Flyktning i eget land

Har blitt latterliggjort og nedgjort når jeg har fortalt at vi er flere som har opplevd å være en slags flyktninger i eget land. Men det er sant!

img_0311

Som kronisk syk av nevrologisk lidelse, ME/myalgisk encefalopati/G93.3/A04/postviralt utmattelsessyndrom, diagnostisert ved infeksjonmedisinskavdeling Ullevål Universitetssykehus i 2006, har jeg i fire år vært uten fast bolig.

Ovennevnte bilde er fra leiligheten jeg sist bebodde i 5,5 år og betalte husleien punktlig. Til tross for at sosialsjef Elisabeth Lohne i Vestre Aker i 2004 hadde nektet å godkjenne leiekontrakten…
Gjengjeldelse etter varsling – hevn fra sosialsjef Elisabeth Lohne i Vestre Aker.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/29/hevn-fra-sosialsjef-elisabeth-lohne-i-vestre-aker-etter-varsling/

Saksbehandler i NAV Vestre Aker tvangsutkaster langtidsklient og kjøper leiligheten selv: Kommunerevisjonen i Oslo fortsatte med undersøkelse av saken ved sosialkontoret i Vestre Aker..:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/05/26/kommunerevisjonen-i-oslo-i-arbeide/

Så plutselig, i ved juletider 2008, samme året som jeg hadde vært i forliksrådet med saksøkte skadevoldsmillionær og hans advokatkobbel fra advokatfirmaet Brækhus Dege, varslet utleier at han ville selge leiligheten.

I forliksrådet med saksøkte og advokatfirmaet Brækhus Dege. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/04/i-forliksradet-27-02-2008-saksokte-med-advfa-braekhus-dege/

Etter at tre måneders fristen var utløpt og jeg enda ikke hadde maktet å finne ny bolig, utvidet hyggelig utleier utflyttingsfristen med et halvt år. 

Da et halvt år var gått, og jeg befant meg samtidig i rettssak mot skadevoldsmillionæren, hadde jeg enda ikke maktet å finne annen bolig. Som ME-syk opplevdes det som om jeg befant meg i sirup. Eller mer som en fisk som hiver etter luft og kraft.  Med anstrengelse klarte jeg å utføre slikt jeg ‘måtte’ gjøre – kjøre til butikken og sånt. Av potensielle utleiere får man spørsmålet: hva jobber du med da?

To uker før berammet rettssak mot skadevoldsmillionæren, min eksmann, sendte utleier krav til Namsmannen i Oslo om at jeg skulle tvangsutkastes…

Det tappende kaoset var komplett! Utleier hadde mistet tålmodigheten. Jeg skulle ut!Ingen vil ha en syk, fattig venninne på besøk på ubestemt tid. Det skjønner jeg. Man vil da heller ikke ligge andre til byrde, men klare seg selv! Med sykdomsforverring av ME/kronisk utmattelse var jeg ute av stand til selv å bidra i flytteprosessen. Med en slags garanti fra NAV Ullern og sosialsjef Karin Synnøve Gulliksen bestilte jeg flyttebyrå, som pakket ned alle møblene og eiendelene mine, for å oppbevare dem i en kontainer. På ubestemt tid. Ikke visste jeg det skulle være for fire år!

Imens hadde jeg ingen annen mulighet enn å bli boende på gulvet. Bydel Ullern (NAV Ullern ved saksbehandler og sosionom Hege Kristin Fjeldstad Gislemyr og avdelingsleder Karin Synnøve Gulliksen samt en mannlig jurist der) krevde husleie betalt til Boligbygg på + kr 7 til 8000 pr. mnd betalt fra min skarve uføretrygd – for å bo uverdig på gulvet i månedsvis!! Jeg nektet! I tillegg ble jeg krevd betaling for lagerutgifter for innboet.

Man gjør så godt man kan, tar en time og en dag av gangen og håper inderlig alt vil ordne seg. Heldigvis visste jeg ikke da, det jeg vet nå.

Namsmann og advokat ble kontaktet. Legeerklæring ble sendt. Men det er ikke slik at Namsmannen forteller på forhånd hvorvidt Namsmannen tar advokatens henstilling om utsettelse av tvangsutkastelse til følge. Neida. Man skal pines. Og pines. Og pines – i uvisshet. Så der bodde jeg da på gulvet,  og ventet på at Namsmannen skulle komme for å kaste meg ut – på gata. Ikke en livssituasjon man blir friskere av hverken fysisk eller psykisk.

