Ikkje no Liv? (svar av 03.11.16 fra NAV Storfjorden Skodje nederst)

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat Eldenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Slik foregår korrupsjon.
https://www.nrk.no/norge/slik-foregar-korrupsjonen-1.10850364

innskanning-125

Ordførere skal være ordførere for ‘alle’ i kommuna – uansett hvilket parti ordføreren kommer fra.

Som den sunnmøring og tidligere næringsdrivende jeg er, er det interessant å følge
 Skodje Næringsforening, som hadde møte i kveld. Man blir stolt over å høre disse flinke folka fortelle om næringsvirksomhetene i bygda!

Sekretær i Skodje Næringsforening er ingen ringere enn kontorsjefen i NAV Storfjorden Skodje, Anders Norvald Hammer!! Ham har jeg en høne å plukke med.

NAV Storfjorden Skodje ved Hammer og Arild Aanes ignorerte mine henvendelser, og respekterte meg ikke i et helt år – til tross for at jeg da, i flere år hadde vært uten fast bolig og flyttet fra den ene sykdomsforverrende midlertidige bopelen til den andre, inklusive campinghytter. Både Hammer og Aanes er uten helsefaglig kompetanse, men man skulle kunne forvente at det var elementærkunnskap for saksbehandlere i NAV, som daglig forholder seg til kronisk syke NAV-brukere at de som er uføretrygdet, og kronisk syke, tåler langt mindre av fysiske – og psykiske belastninger enn friske. Hammer og Aanes utsatte meg, bygdetausa, for mer sykdomsforverrende stress, som utløste alvorlige tilleggslidelse og påførte meg store ekstra utgifter til kostbar lagring av eiendeler og midlertidig bopel. 

«I ettertid ser eg at NAV Storfjorden ikkje skulle avslått denne forespurnaden då den forseinka prosessen unødig»  bekrefter 13.06.2012 avdelingsleder Anders Norvald Hammer (anha) ved NAV Storfjorden. Se dokumentasjon øverst.

 

Skodje Næringsforening har møtestart kl. 18. Ingen info om varigheten på møtet.

To damer og fem menn var inviterte til presentasjon av sine næringsvirksomheter. Ordfører Dag Olav Tennfjord (H) er møteleder. De mannlige foredragsholderne fikk snakket langt utover den tiden de var tildelt, en av dem hadde store problemer med den tekniske fremvisningen, og Tennfjord lot ham holde på. Slik ga ordfører Tennfjord som møteleder et uproft inntrykk, og teknikken sviktet. Da ble det altfor liten tid igjen til siste kvinnelige foredragsholder, som ble bedt om å avslutte før foredraget hennes var ferdig. Vi var flere som merket oss forskjellsbehandlingen fra ordføreren. Hvorfor satte ikke  Tennfjord grenser for kompisene sine? Eller Tennfjord kunne kuttet ned på eget innlegg. Ordfører Tennfjord skulle holde innlegg til slutt.

Etter pausen, holdt kvinnelig representant fra bygdas ungdomsskole et interessant foredrag om blant annet innovasjonscamp – for ungdomsskoleelever i bygda. Hun etterlyste næringsdrivende som kunne stille – gratis – for å fortelle elevene om næringsvirksomhet.

Da hun var ferdig rakk jeg opp hånden, tilbød meg å fortelle de unge om fysioterapi, etablering av fysikalsk institutt, og hva som kan skje ved eventuell langtidsssykdom.

‘Omstilling er tema over alt, også for å få kronisk syke i NAV over på inntektsgivende arbeide. Fikk nevnt i farta at jeg nylig kontaktet Innovasjon Norge for å sjekke støtteordninger til eventuell etablering av næringsvirksomhet.

Man slutter ikke ha ideer eller ønsker selv om man har kroniske helseplager! Nettopp slikt skiller ME-syke fra deprimerte; ME-syke vil gjøre noe hele tiden, men mangler energien.

«For å kvalifisere til etablerertilskudd fra Innovasjon Norge må du blant annet ha en forretningsmodell som representerer noe vesentlig nytt i markedet» svarte Innovasjon Norge.

Fikk så vidt henvist til sekretæren i Skodje Næringsforening, avdelingsleder i NAV Storfjorden Skodje, Anders Norvald Hammer… Men da kom ordfører Tennfjord (H) bokstavelig talt sprintende inn fra høyre og irettesatte meg.

«Ikkje no Liv. Ikkje no under presentasjonene…!»  

Når da? Neste møte i næringsforeninga? Og neste der etter?

HAN, ordføraren fra Høyre var nemlig den neste fagpersonen til å holde sin presentasjon!

Hva skal man tro når middelaldrende mannlige saksbehandlere ved NAV Storfjorden, Anders Norvald Hammer og Arild Aanes neglisjerte mine henvendelser og purringer et år…? Og narra de meg med en regel som ikke finnes – en regel uten lovhjemmel. Heller ikke besvares min mailhenvendelse av mars 2016. Det er hva kronisk syke kan risikere som NAVbrukere ved NAV Storfjorden!!


Heller ikke feige Bygdebladet ville sette fokus på uretten. Ba meg kontakte advokat! Slikt svik av journalisters samfunnsoppdrag kan bare bortskjemte late, velfødde pappagutter, som arver redaktørstilling etter sin far, journalistsønn som enda ikke er røynet av livets virkelighet og som derfor ikke gidder gjøre journalistjobben det er å undersøke hva det vil si å betale rådyr advokat fra ei skarve uføretrygd. Ei avis som utnytter leserne bevisst ved oppfordringer om å sende avisa bilder og tekst – som avisa aldri betaler for, men som gjør de private aviseierne enda rikere.

Til slutt var det en frisk, våken og dyktig journalist i Sunnmørsposten som etterlyste ‘lovhjemmelen’ for NAV Storfjordens sykdomsforverrende saksbehandling og trenering…Da først, innrømmet Anders Norvald Hammer ved NAV Storfjorden Skodje narringa, feilvurderinga og treneringa!

