Forskjellsbehandling i byggenemnda i Skodje – av kvinne fra innflytterslekt

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Christian Elden:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk

 

Slik foregår korrupsjonhttps://www.nrk.no/norge/slik-foregar-korrupsjonen-1.10850364

 

Skodje kommune skulle skynde seg å trekke betalingskrav  kr 7,480 for feil og mangelfull saksutredning!! Frode Helland, sjef i teknisk etat, avviste arrogant og freidig min klage på faktura!

Skodje kommune utøver forskjellsbehandling i Planutvalget under ledelse av FrP-Terje Vadset, og feil, mangelfull saksutredning. FrP-ordfører fra 2003 – 2007 og 2011 – 2015. Nå også leder av gutteklubben Lions Skodje. HØR lydopptakene.

Etter gjennomgang av dokumenter fra 1970-tallet, viser det seg at min tomt var opprinnelig på ca 3 mål. I dag er den oppgitt til 1,6 mål. Hvor ble det av ca 1 mål?

 

I 1975 forsynte Statens Vegvesen seg med 480 kvm – uten å informere eieren, min far. Han krevde – og ble innrømmet erstatning kr 4 pr kvm via Nordre Sunnmøre Herredsrett i 1976.

 

I 2004, noen uker etter min stemors død og før uskifteboet var oppgjort (juni 2005) – som om noen beleilig hadde ventet på anledningen til å grafse til seg fra min fars tomt –  begikk Skodje kommune 07.04.04 tyveri fra tomten vår under oppmåling av nabotomt 31/89 (tilhørende en av de store skodjeslektene, inngiftet i og med hverandre), ved å flytte grensene på nabotomt 31/89 østover – inn på det som i dag er min tomt.
Se bekreftelse av i dag 14.august 2017 under her fra
Statens Vegevesen Midt. Slikt skjer bare de fra innflytterslekt i Skodje. Hvor mange andre fra innflytterslekt i Skodje har opplevd tilsvarende tyveri av eiendom?  Av Vegvesnet vist til som ‘feil’ oppmåling begått av Skodje kommune.

21 mars 2017 satt Kjell Haukeberg ansatt + 40 år i høringsinstansen Statens Vegvesen som representant for Ap i Planmøtet og bidro til avslag på bygging naust, med bakgrunn i det som viser seg er feil saksutredning. Kjell Haukeberg hadde sågar ‘lukta’ på saka i 2013 ble det avslørt under Planmøtet. Se referat fra møtet under.

Min far hadde på 1970- tallet fått både byggetillatelse, vei – og vanntillatelse på tomta «Sjøbruk».

Skodje kommune begår tyveri av tomteareal kun fra innflytterslekt, i favør av de store bygdeslektene, inngifta i og med hverandre.

14.august 2017 –
svar fra Statens Vegvesen på etterlysning av
ca 1 mål tomt:

«Feil grense mellom 31/89 og 31/55
Hei!
Har prøvd å nå deg på telefon noen ganger uten resultat.

Fikk saken på bordet på fredag, og fant etter hvert ut hvor feilen du etterlyser ligger.
Vegvesenet har hatt to oppmålingsforretninger over din eiendom

1976 Kjøpt 480 m2
2004 Kjøpt 221 m2

Begge disse oppmålingene ser helt greie ut og alt er normalt. Vi har kjøpt fra en eiendom som er ca 100 meter bred.
Feilen kom når naboeiendommen i vest (gnr31 bnr 89) opprettet.
7. april 2004 ble den eiendommen fradelt ved kommunal oppmålingsforretning. Her er grensen mot din eiendom trukket ca 22 meter lenger mot øst enn det Vegvesenet har brukt i sine oppmålinger, dvs at din eiendom i dag er bare ca 78 meter bred i matrikkelen.
Du må med andre ord kontakte kommunen for å høre hva som skjedde ved denne forretningen. Det har tydeligvis blitt fastlagt feil eiendomsgrense mellom 31/89 og 31/55 den gangen.
Med hilsen
Jan Arne Nygaard
Seksjon: Eiendomsseksjonen
Postadresse: Statens vegvesen Region midtPostboks 2525, 6404 MOLD
Besøksadresse: Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg., MOLDE»

 

I heimkommuna mi grafser man til seg…

Skjermbilde 2017-07-13 kl. 01.16.03.pngSkjermbilde 2017-07-13 kl. 01.16.10.png

Terje Vadset: se tall fra skattelistene 2006-2013:  www.skattekartet.com

 

Sak 74/14 – arkivsak 14/1407
Mens søknad om dispensasjon fra PBL fra en av bygdas sønner, Egil Fylling, født inn i ei av de store slekten som er inngifta i og med hverandre i Skodje, (i slekt med leder av byggenemnda, FrP-Terje Vadset) ble omregulering av tomt i LNF-område til boligbygging avvist av alle de fire høringsinstansene; fylkesmannen, fylkeskommune, rådmann i Skodje og landbrukskontoret – Likevel gikk søknaden glatt igjennom i byggenemnda 26.11.14.

Takket være slektningen FrP-Terje Vadset, leder av Planutvalget, og nabo Tone Fylling (Ap), samt leder av teknisk etat i Skodje kommuneFrode Helland fra Haram, liksom søkerens svoger med samme etternavn…ble omregulering av LNF-område innvilget Egil Fylling 26.11.14. Leder av Planutvalget FrP- Terje Vadset opplyste ikke at han er i slekt med søkeren Egil Fylling, eller at Vadset er svoger til høringsinstansen fylkesmann Lodve Solholm…

FrP-Vadset trådte heller ikke til side ved saksbehandlingen.

Skjermbilde 2017-07-13 kl. 01.17.18.png

Skjermbilde 2017-07-13 kl. 01.17.25.png
Lodve Solholm se tall fra skattelistene 2006-2013:  www.skattekartet.com

 

Til sammenligning ble min søknad; KVINNE av innflytterslekt, født og oppvokst i Skodje  – vedrørende omregulering av 1,6 mål tomt til naust, hvor to naust allerede er bygget i området – avvist 21.03.17 av ‘bare’ tre høringsinstanser; fylkeskommunen, FrP-fylkesmann Lodve Solholm   (s v o g e r e n til leder av Planutvalget, FrP-Terje Vadset) og rådmann Bente Glomset Vikhagen i Skodje.

