Tingrettsdommere bryter loven

Artikkelen oppdateres fortløpende, 19.april, 26.april, 22. mai, 23.mai,
25. mai, 29. mai,  6. og 28. juni 2016 > avgjørelse fra TU f dommere
. Se underst. 

Innskanning 39.jpeg

«vi kan ikke overta brygga før mamma er død»  
Egoistisk og hensynsløst – å kreve at øvrige 8 andelseiere skal måtte vente i uoverskuelig fremtid – når stedet har forfalt i 41 år? Mens andre i mellomtiden har vært rause – og har sjenerøst hensynstatt ‘de eldre’.  Alle nåværende andelseiere er middelaldrende – og vel så det. Der enkelte fremdeles ikke har hatt råd til eget tak over hodet, på grunn av kronisk sykdom og uførhet, kan andre skilte med hytter både her og der….i tillegg til øvrige privatboliger. 

Med andre ord: de er mangemillionærer. Det viser også de åpne skattelistene fra siste par år. Publiseres her senere.

Hvorfor skal man ha respekt for slike som selv ikke utøver respekt overfor andres elendighet, men bare krever, krever, krever – eller unnlater å besvare henvendelser.
Et velkjent adferdsmønster gjennom generasjoner.


«ikke lett for deg å forstå min tankegang, skjønner jeg»

Joda, «alle» forstår at mye vil ha mer – at arv etter ‘mamma’ er skattefritt. Akkurat liksom de to med forkjøpsrett har overtatt store eiendomsverdier – skattefritt. Ulempen er at fire nye andelseiere tilføres ‘hvepsebolet’ etter ‘mamma’, og det da blir totalt 12 andelseiere….Gudene må vite om det også er slike simple og griske økonomiske spekulasjoner som gjør at tre arvinger/andelseiere nå i minst ti år, ikke har omregistrert sin andel, men lar avdød stå registrert i Kartverket, som eier av 1/5.

Skatt på salg av eiendom er i dag 28%.

Sedvane de siste 40 år har vært at ingen av andelseierne har betalt noe som helst. Hen med forkjøpsrett har betalt forsikringen for eiendommen/bryggen – men ingen andre har blitt avkrevd noe som helst. Planene var klare….’Bryggen’ skulle fortsette i hovedgårdens eie. Forfedrene har feigt overlatt kranglingen til sine arvinger…. https://snl.no/sedvanerett

IMG_5121.PNGSkjermbilde 2018-05-20 kl. 09.04.21.pngIMG_5122.PNG

 

 

Spetakkelet startet nå ved at en av de med forkjøpsrett, krevde betaling for ditten og datten…forsikring og eiendomsskatt. Mens hen og familien i alle år har hatt store fordeler av både lagring av egne og andres eiendeler, uten at noen av de øvrige andelseierne er forespurt, orientert eller har mottatt betaling for lagring – heller ikke fra de mange utenforstående som har hatt lagerplass der i årevis. 

Det er også forsvunnet gjenstander fra tidligere tider, uten at de som har hatt nøkkel, råderett og forkjøpsrett – hevder å vite hvem som har fjernet disse. Mens onde tunger vet å vite….at det er de med forkjøpsrett som har fjernet dem – for selv å ha glede av ting og tang fra eldre årganger.

Innskanning 41.jpeg

Hvor ‘smart’ er det å drive privat pengeinnkrevning via arbeidsgiver If forsikrings mailkonto?

Man kan være glad for at det har gått så pass bra som det har med tanke på at forfedre har begått innavl; søskenbarn giftet seg med søskenbarn…

Hvordan lyder det etiske regelverket i If Forsikring for representanter og ansatte? 

Samtidig lyver hen, ved å fremstå overfor sin arbeidsgiver, If Forsikring i Bodø som ‘eier’ av eiendommen, hvis sannhet er at den p.t. eies av ni forskjellige andelseiere….«Under viser forsikringspremien og innbetaling for brygge tilhørende (n.n. født …)» skriver IF kundeservice 20.mai 2015. Makan! Slik kan de nå frem, som har besittet tronene litt for lenge, og blitt blindet av egen maktposisjon.

På hvilke andre områder også, lyver hen?
Jo, når hen i mail av 14. juni 2015, se under her, lyver om at det bare å komme med tilbud, så vil det bli seriøst vurdert’men unnlater å besvare henvendelse av 14.01.2016 fra min megler vedrørende tilbud av min andel – og varsel om tvangsoppløsning.

Hen lyver også at «uten at pris har vært diskutert»  når hen i mail av 14.juni 2015 henviser til at hen med forkjøpsrettspartner, har fått tilbud fra andre andelseiere om å kjøpe dem ut. Pris på 1/5 ble fremsatt, det vet jeg via andre andelseiere, men forkjøpsrettsinnehaverne har likevel ikke imøtekommet tilbudet. Ynkryggene svarer med sedvanlig taushet og løgn.

HVA ønsker hen å oppnå ved gjentatt å lyve?

HVA ønsker hen å oppnå ved at hens familie – med forkjøpsrett – har latt eiendommen forfalle i 41 år? Rekk opp hånda den som tror det skyldes ønsket om å ‘få’ overta eiendommen gratis – eller i hvert fall på billigsalg. Tipper noen snur seg i grava om eiendommen ikke lengre følger hovedgården, slik forrige forkjøpsrettigsinnehaver ønsket.

Fremgangsmåten de to med forkjøpsrett har,  kan vise til bortskjemte personer, som er vant til å gjøre og få det akkurat slik de vil, hen uten hensyn til arbeidsgiver If Forsikring og dets etiske regelverk, eller til andre. Se bare hva mer hen manipulerer med under her:
Skjermbilde 2017-08-14 kl. 09.35.29.png
Skjermbilde 2017-08-14 kl. 09.31.31.png

Hen føler seg som «sponsor».….Fordi hen er så privilligert at hen takket være våre felles forfedre har arvet store verdier – skattefritt – også utenom det som i dag inngår i sameiet ‘bryggen’. Der sedvane tilsier at ingen andelseiere har blitt avkrevet noe som helst de siste 40 år. Selv om hens avdøde far tidligere betalte forsikringen.
Skjermbilde 2017-08-14 kl. 09.37.24.png

Skjermbilde 2017-08-14 kl. 09.32.44.png

«Fordelen med å eie er at man slipper å leie» belærer hen. Men at hen selv har hatt store fordeler i 41 år i form av lagring av egne og andres eiendeler uten at øvrige 7 andelseiere er orientert eller har blitt forespurt, se det nevner hen ikke med et eneste pip. Hvordan har betalingen vært for lagring av andre utenforståendes eiendeler? Hvilke smøre-gevinster kan slik ha forekommet til fordel for hen og hans familie? Hen med familie er ikke kjent for å gi ved dørene….Det viser også denne historien.

