Skatteetaten med dobbel hevn etter varsling

Fagfolk må tåle offentlig kritikk, jf advokat John Christian Elden
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/02/fagfolk-ma-tale-kritikk

 

Slik foregår korrupsjon.
https://www.nrk.no/norge/slik-foregar-korrupsjonen-1.10850364

Skjermbilde 2017-07-11 kl. 06.41.18.png

 I åtte år signerte skatteoppkrevjar i Skodje – på vegne av kommuna – med forfalsket navn ‘May-Britt Haugen‘- Riktig navn er Mai Britt Nygård Haugen. Hvilke fordeler utløste juksingen med navnet?

Som plommen i egget befant skatteoppkrevjar Haugen seg midt i kundegruppen til egen næringsvirksomhet Slamsug AS; nemlig kommuner..i tillegg til kunder fra privatmarkedet. Slik ble nye kunder vervet til Slamsug AS og smørt med kundepleie alla julebord o.l.

Betviler Skatteetatens objektivitetsgrunnlag i sak med omligning av 2014/2015 og skattesmellen varsleren (jeg) er ilagt. Skatteoppkrevjaren er venninne og kollega til ansatte i Skatt Midt Norge i Molde – og Kemneren i Ålesund… 

Innskanning 273.jpeg

Skatteetaten og kemneren i Ålesund tar ‘alt’ – også tilbakebetalte skattekroner – fra kronisk syk, u-formuende på skarve uføretrygd. Mens H/FrP-regjeringen roper skattelettelser til rike mangemilionærer, og gir klapp på skulderen og skatteamnesti til skattesnytere i skatteparadiser. Samtidig som flere ti-tusener av utlendinger uten lovlig opphold i Norge, lever Herrens glade dager på NAV-penger rundt omkring i verden.

 

Kronisk syk, u-formuende, på uføretrygd skulle også få skatteamnesti – heller enn skattesmell!!! Som kunne vært unngått hvis skatteetaten sjekket selvangivelser hvert år.

 


30.september 2017
:
Juhuu Uten at jeg visste om det, har kemneren i Ålesund 22.september 2017 refundert penger til meg!! Ser nå at det på bankoverføringen fra kemneren i Ålesund står angitt: «Debetnota: For mye innbetalt i betalingsordning.» Hva med unnskyldning og beklagelse, kemnersjef Lindis Anette Scheide Nyland for at du har en inkompetent testosteronsaksbehandler, som ikke kan regne, som nektet nedbetalingsbeløp tilpasset uføretrygd? Har betalt punktlig fakturaer jeg fikk fra testosteronsaksbehandleren.

Skatt Midt Norge og kemneren i Ålesund er blottet for kvalitetssikring og nøytralitetsprinsipper.

 

4.juli 2017
Eureka! Etter 4 måneder får jeg endelig svar fra Sekretariatet for skatteklagenemnda at klagen min av 17.mars 2017 er mottatt!! Med Høyre/FrP-regjeringmaler kverna seint i Skatteetaten, ny forventet saksbehandlingstid 3-6 måneder.

Skattedirektør Hans Christian Holte lot min klage til Skatteklagenemnda bli liggende ubesvart fra 17. mars til 31. mai 2017

Skattedirektør Holte trenger økte bevillinger for å kvalitetssikre arbeidet i Skatteetaten når det tar 4 måneder før en klage lander i Sekretariatet for Skatteklaggenemnda!

Skatteetaten trenger rett og slett flere ansatte!! Da ilegges omligning og skattesmell av slike som allerede ligger nede i kronisk sykdom, uformuende på en skarve uføretrygd!

Skatteetaten sjekker ikke ligningen din hvert år, slik man skulle tro den er programforpliktet til. Neida, den sjekker noen ligninger noen år, og andre ligninger sjekkes andre år...jf Skattedirektoratet ved Hanne Melhus Høgh.

Uredelig av Skatteetaten å la oss tro at ligningene våre er godtatte, men så ooops! får man etter flere år varsel om at ligningene blir OMLIGNET!

Sleip og uredelig måte å få penger inn i felleskassen på!

Hvis Skatteetaten sjekket ligningene våre hvert eneste år, da unngår vi omligninger med påfølgende kjempeskattesmell!!

Skatteetaten trenger flere ressurser –  også for å redusere saksbehandlingstiden! Men ta de rike, ikke folk som allerede ligger nede i sjukdom, uformuende på en skarve uføretrygd!!

Treneringen på 4 måneder m.m…Skatteetatens ansatte kan da ikke tillate seg å være så uproffe at hevn og gjengjeldelse får råde!

Ved oppringing telefonnummer angivelig tilhørende saksbehandler i Sekretariatet til Skatteklagenemnda kommer man til en ‘talepostkasse’ uten at det opplyses hvem ‘talepostkassen’ tilhører. Likevel blir man bedt om å legge igjen melding..
Ved søk i gule sider tilhører telefonnummeret:
Erik Olai Hauge

Mann, født 1951, 4316 Sandnes = ikke saksbehandleren som er oppgitt i svarbrevet.

Skjermbilde 2017-07-04 kl. 12.02.33.png

Skjermbilde 2017-07-04 kl. 12.02.41.png

Vedlagte utdrag fra åpne skattelister viser at de omtalte er godt skodd økonomisk – sannsynligvis enda bedre i 2017. Evner de innsikt i hvordan det motsatte er?

23.mai 2017
«
Hei, dette er Hanne Melhus Høeg fra Skattedirektoratet. Jeg har fått videresendt en e-post som du..eh…har sendt til oss. (til skattedirektør Holte, min anm.) Eh…Og så er jeg bedt om å løse den. Eh…Det er veldig fint om du kan ringe meg tilbake slik at vi kan finne ut av dette. Ha det.»  (lydfil)

Løse den? Næh…Så bra! Var det for Skatteetaten ved skattedirektør Holte – eller for meg –  uformuende skatteyter på skarve uføretrygd som seniorrådgiver Hanne Melhus Høeg ville ‘løse den’ for? Svaret finner du underst.


24. mai 2017
» For det er ikke sånn at skattekontoret sjekker alle selvangivelser hvert år.. Noen år sjekkes noen. Andre år sjekkes andre..»
 avslører seniorrådgiver Hanne Melhus Høeg i Skattedirektoratet i telefonsamtale. (lydfil)
Det visste jeg ikke! I min naivitet trodde jeg Skatteetaten var programforpliktet til å sjekke alle selvangivelser hvert eneste år. Hva gjør ansatte i Skatteetaten da, når de ikke sjekker selvangivelser? Drikker kaffi, skravler og slarver, inntil de etter ti år plutselig finner ut at oj, nå må vi sjekke noen selvangivelser og omligne noen tidligere godtatte ligninger, slik at det ser ut som om vi jobber, og folk får seg en kraftig skattesmell…og vi får mer penger inn i felleskassen.