 

Skjermbilde 2017-07-13 kl. 01.18.10.png

Skjermbilde 2017-07-13 kl. 01.18.17.png

Bente Glomset Vikhagen: se tall fra skattelistene 2006-2013:  www.skattekartet.com

Planutvalget ved leder Frp-Terje Vadset  – og ordfører Dag Olav Tennfjord (H) som satt stille som et lam i feighet – eller frykt for å påkalle Vadsets raseri og gjengjeldelse,  og nestlederen i Planutvalget, Kjell Haukeberg (Ap),  ansatt i + 40 år i høringsinstansen Statens Vegvesenavslo søknad fra meg, KVINNE av innflytterslekt, født og oppvokst i Skodje. Tilstede ved avslaget 21.03.17 var også Frode Helland, leder av teknisk etat i Skodje kommune, og sekretær Ingunn Osdal Stette…inngifta i ei av bygdas store slekter.

Skjermbilde 2017-07-13 kl. 01.18.58.pngSkjermbilde 2017-07-13 kl. 01.19.04.png

Ingunn Osdal Stette: se tall fra skattelistene 2006-2013:  www.skattekartet.com

Fra jeg i 2011 kom tilbake til Skodje, der jeg er født og oppvokst med innflytterforeldre, har tidligere FrP-ordfører Terje Vadset (73) ikke vært snill mot meg – KVINNE fra innflytterslekt. Forhåpentligvis er han snillere mot andre kvinner…(har mine tvil – med mindre han oppnår noe..).

Les om Vadsets venninne, skatteoppkrevjaren i Skodje, ‘Mai-Britt Haugen‘ (ansatt i 2005, da Frp- Terje Vadset var ordfører…) som endret bokstav i navnet sitt for at du ikke skulle finne henne i de åpne skattelistene og avsløre næringsvirksomheten hun eier 50% av sammen med ektefellen Edgar Haugen, begge venner av Frp-Vadset på facebook… I åtte år signerte skatteoppkrevjar May-Britt Haugen’ med forfalsket signatur på vegne av Skodje kommune

Skatteetaten med dobbel hevn etter varsling.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2017/06/03/skatteetaten-dobbel-hevn-etter-varsling/ 

Skjermbilde 2017-03-22 kl. 08.54.53.png

2011 saboterte daværende FrP-ordfører Terje Vadset og venninnen, skatteoppkrevjar ‘May- Britt Haugen’ startlån til bolig pga ‘underskudd på kr 119 pr mnd‘ jf SIFO-normetter at jeg i flere år hadde vært uten fast bolig. Null empati, null innsikt, ingen forsøk på avhjelping fra bortskjemte gullmøringer båret på gullstol gjennom livet. Nå tilbys startlån med ‘underskudd’ på + kr 1000 pr mnd jf SIFO-normen…og langt dyrere boliger.

Jf «Skattetaten med dobbel hevn etter varsling» – se link over..

Om sabotering fra tidligere FrP-ordfører Vadset skyldes at han ikke har ‘pult’ meg – skal være usagt. Slik er det i bygda mi, visstnok..
Selv bygget Frp-Vadset seg bungalow på daværende ordførerlønn. Hvordan fikk Vadset tomta?

Skjermbilde 2017-02-25 kl. 21.01.23.png

Tidligere Frp-ordfører Vadset  (73) hevdet i intervju med Nytt i Uka februar 2017 at han importerte’ sin tredje frue fra Thailand i 2016. Som om Thai-fruen er en handelsvare.

Skjermbilde 2017-05-11 kl. 09.43.28.png

Nå sper Frp-Vadset  på pensjon og nedbetaling av bungalow med salg av thaimat fra en kiosk på Digerneset…sammen med sin nye kone fra Thailand. Samtidig verver Frp-Vadset velgere med nye ‘hestehandler’.

Skjermbilde 2017-03-22 kl. 08.53.21.png

Skjermbilde 2017-04-11 kl. 16.34.34.png

Skjermbilde 2017-04-11 kl. 16.34.51.png

Narringa NAV Storfjorden Skodje ved Arild Aanes og Anders Norvald Hammer utsatte meg for i et helt år 2011-2012 med påfølgende store utgifter og utløsing av alvorlige tilleggslidelser, antas være villet ondskap –  siden narringen ikke har fått konsekvenser for stillingene til Aanes eller Hammer, heller ikke er tapene mine korrigert.

Skjermbilde 2017-07-13 kl. 01.19.53.pngSkjermbilde 2017-07-13 kl. 01.20.00.png
Arild Aanes: Tall fra skattelistene 2006-2013:  www.skattekartet.com

Ikkje no Liv? inkl svar av 03.11.16 fra NAV Storfjorden.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/09/28/ikkje-no-liv/ 

 

 

Innskanning 50.jpeg
2016 bevilget FrP-Terje Vadset hele kr 50 000 fra Skodje kommune til Fjord Cadenza og kompisen, konkursrytteren jens sine 18. dagers opphold i bygda, konkursrytter som kjøpte Skippertun, mitt barndomshjem.

 

Skjermbilde 2017-08-16 kl. 07.23.12.pngS

Stormannsgal konkursrytter ble angivelig ‘pisket ut av bygda’ i 2004, etter enda en konkurs og flere millioner i gjeld til banken og andre i bygda. Det er en slik kar skodjebygderane liker å skryte på seg å kjenne.

Skjermbilde 2017-04-21 kl. 09.35.48.png

Innskanning 48.jpeg

Svigersønn av konkursrytteren som kjøpte mitt barndomshjem Skippertun, Johnny Wulff Hansen, er partikollega til FrP-Terje Vadset…De fleste i Skodje kommunestyre frykter FrP-Vadsets vrede og gjengjeldelse, derfor får Vadset oftest viljen sin – mens andre opptrer som FrP-Vadset sine lakeier.

 

Les mer i  «Derfor må mamma’n få medisinen sin» Om Skodje kommunes svik overfor morløse mindreårige. https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/09/25/derfor-ma-mamman-fa-medisinen-sin/

Min saksbehandler i NAV Inger Lise Dege beriker sin eksmann: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/16/radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-beriket-sin-eksmanns-advokatfirma/

 

 

FullSizeRender-44.jpgO
Mangemillionær ordfører Dag Olav Tennfjord (H) – elsker millionærer..og har så mange verv nå at han slipper gå tur med bikkja. Styremedlem og ‘gissel’ siden 2014 i næringsvirksomheten til naboene 31/89 ved min tomt,…som jf svar over fra Statens Vegvesen har blitt beriket via Skodje kommune med tyveri av store arealer fra min tomt!!

