Landsmoder Gros svigersønn inhabil?

Fagfolk må tåle kritikk, jf advokat John Christian Elden
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Skjermbilde 2016-06-22 kl. 20.48.47.png

Middelaldrende tingrettsdommer Njaal Sæveraas ga meg, kvinnelig saksøker og tidligere overgrepsutsatt feil navn. I Planmøtet 14.05.09 omtaler Sæveraas saksøkt skadevolder for ‘Halvor’, som om de var nære venner. Mens tingrettsdommer Sæveraas samtidig har problemer med å huske navnet mitt; kvinne, overgrepsutsatte saksøker, som tingrettsdommeren derfor bare kaller «saksøker».  I dom av 26.10.09 kaller tingrettsdommer Sæveraas meg Liv Serine HalvorsenI brev av 20.10.2009 har tingrettsdommer Sæveraas utstyrt meg med enda et nytt etternavn; nå Liv Serine Jørgensen:

Innskanning 395.jpeg

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 22.20.42.png
Skjermbilde 2017-07-01 kl. 22.20.49.png

 

 • Tingrettsdommer Njaal Sæveraas frarøvet meg kontradiksjon (tilsvar) til motpartens prosesskriv av 15.april 2009 og 20. mai 2009. – Min motpart ble representert av sin venn og forretningspartner ‘ansvarlig’ advokat Øystein Andreas Sverre, min tidligere forsmådde beiler, som hevnet både seg selv, og sin klient ved å opptre tilnærmelsesvis som bøddel overfor meg, kronisk syk saksøker.Etisk betenkelig at en tidligere forsmådd  beiler som advokat Øystein A. Sverre kan innta en slik dobbeltrolle, som advokat, siden han kjenner meg bedre enn noen annen advokat. Advokatfirmaet Brækhus Dege (nå bare Brækhus) var kjent for å gå utover etisk regelverk, og ble idømt flere millioner i erstatning etter å ha blitt dømt både i tingrett og lagmannsretten for brudd på regelverket for advokater. Se lenger ned. 


  Skjermbilde 2017-07-01 kl. 15.45.18.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 15.45.30.png

 

 

Skjermbilde 2018-02-10 kl. 21.43.59.png

 •  Tingrettsdommer Njaal Sæveraas hadde flere samtaler med morpartens advokater i advokatfirma Brækhus Dege, enn med undertegnede, eller med min daværende prosessfullmektig Espen Seeberg, 
 • Skjermbilde 2017-07-03 kl. 20.19.43.png
 • Skjermbilde 2017-07-03 kl. 20.19.51.png

 

 

Skjermbilde 2018-02-10 kl. 21.41.46.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 21.43.56.png

 

Skjermbilde 2018-02-11 kl. 11.18.45.png

 •  Tingrettsdommer Njaal Sæveraas vedla ikke faktura i sitt brev til meg av 30.november 2009 vedrørende frist for innbetaling av ankegebyret, men sendte faktura i eget brev angivelig datert 4. desember 2009, som ble levert i min postkasse først 11. november 2009 like før ankefristen utløp 14.desember 2009… Det resulterte i at innbetalt ankeavgift ble bokført 1- en dag for sent > med påfølgende fordyrende advokathonorar påført meg pga Borgarting lagmannsretts avvisning av min anke, en avvisning som min daværende advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos advokatfirmaet Stabell, måtte påanke til Høyesterett. Prosessen med avvisning av ankegebyret pga for sen innbetaling fra forsikringsselskapet Van Ameyde Norway ved juristen Christian Bettmo, forsinket saken med flere måneder og påførte meg, som allerede kronisk syk, ditto sykdomsforverrende, tappende stressbelastning. 

  Da Borgarting lagmannsrett avviste anken min på grunn av angivelig for sent innbetalt ankegebyr fra forsikringsselskapet Van Ameyde Norway, varslet tingrettsdommer Njaal Sæveraas i brev av 17. desember 2009 kun min motpart, skadevolder NN og hans kobbel av advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege. 

  Skjermbilde 2017-07-01 kl. 15.45.18.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 15.45.30.png

 • Mens hverken min daværende prosessfullmektig advokat Anne Elisabeth Grøndahl hos advokatfirmat Stabell & co eller jeg fikk kopi av tingrettsdommer Sæveraas brev..Skjermbilde 2017-07-03 kl. 20.38.20.pngSkjermbilde 2017-07-03 kl. 20.38.28.png

  Selvsagt kan slikt skyldes en tilfeldig forglemmelse midt i heftigeste julebordsesongen…Men skal land, regjering, justisdepartement og domstoladministrasjon akseptere at slik forsømmelse fra en tingrettsdommer som landsmoder Gros svigersønn, skal ramme uskyldige syke, kvinnelige overgrepsutsatte saksøkere, som meg?