Det finnes ingen lovhjemmel. Vi har tatt feil, svarte Anders Norvald Hammer, da jeg etter besøk hos Sunnmørsposten, påtraff ham utenfor rådhuset i Ørskog, der han hadde vært i møte med ordfører Torbjørn Fylling (Frp) – tidligere leder for NAV Storfjorden før han ble ordfører.

(NAV Storfjorden ved kontorsjef Anders Norvald Hammer bekrefter i sitt svar av 03.11.16, se underst, at han ikke gadd besvare mine tidligere henvendelser av i år. Neglisjert meg – igjen!! Akkurat slik han gjorde fra 2011 til 2012, da han ikke respekterte mine desperate henvendelser og rop om hjelp i krisesituasjon. Først nå som Hammer forstår seg avslørt på sosialemedier svarer han!! Hammer viser til informasjonen fra meg i mail av mars d.å. som ‘press‘! Hevder han ‘kjenner seg ikke igjen’… – og tilbakeviser ‘på det sterkeste’ at han narret meg.
Folk flest er ikke dumme…De vet at Hammer lyver. Jeg er ikke den første Hammer saksbehandler slik, også Linda ble glemt i et år! http://www.smp.no/nyheter/indre/article9727375.ece

Det var jo nettopp narringa Hammer beklager i svar av 13.06.2012 (se øverst) til fylkesmannen :
«I ettertid ser eg at NAV Storfjorden ikkje skulle avslått denne forespurnaden då den forseinka prosessen unødig»). Nettopp! Anders Norvald Hammer forsinka prosessen. For meg!! Pyttsann?

– Skulle ønske dere kunne ordnet opp! stotret jeg til avslutning. Men hørte ordføraren det? Handling er det eneste som viser hvorvidt jeg, syk fattig kvinne tas på alvor av lokalmaktas menn

Klokken hadde passert 20…Uvant for meg å befinne meg så lenge i en forsamling. Møtet nærmet seg snart tre timer… 

Jeg gikk!

Midt i ordførerens foredrag.

skjermbilde-2016-09-28-kl-21-34-51

Fylkesmann Lodve Solholm (FrP) avviste klagen min i 2012. Pyttsann? Fylkesmannen er svoger til daværende FrP-ordfører i Skodje Terje Vadset; som svarte «Rart du ikkje tek innover deg faktiske forhold«
(= ‘faktiske forhold’ er at kommuna i år 2000 frarøva familien min ei sjøtomt ved omregulering av området med byggestopp. Min far kjøpte 2,7 mål for naustbygging, tinglyst 17.12.70.
I dag er tomta 1,6 mål. Da Terje Vadset ble første frp-ordfører i Skodje i september 2003 ble nabotomt 31/89 tilhørende kompisen Einar Valde oppmålt 7.oktober 2003 med ‘feil’ som tok 374 kvm i jafs av tomten vår! Ved hjelp av teknisk sjef Frode Helland i Skodje kommune, se målebrev:
Innskanning 311.jpeg
Einar Valde fikk en takk-for-hjelpen-gave fra Skodje kommune på 374 kvm fra vår tomt! mens tomten befant seg i uskifteboet etter far min. Jeg arvet tomten i 2005. I feil saksbehandling 2013 og 2017 har planutvalget under ledelse av Terje Vadset forsøkt å skjule ‘feil’ oppmåling av min tomt der 374 kvm ble gitt til kompisen Einar Valde, som angivelig – jf Skodje kommune ikke hadde tinglyst 31/89 – derfor ble 31/89 den 31.05.2015 tilbakeført til hovedbruket, da Ole Morten SOrthe overtok garden.  – «Vi held oss til matrikkelen, der er 31/89 registrert på Ole Morten Sorthe»  forklarte saksbehandler Bent Leite, som også var saksbehandler da vedtak i 2003 ga Einar Valde tillatelse til å utskilling av 31/89 med ‘feil’ som tok et jafs på 347 kvm av vår tomt. Planlagt siden 1997.

Fra 2014 er ordfører Dag Olav Tennfjord ikke lengre nøytral, men lønnet styremedlem hos sin kompis Rolf Inge Valde i Einar Valde AS.

 

Landmålere; servile, ansvarsfraskrivende lakeier for tyver av eiendom.
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/02/20/landmalere-servile-ansvarsfraskrivende-lakeier-for-tyver-av-eiendom/

NAV Storfjorden misbrukte og narra meg i et år i 2011/2012 og påført meg tilleggslidelser og store økonomiske utgifter. Slikt ville aldri ha skjedd bygdetauser fra de store slektene i bygda, inngifta i og med hverandre. «Ej bryr mej katten om ka du meine. Det drit ej i ka du skriv i visa»  svarte Terje Vadset i mai 2016, han som ville bli ordførar for alle…)

Forskjellsbehandling i byggenemnda i Skodje: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2017/03/21/forskjellsbehandling-i-planutvalget/

I min korte kommentar under møtet i næringsforeninga ville jeg oppfordre NAV Storfjorden Skodje ved avdelingsleder Anders Norvald Hammer, nå også sekretær for Skodje Næringsforening – ordne opp i uretten og de økonomiske tapene han med feilvurdering som  ‘forseinkinga prosessen unødig’  jf Hammer hadde påført meg, bygdetausa, i et helt år.

Ordfører Dag Olav Tennfjord og tidligere ordfører Terje Vadset kunne ha bidratt til å gjøre opp for utgiftene ansatte i NAV Storfjorden påført meg og min skarve uføretrygd da Anders Norvald Hammer feilvurderte og bidro til  «forseinking av prosessen unødig «  – i et helt år.