26. mai 2017
Noen dager senere, etter at jeg i maildialog med kopi til skattedirektør Holte hadde henvist til avslørt latskap i Skatteetaten, ble overnevnte påstand fra seniorrådgiver Hanne Melhus Høeg pyntet på:

Fra Høeg, Hanne Melhus  26. mai 2017 kl. 15:21
Til: Liv Serine Helgesen
Hei,
jeg viser til telefonsamtale onsdag 24. mai. (…) At en fastsetting endres i ettertid kan skyldes mange ulike forhold – årsaken er ikke at skatteetaten ikke gjør jobben sin. (…)
Hanne Melhus Høeg
seniorrådgiver
Skatteetaten
Skattedirektoratet

Rettsavdelingen, Innkreving

Mon det…? Er saksbehandlingen av selvangivelser i Skatteetaten tilstrekkelig kvalitetssikret?

Er disse representative for vårt offentlige statlige og kommunale innkrevningssystem:
– skatteoppkrevjaren i SkodjeMai Britt Nygård Haugen som jukset med navnet sitt, og i åtte år signerte med MaY-Britt (‘i’ ble til ‘y’ og bindestrek). Pyttsann?
skattedirektør Holtes
mangelfulle håndtering av min varsling, som resulterte i DOBBEL hevn og gjengjeldelse fra Skatteetat og Kemner i Ålesund; skattesmell og månedlige avdra kr 6.700 (ikke kr 3000 slik tryglet om).
skattedirektør Holtes unnasluntring: lar mailhenvendelser forbli ubesvarte i månedsvis (4 mnd) med resultat at skatteyter (jeg!) som allerede ligger nede i sykdom og uføretrygd får ‘varsel og melding om dagmulkt’ – fordi selvangivelsen ikke er sendt inn…Lettere å ta de små enn Transocean..

– seniorrådgiver Hanne Melhus Høegs unnasluntring ved mangelfull løsning av skattesaken min
–  ansatte i Skatteetatens unnasluntring med mangelfull sjekking av selvangivelser > med påfølgende omligninger og skattekrav med ditto inntekter til felleskassen = skattesmeller som skatteytere kunne unngått hvis de ansatte i Skatteetaten hadde sjekket selvangivelser hvert år og ikke «noen år sjekkes noen, andre år sjekkes andre«..jf Skattedirektoratets Hanne Melhus Høg.

 

Plutselig – ut av det blå 24. november 2016 –  etter at ligningene for 2014 og 2015 var godkjente, og skattepengene for lengst oppbrukt – sendte Skatt Midt Norge meg ‘varsel om endring av ligningene for 2014 og 2015. Der hadde de ansatte i Skatteetaten sluntret unna jobben sin i 2014/2015, og latt være sjekke mine ligninger!! Hvis skatteetaten hadde sjekket ligningen min i 2014, ville feil blitt oppdaget, og jeg hadde unngått skattesmell!

De ansatte i Skatt Midt Norge/Molde hadde sittet og ventet, gnidd seg i hendene og sett med fryd frem til å hevne sin kollega og venninne; skatteoppkrevjar Mai Britt Nygård Haugen, med en skattesmellen som skulle svi skikkelig for en uformuende arbeidsufør på trygd (meg!).

Hevn og gjengjeldelse etter min varsling 29.07.14 til skattedirektør Holte om tidligere skatteoppkrevjar i Skodje, Mai Britt Nygård Haugen. Et varsel beklageligvis mangelfullt håndtert av skattedirektøren, siden jeg, varsleren, nå utsettes for dobbel hevn og gjengjeldelse – med omligning av ligningene for 2014/2015 – ligninger som var godtatte (trodde jeg!) men som nå påfører meg skattesmell kr 31.000 – og månedlige ran på
kr 6.700
(ikke kr 3000 som jg ønsket!)

Mitt tilsvar på varsel om omligning av 2014/2015 ble ikke tatt til følge av Skatt Midt Norge i Molde ved førstekonsulent; Bente Daleng.

Etterlyser herved objektivitet – det er tross alt kolleger og venner av skatteoppkrevjar Nygård Haugen, som saksbehandler klagen min!! Skatteetaten har altfor få ansatt når klagesaker og selvangivelser tar så vanvittig lang tid å saksbehandle!

 

Skjermbilde 2017-07-03 kl. 21.06.53.pngSkjermbilde 2017-07-03 kl. 21.07.02.png

 

 

 

 

Kemneren i Ålesund, Lindis A. Skeide Nyland,

Skjermbilde 2017-07-03 kl. 21.09.01.pngSkjermbilde 2017-07-03 kl. 21.09.09.png

 

 

venninne og kollega av tidligere skatteoppkrevjar i Skodje,Mai Britt Nygård Haugen,

Skjermbilde 2017-07-03 kl. 21.09.58.pngSkjermbilde 2017-07-03 kl. 21.10.05.png

har nektet å samarbeide om månedlige avdrag som passer min økonomi/uføretrygd. Kemneren krever at jeg nedbetaler skattekravet med kr 6.700 pr måned – fra en skarve uføretrygd!! Slik fortoner skattekravet seg som dobbel hevn og gjengjeldelse etter skattedirektøren Holtes mangelfulle håndtering av varslingen min. Hvis jeg ikke aksepterer avtalen, trues jeg med tvangsinndrivning via NAV og betalingsanmerkninger. Med andre ord det ropes: Hevn! Gjengjeldelse! Her skal man kronisk syk, uformuende på en skarve uføretrygd tynes for enhver pris. Skatteetaten tar de små, lar de store gå…

Varselet fra Skatt Midt Norge – Molde kom få uker etter at jeg skrev: ‘Ikkje no Liv? inklusiv svar av 03.11.16 fra NAV Storfjorden’ med diverse avsløringer om Arild Aanes
Skjermbilde 2017-07-03 kl. 21.11.32.pngSkjermbilde 2017-07-03 kl. 21.11.43.png
og 
kontorsjef Anders Norvald Hammer…og mangemillionær ordfører Dag Olav Tennfjord (H) i Skodje :

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/09/28/ikkje-no-liv/

 

Skjermbilde 2017-07-03 kl. 21.12.32.pngSkjermbilde 2017-07-03 kl. 21.12.37.png

 

 

Skjermbilde 2017-08-06 kl. 21.02.11.png

 

Skjermbilde 2017-08-06 kl. 21.02.00.png

 

 