Ved hjelp av Gro Harlem Brundtlands svigersønn, tingrettsdommer Njaal Sæveraas, avgjorde syv -7 – menn min sak i Oslo tingrett i favør av skadevoldsmillionær NN uten at jeg, kvinne, syk saksøker og overgrepssutsatt, fikk komme til orde! Uten åpen domstol, uten vitner og uten tilhørere! Enda et overgrep mot meg, nå i en ytterst tvilsom saksbehandling, som ga skadevoldsmillionæren juridisk mulighet til å unnslippe.

Dette skjedde ikke i forrige århundret, slik enkelte tror, men i 2009.
De syv mennene var foruten tingrettsdommer Njaal Sæveraas og saksøkt skadevoldsmillionær med advokat Øystein A. Sverre, Jan Dege, Tarjei Stensaasen, Marcus C. Lindstrøm i advokatfirmaet Brækhus Dege, og min daværende advokat Espen Seeberg.

 

Lege Ginette Mæhlumshagen skriver i brev av 06.05.09:
«KJÆRE HALVOR Dette er ikke gode nyheter for deg. Du har hatt både herpes 1 og herpes 2. Det vil allikevel være vanskelig for «kvinnen» å bevise at smitte kommer fra deg. Og selv om det skulle være det, er det ikke noe straffbart fordi man kan smitte uten å være klar over at man har viruset. Hun har en dårlig sak. Hvis du ønsker å snakke om det kan du bare komme innom.»

 

Det fremstår som en gåte at attest av 6. mai 2009 ble lagt frem for retten, som bevis i Halvors favør – og at tingrettsdommer Njaal Sæveraas aksepterte attesten. Rett før hovedforhandlingen, altså flere måneder senere enn testene var gjort. I tillegg aksepterte tingrettsdommer Sæveraas lettvint ‘medisinsk’ dokumentasjon hentet fra nettdoktor. Nettleser som kan ha fått i oppdrag av advokatene i Brækhus Dege å publisere slik medisinsk info – i den hensikt å brukes i rettssaken min. Nå er dokumentasjonen ikke lengre å finne på nett.

Jeg leser dr. Ginette Mæhlumshagens attest snarere som et eksplisitt utslag av uanstendighet satt i system. Attesten fra lege Ginette Mæhlumshagen virker diktert, eventuelt jukset med. Enda verre hvis den ikke er diktert! Dr. Ginette Mæhlumshagen skulle da vite noe så elementært at herpes 1 og herpes 2 er ikke noe man «har hatt», slik legen skriver, men virus som forblir i kroppen til man dør!

Brevet offentliggjøres og sendes Legeforeningen med spørsmål om det er i tråd med etiske retningslinjer for leger, hvilket det neppe er. Den kvinnelige legen dr. Mæhlumshagens vennskapelige tone overfor den økonomisk sterkeste parten, skadevoldsmillionæren, og tilsvarende totale mangel på respekt for et menneske som har fått en alvorlig sykdom, demonstrerer etter mitt skjønn sviktende dømmekraft, samt et fraværende forhold til habilitet og regler om å ikke bistå pasienter med å skaffe seg økonomiske fordeler på bekostning av andre. Dr. Mæhlumshagen går i det hele tatt langt i forhold til å gi råd om hvordan hennes pasient Halvor kan slippe juridisk unna med et forhold hun, legen, åpenbart er klar over er straffbart.

 
Brev av 06.05.09 er oversendt lege Ginette Mæhlumshagen med spørsmål om det er jukset med teksten, og/eller om teksten er diktert, eller enda verre om teksten ikke er diktert, fordi brevet da avslører kunnskapsløshet og inkompetanse fra dr. Ginette Mæhlumshagen. Det er elementærkunnskap hos leger at herpesvira ikke er noe man har hatt’ slik Mæhlumshagen påstår at pasienten henne har hatt i brevet; herpesvira forblir i kroppen til man dør. Lege Ginette Mæhlumshagen har ikke besvart min henvendelse.

 

Skjermbilde 2016-07-23 kl. 07.54.27

De syv var foruten tingrettsdommer Njaal Sæveraas og skadevolder NN, og hans kobbel av advokater i advokatfirmaet Brækhus Dege:
hans gode venn, forretningspartner, nå ‘ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre
advokatfullmektig Marcus C. Lindstrøm, forretningsadvokatene Tarjei Stensaasen Sonia Seyersted og Jan Tormod Dege.
(sistnevnte er
e k s m a n n e n til min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege, de har flere barn sammen…!!) og min daværende prosessfullmektig, advokat Espen Seeberg, nå ansatt hos advokatfirmaet Winther-Christensen, som samarbeidet med min motparts advokater, se link under her.