Skjermbilde 2017-08-14 kl. 09.39.20.pngSkjermbilde 2017-08-14 kl. 09.39.31.png

Først later hen som det ‘går fint om ingen andre andelseiere vil delta i spleiselaget….Joda, så ‘fint’ går det at han inkonsekvent plutselig og manipulerende like etterpå snur på flisa og vil kontakte Gildeskål kommune for å overføre utgiftene til andre andelseiere, som hen selvsagt godt vet bor andre steder i landet og ikke har noen som helst nytte av hens plutselige, tilsynelatende sjenerøse tilbud.

«Hvis …og jeg skal være interessert, må alle selge oss sin andeler.» Men å besvare henvendelse fra min megler med varsel med tilbud på min andel, se det gadd hverken hen eller den andre forkjøpsrettsinnehaveren.

 

Innskanning 280

 

Slikt forekommer fra enkelte som tilsynelatende ikke har blitt særlig røynet i livet, men blitt polstret og bortskjemt slik at de fortsetter å late som om at ‘alle andre er dumme’ og ikke forstår at de to bortskjemte forkjøpsrettsinnehaverne – med skattefri arvet forkjøpsrett – slik forsøker å karre til seg enda mer – i stedet for å behandle resten av andelsankjøperne som jo er  familie, med anstendige oppkjøp. Det er ingenting i veien for det, mangemillionærer som de er, med muligheter til særdeles gunstige lånebetingelser via If -og DnB….slike andre bare kan drømme om!

Grådighet – og griskhet – er som kjent uten grenser  – og uten anstendighet.
Skjermbilde 2017-08-14 kl. 09.40.46.png

Skjermbilde 2017-08-14 kl. 09.32.44.png

 

 

Fagfolk må tåle kritikk, jf advokat John Christian Elden https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Jf Domstolloven §121a skal ‘verv i foretak’ registreres i sidegjøremål for dommere. Hvis ikke er det brudd på norsk lov. Kan man ha tillit til dommere hvis de bryter loven vedrørende krav til registrering i sidegjøremål for dommere?

Skjermbilde 2016-04-16 kl. 08.55.04

§121 c i domstolloven: «En dommer (…) må søke om godkjenning for sidegjøremål (…) 
pnkt 4: i privat eller offentlig næringsvirksomhet».

Tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaard er både aksjeeier, ‘daglig leder’ og ‘styreleder’ – i langt flere AS enn bare K.Nilsen-Nygaard, se skjermdumper fra Brønnøysundregistret under her.

Skjermbilde 2017-06-30 kl. 01.47.08.png

§121 a. «Med sidegjøremål forstås medlemskap, verv eller andre engasjementer i eller for foretak, organisasjoner, foreninger eller organ for stat, fylkeskommune          eller kommune.«

Også interesseområder/verv/daglig leder etc til dommeres ektefelle skulle vært oppført i sidegjøremål for dommere. For slik å gi folk flest mulighet til å vurdere hvorvidt domstolene ivaretar interessene til tingrettsdommer med ektefelle og familie og øvrige nettverk – heller enn konkurrentene….Se underst. (Dette må da være flaut for Domstoladministrasjonen!)

 

Link til sidegjøremål for dommere: https://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/om-domstolene/offentlig-rapport-gruppert-pa-domstol.pdf

(5. apri 2016: Sannelig ble det foretatt endringer 4.april 2016 (da denne dokumentaren ble publisert) og nye registreringer i sidegjøremål for dommere!!

Det nytter altså å blogge. Bra!
Se dokumentasjon underst her fra sidegjøremålregisteret 4. april 2016 vedrørende tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen-Nygaard ved Salten tingrett. Der fremkommer at tingrettsdommeren ikke mottar godtgjørelser for noen av de vervene hun har i tilknytning til lokale næringsvirksomheter.Men flere av næringsvirksomhetene er
pr. 5. april 2016 enda ikke registrert i sidegjøremål for dommere).

Skjermbilde 2016-04-04 kl. 16.33.54.png

Man kan ha konglomerater av næringsinteresser uten at disse er registrert i sidegjøremål, firmaet K.Nilsen-Nygaard AS omsetter for titalls millioner, det skulle gi god avkastning for eierne:

 

Skjermbilde 2016-04-04 kl. 16.36.57.png

 

Dukker man inn i firmaet Menn Holding AS, som er aksjonær i firmaet K.Nilsen-Nygaard AS, ser man at 33,33% av aksjekapitalen eies av den samme dama også der….Hun har eierinteresser i både firmaet K.Nilsen-Nygaard AS og i firmaet Menndy Holding AS….

 

Skjermbilde 2016-04-04 kl. 16.41.29.png

 

I tillegg til ovennevnte aksjeposter, dukker jaggu den samme dama også opp i firmaet Aknn Eiendom AS, der hun også eier 33.33% av aksjebeholdningen…Se under her.

 

Skjermbilde 2016-04-04 kl. 16.45.29.png
¨ Skjermbilde 2016-04-03 kl. 09.51.28.png

Skjermbilde 2016-04-05 kl. 21.58.40.png

Man kan lett la seg forvirre av dette konglomerat av forskjellige firma, som eier aksjeandeler i andre firma.
Knn Eiendom AS (der 100% av aksjene eies av K.Nilsen-Nygaard AS…som igjen eies av Amnn Holding AS,
Menndy Holding AS,
Ahnn Holding AS,
Menn Holding AS
og Aknn Holding AS….

Tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaard har eierinteresser i ALLE! – men bare K.Nilsen-Nygaard AS er registrert i sidegjøremål for dommere….Det vanskeliggjør for folk flest å vurdere hvorvidt tingrettsdommer Nilsen Nygaard ivaretar egne, ektefellens eller øvrige families interesser,  – heller enn konkurrentenes. En rettssikkerhetsrisiko ved Salten tingrett!

Vedlagte skjermdumper fra Brønnøysundreg/proff.no vedrødrende roller i Menndy Holding ASMenn Holding AS, Aknn Eiendom AS og K.Nilsen-Nygaard AS viser at tingrettsdommer ved Salten tingrett, Maren Elisabeth Nilsen Nygaard har eierinteresser, og derved kanskje inntektsinteresser i et konglomerat av aksjeselskaper. Kanskje mottar hun også skattefrie utbytter? I tillegg til vervene som daglig leder og styremedlem.

Når tingrettsdommer Nilsen-Nygaards ektefelle, som ifølge Brønnøysundregisteret har verv, både som ‘daglig leder’ og styreleder/styremedlem i flere av de hele 14 lokale næringsvirksomhetene han er involvert i, med eierskap til ditto aksjer, og i tillegg er medlem av Frimurerlosjen (brorskapsforbund), da blir det lokale nettverket til tingrettsdommer Nilsen Nygaard i sværeste laget.
Det krever at tingrettsdommer Nilsen-Nygaard holder tunga rett i munnen!
For ektefeller snakker jo sammen….