Skjermbilde 2017-07-13 kl. 01.21.02.pngSkjermbilde 2017-07-13 kl. 01.21.09.png
Dag Olav Tennfjord: Tall fra skattelistene 2006-2013 i http://www.skattekartet.com

Resymé min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

Tidligere Frp-ordfører Terje Vadset plasserte 2015 fire enslige flyktningemenn – fra land der voldtekt av kvinner brukes som krigsvåpen –  i avstand 2-12 meter på hvert hjørne, der jeg tidligere overgrepsutsatt kvinne bor. En kunne man levd med, men fire spredd over et lite boligområde oppleves meget belastende, fordi hver enkelt av de fire tiltrekker seg andre landsmenn, fire blir plutselig til mer enn ti..Pur ondskap siden flyktningemennene ikke har blitt flyttet til tross for mine klager og legens bekymringsmeldinger til Skodje kommune. Tidligere Frp-ordfører Vadset pusser glorien med flyktningene når han hver jul inviterer dem på julemiddag. Behørig dekket av lokalavisa.

(Tilføyer: etter politianmeldelse av ledelsen i Skodje kommune, rådmann Vikhagen, ordfører Tennfjord, tekn.sjef Helland for å sette mitt liv og helse i fare, ble en av flyktningemennene flyttet sommer 2017, og dame fra Syria flyttet inn. Fremdeles bor tre flyktningemenn -fra land som bruker voldtekt av kvinner som krigsvåpen – på hvert hjørne rundt meg.)

Høringsinstansenes avvisning av søknad om dispensasjon fra bygdas sønn
Egil Fylling, Sak 74/14 – arkiv nr 14/1407 – 26.november 2014:

Nordre Sunnmøre landbrukskontor ga følgende avvisning til søknad om omregulering fra bygdas sønn, en avvisning som glatt ble oversett av Planutvalget/byggenemnda:
«(…) Ser ein vekk frå eiegdomsgrensene er denne teigen ein del av eit område som er eigna til dyrking. Den bør difor ikkje delast. Vi er og samd i at område på eigedommen som er avsett til bustadbygging i kommuneplanen bør nyttast før det vert gitt dispensasjon til nye områder. Vi rår til at det vert gitt avslag på søknaden.» (min utheving)
Glatt oversett ved behandling i Planutvalget 26.11.2014.

Fylkesmann Lodve Solholm (FrP)  s v o g e r  til leder av Planutvalget, Frp-Terje Vadset kom med følgende merknader:
«Landbruksinteresser
Omsøkt parsell ligg i utkanten av eigedomen på areal som er kartlagt som dyrkbar jord, rår vi til at ein finn tomteareal med lågare verdi.
Samfunnstryggleik
Vi minner om at ein kan berre byggje, opprette eller endre på grunn dersom det er tilstrekkeleg tryggleik mot fare eller vesentleg ulempe som følgje av natur- eller miljøforhold, jf plan- og bygningslova §28-1. (…)
Konklusjon
Fylkesmannen viser til merknader ovanfor, og rår til at dei blir tatt omsyn til i vidare arbeid med saka.»
Glatt oversett ved behandling i Planutvalget 26.11.2014.

Møre  og Romsdal fylkeskommune:
«Planfagleg vurdering
Kommuneplanens arealdel har LNF-område med moglegheit for spreidd bustadbygging svært nær omsøkt tomt. (…)
Ut over dette kjenner ikkje fylkeskommunen til særlege interesser knytt til det aktuelle arealet, og ber kommunen vurdere forholdet mellom fordeler og ulemper ved å tillate bygging i LNF-område som ikkje er avsett til spreidd bustadbygging. I dette bør det ligge ei vurdering av eventuell presedensverknad av eit positivt vedtak
Glatt oversett ved behandling i Planutvalget 26.11.2014.

Rådmann Bente Glomset Vikhagen (ble ansatt i 2012 mens FrP-Terje Vadset var ordfører…) – hun er styremedlem i e k t e f e l l e n Nils Hestnes Vikhagens næringsvirksomhet Nordvest Eiendom AS, der Nils eier 50% og Urke & Madsen AS resterende 50% – med monopol på oppdrag for Skodje kommune via rådmann Vikhagen.
Google proff.no. Nordvest Eiendom AS 
ble opprettet i 2002.

Begeistringen var stor, da styremedlem i Nordvest Eiendom og
e k t e f e l l e Bente Glomset Vikhagen 
ble ansatt som rådmannog kunne gi oppdrag på oppdrag til medeier Urke & Madsen AS…

 

Skjermbilde 2017-03-21 kl. 21.48.53.png 

Skjermbilde 2017-04-22 kl. 19.36.04.png
Nordvest Eiendom AS –resultat før skatt.

Skjermbilde 2017-07-13 kl. 01.22.23.png
Skjermbilde 2017-07-13 kl. 01.22.31.png
Nils Hestnes Vikhagen: Tall fra skattelistene 2006-2013 v http://www.skattekartet.com

 

Skjermbilde 2017-04-22 kl. 19.31.32.png
Urke & Madsen  – sum driftsinntekter… Skodje.

Skjermbilde 2017-04-22 kl. 19.29.47.png
Urke & Madsen – sum driftsinntekter – Ørskog

IMG_3808.JPG Urke & Madsen AS i oppdrag for Skodje kommune i Niusvegen.

Konklusjon:
Rådmannen Bente Glomset Vikhagens framlegg til vedtak 26.11.14:
«Det faste planutvalet avslår i medhald av pbl § 19-2 søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for Skodje i samband med søknad om frådeling av ein parsell av gnr 56 bnr 3 til bustadtomt. Det faste planutvalet viser til at det på gnr 56 brn 3 er avsett fleire områder til spredd bustadbygging. Det skal betalast sakshandsaming etter gjeldande regulativ, jf pbl § 33 -1.
Vedtaket er grunngitt med at ein dispensasjon i vesentleg grad vil sett omsynet bak kommuneplanen til sides og at ligg føre ein klar overvekt av ulemper ved ein dispensasjon. Regionale og statlege styresmakter har uttalt seg negativt til søknaden».

Men slik gikk det ikke! Glatt oversett ved behandling av søknad fra Egil Fylling i Planutvalget 26.11.2014.

Det faste planutvalet 26.november 2014 – Sak 74/14 – arkiv nr 14/1407: søker
Egil Fylling
:

Handsaming :
Tone Fylling (Ap) (nabo til søkeren) sette fram følgende framlegg til vedtak:
Det faste planutvalet gjev dispensasjon frå kommuneplanen og lyve til frådeling av ein parsell gnr 56 bnr 3 som omsøkt. Parsellen skal nyttast til bustadtomt.
Det skal betalast sakshandsaming etter gjeldande regulativ, jfr pbl § 33-1.
Grunngjeving for vedtaket er at omsøkt areal ligg i tilknytning til eksisterande bustadtomter, og at ei frådeling i dette området langt på veg kan sjåast på som fortetting».