Men Namsmannen dukket ikke opp, da tvangsutkastelse var berammet. Jeg kunne trekke pusten igjen. Nå av lettelse.

Utleier og Namsmannen ga seg selvsagt ikke! Noen uker senere var ny tvangsutkastelse berammet. 

I dette komplette utmattende sykdomsforverrende kaoset, maktet jeg ikke å møte i berammet hovedforhandling i Oslo tingrett mot skadevoldsmillionæren!! Jeg måtte i stedet levere legeattest om sykdomsforverring. Det opplevdes grusomt fortvilende!!

Med legeerklæring til tingretten. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/med-legeerklaering-til-tingretten/

Skadevoldsmillionæren begjærer forenklet domsbehandling. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/14/skadevolder-begjaerer-forenklet-domsbehandling/

NAV-ansatte er generelt uten helsefaglig kompetanse. De er jurister og sosionomer og lignende. De mottar den ene legeerklæringen etter den andre, men evner ikke  – eller vil ikke forstå.

NAV-Ullern ved Hege Kristin Fjeldstad Gislemyr – hørte ihvert fall ikke på meg. Tok meg aldri på alvor. Muligens kunne de ikke gjøre annet? Jeg oppfattet det som om at NAV Ullern opptrådte gjentatt konflikteskalerende og sykdomsforverrende. Jeg ble mer og mer fortvilet. Ingen i NAV Ullern ville høre på meg! Dessuten tror NAV-ansatte, selv om de er blottet for helsefaglig kompetanse, at årsaken til ME/G.93.3/A04 befinner seg mellom ørene.

Mange år senere bekreftet min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Dege, da hun ble stevnet som vitne i ankesak mot NAV at hun, juristen, er totalt blottet for helsefaglig kompetanse, og heller ikke kjenner til diagnoseregulativene!! Det er hva NAV Trygd tilbyr kronisk syke uføre!! Men det visste jeg jo ingenting om den gang i 2009/2010.

HØR min saksbehandler i NAV Trygd, Inger Lise Deges vitnemål: Kjendisnettverket til voldtektsmannenhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

Etterhvert havnet jeg høsten 2009 i denne kommunale uegnede og sykdomsforverrende leiligheten, se bilde under her. Med ME i kroppen, opplevdes det som å bestige Galdhøpiggen flere ganger om dagen. Jeg befant meg som i en sykdomsforverrende karusell. Fullstendig utslått. Ødelagt.

Fra ytterligere utvidet botilværelse på gulvet med alle mine personlige eiendeler på lager, i påvente og håp om at jeg selv – eller bydelen -skulle klare å komme opp med egnet bolig, skrev jeg på denne kjøkkenbenken min anke til Borgarting lagmannsrett – for hånd! Som selvprosederende, ikke-advokat i desember 2009.

Heller ikke visste jeg da at min saksbehandler ved NAV Ullern, Hege Kristin Fjeldstad (nå Gislemyr) tidligere hadde vitnet i sak der tingrettsdommer Njaal Sæveraas opptrådte som advokat for saksøker, en langtidssosialklient, som hadde lidd mye urett, og ble tilkjent erstatning fra Oslo tingrett.

img_0308

Totalt måtte jeg, som kronisk syk bo i seks måneder på gulvet.

Tidligere naboer fortalte meg at utleieren som forsøkte tvangsutkaste meg, fordi han angivelig skulle selge leiligheten, han solgte aldri leiligheten likevel. Det viktigste var nok å bli kvitt meg. I mange måneder etterpå, benyttet han leiligheten selv – tidvis. Akkurat slik han hadde gjort inntil jeg fikk flytte inn i 2004, og fant den lille, sorte trusen på soverommet… Den tilhørte ikke mamma’n i familien som hadde flyttet ut, – og passet heller ikke hans egen frue.

Man føler seg liten i en slik uverdig tilværelse. På gulvet. I flere måneder. Man blir enda mer isolert. De som selv ikke har opplevd tilsvarende tror man er rusmiddelmisbruker. Eller dum. Og lat. Eller alt det på en gang. Det finnes i dag ingen vitenskapeligbasert medisinsk vidunderkur for eller mot ME/postviralt utmattelsessyndrom. I mitt tilfelle lindrer hvile, fred og ro best. Stress forverrer symptomene.