I tillegg har tingrettsdommer Nilsen-Nygaard verv innen idretten i Bodø, i Bodø idrettsting siden 2011. Det fremgår av registrering av 4.april 2016 i sidegjøremål for dommere.

Idretten i Bodø sponses ofte av forsikringsselskaper, blant annet
If skadeforsikring
.

If skadeforsikring forsikrer også næringseiendommer, via tilbud om bedriftsforsikringer….

Derfor kan tingrettsdommer Nilsen-Nygaard være inhabil, når ansatte i
If skadeforsikring inngår i saker, som Nilsen-Nygaard behandler i kraft av sin stilling som tingrettsdommer ved Salten tingrett! Kommer tilbake til en slik sak – og brev av 30.03.16 fra tingrettsdommer Nilsen Nygaard –  i et senere innlegg her i denne dokumentaren.

Se den komplette listen fra 28.januar 2016 over medlemmer i Frimurerlosjen (brorskapsforbund) i Bodø: http://bodonu.no/se-den-komplette-oversikten-over-frimurere-i-bodo/28.01-06:07

I linken under her, kan du søke i sidegjøremål for dommere, der 917 dommere pr. 5.april 2016 har registrert sidegjøremål. Sjekk om ‘din’ dommer er oppført her. Domstolene med dommere, er registrert alfabetisk i sidegjøremål.
https://www.domstol.no/no/Elektronisk-pressemappe/Dommeres-sidegjoremal/

 

Norges Domstol representerer den 3.dje statsmakt – etter Kongen. Et sentralt prinsipp jf Grunnloven fra 1814. Pussig og meget uheldig at enkelte dommere og dommerfullmektiger bryter norsk lov, kap 6A i Domstolloven om registrering i sidegjøremål for dommere. Slikt gjør noe med tilliten til disse som representerer den 3. statsmakt; den svekkes!

Mon tro hva blir straffen for de dommere som bryter Kap.6A i domstolloven, og slik begår lovbrudd?

Lenke til Domstolloven kap 6 om sidegjøremål for dommere:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5/KAPITTEL_8

ps. Viktig med registrering i sidegjøremål for dommere, slik at folk flest kan vurdere hvorvidt dommere i verste fall dømmer i favør av egne forretningsinteresser, heller enn i konkurrenters interesser. 

Her følger skjermdumper fra sidegjøremål pr. 4. april 2016 for tingrettsdommere ved Salten tingrett, Maren Elisabeth Nilsen Nygaard:

Skjermbilde 2016-04-05 kl. 09.45.45.png

Skjermbilde 2016-04-05 kl. 09.46.18.png

 

Skjermbilde 2016-04-05 kl. 09.46.34.png

 

Fremdeles mangler registrering i sidegjøremål for dommere at tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaards har eierinteresser og verv i følgende firma:

Knn Eiendom AS (der 100% av aksjene eies av K.Nilsen-Nygaard AS…som igjen eies av Amnn Holding AS,
Menndy Holding AS,
Ahnn Holding AS,
Menn Holding AS
og Aknn Holding AS….

Tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaard har eierinteresser i ALLE!

I tillegg er Maren Elisabeth Nilsen Nygaard daglig leder (Menndy AS) og styreleder i K.Nilsen-Nygaard AS, styremedlem og aksjeeier i flere.

Lovbrudd når tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaard unnlater å registrere i sidegjøremål for dommere alle næringsvirksomhetene hun har eierinteresser og verv i.
Jf Domstolloven kap 6 A. Slik vanskeliggjør tingrettsdommer Nilsen Nygaard oversikt over hennes verv- og eierinteresser i Bodø og omegn.

Folk fleste skulle opplyses i sidegjøremål for dommere om alle eierinteressene og vervene som tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaard har i veldig mange lokale næringsvirksomheter i Bodø. Uheldig å oppgi bare K.Nilsen-Nygaard AS! Selv om firmaet er oppført som eier av aksjer i de øvrige firmaene.

Slik kan tingrettsdommer Nilsen Nygaard i verste fall forhindre og vanskeliggjøre, eller frarøve folk flest muligheten til å vurdere hvorvidt tingrettsdommer Nilsen Nygaard i verste fall dømmer i favør av sine og familiens egne forretningsinteresser – heller enn i konkurrenters interesser.

Dette svekker tilliten til tingrettsdommer Nilsen Nygaard, og til Salten tingrett.

Svekker tilliten gjør det også når tingrettsdommer henviser til seksuelle overgrep mot barn under den seksuelle lavalder som ‘uheldige situasjoner i familien’. Slikt kommer fra tingrettsdommer som hele sitt liv har levd på solsiden. Er vedkommende da egnet til avgjørelser i domstolen som har med overgrep mot barn å gjøre?

Likevel er tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaard siden 2012 oppnevnt av Kongen i statsråd som varamedlem Innstillingsrådet for dommere. Hvordan kunne slikt skje med en tingrettsdommer, som bryter kravene i kap 6 A i domstolloven? Her kan Domstoladministrasjonen ha forsømt researchen? Eller pyttsan – er’e så nøye da?

 

Far til tingrettsdommer Nilsen Nygaard var kjent politiker i Høyre i Bodø….(døde i 2013).

Skjermbilde 2016-04-05 kl. 09.51.58.png

 

Etterlyser herved dommerfullmektig Anne Cathrine Præsteng ved Salten tingrett i sidegjøremål for dommere, jf kap 6 i Domstolloven.…..Præsteng har også verv og interesser i lokale næringsvirksomheter i Bodø: Merkurgården AS, i Byggholm AS, se skjermdumper fra Brønnøysundreg/proff.no underst.

Pr. 5. april 2016 er dommerfullmektig Anne Cathrine Præsteng enda ikke registrert i sidegjøremål for dommere, til tross for at Præsteng utøver sin gjerning som dommerfullmektig ved Salten tingrett.

Ved å begå lovbrudd mot kap 6 a i domsstolloven, forhindrer dommerfullmektig Anne Cathrine Præsteng folk flest innsyn og vurdering i hvorvidt Salten tingrett heller ivaretar Præstengs interesser, enn konkurrentenes interesser.

Hva blir straffen for dommerfullmektig Anne Cathrine Præsteng, som bryter domstolloven? Pyttsan? Etterlyser likebehandling med andre som bryter norsk lov!