 

Advokat Espen Seeberg ble så smigret over å bli inkludert av de ‘store’ advokatgutta i Oslo, at Seeberg både bidro til å frarøve meg kontradiksjon til motpartens prosesskriv av 20.mai 2009, og oppga uriktig info i sitt siste prosesskriv til Oslo tingrett.

Advokat Espen Seeberg med uriktig info til tingretten.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Hemmelig lydopptak av min samtale 14.05.09 med advokat Seeberg.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/07/23/hemmelig-lydopptak-av-advokat-espen-seeberg/

 

Prosesskrivene ble jeg, som saksøker og klient, aldri hverken orientert om innholdet av, ei heller fikk jeg forhåndslese, slik regler for god advokatskikk tilsier at klienter skal få. Advokatforeningens regler for god advokatskikk punkt 3.1.2 tilsier at advokaten skal holde klienten underrettet om sakens gang og ivareta klientens interesse ‘raskt, samvittighetsfullt og påpasselig.» Her svikter advokat Espen Seeberg!

 

Hemmelig lydopptak 20.05.09: Advokater snakker jo sammen jf advokatfirmaet Brækhus Dege:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/03/advfullmektig-marcus-lindstroms-4-minutters-telefonsamtale-til-kr-325-eks-mva/

Hemmelige lydopptak av min samtale 20.05.09 med advokat Seeberg.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/09/reality-hemmelig-lydopptak-med-advokat-espen-seeberg-20-05-09/

 

På tidspunktet for berammet hovedforhandling 19. august 2009 i Oslo tingrett, visste jeg ingenting om at tingrettsdommer Njaal Sæveraas og saksøkte skadevolders venn og forretningspartner, ‘ansvarlige advokat’ Øystein Andreas Sverre var naboer i Bærum, der de fra tid til annen kunne observeres samtidig på kjøpesenteret…


Heller ikke visste jeg at tingrettsdommer Njaal Sæveraas er svigersønn av landsmoder Gro, (som selvsagt ikke har noe å gjøre hverken med smitte kjønnssykdom eller overrumpelsesvoldtekten) se under her.

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 15.58.24


Fruen til advokat Øystein Andreas Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege, hadde tjukkeste slekta i LO, det vil si i Fellesforbundet, og dermed i Arbeiderpartiet. På fest hjemme hos Øystein A. Sverre, har også jeg påtruffet gjester som var ansatte i LO

 

Kan tingrettsdommer Njaal Sæveraas egentlig ha vært inhabil med sitt nære nettverk til advokat Øystein A. Sverre med frue?

 

Skjermbilde 2016-07-17 kl. 12.06.58.png

Jf ovennevnte selvskryt hevder Njaal Sæveraas, som daværende advokat i advokatfellesskapet (fra 2001-2005) hos tidligere justisminister i Arbeiderpartiet, Berit Reiss-Andersen å ha «bred prosedyreerfaring». Med andre ord: tingrettsdommer Njaal Sæveraas kjenner rettsapparatets spilleregler….Hos Berit Reiss-Andersen & co arbeider advokat Petar Seculic.

I 2011 klaget jeg min tidligere prosessfullmektig Espen Seeberg inn til Advokatforeningens disiplinærfora. Tingrettsdommer Sæveraas sin tidligere kollega, – venninne og – justisminister for Ap, Berit Reiss Andersen var da generalsekretær i Advokatforeningen. Innklaget advokat Espen Seeberg henvendte seg da til tingrettsdommer Sæveraas om å få tilsendt alle dokumentene i saken min. Med andre ord: mine klager ble avvist av Advokatforeningens disiplinærfora. Der hjelper man selvsagt sine egne. Vi trenger forbrukerinfo om advokater, noe álla legelisten.no som lar anonymiserte pasienter gi sine navngitte fastleger ros eller ris. I frykt for at også advokater skal bli utsatt for slik forbrukerinfo, har advokater forsøkt å stoppe legelisten.no.


Skjermbilde 2017-07-01 kl. 17.29.18.png

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 17.29.57.png

 


 inngiftet i juristfamilien Holager, der søster og bror er barndomsvenner med skadevolder NN, min eksmann.

 

 

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 17.26.53.png
Skjermbilde 2017-07-01 kl. 17.27.30.png

«En venn i nøden» – hevder Hegnar http://213.225.89.160/a1512/   om advokat Ellen Holager Andenæs. Da jeg i 2012/13 klaget advokat Espen Seeberg inn til Advokatforeningen, var Berit Reiss-Andersen generalsekretær der…Min klage ble avvist av alle displinærinstansene…

Price Waterhouse hadde sine grunner når ledelsen der flere ganger ikke fant juristen Øystein A. Sverre egnet som partner….Øystein ble både sint og misfornøyd da han for andre gang fikk avslag på å bli partner i Price Waterhouse. Derfor søkte han om – og fikk til slutt – innvilget advokatbevilling. Han begynte som advokat sammen med kompisene, advokatene Chris Sandaker og Henning Øglænd i advokatfirmaet Strøm, Sandaker, Øglænd og Fossum.