Man vil selvsagt klare seg selv.- Og heller ikke vil man ligge andre til byrde.

I fire år var jeg uten fast bolig. Totalt bodde jeg i ti midlertidige boliger, inkludert på sofaen hos slektning, i campinghytter, med og uten vann/toalett, og hos venninne. Hvem skulle tro det da marerittet startet?  Inn og ut av altfor mange forskjellige midlertidige boliger.

Vanvittig tappende og sykdomsforverrende. På smal sofabrisk i nesten et år (til trøst var husleien og utleierne hyggelige og snille mennesker) med alle eiendeler i rådyr kontainer betalt fra en skarve uføretrygd. Noen ME-syke havner på sykehjem.

I mars 2011 forsøkte NAV Ullern å presse meg inn i en kommunal bolig som ligger rett ved Ullernchausseen, med mer enn + 50 000 biler pr døgn, inklusiv tungtraffikk, som trailere og lignende. Vinduer og terrassedør kunne ikke være åpne til lufting – på grunn av kontinuerlig plagsom sykdomsforverrende støy. Mine saksbehandlere ved NAV Ullern, Hege Kristin Fjeldstad og sosialsjef Karin Synnøve Gulliksen nektet å høre på meg når jeg forklarte at boligen var sykdomsforverrende.

innskanning-12

– Du  behøver da ikke åpne vinduene eller terrassedøren, mente saksbehandler Hege Kristin Fjeldstad. (Nei jøss, selvsagt behøver ikke syke lufte!!)

I NAV Ullern trodde tilsynelatende at jeg var en jåle – som var ‘fin på det’ og derfor ikke ville bo der. At jeg var ‘vanskelig’. Og bakom synger NAV Trygd ved min saksbehandler Inger Lise Dege, tidligere barndomsvenn av saksøkt skadevoldsmillionær, og e k s f r u e n til en av advokatene, Jan Tormod Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte skadevoldsmillionæren.

Jeg var fortvilet etter mange år uten fast bolig og NAV-saksbehandlere som konsekvent ikke ville høre på meg. Til slutt bekreftet ME-spesialist ved Ullevål Universitetssykehus følgende: «Det attesteres med dette at ovennevnte var til utredning ved Infesksjonsmedisinsk poliklinikk, Ullevål Universitetssykehus i 2006 og fikk diagnosen Kronisk postviralt utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME G.93.3). Som ledd i sykdomsbildet har disse pasientene nedsatt toleranse for en rekke sanseinntrykk, som regel mest uttalt for lyd og lys. Eksponering for lyd og lys kan føre til forverring av sykdomsbildet, noe som kan være til hinder for at tilstanden på lang sikt kan bedre seg.»

Men nyttet legebekreftelse fra infeksjonsavdelingen ved Ullevål? NEI, dessverre! I mitt tilfelle har det vært svært utfordrende og sykdomsforverrende med NAV, ettersom NAV-ansatte konsekvent ikke har hørt på meg, ikke tatt meg på alvor. Etter ganske mange midlertidige sykdomsforverrende boliger, og et halvt år på gulvet, tvang NAV Ullern inn i midlertidig leilighet med husleie 13.000, som etter min klage ble redusert til 11.000 pr. måned, som NAV Ullern ville tvangstrekke fra min uføretrygd!  NAV Ullern hadde tidligere satt grense på 7.000…pr. måned i husleie..Men ikke nå. Et mareritt!


Visstnok alle kommuner har krav om botid på minst to år før man i det hele tatt kan komme i betraktning ved tildeling av kommunal – eller tilrettelagt kommunal bolig. Skodje kommune nektet meg kommunal bolig også etter to år. Til sammenligning med andre sambygdinger, som lett får tildelt kommunale boliger både til seg selv og til voksne barn, måtte jeg, født og oppvokst i bygda bruke rådyr advokat for å bli hørt!