Visstnok finnes også et fond man kan søke om støtte, men heller ikke der passet mine fantastiske! 😉 gründerideer inn. Den ene ideen kunne dessuten ha blitt konkurrent til ordførerens Airbnb-utleie…

Min mail av januar 2016 om saken direkte til fylkesmann Lodve Solholm (FrP) er fremdeles ubesvart. Pyttsann?

Mail av mars 2016 om saken til NAV Storfjorden Skodje ved avdelingsleder Anders Norvald Hammer og kollega Arild Aanes er fremdeles ubesvart. Pyttsann?

Kunne de ha ordnet opp, refundert store utgifter som lagerleie og midlertidige bopeler betalt fra ei skarve uføretrygd, påført meg i et år på grunn av feilvurderingen begått av  NAV Storfjorden Skodje ved Hammer og Aanes som ‘forseinka prosessen unødig’ ?

I egen næringsvirksomhet kan kronisk syke jobbe når helsen tillater. Står ikke til troende at Høyre eller FrP er interessert i å få kronisk syke ut av NAV inn i inntektsgivende arbeide. Flyktninger gir mer status. Som tidligere overgrepsutsatt ville jeg kjøpe dette huset for å komme bort fra fire enslige flyktningemenn, som kommuna i 1,5 år har plassert med bare 2-12 meters avstand på hvert hjørne her jeg bor. Med påfølgende sykdomsforverringer. Luftet ideen for ordfører at jeg ville kjøpe hus og leie ut rom i kjelleren for å tjene penger.

– Ofte mange interessenter på slike hus, sa ordfører Tennfjord..Særlig! Skodje kommune kjøpte millionvilla knapt under takst i 2016 for utleie til flyktninger. De av mine ideer som kunne konkurrere med ordfører Tennfjords egen utleie på Airdnb – var det jf Tennfjord et eller annet galt med. For eksempel hevda Tennfjord at utleie skulle ligge tilgjengelig i sentrum. Ordfører Tennfjord vet hva han snakker om, han som leier ut på airdnb i Murvika, langt fra sentrum..

FullSizeRender-16.jpg

Huset, det kjøpte kommuna! Skal innredes med minst to leiligheter. Til flyktninger. Med lånetilsagn på ei skarve uføretrygd nådde jeg ikke opp.

De som kommer dit er kjempeheldige!! 😀 Her bilde av øverste etasje, fra stuen, med splitter ny dobbel vinkelsofa. Kjøkken med barløsning og alt integrert. Nytt spisebord med seks polstrede stoler. Badet restaurert med nytt gulvbelegg og dusjkabinett, og lekker hvit baderomskap m servant fra HTH. Tre flotte soverom, med splitter ny bred ‘masterbed’ (kontinentalmadrasser) i flere etasjer, tilsvarende enklere versjoner i de to andre soverrommene. Gosh! Dette kan flyktningefamilier glede seg til! Svær terrasse, fantastiske solforhold og utsikt.

Vi kronisk syke – uføretrygdede -som tidvis er flyktninger i eget land, og oppbevares i 8-10 år på livsopphold lik sosialhjelpens eksistensminimum, som befinner seg fler tusen kroner pr. mnd laverer enn anbefalte satser fra SIFO, vi som i flere år er uten fast bolig, som må flykte fra kommune til kommune, fra ørten midlertidige bopeler og campinghytter, vi får beskjed fra NAV å handle på bruktmarkeder.

Hvorfor bruker Skodje kommune penger på kostbare nye møbler til flyktningehjem?

Hvorfor kjøper ikke Skodje kommune heller møbler på bruktmarked, slik folketrygdens NAV-brukere må?

Hvilken møbelforretning tjener på Skodje kommunes innkjøp av splitter nye møbler til flyktningeboliger? En møbelforretning der innehaveren stammer fra Skodje?

I 2006 var jeg vitne til at innkjøper for offentlig bedrift ble dømt for korrupsjon, fordi han fikk rabatterte hyttemøbler av møbelbutikken.

IMG_3541.JPG

Et Urke & Madsen restaureringsprosjekt – på oppdrag fra rådmann Bente Glomset Vikhagen i Skodje kommune, styremedlem i ektefellens næringsvirksomhet Nordvest Eiendom AS, der Urke & Madsen AS inntil august 2017 eide 50% (nå 66,66%) og rådmannens ektefelle Nils Hest Vikhagen eide 50% (nå 33,33%)

 

Skjermbilde 2017-12-01 kl. 16.17.53.png

Vi som har blitt oppbevart i NAV-systemet i flere tiår, vi har knapt mulighet til å oppdatere eller fornye innboet vårt. Vi lapper sågar lakener!! Ved søk om kommunal bolig har andets kommuner krav om minst to års botid for å komme i betraktning ved tildeling av kommunal bolig – tilpasset kronisk syke/uføre. Hvor skal man i mellomtiden ‘oppbevares’ i de to årene? Selv måtte jeg benytte advokat for å bli hørt av kommuna i tildelingsprosessen. Lånetilsagn basert på ei skarve uføretrygd når heller ikke opp i markedet. 

Skjermbilde 2016-09-28 kl. 23.35.45.png

Ordfører for ‘alle’ er styremedlem i en av bygdas næringsvirksomheter: Einar Valde AS mfl.

Skodje kommune med 374 kvm ‘feil’ oppmåling av eiendom. Tyveri?
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/01/02/skodje-kommune-med-feil-oppmaling-av-eiendom-tyveri/


I proff.no = Brønnøysundregistret kan man søke på bedrifter og navn. Kan være viktig å  vite for å unngå inhabile kommunale avgjørelser.