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 17.25.47.png
Skjermbilde 2017-07-01 kl. 17.26.12.png

Skjermbilde 2017-07-01 kl. 15.34.31.png
Skjermbilde 2017-07-01 kl. 15.34.50.png

 

Skjermbilde 2017-07-21 kl. 09.46.09

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.55.11

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere ganger sviktet tingrettsdommer Njaal Sæveraas sin oppgave som dommer, slik dommeroppgaven beskrives 4. oktober 2013 i NrK Dagsnytt atten – av sjefen ved Oslo tingrett, sorenskriver Geir Engebretsenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/22/sorenskriver-geir-engebretsen-om-dommeroppgaven/

Jf  hemmelige lydopptak av 24. februar 2009 forklarer jeg flere ganger til tingrettsdommer Helge Monstad, som da var behjelpelig med å skrive min stevning mot skadevolder NN, at skadevolder NN «tok seg til rette på meg«. Tingrettsdommer kunne lett identifisere seg med skadevolderen, ettersom dommeren har omtrent samme alder.

 


Skjermbilde 2017-07-03 kl. 20.51.52.png
Skjermbilde 2017-07-03 kl. 20.51.59.png

 

 

Tingrettsdommer Monstad spør riktig nok om det var voldtekt, men uten at Monstad utdyper spesifikt hva som egentlig skjedde på sofaen den skjebnesvangre søndags ettermiddagen, da overrumpelsesvoldtekten fant sted. Da NN ikke brydde seg nok om meg til å trekke på seg kondom i sin egotripp, selv om NN senere, konfrontert med smitte genitalherpes, avslørte og bekreftet at han hadde hatt ‘røde prikker’ (herpessår!) på penis, da han forgrep seg på meg. NN hadde altså visst – at han hadde røde sår på penis!

Det var utfordrende å bruke ordet ‘voldtekt’ overfor tingrettsdommer Helge Monstad – fordi det i forbindelse med overrumpelsesvoldtekten ikke forekom slag eller istykkerrevet tøy. Det voldsomt skremmende var at mitt ‘NEI!’ ikke ble hørt eller respektert, og at jeg uventet og plutselig bråvåknet fra slumredvalen med et tonn mannfolk oppå meg, som med plutselig, voldsom makt trakk ned joggebuksen min – for så å presse seg inn i megI hodet mitt eksploderte en eneste tanke: Står det så dårlig til med deg, NN?! Det gjorde så vondt, så vondt – også langt inn i sjelen. Befinner man seg i slumremodus forhindres man å reagere normalt.

Jf Straffeoven § 192. Den som
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen (…) straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år.

NN hadde vært på jordomseiling i flere år (sjekk «Bryllupet på Gut Böckehttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2017/06/24/bryllupet-pa-gut-bockel/ ) hatt damer i ‘hver havn’, hadde hoppet av båten og dratt tilbake til Thailand, der han i noen måneder hadde bodd sammen med en thailandsk dame, som visstnok gråt (ifølge NN selv) da han dro videre med seilergutta. I februar, noen måneder før overrumpelsesvoldtekten, hadde NN kommet hjem og kontaktet meg. Sist vi så hverandre, noen år tidligere på sommerfesten på  Grepan, hadde NN etterpå inviterte meg på hjemmelaget laksemiddag i sin avdøde tantes leilighet på Frogner. Han virket godslig og hyggelig, derfor forsøkte jeg (forgjeves) å koble ham sammen med en av mine venninner.

Noen år senere, da NN kom tilbake etter jordomseilingen, var vi sammen på konserter, i middager hos hans venner og familie, spilte Ludo sammen med NNs venn Øystein Sverre med elskerinne, en sekretær fra Price Waterhouse, der Øystein Sverre var ansatt på det tidspunktet. Jordomseiler NNs søster var venninne med min venninne – vi tre jentene hadde blitt kjent med hverandre da vi studerte sammen i utlandet.

Var det voldtekt? spør tingrettsdommer Helge Monstad
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/25/var-det-voldtekt/

 

Voldtekt sammenlignes med drap – etterlyser rettferdighet for voldtatte.
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/01/07/voldtekt-sammenlignes-med-drap-etterlyser-rettferdighet-for-voldtatte/

 

Tingrettsdommer Helge Monstad utelater også viktige detaljer fra stevningen:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/27/tingrettsdommer-helge-monstad-utelater-detaljer

Overrumpelsesvoldtekten er utelatt fra alle rettsdokumentene….ikke nevnt med et eneste ord! Blant annet fordi av ingen av dommerne hørte på meg, ingen av tingrettsdommerne Monstad eller Sæveraas gadd undersøke hva som egentlig hadde skjedd på sofaen hos meg den skjebnesvangre søndags ettermiddagen. Slik sviktet de sine dommergjerninger. Se straffeloven § 192 underst her: «Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 1-3 nr. 3 jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragrafen.»