NAV Storfjorden Skodje ved kontorsjef Anders Norman Hammer skyldte på at NAV ikke hadde noe med boligformidling å gjøre… Mens han i 2012 egentlig hadde lovet å være behjelpelig med attest til kommuna slik at jeg kunne få tilsagn om startlån. Slik gikk det ikke. I stedet narret saksbehandlerne Anders Norvald Hammer og Arild Aanes meg i et år, med en regel som ikke finnes. Totalt uten lovhjemmel nektet NAV Storfjorden Skodje å ta imot saken min fra NAV fra Oslo og påførte meg slik så mye stress at det utløste alvorlig kroniske tilleggslidelser, og påførte meg store utgifter, blant annet til fortsatt lagring av eiendelene mine.

Skjermbilde 2016-12-24 kl. 21.51.48.png

Hvorfor har ingen i NAV – hittil tatt på alvor ME-spesialist dr. Brubakks vitnemål i Frostating lagmannrett? Der bekreftes sammenheng mellom herpesvira og utløsing av den nevrologiske lidelsen ME/G.93.3/A03/postviralt utmattelsessyndrom. Med slik bekreftelse i erstaningssaken mot skadevoldsmillionæren – skulle jeg ha vunnet!!
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

ps. Gå aldri i møte med NAV uten at du har med følge. Kan være utfordrende å finne, fordi folk er på jobb. Bruk uansett alltid lydopptaker på mobil, diktafon eller nettbrett og laptop. Lydopptak er tillatt når man deltar i samtalen selv. Man behøver ikke be om tillatelse eller gjøre oppmerksom på opptak. NAV-ansatte lyver, manipulerer og konflikteskalerer. De stiller som regel to og to mot NAV-bruker. NAV-ansatte er servile, de hjelper heller hverandre enn NAV-bruker. I enkelte tilfeller benytter også NAV lydopptaker. Når det ikke forekommer trusler, skal NAV slette lydopptak umiddelbart etter samtalen, jf advokat, spesialist i ytringsfrihet. Fordi NAV har ingen lovhjemmel til hemmelig lydopptak eller avlytting.

Skjermbilde 2017-01-10 kl. 15.39.53.png

 

I Skodje, nabokommuna til Ørskog, heimkommuna til Sylvi, ble fire enslige flyktningemenn – fra land som bruker voldtekt av kvinner som krigsvåpen – i 2015 plassert i avstand 2-12 meter rundt en etnisk norsk tidligere voldtatt kvinne (meg!). Flere bekymringsmeldinger fra fastlegen til kommunen ved rådmann og ordfører fra Høyre er ikke tatt på alvor. I desperasjon klaget jeg til kommuneoverlegen; dr. Magnus Nordstrand Lied, slik ble samtalen:

– Det gjelder din vanskelige bosituasjon. Det at det bor flyktninger rundt deg, forklarer kommuneoverlegen.

– Det er Ikkje det at det bor flyktninger rundt meg, som er problemet. Men at det bor enslige flyktningeMENN, forklarer jeg med trykk på ‘menn’. Og fortsetter:

– Som kommer fra land som bruker voldtekt av kvinner som krigsvåpen. Det er jo så skremmende at man får jo helt…Det er helt forfærdelig! Fryktelig!

– Ja. svarer kommuneoverlegen.

– Jeg har ikke noe i mot flyktninger. Han ene, som bodde nærmest, bare i to meters avtand ved siden av meg, han ble faktisk flyttet i sommer. Og inn kom ei hyggelig ung dame fra Syria. Så jeg har ikke noe imot flyktninger.

– Hvorfor ble han flyttet da?

– Det vet ikke jeg. Men jeg har jo klaget lenge og vel. (I farta glemte jeg at årsaken var min politianmeldelse av ledelsen i Skodje kommune, inkl rådmann og ordfører fra Høyre, anmeldt for å sette mitt liv og helse i fare. Det resulterte i at han enslige flyktningemannen som bodde i 2 meters avstand ble flyttet.)

– Det er jo folk som kommer hit fra krig i helt fredelig hensikt, forklarer legen.

– Kan ikke noe for at jeg opplever det veldig ubehagelig. VEEELDIG, VELDIG, VELDIG ubehagelig. Og desto lengre tid som går, jo verre blir det.

– Host. Host. Host.

– Tror du kanskje skal ta deg en tur til legen, sier jeg med glimt i stemmen.

– Neida, ler kommuneoverlegen når hosten har gitt seg.

– Jeg kan ikke noe for det. Har virkelig forsøkt å ta meg sammen. Har jo tatt meg sammen i over to år når, mens jeg har forsøkt å finne bolig andre steder.

– Du har forsøkt å finne bolig andre steder?