Her min varsling til skattedirektør Hans Christian Holte av 29.juli 2014:
«Fra: Liv Serine Helgesen
Til: «Holte, Hans Christian»
Sendt: Tirsdag, 29. juli 2014 10.11
Emne: Vedr: SV: skattlegging uføre – ut i arbeid
Hei
Skatt Midt-Norge gjorde feil i min ligning for 2012, dvs – til tross for et vedtak fattet 31.01.14 – fikk jg plutselig tilsendt krav om innbetaling av restskatt. I telefonsamtale med Skatteetaten ble jg orientert om at en dame hadde gått inn og endret ligningen min 05.02.14, slik at jg fikk restskattekrav i stedet for tilbakebetalt skatt. Denne feilen ble endret etter at jg gjorde Skatt Midt Norge/Skatteoppkrevjaren i Skodje obs på feilen, og vedkommende som hadde glemt å føre inn vedtaket av 31.01.14 ba meg pent om unnskyldning.
Likevel merkelig at slikt kan skje med den gode oversikten Skatt Midt-Norgesansatte har via data.
Ha en strålende dag!:-)
Mvh Liv Serine Helgesen
PS!
I fjor var TV2 programmet Vårt lille land med Gerhard Heiberg her i Skodje og gjorde opptak i en sak som er kalt ‘Skodjemetoden’. Nå ryktes det at mer kan være på gang, da i forbindelse med tidligere skatteoppkrevjaren her, May Britt Haugen. Hun endret navnet sitt i skattelistene. Finnes det kanskje lovhjemmel for ansatte i Skatteetaten til å bli unntatt fra skattelistene? I skattelistene er ‘y’ – endret til ‘i’ = Mai Britt Haugen. Sammen med sin ektefelle driver og eier hun halvparten av næringsvirksomheten Slamsug, der det omsettes for millioner, og hvor kundegruppen bla består av kommuner her i distriktet. Nå har hun sluttet i Skodje, ettersom skatteoppkrevjaren er overflyttet til Ålesund. Enkelte hevder det ikke er bra at hun befinner seg midt i kundegruppen til egen næringsvirksomhet, selv om det hevdes at hun ikke er i direkte kontakt, så deltar hun i interkommunalt samarbeide på forskjellige plan. Men det er ikke opp til meg å avgjøre».
(mine uthevninger).
Skulle være Gerhard Hellskog (ikke G.Heiberg)!

Skjermdump av varslingsmailen min til skattedirektør Holte under her:

Skjermbilde 2017-05-13 kl. 05.04.19.png

Skjermbilde 2017-07-03 kl. 21.14.04.pngSkjermbilde 2017-07-03 kl. 21.14.13.png

Tidligere hadde skatteoppkrevjar Mai Britt Nygård Haugen i Skodje kommune ansvaret for tildeling av kommunalt startlån – fra Husbanken. Da jeg returnerte til min hjembygd Skodje, i  juni 2011,  leverte jeg all nødvendig dokumentasjon til skatteoppkrevjaren, som slik fikk innsyn i min sårbare uføreøkonomi. Skatteoppkrevjar Haugen forespeilte meg startlån på 1,3 millioner – til eget hjem…For en lettelse etter å ha vært uten fast bolig siden 2009 og uten selveiet hjem siden 1996!

– Hvor lenge skal du ha fratrekk for underskudd i næring? spurte skatteoppkrevjar ‘May-Britt Haugen’ etter å ha sjekket dokumentene.
– Når dokumentaren min er ferdig? svarte jeg.

 

Flyktning i eget landhttps://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/12/04/flyktning-i-eget-land/

Jeg gledet meg! I 2011 fantes rekkehus i Skodje med enkel standard til 1,3 millioner. I dag omsettes tilsvarende rekkehus for rundt + 2 millioner.

Skjermbilde 2017-10-05 kl. 12.15.04.png

Skjermbilde 2017-10-05 kl. 12.16.13.png

 

 

Men jeg hadde forregnet meg!
For saksbehandling av søknaden min om startlån den varte og rakk… Søknaden ble ikke saksbehandlet i juli – enda jeg var uten fast bolig og måtte bo bl.a. i rådyre campinghytter, med -og uten- vann og sanitæranlegg.

Og heller ikke i august…

Og ikke i september.

Ei heller i oktober…

Skatteoppkrevjar Mai Britt Nygård Haugen var godt kjent med legeattester om sykdomsforverringer og alvorlige tilleggslidelser på grunn av all stressbelastningen jeg som kronisk syk hadde blitt utsatt for – uten fast bolig siden 2009. Ingen selvfølge at bortskjemte gullmøringer med fast lønn og egen næringvirksomhet i millionklassen skal evne innsikt og medfølelse med sjuke folk uten fast bolig – slike som ikke er mangemillionærer..

«Jeg sliter med å få tak i NAV både i Skodje og Oslo. Fortsatt ingen avklaring på startsøknaden. May-Britt Haugen» bekreftet skatteoppkrevjaren 09.09.11 …med det vi nå vet er forfalsket signatur. Folk er ikke dumme, og forstår at dette er en villet trenering.

Skjermbilde 2017-03-19 kl. 06.01.10.png

1. november får jeg enda en oppfølgende mail fra skatteoppkrevjaren i Skodje, May-Britt Haugen etter at bygda har fått ordfører; Terje Vadset, FrP

Skjermbilde 2017-07-03 kl. 21.17.10.pngSkjermbilde 2017-07-03 kl. 21.17.16.png

 

 som også var ordfører da May-Britt Haugen 2005 ble ansatt i Skodje kommune:
«Jeg har snakket med Anne Marie Engeseth. Hun opplyser at det er Nav Ørskog som er ditt NAV-kontor. De skal ringe på igjen til meg for å avtale dag til å møtes.
Listen over startlånsmottakere er unntatt offentlighet. Denne er således ikke tilgjengelig for «almennheten. May-Britt Haugen»

Skjermdump av mail fra 1.november 2011 fra ‘May-Britt Haugen’ – med forfalsket navn under her:

Skjermbilde 2017-03-19 kl. 06.08.10.png
Skatteoppkrevjar May-Britt Haugen hadde brukt et halvt år fra min søknad om startlån ble registrert i juni til hun angivelig fikk vite fra saksbehandler Anne Marie Engeset i NAV Storfjorden Skodje at Ørskog var mitt NAV-kontor…Selv hadde jeg i flere måneder allerede hatt Arild Aanes i Ørskog som saksbehandler. Skatteoppkrevjar ‘May-Britt Haugen’ visste at jeg bodde i midlertidig bopel i Ørskog, på smal sofabrisk – med postboksadresse i Skodje..

Noen dager senere, i epost av 4. november 2011 bekrefter saksbehandler i NAV Storfjorden Arild Aanes at han har vært i kontakt med NAV Ullern
»Dei vil sende over vedtaket om tvungen forvaltning omgåande. Vi kan då saman styre økonomien din herifrå. Sjølve saka di vil bli overført til kommuna du er folkeregistrert.» Fra juni hadde jeg vært folkeregistrert i min hjemkommune Skodje som deler NAV Storfjorden med bygdene i Storfjordenregionen.