 ‘Framlegget vart vedteke mot ei røyst’. Hvems røst?

Skjermbilde 2017-03-14 kl. 16.27.24.png

Skjermbilde 2017-05-25 kl. 08.00.48.png

Skjermbilde 2017-05-25 kl. 08.16.39.png

Skjermbilde 2017-05-25 kl. 07.26.15.pngSkjermbilde 2017-05-25 kl. 07.26.33.png***

 

Min søknad:
om dispensasjon fra pbl § 1-8 (gammel reguleringsplan fra 08.05.2000) svarte høringsinstansene følgende, arkivsak nr 11/831 – saksbehandlet i planmøtet 21.03.17:

Nordre Sunnmøre Landbrukskontor 28.10.2016:
«(…) Ut ifra vårt ansvarsområde har vi inga merknader i saka.
Helga Færøy Landbrukssjef, Sissel Flagestad, Rådgiver Landbruk
«

Møre og Romsdal Fylkeskommune 10.06.2013/16.11.2016:
«Området framstår som lite eigna for naust. Vi rår i frå dispensasjon som omsøkt.
Johnny Loen Plansamordnar, Kristian Hole Fløtre, rådgiver»
Jeg klaget – forgjeves – til Skodje kommune og  Fylkeskommunen på at rådgiver Kristian H. Fløtre ikke hadde besiktiget området han uttalte seg negativt om, og at Kristian H. Fløtre er inhabil, fordi min halvsøster-  fra fars 1.ste særkullsbarn, og motpart i arveoppgjøret etter vår felles far – hun giftet seg Fløtre, slekt utgått fra samme familiegård som saksbehandler Kristian H. Fløtre.

Offentlig ansatte kan visst selv avgjøre hvorvidt de er inhabile – eller ikke. Oftest er de uenige i at de er…inhabile. Eksempler: Terje Vadset (FrP) leder av Planutvalget i Skodje, og rådgiver Kristian H. Fløtre i Fylkeskommunen Møre & Romsdal og min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd og kontorsjef Ander Norvald Hammer i NAV Storfjorden

Er klar over at allminnelig oppfattelse hos offentlig ansatte er at ‘inhabilitet’ bare forekommer mellom nære slektninger. Men i Skodje er multi inhabile forhold rett og slett en allminelig snakkis blant mine sambygdinger.

Innskanning 47.jpeg

 

Høringsinnstansen ved Fylkesmann Lodve Solholm (FrP) – er s v o g e r e n til
FrP-Terje Vadset, leder av Planutvalget i Skodje kommune…

Konklusjon
«Fylkesmannen vil sterkt i frå å gi dispensasjon til bygging av naust. (…).»

 

Fylkesmann Lodve Solholm (frp)  er onkel til de nå voksne stebarna til Terje Vadset bl.a. Arnt Lodve Solholm Vadset, hvis barns mor er kusinen til adm.dir i Domstoladministrasjonen, Sven-Marius Urke…

For å dokumentere slektskapet mellom leder av planutvalget FrP-Terje Vadset og høringsinstansen, fylkesmann Lodve Solholm, publiseres herved offentlige opplysninger om stesønn av Terje Vadset:
Skjermbilde 2017-04-22 kl. 18.48.51.png
Fylkesmann Lodve Solholms (frp) nære familiære tilknytning til FrP-Terje Vadset bidrar til spekulasjoner i Skodje om fylkesmannen som høringsinstans er inhabil, og ikke nøytral slik den skal være. Eller om fylkesmann Lodve Solholms egne barn, og Solholms onkelforhold til Vadsets arvinger og voksne stebarn og stebarnebarn, som bor i Skodje, påvirkes av den familieære nærheten når fylkesmann Lodve Solholm er høringsinstans.

 

Hvilke planer kan s v o g e r n e Terje Vadset (73) og fylkesmann Lodve Solholm (70) ha i egen interesse og slektas/barnas/barnebarnas/stebarnas/stebarnebarnas interesser – når fylkesmannen som høringsutalelse av 23.11.16 skriver: «Omsøkt naust er derimot plassert ut mot eit lite nes. Neset kan vere av allmenn interesse og er også eit framstikkande landskapselement. (…)». Fylkesmannen Lodve Solholms henvisning til ‘allmenn interesse’ virker søkt som årsak til avslag på min søknad om byggeløyve.
I  henvisning til «allmenn interesse kan inngå interesser tilknyttet slektninger av fylkesmann Lodve Solholm og planutvalgets leder Frp- Terje Vadset, slektninger som bor i Skodje

 

Skjermbilde 2017-08-15 kl. 09.23.45.png

Dagen etter, 24.11.16 omligner Skatteetaten i Molde – ‘ut av det blå’  – med fylkesmann Lodve Solholm (frp)  vegg i vegg – mine tidligere godtatte ligninger av 2014/2015, og sender meg skattesmell på kr 31.000… Slik forhindres og saboteres penger til evnt bygging naust og annet.

Jf : Skatteetaten med dobbel hevn etter varsling: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2017/06/03/skatteetaten-dobbel-hevn-etter-varsling/.

 

Statens Vegvesen
Konklusjon
«Utifrå dei trafikale tilhøva på fylkesvegen rår Statens vegvesen ifrå at det vert dispensert frå reguleringsplanen med sikte på etablering og oppføring av naust som omsøkt på eigedomen i Skodje kommune. Jamfør elles Vegvesnet sin uttale av 23.05.2013. (…) Vi vil vurdere å klage på eit eventuelt dispensasjonsvedtak i tråd med søknaden. «

Bilde 2 - parkering ved sidan av tomta.JPG    Virker søkt av Statens Vegvesen å henvise til «trafikale tilhøve» – mht til to forskjellige tilrettelagte parkeringsplasser, en øst og en vest for tomta mi, der det fremdeles er god plass til parkering av enda en bil (min!) – på parkeringsplassene både vest – og øst for tomta mi. Det finnes allerede to naust – et på hver side av tomten min

Som tilhører deltok jeg på møtet i Planutvalget 21.03.17 – der leder FrP-Terje Vadset, hevda tomta var kjøpt av ‘han Helgesen’ for femti år siden… Og at dei to nausta på hver side var bygget for ‘lenge siden’…. («50 år siden» og «for lenge siden» bekrefter min rettmessige rett byggeløyve som de andre!)

FrP-Terje Vadset, leder av Planutvalget unnlot å fortelle planutvalgets medlemmer at Skodje kommune ‘rappa’ verdien av tomta i år 2000, da den etter 16 år, fra 1988 til 2005 befant seg i uskifteboet etter min far – uten at noen kunne blande seg inn, ettersom fars enke på det tidspunktet var 86 år, og døde noen år senere, 89 år gammel…

Leder av byggenemnda FrP-Terje Vadset ble konfirmert sammen med min halvbror, som bodde et par år i bygda på 50-tallet, fordi moren hans ikke kunne huse ham. Min halvbror var min motpart i uskifteboet etter vår far.