Skjermbilde 2016-11-04 kl. 07.45.14.png

Hadde håpet historien kunne fått en mer happy ending enn dette: Tilfeldig? Eller ikke så tilfeldig likevel? Om NAV Storfjorden m.fl andre lokale ‘kjendiser’.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/tilfeldig-eller-likevel-ikke-sa-tilfeldig/

 

ps. Jeg gikk ikke konkurs…slik enkelte tror. Mitt fysikalske institutt ble solgt pga langvarige helseplager. Instituttet eksisterer fremdeles, omsetter årlig for flere millioner.  Neste år kan instituttet – gründet av meg – feire 30 år!  For ikke å ligge det offentlige eller andre til byrde igangsatte jeg, som den sunnmøring jeg er,  på eget initiativ ‘omskolering’ til lettere arbeide: kursvirksomhet. Trodde at bare jeg fikk hvilt meg litt, ville jeg være fit for arbeidsmarkdedet igjen. Slik gikk det ikke.Ti år senere satte NAV uføretidspunktet til 0195….samme år som instituttet ble solgt pga helseplager.

Skriving er den aktiviteten jeg tåler best.

31.10.16.
Dette innlegget mitt ble publisert i Sunnmørsposten 25.10.16. For ei uke siden. I dag lukket Blomsterkjelleren dørene – allerede!! I vedtektene for Skodje Næringsforening står å lese at foreningen skal bidra til å beholde – og igangsette arbeidsplasser. Ingen har hittil svart på innlegget mitt. Hverken leder i Skodje Næringsforening eller ordfører Dag Olav Tennfjord (H). 

IMG_20161102_0002.jpg

Av Terese Otterlei i Sunnmørsposten september 2015: Vi treng ikkje ein Skodje ordførar som skryt av Moa
http://www.smp.no/nyheter/alesundogomland/2015/09/30/–-Vi-treng-ikkje-ein-Skodje-ordførar-som-skryt-av-Moa-11627747.ece

 

Vedtekter i Skodje Næringsforening
https://www.skodje.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14&FilId=5213
Skjermbilde 2016-11-01 kl. 14.07.56.png

Står ingenting i vedtektene om at styremøter skal lukkes for allmennheten. Eller foregå på ordførerens kontor, der husleia betales av skattepengene våre.

Skjermbilde 2016-11-04 kl. 11.56.08.png

Skjermbilde 2016-11-08 kl. 16.04.24.png

Skodje næringsforening har ikke besvart mine spørsmål:

Skjermbilde 2016-11-07 kl. 13.39.22.png

Skjermbilde 2016-11-10 kl. 03.23.02.png

Spesielt inviterte til møtet 10.11.16:

Skjermbilde 2016-11-07 kl. 12.56.30.png

Min dokumentarhistorikk herhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/about/

Flyktning i eget land.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/12/04/flyktning-i-eget-land/

Derfor må mamma’n få medisinen sin. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/09/25/derfor-ma-mamman-fa-medisinen-sin/ 

Tilfeldig? Eller ikke så tilfeldig likevel? Om NAV Storfjorden og andre lokale ‘kjendiser’.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/tilfeldig-eller-likevel-ikke-sa-tilfeldig/

ME-spesialist dr. Oddbjørn Brubakk /Ullevål sykehus vitner i min ankesak mot NAV.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

Rådgiver i NAV husker ikkehttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/11/185/

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat Eldenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/

Skodje kommune og NAV ble varslet om min tiltagende helseforverrende livssituasjon allerede i juli 2015. Kommuna vet at startlåntilsagnet ikke når opp i boligmarkedet.
Min lege fant i høst det nødvendig å tilskrive Skodje kommune om min tiltagende sykdomsforverrende livssituasjon med fire potensielle voldtektsmenn plassert på hvert hjørne her jeg nå leier bolig. Det kunne ha resultert i hastevedtak om byggetillatelse på den 1,5 mål store tomta mi for å avhjelpe situasjonen, slik at jeg kunne bruke tomta som sikkerhet for boliglån. Men ingen i kommuna tenkte på slik løsning…tilsvarende vedtak i Planutvalget 26.11.2014 – vedr. omregulering av tomt tilhørende sambygding… Byggetillatelsen er viktig for sikkerhet for lån til bolig. Hva har kommuna gjort for å behjelpe en utfordrende livssituasjon til en sambygding -og ikke flyktning?

«Fra: Liv Serine Helgesen 
Til: «terje.vadset@skodje.kommune.no»
 Nils Holten
«bente.glomset.vikhagen@» ;
Anders Norvald Hammer 

Sendt: søndag, 26. juli 2015 11.13
Emne: BOLIGHJEEEEEEELP!
Til Skodje kommune
ved ordførar Terje Vadset, rådmann Bente Glomseth Vikhagen, NAV Storfjorden Skodje ved leiar Anders Norvald Hammer
Det nærmer seg mørketid, igjen.
Som overgrepsutsatt oppleves det no truande og utrygt å bo i kommunas fine ‘bungalow’ i …….., ettersom fleire muslimske enslige mannlige flyktninger er installert rett ved og omkring her på Vangen. Det skulle vere velkjent at muslimske menn har eit anna kvinnesyn enn etniske nordmenn. Blant anna står muslimske menn for dei fleste overgrepsvoldtektene i Oslo.
Mitt forslag er at kommuna fjerner dei muslimske enslige mannfolka, eller vennligst er behjelpelig med evnt Startlån og anna til innkjøp av min egen bolig.
Utryggleik og frykt bidrar til sjukdomsforverringar, og i verste fall til tilleggslidingar og mistrivsel. Må heile tida vere spesielt oppmerksom, årvåken, bevisst og kontrollert kor eg beveger meg, kva eg gjer, korleis eg kler meg osv, en slitsom tilværelse når døgnet i boligen her i Vangen 30 preges av dette meir og meir.
Som kjent er tomta mi i Straumen (31/55) verdilaus så lenge der ikkje er byggetillatelse. Sjøtomta kan derfor vanskelig pantsettes som sikkerheit for evnt boliglån.NAV Storfjorden Skodje ved Hammer har no god kjennskap til meg, min økonomi etc, siden juni 2011….
Fint om denne henvendelsen kan behandlast raskest mulig.
På forhånd takk
Vennlig hilsen

Liv Serine Helgesen»

Ikke svar fra Skodje kommune. Derfor – i tillegg til  innføring av eiendomsskatt – ble Terje Vadset (frp) parkert som ordførar.