– Ja! Selvfølgelig har jeg det! (Har ikke kommuneoverlegen lest klagen min? Der fremgår det tydelig. Ringer legen meg uforberedt?)

– Javel.

– Har til og med fått lånetilsagn. Men det er basert på uføretrygden min og er for lavt. Det når ikke opp i markedet. Det er hele tiden noen hundretusener for lavt. Det er ikke fordi jeg er kresen. Men har bodd 29 år i Oslo. Må få bo i Skodje, og ikke på Stette eller Valle. Da ville jeg blitt syk av hjemlengsel til Skodje.

– Du er fra Skøye du?

– Ja da. Er født og oppvokst her.

– Sånn som saken er, så kan jeg ikke utøve noe tiltak. Dette er personer som i utgangspunktet ikke gjør noe galt. De kommer til landet i helt fredelige hensikter. Jeg har selvfølgelig ingen myndighet til å gjøre noe med dem, så lenge de ikke gjør noe galt. Det kan man jo ikke gjøre. Det vil jo bli et overgrep mot dem hvis man skal begynne med tiltak. Det skjønner du sikkert.

(overgrep mot dem? dette er like mye et overgrep mot meg, tidligere voldtatt kvinne. hvorfor skal kvinner finne seg i og tie i slike utfordrende, helseforverrende livssituasjoner, mens flyktningemennene, de er det så fryktelig synd på? Ja det er kanskje synd på dem, hvis de kommer fra krig. Men nå påstås det at mange ikke er reelle flyktninger, men immigranter. Vet alt om hvordan det er å befinne seg i et fremmed land, med språkproblemer. Før jeg ble syk stupte jeg ut i slike situasjoner; flere år i utlandet, au-pair i München, studine i datidens Vest-Berlin, kjente ikke noen, men det var greit. Da.)

– Forstår ikke hvordan Skodje kommune kunne plassere fire flyktningemenn i en slik liten ghetto, og så nærme innpå meg, tidligere voldtatt. Søkte med en gang om lån og muligheter til å flytte. Blir jo så gåen av det også, det å hele tiden forsøke å finne annen egnet bolig. Leiemarkedet er også veldig høyt i Skodje. Har bare ei uføretrygd.

– Jeg skjønner situasjonen din Liv, men jeg kan som sagt ikke utøve noe som helst av tiltak eller vedtak.

– Men har ikke kommuneoverlegen et ansvar både når det gjelder for eksempel støy og innbyggernes…- når det forekommer forhold som gjør at innbyggere blir syke?

– I ditta tilfellet er ikke det relevant, nei. Det er ikke ei sak for miljø eller helsevern dette.

– Det e’kje ei sak for miljøet?

– Altså, det e’kje ei sak for behandling innen lovverket for miljøretta helsevern.

– Hmmm

– Det kommer ikke inn der.

– Hvorfor ikke det?

– Nei, sånn som jeg ser saken, så er det menn som kommer i fredelig hensikt, de har ikke gjort noe gale.

– Jeg har heller ikke gjort noe gale. Hvorfor skal jeg bli belastet på denne måten? Jeg har også blitt tildelt kommunal bolig i Skodje kommune nettopp fordi jeg hadde vært fire år uten fast bolig. Jeg også kommer hit i fredelige hensikter. Men så får jeg fire potensielle voldtektsmenn plassert så nærme innpå meg. Og ingen hører på meg. Heller ikke du som kommuneoverlege!

– Klart jeg hører på deg. Jeg skjønner situasjonen din. Men jeg kan ikke gjøre noe. Det vil være et stort overgrep mot dem som ikke har gjort noe gale.

– Men synes du ikke at det er et stort overgrep mot meg? Som flytta hit som overgrepsutsatt kvinne, og så skjer dette? Jeg hadde jo aldri den gangen i 2013 tatt i mot å bo her, enda jeg var veldig desperat etter fire år uten fast bolig, hvis jeg hadde visst at jeg skulle få fire potensielle voldtektsmenn plassert så nærme rundt meg. Har ikke tall over antallet midlertidige boliger jeg har måttet bo i. Men det er veldig mange. Mer enn ti. Sånn er det dessverre med kronisk sjuke. (Dessuten er det grenser for hvor mange ganger et sjukt menneske tåler å flyttes rundt omkring. Mens flyktningemenn, de får bo..min anm.)