Skjermbilde 2017-05-14 kl. 12.41.21.png

16.november 2011 får jeg ny mail fra saksbehandler Arild Aanes, med kontrabeskjed, se skjermdump.
Skjermbilde 2017-03-19 kl. 08.08.23.png

Tydeligvis viktigst for NAV Storfjorden å ta hensyn til NAV-kolleger i Oslo enn til meg, fra innflytterslekt, født og oppvokst i Skodje.

De servile saksbehandlerne Arild Aanes og Anders Norvald Hammer i NAV Storfjorden – utgjør et rettssikkerhetsproblem for NAV-brukere.

Det jeg ikke visste på dette tidspunktet i november 2011, var at min saksbehandler i NAV  Inger Lise Dege  2. november 2011 hadde signert et nytt vedtak om tvangsforvaltning av trygden min, uten at jeg hadde fått innsyn i de 44 vedleggene, som senere viste seg mer og mindre oppkonstruerte – som NAV Ullern ved Hege Kristin Fjeldstad ( Gislemyr) begrunnet anmoding om tvangsforvaltning i den 11.08.2010.

I november 2011 ante jeg heller ikke at min saksbehandler Inger Lise Dege i Oslo er
e k s f r u e n til advokat Jan Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerte min saksøkte motpart, skadevoldsmillionæren. 

Advokat Jan Dege i advokatfirmaet Brækhus Dege representerte skadevoldsmillionæren, min saksøkte motpart, og eks-ektefelle, som gjemte unna
13 millioner av sin formue mens erstatningssaken mot ham pågikk «Dette er skadevolderen» https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

 

Min saksbehandler Inger Lise Dege og hennese k s m a n n, advokat Jan Dege, har to voksne barn sammen.

 

Rådgiver i NAV Trygd, Inger Lise Dege, uten helsefaglig kompetanse bekrefter i Frostating lagmannsrett at ‘Jan Dege’ i advokatfirmaet Brækhus Dege er hennes
e k s m a n n og at hennes egen mor var venninne med mor til saksøkte skadevoldsmillionær… Oslo Vest er en liten bygd!

https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/

Diagnoseregulativet ukjent for rådgiver i NAV Trygd, Inger Lise Dege
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

For Inger Lise Dege var det viktig via hennes stilling i NAV å besørge hevn på vegne av sin barndomsvenn, saksøkte skadevoldsmillionær – med påfølgende tvangstrekk fra min uføretrygd i NAV – for slik å dekke inn skadevoldsmillionærens saksomkostninger hos hennes e k s m a n n advokat Jan Dege advokatfirmaet Brækhus Dege. Saksomkostningene var idømt meg etter at jeg saksøkt skadevoldsmillionær NN for den skade han påførte meg i overrumpelsesvoldtekt, som resulterte i smitte kjønnssykdom med infeksjon og uførediagnosen ME/G.93.3/A04 fra infeksjonsavdelingen ved Ullevål i 2006.

skjermbilde-2017-02-24-kl-09-53-30

Åpne skattelister fra skattekartet.com

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 12.02.20.png

Åpne skattelister skattekartet.com

Resymé min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV Trygd.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/12/resyme-saksbehandler-inger-lise-dege-i-nav-trygd/

 

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 12.03.05.png

Åpne skattelister skattekartet.com

Lyver min saksbehandler Inger Lise Dege i sitt vitnemål i min ankesak mot NAV? https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/07/nav-radgiver-inger-lise-dege-vitner-i-frostating-lagmannsrett/

 


«Vi kan ikkje ta over ei sak så lenge den er til handsaming i klageorganet.» lyver Arild Aanes  i mail av 16.november 2011, altså motsatt av det Aanes skrev i mail av
4. november, se over. Senere viser det seg at det ikke finnes lovhjemmel for å nekte ta imot saken min fra Oslo, selv om den var ’til handsaming i klageorganet’.
Slik narret NAV Storfjorden meg i et år, og påførte meg, kronisk syk, så mye stress at det utløste flere alvorlige kroniske tilleggslidelser, i tillegg til store utgifter til lagring av mitt innbo. Hittil har overgrepet og feilbehandlingen fra NAV Storfjorden ved Arild Aanes og Anders Norvald Hammer enda 
ikke fått konsekvenser for stillingene deres i NAV Storfjorden.

Åpne skattelister skattekartet.com:

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 12.04.12.png

Min saksbehandler Inger Lise Dege i NAV beriker sin e k s m a n n:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/16/radgiver-i-nav-trygd-inger-lise-dege-beriket-sin-eksmanns-advokatfirma/

Totalt 8 måneder brukte skatteoppkrevjar ‘May-Britt Haugen’ på å avslå min søknad om startlån til eget hjem!!

På grunn av kr. 319 i ‘underskudd pr. mnd’ i forhold til SIFO-norm på kr. 9.535, som man måtte ha utenom lånekostnadene, fikk jeg avslag både hos skatteoppkrevjar ‘May-Britt Haugen’, og senere hos mine sambygdinger i formannskapet i Skodje kommune, under ledelse av daværende frp-ordfører Terje VadsetSlik er det å være født og oppvokst i Skodje, av innflytterslekt uten de svære nettverkene som de store skodjeslektene har, inngiftet i og med hverandre. Skodje er p.t. ei bygd med forskjellsbehandling av innflytterslekter vs de store slektene inngifta i og med hverandre.

No mercy – fra gullmøringer som selv ikke har vært uten fast bolig i flere år. Heller ikke NAV Storfjorden ville behjelpe enda kontorsjef Anders Norvald Hammer hadde forespeilet meg slik ‘hjelp’. Kr 319 pr måned skulle ikke være uoverkommelig..?
(Noen år senere, etter at skatteoppkrevjar ‘May-Britt Haugen’ hadde sluttet i Skodje kommune, tillot kommunen + kr 1300 i ‘underskudd’ for startlån…i forhold til SIFO-normen).

Til sammenligning bevilget Terje Vadset (frp)  kr 50 000 fra Skodje kommune i 2016 til Fjord Cadenza og konkursrytterkompisen som bor i USA. Den tilårskomne pensjonerte konkursrytteren oppholdt seg 18. dager i bygda.