De to naustene ble bygget på 70-tallet før Skodje kommune i år 2000 (med FrP-Terje Vadset, i kommunestyre og stell…) vedtok å omreguleretomteområdet med byggestopp – og slik tappet verdien av det som opprinnelig, på 1970-tallet var ca 3 mål sjøtomt tilhørende innflytterslekt. Min far hadde til hensikt å bygge redskapsbu på neset for
MS Streif, N-3 SS, silde-/reketråler og arbeidsplass. Men ble rammet av livet, da min mor ble syk og døde. Slikt forhindret bygging av naustet da.

Bilde 1 - parkering ved sidan av tomta.JPG

Å be om nåde i mail av 7.desember 2016 –  fordi tomt med byggetillatelse kunne avhjulpet en utfordrende livssituasjon som sikkerhet for boliglån nødvendig for å flytte unna sykdomsforverrende fire enslige flyktningemenn – fra land som bruker voldtekt av kvinner som krigsvåpen – plassert rundt meg i 2015 av Frp-ordfører Vadset  – ble neppe lest av byggenemndas medlemmer. Gullmøringer som i gullrushet mista evnen til medfølelse og innsikt for slike som ikke er mangemillionærer liksom dem selv, med hus, hytter, båter og naust. – 

Fra: Liv Serine Helgesen 
Til: Frode Helland @skodje.kommune.no>
Sendt: Onsdag, 7. desember 2016 12.22
Emne: Tilsvar til 16/10842 gnr 31 bnr 55 i Skodje kommune
Til Skodje kommune
TILSVAR TIL 16/0842 – GNR 31 BNR 55 – MERKNADER ETTER HØYRING
To naust er allerede bygd på kvar side av tomt gnr 31 bnr 55.

Jeg har for tredje gang fått fornya lånetilsagn til bolig, men når ikke opp i markedet. Byggetillatelse på tomt 31/55 kan sikre boliglån utover nåværende lånetilsagn. Bolig er nødvendig på grunn av sykdomsforverrende nåværende boforhold. Jeg overlater til Skodje kommune å avgjøre hvor på tomt 31/55 naust bygges, og størrelsen på naustet. Slik søknad sendes kommunen når bygging aktuelt. Jeg går herved bort fra plassering og størrelse på naust, som anført i min søknad av 2013 .Min husstand består av en person og utgjør derfor ikke press på området.

Nordre Sunnmøre Landbrukskontor har ingen merknader i saka, jf svar av 28.10.2016.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal i svar av 23.11.16 «Når det gjeld vegtilkomst har vi ikkje vesentlige merknader til at ein kan nytte eksisterande atkomst aust for eiedomen».

Statens Vegvesen svar av 17.11.2016: «Av dei to nemnde avkøyrslene er det den austlege, slik vi vurderer det her og no, som vil vere mest nærliggande å knyte tilkomst til eit eventuelt naust i tråd med søknaden».

Byggetillatelse bes instendig innvilget. Eventuelt under forutsetning av at bygging av naust effektueres når kommuna samlokaliserer naustet med andre naust i området.
ps. På grunn av personlige omstendigheter bes søknad om byggetilatelse på 31/55 fremmet Planutvalget fra februar 1917 og utover (ikke i januar 2017!!)
På forhånd takk.
Vennlig hilsen

Liv Serine Helgesen«

Så spørs det om Skodje kommune kjøper enda flere millionvillaer til de fire enslige flyktningemennene – fra land der voldtekt av kvinner og barn brukes som krigsvåpen – som kommunen ved tidligere Frp-ordfører Vadset plasserte i avstand 2-12 meter på hvert hjørne der jeg tidligere overgrepsutsatt nå bor…Som min fastlege fant det nødvendig å sende bekymringsmelding til Skodje kommune om høsten 2016 – som INGEN i Skodje kommune har tatt hensyn til!

Mitt tips er å integrere de enslige flyktningemennene ved å la dem bo i ordfører Tennfjords (H) og tidligere ordfører FrP-Vadsets  egne hjem, i avstand 2-12 meter til døtre/barnebarn…
Min siste merknad av 07.12.16 til høringsuttalelsene – ble ikke engang nevnt av leder i Planutvalget Terje Vadset eller av teknisk sjef Frode Hellandda saken ble behandlet 21.03.17
Planutvalgets leder Frp-Terje Vadset førte ordet og konklusjonene ble lik den fra venninnen hans, rådmann Bente Glomset Vikhagen.


Men et klokt hode blant Planutvalgets medlemmer ville vite følgende:
– 
Det vart nevnt det med….Det har jo vore mang en plan på veien. Er det store skilnader på den reguleringsplanen no i forhold til sånn som veien låg før?


– njaha…Den kjenne ej ikkje til korleis den var i forhold, svarer Frp-Terje Vadset.
(lydopptak underst her). Mangelfullt fra tekniske etat at slikt ikke var utgreia før møtet, min anm!!

Jeg, kvinne fra innflytterslekt, født og oppvokst i bygda, skulle tydeligvis uansett ikke få byggevedtak.

Møteprotokoll fra 21.03.17 er mangelfull. Ordfører Dag Olav Tennfjord (H) og teknisk sjef Frode Helland med sekretær Ingunn Osdal Stette deltok, navnene er utelatt > slikt gir grunnlag for spekulasjoner. Egil Fylling fikk jo innvilget nytt vedtak  igjen,  samme dag som min søknad ble avslått,  21.03.17..

Høyre møtte mannesterke – med 3 representanter…! Men opptrådte som lakeier til leder av planutvalget, frp-Vadset.

Innskanning 44.jpeg

Skjermbilde 2017-03-21 kl. 15.58.03.png

Ovennevnte saker ble behandlet i byggenemnda i Skodje kommune  21.03.17Alle fikk medhold – bare ikke min = kvinne født og oppvokst i bygda, fra innflytterslekt – som ikke er inngiftet i og med de store slektene i Skodje

Flere unnvikende blikk – etter møtet.

Innskanning 41.jpeg

Feil saksutredelse og feil saksbehandling på 6,5 minutter i Planutvalget i Skodje 21.03.17 under leder FrP-Terje Vadset, (hvis stebarn/stebarnebarn har høringsinstansen fylkesmann Lodve Solholm til onkel, med fylkesmannens barn også bosatt i Skodje)  og inhabil nestleder Kjell Haukeberg, Ap (ansatt i + 40 år i høringsinstansen Statens Vegvesen) pris kr. 7.480,-.