Erstatningssaken handlet riktig nok om påført herpessmitte, som utløste uførelidelsen ME/myalgisk encefalopati/postviralt utmattelsessyndrom/G.93.3/A04/CFS – i en overrumpelsesvoldtekt ingen har villet undersøke – den er tiet ihjel i favør av skadevolderen.

ME-spesialist dr. Oddbjørn Brubakk vitner i ankesak mot NAV. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Straffbart å avgi falsk forklaring i retten
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/straffbart-a-avgi-falsk-forklaring-i-retten/

I tillegg forhindret tingrettsdommer Njaal Sæveraas, svigersønn av landsmoder Gro meg i å komme til orde i åpen domstol, med vitner og tilhørere. Sæveraas avgjorde stevningen og erstatningssaken med forenklet domsbehandling, noe flere andre i ettertid har kritisert som ‘uvanlig’ i slike saker. Min slektning hadde allerede få dager etter at berammet hovedforhandling i Oslo tingrett var blitt utsatt på grunn av min legeattest om sykdomsforverring, avslørt i en sms til meg at tingrettsdommer Sæveraas ville avvise saken….Saksøkt smittebærere NN og hans advokatkobbel hadde altså inkludert min slektning i saken og lekket info…

Slektningen min hadde rett.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/slektningen-min-hadde-rett/

Det fiktive vitnet som ble vurdert i begynnelsen av august, få uker før berammet hovedforhandling, jf timelisten fra advokatfirmaet Brækhus Dege, hvem var det?
Et fiktivt vitne som jeg, saksøker og overgrepsutsatt har måttet betale for!

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas tillater fiktivt vitne.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-om-et-mulig-vitne/

Her i hemmelig lydopptak av samtale, hevder advokat Steinar Winther-Christensen

Skjermbilde 2017-07-03 kl. 20.54.05.pngSkjermbilde 2017-07-03 kl. 20.54.14.png
at han aldri i sitt lange virke som advokat (nå pensjonert) innen personskade har hørt at slike saker avgjøres med forenklet domsbehandling:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/15/ny-advokat-steinar-winther-christensen/

Skadevolder NN, min eksmann, ble stevnet etter at jeg i 2006 i en spesialistundersøkelse ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus fikk diagnosen ME/G93.3./AO4  i moderat grad og legen henviste til herpesinfeksjonen som utløsende årsak.  NAV innvilget meg uføretrygd etter å ha oppbevart meg i årevis, langt lengre enn lovens hensikt, på sosialhjelpens eksistensminimum og tyranni – uten medisin, uten medisinsk spesialistundersøkelse. Det finnes i dag ingen vitenskapelig basert medisinsk behandling for eller mot ME/G.93.3/A04. Ved Haukeland Universitetssykehus forskes det på kreftmedisin som behandling av ME/G.93.3/Ao4 – der forskerne antar at infeksjon er årsaken til utløsing av den nevrologiske lidelsen.

ME-spesialist dr. Oddbjørn Brubakk ved infeksjonsavdelingen Ullevål Universitetssykehus, mener uførediagnosen ME/cfs/G93.3/A04 – ble utløst av infeksjon etter smitte genitalherpes, herpes simplex 2. Les medisinsk spesialists vitnemål i link over her.

Hvorfor ventet NAV i flere år med å anmode uføretrygd?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/14/kommentar-til-vitnemal-fra-radgiver-i-nav-inger-lise-dege/
Skjermbilde 2017-07-01 kl. 16.05.24.pngSkjermbilde 2017-07-01 kl. 16.06.17.png

I motpartens forsvarsdokumenter fra advokatfirmaet Brækhus Dege, som hadde carte blanche hos tingrettsdommer Njaal Sæveraas, fremstilles jeg, saksøker, på verst mulig måte. Slik vanlig er for de som forsvarer sin forretningspartner og kriminelle venn, skadevoldsmillionær NN. Det at jeg i desperasjon giftet meg med overgriperen har av domstolene blitt latterliggjort og brukt som motiv for ‘hevn’, mer enn fokuset på alvoret i saken, med hensyn til livsvarig herpessmitte med påfølgende utløsing av den nevrologiske lidelsen ME/postviralt utmattelsessyndrom/G93.3/Ao4 og uføretrygd.

Skadevoldsmillionær NN, min eksmann fra et uvanlig kort ekteskap (8 måneders samliv i utlandet) basert på helt feil grunnlag; en overrumpelsesvoldtekt med herpessmitte,  og hans venn og forretningsparter, Øystein A. Sverre, tidligere omgangsvenn og forsmådd beiler av meg, har i disse ti årene fra saken startet i 2006,  avslørt en uttalt hatefull opptreden – overfor meg, som avslørte skadevolderens ‘hemmelighet’ om overrumpelsesvoldtekt og herpessmitte.