 

Svar av 03.11.16 fra NAV Storfjorden ved kontorsjef Anders Norvald Hammer.

Innskanning 2.jpeg

 

«Svar på henvendelse
Jeg viser til din epost datert 18.03.16 med purring datert 18.04.16 og forsøk på å komme i kontakt via sosiale medier 02.11.16.

(Ovennevnte bekrefter Hammers tjenesteforsømmelser, unnlot å besvare to henvendelser fra meg tidligere i år!
Hammer viser til forsøk på å komme i kontakt via sosiale medier 02.11.16»
eh…aha Hammer mener kanskje min posting av dokumentarposten ‘Ikkje no Liv?’ i kommentarfeltet til facebooksiden tilhørende Skodje Næringsforening? Den publiseringa resulterte i promte utestengelse av lille meg fra næringsforeningas facebookside…!! Det forteller ‘alt’ – når angivelige friske menn i lokale maktposisjoner sensurerer kvinners ytringsrett slik,  og ikke tåler omtale/kritikk fra kronisk syke, isolerte, frarøvet allminnelig livsdeltakelse pga sykdom – og all dialog blir forhindret enten av ordførere eller uansett ikke besvart av Hammer, jf svar av 03.11.16. min anm.)

Du har tidligere fått svar på denne henvendelsen.

(Når og hvor da? Ser ingen dokumentasjon på den påstanden fra Hammer. Hvis så er tilfelle skulle Hammer likevel ha besvart min henvendelser av mars/april i år. min anm).

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har også behandlet spørsmålet med svar til deg.

(ja, i 2012 avviste fylkesmannen fra FrP, svogeren til daværende ordfører fra FrP min klage – før helheten forelå vedrørende lagring, – og det etter hvert plutselige betalingskrav på
kr 25 000 fra Rolf Inge Valde/Einar Valde AS –som jeg evnt kan komme tilbake til – og før jeg ante noe som helst om kokkelimonken som saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd Oslo innrømmet i lagmannsretten 2014. Les evnt ‘Resymé saksbehandler i NAV Inger Lise Dege
‘. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/  min anm.)

I dine siste kontakter kommer du med kraftige påstander om at ansatte i  NAV Storfjorden har narret deg. Det er en påstand vi ikke kjenner oss igjen i og på det sterkeste vil avvise.

(De middelaldrende karene Hammer og Aanes har angivelig glemt at de på eget initiativ, uten å konsultere advokat (jf lydopptak) i 2011 bestemte at Hammer likevel ikke skulle ta imot saken min fra Oslo, fordi jeg hadde klaget på et vedtak om tvungen forvaltning igangsatt 11.08.2010 og videreført av Inger Lise Dege i 02.11. 2011. Narringa besto i at Hammer feilaktig uten lovhjemmel hevdet at NAV Storfjorden ikke kunne ta imot saken, mens den var til klagebehandling… Hammer trenerte saken et år. Det var viktigere for Hammer å ivareta interessene til NAV-kolleger i Oslo/Inger Lise Dege & co. Hammer og Aanes neglisjerte desperate henvendelser fra meg i livskrisesituasjon. Hammer & Aanes hørte ikke på meg når jeg viste legeerklæringer på uførelidelsen, og fortalte jeg hadde vært flere år uten fast bolig, i seks måneder hadde jeg måttet bo på gulvet!!
Helt til en journalist i Sunnmørsposten etterlyste lovhjemmelen…. DA først innrømma Hammer at han hadde narra meg med en regel som det likevel ikke finnes lovhjemmel for. Hammer kunne ha tatt imot saka mi fra Oslo straks jeg ankom NAV Storfjorden!! Skremmende hvis Hammer & Aanes husker så dårlig i en så alvorlig sykdomsforverrende krenkelse! min anm.
)

NAV Storfjorden kommer heller ikke til å føre dialog om din sak gjennom sosiale medier.

(heller ikke dialog på sosiale medier? ikke uventet gitt. min anm).

Ytterligere forsøk på å presse ansatte, jf siste avsnitt i din epost, blir ikke akseptert og heller ikke besvart.

(Informasjon jeg gir i mail av 18.03.16 kaller Hammer nå ‘press’…Hammer kan takke seg selv og gjentatte tjenesteforsømmelser for ‘press’. Hammer vet han i si trenering og narring utsatte meg i 2011-2012 for utilbørlig stress som utløste tilleggslidels-er.

Dette informerte jeg Hammer/NAV Storfjorden i mail av 18.03.16:
Skjermbilde 2016-11-05 kl. 08.46.20.png  Se dokumentasjon på narring fra NAV Storfjorden ved Anders Norvald Hammer og Arild Aanes her:
Tilfeldig? Eller ikke så tilfeldig likevel? Om NAV Storfjorden og andre lokale ‘kjendiser’.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/tilfeldig-eller-likevel-ikke-sa-tilfeldig/

Jeg sletter poster som ikke lengre har relevans, når rettferdighet skjer fyllest. Som kronisk syk, og isolert fra allminnelig livsdeltakelse er sosiale medier ofte min eneste kontakt med omverdenen. 

Jeg kunne skrive bok (inklusiv lydbok) om diverse narring og tjenesteforsømelse fra NAV Storfjorden Skodje ved Hammer fra 2011 – dd.

Hammer kunne jo selv langt tidligere tatt initiativ til å godtgjøre den langvarige og unødvendige ulempe, og narring/trenering Hammer i et år påførte meg, som utløste alvorlige tilleggslidelser OG påførte meg unødvendige utgifter i 2011/2012!!