Skjermbilde 2017-07-24 kl. 14.08.28.pngSkjermbilde 2017-07-24 kl. 14.08.34.png
Kjell Haukeberg; skattelister fra http://www.skattekartet.com

 

Innskanning 51.jpeg

Flyktning i eget land:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/12/04/flyktning-i-eget-land/

Tilfeldig? Eller ikke så tilfeldig likevel?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/tilfeldig-eller-likevel-ikke-sa-tilfeldig/

IMG_0150.JPG

LYDFIL fra møtet 21.03.17 i Planutvalget Skodje kommune:
210317 planutvalg-tomta mi.m4a

LYDFIL fra samtale m Terje Vadset 05.05.16  050516 terje vadset 11.40 0 3
«Rart du ikkje tek innover deg faktiske forhold. Ej bryr mej katten i ka du meine. Ej drit i ka du skriv om mej» = Terje Vadset (73).

«Faktiske forhold» er at Skodje kommune har tappet verdien av opprinnelige 3 mål sjøtomt – nå med bekreftelse fra Statens Vegvesen av 14.08.17 om tyveri av store arealer fra min tomt i favør av nabotomta 31/89,  samtidig som Skodje kommune forskjellsbehandler meg, kvinne født og oppvokst i Skodje, fra innflytterslekt – sammenlignet med ‘alle andre’ fra de store skodjeslektene, som er inngifta i og med hverandre. – I tillegg til at NAV Storfjorden Skodje narret meg i et år i 2011/12 og slik påførte meg store utgifter og tilleggslidelser.

Ikkje no Liv? inkl svar av 03.11.16 fra NAV Storfjorden.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/09/28/ikkje-no-liv/


Gjengivelse av lydopptak fra møte i Planutvalget 21.03.17
– Søknad om dispensasjon. Han Kjell (Haukeberg, min anm) har no vøre borti dinne saka før, for å sei det sånn. Men det e vel berre han. Og ej. Ej regna med at dokke he lest dokke opp på ka som står der. Problemstillinga der e jo tilkomsten. Å komme seg dit. Det ligg jo to naust rett innafor der. Omtrent femti år gamle. Men verden har jo endra seg litte grann siden det…Veien har også endra seg.

(Se nedenfor, der hevder Vadset: «Den kjenne ej ikkje til korleis den var i forhold»min anm)
– Det har blitt vanskeligere tilkomst, for å seie det sånn. Med nye veiføringer der. Så no e det vel komplett umulig å komme til der, påstår FrP-Vadset.
(Dette er løgn! Med velvilje er det selvsagt mulig å komme til der. Bl.a ved å etablere sti fra østre parkeringsplass ved «SkoNilsen», nedenfor vegen, i øvste terrenget på tomta mi. min anm.)
– Det e slik med det andre naustet også, det som er nærmest Alf Valde. Dei he samme problemstillinga. Det e’kje enkelt for kommuna å nå frem der i forhold til veitilkomst.
Alle veit kor det e henn, ikkje sant? spør leder av Planutvalget, Frp-Terje Vadset.
– Vi ser på kartet..Der e det.
– Det e vel et område som han Helgesen også kjøpte for 50 år siden, da andre også bygde der, konkluderer Frp-Vadset.
(Tilføyer:
Min far skulle bygge naust der, men livet rammet: pappas mor døde i 1971, og mamma døde i 1972. Min far fikk eneansvaret for mindreårige barn. Han og mamma bygget Skippertun (1969) med lån. Bygging av naustet ble utsatt. Min far ble etterhvert pensjonist og syk. Han døde 78 år gammel. I 16 år befant tomta seg i uskifteboet etter min far. Stemor ble 89 år, en av hennes arvinger er i slekt med familien Johs Vadset  i Skodje – Og Frp-Terje Vadset? Som ikke informerer ved evnt inhabilitet. Tomta arvet/kjøpte jeg i 2005.)
 i sekstini, tilføyer jeg
– i niogseksti, i alle fall ei stund sida..
(
Hva så Frp- Terje Vadset? Jeg, KVINNE fra innflytterslekt, har like mye rett til naust som de to som bygget på 70-tallet. min anm.)
– Det Tennfjordnaustet vart vel bygd før det. Og han Skonilsen i samme tida. Før i tida blei det pumpa sjøvatn borte ved han Nilsen, ut på vegane før i gamle dager.. Kalla det pumpeplassen fremdeles – mange. Så der er området. Og det e ei umulighet for nåkken å komme seg opp på veien, får en vel si, dessverre. Sånn e det no blitt. For min egen del så har ikkje ej nåkken løysing på dinna problemstillinga. Då saka var oppe sist vart ho av ulike grunner trekt før vi handsama den. Men vi var så vidt borti ho og snusa på ho, for å sei det sånn… E det nåkken som har nåkke å tilføye? spør Frp-Vadset, leder av Planutvalget.