Har Deres klient testet seg? spør advokat Edmund Asbøll advokatfirmaet Brækhus DEge
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/07/har-deres-klient-testet-seg-spor-advokat-asboll/

Saksøkte har hatt seksuell kontakt med flere andre kvinner.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/10/saksokte-har-hatt-seksuell-kontakt-med-flere-andre-kvinner/

I krig og kjærlighet er visstnok ‘alt’ tillatt….Da benyttes hele spekteret av nettverk og muligheter – som skadevoldsmillionæren NN omga seg med – på grensen til det kriminelle.  ‘Ansvarlig advokat’ Øystein A. Sverre opptrer på grensen til bøddel fra 2009 til januar 2015. Slik advokater ofte gjør når de vet klienten er god for store verdier. (Ikke visste jeg det jeg vet nå, blant annet at skadevoldsmillionæren ‘gjemte’ unna 13 millioner mens saken mot ham pågikk fra 2006 til 2012…Sier litt om typen. Med sorg konstaterer jeg å ha mistet halve livet –  alt av tidligere oppsparte verdier og muligheter andre tar for gitt – på grunn av skadevolderens egotripp i en overrumpelsesvoldtekt på min sofa en søndags ettermiddag, utenfor ‘primetime’ for nærrelasjons voldtekt).

Advokatfirma Brækhus Deges klient, dvs min eksmann, skadevolder NN, døde på sykehus, natt til det som kunne vært vår 25. bryllupsdag….i 2014. En livsavslutning  som virker dramatisk i sin tilsynelatende ’tilfeldighet’ – og uventet ifølge hans søster. Etterpå fremstår eneste arving og barn med hele 35 millioner i formue! Se utskrift fra åpne skattelister.
Skjermbilde 2016-06-24 kl. 17.53.09.png

Image er som kjent alt….Skadevolderen/min eksmann kunne ha gjort opp for den skaden han påførte meg. Men han var mer glad i image og penger enn gammaldags moral og etikk. For ham var penger og image alt.

Skadevolders kobbel av forretningsadvokater i advokatfirmaet Brækhus Dege, da spesielt vår tidligere felles venn, og tidligere forsmådd beiler av meg, Øystein Andreas Sverre kunne ha bidratt til plaster på såret mitt…I stedet tynte advokatfirmaet Brækhus Dege min uføretrygd, mitt liv og helse ytterligere, i klientens navn nå fra graven, etter skadevoldsmillionærens død.

«Alle» skadevolder NNs advokatvenner kjente til at NN hadde smittet meg med kjønnssykdom. Som et hint «bruk kondom, da hadde du sluppet å gifte deg» ga kompisene smittebærer NN en skål full av nye, ubrukte kondomer, da de arrangerte utdrikningslag for ham i mai 1989 hos kompisen som stilte som NNs forlover, da ekteskap mellom NN og meg ble inngått i utlandet. Kondomgaven viser også hvordan disse advokatvennene (Chris Sandaker, Øystein Andreas Sverre, Henning Øglænd) latterliggjorde alvoret i den livsvarige skaden, deres venn, mangemillionær NN i sin egotripp hadde påført meg. 

Skadevolder NNs største frykt var å få flere barn. Vennene hadde presset på for at han skulle få barn med samboeren han hadde etter skilsmissen fra meg, men nei. Hun var +40, ble skuffet og der etter dødssyk. Heller ikke med frue nummer tre, ville NN ha barn. Så traumatisk hadde NN opplevd sitt første ekteskap og farsoppgaven, som var blitt presset på ham.

Skadevolder NN hadde snoket i min toalettveske, og sett p-pillene, da vi delte værelse og bad på påsketur. Derfor tok NN sjansen på overrumpelsesvoldtekten straks han ble alene med meg. Han visste at det ikke var fare for svangerskap. NN brydde seg ikke nok om meg til at han gadd ta på kondom for å beskytte meg mot de røde sårene han senere innrømmet å ha hatt på penis, da han overrumpelsesvoldtok meg mens jeg befant meg i slumremodus. 

 I stedet for gammaldags fornuft og etikk, var det viktigere å slippe unna ansvaret…. Godt hjulpet av tingrettsdommer Njaal Sæveraas, landsmoder Gros svigersønn, og min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege, e k s f r u e n til advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege. Juristen Inger Lise Dege har siden 1998 befunnet seg i kulissene, først ved Røa Trygdekontor, der etter ved NAV Vestre Aker på Vinderen. Fra ca 2003 til etter at siste foreldelsesfristen for herpessmitten utløp i 2005, var hun min saksbehandler i NAV.