Det fremgår at dommerfullmektig Præsteng har styreverv i Merkurgården AS, som blant annet eies av Byggholm AS, der Præsteng eier 32 219 aksjer...Tar dommerfullmektig Anne Cathrine Præsteng ut skattefritt utbytte fra Byggholm AS? Får dommerfullmektig Præsteng honorar for styrevervet i Merkurgården ASSe under her.

 

 

Skjermbilde 2016-04-05 kl. 10.08.22.png

 

 

Skjermbilde 2016-04-05 kl. 16.19.10.png

 

Derimot er sorenskriver ved Salten tingrett, Inger Johanne Lillevik, nå registrert i sidegjøremål for dommere, slik Domstolloven kap 6A krever:

 

Skjermbilde 2016-04-05 kl. 10.02.42.png

Skjermbilde 2016-04-05 kl. 10.02.59.pngSkjermbilde 2016-04-05 kl. 10.03.11.png

 

 

By the way: under her kan du lese dokumentasjon på interesseområdene til ektefellen til tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaard:

 

Skjermbilde 2016-04-15 kl. 11.36.40.png

 

Skjermbilde 2016-04-15 kl. 11.37.34.png

Skjermbilde 2016-04-15 kl. 11.40.27.png

 

19.april 2016

Skjermbilde 2016-04-19 kl. 10.04.38

Domstoladministrasjonen svarer på Twitter, se over, «vi ser på hvordan rutinene kan forbedres»

Direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen følger opp!

Her følger svar av 18.april 2016 fra Tilsynsutvalget for dommere. Se skjermbilder under her.

Tilsynsutvalget skriver: «Det er en forutsetning for å få en klage behandlet at klager har klagerett i henhold til domstolloven § 237. Det følger av domstolloven §237 at rett til å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget på grunn av forhold utenfor tjenesten har bare departementet, domstoladministrasjonen og domstollederen ved den domstol som dommeren er tilknyttet. Det påklagede forhold synes å gjelde forhold utenfor tjenesten hvor du har klagerett. Klagen vurderes på de ovennevnte grunnlag avvist.»
(mine uthevelser. min anm.)

 

 

 

26.april 2016

Mottok ‘beslutning’ av 20.april 2016 fra Salten tingrett ved sorenskriver/dommer Ingrid Johanne Lillevik. Se skjermbilder under her. Med påfølgende gjengivelse av tekst fra beslutningen. Med mine uthevinger/anmerkninger.

Tilføyer: mine klager med utskrift av samtaler med tingrettsdommer Maren-Elisabeth Nilsen-Nygaard og dommerfullmektig Præsteng publiseres på senere tidspunkt.

 

 

«Hovedsaken gjelder begjæring om tvangsoppløsning av sameie gnr 57 bnr 10 i Gildeskål fra Liv Serine Helgesen. Begjæringen er datert 09.03.2016. Ved brev av 30.03.2016 fra tingrettsdommer Maren-Elisabeth Nilsen-Nygaard ble begjæringen returnert for retting. Fra brevet siteres:
For å ta stilling til en begjæring om tvangsoppløsning av sameie ønsker retten å få følgende opplysninger:
1. Ny utskrift av grunnboka til gnr 57 bnr 10 i Gildeskål kommune fra Kartverket som viser at den som fremmer begjæringen er hjemmelshaver av eiendommen dvs eier en sameieandel. Bilag 2 er ikke Ok. Det skal være en utskrift av grunnboken som er mindre enn 3 måneder gammel jfr tvangsfullbyrdelsesloven §11-6.

Gnr 57 bnr 10 i Gildeskål (min anm) Skjermbilde 2016-05-17 kl. 14.19.54.png på 2,5 mål strandtomt/kai.

 

bilde 5.JPG

 

gnr 57 bnr 10 – gildeskål. min anm. Fotograf andelseier m forkjøpsrett.

 

bilde 2-13.JPG

3. etasje – gnr 57 bnr 10, min anm. Fotograf andelseier med forkjøpsrett.

bilde 2-14.JPG

2. etasje gnr 57 brn 10 – min anm. Fotograf andelseier m forkjøpsrett.

bilde 3-6.JPG

Fotograf andelseier m forkjøpsrett.

bilde 1-16.JPG

1.ste etasje gnr 57 bnr 10 – Fotograf andelseier m forkjøpsrett.
Strandeiendom med mange muligheter….Min anm.

 

2. En kort oversikt med fullt navn og adresse på motpartene i saken dvs øvrige sameiere i eiendommen. Dersom man har kjennskap til at noen andre enn de som står som hjemmelshavere i grunnboken som fremlegges er de reelle eiere av andeler skal dette opplyses om. Etter det retten kan se er f.eks Berta Hanna Helgesen død og de som er reelle eiere av denne andelen skal opplyses med fullt navn og adresse. ( Mangler – Retten vil ikke ha vedlagt skattelister eller inntektsopplysninger om parter. Opplysninger om motpartenes inntekter er ikke av b etydning for saken og skattelistene inneholder for øvrig ikke partenes nærmer adresser. Dersom opplysningene i bilag 3 om partenes nav og adresse er oppdater og korrekt så kan dette langt på vei brukes.)

3. Kopi av varselbrev til motpartene og eventuelle svarbrev (Bilag 3 er OK)
(Selvsagt var varselbrev av 14.januar 2016 til øvrige andelseiere vedlagt begjæringen! Se kopi av begjæring og klager senere, som dokumenterer dette. Dette er slett arbeide fra tingrettsdommer Nilsen-Nygaard. min anm.)

4. Om det er inngått avtaler som kan ha betydning/interesse for medhjelper ved salget av eiendommen i forhold til verdivurdering – kan være om det er innhentet takst – salg av tilsvarende eiendommer – om det foreligger forkjøpsavtaler e.l…(Aktuelt å vedlegge er bilag 9a, 9b, 9c, 25a og 23b, 24a -24e).
En korrigert begjæring om tvangsoppløsning av sameie og tvangssalg av eiendommen vil bli oversendt til motpartene for uttalelse. Dersom motpartene ikke har innsigelser eventuelt at innsigelsene er grunnløse vil retten beslutte tvangsoppløsning av sameie og tvangssalg med oppnevning av en medhjelper som vil selge eiendommen.
Retten trenger ikke å vite livshistorien til den som begjærer tvangsoppløsning av sameie eller livshistorien til slekten forøvrig for å ta stilling til begjæringen. Det fremgår av brevet av 09.03.2015
(retten behøver korrekturleser – også! min anm.) en rekke unødvendige opplysninger («en rekke beskyldninger» er en meget overdrevet påstand fra tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaard. Jeg tilbød meg å anonymisere, men også det avviste hun, med tydelig behov for å beskytte de i slekta mi, som har tilknytning til Nilsen Nygaards eget nettverk og interesser, de med forkjøpsrett til sameiet som jeg begjærer tvangsoppløst. De som har nettverk innad i Frimurerlosjen og IF forsikring. Nilsen Nygaards ektefelle (….) er medlem i Frimurerordenen i Bodø, If forsikring forsikrer også næringseiendommer der Nilsen Nygaard med ektefelle (….) har verv/interesser. If forsikring bidrar ofte med sponsing av idretten i Bodø, der Nilsen Nygaard har verv i Bodø idrettslag og er aktiv i fritiden. Min anm.) og også opplysninger som inneholder alvorlige beskyldninger og anklager mot personer som ikke er nødvendige for sakens opplysning for retten og som gjelder personer som  ikke er part i saken. Retten vil ikke medvirke til å oversende denne type opplysninger som ikke er nødvendige for å ta stilling til saken og hvor vedkommende det gjelder heller ikke har mulighet til å imøtegå disse. Retten har heller ikke behov for opplysninger om andre eiendommer enn gnr 57 bnr 10 i Gildeskål med mindre disse har direkte betydning/interesse ved salget av eiendommen i forhold til forkjøpsrett – verdivurderingen e.l. 

