise-dege-vitner-i-frostating-lagmannsrett/

 

Voldtekt sammenlignes med drap – etterlyser rettferdighet for voldtatte.
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/01/07/voldtekt-sammenlignes-med-drap-etterlyser-rettferdighet-for-voldtatte/

Fortsettelse følger.

Lydfiler.

Reklamer

46 thoughts on “ME-spesialist dr. Brubakk vitner i Frostating lagmannsrett

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s