Skjermbilde 2017-08-16 kl. 06.22.58.png

Konkursrytteren som kjøpte Skippertun, mitt barndomshjem.. Sønn av bygda, fra de store slektene, inngifta i og med hverandre, med formue bygget på konkursrytteri i inn- og utland, en slik som skodjebygderane liker å skryte på seg å kjenne, mangemillionær som han angivelig er...på konkursrytteri.Skjermbilde 2017-04-21 kl. 09.35.48.png

Les mer om konkursrytteren i Skodje «Derfor må mamma’n få medisinen sin» https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/09/25/derfor-ma-mamman-fa-medisinen-sin/

FullSizeRender-66.jpg
Må’kje tru du kan komme her og komme her…

I samarbeide med NAV Storfjorden trenerte Skodje kommune ved skatteoppkrevjar ‘May- Britt Haugen’ og daværende frp-ordfører Terje Vadset, søknaden min om startlån til bolig i mer enn et år, og tok mer hensyn til NAV-kolleger i Oslo, Inger Lise Dege & co…som slik beriket sin e k s m a n n  advokat Jan Dege.

I mens var skatteoppkrevjar ‘May-Britt Haugen’ umulig å finne i de åpne skattelistene…!!!
Ikke så rart fordi…h
østen 2012, da skatteoppkrevjaren fylte 50 år avslørte Sunnmørsposten ved en tilfeldighet at navnet egentlig er Mai – med ‘i’ – ikke ‘y’!

Mai Britt Nygård Haugen hadde siden hun ble ansatt i 2005 som skatteoppkrevjar i Skodje kommune signert alle brev på vegne av kommunen med forfalsket fornavn: ‘May-Britt’ – i stedet for Mai – med ‘i’!!  Pyttsann?


Slik forhindra skatteoppkrevjar Mai Britt Nygård Haugen innsyn i egen formue og lønn via åpne skattelister, slik alle andre skattebetalere i landet måtte finne seg i.
Pussig at Skodje kommune lot skatteoppkrevjaren signere med forfalsket navn – på vegne av kommunen! Noen må ha visst.

Ved innsyn i åpne skattelister ble det avslørt at skatteoppkrevjaren i Skodje, Mai Britt Nygård Haugen, i 2012 tjente mye mer enn andre ansatte i kommunen.
inntekt kr 846 926,
formue 2 531 548,
betalt skatt: 345 392..i 2012
, se dokumentasjon fra skattelistene under.

Innskanning 149.jpeg

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 11.54.27.pngSkjermbilde 2017-06-29 kl. 12.00.18.png

Skatteoppkrevjar Mai Britt Nygård Haugen eier dessuten halve næringsvirksomheten Slamsug AS som hun driver sammen med sin ektefelle, Edgar Peter Haugen, med årsomsetning på mange millioner, basert på kunder fra privatmarkedet – og fra kommunale virksomheter..

Skjermbilde 2017-03-19 kl. 06.44.59.png

Siden 2005 har skatteoppkrevjar Mai Britt Nygård Haugen sittet som plommen i egget midt i egen kundegruppe; kommunene! Slik har skatteoppkrevjar Nygård Haugemed interkommunalt samarbeide kunnet verve nye kommunale kunder til sin private næringsvirksomhet Slamsug AS.

Nygård Haugen deltok tidvis i interkommunale samlinger. Blant annet ble hun avbildet i Sunnmørsposten, da hun deltok på interkommunalt sportsarrangement i Ålesund. Næringsvirksomheten har hatt nettverksbygging (firmafester) med kunder fra både kommunale – og private virksomheter .

 

Visse forsinkelser oppstod med min søknad om startlån, kan skjønne  –  jf svar av 05.07.2012 fra skatteoppkrevjar og saksbehandler for startlån i Skodje kommune, signert med forfalsket fornavn: ‘May-Britt Haugen’Se skjermdump av svar fra Skodje kommune av 03.07.2012 under her«Innformasjon om hansaming av klage på avslag på startlån Liv Serine Helgesen. Syner til din epost til Skodje kommune ved underteikna datert 01.07.2012. Du vert med dette informert om at klagesaka di vert lagt frem formannskapet i møte 4.9.2012. Dette er første formannskapsmøtet etter ferien. (…) May-Britt Haugen. Konsulent.»

Mer enn et år etter søknad av juni 2011 om startlån til fast bolig, var klagen min enda ikke behandlet av mine sambygdinger i Skodje formannskap…Motsatt av det mail av 18.04.2012 forespeilte, der Mai Britt Nygård Haugen med sin forfalskede navnesignatur ‘May-Britt Haugen’ viser til at klagesaka mi skulle legges fram for formannskalpet 8.mai 2012…se under her. 

Innskanning 32.jpeg

Skjermbilde 2017-03-19 kl. 06.12.47.png

Den middelaldrende skatteoppkrevjaren Mai Britt Nygård Haugen kunne troppe opp i dristig mini-mini skjørt på trappa hos bygdas innbyggere – for å kreve inn skatten.. Hun var visstnok god til det. En som forfalsker navnet sitt, kan være truende til det meste. På hvilke andre områder opptrer May Britt Nygård Haugen falskt?

Er May Britt Nygård Haugen med sitt forfalskede navn og manglende troverdighet representativ med andre ansatte hos Kemner og Skatteetat? Og skattedirektør Holte som mangelfullt håndterer varsel om ansatte? Noen må jo ha visst.. Seniorrådgiver Hanne Melhus Høeg i Skattedirektoratet løste heller ikke saken, slik hun forespeilte meg…Kemneren krever fremdeles kr 6.700 i avdrag pr. måned.

«Fra Høeg, Hanne Melhus
26. mai
til Liv Serine Helgesen
Hei,
(…) At en fastsetting endres i ettertid kan skyldes mange ulike forhold– årsaken er ikke at skatteetaten ikke gjør jobben sin.
(…)
I henvendelsen din til Holte av 16 mai skrev du, jeg siterer «Har enda ikke fått svar fra skatteklagenemnda hvorvidt min klage av 5.april 2017 er mottatt – og heller ikke hvor lang saksbehandlingstid som kan påventes».
Vi ble i telefonsamtalen vår enige om at jeg skulle undersøke hvorfor du ikke hadde fått noen bekreftelse på mottak av klage og hvor lang saksbehandlingstid som kunne påregnes. Jeg har nå undersøkt. Det er ikke registrert inn noen klage på vedtaket av 6. mars 2017 i våre systemer.

(…)
Skattetaten er opptatt av at borgerne har tillitt til at saksbehandlingen vår er korrekt.
 (…)

Med hilsen
Hanne Melhus Høeg
seniorrådgiver
Skatteetaten
Skattedirektoratet
Rettsavdelingen, Innkreving»

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 12.15.52.png

Ser ikke bort fra at jeg kan takke skatteoppkrevjar Mai Britt Nygård Haugen for at mine selvangivelser i 2012 og 2013 ble sjekket, og ikke godtatt av Skatteetaten.