Vi ber om at ny korrigert begjæring sendes retten snarest mulig og senest innen 15.04.2016 under henvisning til rettens merknader overfor. Dersom ikke vil fullbyrdelsen bli nektet fremmet uten at begjæringen blir forelagt for saksøkte. Det vil også påløpe 2,1 rettsgebyr.

Helgesen har i epost av 09.04.2016 kommet med en klage på tingrettsdommer Nilsen-Nygaard. Klagen er på 16 sider (Inklusiv diverse skjermdumper fra Brønnøysundreg/proff.no, se i bloggpostene over her,  av tingrettsdommer Nilsen-Nygaards med ektefelle og øvrige families næringsinteresser og verv, og referater fra samtaler med Nilsen-Nygaard og Præsteng, ble klagen på 16 sider. Min anm.og knytter seg i stor grad til forhold vedrørende Nilsen-Nygaard og hennes ektefelles som overhode ikke har betydning for saken om oppløsning av sameie. (Dette er begjærende part uenig i, fordi tingrettsdommerens med ektefelles næringsinteresser, verv, medlemskap i brorsamfunnet Frimurerlosjen m.m. er selvsagt av betydning mht vurdering av tingrettsdommer Nilsen-Nygaards nøytralitet – vs hennes egeninteresser.Min anm). Fra eposten siteres:
Apropo, noen kommentarer til brev av 30.03.16 fra Salten tingrett:
– Hvorfor informerte hverken Præsteng eller Nilsen Nygaard i samtalene våre om at krav om utskrift fra grunnboka skal være mindre enn 3 måneder? Elementær kunnskap for dommer/dommerfullmektig.

– Utskrifter fra åpne skattlister er fullt lovlig, de viser blant annet at flere av de andelseierne, de som ikke ønsker å selge, som har latt eiendommen forfalle i 41 år (er mangemillionærer – falt ut av setningen. Min anm.) som har forkjøpsrett, og som inngår i tingrettsdommer Nilsen Nygaard og hennes ektefelles nettverk/forretningsforbindelser
 Dette er nødvendig og viktig informasjon til de syv øvrige andelseierne, som ikke har forkjøpsrett, og som selvsagt er interessert i mest mulig for sine andeler. Igjen ivaretar tingrettsdommer Nilsen Nygaard sine egne, og sitt nettverks interesser.

– Det vises i brev av 30.03.16 fra Salten tingrett til at «bilag 3 er ok» – Allerede her skulle Nilsen Nygaard ha trukket seg, fordi det fremgår tydelig av bilag 3  (Skulle være bilag 9a og 9b. Siden tingrettsdommer Nilsen-Nygaard angivelig har sjekket alle bilagene, skulle hun sett dette. Min anm.) at andelshaver er ansatt i If forsikring – og det i Bodø, som ofte sponser Bodø idrettsting, der tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaard er innvalgt siden 2011, men også tidligere har hatt glede av på fritiden. Flere av næringsvirksomhetene til tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaard, hennes ektefelle (….) og tingrettsdommerens øvrige familie (søkskenene Nilsen Nygaard) er bedriftsforsikret i If.

– punkt 4 kunne vært unngått om tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaard ikke hele tiden hadde avbrutt meg i samtalen vi hadde 29.03.16, eller hvis hun i stedet for å barbere bort alle bilagene fra Kartverket, hadde tatt seg bryderiet med å lese disse, da ville hun fått svar på hvorvidt det er inngått avtaler som gjør at sameielovens bestemmelser om tvangsoppløsning eventuelt er fraveket. Grunnen til at det ikke fremgår slike avtaler i min begjæring av 9.mars, er at slike avtaler ikke finnes – jf det jeg har brakt på det rene mht diverse utskrifter fra Kartverket, utskrifter som tingrettsdommer Maren Elisabeth Nilsen Nygaard vil ha fjernet, fordi de gir nødvendig informasjon til de 7 andelseierne som pr. dd. ikke har forkjøpsrett, og som selvsagt er interessert i en best mulig pris for sine andeler. Tingrettsdommer Nilsen Nygaard ivaretar sine egne interesser, sitt eget nettverkt og forretnings-interesseforbindelser ved å barbere bort disse til fordel for andelseiere med forkjøpsrett – i hennes og ektefellens nettverk.

All informasjon og alle bilagene i min begjæring av 9.mars om tvangsoppløsning av sameiet er nødvendige for helheten, både for Salten tingrett, og for at vi syv andelseierne, som ikke er mangemillionærer hverken på arv eller andre nettverk, og som heller ikke inngår i tingrettsdommer Nilsen Nygaards nettverk i Bodø, skal få den nødvendige oversikt i total historikk i en meget spesiell sak.

Retten kan ikke se at det foreligger retting hva gjelder pkt 1,2 og hva gjelder unødvendige opplysninger som inneholder alvorlige beskyldninger og anklager mot personer som er saken uvedkommende innen fristen som er satt til 15.04.2016. 

Helgesen er i rettens brev av 30.03.2015 orientert om at saken vil bli nektet fremmet uten at denne forelegges motpartene.

Retten fatter etter dette beslutning om at fullbyrdelsen nektes fremmet, jf tvangsfullbyrdelsesloven §5-4 §6-1, annet ledd.

 SLUTNING

Fullbyrdelsen i sak 16-050913TVA-SALT nektes fremmet.

Inger Johanne Lillevik

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.»

 

Fagfolk må tåle kritikk, jf advokat John Christian Elden https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

 

22.mai 2016
Sorenskriver Inger Johanne Lillevik
ved Salten tingrett har ryddet opp! Tingrettsdommer Maren- Elisabeth Nilsen-Nygaard oppdaterte sidegjøremål pr. 6.mai 2016, se skjermdump under her fra sidegjøremål for dommere.