– Har jeg lov å si noe? bryter jeg inn
–  Nei, det e’kje det anledning til, svarer leder av Planutvalget, Frp-Terje Vadset.
– Ok, takk. (Slik er det med demokratiet i heimbygda mi…).
– Ej kan no sei at saka ikkje var i Planutvalget sist. Søker trekte ho etter at den hadde vært på høring i fylkeskommunen, forklarer teknisk sjef Frode Helland.
(Sannheten er at Helland presset meg til å trekke saken i 2013 jf lydopptak:
– Du må gjerne bruke fem til seks tusen på saksbehandling i planutvalget. Men svaret er NEI! Uhørt manipulering fra teknisk sjef Frode Helland av kvinne fra innflytterslekt – slik avgjorde han saka før saksbehandling i Planutvalget – uprofft uansett om resultatet ville blitt det samme!)
– Hadde Vegvesneuttalt seg då? spør FrP-Terje Vadset, som har unnasluntret og ikke lest sakspapirene.
– Jada, både Vegvesnet, fylkesmannen og fylkeskommuna har uttalt seg. Vegvesnet vurderer å påklage et positivt vedtak, forklarer Frode Helland. – Slik at både reguleringsplan og gjeldende arealplan er ikkje lagt ut til byggeformål der. Det er ei byggelinje på 50 meter, og då er en faktisk ute i sjøen. Og hundremetersbeltet også. Så der e’kje lagt ut til utbyggingsområde. Men det er klart at problemstillinga er slik han Terje sa;  tilkomstenDet e heilt rett som søker sei, at der e eldre naust i området der. Men dei vil no få samme svar om det skulle bli snakk om nåkke bygging der, avslutter Frode Helland – 
(Slik opprettholder Helland verditappingen og forskjellsbehandling av KVINNE fra innflytterslekt, sammenlignet med de to andre, en fra Haramliksom Helland, som bygget naust i området, nærmere vei og sjø enn det mitt ville vært.)
– Ja, då det e et vanskelig område, tilføyer Frp-Terje Vadset. – Det e det! Så ej veit ikkje om det e så mykje meir å tilføye, konkluderer Vadset.
SÅ kommer følgende spørsmål fra et lyst hode blant politikerne rundt bordet:
– Det vart nevnt det med….Det har jo vore mang en plan på veien. Er det store skilnader på den reguleringsplanen no i forhold til sånn som veien låg før?
– njaha…Den kjenne ej ikkje til korleis den var i forhold, svarer Vadset.
(Leder av Planutvalget Terje Vadset, frp, hadde ikke engang satt seg inn i viktige forhold om hvordan veien var blitt endret siden 1969!! Se innledningen der Vadset slenger ut påstanden om at «Veien har også endra seg»  – selv om Vadset tydeligvis mangler spesifikke kunnskaper om veien. min anm).
– Men den e vel ubetydelig flytta traseen, for å seie det sånn. Men en liten grann har den vorte flytta. Det vart jo opparbeida sånn…eh… sei det du Kjell, som e fagmann på området…sier Vadset.
– Støyskjerm, svarer Kjell Haukeberg (Ap), ansatt i Statens Vegvesen.
(Statens Vegvesen er en av høringsinstansene i saken min, og Kjell Haukeberg er + 40 år ansatt der, da skulle Haukeberg (Ap) ha fratrådt i saksbehandling av min sak, og heller satt inn vara 21.02.17. Kjell Haukeberg er inhabil! – idet han befinner seg på begge sider av bordet både som høringsinstans og medlem av Planutvalget. min anm.)
– Ja sånn støyskjerm. En vold der. I svingen. I forbindelse med då veien vart flytta, tilføyer Vadset.
– Men sjølve traseen e’kje endra mykje, tilføye Frode Helland, teknisk sjef.
– Nei, det e’kje mykje, men liten grann, bekrefter Vadset.
(Hvor mye er ‘liten grann‘? Cm, meter, km eller kvm? Det skulle vært avklart før saksbehandlinga i Planutvalget! min anm.)
– Det e mest det som he vorte stjelt av traseen til støyvollen, som e tatt utenfor veilinja. (…) Støyvollen ligg omtrent der gamleveien gjekk. Ja…Andre ting? Då har vi berre et framlegg til vedtak. Og så går vi på voteringa for det. Den som stemme for innstillinga får holde seg i ro, andre viser med stemmetekn..

Saksbehandling med varighet 6,5 minutter i Planutvalget viser mangelfull forberedelse av sak, og inhabilt medlem Kjell Haukeberg (Ap) sitter på begge sider, som ansatt i høringsinstansen Statens Vegvesen. Igjen svikta sambygdingane mine, KVINNE født og oppvokst i bygda – fra innflytterslekt.

Min mail av 6.mars 2017 til Skodje kommune:
«fra Liv Serine Helgesen
6. mar.
til frode.helland, nils.holten 
Hei,
B og E Fylling har søknad som skal opp i førstkomande Planutvalg 7.03.17. Regner   det som en selvfølge at leder i Planutvalget, Terje Vadset fratrer i anledning saken, da dei familiane er slekt- og leder difor er inhabil.
Vennlig hilsen

Liv Serine Helgesen»

«til frode.helland, nils.holten 
Tilføyer at O. V. Helland i SKodje har flere voksne barn, P og S Helland – m
B Fylling – nevner dette mht evnt inhabilitet til leder ved teknisk etat Skodje,
Frode Helland, hvis slekt, liksom O.V. Helland, også kommer fra Haram.

Vennlig hilsen
Liv Serine Helgesen»

Frode Helland svarte meg bryskt med flakkende blikk, stram om munnen: – «Kjenner ikkje til den historien…» mht slektskap med familien Helland i Skodje. Frode Helland skulle sjekke slektshistorikken sin!
Skjermbilde 2017-07-13 kl. 01.31.40.pngSkjermbilde 2017-07-13 kl. 01.31.49.png
Frode Helland i Haram: se tall fra skattelistene 2006-2013:  www.skattekartet.com


Historisk:

7.mars 2017 meldte leder av Planutvalget, FrP-Terje Vadset  seg for første gang i historien inhabil, og fratrådte… som tremenning av Egil Fylling, søstrene Brit Lovise og Elin MariePlanutvalget behandlet inhabiliteten i nokre minutt, og kom til (i frykt for leder FrP-Vadsets hevn og vrede?) at Vadset ikke er inhabil…Til tross for at Vadset er i slekt med søkerne Fylling.
Vadset inntrådte igjen i saksbehandlingen av slektningene Fylling…som fikk innvilget sin søknad…som vanlig.

Skjermbilde 2017-04-12 kl. 08.44.44.png

 

IMG_3805.JPG
Urke & Madsen AS har monopol på oppdrag fra Skodje kommune, og eier50% av Nordvest Eiendom AS sammen med rådmann Bente Glomset Vikhagens
e k t e f e l l e Nils Hestnes Vikhagen. 
Se lenger opp.

Søk ny jobb sekretær Ingunn Osdal Stette!
2013 ga sekretær Osdal Stette meg mangelfull oversikt over naboer som skulle ha nabovarsel. Selv ikke det klarte Ingunn Osdal Stette å gjøre riktig! I de fire årene som har gått siden 2013 til min søknad om dispensasjon/byggeløyve ble behandlet i Planutvalget 21.03.17 har  i n g e n  i Skodje kommune ved teknisk etat korrigert feilen overfor meg! Likevel krever kommunen kr 7.480 i avgift – et ran! – når begrunnet i mangelfull og feil saksutredning!!


LYDFIL Sekretær Ingunn Osdal Stette 07.04.17 :
nektet utlevere dokumenter nødvendige for utdypende klage til fylkesmann Lodve Solholm, frp, – s v o g e r av byggenemndas leder, FrP-Terje Vadsetog onkel til Vadsets adopterte, nå voksne stebarn.
Sekretæren ble snurt da jeg opplyst at samtalen ble tatt opp.
– Jeg sitter ikke med lydopptaker, jeg, furtet hun, og avsluttet samtalen.
Finnes ikke lovhjemmel for offentlig ansatte å ta opp samtaler med kunder. Derfor straffbart, slik jeg har forstått ytringsrettspesialist.