Etter klage til Skatteklagenmenda ble det fattet vedtak om at underskudd i næring ikke kunne betraktes som næringsvirksomhet etter skattelovens virksomhetsbegrep – siden næring enda ikke ga inntekt. (Hvordan kunne den gi inntekt når jeg som kronisk syk uten fast bolig for 3.dje og 4.de året, bodde på en smal sofabrisk i den tiende midlertidige sykdomsforverrende bopelen?…I tillegg ble jeg utsatt for sykdomsforverrende trenering og narring fra NAV Storfjorden i et år ved kontorsjef Anders Norvald Hammer og Arild Aanes, med løgnaktig henvisning til regel som det ikke finnes lovhjemmel for –  som påførte meg alvorlige tilleggslidelser uten at det hittil har fått konsekvenser for stillingene til Hammer og Aanes i NAV Storfjorden.

I dag er det krav til omstillinger over alt, også for kronisk syke, uføre: fra trygd til inntektsgivende arbeide.. Regelverket er ikke tilrettelagt for kronisk syke på uføretrygd, som behøver lengre tid enn friske – til det meste.
Utgifter til research og utgivelse bok skal betales fra en skarve uføretrygd, mener Skatteetaten, som jeg herved takker hjertligst for enda et kapittel: dette!

I 2014 og 2015 ble ligningene mine godtatt av Skatteetaten inklusiv fratrekk av underskudd i næring (trodde jeg!). I løpet av 2013/2014 var ikke skatteoppkrevjar Mai Britt Nygård Haugen lengre ansatt i Skodje kommune..ettersom skatteoppkrevjaroppgaven ble flyttet til kemneren i Ålesund. Var det derfor ligningene mine ble godtatt i 2014/2015?

Skatteetaten sluntret unna, undersøkte angivelig ikke mine selvangivelsene i 2014/2015. Det jeg ikke visste var at ‘noen’ i Skatt Midt Norge satt og ventet på å slå til med omligning og kraftig skattesmell som skulle sviiiiiiii. Som hevn og gjengjeldelse for min varsling av 29.07.14 til skattedirektør Holte om skatteoppkrevjar Mai Britt Nygård Haugen.

Å skrive dokumentar som kronisk syk, kan selvsagt ta mye lengre tid enn for friske! Har fremdeles mange lydopptak som ikke er renskrevet.

Andre hevder man kan utgiftsføre utgifter og research nødvendige for inntekts ervervelse vedrørende bokutgivelse, man behøver heller ikke ha eget firma registrert i Brønnøysundregistret. Hvert år får man ny sjanse og ny vurdering av Skatteetaten. Trodde jeg….

Har hørt om forfattere som har brukt ti – elleve år på research og skriving – og fått godkjent fratrekk. Forskjellen er kanskje at det gjelder etablerte forfattere med inntekt fra tidligere utgitte bøker – ikke utgifter betalt fra en skarve uføretrygd fra NAV.


Skatteetaten
 sendte faktura på kr 31.000  med forfall 18.04.17.
Siden har jeg nedbetalt med kr 3000 i april og mai. Så nektet kemneren i Ålesund, Lindis A. Skeid Nyland, nedbetalingsavdrag kr. 3000, og krever
 jeg skal lide og ha det vondt som dobbel hevn og gjengjeldelse for varsling om kemnerens kollega og venninne Mai Britt Nygård Haugen –  ved å kreve nedbetaling kr 6.700 pr måned.

En skattedirektør i Oslo kan ikke ha forståelsen for hvor gjennomsiktig det er i Skatt Midt NorgeOndskapsfulle saksbehandlerne i Skatt Midt Norge/Molde hadde sittet og ventet siden jeg 29.juli 2014 varslet skattedirektør Holte om Mai Britt Nygård Haugen – for så å slå til når det svir mest for uformuende, kronisk syk skatteyter på trygd. Skattedirektører evner ikke håndtere varsler om etatens egne ansatte. Varsleren får svi.


Med omligning og skattesmell på kr 31000 forsøker noen å stoppe dokumentaren min.

Finansminister Siv Jensen (frp) forkynte i Perspektivmeldingen nylig at også de med nedsatt arbeidsevne skal ‘omstilles’. Men regelverket mangler, Skatteetat og Kemner saboterer.

Skatteetaten bruker samme ‘metode’ som min sambygding, mangemillionæren, som utspekulert ventet i 1,5 år under forespeiling av å ville hjelpe meg…For så plutselig – og uten forvarsel å sende meg sjokk-faktura på kr 25 000, og glatt innrømme at pengene skulle gå rett i hans egen lomme!
«Jeg har ikke dårlig samvittighet, betaler over en halv million i skatt hvert år» Så vant var han med å kreve svart betaling at han trodde seg trygg og oppdaget ikke lydopptakeren min. ‘Storingane’ karrer til seg skattefrie inntekter. Er det et villet grep at de ikke avsløres av Skatteetaten – fordi de betaler sin hundretusenkronersskatt av ‘fast lønn’?

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 16.25.19.png

 

Ektefelle og medeier i Slamsug ASEdgar Haugen
inntekt kr 1.080 715,
formue 2.250 570,
betalt skatt kr 466 453 i 2012.


Ekteparet Haugen har til smør på maten.

 

Slik foregår korrupsjonhttps://www.nrk.no/norge/slik-foregar-korrupsjonen-1.10850364

 

Etter mottatt ‘varsel’ av 24.11.16 om endringer av ligningene for 2014/2015 klaget jeg i tilsvar til Bente Daleng – ‘førstekonsulent Skatt Midt Norge’ i Molde.

Midt i julebordssesongen i Molde fikk sladderen ben å gå på i Skatt Midt Norge i Molde!

For hvem andre enn ektefellen til Mai Britt Nygård Haugen snoket på min facebookside da Skatteetaten i Molde hadde mottatt min klage!!  Der fant Edgar Peter Haugen en bolig til tre millioner, som jeg hadde delt fra finn.no…Sporensteks etter snokinga, kontaktet Edgar Peter Haugen eiendomsmegleren og forhørte seg om boligen.. Meg bekjent leter ikke Herr og fru Haugen etter enda en bolig..

I flere år, siden 2015, har jeg nå – som tidligere overgrepsutsatt kvinne – måttet bo med fire enslige flyktningemenn – fra land der voldtekt av kvinner og barn brukes som krigsvåpen – i avstand 2-12 meter på hvert hjørne der jeg leier av Skodje kommune. Flyktningemennene ble plassert i 2015 av tidligere FrP-ordfører Terje Vadset. Som pynter på glorien ved at han hver jul arrangerer julemiddag – for flyktningene i bygda…Som regel med lokalavisa behørig til stede – og skrytebilder på facebook.