Men hvorfor har ikke tingrettsdommer Nilsen-Nygaard registrert Krokholmen AS Org nr 988 586 617 i sidegjøremål for dommere?

Selv om tingrettsdommeren ‘bare’ innehar rolle som observatør i Krokholmen AS, eies 100% av aksjene av Knn Eiendom AS, der familiebedriften K.Nilsen-Nygaard AS er 100% hovedaksjoner. Tingrettsdommer Nilsen-Nygaard er styrets leder….i familiebedriften
K. Nilsen-Nygaard, og har aksjeeierskap der via konglomerater av forskjellige aksjeselskap: via Menndy Holding AS, Menn Holding AS og AKNN Eiendom AS.

Ilegges tingrettsdommer Nilsen-Nygaard bot eller straff på annen måte for brudd på domstollovens kap 6 A, slik andre blir som begår lovbrudd?

Imens glimrer dommerfullmektig Anne Cathrine Præsteng fremdeles med sitt fravær i sidegjøremål for dommere – vedrørende sine styreverv i Merkurgården AS, som blant annet eies av Byggholm AS, der Præsteng er styremedlem og eier 32 219 aksjer…

 

Skjermbilde 2016-05-22 kl. 05.20.54.png

Skjermbilde 2016-05-23 kl. 22.29.06.png

 

 

 

23.mai 2016
Null svar fra Domstoladministrasjonen ved direktør Sven Marius Urke. Men mail kl 10.28 med svar fra Tilsynsutvalget fra dommere. Her er litt av hvert å lære:

«TU-sak 16-030 Varsel om mulig avvisning (min anm.)
Klage på tingrettsdommer Maren-Elisabeth Nilsen-Nygaard ved Salten tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har mottatt Deres klage av 6.april, med tilleggskommentarer av 9.april, 15.april og 22.april mot tingrettsdommer Maren-Elisabeth Nilsen-Nygaard.

Klagen synes å gjelde forhold som Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. Det fremgår av domstolloven §236 fjerde ledd at utvalget ikke kan «vurdere forhold som kan overprøves etter reglene i rettspleielovgivningen forøvrig». Det betyr at dersom et forhold kan brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning, kan Tilsynsutvalget ikke vurdere dette. Det er uten betydning om adgangen til anke m.v. har vært benyttet eller ikke. Tilsynsutvalget kan ikke overprøve domstolenes rettslige og faktiske vurderinger i konkrete saker. Både selve rettsavgjørelsen og den saksbehandling som ligger til grunn for avgjørelsen, kan bare prøves gjennom anvendelse av rettsmidler (anke, gjenåpning).

Klagen vurderes på dette grunnlag som avvist. Dersom De ønsker å avgi skriftlig uttalelse til spørsmålet om avvisning, må denne fremsettes senest innen 1. juni 2016.

Vedlagt følger en nærmere orientering om Tilsynsutvalget og dets sammensetning.

Med hilsen
Sekretariatet for Tilsynsutvalget for dommere
Wenche Venås»

 

Gjenopptakelse?
Hva med de øvrige andelseiernee – de som har trenert oppløsing av sameiet – og latt eiendommen forfalle i 41 år?  Heller ikke nå noen av dem som våger ta opp kampen med de to som har forkjøpsrett? Fremdeles finnes de blant andelseierne som enda ikke eier eget hjem, og som heller ikke kan bruke andelen i gnr 57 bnr 10 i Gildeskål som garanti for lån til bolig.

Dagens 9 andelseiere gjør at ingen utenforstående våger seg inn i ‘hvepsebolet’…Særlig ikke når utenforstående oppdager at eiendommen har forfalt i 41 år uten at noen av øvrige andelseiere har våget heve røsten eller kreve noe som helst. Imens er flere av de øvrige andelseierne mangemillionærer. HVA venter de på?

Tilbyr mangemillionærene lånegaranti eller annen hjelp til de av andelseierne, som fremdeles er uten selveiet hjem?

Innskanning 21.jpeg

Innskanning 22.jpeg

Enda ikke svar fra Domstoladministrasjonen på hvorvidt fortsatt manglende oppdatering i sidegjøremål blir politianmeldt, eller om brudd på domstolloven kap. 6 A er uten konsekvenser for tingrettsdommere ved Salten tingrett…. 

 

 

Fredag 27.mai 2016
Klokken 13.44 hiver Wenche Venås seg raskt rundt i sekretariatet for Tilsynsutvalget for dommere  og sender mail til meg om «Underretning om vedtak» – flere vedtak begått for noen dager siden, nærmere bestemt onsdag 25. mai 2016, samme dag som jeg purret Domstoladminstrasjonen ved direktør Sven Marius Urke – via Twitter (se over). Hvorfor vente så tett inn i helgen Wenche Venås? Kunne vedtakene heller blitt oversendt i går, torsdag, eller førstkommende mandag? Hørt om helgefred?

«Se vedlegg» skriver Venås i mailen. Se alle vedleggene kopiert under her.


«TU-sak 16-028 Underretning om vedtak
Klage på tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard, Salten tingrett

Vedlagt oversendes vedtak i sak 16-028 fattet av Tilsynsutvalget for dommere den 25. mai 2016.

Tilsynsutvalgets vedtak kan ikke påklages etter forvaltningslovens regler. Partene i saken kan bringe utvalgets vedtak inn for domstolen ved søksmål. Søksmålfristen er to måneder etter at partene ble underrettet om vedtaket. Det vises nærmere til domstolloven § 239.

Vedtaket er offentlig, jf offentlighetsloven § 3.

Kopi av dette vedtaket sendes domstolleder ved Salten tingrett til orientering.

Med hilsen
Sekretariatet for Tilsynsutvalget for dommere
Wenche Venås»

Innskanning 23.jpeg

Neste vedlegg:

 

Tilsynsutvalget for dommere har den 25. mai 2016 truffet vedtak i

Sak nr.                        16-028 (arkivnr: 16/408)

Saken gjelder:           Klage fra Liv Serine Helgesen på tingrettsdommer Maren-Elisabet    
                                       Nilsen-Nygaard ved Salten tingrett.

Utvalgsmedlem:       Ragnhild Olsnes, etter fullmakt.

Offentlighet:             Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3.

Vedtak:                        Klagen avvises.

Innledning:
Liv Serine Helgesen har i e-post av 3.april 2016 inngitt klage på tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard ved Salten tingrett. Ved brev av 18.april 2016 har Tilsynsutvalgets sekretariat (Se over. Min anm.) varslet Helgesen om at klagen vurderes avvist, fordi hun ikke har klagerett. Tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard og sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik er orientert om klagen.