I hevn sendte sekretær Ingunn Osdal Stette meg heller faktura på kr +7480 for den
6,5 minutters pinlig, mangelfulle saksbehandlingen 21.03.17 i Planutvalget. Men unnlot sende de bestilte dokumentene…Så dro Ingunn Osdal Stette på påskeferie.

Forskjellsbehandling i Skodje kommune av KVINNE fra innflytterslekt forekommer stadig. Etter fire år uten fast bolig måtte advokat til for tildeling av kommunal bolig. Imens utnytter mangemillionærer omsorgsboliger til eget – og avkommets bruk.

Her følger eksempler på hva s v o g e r n e FrP-Terje Vadset og fylkesmann Lodve Solholm (frP) har tillatt i Skodje: naust på naust, med kjøkken, oppvaskemaskin, og soverom i 2.dre etasje. Det eneste som mangler er båt…
Bak naustrekken bor familien Solholm.

FullSizeRender-15.jpg

Innskanning 46.jpeg
Naust svære som stuer

IMG_1736.JPG
Det som en gang var allemannseiet, har blitt til plen…

IMG_1735
Den tidligere fjøra og allemannseiet har blitt til ca 1 mål plen…

FullSizeRender-17.jpgNaustadelen i Skodje….Besørget av s v o g e r n e Terje Vadset (frp) og fylkesmann Lodve Solholm (frp)

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 10.45.51.png
Villa m blått tak = mitt barndomshjem Skippertun.
Dagens naustadel unnlot å sikre verdiene til to morløse mindreårige venner fra innflytterslekt, da mamma døde:
Derfor må mamma’n få medisinen sin: https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/09/25/derfor-ma-mamman-fa-medisinen-sin/

Like unnvikende nå, som da de sviktet morløse mindreårige barn…

Skjermbilde 2017-04-16 kl. 10.46.09.png
Naustadelen fra de store skodjeslektene, inngifta i og med hverandre på rekke og rad:
Arne Lie Skodje, Svein Skodje, Hilde Skodje, Lars Kåre Skodje, Kari Ulvestad, Skotte, Harald Skodje, Odd Egil Skodje, Rune Skodje, Oddrun Dalhaug, Rolf Inge Valde, Skaue, Jan Ove Fremmerlid (gift med onkelbarn av fylkesmann Lodve Solholm, FrP, stebarn til s v o g e r e n Terje Vadset, FrP), Midtlid, Strømmen, Klock, Elin Fylling, Brit Fylling:
Skjermbilde 2017-05-22 kl. 16.43.40.pngSkjermbilde 2017-05-22 kl. 16.43.26.pngSkjermbilde 2017-05-22 kl. 16.43.12.png

Som også har solgt seg ut for kr 690 000 av Svarteløksområdet 8.mai 2017:
Skjermbilde 2017-05-28 kl. 15.26.13.png

 

Vadset, Vadset, Vadset, Bjørn Nedreskodje, Bjørn Nedreskodje, Bjørn Nedreskodje, Nedreskodje, Nedreskodje, Nedreskodje, Nedreskodje, Nedreskodje, Nedreskodje, Nedreskodje, Sorte/Nyhaug, Madsen, Rolf Inge Valde..
I Straumen observeres ofte biler fra Skodje kommune med diverse last ved det svære naustanlegget til Torbjørn Ytrelid, som med latterliggjøring av min søknad om byggetillatelse har avslørt at Ytrelid ikke ønsker konkurranse til dykking o.a. via min tomt. Han også ompis av Terje Vadset (frp)…

Naustene til Strømsvik – og Urke, kompiser av FrP-Terje Vadset ligg lengre innover – og på andre siden av vika, der adm direktør i Domstoladministrasjonen, Sven-Marius Urke med ektemann, kjøpte tomt fra samme grunneier som min far kjøpte den tomta, som nå er min…tilhørende KVINNE, født og oppvokst i bygda, fra innflytterslekt. Nektet byggetillatelse 21.03.17.

 

Skjermbilde 2017-07-22 kl. 16.04.03.png

 

GEDIGENT naust og bryggeanlegg i Straumen mot Skodjevika, tilhørende Torbjørn Ytrelid. Naustet er større enn de lengre inne. Se bilder over. Overnatting og dykkeropplæring foregår her. Næringsvirksomhet som dykkeropplæring tillatt? Flere soverom oppe og to sidebygg. Pussig at fylkesmann Lodve Solholm, som gjentatt kritiserer store naust i distriktet vårt, har tillatt dette svære naust- og brygge anlegget, som tilhører en ansatt i Skodje kommune. Tilgang til strandområdet er fysisk forhindret med bom ved fylkesvei 661. Straffbart?
ps Skodje Brannvesen kan innleies til vannspyling av parkeringsplasser o.l. slik som ved bolig og frisør (=Torbjørns kone?). Koster det kr 1500 – Ble bestilt av frisøren, angivelig fordi Torbjørn har jobbet i brannvesnet… Sjekk spylingstilbud på nettsiden til Skodje Brannvesen, hvis du behøver innleie hjelp til spyling.

Terje Vadset (73) kaller seg @skodjemafiaenpå Twitter. Ikke uten grunn?
– innførte eiendomsskatt i Skodje, motsatt av Frp’s valgløfter

– innførte flyktninger i hopetall, motsatt av Frp’s image
– ‘importerte’ sin 3.dje frue som handelsvare fra Thailand
– starter gatekjøkken i alder av 72 med Thai-fruen som kokk

– ‘bryr seg katten om’ osv
– ‘drit i’ osv
– uttaler seg uverdig, på nivå med treåringer

Skjermbilde 2017-05-02 kl. 20.07.01.png

Har du vært i middagsselskap hos noen med mye lekkert ‘gammaldags’ hvitt lintøy, nydelige hvite middagsduker og servietter, som kan være grafset til seg fra denne kommoden? Kommoden var stappfull av min kjære avdøde mors vakre hvite linduker og servietter, pappa hadde knyttet kraftig hyssing rund kommoden for å sikre innholdet da den ble plassert i det som nå heter Sjøvegen 25. Der ble kommoden oppbevart fra 1987 til 2004. Underveis grafset noen til seg lintøyet – og knyttet hyssingen tilbake slik den hadde vært før grafsingen, slik at ingen skulle se at lintøyet var fjernet. Min mors hvite lintøy har stor affeksjonsverdi. Betaler gjerne for tips som fører til at lintøyet kommer tilbake i familien min!

Skjermbilde 2017-08-16 kl. 07.33.47.png

 

Fortsettelse følger:

 

 

 

Advertisements

3 thoughts on “Forskjellsbehandling i byggenemnda i Skodje – av kvinne fra innflytterslekt

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s