Legen min sendte høsten 2016  bekymringsmelding til Skodje kommune.
Ordfører Tennfjord (H) og Nils Holten i teknisk etat mottok legeattesten fra meg på mail, men flira over at de i flere uker unnlot å informere meg om at legeattesten var uleselig… ! Så lite interessert er Skodje kommune ved ordfører Tennfjord (H) og rådmann Bente Glomset Vikhagen o.a. i kvinnehelse. Da forsto jeg:  – Skodje kommune kommer aldri til å høre på meg, født og oppvokst i bygda –  eller legen min. Flyktninger gir mer status.

Imens har jeg, kvinne – av innflytterslekt – født og oppvokst i bygda – blitt rana av NAV Storfjorden og trakassert av tidligere skatteoppkrevjar Mai Britt Nygård Haugen, og fått 1,5 mål tomt verditappet i år 2000, da Skodje kommune begikk ‘gravrøverived å omregulerte tomteområdet med byggestopp, mens tomta befant seg i uskifteboet etter min far.. Slikt hadde neppe skjedd kvinner fra de store slektene, inngifta i og med hverandre i bygda, som vet å karre til seg. I 2003 fikk bygda første Frp-ordfører Terje Vadset, nå leder av planutvalget.

2013 måtte jeg trekke søknad om byggetillatelse av naust/omregulering på grunn av følgende melding fra leder av teknisk etat, Frode Helland:
’Du må gjerne bruke 5-6 tusen i Planutvalget, men svaret er NEI!’ (lydfil)

Noen måneder senere (26.11.14) fikk sambygding Egil Fylling, fra en av de store slektene inngifta i og med hverandre, sin søknad glatt igjennom i planutvalget- med slektning Terje Vadset (FRP) og naboer der. Til tross for at søknaden var blitt avvist i de fire høringsinstansene, fylkeskommune, fylkesmannen, landbrukskontoret, inklusiv rådmann Bente Glomset Vikhagen (min søknad ble avvist av ‘bare’ tre høringsinstanser…) Kjekt at Planutvalget våger vedtak som går imot høringsinstansene – hvis det forutsetter lik behandling av andre som søker tilsvarende dispensasjon. Men slik er det ikke: les om bygda med multi inhabile  forhold og rådmann med sugerør ned i kommunekassen.

Forskjellsbehandling i byggenemnda i Skodje – av kvinne fra innflytterslekt.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2017/03/21/forskjellsbehandling-i-planutvalget/ Om bl.a. rådmann med sugerør ned i kommunekassen, som er styremedlem i ektefellens næringsvirksomhet og kommuneoppdrag til samarbeidspartner…

Foruten flyktningemenn til naboer, har jeg vært utsatt for trusler, og innbrudd med tyveri, bilen har blitt stripet med skarp gjenstand flere ganger, både den og postkassen tusjtagget, planter revet opp med røttene og slengt inn i andres hager m.m. – da stemoren (+90)  til Terje Vadset (73) var min nærmeste nabo. Hennes familie og besøkende parkerte foran mitt vindu med svære harry bobusser o.a. Det hadde de gjort de siste 25 år og mente de kunne fortsette med… Da jeg reagerte på overtrampene, startet hærverkene, som ble politianmeldt, men henlagte uten etterforskning. Nylig ble TV-antennen ødelagt. Og da bremsene plutselig sviktet under fart, kunne verkstedet heldigvis berolige med at det ikke skyldtes sabotasje… Ikke så pussig at de av innflytterslekt, født og oppvokst i Skodje flykter til andre steder. 

– ‘Bare barn som gjør slikt herværk’ hevder de uerfarne og urøynede, fra slekter inngiftet i og med hverandre  – om hærverkene.

– Du bor ikkje i Oslo no lengre… (det skal være visst!)

De som har bidratt til store økonomiske fordeler til seg selv og nettverket sitt, slipper unna. Mens kronisk syk på trygd skal tas…og hevnes – i stedet for å hjelpes. Kommunen kjøper millionvillaer – til flyktningene. Imens har jeg snart betalt kr 300 000 trygdekroner til Skodje kommune – i husleie.

En bygd preget av gjengjeldelse – og hevnkultur overfor de fra innflytterslekt som ikke er inngiftet med sambygdinger fra de store slektene. 

Selvangivelsen for 2015 ble innlevert – for første gang elektronisk – 31.mars 2016.
2015 ble jeg kjeftet huden full av saksbehandler i Skatteetaten, som mente jeg måtte besørge innlevering rettidig. Derfor anstrengte jeg meg for å gjøre det i 2016

Tirsdag 11.oktober 2016 får jeg melding om at selvangivelsen for 2015 er godtatt med skattepenger til gode hos Skatteetaten.

Men… 

Mange  – inklusiv meg – har ikke vært klar over er at Skatteetaten kan endre ligningen
2 år tilbake i tid.

– Skatteetaten kan etterligne i 10 år, skryter seniorrådgiver Hanne Melhus Høeg.

Skatteetaten kan sluntre unna jobben sin, unnlate å sjekke ligningen din, for så å slå til flere år senere med omligning av tidligere godtatte ligninger. Uten konsekvenser for ansatte i Skatteetaten, som sluntret unna jobben sin flere år tidligere..Hittil har jeg hverken lest eller hørt om andre skatteytere, som har blitt omlignet slik som meg. Hadde Skatteetaten gjort jobben sin i 2014/2015 hadde feil blitt oppdaget, og jeg hadde unngått skattekrav på kr 31.000!

Fra 2017 kan Skatteetaten omligne ligningene dine hele 5- fem år tilbake i tid– etter at ligningene først er godtatte av Skatteetaten – og selv om feil skyldes latsabber i Skatteetaten!!
Kan bli litt av en baksmell etter fem eller ti år! 
Et rettssikkerhetsproblem, hevdes det.
https://www.nrk.no/livsstil/na-heter-det-ikke-selvangivelse-lenger-1.13416501

Flere ganger i 2016 og 2015, var jeg i kontakt med Skatteetaten. I februar 2016 innom Skatteetaten Moa – som ba meg vente til 31.mars med å sende inn selvangivelsen, for da skulle den ferdigutfylte skattemeldingen foreligge…UTEN et eneste pip om at jeg gjorde feil ved å kreve fratrekk for underskudd i næring for 2014/2015.

23.05.16 hadde jeg en lang samtale med Skatteetaten vedrørende korrigering av egne regnefeil i selvangivelsen for 2015 – UTEN at Skatteetaten opplyste om at jeg hadde misforstått mht fratrekk av underskudd. Skatteetaten ber alltid om personnummer, og sporer opp i arkivet.