Helgesen har i e-post av 22.april 2016 påberopt at Tilsynsutvalgets leder Unni Sandbukt er inhabil til å behandle klage, fordi Helgesen tidligere har levert en klage til Tilsynsutvalget på sorenskriver Unni Sandbukt. (Årsaken til klage på sorenskriver Sandbukt skyldes arvesak, der avdødes tidligere verge, som automatisk ikke lengre er verge etter død, men som viste seg være blant arvingene. Trømsø er en liten bygd, der ‘alle kjenner alle’.
I samarbeide med domstolsekretær uten juridisk kompetanse, hadde tidligere verge og medarving bevisst og beregnende ventet i 60 dager slik skifteloven § 78 krever, for så etter 60 dager å henvende seg til Nord- Troms tingrett, jf skifteloven §78, der Unni Sandbukt er sorenskriver. Arvingens venninne, domstolsekretæren uten juridisk kompetanse, oppnevnte medarvingen så til «fullmektig» for privat skifte av arveboet på flere millioner kroner, uten at øvrige arvinger var blitt orientert om at arvelater var avgått ved døden, uten at øvrige arvinger var blitt informert om at de var begunstiget med arv, uten at øvrige arvinger fikk muligheten til å velge hvorvidt de ønsket offentlig eller privat skifte etter avdøde.


PS! Domstoladministrasjon ved direktør Sven Marius Urke og Justisdepartement ved Anders Anundsen:
Skifteloven § 78 som tillater at arving/evnt andre etter 60 dager kan oppnevnes som fullmektig og forvalter av dødsbo, uten at alle øvrige arvinger er informert om dødsfallet, uten informasjon om arv, den loven, skifteloven §78, skulle endres!! Slik loven fremstår nå, blir den å regne for et overgrep mot – og en umyndiggjøring av øvrige arvinger, som hverken er informert om dødsfall eller arv, og slik frarøves valgmuligheter om privat-/ offentlig skifte. Fullstendig oversikt over boet ble forhindret av Nord-Troms oppnevnte fullmektig/medarving. Min anm.)

Tilsynsutvalget for dommere har i medhold av domstolloven § 238 sjette ledd delegert til utvalgets dommermedlemmer, advokatmedlem og varamedlemmer for disse myndighet til å behandle klager som må avvises, fordi det ikke foreligger klageadgang etter loven. Klagen behandles i medhold av denne fullmakten av utvalgets varamedlem, tingrettsdommer Ragnhild Olsnes.

Det bemerkes at utvalgets leder ikke er inhabil (selvsagt! bare det som manglet om TU-leder Unni Sandbukt. min anm.) fordi hun tidligere har vært innklaget til Tilsynsutvalget av klageren. Utvalgets leder deltar uansett ikke ved behandlingen av saken. 

Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken:

Tilsynsutvalget for dommere kan treffe vedtak om disiplinærtiltak dersom en dommer forsettelig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk, jf. domstolloven § 236 første ledd.

Klagen er ikke signert av Helgesen, men hun er ikke bedt om å sende inn signert klage, fordi klagen uansett må avvises på grunn av manglende klagerett.

Det fremgår av domstolloven § 237 andre ledd at rett til å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget på grunn av forhold utenfor tjenesten har bare departementet (Justisdepartementet, min anm.), Domstoladministrasjonen og domstollederen ved domstol som dommeren er tilknyttet.

Klagen gjelder forhold utenfor tjeneste, nemlig påstått manglende registrering av investeringer og verv i sidegjøremålregisteret. («utenfor tjeneste»? og «påstått»? Sjekk utskriftene fra sidegjøremål 4. april og 6. mai – skulle være beviser nok på manglende registreringer.  TU tar tilsynelatende ikke seriøst at det er alvorlig svik fra domstolens side, når folk flest frarøves mulighet til å vurdere tingrettsdommer Nilsen-Nygaards nøytralitet, og hvorvidt tingrettsdommer Nilsen-Nygaard – i saker dette angår – dømmer i favør av seg selv, sin ektefelle, øvrige familie eller nettverk.

For hva er ellers hensikten med sidegjøremålregisteret og domstollovens kap 6 A? Min anm.)

Klager Liv Serine Helgesen har ikke klagerett og klagen avvises.

Vedtak: Klagen avvises.»

 

 

Innskanning 24.jpeg

Innskanning 25.jpeg

Skulle ikke forundre meg om tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard nå premieres med en enda bedre lønnet statusstilling? Fx i Justisdepartementet – eller noe slikt? Som ‘rådgiver’? Hennes avdøde far var en kjent Høyre-politiker i Bodø….

 

 

29.mai 2016
Mitt svar til Tilsynsutvalget for dommere, innen fristen 1. juni 2006,  jf ‘Varsel om mulig avvisning’ av 23.mai 2016,  se over her.

Innskanning 26.jpeg

Innskanning 27.jpeg

Innskanning 28.jpeg

Innskanning 29.jpeg

Innskanning 30.jpeg

 

 

Innskanning 31.jpeg

 

Innskanning 32.jpeg

Innskanning 33.jpeg

 

Innskanning 35.jpeg

Innskanning 37.jpeg

 

6. juni 2016.

Svar fra sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik ved Salten tingrett:
dommerfullmektig Anne Cathrine Præsteng sluttet pr. 1.juni 2016 ved Salten tingrett.

«Etter avtale med DA (Domsadministrasjonen ved direktør Sven Marius Urke. Min anm) fant man det ikke hensiktsmessig å registrere sidegjøremål i det hun om kort tid skulle fratre.» Se mail under her.

hm…Kan ikke dy meg for å lure på hvilke ‘straff’ brudd på domstollovens kap 6 A førte til for tidligere dommerfullmektig Anne Cathrine Præsteng? Ble hun bøtelagt? Fikk hun sparken? Valgte hun selv å fratre stillingen ved Salten tingrett? Se det kan man spekulere videre i….

Tatt i betraktning at kronisk syke på lave uføretrygder kastes i fengsel – uten dom (joda, det er helt vanlig i vårt demokrati – pyttsan med fattige,syke! min anm) da er det selvsagt av største interesse å vite hvordan Domstoladministrasjonen ved direktør Sven Marius Urke håndterer lovbrudd blant sine egne, landets dommere.

Innskanning 43.jpeg

Oops. Enda en mail fra sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik i dag, nå klokken 14.51, se under her.

«Det vises til din henvendelse av 22. mai 2016. Tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard har vært i kontakt med Domstoladministrasjonen og har nå registrert de sidegjøremål som ikke var resistrert. Det har vist seg at det har vært mangelfull registrering av sidegjøremål ved mange domstoler, og DA har fulgt dette opp.
Når det gjelder strafferettslige reaksjoner, kan du eventuelt henvende deg til DA. Det vil ikke bli inngitt anmeldelse herfra.