Hammer og Aanes har det nødvendige nettverket. At jeg, tidligere overgrepsutsatt må flytte pga tiltagende  helseforverringer, som legen har sett det nødvendig å sende brev til kommuna om, fordi kommuna i 1,5 år har plassert fire enslige, utenlandske,  potensielle voldtektsmenn,  i 2-12 meters avstand på hvert hjørne her jeg nå bor, tilsier at jeg, uformuende, behøver penger for å komme meg bort! Lånetilsagn basert på ei skarve uføretrygd når ikke opp i markedet og fornya for tredje gang. Hammer narra meg også i 2012 om å være behjelpelig med bekreftelse til kommunen ved søknad om startlån til bolig. Bekreftelse ble heller ingenting av. Boliger var rimeligere da enn i dag. Mye kunne vært bedre – om det ikke var for NAV!

Hammer og Aanes kunne langt tidligere ha forhindret negativ omtale og omdømmetap. Men er uproffe, blir sure og fornærmet når de avsløres på sosiale medier. Eller begår Hammer ofte feilbehandling og derfor har problemer med å huske hva han og kollega Aanes gjorde mot meg? Betenkelig at fylkesmann fra FrP aksepterer slik mangelfull og helseskadelig saksbehandling fra Hammer og sin sambygding Aanes ved NAV Storfjorden.

Fylkesmann Lodve Solholm skulle på eget initiativ granske denne spesielle NAVsaken. På tide at urett og sykdomsforverrende saksbehandlng fra NAV-ansatte mot vergeløse kronisk syke kompenseres! Ikke at jeg tror at fylkesmannens gransking nytter …Men Siv Jensen viste nylig at FrP kan handle raskt, da Siv prompte endret loven pga kunstverk stoppet av tollvesnet (Melgaard). min anm).

Med hilsen
Anders Norvald Hammer
Kontorsjef – NAV Storfjorden»

Mine uthevninger i ovennevnte tekst.

Skjermbilde 2016-11-04 kl. 20.10.50.png

Her beviset på trenering og narring i et år: mail av 16.november 2011 ved saksbehandler i NAV Storfjorden: Arild Aanes – som ikke engang tok bryderiet med å fremskaffe de 44 vedleggene, nødvendige for klage på vedtaket basert på dem!! Vedtaket jeg klaget på ble fremsatt første gang 11.08.2010, der etter vedtatt 21.10.2010, fornyet med nytt vedtak av 02.11.2011 – uten at jeg fikk innsyn i vedleggene!!

Hvordan klage på vedtak  man i flere år nektes innsyn i de 44 vedleggene til?

Skjermbilde 2016-12-24 kl. 21.51.48.png

«Vi kan ikkje ta over ei sak så lenge den er til handsaming i klageorganet» skriver Arild Aanes «Rettleiar Oppfølging NAV Storfjorden». Slik narret  NAV Storfjorden meg i et år. Jeg ble ytterligere tappet, påført tilleggslidelser og utgifter. På grunn av en regel som ikke finnes, en påstand det ikke finnes lovhjemmel for!!

I tillegg svar av 03.11.2016 lyver avdelingsleder Hammer ved å påstå «I dine siste kontakter kommer du med kraftige påstander om at ansatte i NAV Storfjorden har narret deg. Det er en påstand vi ikke kjenner oss igjen i og på det sterkeste vil avvise.»

Folk er ikke dumme!

Den ene tjenesten den andre verdt. Foredragsholder ordfører Dag Olav Tennfjord. Arrangøransvarlig Arild Aanes (NAV Storfjorden Skodje)
Lite land!
Både sjukemeldt Ap-ordfører i Ørskog, Karen Simonnes Aanes og lille meg deltok som publikum på møtet. Jeg ville spørre hva Skodje tenkte på da kommuna plasserte 4 enslige mannlige flyktninger i 2-12 meters avstand fra meg, tidligere overgrepsutsatt. Se under annonsa. Men jeg kom aldri til orde i forsamlinga. Ingen så den opprekte hånden min…Rett ved siden av meg satt ordfører Aanes…Og arrangøransvarlig, saksbehandler i NAV Storfjorden, Arild Aanes takka meg for at jeg deltok…

IMG_3540.JPG

 

Skjermbilde 2017-01-10 kl. 15.39.53.png

‘Gutteklubben’ i Skodje holder sammen, ikke rart da at jeg, kvinne fra innflytterslekt blir rana, ikke hørt og dis-repektert:

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.14.37.png

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.14.48.png

 

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.12.06.png

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.12.30.png

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.12.20.png

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.36.15.png

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.12.55.png

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.11.58.png

 

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.14.27.png

 

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.12.36.png

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.12.44.png

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.14.19.png
Ordfører Dag Olav Tennfjord (H) styremedlem hos Optimar AS, og kompis av Peder Stette:

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.39.14.png

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 12.12.13.png
Ordfører Tennfjord…

Ordfører Dag Olav Tennfjord er også lønnet styremedlem hos kompisen Rolf Inge Valde i Einar Valde AS/ Einar Valde Holding AS, som via Skodje kommune har tatt et kraftig jafs av tomta mi.

Skjermbilde 2017-10-25 kl. 12.05.20.png

Uheldig at bygda har en ordførere fra Høyre som forskjellsbehandler sine sambygdinger, mens han favoriserer sine rike kompiser, mot betaling som styremedlem.

Skjermbilde 2017-10-28 kl. 08.31.27.png

Ordfører Dag Olav Tennfjord skulle selvsagt suspenderes inntil politietterforskning for tyveriet av tomta mi kan ha blitt skjult i mangelfull saksbehandling i 2013/2017, som kuliminerte med avslag 21.03.17 i planutvalget.