01.08.16 etterlyste jeg selvangivelsen for 2015.
‘Alle’ andre hadde fått sine selvangivelser saksbehandlet, bare ikke jeg… Skatteetaten ba som vanlig om personnummer, søkte meg opp – UTEN at Skatteetaten informerte at jeg hadde misforstått fratrekk av underskudd, ble jeg informert om at min selvangivelse for 2015 enda ikke var behandlet…

Nå – etter at skattepengene er oppbrukt – krever Skatteetaten tilbakebetalt skatt
kr 31.000 …Betalt fra en kronisk syk, uformuendes skarve uføretrygd. Oppleves urettferdig når man underveis har vært i kontakt med og forespurt Skatteetaten om råd – UTEN å bli gjort oppmerksom på feilene. De har visst ikke større yrkesstolthet for jobben sin ansatte i Skatteetaten.

Tidligere ansatt i Skatteetaten for utenlandssaker: skadevoldsmillionærens venn og forretningspartner, advokat Øystein A. Sverre i advokatfirmaet Brækhus Dege:

skjermbilde-2017-03-01-kl-11-26-59

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 12.17.05.png

Advokaten sjekker opp ‘dama’ til kompisen sin.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-oystein-a-sverre-lyver/

skjermbilde-2016-11-18-kl-19-21-33

Advokatfirmaet Brækhus Dege dømt for brudd på regelverk for advokater.
https://www.dn.no/nyheter/finans/2015/07/10/2145/Jus/advokater-m-punge-ut

Skjermbilde 2017-06-03 kl. 07.04.12.png

 

 

2. juni 2017 kl. 09:05 – mail fra Skattedirektoratet:
«Til: Liv Serine Helgesen
Kopi: «Kløven, Anders»
Hei,
da har du fått bekreftelse på mottak av klagen og jeg oppfatter at det også er klart for deg hva som skal betales i juni. Selv om denne saken ikke løste seg slik du ønsket, er jeg glad for at det nå er klarere for deg hva som har skjedd og skjer fremover.
Mvh 
Hanne Melhus Høeg
seniorrådgiver
Skatteetaten
Skattedirektoratet
Rettsavdelingen, Innkreving«

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 12.19.04.png

Med bekreftelsen «skjer fremover» forstår man at seniorrådgiver Hanne Melhus Høeg ikke har løst noe som helst – for meg – ettersom alt er uendret fra hun som spesialrådgiver meldte seg for ‘å løse’ saken. Kemneren krever fremdeles nedbetalingsavdrag kr 6.700 pr måned.


Ansatte i Skatteetaten evner ikke å ta selvkritikk, unnasluntrere som de jo er.  Uproffe på håndtering av varsler om egne ansatte. Varsle aldri med fullt navn!

Mail fra kemneren i Ålesund – der øverste ansvarlig er skatteoppkrever Lindis A. Skeid Nyland, venninne og kollega til tidligere skatteoppkrever i Skodje; Mai Britt Nygård Haugen.

Fra: Sondre Stiklestad > 2. juni 2017 kl. 08:39
Til: Liv Serine Helgesen

Kopi: Eli Ragnhild Skarbø

Hei,
Viser til samtale jeg har hatt med Hanne Høeg fra skatteetaten hvor det ble ytret ønske om en presisering angående din betalingsavtale med oss og hva du skal betale nå i juni.
I betalingsavtalen forfaller kr 6 700 til betaling 20.06.2017 og dette er det eneste beløpet du skal betale fra den uføretrygden du får utbetalt nå i juni.
Når det gjelder motregning så omfatter dette ikke det skattetrekkfrie beløpet på din uføretrygd som utbetales nå i juni. Motregning gjelder kun for tilgodebeløp hos det offentlige, slik som for eksempel penger tilbake på skatten for 2016, noe som vil kunne bli motregnet.
For din skattefrie utbetaling av uføretrygd i juni så er det slik at skatten du skal betale for inntektsåret 2017 er fordelt over 10,5 måneder som er hvorfor det er skattefritt i juni og halvt skattetrekk i desember. Så det du får utbetalt ekstra i juni er din uføretrygd og dermed en ytelse fra det offentlige og ikke et tilgodebeløp og det kan dermed ikke motregnes.
Håper dette er oppklarende og ta gjerne kontakt dersom noe fortsatt skulle være uavklart.
Ønsker deg en fortsatt fin dag!
Med vennlig hilsen
Sondre Stiklestad
Innfordringskonsulent

Nordre Sunnmøre kemnerkontor

Skjermbilde 2017-07-03 kl. 21.22.02.pngSkjermbilde 2017-07-03 kl. 21.22.08.png

«FRA Høeg, Hanne Melhus
29. mai
til Liv Serine Helgesen 
Hei igjen,
(…) 
Jeg videresender denne mailen (hele denne mailrekken) til skatteklagenemnda.
(…)
Hanne Melhus Høeg
seniorrådgiver
Skatteetaten
Skattedirektoratet
Rettsavdelingen, Innkreving»

Slik svarer Skatt Midt Norge 31.05.2017:

Innskanning 153.jpeg

Skatteetaten skulle heller være takknemlig for å bli varslet om egne ansatte, som skjemmer Skatteetatens omdømme – i stedet for dobbel hevne/gjengjeldelse overfor varsleren (meg).

Resultatet av månedlige avdrag kr 6.700 blir uansett betalingsanmerkninger. Umulig å overholde andre faste utgifter som avisabonnement, veiavgift, nrk-lisens, strøm, nettleie, internett, telefon, TV-abonnement, forsikringer, etc basert på eksistensminimum av et livsopphold etter at husleie kr 5.514 og skatteavdrag kr 6.700 (= kr 12.214) er betalt fra en skarve uføretrygd.

 

Dette kunne jeg ha tjent som frisk.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/29/dette-kunne-jeg-ha-tjent-som-frisk-fysioterapeut/

HØR ME-spesialist dr. Brubakk vitner i min ankesak mot NAV
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/09/05/me-spesialist-dr-brubakk-vitner-i-forstating-lagmannsrett/

HØR: Kjendisnettverket til voldtektsmannen. HØR min saksbehandler i NAV Inger Lise Dege vitne:
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2016/08/11/nettverket-bak-en-voldtektsmann/

Dette er skadevolderen.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/08/21/dette-er-skadevolderen/

I forliksrådet med saksøkte og advokatfirmaet Brækhus Dege.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/04/i-forliksradet-27-02-2008-saksokte-med-advfa-braekhus-dege/

Tilfeldig? Eller ikke så tilfeldig likevel?
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2014/12/17/tilfeldig-eller-likevel-ikke-sa-tilfeldig/

Advokat Espen Seeberg med uriktig info til tingretten.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/2015/03/13/advokat-espen-seeberg-med-uriktig-info-til-tingretten/

Advokater snakker sammen. Advokater sladrer om klientene.
https://livserinehelgesen.wordpress.com/category/advokater-snakker-sammen/

 

Lydfiler

Fortsettelse følger.

Reklamer

One thought on “Skatteetaten med dobbel hevn etter varsling

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s