Mvh 
Ingrid Johanne Lillevik
Sorenskirver 
Salten tingrett»

Innskanning 44.jpeg

Ingen strafferettslige reaksjoner…. ? I hvert fall ikke politianmeldelse….? Slik kan tingrettsdommer Nilsen-Nygaard unnslippe straff for at hun, av alle,  i årevis som jurist og tingrettsdommer bevisst eller ubevisst å har unnlatt sidegjøremålregistrering, jf domstolloven kap 6 A. I stedet kan Nilsen-Nygaard mistenkes for mangelfulle grunnkunnskaper om norsk lov, som hun som tingrettsdommer er forpliktet å kunne bedre enn andre. I stedet har folk flest vært unntatt muligheten til å vurdere hvorvidt tingrettsdommer Nilsen-Nygaard har dømt i favør av egne eller ektefelles, familie eller nettverkets interesser, heller enn konkurrentene. Oversikten fra Brønnøysundregisteret, se over her, viser at Nilsen-Nygaard i årevis har hatt sidegjøremål, som verv, daglig leder, styreleder, med nærings- og eierinteresser i konglomerater av forskjellige AS’er i Bodø.

Henvisningen til at «det har vist seg at det har vært mangelfull registrering av sidegjøremål ved mange domstoler» skulle ikke være unnskyldning for å slippe unna strafferettslige reaksjoner for dommere i norske domstoler!!

Kjempefint – og betimelig at både sorenskriver Lillevik og Domstoladministrasjonen har fulgt opp min kritikk, men LIKHET FOR LOVEN er å forvente – også når dommere bryter domstolloven kap 6 A!

Hvis ikke likhet for loven, skulle Domstoladministrasjonen ved direktør Sven Marius Urke være den første til å be om unnskyldning  – og gjerne utbetale økonomisk kompensasjon som plaster på såret av overtramp fra det offentlige rettsvesen, til de altfor mange kronisk syke uføre, som har måttet sone straffbare handlinger – uten dom!

 

27.juni 2016
Tilsynsutvalget for dommere avsa 27.06.16 v Bjørn Hübert Senum vedtak ihht varsel av 23.05.16, se over. Vedtaket er offentlig. Kan fås ved henv TU for dommere.

Mens det er for tingrettsdommerne Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard og Anne Cathrine Præsteng er nok å ta en prat med Domstoladministrasjonen for å unnslippe straff/bøter/etc etter årelange brudd på domstollovens kap 6A – har undertegnede mottatt faktura på kr 2.152.- fra Salten tingrett dvs via Brønnøysundregisteret....

Det til tross for at sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik ved Salten tingrett i mailer av
6. juni 2016 innrømmer at tingrettsdommerne Nilsen-Nygaard og Præsteng har begått lovbrudd. Se mailer under her.

Trist at direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen tillater slikt….

Innskanning 44.jpeg

 

Innskanning 43.jpeg

Innskanning 55.jpeg

 

«Sidegjøremålsregisteret viser hvilke bindinger (investeringer, verv osv.) dommerne har. For at ingen skal være i tvil om en dommers uavhengighet i en sak, finnes det et register over såkalte sidegjøremål. Dette er en oversikt over tillitsverv, investeringer og annet som en dommer er engasjert i ved siden av arbeidet som dommer. Formålet med registeret er å sikre full åpenhet. Denne siden gir deg blant annet oversikt over hva som registreres og hvordan du søker i registeret.

Reglene om registrering av sidegjøremål gjelder for dommere i alle instanser inkludert dommerfullmektigene. Både faste og midlertidige dommere omfattes hvis de er utnevnt eller tilsatt for lengre tid enn en måned.

Begrepet sidegjøremål omfatter medlemskap, verv eller andre engasjementer i eller for foretak, organisasjoner, foreninger eller organ for stat, fylkeskommune eller kommune.

Hva inneholder registeret?

Dette er registrert:

Investeringer i enkeltselskaper som overstiger NOK 200.000 på investeringstidspunktet eller eierskap som overstiger 10 % av selskapet. Registreringsplikten gjelder ikke bankinnskudd, aksjefond eller lignende. Investeringens størrelse skal ikke registreres.
Tillitsverv i forening, lag, organisasjon eller politisk parti med over 100 medlemmer.
Medlemskap i brorskaps- eller søsterforbund, for eksempel Frimurerlogen eller Odd Fellow.
Verv i private eller offentlige selskap.
Deltagelse i utvalg, råd nemnd eller lignende opprettet av det offentlige. Det samme gjelder private tvisteløsningsnemnder og tilsvarende.
Annen virksomhet som f. eks. undervisning, sensur, forfatterskap, voldgift eller andre typer virksomhet.
Siste stilling før utnevnelse til dommer
Søk i registeret
Registeret er på grunn av tekniske problemer bare tilgjengelig som en pdf-fil. Domstolene er listet opp alfabetisk, bruk CTRL+F for å søke.

Se sidegjøremålsregisteret (pdf)
Godkjenning av sidegjøremål
I en del tilfelle må sidegjøremålet godkjennes før dommeren kan påta seg oppdraget. Dette gjelder oppdrag:

1. som kan medføre at dommeren mer enn leilighetsvis kan bli inhabil
2. som kan medføre at arbeidet i dommerstillingen hemmes eller sinkes

Det som skal registreres i det enkelte tilfelle er:

1. dommerens tittel, navn og domstoltilknytning
2. hva gjøremålet består i
3. hvem som eventuelt er oppdragsgiver
4. tidspunktet for og varigheten av sidegjøremålet
5. om dommeren mottar godtgjøring.

Domstoladministrasjonens styre har gitt retningslinjer for godkjenning av sidegjøremål. Et sidegjøremål skal slettes fra registeret når det har gått mer enn tre år siden gjøremålet ble avsluttet.

Regelverk
Lenke til domstolloven kapittel 6 (lovdata.no)
Lenke til forskrift om dommeres sidegjøremål (lovdata.no)
Siden ble sist oppdatert: 23.05.2016, kl. 17:26″

 

Penger refundert!
Ikke til å tro hvilket annenhåndsarbeide som begås ved domstolene! Som når Salten tingrett sender meg faktura – og jeg betaler. Men får i dag, 6.september 2016 beskjed fra Brønnøysundregistret at det er feil.

Jeg får pengene tilbake!! Juhuuu

Hva blir det neste, mon tro?

 

 

Innskanning 17.jpeg

 

Pyttsann-når dommere bryter loven? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/09/05/pyttsann-nar-dommere-bryter-loven/

 

Fortsettelse følger.

 

Lydfiler

 

 

 

 

Reklamer

One thought on “Tingrettsdommere bryter loven

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s