 

 

Jeg deltok på møtet om flyktninger i Ørskog. Jeg ønsket svar på årsaken til at Skodje plasserer fire enslige flyktningemenn – fra land som bruker voldtekt av kvinner som krigsvåpen – i avstand 2-12 meter rundt en etnisk norsk tidligere voldtatt kvinne (meg!). Ingen så hånden min da jeg ville si noe. Ragnar Elias Bakken (V) ledet møtet. Etter møtet tilskrev jeg likelydende to politikere; Jenny Klinge (Sp) og Fredric Bjørndal (Ap) ikke et pip til svar, ikke en eneste sympatierklæring fra noen av de fremmøtte politikerne, der i blant ordfører i Skodje, Dag Olav Tennfjord. (H).

Meldingstekst

 

Kontakter kommuneoverlegen, dr Magnus Nordstrand Lied.
I min fortvilelse klaget jeg neglisjeringen inn til kommuneoverlegen Magnus Nordstrand Lied. Slik forløp samtalen:

I Skodje, nabokommuna til Ørskog, heimkommuna til Sylvi, ble fire enslige flyktningemenn – fra land som bruker voldtekt av kvinner som krigsvåpen – i 2015 plassert i avstand 2-12 meter rundt en etnisk norsk tidligere voldtatt kvinne (meg!). Flere bekymringsmeldinger fra fastlegen til kommunen ved rådmann og ordfører fra Høyre er ikke tatt på alvor.

– Det gjelder din vanskelige bosituasjon. Det at det bor flyktninger rundt deg, forklarer kommuneoverlegen.

– Det er Ikkje det at det bor flyktninger rundt meg, som er problemet. Men at det bor enslige flyktningeMENN, forklarer jeg med trykk på ‘menn’. Og fortsetter:

– Som kommer fra land som bruker voldtekt av kvinner som krigsvåpen. Det er jo så skremmende at man får jo helt…Det er helt forfærdelig! Fryktelig!

– Ja. svarer kommuneoverlegen.

– Jeg har ikke noe i mot flyktninger. Han ene, som bodde nærmest, bare i to meters avtand ved siden av meg, han ble faktisk flyttet i sommer. Og inn kom ei hyggelig ung dame fra Syria. Så jeg har ikke noe imot flyktninger.

– Hvorfor ble han flyttet da?

– Det vet ikke jeg. Men jeg har jo klaget lenge og vel. (I farta glemte jeg at årsaken var min politianmeldelse av ledelsen i Skodje kommune, inkl rådmann og ordfører fra Høyre, anmeldt for å sette mitt liv og helse i fare. Det resulterte i at han enslige flyktningemannen som bodde i 2 meters avstand ble flyttet.)

– Det er jo folk som kommer hit fra krig i helt fredelig hensikt, forklarer legen.

– Kan ikke noe for at jeg opplever det veldig ubehagelig. VEEELDIG, VELDIG, VELDIG ubehagelig. Og desto lengre tid som går, jo verre blir det.

– Host. Host. Host.

– Tror du kanskje skal ta deg en tur til legen, sier jeg med glimt i stemmen.

– Neida, ler kommuneoverlegen når hosten har gitt seg.

– Jeg kan ikke noe for det. Har virkelig forsøkt å ta meg sammen. Har jo tatt meg sammen i over to år når, mens jeg har forsøkt å finne bolig andre steder.

– Du har forsøkt å finne bolig andre steder?

– Ja! Selvfølgelig har jeg det! (Har ikke kommuneoverlegen lest klagen min? Der fremgår det tydelig. Ringer legen meg uforberedt?)

– Javel.

– Har til og med fått lånetilsagn. Men det er basert på uføretrygden min og er for lavt. Det når ikke opp i markedet. Det er hele tiden noen hundretusener for lavt. Det er ikke fordi jeg er kresen. Men har bodd 29 år i Oslo. Må få bo i Skodje, og ikke på Stette eller Valle. Da ville jeg blitt syk av hjemlengsel til Skodje.

– Du er fra Skøye du?

– Ja da. Er født og oppvokst her.

– Sånn som saken er, så kan jeg ikke utøve noe tiltak. Dette er personer som i utgangspunktet ikke gjør noe galt. De kommer til landet i helt fredelige hensikter. Jeg har selvfølgelig ingen myndighet til å gjøre noe med dem, så lenge de ikke gjør noe galt. Det kan man jo ikke gjøre. Det vil jo bli et overgrep mot dem hvis man skal begynne med tiltak. Det skjønner du sikkert.

(overgrep mot dem? dette er like mye et overgrep mot meg, tidligere voldtatt kvinne. hvorfor skal kvinner finne seg i og tie i slike utfordrende, helseforverrende livssituasjoner, mens flyktningemennene, de er det så fryktelig synd på? Ja det er kanskje synd på dem, hvis de kommer fra krig. Men nå påstås det at mange ikke er reelle flyktninger, men immigranter. Vet alt om hvordan det er å befinne seg i et fremmed land, med språkproblemer. Før jeg ble syk stupte jeg ut i slike situasjoner; flere år i utlandet, au-pair i München, studine i datidens Vest-Berlin, kjente ikke noen, men det var greit. Da.)

– Forstår ikke hvordan Skodje kommune kunne plassere fire flyktningemenn i en slik liten ghetto, og så nærme innpå meg, tidligere voldtatt. Søkte med en gang om lån og muligheter til å flytte. Blir jo så gåen av det også, det å hele tiden forsøke å finne annen egnet bolig. Leiemarkedet er også veldig høyt i Skodje. Har bare ei uføretrygd.

– Jeg skjønner situasjonen din Liv, men jeg kan som sagt ikke utøve noe som helst av tiltak eller vedtak.

– Men har ikke kommuneoverlegen et ansvar både når det gjelder for eksempel støy og innbyggernes…- når det forekommer forhold som gjør at innbyggere blir syke?

– I ditta tilfellet er ikke det relevant, nei. Det er ikke ei sak for miljø eller helsevern dette.

– Det e’kje ei sak for miljøet?

– Altså, det e’kje ei sak for behandling innen lovverket for miljøretta helsevern.

– Hmmm

– Det kommer ikke inn der.