I fem år, fra uførediagnosen i april 2006 til 18. oktober 2011, befinner min saksbehandler i NAV, juristen Inger Lise Dege seg i kulissene, som kontaktperson innad i NAV for sin
e k s m a n n, advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege

Advokatfirmaet Brækhus Dege hadde 18.juni 2011 begjært utleggsforretning mot meg hos Namsfogden i Oslo, for skadevolder NNs saksomkostninger.

Skjermbilde 2016-07-03 kl. 03.19.51.png

På oppdrag fra sin e k s m a n n, advokat Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, skulle min saksbehandler i NAV, Inger Lise Dege besørge at skadevolder NNs saksomkostninger ble betalt fra min trygd til advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer skadevolderen. Derfor kontakter Inger Lise Dege meg uoppfordret på mail tirsdag 18. oktober 2011, idet hun etterlyser min klage på et vedtak fra NAV, som jeg i flere år, siden 11.august 2010 ble nektet innsyn i, noe som er brudd på forvaltningsloven.

Noen uker senere, onsdag 2. november 2011, gjør Inger Lise Dege et nytt vedtak, der hun umyndiggjør meg ved å opprettholde nekt av innsyn i 44 vedlegg fra NAV og samtidig frarøver meg disposisjonsrett til trygden min.
Slik beriker Inger Lise Dege sin e k s m a n n 
i advokatfirmaet Brækhus Dege, og tvangstrekker skadevolderens saksomkostninger fra min uføretrygd i NAV. En trygd Inger Lise Deges venn, skadevolder NN er skyld i….

Lyver Inger Lise Dege, min saksbehandler i NAV? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/07/nav-radgiver-inger-lise-dege-vitner-i-frostating-lagmannsrett/

Advokatfirmaet Brækhus Dege og Namsfogden i Oslo med trenering hinsidig fornuft og moral: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/21/braekhus-dege-namsfogden-i-oslo-med-trenering-hinsidiges-moral-og-fornuft/

To tingrettsdommere, Njaal Sæveraas og Helge Monstad ville ikke høre om overrumpelsesvoldtekten, det at saksøkt skadevolder, min eksmann ‘tok seg til rette’ i en overrumpelsesvoldtekt. I det plutselige berammede Planmøtet med tingrettsdommer Njaal Sæveraas 14. mai 2009, hvor jeg forhindres muligheten til å konsultere advokat, får Sæveraas det plutselig veldig travelt, og avbryter møtet angivelig fordi «noen vil ha fatt i meg»….rett etter at jeg forklarer at skadevolder NN visste at han hadde sår på penis da han «tok seg til rette på meg». Herved dokumentert med hemmelige lydopptak: Planmøte med tingrettsdommer Njaal Sævaraashttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Når tingrettsdommer Njaal Sæveraas etter avbruddet fortsetter Planmøtet, er stemmeleiet, tonen og holdningen hans mye strengere, han sågar kjefter på meg, kvinnelig overgrepsutsatt saksøker: her fra hemmelig lydopptak: Tingrettsdommer Sæveraas kjerfter på saksøker
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/01/tingrettsdommer-saeveraas-kjefter-pa-saksoker/

 

Advokatfirmaet Brækhus Dege med carte blanche til tingrettsdommer Njaal Sæveraas….https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/med-carte-blanche-til-tingrettsdommer-saeveraas/

Konsekvent har jeg hele tiden, i alle år siden uførediagnosen i 2006,  brukt begrepet ‘tok seg til rette’ både i mine forklaringer overfor politi og  påtalemyndighet, statsadvokat (som først etter at 25 års foreldelsesfrist innrømmet meg bistandsadvokat…forstå det den som kan) og overfor tingrettsd0mmerne Monstad og Sæveraas. Det har vært utfordrende for meg å bruke begrepet ‘voldtekt’, fordi overgriper NN hverken slo eller rev klærne mine i stykker. Kan gjenta til det kjedsommelige at jeg sa ‘NEI!’ – som ble til et lite pip da jeg bråvåknet fra slumremodus, av at jeg plutselig hadde jeg ‘et tonn’ 43 år gammel mannfolk oppå meg! Vi som ikke engang hadde kysset på det tidspunktet.

I dag er fokuset på voldtekt blitt større, takket være media. De sublime variasjonene har blitt mer fokusert. Selv om overgriperen hverken slår eller river i stykker klærne til overgrepsutsatte kvinner anses det som voldtekt når samleiet er ufrivillig. Også tvangssuging er i dag likestilt med voldtekt, jf serien #1av100 i Aftenposten 2015.

Heller ikke min daværende prosessfullmektig Espen Seeberg undersøkte nærmere hva jeg mente med at NN ‘tok seg til rette’.