– Veldig rart at du har den innstillinga. For det første er du mann. Innstillinga di kan være basert på nettopp det faktum at du er mann. Og derfor har sympati med dine mannlige brødre fra islamske land som bruker voldtekt av kvinner som krigsvåpen. Du har foreløbig ikke satt deg inn i ..

– Nå synes jeg du er veldig usaklig, sier kommuneoverlegen.

– Du synes at jeg er usakelig? Du har ikke prøvd å sette deg inn i min livssituasjon engang. Jeg kom hit på samme måte som flyktningane. Jeg kom hit i fredelig hensikt. Endelig fikk jeg fast tak over hodet. Så skjer dette. Og du hører ikke på meg engang. Du synes det er mye, mye verre for dine mannlige kompiser fra land som bruker voldtekt som krigsvåpen. Mens jeg har traumer fra voldtekt. Ikke bare det, jeg er uføretrygdet nettopp på grunn av voldtekt.

– Kan ikke flytte noen med tvang, det er klart. Er det ikke mulig at du kan finne deg en annen plass å bo da?

– Hvordan skal jeg gjøre det, synes du?

– Det må jo bli å høre med kommunen om dem har noen plass.

– Har hørt med kommunen og masa på kommunen i flere omganger, i to år nå. Et eneste svar har jeg fått, hvor kommunen bekrefter at det ikke finnes andre boliger, og ber meg følge med i avisene på hva som blir ledig av kommunale utleieboliger. Jeg har ikke råd til å holde aviser. Kan jeg spørre hvor gammel du er?

– Hva har det med saken å gjøre?

– Jo, fordi det har med modenhet, erfaring og livserfaring å gjøre.

– No e du enda meir usakelig. Tror vi avslutter denne saken nå, sa kommuneoverlegen og la på.

Imens kjøper Skodje kommune med ordfører fra Høyre villa til tre millioner for utleie til flyktninger. Og med ordfører fra Høyre til stede, nektet planutvalget meg 21.03.17 byggetillatelse for naust på tomta mi, som, ved gjennomgang av gamle dokumenter fra 70-tallet allerede har byggetillatelse, før tomten ble omregulert i 2000 med byggestopp. Allerede finnes to naust på bygsla tomter, et på hver side av tomten min. Dispensasjon til naustbygging kunne gitt meg nødvendig sikkerhet for boliglån.

Ved stortingsvalget nylig gikk Høyre tilbake i Skodje, mens FrP fikk økt tilslutning. Sistnevnte sannsynligvis fordi mange flyktninger er godt synlige i bygda. I fjor lå vi flere kvinner og solte i fjøra. Freden ble brutt ved at to flyktninger kom slentrende, kastet klærne og badet nakne foran etnisk norsk bleke solhungrige middelaldrende kvinner i bikini. Hadde mannfolka vært norske, ville de blitt anmeldt for blotting og brudd på privatlivets fred mm.

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat J.C. Elden.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk/
Trygdelege i NAV, rådgivende overlege Eirik Haneberg avslører mangelfulle kunnskaper om ME.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/radgivende-overlege-eirik-haneberg-avslorer-mangelfulle-kunnskaper-om-me/

Ikkje no Liv? (inkl svar av 03.11.16 fra NAV Storfjorden)
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/09/28/ikkje-no-liv/

Forskjellsbehandling i byggenemnda i Skodje:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2017/03/21/forskjellsbehandling-i-planutvalget/

 

Nødhjelp ved sosialsjef Toril Sagen ved NAV Ullern. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/01/16/nodhjelpsbehandling-ved-sosialsjef-toril-sagen/

Tilfeldig? Eller ikke så tilfeldig likevel? 
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/tilfeldig-eller-likevel-ikke-sa-tilfeldig/

Resymé – saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Hvorfor ventet NAV i flere år med anmodning søknad uføretrygd?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/14/kommentar-til-vitnemal-fra-radgiver-i-nav-inger-lise-dege/

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-21-33

Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på advokatregler.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-24-14

Men pr. 1. januar 2017 byttet overgriperens advokater både firmanavn, adresse og kommune. På grunn av omdømmetap. De samme uetiske advokatene fortsatte med nytt firmanavn.

Fortsettelse følger.

Lydfiler over.

Reklamer

11 thoughts on “Flyktning i eget land

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s