– Hvorfor ikke det?

– Nei, sånn som jeg ser saken, så er det menn som kommer i fredelig hensikt, de har ikke gjort noe gale.

– Jeg har heller ikke gjort noe gale. Hvorfor skal jeg bli belastet på denne måten? Jeg har også blitt tildelt kommunal bolig i Skodje kommune nettopp fordi jeg hadde vært fire år uten fast bolig. Jeg også kommer hit i fredelige hensikter. Men så får jeg fire potensielle voldtektsmenn plassert så nærme innpå meg. Og ingen hører på meg. Heller ikke du som kommuneoverlege!

– Klart jeg hører på deg. Jeg skjønner situasjonen din. Men jeg kan ikke gjøre noe. Det vil være et stort overgrep mot dem som ikke har gjort noe gale.

– Men synes du ikke at det er et stort overgrep mot meg? Som flytta hit som overgrepsutsatt kvinne, og så skjer dette? Jeg hadde jo aldri den gangen i 2013 tatt i mot å bo her, enda jeg var veldig desperat etter fire år uten fast bolig, hvis jeg hadde visst at jeg skulle få fire potensielle voldtektsmenn plassert så nærme rundt meg. Har ikke tall over antallet midlertidige boliger jeg har måttet bo i. Men det er veldig mange. Mer enn ti. Sånn er det dessverre med kronisk sjuke. (Dessuten er det grenser for hvor mange ganger et sjukt menneske tåler å flyttes rundt omkring. Mens flyktningemenn, de får bo..min anm.)

– Veldig rart at du har den innstillinga. For det første er du mann. Innstillinga di kan være basert på nettopp det faktum at du er mann. Og derfor har sympati med dine mannlige brødre fra islamske land som bruker voldtekt av kvinner som krigsvåpen. Du har foreløbig ikke satt deg inn i ..

– Nå synes jeg du er veldig usaklig, sier kommuneoverlegen.

– Du synes at jeg er usakelig? Du har ikke prøvd å sette deg inn i min livssituasjon engang. Jeg kom hit på samme måte som flyktningane. Jeg kom hit i fredelig hensikt. Endelig fikk jeg fast tak over hodet. Så skjer dette. Og du hører ikke på meg engang. Du synes det er mye, mye verre for dine mannlige kompiser fra land som bruker voldtekt som krigsvåpen. Mens jeg har traumer fra voldtekt. Ikke bare det, jeg er uføretrygdet nettopp på grunn av voldtekt.

– Kan ikke flytte noen med tvang, det er klart. Er det ikke mulig at du kan finne deg en annen plass å bo da?

– Hvordan skal jeg gjøre det, synes du?

– Det må jo bli å høre med kommunen om dem har noen plass.

– Har hørt med kommunen og masa på kommunen i flere omganger, i to år nå. Et eneste svar har jeg fått, hvor kommunen bekrefter at det ikke finnes andre boliger, og ber meg følge med i avisene på hva som blir ledig av kommunale utleieboliger. Jeg har ikke råd til å holde aviser. Kan jeg spørre hvor gammel du er?

– Hva har det med saken å gjøre?

– Jo, fordi det har med modenhet, erfaring og livserfaring å gjøre.

– No e du enda meir usakelig. Tror vi avslutter denne saken nå, sa kommuneoverlegen og la på.

Imens kjøper Skodje kommune med ordfører fra Høyre villa til tre millioner for utleie til flyktninger. Og med ordfører fra Høyre til stede, nektet planutvalget meg 21.03.17 byggetillatelse for naust på tomta mi, som, ved gjennomgang av gamle dokumenter fra 70-tallet allerede har byggetillatelse, før tomten ble omregulert i 2000 med byggestopp. Allerede finnes to naust på bygsla tomter, et på hver side av tomten min. Dispensasjon til naustbygging kunne gitt meg nødvendig sikkerhet for boliglån.

Ved stortingsvalget nylig gikk Høyre tilbake i Skodje, mens FrP fikk økt tilslutning. Sistnevnte sannsynligvis fordi mange flyktninger er godt synlige i bygda. I fjor lå vi flere kvinner og solte i fjøra. Freden ble brutt ved at to flyktninger kom slentrende, kastet klærne og badet nakne foran etnisk norsk bleke solhungrige middelaldrende kvinner i bikini. Hadde mannfolka vært norske, ville de blitt anmeldt for blotting og brudd på privatlivets fred mm.

Kommuneoverlege Magnus Nordstrand Lied er ikke interessert i kvinnehelse.

 

Slik foregår korrupsjon:
https://www.nrk.no/norge/slik-foregar-korrupsjonen-1.10850364

 

Skodje kommune med 374 kvm feil oppmåling av eiendom. Tyveri?https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/01/02/skodje-kommune-med-feil-oppmaling-av-eiendom-tyveri/

 

Landmålere; servile, ansvarsfraskrivende lakeier for tyver av eiendom.
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/02/20/landmalere-servile-ansvarsfraskrivende-lakeier-for-tyver-av-eiendom/

 

Landmåler Håkon Kvile – i samtale.
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/02/20/landmaler-hakon-kvile-i-samtale/

I samtale med landmåler Lene Sæthre Ingvaldsen fra Geomatikk Servey AS.
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/02/21/i-samtale-med-landmaler-lene-saethre-ingvaldsen-fra-geomatikk-servey-as/

Samtale med leder i Fiskarlaget i Møre og Romsdal som urettmessig besitter 374 kvm av min eiendom.
https://pregavislivserinehelgesen.wordpress.com/2018/02/21/samtale-med-leder-i-fiskarlaget-more-og-romsdal-som-urettmessig-besitter-374-kvm-av-min-eiendom/

Fortsettelse følger.

Lydfil

 

Reklamer

18 thoughts on “Ikkje no Liv? (svar av 03.11.16 fra NAV Storfjorden Skodje nederst)

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s