Mannsbastionen politiet gadd heller ikke undersøke hva jeg mente med at ‘han tok seg til rette‘ – se link under fra hemmelige lydopptak av samtalene med politiet og to tingrettsdommere.

Pussig at to mannlige tingrettsdommere, min mannlige prosessfullmektig og mannsbastionen politiet ikke gadd undersøke min forklaring om at skadevolder NN «tok seg til rette»!!  Sjekk straffeloven §192 under her.

Samtalereferater fra mine hemmelige lydopptak (les linker under her) viser at jeg forsøkte  gjentatt forgjeves å gjøre oppmerksom på et dobbelt overgrep, overrumpelsesvoldtekt og smitte herpes genitalis. Men ingen ville høre! Skammen – og mistroen – er om mulig enda større når voksne kvinner voldtas. Fordi man som voksen skulle, burde jo ha forstått at mannen var en kriminell, en overgriper, og at voldtekt kunne skje.

Dette er skadevolderen
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

Planmøte med tingrettsdommer Njaal Sæveraas ( voldtekten omtales): https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/planmote-ved-tingrettsdommer-njaal-saeveraas/

Var det voldtekt? spør tingrettsdommer Helge Monstad (voldtekten omtales):
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/25/var-det-voldtekt/

Kontakter advokat Espen Seeberg (voldtekten omtales)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/29/kontakter-advokat-espen-seeberg/

Advokat Espen Seeberg gidder ikke sette seg inn i saken min…( voldtekten omtales)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/02/27/advokat-espen-seeberg-har-ikke-giddet-sette-seg-inn-i-saken/

Først da det er en uke til hovedforhandling – spør advokat Espen Seeberg om det var voltekt….
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/en-uke-til-hovedforhandling-prater-med-seeberg/

Advokatfirmaet Brækhus Dege med carte blanche hos tingrettsdommer Sæveraas. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/04/med-carte-blanche-til-tingrettsdommer-saeveraas/

Politianmelder overgriperen (om voldtekten) https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/04/25/politianmelder-overgriperen/

Skadevolder NN valgte advokatfirmaet Brækhus Dege til å representere seg, ikke på grunn av juridisk fagkompetanse, men på grunn av advokatfirmaet Brækhus Dege vilje til bruk av nettverk i kulissene – i favør av skadevolder, og for å holde den pinlige overgreps- og smittesaken innen husets vegger. 

Advokaten sjekker opp ‘dama’ til kompisen sin
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-oystein-a-sverre-lyver/

Skjermbilde 2016-06-11 kl. 17.15.33

 

 

 

 

 

 

 

Advokatfirmaet Brækhus Dege må punge ut for brudd på regler for advokater.
http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2016-05-28 kl. 16.17.50

Pr. 1. januar 2017 ble firmanavn, adresse og kommune endret, på grunn av omdømmetap, men fremdeles med de samme uetiske advokatene.

 

For en gjeng!

Skjermbilde 2016-07-03 kl. 04.55.17.png

Fra: Kommunerevisjonen i arbeide ved Vestre aker sosialkontor – Ane Stabell
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/26/kommunerevisjonen-i-oslo-i-arbeide/

 

Straffeoven § 192. Den som
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd, eller
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c) ved vold eller ved truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv,
straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år. Ved vurderingen av om det er utøvd vold eller truende atferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det legges vekt på om fornærmede var under 14 år.
Straffen er fengsel i minst 3 år dersom
a) den seksuelle omgang var samleie, eller
b) den skyldige har fremkalt en tilstand som nevnt i første ledd bokstav b for å oppnå seksuell omgang.
Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom
a) voldtekten er begått av flere i fellesskap,
b) voldtekten er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte,
c) den skyldige tidligere er straffet etter denne bestemmelsen eller etter § 195, eller
d) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 1-3 nr. 3 jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragrafen.

 

Kjendisnettverket til voldtektsmannen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

 

Bryllupet – på Gut Böckel
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2017/06/24/bryllupet-pa-gut-bockel/

 

Voldtekt sammenlignes med drap – etterlyser rettferdighet for voldtatte.
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/01/07/voldtekt-sammenlignes-med-drap-etterlyser-rettferdighet-for-voldtatte/

#metoo Økonomisk kompensasjon er eneste måten urett og lidelse påført en uskyldig part KAN kompenseres på. https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2017/12/29/metoo-okonomisk-kompensasjon-er-eneste-maten-urett-og-lidelser-pafort-en-uskyldig-part-kan-kompenseres-pa/

Tingrettsdommer Njaal Sæveraas tillater fiktivt vitne.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/12/tingrettsdommer-njaal-saeveraas-om-et-mulig-vitne/

 

Fortsettelse følger.

Lydfiler

 

 

Reklamer

31 thoughts on “Landsmoder Gros svigersønn inhabil?

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s